0)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.दिनेश भोकसे पुणे कसबा पेठ . 1)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार श्रीपाद व श्री. .देसले किशोर विक्रम 2)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार थावरू. 4)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.प्रविण पवार. 5)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीमती अनुराधा गोरे व श्रीमती अपर्णा रावसो. 6) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया व प्रशिक्षणाबाबत 7 )इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -कॉलेज नोंदणीबाबत खुलासा देणे बाबत (आकाश इंग्लिश मिडियम स्कूल लोहगांव पुणे,हंस इंग्लिश मेडियम स्कूल ताथवडे पुणे, प्रताप ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स धनकवडी पुणे, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल शास्त्री शिवणे पुणे,संस्कार पब्लिक स्कूल लोहगांव पुणे. )

आस्थापना विभाग

आस्थापना विभाग १


शिक्षण उपसंचालक (आवाहन)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग या कार्यालयाच्या अधिनस्त येणार्‍या पुणे, अहमदनगर व सोलापुर या तीन जिल्‍हयातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये, आध्यापक विद्यालये, सर्व टंकलेखन संस्था यांच्यासाठी कार्यालयातील कामाचा उरक तात्काळ व्हावा. प्रशासकीय गतिमानता व पारदर्शकता वाढावी, कार्यालयांमध्ये केलेल्या चालू / सुरु असलेल्या कामाची माहिती लोकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसाईटवर आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो.

अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा