0)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.दिनेश भोकसे पुणे कसबा पेठ . 1)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार श्रीपाद व श्री. .देसले किशोर विक्रम 2)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री. पवार थावरू. 4)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्री.प्रविण पवार. 5)शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीमती अनुराधा गोरे व श्रीमती अपर्णा रावसो. 6) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया व प्रशिक्षणाबाबत 7 )इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -कॉलेज नोंदणीबाबत खुलासा देणे बाबत (आकाश इंग्लिश मिडियम स्कूल लोहगांव पुणे,हंस इंग्लिश मेडियम स्कूल ताथवडे पुणे, प्रताप ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्टस,सायन्स धनकवडी पुणे, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल शास्त्री शिवणे पुणे,संस्कार पब्लिक स्कूल लोहगांव पुणे. )
2020-2021 Centralised Admision System, Pune. Please Click Hear you will be Redirect to 11 th web site.
  • ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०२०-२१ समिती पुणे वेब साईट
  •