Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16760  F  JAWARE AISHWARYA SANJAY         73.20    2 15551  F  LANKESHWAR ANITA HANUMANT       73.00    3 15326  M  JADHAV DHANANJAY SUNIL          72.55    4 32932  M  JADHAV AJAY SUNIL               72.20    5 14405  M  SAROJ ASHISH PRALHAD            71.80    6 16196  F  PAWAR RAMESHWAR PRAKASH         71.60    7 12236  M  JAGDHANE PRATIK VANDANA         70.91    8 13960  M  GAIKWAD AMOL RAM                70.60    9 30078  F  MANDLIK HETAL JALINDER          70.20   10 14961  F  AIWALE RUPALI SUNIL             68.55   11 17521  F  NETKE SHWETA SANJAY             68.55   12 20040  F  YADAV PRAJKTA VILAS             68.00   13 11478  M  CHALWADI BABASAHEB HUSEN        67.40   14 34569  M  SURYAWANSHI SAINATH RAJESH      67.20   15 16104  M  PAWAR SANDEEP KHANDU            67.20   16 20336  M  NANGARE ANKET LAXMAN            67.00   17 16519  M  BENDRE HRISHIKESH SHRIPAD       66.91   18 22679  F  SURYAWANSHI NIKITA RAJENDRA     66.20   19 27962  M  JAGTAP PARAG BAPURAO            66.18   20 34331  M  GAIKWAD AJAY SUBHASH            65.82   21 32077  F  KAMBLE SHIVGANGA SHIRISH        65.60   22 33377  M  SHINDE VISHAL DEVIDAS           65.45   23 14546  M  DANDANKAR LAXMIKANT LAKAPPA     65.40   24 15420  F  CHANDANSHIVE SUPRIYA CHARNU     65.00   25 15915  M  PAWAR GANESH HANUMANT           64.80   26 32211  M  RAMGUDE RUSHIKESH SURESH        64.40   27 17688  F  SONAWANE TEJASHREE DATTATRAY    64.40   28 15562  F  VETAL MANSI DIPAK               64.36   29 32987  M  KHANDALE KUNAL SOMNATH          64.20   30 25743  M  KAMBLE SURAJ NAMDEV             64.00   31 33193  M  WARKARI RUSHIKESH BHAUSAHEB     63.60   32 12290  M  GHOLAP OMKAR DILIP              63.45   33 22426  M  MOHITE CHETAN MOHAN             63.40   34 31674  F  CHAVAN PRIYANKA UMESH           63.40   35 16334  F  DIGHE SNEHAL SATISH             63.40   36 16122  F  GADE SMRUTI SHANKAR             63.40   37 31606  F  GAIKWAD NAMRATA SANGITBABU      63.20   38 16232  M  DHAWARI SHUBHAM SUNIL           63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12458  M  CHIUHE PRATAP TUKARAM           70.73    2 19947  M  KOLI RAHUL VYANKTESH            67.80    3 16464  M  MORE LOKESH PRAKASH             65.20    4 14092  M  RATHOD GANESH RAJU              63.00    5 23387  F  JOSHI AISHWARYA OMPRAKASH       61.64    6 13597  M  KENGALE SHUBHAM BABAN           60.60    7 14963  F  DIVEKAR CHAITRALI RAMDAS        57.60    8 15986  M  MUKANE YOGESH SUDHAKAR          56.80    9 27286  M  BHODHAN SHANTAPPA SHRIKANT      56.20   10 34016  M  DODMANI NAGAJ LINGAPPA          53.27   11 12667  M  KAMEI LABAN LATEN KABIGAL       51.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15017  F  DHAVANE PRABHA SUBHASH          64.60    2 34785  M  MALI RAHUL AKRAM                64.00    3 19327  M  JADHAV GANESH DNYANOBA          61.45    4 32495  M  HINGE CHAITANYA SUNIL           56.00    5 17854  M  MOTIWALE NIRANJAN GOVIND        54.00    6 14385  M  DANDWATE AKASH ASHOK            52.91    7 11371  F  SHAIKH SANA SALIM               52.60    8 34515  M  PARDESHI AKSHAY JAIRAJ          50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32005  F  GAIKWAD POOJA SHESHRAO          73.82    2 11567  M  NIKAM PRATIK RAMBHAU            69.64    3 14823  M  PAWAR SIDDHANT VIJAY            67.40    4 16150  F  TARU MITHILA ANIL               66.40    5 13964  F  JADHAV BHAGYASHREE RAMESH       66.00    6 12293  F  KHEDEKAR SHRUTIKA SHRIRANG      65.00    7 17261  F  BHOKARE MAHDURA BAIJU           64.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30679  F  TARANGE SNEHAL PANDURANG        68.20    2 31047  F  VASAV RASHMI DILIP              66.60    3 11380  M  BANDICHHODE SURAJ PIRAPPA       65.20    4 14628  M  DHENDULE RAVINDRA PARSHURAM     64.80    5 15591  M  PALSAKAR SAGAR MACHINDRA        64.00    6 13844  F  KOLEKAR POOJA SHIVAJI           63.80    7 13809  F  DINDE LAJARI HEMANT             60.00    8 34347  M  PANDHARMISE AAKASH BIRU         60.00    9 12064  M  GOJARTE AADINATH RAJARAM        59.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16335  M  KARANJKAR ANURAG RAKUMAR        69.80    2 14194  M  GHUGE RUSHIKESH PANDIT          60.00    3 25752  F  KHADE GAYATRI BABASAHEB         58.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16638  F  JAGTAP SNEHAL MAHADEV           73.80    2 11341  M  KSHIRSAGAR AKSHAY CHANDRAKANT   73.60    3 13700  F  POTDAR PRIYANKA BALKRISHNA      73.20    4 17465  M  DHANEPKAR TUSHAR SUNIL          72.00    5 13815  F  KOUNDARKAR SAYALI SUNIL         71.33    6 33191  M  TIKHAT AKSHAY RAJIV             71.20    7 16777  M  VITHAMAL KAILAS KISAN           71.09    8 32569  M  NANAWARE PANKAJ LAXMAN          70.80    9 15945  F  LOKHANDE PIYUSHA PADAMRAJ       70.60   10 31495  M  LADKAT TANUSH SUDESH            70.55   11 16215  M  KOLHE AMOL BIBHISHAN            70.55   12 33605  M  TAMKAR HARSHAD RAMCHANDRA       70.00   13 12486  M  SURYAWANSHI PRANAV SUHASRAO     69.64   14 23576  M  TOPE AKASH ASHOK                69.40   15 23579  F  BHUJBAL ISHWARI ARUN            69.40   16 16554  M  KAJAVE RAMKRISHNA GANPAT        69.20   17 11234  M  ZAGADE KUNAL WAMAN              69.00   18 26454  F  PATIL ASHWINI HITENDRA          68.80   19 34790  M  WAIKAR RUSHIKESH SOMNATH        68.55   20 33370  M  DEGAONKAR OMKAR GANESH          68.40   21 15633  M  WADKAR SIDHESH RAVINDRA         68.20   22 20833  F  KHOLLAM MANASI MADHUKAR         68.00   23 31682  M  CHANDRAN BINIL BALACHANDRAN     67.80   24 30256  M  GAIKWAD SOURABH CHANDRAKANT     67.60   25 16869  F  KADAM NIKITA TUKARAM            67.45   26 16905  M  MADCHEITTI NARESH SWAMI         67.20   27 12066  F  YENNU SNEHA LAXMINARAYAN        67.00   28 21056  M  DOKE OMKAR DADARAO              66.80   29 28587  M  MAID KRUSHNA RAMESH             66.60   30 25285  M  PEDNEKAR AJINKYA VIJAY          66.40   31 21163  F  GHYAR PRIYANKA MAHADEV          66.40   32 16418  M  MAHAJAN SUDAM PRAKASH           66.20   33 14608  F  KSHIRSAGAR VARSHA SANJAY        66.00   34 14938  F  NASHIKKAR SHRADDHA RAJESH       66.00   35 16959  M  SHINDE BHUSHAN SANJAY           66.00   36 16466  M  GUNJAL KUNAL SANJAY             65.27   37 12281  F  NANAWARE RASIKA ARJUN           65.20   38 17603  M  PHAND BHAVESH GIRISH            65.20   39 15971  F  CHAPETKAR RASIKA OEEPAK         65.00   40 13981  M  SALVI CHHAGAN SANTOSH           65.00   41 11022  M  BHUJBAL PRATHAMESH PRABHAKAR    65.00   42 14970  M  SHINDE SARANG SANJAY            64.80   43 13172  M  DAHIKAR UTKARSH DEVCHARAN       64.55   44 33347  M  PANDIT MAYUR ATMARAM            64.20   45 13561  F  GORE SAMRUDHI SANJAY            64.00   46 15160  M  PANCHAL DNYANESHWAR MARUTI      64.00   47 14045  F  RAUT MEGHA JEEVAN               63.82   48 11078  M  MOHITE AKSHAY LAKSMAN           63.82   49 14720  F  PANCHAL SAYALI SATISH           63.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11138  F  DHAVANE AISHWARYA CHANDRAKANT   72.00    2 14848  M  BODKE OMKAR SUNIL               70.91    3 17910  M  CHINTAL ANIKET SATISH           69.40    4 16846  F  CHILKA MRUNAL SHRIKANT          68.40    5 17338  F  GORE ANKITA GANESH              68.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28440  F  APSHINGE PRAJAKTA VIKAS         59.00    2 14417  M  NANGUDE DIPAK PANDURANG         55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14662  M  JAGDALE ROHAN UMESH             66.60    2 12053  M  CHAUDHARI BHARAT RAMHARI        60.00    3 15378  F  KUMBHAR MONALI PADMAKAR         57.60    4 11330  F  PASALKAR ROHINI RAJENDRA        55.20    5 27674  M  YADAV OMKAR LALBIHARI           54.80    6 14450  M  KHATAVKAR PRATIK VILAS          52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34570  M  DESHPANDE VAIBHAV CHANDRASHEKH  64.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14605  F  GAIKWAD SEEMA SHIVAJI           90.60    2 17512  M  YADAV ABHISHEK VIRENDRA         90.18    3 16478  F  NENE GAURI SUDHIR               89.45    4 15921  F  IRKAR VARSHA ANNA               86.36    5 14901  F  SANDBHOR VEDANTIKA PRATAP       85.60    6 15219  F  RAYRIKAR VAISHNAVI CHANDRASHEK  85.20    7 18726  F  KADAM DIKSHA MOHAN              84.80    8 14496  M  GANDHI ROHIT PRAVIN             84.55    9 24279  F  PAWAR KSHITIJA VIJAY            83.64   10 32403  M  KHIRID NIKHIL PANDURANG         83.60   11 17030  F  CHOUDHARY SANGIOTA PUNARAM      83.09   12 32067  F  WALHEKAR NEHA SAMBHAJI          83.00   13 18341  F  PRAJAPATI ANNU MAHESH           83.00   14 23410  F  DALVI TEJAL SADANAND            82.55   15 15774  M  MALI SURAJ SURESH               82.40   16 14464  F  JAVANJAL PRIYANKA RAVINDRA      82.40   17 16198  M  KANADE ROHIT SATISH             82.00   18 19645  F  PATWA RITU RAJESH               82.00   19 17062  F  LADKAT AISHWARYA KIRAN          81.80   20 22369  M  KALE SAGAR MANOHER              81.80   21 13562  F  DARAWADE SHIVANI SURESH         81.64   22 30932  M  PENDHARE PANKAJ PRABHAKAR       81.60   23 13137  F  PADAMWAR ADITI SANJAY           81.45   24 17424  F  AGARWAL SAKSHI DEVENDRAA        81.09   25 13148  M  MORE PRASAD DINESH              80.80   26 14740  F  JAGTAP AKSHAYA ABASAHEB         80.20   27 34430  M  MAHARANA AMIT SITARAM           80.18   28 27912  F  PISAL PALLAVI SATISH            79.80   29 17832  M  PRAJAPATI HEMRAJ RAMCHANDRA     79.64   30 15512  F  KAZI SANA MUNIR                 79.60   31 34327  M  KANOJIYA VIMAL ANIL             79.45   32 15735  M  JADHAV SACHIN SUNIL             79.45   33 27304  M  GAIKWAD MAHESH SIDHAPPA         79.45   34 17873  F  ADEP AISHWARYA GANESH           79.27   35 15955  M  NIVANGUNE ABHISHEK GANESH       79.09   36 32485  M  RATHOD PREMKUMAR RAMESH         79.00   37 31688  F  ASWALE PRIYANKA DAMURAJE        78.80   38 32072  M  KADU PRAVIN RAJU                78.60   39 34565  F  KAMBLE NEHA ANIL                78.40   40 34566  F  CHAVAN AMRUTA DATTATRAY         78.40   41 16458  M  MASKAR AKSHAY SHAHAJI           78.40   42 12345  F  GHELOT TARUNA UMEDAMAL          78.20   43 25720  F  LONDHE APARNA NATHSAHEB         78.20   44 16636  F  MANDHARE MONALI MARUTI          78.18   45 15724  M  KONDHALKAR SHARDUL CHANDRASHEK  78.00   46 17292  F  JADHAV NAMRATA BABAN            78.00   47 17322  M  ARGADE PRANAV PRAKASH           77.82   48 11079  F  CHINTAL DEEPTI CHANDRAKANT      77.80   49 13074  F  SHELKE MUGDHA ASHA              77.80   50 32065  M  RAUT SUMIT VITTHAL              77.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 13924  M  SHINDE JAYESH JALINDER          77.80   52 14156  F  TUNGIKAR SWAPNA NARSINHA        77.80   53 15547  F  KHUTWAD SANDHYA ANANDA          77.64   54 17594  F  SHINDE SWAPNALI SANTOSH         77.60   55 28550  M  JOSHI OMKAR VINAYKUMAR          77.60   56 15029  F  SHELAR MAYURI SANJAY            77.45   57 17812  M  PARDESHI SACHIN RAJARAM         77.45   58 16683  F  AYYANGAR HARSHADA SUNIL         77.45   59 25354  M  PISAL ADITYA MAHENDRA           77.40   60 11070  M  GAWANKAR ADITYA DATTATRAYA      77.20   61 14959  F  KULKARNI KETAKI JAYANT          77.00   62 26493  F  SHINDE SHILPA VILAS             76.80   63 15039  M  GHADAGE CHAITANYA SAMADHAN      76.73   64 32911  F  KHEDEKAR SAPARNA NEETA          76.73   65 34513  F  MODHAVE PRAJAKTA KALYANRAO      76.60   66 13882  M  PARBATE MANGESH MANOHAR         76.60   67 13953  M  RASHINKAR SHIVAM SUNIL          76.55   68 21389  M  SONAWANE AADITYA MANOJ          76.55   69 30133  M  VAGGU ROHAN RAMESH              76.55   70 11952  F  GHOGARE GAURI BABAJI            76.40   71 11119  F  KOLEKAR SONAL ROHIDAS           76.40   72 12269  F  KITTURKAR SHWETA SURYAKANT      76.40   73 33126  M  SURVASE ASHITOSH GAJENDRA       76.36   74 29684  M  PATEKAR VIJAYKUMAR SUBHASH      76.36   75 15108  F  KADAM SAYALI ASHOK              76.20   76 32395  F  SHINDE ARTI GANAPATI            76.20   77 19775  F  JAGTAP MRUGAJA ULASH            76.20   78 34610  M  JEDHE OMKAR ANANTA              76.18   79 15644  M  SAGADE LOKESH VASANT            76.00   80 14463  F  JAGTAP AISHWARYA SEEMA          76.00   81 28193  F  DORGE SONALI SANJAY             76.00   82 26437  M  KALDHONE SHREYASH HANUMANT      75.82   83 15074  F  NATU MOHANA SHAILENDRA          75.82   84 14118  F  KOKATE POOJA SHAMRAO            75.80   85 15226  M  PATIL SAHIL RAHUL               75.80   86 14763  F  KARAVADE SANIKA SUHAS           75.80   87 16153  F  NIKAM APURVA RAMESH             75.64   88 15690  F  THORAT SHRADDHA SURESH          75.60   89 26450  F  PATIL AMBRITHO VIVCKONOND       75.60   90 16502  F  GUJAR PAYAL RAJENDRA            75.60   91 14512  F  SHAIKH NAYAN SIKANDAR           75.60   92 16648  F  BHATI POOJA VIMALKUMAR          75.60   93 16255  F  DHADANGE SHWETA NARSINGH        75.40   94 11052  F  MORE RANJEETA RAMCHANDRA        75.40   95 12858  M  RAJVEER PRASHANT DATTATARYA     75.40   96 21182  F  NAIR NILANJANA CHANDRAN         75.27   97 26233  M  BARTKKE MAYUR MUKUND            75.27   98 16448  F  BANGAD PIYUSH SUNIL             75.27   99 20919  F  JADHAV NEHA SANJAY              75.20   100 27848  F  SHENDKAR SONAL DEEPAK           75.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 14511  F  PAWAR SNEHAL ASHOK              75.20   102 12327  F  KHADKE TEJASWINI BHASKAR        75.09   103 16265  M  SHILIMKAR AKASH CHANDRAKANT     75.00   104 14357  F  BOOB NIKITA KAMALKISHOR         75.00   105 31371  M  WAWALE SWAR ANIL                75.00   106 34482  M  PHATAK HRISHIKESH VASANT        74.91   107 32443  M  BADHE DEEPAK UTTAM              74.80   108 14784  F  POKALE POOJA SURESH             74.80   109 15571  M  BHOITE ASHISH NITIN             74.80   110 18244  F  BAHIRAJ ARTI MUKUND             74.73   111 32365  F  KULKARNI MAITREYEE RAJESH       74.73   112 12146  F  CHAVAN MEENAL MAHENDRA          74.73   113 32037  F  CHAUDHARI SHWETA RAMESH         74.73   114 14048  F  KAKADE NAMRATA RAMRAJE          74.60   115 19180  M  WAKALE RUSHIKESH RAMESH         74.60   116 16492  F  BADGE RAJNANDINEE LAXMAN        74.60   117 19145  F  BANGAR SHARVARI BALASAHEB       74.60   118 24626  M  SHINDE NIKHIL MILIND            74.60   119 24507  F  KIVADE SIDDHI PRAMOD            74.60   120 12769  F  PAWAR POONAM VITTHAL            74.60   121 14474  F  PARDESHI AALISHA KISHORSINGH    74.60   122 30089  F  KANE MRUNAL SAMPAT              74.55   123 15831  F  MANKAME BHAGYASHREE RAJENDRA    74.55   124 14295  M  DUGAD VARDHAMAN SUWALAL         74.55   125 14604  F  MORE PRARTHANA RAJENDRA         74.40   126 16030  M  KHARADE KUMAR TANAJI            74.40   127 16181  F  MARATHE TEJASHRI SUBHASH        74.40   128 13371  F  MADWAL PAYAL SHAMSUNDAR         74.40   129 16651  F  PAWAR PRATIKSHA SHARAD          74.40   130 13373  F  CHAVAN VISHAKHA RAJENDRA        74.40   131 15811  F  JOSHI CHAITALI DILIP            74.40   132 32094  F  LONKAR NEHA GANGADHAR           74.36   133 16813  F  KAKADE SNEHA SUNIL              74.36   134 13932  M  MARAL MANGESH UMESH             74.36   135 26343  M  DHAMALE MAHESH ANNASAHEB        74.36   136 14001  F  RAJOPADHYE SUVELA JAGDISH       74.20   137 27645  M  LOHAKARE AMOL ARUN              74.20   138 19227  F  JADHAV PRITI VIJAY              74.20   139 19231  F  BIRAJDAR SHUBHANGI SANGITA      74.20   140 17448  F  BANSAL MONIKA DHARAMCHAND       74.18   141 15472  M  KADEKAR YASH SUHAS              74.18   142 16159  F  WAKANKAR NISARGA MANGESH        74.00   143 29875  M  KADAM MAYUR VILAS               74.00   144 18674  F  KAKADE KARTIKI PRAMOD           74.00   145 17018  F  BOARNE POURNIMA JAYSING         74.00   146 22415  M  MORE PARTH AJITSINH             74.00   147 32472  F  MATE ANUJA DINESH               74.00   148 19569  F  DORGE RACHANA RAMESH            74.00   149 28228  M  MORE SHUBHAM ANANDA             74.00   150 15767  M  JOSHI YASH SUBODH               74.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JR COLLEGE BUDHWAR PETH, PUNE 2         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 21258  M  DAMGUDE SHUBHAM BALASAHEB       74.00   152 18140  M  PIPADA JAYESH PRASHANT          74.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19542  F  SHINDE RUTUJA VIJAYKUMAR        77.40    2 30651  F  SATHE DEEPALI MUKESH            77.00    3 27653  F  INGALE PRANALI BHANUDAS         76.40    4 16566  M  MORE SAGAR MAHADEV              74.00    5 14950  F  PIMPODKAR KALYANI BALU          74.00    6 13861  M  GAIKWAD ASHOK RAHUL             73.40    7 12493  F  AIWALE AARTI PRALHAD            73.20    8 27682  F  DUPARGUDE USHA INDRAJEET        72.55    9 11041  M  SHINDE KIRAN SUNIL              72.20   10 12955  M  KAMBLE VIJAY UTTARESHWAR        72.20   11 16284  F  GHASTE GAYATRI PRAVIN           72.00   12 12479  F  KAMBLE AKSHADA GAUTAM           72.00   13 15321  F  DEDGE HARSHALI ANAND            71.60   14 18573  F  BHALERAO SHWETA RAJU            71.27   15 17871  F  PAWAR SHUBHANGI SANJAY          70.55   16 19097  F  GAIKWAD KALYANI SHIVDAS         69.80   17 11006  F  WAVHALE PRIYA ASHOK             69.20   18 18103  M  BORKAR AKSHAY PRABHAKAR         68.00   19 15152  M  CHANDANE AKSHAY RAJU            67.80   20 17118  M  GAJARMAL AJAY VIJU              67.40   21 15299  F  KALE SHARAYU SHARAD             67.40   22 11570  M  GAIKWAD PRANAV PRAKASH          67.27   23 22669  F  KAMBLE KRANTI JAGAN             67.20   24 15628  M  SHINDE HRUSHIKESH RAJENDRA      67.09   25 17374  M  TAMBE ROHIT RAJESH              67.09   26 15220  F  DHELWAN AARTI DEEPAK            67.00   27 11843  F  GAVALI RITIKA SUBHASH           66.73   28 20073  F  JAWALE VRUSHALI ANIL            66.40   29 22203  F  KUCHEKAR PRADNYA PRAKASH        66.20   30 14556  M  GAIKWAD PRAVIN RAVINDRA         66.20   31 18365  F  BHISE SHRADDHA NAMDEV           66.00   32 11135  F  PACHVANE VAISHALI NANDU         65.80   33 31060  F  SONAWANE TEJAL JAGANNATH        65.60   34 30788  F  AHIRE SHILPA SAHEBRAO           65.40   35 23784  M  KHANDARE SANDEEP MESA           65.27   36 30382  F  SHINDE NEHA VIJAY SVSHAMA       65.00   37 19721  F  TALANI KAJAL VENKATESH          65.00   38 15930  M  SIRSAT VISHAL NAMDEV            65.00   39 15504  M  WADMARE ROHIT BABASAHEB         64.80   40 13972  F  ASHTUL GITANJALI RAJU           64.80   41 33395  M  GAWALI SAGAR PRAKASH            64.40   42 17795  F  SHELAR RADHIKA NAGESH           64.36   43 26145  F  KAMBLE PRADNYA RAVINDRA         64.20   44 32979  F  GORE VAISHNAVI ASHOK            64.20   45 33652  M  KAMBLE SIDDHARTH BAJIRAO        64.20   46 20359  M  CHIKBENUR SIDDHARAM VAISHALI    64.00   47 25655  F  DHELWAN DHRUVIKA JAYANT         64.00   48 11320  F  OVHAL SHEFALI AVINASH           64.00   49 26220  F  SHINDE PRADNYA SHASHIKANT       63.80   50 20178  F  BAHULE GAYATRI MANOHAR          63.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 19994  M  BHALERAO SIDDHANT RAMESH        63.40   52 17209  M  KAMBALE AKSHAY ANIL             63.27   53 20063  F  WAGHMARE SHIVANJALI RAJENDRA    63.00   54 16481  F  AKADE ARTI ANNA                 62.91   55 20058  F  CHANDANSHIVE ANJALI HANUMANTA   62.73   56 14933  M  CHIKALKAR GANESH SHIVSHARAN     62.60   57 30953  F  KAMBLE RAVEENA RAJENDRA         62.40   58 19977  F  KAMBLE DIKSHA MANOHAR           62.20   59 11365  M  TEKALE NIKHIL SAKHARAM          61.80   60 33116  F  WAGHMARE PRATIKSHA BHASKAR      61.64   61 32984  F  SURYAWANSHI PRIYANKA DEVIDAS    61.60   62 27807  F  KHANDARE NIKITA RAJU            61.45   63 33745  M  KSHIRSAGAR AKASH KISAN          61.45   64 15941  M  GAIKWAD SAMADHAN LAXMAN         61.45   65 14447  F  KAMBLE RESHMA RAJABHAOO         61.27   66 25427  F  GAIKWAD VRUSHALI DILIP          61.27   67 20141  F  KAMBLE PRAGTI MARUTI            61.09   68 16768  M  GAIKWAD ROHIT SOPAN             61.00   69 27356  F  LONDHE DIPTI SUNIL              60.80   70 34326  F  CHANDANSHIVE PRADNYA SHRIPAL    60.73   71 19962  M  BHALERAO GAURAV SUNIL           60.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14022  F  BHOSALE KASHMIRA PRUTHVIRAJ     64.36    2 16553  M  SHELKE SHUBHAM KAILAS           56.60    3 14228  M  KOLI AKASH SHANKAR              53.20    4 20319  M  GHISWAD ABHIRAJ NAGNATHARAO     51.60    5 30281  M  ADHARI RAHUL BHIMA              45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 20471  F  CHAVHAN VINITA RAOSAHEB         73.80    2 19024  F  DHOTRE SONU DATTATRAY           69.60    3 16633  F  PARDESHI RANI SATYANARAYAN      65.45    4 31962  F  RATHOD VISHAKHA RAMESH          62.20    5 13848  M  JADHAV ROHIT PRAKASH            58.40    6 20136  M  JADHAV DATTA RAVINDRA           58.40    7 11195  M  PAWAR PRADIP DAGADU             56.60    8 16291  M  MALI SIDDHARTH SATISH           55.80    9 15408  M  MADAS PRATIK SHREENIVAS         53.00   10 34787  M  RAJPUT VIKESH MALEHBHAI         50.80   11 25033  M  DONGARE RAHUL RAJU              50.60   12 19252  F  JADHAV ANJALI ARVIND            47.80   13 25305  F  PAWAR KANCHAN RAJU              47.00   14 25740  M  DHOTRE SHUBHAM RAJU             45.20   15 25347  F  DHOTRE ANKITA ANIL RESHMA       40.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34260  F  NAGE NIKITA MILIND              75.80    2 12472  M  SALVE SUMIT BALU                72.91    3 24945  M  KATE YOGESH VILAS               72.80    4 32492  M  KAWARE PRASHANT GANESH          72.18    5 15748  F  PAILWAN SHRADDHA MAHADU         71.60    6 14634  F  BARIDE SHUBHANGI SUHAS          67.80    7 12770  F  GUJAR ASMITA SATISH             67.60    8 12654  F  PINGALE PRAJAKTA KISHOR         67.40    9 19451  F  PAWAR PRIYANKA DATTA            67.20   10 12079  F  KALOLIKAR VAIBHAVI SACHIN       67.00   11 19031  F  GAVATE RUTUJA SANJAY            65.80   12 30756  M  KUMAVAT RUSHIKESH BHAGWAN       64.80   13 15397  F  GOPAL NAMITA PURUSHOTTAM        64.60   14 19159  F  BANDAGALE NAMRATA SAKHARAM      64.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15342  F  KAMBLE TEJASHREE RAJU           73.40    2 27118  M  KHATAVKAR SHUBHAM DILIP         70.60    3 30608  M  MANE UDDHAV KISAN               70.00    4 18564  M  DHEBE SHUBHAM DINKAR            67.20    5 32434  M  BAVADHANE SAGAR MAHADEV         66.20    6 13875  M  CHAVAN KIRAN BABURAO            66.00    7 32035  M  WAGALGAVE SHRIKANT GORAKHANATH  65.82    8 13859  M  PAIKEKARI LAKHAN SUKHDEV        60.20    9 12844  F  KOLEKAR VRUSHALI RAJENDRA       60.20   10 33386  M  KHOT PRATIK DHONDIRAM           57.20   11 11785  M  SATPUTE ROHIT BHAUSAHEB         55.00   12 33564  F  LAMBATE POOJA DNYANESHWAR       54.40   13 33595  M  SONAWANE SUMEET SURESH          54.40   14 11912  M  GAWADE SHUBHAM PARMSHWAR        53.60   15 11208  M  KALE RONAK DNYANESHWAR          52.80   16 12356  M  KALE SUMIT SANJAY               51.00   17 22613  M  CHOUGULE PRATIK JITENDRA        49.27   18 13753  F  KANTAK LAXMI SHIVASRE           47.27   19 11165  M  SURYAWANSHI AKASH NAGENDRA      46.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21148  M  THORAVE SIDDHANT SANDEEP        63.60    2 15120  M  NANGARE VISHAL RAVINDRA         62.00    3 14329  M  GHULE NITIN BAJIRAO             60.00    4 19676  M  GHUGE SUMANT SARJERAO           54.00    5 14298  M  GITE AMOL DNYANESHWAR           40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14090  F  MEHATA PAYAL PRAKASH            78.60    2 19563  F  CHAUDHARI SUVARNA SANJAY        78.60    3 19221  M  GUNJAL ANIKET BHAUSAHEB         78.18    4 19261  F  KUDALE SWARUPA BALASAHEB        77.80    5 18220  F  DOSHI SALONI SANJAY             77.27    6 24635  F  TAMBOLI JEBA ILIYAS             77.00    7 19622  F  INGLE VEDIJA VISHNUPANT         76.60    8 31684  M  DANDEKAR RUSHIKESH KRISHNA      76.55    9 32462  F  ZADE PRADNYA DATTATRAYA         76.40   10 17670  M  KARADE MANDAR PARSHURAM         76.40   11 16002  M  GHENEKAR VAISHNAV SATISHRAO     76.20   12 19149  M  GAWARE AKASH BHAUSAHEB          76.18   13 12947  M  PAITHANKAR TANISHQ TUSHAR       76.00   14 17125  M  GITE SHIVAM DINESH              75.27   15 15221  F  LALE NEHA KISHOR                75.00   16 19543  F  GUNJAL DARSHANA PRAKALP         74.60   17 11056  M  PATKE SHUBHAM SANJAY            74.55   18 18261  M  HIREMATH SHHUBHAM SHIVKUMAR     74.55   19 19140  F  BADODKAR HARSHADA GUNWANT       74.55   20 28358  F  TATE SHRADDHA SHAHAJI           74.36   21 13674  F  WADIKAR PRITI ASHOK             74.20   22 19760  F  HOLE NAMRATA PANDIT             74.18   23 19012  F  DHAMANE SANJEEVANI VISHNU       73.82   24 16326  F  KUMBHOKAR DHANASHREE SUNIL      73.64   25 15032  M  PATANKAR GAURAV GORAKH          73.64   26 14883  F  PATOLE JYOTI ASHOK              73.60   27 16047  F  BARBHAI DISHA VIVEK             73.20   28 28041  M  DHAYARKAR PRASAD SURESH         72.80   29 15183  M  NAGARKAR NITISH ANIL            72.80   30 18896  M  AVSARE SANKET RAJU              72.80   31 13018  M  MANGUDKAR ABHIJEET PADMARAJ     72.73   32 33125  F  NERAL SHREYASI MINANATH VAISHA  72.55   33 26280  F  DEOKAR NUPOOR VINAY             72.40   34 14568  F  MALI NAMRATA JALINDAR           72.40   35 16845  F  NIJAMPURKAR SRUSHTI JITENDRA    72.20   36 16170  F  SHEGURI PRATIMA RAMESH          72.00   37 34420  F  JAWRE MOHINI VIJAY              72.00   38 20012  F  SABALE SHALMALI MILIND          71.82   39 30491  F  LOKHANDE YUGANTI PRADEEP        71.60   40 16790  M  GONDKAR VENKATESH NITIN         71.45   41 22335  F  BALSARAF GANDHALI DEEPAK        71.40   42 19014  F  KERKAR NIKITA MANOHAR           71.27   43 12738  M  MENGE VIVEK DHONDIRAM           71.20   44 17130  F  SASWADE HARDIKA SANJAY          71.09   45 18128  F  PALKAR AKSHATA AJAY             70.80   46 12800  M  GHATOLE AKSHAY NILESH           70.73   47 11099  M  PATERE RUPESH RAMCHANDRA        70.60   48 33179  F  GUNJAL SNHAL SHARADCHANDRA      70.60   49 15045  F  RAUT AISHWARYA RAVINDRA         70.60   50 16963  M  SALUNKE SUSHANT RAJESH          70.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14879  F  KALEKAR RENUKA RAJU             70.36   52 16152  M  SHINDEKAR SOURABH NARENDRA      70.20   53 16307  M  NEVREKAR PRATHAMESH MAHENDRA    70.00   54 15812  F  PANDE PRACHI ANANDRAJ           70.00   55 16120  F  CHINKATE VAISHNAVI MARUTI       69.82   56 33290  M  DEDGAONKAR ROHIT DEEPAK         69.82   57 14374  M  JADHAV MAHESH SHAILESH          69.60   58 19657  M  RASAL PRATIK BAPURAO            69.33   59 24512  F  TAMBDAY RACHITA RAJESH          69.20   60 11777  F  TANDALE SONAL GAJANAN           68.73   61 21216  F  RAHANE ASHWINI PANDURANG        68.60   62 33270  F  BHUMKAR KAJAL SAMIR             68.55   63 13444  F  KASHID DHANASHREE NAVNATH       68.55   64 11523  F  SAPKAL JAGRUTI BHARAT           68.40   65 25294  M  METKAR SHUBHAM SURESH           68.36   66 16600  F  POTE SANIKA CHANDRAKANT         68.20   67 18692  M  BHOJ AMIT RAJENDRA              68.18   68 19559  F  KOLEKAR SHEETAL PANDURANG       68.00   69 14429  M  PATIL SHUBHAM SANJIV            68.00   70 24541  M  KUMBHAR SUSHANT CHANDRASHEKHAR  67.82   71 28073  F  DHOKTE DAKSHINI DEEPAK          67.80   72 22374  M  DURGE AKSHAY AVINASH            67.80   73 16484  F  VEDPATHAK HARSHA UDAYKUMAR      67.60   74 15081  M  PATANKAR ADITYA SANJAY          67.60   75 19713  M  HOLE SHUBHAM RAVINDRA           67.27   76 19810  M  KHEMKAR SHUBHAM SUNIL           67.20   77 16805  F  BARKE ISHWARI SUNIL             67.20   78 14689  F  KHANDAGALE AMRUTA ANIL          67.09   79 14842  F  TIKAR NEHA SANJAY               67.00   80 14875  F  BENDRE MANALI UMAKANT           66.91   81 15623  F  HENDRE MAYURI YOGESH            66.91   82 16382  F  VANARASE VAISHNAVI ATUL         66.80   83 19720  M  SHIWARKAR PRAVIN PRAKASH        66.80   84 33147  F  SHIVARKAR SHWETA NAMDEV         66.73   85 16109  M  NANAWARE OMKAR UMESH            66.73   86 19135  M  BUNGE ADITYA GANESH             66.55   87 15604  M  PACHANGNE PRATHAMESH PRAKASH    66.40   88 33722  F  KAMBLE POONAM SHIVAJI           66.36   89 22208  M  DANGARE RIYUSH VISHWAS          66.20   90 14926  F  BANEKAR NAYANA RAJENDRA         66.00   91 33735  F  MOYNAK ARATI JAYWANT            66.00   92 32370  F  SHAHANE GAYATRI PARMESHWAR      65.82   93 12464  M  JAVERI ABHAY GANESH             65.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 20278  F  DOLLE PRITI MAHADEV             77.60    2 14768  F  KADAGANCHI NISHA RAJENDRA       76.80    3 27080  M  BHANDARI SOURABH SHIVAJI        71.60    4 19335  M  GAJJAL KUNAL MAHESH             70.20    5 11800  F  SONAWANE KANCHAN ANNASAHEB      70.00    6 24937  M  GUNDETTI MAHESH SANTOSH         68.80    7 11016  M  CHAKRAL ANIKET AMBADAS          68.55    8 17148  F  REPAK ARCHANA AMBADAS           68.36    9 27889  F  ANKAM GEETANJALI SADANAND       68.36   10 14260  F  CHINCHKAR SHWETA PRAMOD         68.20   11 29661  M  CHILLAL SHANTANU LAXMAN         67.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11509  M  KHEDEKAR ANIKET HANUMANT        76.00    2 20391  F  JADHAV POOJA PRAKASH            73.60    3 11710  M  KOTIBHASKAR SOHAM KISHOR        64.40    4 25061  F  MATE SHUBHANGI RAMESH           64.00    5 20132  M  UMBHARE RAKESH BHARAT           61.40    6 33296  M  SHIRKE HARSHAD VIJAY            60.00    7 20374  M  SHINDE SURAJ ARJUN              59.80    8 31923  M  KHATMODE AJINKYA PRAVEEN        45.20    9 14719  M  KADAM NISHANT DEEPAK            39.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15873  F  DESHMUKH SHIVANI CHANDRASHEKHA  69.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13226  M  MAHADIK SHUBHAM RAJENDRA        78.40    2 16034  M  HEDKE SAI DEVIDAS               78.36    3 14533  F  AJGAONKAR SWARALI ASHISH        77.20    4 12762  F  GAIKWAD UJWALA SANJEEV          69.00    5 20893  F  SHINDE SANJANA SATISH           68.40    6 21240  M  JADHAV RANVEER RAJENDRA         68.00    7 23639  M  PINGLE BEERAJ VIVEK             67.00    8 15725  M  BHOSALE KARAN UDAY              64.20    9 18118  M  BARATE PRADNYESH ASHOK          61.09   10 15431  F  MARAL PORNIMA SUHAS             59.20   11 15338  F  JAGATAP SHREYA SANDEEP          57.80   12 15732  M  DIGHE SHUBHAM SHASHIKANT        56.80   13 15721  M  GAONKAR ATHARVA VIKRANT         53.80   14 15660  M  GAIKWAD PRATIK RAJARAM          48.55   15 20084  M  MATE SHIVAM RAJU                48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12812  F  DHORE VAISHNAVI VITTHAL         78.40    2 33683  F  KULKARNI MRUNAL MUKUND          78.36    3 14880  F  SALVI ADITI RAJESH              78.00    4 11257  M  KARANDIKAR SWANAND SANJAY       74.55    5 12303  F  KADAM RUTUJA AMOL               74.00    6 33793  M  TOKE AKASH BABAJI               68.20    7 15122  F  SHIKHARE PURVA CHANDRAMOHAN     62.67    8 15829  F  SANE SAYALI SUNIL               61.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22490  F  SANDBHOR RESHAM BHASKAR         94.18    2 16595  F  GOSAVI SHWETA DNYANESHWAR       93.40    3 13412  M  AMBEKAR ATHARVA ANIL            92.40    4 25756  F  GURJAR SALONI MILIND            91.40    5 12469  F  JOSHI NILIKA MILIND             91.27    6 14334  F  JAHAGIRDAR APURVA SUHAS         90.80    7 19908  M  NAIR ANEESH MOHANA CHANDRAN     90.73    8 12132  F  TRIVEDI PURVA MAHENDRA          90.24    9 15479  F  GANDHILE PRATIMA GANESH         90.18   10 13099  F  THAKUR SNEHAL DATTATRAY         90.18   11 12192  F  THAKUR SNEHAL DATTATRAY         90.18   12 28139  M  DHAGEKAR HRISHIKESH YASHWANT    90.00   13 12591  M  PRADHAN PIYUSH PRAKASH          89.82   14 19131  F  KHOCHARE SHAMBHAVI DEEPAK       89.82   15 19104  M  SHETE ASHISH ARVIND             89.82   16 15109  F  GODBOLE DEVASHREE SANDEEP       89.64   17 18278  F  NIMBALKAR KOMAL SUNIL           89.64   18 34010  F  TARLE ASHWINI HIRAMAN           89.60   19 34483  M  BHAGWAT ANIKET ABHIJIT          89.45   20 27699  M  JOSHI SHRIVALLABH GOVIND        89.45   21 17612  M  GHOLAP ADITYA SURESH            89.45   22 13746  M  MITHBHAKARE PRATIK YUVRAJ       89.40   23 30982  F  BALEL RAMA MAHESH               89.20   24 15350  F  JOSHI ANUJA ANAND               88.91   25 21842  F  DAHATONDE SHITAL SHIVAJI        88.91   26 12541  M  LALWANI SAURABH SANJAY          88.80   27 34459  F  KENEKAR RENUKA NITIN            88.80   28 19539  F  BHOITE VIDYA MEGHRAJ            88.80   29 33640  F  CHAPHALE MEGHA PANDHARINATH     88.73   30 11934  M  BHANDARI RISHABKUMAR MADAN      88.73   31 33510  F  DHARANE SHARVARY SUBHASH        88.73   32 19800  F  RAUT DIPTI SATISH               88.60   33 16021  M  VAIDYA ATHARV ANAND             88.36   34 16193  M  BENARE ADVAIT ATUL              88.36   35 11362  F  THOKE ANJALI NAVNEET            88.20   36 34244  F  JADHAV SHWETA SUNIL             88.20   37 15245  F  SUTAR VAIBHAVI SHIVAJI          88.20   38 31102  F  SHINGAVI KAJAL NITIN            88.18   39 14232  F  PAYGUDE MANASI MANOJ            88.00   40 11534  M  SOMVANSHI DIPAK NAGNATH         87.83   41 15170  F  MUNDADA PRATIKSHA SHRIKANT      87.82   42 15889  F  DUSEJA SANIKA HARIPAL           87.82   43 15414  F  JADHAV JYOTI DATTATRAY          87.60   44 12732  F  DATE ANAGHA SUDHIR              87.60   45 15150  F  BHOME ADITI VASUDEV             87.40   46 14853  M  VERLEKAR OM MILIND              87.09   47 15025  M  MALAVADKAR SURAJ POPATRAO       87.09   48 15106  M  DESHMUKH ATHARV PRASHANT        86.91   49 11982  F  GUND PRIYANKA SHIVAJI           86.91   50 11114  F  VAHADNE TEJASWINI UMESH         86.83   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 24218  F  ASHTEKAR RUTUJA UDAY            86.60   52 20307  F  SATALKAR MAYURI NAUNATH         86.55   53 15875  F  GOSAVI GAYATRI SHARAD           86.55   54 14125  M  JUJARE SAIRAM ANANDRAO          86.36   55 22892  F   POOJA SETHUNATH                86.36   56 32349  F  PATWA ANUJA DILIP               86.36   57 18722  F  MOKATE PRAGATI SAMBHAJI         86.18   58 15070  F  PUJARI SAMRUDDHI SHANKAR        86.00   59 19652  M  TUPE SOURABH SHARAD             85.82   60 19763  M  WADKAR HRISHIKESH BABAN         85.82   61 15324  F  MORE PRIYA NEELKANTH            85.80   62 15272  F  KASABE DAMINI SURESH            85.64   63 32980  F  BHOSALE ADITI JANARDAN          85.60   64 11029  F  KATE AISHWARYA VIJAYSINHA       85.60   65 16978  M  SOLANKI HARSH RAJENDRAKUMAR     85.45   66 16225  M  DIGHE PRITAM RAMDAS             85.40   67 14617  F  PIMPLE VAIBHAVI VINOD           85.40   68 23517  F  CHAKOTE VAISHNAVI ANIL          85.27   69 15968  F  JATHAR RUCHA VIVEK              85.27   70 15325  M  LIMAYE CHINMAY CHINTAMANI       85.09   71 13935  F  PENDSE JANHAVI MADHAV           85.09   72 17421  M  BORKAR VAISHNAY NITIN           84.91   73 15763  M  INAMDAR ANUJ VINAYAK            84.91   74 20453  M  KHADSE VIKAS NIRANJAN           84.91   75 30869  F  STHUTHY MARY CHERIAN            84.91   76 13128  M  TAPKEER SARVESH ARUN            84.80   77 19257  F  MAHASHABDE MANALI MAHESH        84.60   78 19041  M  MORE KAUSTUBH CHANDRAKANT       84.60   79 16832  M  SHELKE HRISHIKESH CHANDRASHEKH  84.55   80 32205  M  GOKHALE AASTIK ANKUR            84.55   81 14094  F  AMBEKAR EESHA SANJEEV           84.40   82 13596  M  VAIDYA MANTHAN MUKUND           84.36   83 12480  M  SAHASRABUDHE OJAS RAJEEV        84.36   84 27631  M  NAGAWADE ROHIT BHAUSHEB         84.22   85 20304  M  KUMBHARKAR ADITYA SHANKAR       84.20   86 17395  M  DOPPA SHUBHAM LAXMIKANT         84.18   87 16024  M  UDGAONKAR ADITYA VISHRAM        84.18   88 23167  F  RANADE PRADNYA VILAS            84.00   89 14080  F  LIKHITE CHAITRALI DHANANJAY     83.80   90 19126  F  MOHAKAR SANIKA BABAN            83.80   91 18017  M  GAIDHANI RAJESHWAR MAKARAND     83.60   92 22706  F  PRAGBHUNE BHAKTI AJIT           83.60   93 19267  F  NAGALE SHREYA VIDHYDHAR         83.60   94 13111  F  PAWAR PRAJAKTA MILIND           83.60   95 22564  M  SAHASRABUDHE VARUN SURENDRA     83.45   96 15244  F  SHAH POOJA MUKESH               83.45   97 19811  M  ZANWAR YASH RADHESHAM           83.45   98 19052  F  DALAL SHRAVANI ARVIND           83.40   99 29472  M  AGRAWAL BHAVESH MAHESH          83.27   100 11613  F  MUNDADA SONAL NARAYAN           83.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 14084  F  KEMKAR BHAIRAVI SHYAM           83.20   102 24577  F  ARTE AISHWARYA RAMESH           83.20   103 22895  F  GHADGE SUPRIYA SUBHASH          83.20   104 21261  F  ADHYAPAK SURABHI PRASANNA       83.20   105 19148  M  AVACHAT KAUSTUBH PANDURANG      83.20   106 13453  F  SHEDGE NEHA MANOHAR             83.09   107 33518  F  SHEWALE HARSHADA SANJAY         83.09   108 11339  F  KAWADE VAISHNAVI SHRINIVAS      83.00   109 19873  M  ZANWAR SHREYAS OMPRAKASH        82.91   110 22459  M  NIKAM SWAPNIL SANJAY            82.91   111 15148  F  VARTAK NANDINI ANIL             82.80   112 19101  M  RANADE ADITYA SHRINIDHI         82.80   113 32222  F  VADAGAVE ADITI RAMDAS           82.80   114 16296  F  KULKARNI MANALI KITENDRA        82.73   115 18812  F  DHUMKE RUTUJA SUNIL             82.73   116 19907  F  BHISTE PRERNA VIJAY             82.73   117 14721  F  DESHPANDE POOJA RAJENDRA        82.60   118 11726  M  SALUNKHE AJAY WAGHU             82.60   119 15121  M  GOKHALE PRANAV NITIN            82.55   120 31806  M  BIJLANI ROHIT JAGDISH           82.55   121 31463  F  SURANA SAMRUDDHI DHARAMRAJ      82.55   122 33686  F  SUDRIK RUTUJA PANJABRAO         82.55   123 27644  M  THOPATE SUSHANT BAJIRAO         82.55   124 22446  F  PUROHIT SAVANI SUNIL            82.40   125 11323  M  MULAY SIDDHESH DILIP            82.40   126 12985  M  SHENDE NINAD SANJAY             82.36   127 18826  M  AKOLKAR KETAN SHRIKANT          82.36   128 24644  F  ASHTEKAR SHRADHA RAVINDRA       82.36   129 31328  F  KARADI AKSHATA SHEKHARAPPA      82.36   130 11740  F  JAWALKAR PRIYANKA VALMIK        82.36   131 19695  F  PATIL SHIVANI PANDURANG         82.20   132 15976  F  JOSHI SHATAKSHI VIJAY           82.20   133 22663  F  WAJGE VAISHNAVI ANAND           82.18   134 19195  M  UBHE MANISH PANDURANG           82.18   135 19601  F  TARE MAHIMA SANJAY              82.18   136 18145  M  LUNIYA ANIKIT SUNIL             82.00   137 15093  M  JOGLEKAR NEIL DILIP             82.00   138 13116  F  JADHAV YASHSHREE RAJEEV         82.00   139 11674  F  ATRE PRIYANKA KRISHNAKUMAR      82.00   140 33242  M  MUCHHAL YASH SUNIL              82.00   141 15208  M  DONGARE ATHARVA GOVIND          82.00   142 32123  F  TAPASKAR REVATI SHEKHAR         82.00   143 17251  M  KUDKE TANUSH HARESH             82.00   144 32361  F  JOSHI RUTUJA DINESH             82.00   145 33235  F  WALVADKAR JANHAVEE RAVINDRA     82.00   146 12011  M  UPASANI ATHARVA NIRANJAN        81.82   147 15136  M  PIMPLE ASHWIN PRASANNA          81.82   148 22520  M  PHADKE ADVIT CHINTAMANI         81.82   149 12253  M  TALATHI SHREYAS SHAILESH        81.82   150 15755  F  WAKANKAR SAEE JAYDEEP           81.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 22834  F  TAMBE PRAJAKTA RAJESH           81.82   152 14908  F  SHIDORE DEEPTI RAJENDRA         81.82   153 33313  M  PATIL LAXMAN MAHADEV            81.80   154 15156  F  KULKARNI RUTA SHRINIWAS         81.80   155 19866  F  GHONSE ASHWINI MADHAV           81.64   156 29151  M  SWAMI VENKTESH BHARTARINATH     81.64   157 12457  F  KAKADE GITANJALI AVINASH        81.60   158 19572  F  TADMARI VEDA BALKRUSHNA         81.60   159 13341  M  DESHPANDE YOGESH SHARAD         81.45   160 34707  M  MORE VAIBHAVRAJE DATTATRAY      81.45   161 34639  F  KULKARNI NEHA GIRISH            81.45   162 14164  M  BHOSALE SHIVRAJ YASHWANT        81.45   163 12062  M  MAHABALESHWARKAR SHRAVAN MANIS  81.45   164 14966  F  JOSHI PRACHI SITARAM            81.45   165 17461  M  KARADKAR MOHANISH ASHOK         81.40   166 15369  M  SHAH CHIRAG ATUL                81.27   167 12406  F  AVASTI KAVITA KANTILAL          81.27   168 17065  F  JADHAV ASHLESHA UDAY            81.27   169 12740  M  VEER NILESH MARUTI              81.27   170 29713  M  MEDATIYA LALITKUMAR MOHANLAL    81.27   171 15228  F  KANKARIYA SIDDHI KANTILAL       81.27   172 11110  F  DHADVE POOJA VITTHAL            81.20   173 22584  M  SHAKALWAR KARTHIKREDDY NARENDR  81.20   174 25660  F  KALAMKAR SIDDHI SHRIDHAR        81.20   175 14712  F  BHAT DEEKSHA DATTATRAY          81.20   176 31072  F  SHAH RIYA YOGESH                81.09   177 22514  F  SALGAR RAJESHWARI CHANABASAPPA  81.09   178 16367  F  KULKARNI NIDHI GURURAJ          81.09   179 11541  F  KARPE NIKITA SURESH             81.09   180 23076  M  KALOKHE ASHISH SATISH           81.09   181 22421  F  JACHAK ADITI JAYENDRA           81.00   182 25445  F  GURJAR PIYUSHA ATUL             81.00   183 21192  M  DESHPANDE MANTHAN MANOJKUMAR    81.00   184 24513  F  JOSHI PRACHI VIKAS              81.00   185 15107  F  KALE SNEHAL ANIL                80.91   186 14236  F  CHAVAN NEHA PRAKASH             80.91   187 15027  F  MASURKAR RITUJA PRAKASH         80.91   188 20937  M  WECHALEKAR AKSHAY SUSHIL        80.91   189 13097  F  VITANKAR AJINKYA DILIP          80.91   190 29451  M  MAWLANKAR ADITYA RAJESH         80.80   191 22822  F  BARATE ABHIDNYAA PRASHANT       80.80   192 18121  F  JOSHI SITALA VAIBHAV            80.80   193 19112  M  JOSHI ANURAG SUHAS              80.80   194 24050  M  NARHE AKSHAY SHAHAJI            80.80   195 13265  F  NAGARKAR RACHANA RAHUL          80.80   196 25456  F  KARWA SONIYA NITIN              80.80   197 15266  M  BHARAT SAGAR AMBADAS            80.80   198 12882  F  SARDESAI MADHURA BHUSHAN        80.73   199 15298  F  MEHTA TANIYA ]RAJESH            80.73   200 21714  M  MOMIN AZHAR ARIF                80.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 15094  M  GHORPADE SANJEET VISHWAJEET     80.73   202 14657  F  KELKAR PRAMA MADHAV             80.60   203 19123  F  NIKAM AKANKSHA RAJESH           80.60   204 12710  M  GHOTAWADEKAR TEJAS PRADIP       80.60   205 20309  F  BHOSALE DIPTI SAJJAN            80.60   206 17205  M  JAIN ROMIL DINESHKUMAR          80.55   207 17051  F  BHUJBAL ADITI AVINASH           80.55   208 14632  F  RANKHAMB SHIVANJALI DATTATRAY   80.55   209 17725  M  SHAH YASH YATISH                80.55   210 31234  M  GANDHI RAJAT NIRMAL             80.55   211 22637  F  BALIGHATE SAYALI DATTATRAY      80.40   212 19197  F  BAPAT PRACHI VIVEK              80.40   213 20308  F  KORE PRANJALI ANIL              80.40   214 22479  M  SUTAR RESHABH RAVINDRA          80.40   215 18201  M  CHANDAK BHAGYESH NARENDRA       80.40   216 12466  F  KALE TEJASHREE NARENDRA         80.20   217 18481  F  SHINDE POONAM VISHWNATH         80.18   218 16543  M  KATARIYA MAHAVIR RAJENDRA       80.18   219 12347  F  DESHMUKH SUMEDHA DURGESH        80.00   220 19651  M  MAHAJAN SHUBHAM SUNIL           80.00   221 13384  M  KULKARNI RAKESH RAVINDRA        80.00   222 14623  F  WAIKAR APURWA SHRIPAD           80.00   223 11861  F  DAYMA NIDHI MUKUND              80.00   224 20378  M  DURSWANI KUNAL KHEMCHAND        80.00   225 19494  F  MENE GAYATRI TUKARAM            80.00   226 21386  F  UDGIRKAR SAYLI SANJAY           80.00   227 13971  F  APTE SMRUTI PRASANNA            80.00   228 29865  F  SHAH SALONI SHILPESH            80.00   229 13296  M  JOSHI CHIRAGDUTT GANESHDUTT     79.82   230 22949  M  SHITOLE SATYAJEET RANJEET       79.82   231 22992  F  ADITHAM SHRUTHI GANAPATI RAO    79.82   232 11712  F  GUDHE SAMRUDDHI HEMANT          79.82   233 14103  M  ASHTEKAR NINAD SAMIR            79.82   234 14495  M  RAJPUT NARENDRA RAMESH          79.80   235 18253  F  DIXIT GAORI KIRTIKISHOR         79.80   236 15348  M  KULKARNI RAHUL RAJENDRA         79.80   237 18139  M  PIPADA AKSHAY SANTOSH           79.80   238 21189  F  JOSHI VASUDHA VINEET            79.64   239 30602  M  SHINGAVI VARAD TUSHAR           79.64   240 20794  F  JAIN PRANITA ANIL               79.64   241 18080  M  KALEE SHIVRAJ APPANNA           79.60   242 15010  M  BELDARE PRANAV NARAYAN          79.60   243 15744  M  PANSARE ASHISH MILIND           79.60   244 18906  M  BHALGAT SHUBHAM DILIP           79.45   245 18192  M  AKOLE HITESH DEEPAK             79.45   246 19366  F  CHORDIYA POORVA YOGENDRA        79.45   247 15055  F  BHAGWAT RAKHI ASHOK             79.40   248 15046  F  BHADALE SAYALI JITENDRA         79.40   249 32470  M  YEWALE NIKHIL SURESH            79.40   250 14548  F  VARMA SHRADDHA VIJAY            79.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(C002) S.P. COLLEGE, TILAK ROAD, PUNE 30                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 22697  M  SABALE HRUSHIKESH KANTILAL      79.40   252 33199  F  BENDBHAR JANHAVI SANJAY         79.40   253 12367  F  GHAH BHAVANA HASMUKHBHAI        79.27   254 16602  F  HIRLEKAR SHWETA VIJAY           79.27   255 29707  M  OSWAL PRATIK VIJAYKUMAR         79.27   256 15026  F  LALIT RUCHA SHRIKANT            79.20   257 29121  F  HARPUDE PURVA SUNIL             79.20   258 17159  M  GAIKWAD AMEY DHANANJAY          79.20   259 12040  F  SHINDE SHIWANI AJAY             79.09   260 12503  F  DEOOHAR TEJA RAMESH             79.09   261 33713  F  POTDAR NIKITA NINAD             79.09   262 21126  F  KSHIRSAGAR TANAYA PRAMOD        79.09   263 11023  F  SHETH PURVA ATUL                79.09   264 19208  M  KULKARNI RUTURAJ RAVINDRA       79.00   265 16629  M  KUMBHARKAR PRATIK DILIP         79.00   266 12090  M  JAGDALE SANGRAM ANIL            79.00   267 18183  F  BARVE ISHA VASUDEO              79.00   268 20977  F  JOGLEKAR YADNYA SHANKAR         79.00   269 15613  M  SANGHVI RUSHABH RAMESH          79.00   270 13845  M  BHANDARI PRANIT RAHUL           78.91   271 33729  F  PANCHAL VAISHANAVI RAJENDRA     78.91   272 12522  F  BAGWAN IFTESAM RABBANI          78.91   273 15271  F  BECHAWADE BHAGYASHREE EKNATH    78.91   274 22503  F  SOHONI SAEE NITIN               78.91   275 18600  M  KALE PARTH JAYANT               78.91   276 19053  M  NAIK MANDAR MILIND              78.91   277 18343  M  SAYYAD SAMEER MUSA              78.80   278 19284  F  SUTE SAMRADNYEE VILAS           78.80   279 18937  F  DOIPHODE MANASI MAHESH          78.80   280 19598  F  GANAGE ANKITA POPAT             78.80   281 18129  F  PATHAK MAHATI SANJAY            78.80   282 11038  F  GEDAM MADHURA UMESH             78.80   283 27018  F  JAMADAR AIMAN JAHAN NADIRKHAN   78.73   284 11142  F  BAFNA SWEETY SURESH             78.73   285 16515  F  SALEHITTAL SHARANYA SHAILESH    78.73   286 16679  F  KANDPILE ALISHA JATIN           78.73   287 18241  M  SAMUDRA ROHAN DINESH            78.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15912  M  GADPAL AKASH ISHWER             62.80    2 12023  M  BANSODE SIDDHANT RAMESH         60.91    3 34591  M  BHOSALE SHUBHAM NIVRVTTI        60.20    4 25741  M  SONKAR KULDEEP CHAUTHILAL       59.00    5 18094  M  DOLARE MAHESH MUKUND            58.80    6 33198  M  SONAVANE SURAJ BALIRAM          57.80    7 19648  M  PRABHALE SOHAM RAJESH           57.45    8 15762  M  HANAWATE SUJIT RAJENDRA         56.60    9 33703  M  SHARNAGAT BHUSHAN CHANDRAKANT   56.40   10 31497  M  GAIKWAD LAKSHADEEP RAMESH       56.18   11 27353  M  PAWAR SANKET SHARAD             55.60   12 12193  M  ADHAV YOGESH SUNIL              54.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12790  M  SHINDE SOURBH DILIP             59.20    2 12697  M  KARANJE KAMLESH SURYAKANT       58.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12024  M  OTURKAR ABHISHEK ASHOK          62.20    2 13331  M  KADAM OMKAR SUNIL               62.00    3 15742  M  BAWDHANKAR OMKAR DNYANESHWAR    61.60    4 32466  M  TAMKAR SURAJ RAGHUNATH          61.60    5 15078  M  CHAVAN ROHAN HARI               61.60    6 16408  M  PANDIT SHUBHAM GORAKH           61.20    7 16155  M  GAJAMAL OMKAR ANIL              61.20    8 19158  M  KADAM KAUSTUBH SHANKAR          61.09    9 11444  M  YADAV MONUKUMAR JOKHAN          61.00   10 30562  M  DONGARE SHUBHAM RAJENDRA        60.60   11 19286  M  MALPEKAR CHAITANYA TUSHAR       60.36   12 15084  M  KASAR SANKET NATHURAM           59.20   13 12528  M  CHANDEKAR ANKUSH RAMCHANDRO     59.20   14 12673  M  BORADE HARSHAVARDHAN NITIN      57.80   15 12400  M  PADYAL ADITYA SADASHIV          57.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17417  M  UKIRDE SHUBHAM GAJANAN          61.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11791  M  GAIKWAD OMKAR DILIP             46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12088  M  JOSHI MEHERESH ASHOK            58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11340  M  MORE NIKHIL CHANDRAKANT         74.40    2 13947  M  THITE CHIMTAMANI LAXMAN         73.80    3 11088  M  CHAVAN KARAN RAMCHANDRA         73.60    4 15737  M  GHATPANDE AMEYA SANJAY          72.91    5 19368  M  BHIDE RAJAS MADHAV              72.80    6 30913  M  MEMANE ANIKET ROHIDAS           72.80    7 17469  M  PARAKH AKSHAY NAVALMAL          72.55    8 17290  M  SHEWALE VENKATESH MUKUND        72.36    9 31749  M  RATHOD AYUSH SANTOSH            72.36   10 11129  M  BORHADE HRUSHIKESH DATTATRAY    72.18   11 12694  M  PATEL SAHIL SHOUKAT             72.18   12 29055  M  SANT KAUSTUBH SANDEEP           71.80   13 11230  M  CHAVAN RUSHIKESH BALASAHEB      71.80   14 14470  M  JEDHE ADITYA SATYAJEET          71.60   15 34223  M  CHAVAN MUKUND NARAYAN           71.60   16 11900  M  GAIKWAD VISHAL ANIL             71.40   17 13075  M  MOHOL AKASH RAMESH              71.20   18 22123  M  GHAVARI GANESH SANEEVANI        71.00   19 31665  M  FIRODYA PRATIK DILIP            71.00   20 33210  M  MORE RAJU SURESH                70.73   21 17446  M  SIDDQUI ASEEM FAROOQAHAMED      70.73   22 15500  M  PARANJAPE MAYURESH SUNIL        70.60   23 13391  M  MAZIRE AKSHAY RAMESH            70.60   24 13970  M  SHINDE AADESH VASANT            70.20   25 26577  M  PATIL DIPESH BALASAHEB          70.18   26 32432  M  SHIRKE SURAJ GANESH             70.00   27 32449  M  THOMBARE PRATHAMESH MILIND      70.00   28 15541  M  KULKARNI ADWAIT PRASHANT        70.00   29 29058  M  SAWANT SUJAY SANDEEP            69.82   30 34530  M  GHADAGE PANKAJ KAILAS           69.82   31 15466  M  THITE SAURABH SATISH            69.80   32 15088  M  EKBDTE RAHUL DEEPAK             69.60   33 13877  M  JAGADE NINAD NANDKISHOR         69.45   34 14242  M  SHINDE SHUBHAM SUBHASH          69.20   35 20808  M  SHAH SAHIL DEVENDRA             69.20   36 14550  M  THUSE SHREYAS VIJAY             69.09   37 32062  M  PONKSHE MIHIR SHIRISH           69.00   38 15022  M  KADAM MANDAR MAHESH             68.91   39 31364  M  SONDUR SRINIVAS RAJEEV          68.91   40 14455  M  WAGHOLE NIKHIL SADASHIV         68.80   41 16591  M  KULKARNI ANIRUDDHA MANGESH      68.73   42 12423  M  KHANDELWAL VIPUKUMAR VIJAYKUMA  68.73   43 13396  M  BELSARE SANKET KUMAR            68.60   44 17494  M  SHINDE SANKET RAJENDRA          68.60   45 14166  M  LUGADE TANMAY SHIVAJI           68.55   46 33271  M  SALAVI RAVI VIJAY               68.55   47 34669  M  SALAVI RAVI VIJAY               68.55   48 15044  M  DOLHARE VEDANT MILIND           68.40   49 11186  M  BHOSALE OMKAR DEEPAK            68.36   50 16190  M  BHALERAO SHRIRAM VASANT         68.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C003) M.E.S.BOYS' HIGHSCHOOL PERUGATE, PUNE 30                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 32988  M  KAMBLE SOURAV VIKAS             68.20   52 14059  M  MONDHE TANMAY PRASHANT          68.18   53 16018  M  SHINDE YUVRAJ RAMNATH           67.82   54 15938  M  DESHMUKH VIKRAMSIHAN DHIRYASHE  67.80   55 14847  M  BODKE HARISH SUNIL              67.80   56 11486  M  KULKARNI ONKAR MUKUND           67.80   57 11463  M  PATOLE AKSHAY SANJAY            67.45   58 14759  M  DATE ROHAN PRASAD               67.27   59 12324  M  TAKTE MAYUR ARUN                67.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29529  F  NADE SNEHA GANPAT               75.60    2 16810  F  RANPISE NIKHITA ARUN            75.27    3 12205  F  KADAM PRATIKSHA ANIL            75.09    4 12060  F  JADHAV CHAITALI BALASAHEB.      73.40    5 16897  F  SONAWANE DIKSHA PRADEEP         72.40    6 21218  F  KAMBLE KAVITA BHARAT            72.20    7 15439  F  KAMBLE POOJA DHANYAKUMAR        72.00    8 33461  F  SONAWANE DAMINI ASHOK           71.80    9 21208  F  RANDHIR NIKITA RAJENDRA         71.80   10 31021  F  BHOSALE PRADNYA SHAM            70.55   11 12323  F  SALVE NIKITA SHYAM              69.80   12 20027  F  SONAWANE SHRADDHA DEVDAS        69.40   13 31201  F  KSHIRSAGAR SHIVANI SUNIL        67.82   14 31693  F  DHASAL SHRADDHA GAUTAM          67.60   15 32082  F  JADHAV SUVARNA VASANT           67.45   16 12304  F  BHISE RUCHIKA BALASAHEB         67.09   17 15663  F  PAWAR APURVA SUNIL              67.00   18 27461  F  MESHRAM SHWETA ARUN             66.91   19 11172  F  PANCHRAS JAISHREE DEEPAK        66.91   20 16158  F  KHOBRAGADE PRATIKSHA SANJAY     66.91   21 14475  F  WAGHMARE SHUBHANGI BAJRANG      66.80   22 13847  F  LONDHE SABURI ANNA              66.40   23 33170  F  JADHAV NAMRATA BHIMASHANKAR     66.40   24 12439  F  KHATAVKAR SNEHA YASHWANT        66.20   25 33173  F  SHINDE NIKITA ANIL              66.20   26 12258  F  JAGATAP MANJU RAMESH            65.80   27 20116  F  MORE MONIKA NITIN               65.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31132  F  KIRVE KANCHAN BABURAO           70.18    2 32488  F  JORKAR PRIYANKA MAHADEV         65.60    3 34477  F  BHAWARI SNEHA SUBHASH           62.55    4 26469  F  KHETAWAT BHIMABAI WAGHYA        58.60    5 32038  F  BHALCHIM SUPRIYA JAYARAM        58.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14279  F  RATHOD PRATIKSHA VINAYAK        74.00    2 17115  F  GUNNAL GAYATRI GANGADAS         67.27    3 22381  F  RAJPUT PRAJAKTA MADANSINGH      64.80    4 16589  F  CHILWANTE ANKITA MAHADEO        64.40    5 21159  F  KHAGE SHIVANI SHASHANK          60.20    6 19207  F  MANE SHWETA SHASHIKANT          54.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13834  F  PATHAK JANHAVI MANGESH          75.60    2 32088  F  PATEL SANGEETA BHAGWANLAL       74.18    3 31753  F  KARADE TRUPTI VINAYAK           74.00    4 17481  F  NAIKOJI SNEHA SANTSOH           73.00    5 14898  F  NAIK GAUTAMI JITENDRA           73.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13921  F  RUPNAWAR AMRUTA BALASABEH       75.27    2 12087  F  LALGE POOJA VIJAY               75.09    3 13823  F  DOMALE DHANASHREE PRAKASH       71.27    4 16617  F  KOKARE GANESHREE SUBHASH        69.40    5 14786  F  AKHAD RUCHITA RUPESH            69.40    6 14545  F  SHENDGE NIKITA RAGHUNATH        67.20    7 33195  F  GULMAR MANASI PRAVIN            66.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17110  F  DARADE KALYANI TULSHIDAS        67.20    2 13558  F  SSONAWANE GUDDI VIKAS           58.60    3 14872  F  KHADE AISHWARYA SANJAY          53.20    4 14267  F  NANGARE ANJALI GANESH           42.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13833  F  PUNGADWALE KOMAL AABAJI         75.20    2 14514  F  JAVANJAL SONIYA JITENDRA        75.00    3 25818  F  CHAVAN MANJUSHA ARUN            74.91    4 22833  F  WAGHULE NIKITA DEEPAK           74.73    5 12440  F  UBALE RASIKA SHRIKANT           73.45    6 12489  F  SAGVEKAR ASHMIRA VASHWANT       73.20    7 12082  F  KALE RACHANA VIVEK              73.20    8 11047  F  OMBASE MINAL MOHAN              73.00    9 34657  F  PATOLE GRACE ANIL               72.80   10 12326  F  GUJAR RUTUJA MANOJ              72.60   11 12033  F  KHATAVKAR NIKITA JAGDISH        72.60   12 13851  F  JABARE MEGHA MANOHAR            72.40   13 17190  F  AGARKAR NILIMA PRASHANT         72.00   14 15615  F  MANE AMRUTA VILAS               71.80   15 11410  F  MAHAMUNI SAYALI NARENDRA        71.80   16 12306  F  SALVI SMITA SANTOSH             71.64   17 14263  F  TAKLE KETAKI PRABHAKAR          71.45   18 27292  F  KUMBHAR MONALI MADHUKAR         71.40   19 12157  F  DANPELLI DIVYA NARAYAN          71.20   20 20254  F  EAGADE HARSHRADA RAJENDRA       71.00   21 16126  F  KIKALE VAIBHAVI RAJENDRA        70.73   22 29929  F  SANGLE POOJA DEEPAK             70.40   23 11321  F  GEHLOT PRAVINA HASTIMAL         70.36   24 12228  F  PATERE SUPRIYA SAMBHAJI         70.00   25 14021  F  GALANGE AISHWARYA RAVIKIRAN     69.82   26 22336  F  GANAR VAISHNAVI SANTOSH         69.40   27 14264  F  VARGANTE AISHWARYA RAJENDRA     69.00   28 14691  F  JAVTAT LALITA DHONDU            69.00   29 17751  F  KADAM SHWETA GANESH             68.80   30 33252  F  KHOND DHANASHREE RAJENDRA       68.80   31 32319  F  MALI NIKITA ARJUN               68.60   32 17403  F  GAIKWAD SNEHA BABASHA           68.20   33 13988  F  GAYAKWAD MANISHA ISHWAR         67.82   34 14627  F  WAKITOL URMILA ANJAPPA          67.60   35 32426  F  JADHAV VRUSHALI DHANANJAY       67.60   36 14538  F  SALUNKE SUVARNA MAHADEV         67.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14485  F  EKBOTE SHRADDHA SHRIKANT        74.40    2 16574  F  PITLA VAISHNAVI ASHOK           72.60    3 16565  F  SALUNKE SNEHA SANJAY            72.00    4 24371  F  CHIPPA SHWETA SHANKAR           70.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32341  F  NANGUDE PRIYANKA KAILAS         62.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 20904  F  THOPATE SAYALI SURESH           61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17146  F  YADAV SONALI RAMCHANDRA         92.36    2 30882  F  JALAGAM PADMINI SHREENIVASLU    91.82    3 23406  F  SAVALE NAMRATA SHASHIKANT       90.00    4 33539  F  SHEELVANT DEPA RAJKUMAR         89.82    5 16808  F  BHANDARI BHAVNA MANOJ           89.82    6 14218  F  SHELAR POONAM UTTAM             89.60    7 14070  F  JEDHE RUTUJA SUNIL              89.20    8 27756  F  WAIDANDE DNYANESHWARI SURESH    88.20    9 26586  F  WADKAR PRACHI DASHRATH          88.18   10 17584  F  RAHPUROHIT MAMTA SHANKARSINGH   87.82   11 33474  F  KATARIYA ASHWINI RAJENDRA       87.80   12 16055  F  DHUMAL NEHA SUBHASH             87.00   13 23449  F  DHAPTE KOMAL VIJAY              86.00   14 14157  F  THITE ANKITA PANDURANG          86.00   15 24241  F  SURYAWANSHI MANSI SOPAN         86.00   16 14881  F  PATHAK SURABHI SANJAY           85.80   17 13544  F  POL BHAKTI SANJAY               85.60   18 12080  F  KHARAT SHILPA GANESH            85.20   19 14010  F  TILEKAR SONALI SUBODH           85.09   20 13488  F  SHAH SHIVANI RAJENDRA           84.80   21 14203  F  SALUNKE KAJAL MANOHAR           84.60   22 34341  F  PADE SMITA MOTIRAM              84.18   23 25178  F  ATTAR SAYARABANU KHAJEBHAI      83.64   24 14948  F  AWADE SHIVANI KISHOR            83.64   25 17147  F  JADHAV AKSHADA RAJESH           83.00   26 12065  F  SURYAWANSHI DIPALI DIPAK        82.80   27 11306  F  BARAD NEHA RAJ                  82.80   28 18969  F  SHIGAVAN SNEHAL SURESH          82.73   29 13552  F  LANDGE PRAJAKTA ASHOK           82.40   30 20987  F  DUMBRE AISHWARYA SOPAN          82.18   31 14935  F  JORI SONALI GORKHNATH           81.80   32 11968  F  GHADAGE HARSHA SATISH           81.64   33 19527  F  BIRANGAL PRIYANKA SUDHAKAR      81.60   34 15334  F  PATANKAR MAITHILI MILIND        81.27   35 23047  F  KSHIRSAGAR DEEPALI DEEPAK       81.20   36 32439  F  JAWALKAR MADHAVI SHASHIKANT     81.20   37 17891  F  CHOUGULE AISHWARYA VIVEK        81.00   38 19538  F  DESHPANDE GAURI AJIT            80.73   39 25789  F  BHOSALE SEEMA SHARAD            80.73   40 16665  F  MALANI MANISHA HARISHANKAR      80.60   41 27789  F  RASKAR ANKITA KISHOR            80.55   42 19540  F  JADHAV DHANASHREE DATTATRYA     80.20   43 29946  F  KADAM HARSHADA RAJENDRA         80.00   44 22685  F  BHORKAR PRIYANKA NITIN          79.82   45 12252  F  MUNOT POOJA BANKATLAL           79.82   46 16121  F  DIGHE POOJA KALIDAS             79.75   47 12852  F  BENKE VRUSHALI RAMCHANDRA       79.60   48 17792  F  BODKHE GAYATRI ASHOK            79.45   49 15232  F  SHINDE SNEHAL ATUL              79.45   50 14451  F  KULKARNI AMRUTA VIJAY           79.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11203  F  SAKA SNEHA KRUSHNAHARI          79.20   52 15309  F  SAVANT KASHMEERA NILAY          79.00   53 19606  F  TIKONE AKSHADA RAJENDRA         78.91   54 14859  F  ZUJAM SAYALI SANJAY             78.73   55 32043  F  SHINDE CHARUSHEELA ANANT        78.73   56 13289  F  JADHAV SAYALI CHANDRAKANT       78.60   57 32417  F  MATE PRIYANKA GAJANANA          78.60   58 15769  F  GODBOLE BHARGAVI MUKUND         78.40   59 12081  F  CHANDGE RASIKA SATISH           78.40   60 21210  F  JAGTAP HARSHADA ANIL            78.40   61 21298  F  MISHRA SNEHA SUBODH             78.20   62 16079  F  JADHAV PRIYANKA BABASAHEB       78.20   63 15885  F  JAGTAP SIDDHI DEEPAK            78.20   64 16779  F  YADAV SHWETA DADA               78.18   65 25250  F  KAD MONIKA HANUMANT             78.18   66 16181  F  PAWALE KRUTIKA GANPAT           78.00   67 16801  F  DESHMUKH BHAGYASHREE PRAKASH    78.00   68 25790  F  JAGDALE MADHURI BALASO          78.00   69 14806  F  OZA PRIYA RAJESH                78.00   70 25363  F  GANDHI NEHA NITIN               77.80   71 20051  F  CHAVAN RAJANI LAHU              77.60   72 11969  F  NIMBALKAR NIKITA DASHRATH       77.45   73 14621  F  BURLE NIKITA BHARAT             77.40   74 11848  F  SHELAR RESHMA ARJUN             77.40   75 32461  F  KALAMB NEHA SHRIRAM             77.40   76 28518  F  JADHAV RUTUJA VASANT            77.27   77 16516  F  ZORE SRUSHTI SUDHIR             77.20   78 14055  F  DHUMAL NIKITA SANJAY            77.20   79 14335  F  SALVE SUSHMITA GANESH           77.20   80 19660  F  SATHE NEHA RAMAKANT             77.20   81 18132  F  ARKILE TRUPTI KAILAS            77.20   82 14343  F  MARATKAR SHRUTI SUDAM           77.09   83 15586  F  LAMBLE SONALI TAMANNA           77.09   84 15011  F  JOGDEO RATNA SHEKAR             77.09   85 11112  F  DALVI MAYURI SOPAN              77.00   86 26545  F  PAWAR MALVIKA RAVINDRA          77.00   87 15372  F  KALAMKAR DIPALI SANTOSH         76.91   88 27523  F  ADEP MADHURI LALDAS             76.91   89 14951  F  BHUJBAL KRUTIKA RAJENDRA        76.80   90 20125  F  PARDESHI DIPALI DINESH          76.73   91 17149  F  INAMKE SAYALI SHARAD            76.73   92 13262  F  THARKUDE POOJA BALU             76.60   93 25114  F  GAWADE UTTARA CHANDRASHEKHAR    76.55   94 14630  F  SAKA NANDINI ANIL               76.40   95 15750  F  PASALKAR DIPTI SHARAD           76.40   96 14698  F  JAGTAP NIKITA ANIL              76.40   97 11686  F  DHOLE YUGANDHARA SUNIL          76.20   98 32066  F  KAKMARI TASLIMA SHAIKHAB        76.20   99 33594  F  BADHAI RASHMI SANTOSH           76.00   100 14861  F  HADGE PRATIKSHA SANJAY          76.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C004) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS HUJURPAGA, PUNE 30           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 13305  F  SHINDE NIKITA ANIL              76.00   102 14675  F  BHORKAR AKSHADA RAJENDRA        75.82   103 11159  F  VADDILLE VIBHAVARI GANESH       75.80   104 11706  F  KUKKAR SALONI NARENDRA          75.80   105 14644  F  SURYAWANSHI NIKITA SHIVAJI      75.80   106 13178  F  SAKPAL RUTUJA LAHU              75.80   107 22251  F  WADEKAR ANKITA VISHWAS          75.64   108 13583  F  MEHTRE DEEPIKA BALIRAM          75.60   109 31038  F  GHANGALE KIRTI VINOD            75.60   110 23711  F  SAVALE VEDIKA RAJU              75.60   111 13963  F  CHAUDHARI KAJAL CHANDRAKANT     75.60   112 21277  F  DARWATKAR SHIVANI BAJIRAO       75.60   113 32048  F  KHOCHIKAR RADHIKA RAJENDRA      75.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22218  F  LONDHE KASHMIRA SHRAVAN         63.40    2 15626  F  KADAM AISHWARYA GORAKH          63.09    3 16263  F  GAIKWAD PRIYANKA DAYANAND       62.00    4 15352  F  YADAV AKSHATA RAJESH            61.80    5 13955  F  SAMDADE KOMAL UTTAM             61.40    6 22217  F  LONDHE POOJA GAUTAM             61.40    7 13858  F  HANAWATE USHA PRABHU            60.00    8 22216  F  SHINDE SWATI RAMA               59.20    9 13922  F  SHINDE PRIYANKA SOMNATH         58.80   10 11171  F  KAMBLE PRIYANKA BALASAHEB       58.00   11 13490  F  DHIMDHIME JAYA RAGHUNATH        57.40   12 14421  F  KATE SANTOSHI SHANKAR           55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17892  F  KAHAR AISHWARYA SANJAY          63.00    2 20790  F  GAIKWAD KOMAL DILIP             61.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14181  F  SHELKE KALPANA GANESH           57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29687  F  WADDE ASHWINI KUPINDAR          60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15592  F  KADAM RUTUJA YUVRAJ             64.60    2 14431  F  INGALE POOJA BHAGWAN            64.20    3 11276  F  BARETHA NEHA MANGALDIN          62.73    4 15499  F  YADAV MRUNAL SHRIRANG           61.82    5 12266  F  VISHWAKARMA RINKEE RAMBRIJ      61.09    6 16644  F  SHEDAGE VAISHNAVI RAJENDRA      58.91    7 11849  F  SANGOLKAR NIKITA VILAS          58.60    8 21151  F  RASKAR PRAJAKTA SANDIP          57.45    9 13594  F  SUTAR VRUSHALI ANANDA           56.20   10 33178  F  KNOJIYA KHUSHBU UMASHANKAR      55.60   11 18024  F  EKBOTE AMRUTA RAMESH            54.20   12 12320  F  KASTURE VAISHNAVI VIJAY         53.45   13 27225  F  DODMISE POOJA LAXMAN            51.82   14 11510  F  RANGLE SNEHAL PRAKSH            51.40   15 17277  F  ALHAT PRAJAKTA ANIL             51.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14493  F  KAMBLE ARUNALI RAMESH           64.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12693  F  BURADE PRATIKSHA NARAYAN        83.82    2 33724  F  BURADE PRATIKSHA NARAYAN        83.82    3 13817  F  THAKULLA PARVATI DHARAM         78.55    4 12005  F  DHAKOL NEHA VILAS               77.82    5 12634  F  LANDAGE PRIYANKA KISAN          75.60    6 25360  F  KONDE ASHWINI BALASAHEB         75.00    7 11302  F  ZENDE KAJAL VASANT              74.20    8 14674  F  DETHE KOMAL AJAY                73.80    9 19554  F  TUPE NIKITA VANDANA             72.80   10 15815  F  DIXIT SHRUTI NARENDRA           72.60   11 32435  F  GAIKWAD NAMRATA ASHOK           72.55   12 21257  F  GORE ANKITA ARUN                72.40   13 32050  F  KIWALE AKSHADA RAJARAM          72.40   14 34128  F  SHAIKH KHUSHBU NOUSHAD          72.36   15 14561  F  KHOPKAR DHANASHRI ANKUSH        72.18   16 26263  F  DEWASI HEMALATA DEEPARAM        71.27   17 12691  F  THORAT DHONDUBAI KHANDAPPA      71.20   18 29686  F  SAKAT MONALI CHANDRAKANT        70.36   19 12130  F  JAGDALE ANUJA RAJENDRA          70.20   20 14778  F  MITKARI RUPALI SHIVKUMAR        69.82   21 32392  F  SHEJWAL VAISHNAVI VISHNU        69.60   22 17463  F  OZA VAISHNAVI JAGDHISH          69.60   23 14086  F  KADAM SAYALI SANTOSH            69.40   24 26490  F  TAPKIR KOMAL NANDKUMAR          69.40   25 15934  F  NEWELE SAYALI VILAS             69.27   26 14313  F  BOBADE NIKITA KANHAIYA          68.73   27 30073  F  JAIN DOLLY BHARAT               68.73   28 18866  F  SHINDE PALLAVI ANIL             68.60   29 32332  F  BHANGARE MOHINI RAMESH          68.55   30 14653  F  KARANDIKAR DHANASHREE VINAYAK   68.40   31 13993  F  PATHAN MOHAMADI FIROZ           68.00   32 26202  F  DEOKAR MAHIMA GANGARAM          68.00   33 15240  F  PAWAR SHEETAL BHAGOJI           68.00   34 13909  F  SALUNKHE PRAJAKTA MAHADEO       67.80   35 12492  F  LAMBLE MAMTA GANESH             67.80   36 14520  F  KAMBLE SADASHIV DIKSHA          67.40   37 14825  F  BUTALA SONAL PRAMOD             67.09   38 17323  F  WALTURE PRANALI PRAMOD          67.00   39 33141  F  WAGH PUNAM NAGNATH              66.80   40 29930  F  MUTEKAR AISHWARYA SATISH        66.80   41 16077  F  JADHAV ANKITA SUBHASH           66.60   42 12284  F  NIKAM NEHA DATTATRAY            66.60   43 12172  F  YADAV MAHIMA RAMSAVEE           66.40   44 33263  F  RENVSE KAJAL BHAGWAN            66.00   45 14981  F  DHAYGAVE SHWETA SHAM            66.00   46 28205  F  BORATE PRATIKSHA SANJAY         65.82   47 17753  F  TAPASVI KETAKI RAGHUVIR         65.82   48 13016  F  NIVANGUNE GAURI VIJAY           65.80   49 16546  F  SHETTY SHARMISHTHA DYANAND      65.60   50 32039  F  JAWALKAR SAYALI SURESH          65.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C005) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 12245  F  CHILKA TEJASHRI KAILAS          65.60   52 18369  F  KULKARNI SUPRAVI VIDYADHAR      65.45   53 14841  F  BHURE POOJA RAMESH              65.45   54 32344  F  RAJPUT TRUPATI GOPALSING        65.40   55 34431  F  PATHADE AMRUTA DATTATRAYA       65.09   56 12468  F  BHAGAT POOJA RAJENDRA           65.00   57 22148  F  UBHE SIDDHA GULAB               65.00   58 19155  F  ABHYANKAR RASHMI VASANT         64.91   59 12884  F  PACHKUDAVE VAISHNAVI RAVINDRA   64.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11168  F  LONARE DIPALI SANJAY            73.27    2 15948  F  POTE MADHAVI MILIND             72.20    3 15216  F  LOKHANDE PRIYANKA MAHENDRA      71.27    4 11111  F  TRIBHUVAN JYOTI RATAN           69.80    5 14726  F  LOKHANDE ANKITA SANJAY          69.20    6 27605  F  LOKHANDE RUTUJA RANOJI          67.00    7 23706  F  KAMBALE DIVYA NARESH            66.60    8 17473  F  KADAM SHRADDHA SANJAY           65.40    9 12483  F  KHARAT AKSHATA AVINASH          65.20   10 13187  F  SAWANT UTKARSHAA RAJESH         65.00   11 20144  F  PATOLE POOJA TATYA              65.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16166  F  PAWAR PRAJAKTA BALU             69.40    2 12384  F  BAMBALE POOJA MOTIRAM           62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12444  F  JADHAV NIKITA SANJAY            68.60    2 29910  F  KUSALKAR RUTUJA LAXMAN          56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16165  F  JADHAV HARSHADA MACHINDRA       72.91    2 11220  F  DUDHANI KARISHMAKOUR NANAKSING  72.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11209  F  METKARI KAJAL RAJENDRA          67.60    2 13662  F  GULDAGAD BHAGYASHREE BAPU       66.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14293  F  DOIPHODE POOJA MADHUKAR         48.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16053  F  KUMBHAR RUCHITA SATISH          75.40    2 16311  F  KARPE KAJAL PRAMOD              74.91    3 15396  F  SANGALE MADHAVI SHANTARAM       74.80    4 12418  F  HABIB PRIYANKA RAMAKANT         74.00    5 16417  F  MAHAJAN MUKTA SUBHASH           74.00    6 15606  F  SHINDE TEJAL NIRMALAKUMAR       73.60    7 33245  F  KORPAD PRIYA DINESH             72.40    8 32922  F  TODKAR SMITA SHIVAJI            72.20    9 15434  F  KALAMBE RASHMI AVINASH          72.20   10 14527  F  POTDAR AISHWARYA RAVINDRA       70.60   11 33340  F  YADAV SONALI RAMVILAS           70.40   12 17942  F  RASAL AARTI SHIVAJI             70.00   13 16695  F  PAUSKAR ASHLESHA MAHESH         69.45   14 32406  F  MIRAJKAR DIPALI RAJENDRA        68.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18570  F  KENJARLA YOGITA YALLAPPA        69.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16398  F  SALUNKHE ARATI DILIP            75.00    2 18865  F  POTDAR PRAGATI AMOL             66.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15061  F  TODKAR ARATI SHRIRANG           66.80    2 15336  F  INDURIKAR JANHAVI KESHAV        59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15778  F  KADU SHIVANI SHASHIKANT         64.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C006) N.M.V. GIRLS HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE   30           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16103  F  KHEDEKAR RAJASHREE SHASHIKANT   91.20    2 33164  F  LIMHAN KOMAL DNYANOBA           90.20    3 19169  F  ZENDE SHWETA MANOJ              88.91    4 23913  F  UTTEKAR ANKITA MUKESH           88.91    5 15887  F  JADHAV ASHWINI BALKRISHNA       88.55    6 11556  F  DHUMAL SHRUTI SATISH            87.09    7 21291  F  VYAVAHARE SNEHA SURESH          87.00    8 26276  F  PAGARIYA POOJA PRASHANT         87.00    9 15851  F  SHENDGE KOMAL RAJESH            85.80   10 18060  F  PAWAR SAYALI DNYANESHWAR        85.40   11 21173  F  DHAMALE SHRADDHA SANJAY         84.18   12 17219  F  DESHMUKH PRACHI RAJENDRA        83.60   13 15807  F  AKIM RAJASHREE SAVITRI          83.45   14 13865  F  BARDE JAYASHREE SHIVNATH        82.20   15 31106  F  PAWAR SONAM SAMBHAJI            80.91   16 15306  F  PACHANGANE ANKITA ANANT         80.60   17 34512  F  DIGHE SHAMBHAVI ARUN            80.55   18 15785  F  SUTAR JANHAVI JITENDRA          80.36   19 18041  F  PARKHE SUKANYA SUNIL            80.00   20 16248  F  MATE HARSHADA HEMANT            80.00   21 32441  F  SAWANT SNEHAL SURESH            79.60   22 33682  F  SHINDE ASHWINI SANJAY           79.09   23 16472  F  BHAGAT KETAKI SURESH            79.09   24 18022  F  DANGARE SAMPADA HANAMANT        78.60   25 19965  F  TOLSANKAR PAYAL LAXMAN          78.55   26 12103  F  BHAGAT MANJUSHA MARUTI          78.55   27 16125  F  MAGAR HARSHADA TULSHIRAM        78.40   28 12307  F  GAWALI RUTUJA GHANASHYAM        78.36   29 21188  F  BHUJBAL SAYALI RAVINDRA         78.36   30 15629  F  MALAP SANJIVANI SHRIPAT         77.82   31 15126  F  KAMBLE PRATIKSHA LAXMAN         77.80   32 13547  F  KASHID PRITI CHANDRAKANT        77.60   33 15655  F  DHANAVE GAURI PRADIP            77.60   34 14696  F  NALAWADE SHRENIKA BALASAHEB     77.20   35 27295  F  ANKAM POOJA PRAKASH             77.09   36 19271  F  MANJARE RUTUJA SANJAY           77.09   37 14158  F  NIKAM RUCHITA SHRIRANG          76.80   38 33113  F  DHANGAR SHREEDEVI DEVENDRA      76.60   39 16321  F  KSHIRSAGAR SAMRUDDHI RAJENDRA   76.40   40 11103  F  KALSE TANVI GANPAT              76.36   41 13919  F  NAICKER INDUJA RAJU             76.18   42 13830  F  RUKARI SNEHAL SOMNATH           76.00   43 15207  F  KONDHARE ABOLI GULAB            75.60   44 12962  F  SHILIMKAR ANKITA ANIL           75.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23599  F  SHINDE POOJA DATTATRAY          64.80    2 14888  F  SONAWANE VISHAKHA MAHENDRA      63.45    3 15312  F  KAMBLE AARTI MOGLAPPA           63.40    4 20059  F  GAIKWAD NIKITA NARENDRA         62.60    5 14004  F  PUJARI REVATI KASHINATH         62.00    6 11162  F  NIJAMKAR RACHAN VIJAY           62.00    7 12259  F  DALVI SARIKA ADESH              61.80    8 17534  F  KHOBRAGADE NIKITA RATNAKAR      61.60    9 34216  F  GHOLAP NAJUKA GHANGDEV          61.60   10 17826  F  NADEPALLI SANTOSHI KISHAN       60.36   11 12488  F  KAMBLE SNEHAL DILIP             60.00   12 12565  F  SHINDE NIKITA KACHRU            59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27104  F  BHAVARI KOMAL SHANTARAM         70.80    2 19491  F  WASHILKAR SAYALI RAVINDRA       52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34642  F  MIRGAL NIKITA VISHNU            65.20    2 12039  F  PAWAR SHRADDHA KISHOR           64.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18590  F  DHEBE SNEHAL DHONDIBA           64.40    2 14461  F  DHANGAR PRITI ANIL              62.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14501  F  KHANDRE KARISHMA SANTOSH        52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12393  F  SURYWANSHI ASHWINI KESHAV       69.80    2 12811  F  HADKE ASHWINI RAJU              69.27    3 11105  F  PADUGALE SHUBHANGI RAMCHANDRA   68.55    4 34641  F  SAHANI POONAM HARISHCHANDRA     68.20    5 15115  F  MOHOLAKAR TEJASHRI CHANDRASHEK  68.00    6 14309  F  PITALE POOJA SANTOSH            67.27    7 14783  F  SILAM PRADNYA SHRINIVAS         66.80    8 26128  F  ROKADE PRACHI PRAVIN            66.80    9 14685  F  JADHAV SHRADDHA GANESH          66.40   10 19240  F  BHAVSAR ANAGHA YOGESH           66.00   11 19533  F  SONAWANE SIMRAN DEEPAK          65.00   12 14262  F  TILEKAR NEHA RAMCHANDRA         64.80   13 15563  F  SHEDGE SUJATA SURYAKANT         64.73   14 16182  F  ANARASE SAYALI SATYAWAN         64.60   15 22474  F  KHAMBE DIPALI GOVIND            64.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14350  F  VANGARI AKANKSHA DEVIDAS        68.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15310  F  SAVANT AISHWARYA NILAY          77.40    2 23031  F  SULEMANI NAJIYA NAUSHADALI      77.00    3 17777  F  LODHA BHAGYASHREE SATISH        76.80    4 13083  F  ZENDE SNEHAL SUNIL              75.60    5 29100  F  KHATGAVE ANJALI ANANDRAO        75.45    6 12248  F  JADHAV KOMAL TANAJI             75.40    7 15681  F  CHAUHAN SONIYA AJAYSINGH        75.20    8 14319  F  BHUTADA MEERA OMPRAKASH         75.20    9 14968  F  SHINDE PRAGATI PRAKASH          75.09   10 15701  F  GAIKWAD SANDHYA RAJENDRA        74.73   11 27831  F  TAYADE JAYASHRI MADAN           74.60   12 13081  F  NIVANGUNE MAYURI ANIL           74.40   13 14503  F  DESHPANDE DHANASHREE MILIND     74.20   14 18299  F  KUTE POOJA GAURAV               74.00   15 33603  F  BHILARE ANKITA ARUN             73.82   16 16802  F  APHALE PRAJKTA AVADHUT          73.80   17 12249  F  JAGATAP REVATI SHAHAJI          73.80   18 11074  F  GAIKWAD SONALI BABAN            73.64   19 33773  F  PHATE DIKSHA RAJU               73.64   20 13942  F  JADHAV NIKITA NASHIKARAO        73.64   21 31644  F  SHILAMKAR NETRA PRASHANT        73.60   22 27697  F  DHUMAL KOMAL SHANKAR            73.60   23 12434  F  TOSHNIWAL AISHWARYA LAXMIKANT   73.40   24 18808  F  AMDEKAR KASTURI SHARAD          73.20   25 13322  F  YADAV PRANJALI DATTATRAY        73.20   26 34622  F  PATOLE SNEHAL DATTATRAY         73.20   27 13315  F  SHELKE KIRTI SADANANDA          73.00   28 33266  F  DIWANE UTKARSHA DADASAHEB       73.00   29 17272  F  BAHIRAT MANASI SHALAKA          72.91   30 14788  F  CHAUDHARI NIRMALA DURGARAM      72.91   31 34625  F  SAWANT PUNAM CHANDRAKANT        72.80   32 16285  F  SANAS DHANASHREE SOPAN          72.73   33 16890  F  RITA HARSHITA SHANTILAL         72.73   34 33190  F  SATHE ROHINI NANA               72.60   35 12222  F  KHAROSE AISHWARYA BABRUWAN      72.60   36 16619  F  YADAV RUTUJA UMESH              72.60   37 17151  F  TEKAWADE AWANTI DNYNESHWAR      72.55   38 15651  F  JADHAV NAMITA MARUTI            72.40   39 14953  F  SAMANT ISHWARI KAMALAKANT       72.20   40 19482  F  DHAMALE SHWETA MAHADEV          72.00   41 12635  F  NAGPURE MOHINI SANTOSH          72.00   42 18457  F  KAD PRACHI GANPAT               72.00   43 12009  F  GUND NIKITA PANDURANG           71.82   44 29089  F  DUDHANE KOMAL ASHOK             71.80   45 15963  F  AHER BHAKTI BALASAHEB           71.80   46 32343  F  KULKARNI APURVA GIRISH          71.80   47 14629  F  KHOPADE PAYAL SHARAD            71.60   48 15509  F  SHINDE PRIYANKA DHANAJI         71.60   49 16113  F  BHOSALE REENA PRASHANT          71.45   50 17275  F  SHELKE APEKSHA JITENDRA         71.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C007) RENUKA SWAROOP MEMO. HIGH SCHOOL & JR. COLLEGE, PUNE 30     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11498  F  RAWADE MRUDULA BHAU             71.45   52 12231  F  PARDESHI SANTOSHI SOMNATH       71.40   53 12272  F  INGALE NIKITA BHARAT            71.40   54 21200  F  POKALE MANSI SUBHASH            71.40   55 27169  F  DHAVILE RUPALI BALAJI           71.27   56 16323  F  JAGDALE RASHMI RAMCHANDRA       71.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15650  F  DHASADE NISHA SHIVA             66.60    2 13082  F  BHINGARDIVE SNEHAL VISHWAS      64.80    3 21199  F  NIKAIJE PALLAVI MOHAN           64.80    4 17933  F  SITAPURE MAHESHWARI HANUMANT    63.80    5 13887  F  CHAVAN SHIVANI DHANRAJ          60.40    6 12298  F  SHELAR ASMITA SADASHIV          60.00    7 11702  F  GAIKWAD PRIYANKA VAIJINATH      58.36    8 12048  F  MANE GAURI SUDHAKAR             57.80    9 27623  F  LONDHE SONALI DILIP             56.80   10 14525  F  SONAVANE PRATIKSHA BAPU         56.40   11 19176  F  INGALE POOJA RAVINDRA           56.20   12 17367  F  TORE PRIYANKA YOUVRAJ           56.00   13 15825  F  DIVATE GAURI PRAKASH            55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17985  F  CHAUHAN DEVIBAI BHIMA           63.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33288  F  GOSAVI RUTUJA RAMDAS            67.80    2 11247  F  MUNGALE GAYATRI JITENDRA        63.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13884  F  SARGAR SHEETAL YASHWANT         56.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14814  F  KUMBHAR VIJAYALAXMI RAMLINGAPP  66.80    2 33192  F  GORLE AKSHATA ARJUN             65.60    3 16173  F  KALAP SUCHITA SANTOSH           64.00    4 12319  F  CHAUTHAVE DHANASHREE SURESH     64.00    5 14971  F  SHINDE POOJA MILIND             63.40    6 14799  F  NANDE DHANSHREE BHIKAJI         63.09    7 17021  F  KOLEKAR DAMINI DEEPAK           62.80    8 14885  F  DHAMNASKAR NIKITA BHARAT        62.40    9 12948  F  PATASKAR PRATIKSHA HARSHAL      62.20   10 14779  F  JAWALE ANAGHA VILAS             62.00   11 15511  F  KADAM KALYANI DATTATRAY         61.82   12 14615  F  KHOLE URUSHALI SUNIL            61.64   13 33672  F  PATOLE DIPALI SHANTARAM         61.40   14 21393  F  JALNAPURE BHAVANA RAJU          61.00   15 15103  F  NAGARKAR JUI GIRISH             60.91   16 15332  F  JAGADE RAJASHREE RAJENDRA       60.60   17 15855  F  BHAVSAR MAYURI GAJANAN          60.40   18 12086  F  TAMBOLI BUSHRA AYYUB            60.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15783  F  GONE VAISHNAVI SHRINIWAS        65.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32429  F  GAI POOJA VITTHAL               83.20    2 17830  F  THOPTE PRADNYA RAMDAS           78.00    3 12681  F  GHOSH SHUBHRASHREE SHREEKANT    76.18    4 21279  F  DHANAWADE SONIKA NANA           74.91    5 11901  F  GHALME RENUKA BALASAHEB         74.55    6 18115  F  CHAVAN NIKITA YASHWANT          74.20    7 31752  F  BHAGWAT SUPRIYA ACHYUT          73.80    8 29949  F  DWIVEDI KAJAL UMESHKUMAR        73.20    9 12616  F  GHONGADE SNEHLATA SADANAND      72.60   10 17855  F  PATIL SAMIKSHA PRANITA          72.36   11 11833  F  MARNE TEJASVI ULHAS             72.36   12 30920  F  SOMNACHE HEMANGI GANPAT         72.20   13 14535  F  BHATTAD KAJAL GHANASHYAM        72.00   14 14949  F  PILANE SANIKA VILAS             71.80   15 21300  F  PARGE PRATIKSHA UTTAM           71.60   16 20745  F  KOTWAL SWAROOPA RAJESH          71.09   17 15242  F  LOKARE SAI JAYANT               71.00   18 33137  F  NIKAM AISHWARYA TANAJI          71.00   19 30957  F  PALSHIKAR PREETI SUHAS          70.91   20 13914  F  SHINDE SHIVANI SANTOSH          70.91   21 16136  F  SAHASRABUDHE PRAJAKTA MAHESH    70.91   22 15982  F  JADHAV KAJAL ASHOK              70.80   23 20121  F  KHARADE NEETA DIGAMBAR          70.80   24 33127  F  PAWALE SHARDHA DILIP            70.80   25 25312  F  NAIKADE SNEHA BALASAHEB         70.80   26 13853  F  ERANDE TANUJA SHANKAR           70.60   27 12257  F  LONDHE KIRTI BHIMRAO            70.60   28 20186  F  SAWANT PRAJAKTA SUNIL           70.60   29 15622  F  KATE SHRADDHA PRASHANT          70.55   30 19157  F  PASLKAR AISHWRYA SUNIL          70.55   31 16298  F  KADAM SWATI ANKUSH              70.36   32 12680  F  INGALE SHRADDHA RAJENDRA        70.36   33 32339  F  SHAIKH SIMRAN SHAKIL            70.36   34 13169  F  SANAS APURVA BHARAT             70.20   35 21236  F  KANK SAKSHI NITIN               70.18   36 11241  F  CHARWAD SONALI SANDEEP          69.80   37 20497  F  JADHAV HARSHADA MAULI           69.80   38 33181  F  PARIHAR KHUSHBOO PUKHRAJ        69.60   39 15996  F  KATAKE KAJAL RAJENDRA           69.60   40 32047  F  JAWALKAR SANDHYA NARAYAN        69.60   41 14418  F  SHIRKE NIKITA LAXMAN            69.45   42 13876  F  SURVE SARIKA MARUTI             69.45   43 13002  F  SHEDGE PRERNA SHASHIKANT        69.40   44 18033  F  KULKARNI RENUKA KISHOR          69.27   45 22053  F  SALUNKE VIDYA PANDURANG         69.27   46 30988  F  JOSHI RHUTUJA DATTATRAYA        69.20   47 13177  F  SAKPAL MAGHANA MAHENDRA         69.20   48 29795  F  KALE PRAJAKTA MARUTI            69.00   49 12173  F  JAMADAR ASMA AHAMAD             69.00   50 11583  F  MULE SHUBHANGI LAHU             68.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH, PUNE 30                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 12135  F  SALVI RASHMI MANGESH            68.80   52 32003  F  SAWANT GAURI GURUDEV            68.80   53 15075  F  NATU SANJANA SHAILENDRA         68.80   54 23787  F  DINGRE POOJA UMESH              68.73   55 17519  F  THAKUR AISHWARYA KAILAS         68.73   56 15101  F  KHILARE BHAKTI KIRAN            68.60   57 11049  F  PISAL TEJASHREE DNYANESHWAR     68.60   58 11161  F  UBHE PRIYANKA SANJAY            68.55   59 16299  F  MARAL DIPTI SANJAY              68.40   60 33678  F  MARNE KASTURE DATTATREY         68.40   61 32721  F  BORHADE NAMRATA MANOHAR         68.40   62 15593  F  KUDALE PRIYANKA RAMESH          68.36   63 13367  F  RAUT SIDDHI RAKESH              68.20   64 28162  F  GHOLAP NAMRATA JAGANNATH        68.20   65 19807  F  SATAV HARSHADA NANDAKUMAR       68.20   66 16436  F  RANJANE TEJASHREE VIJAYSINHA    68.00   67 12638  F  PHADTARE ANJALI PRAKASH         68.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11344  M  PATIL ANIKET SUDHIR             57.20    2 13175  M  VEER TUSHAR VIJAY               57.00    3 34684  M  TELANG NIKHIL DHONDIRAM         55.40    4 13772  F  SASANE PREETI TARACHAND         54.80    5 22775  M  KAMBLE AKASH BALU               54.40    6 14526  F  PAWAR KOMAL SURESH              54.40    7 13382  M  SHELAR SIDHARTH PURNAJIT        54.00    8 15363  F  KADAM SAYALI DILIP              53.00    9 12187  F  SHINDE PRITI SUNIL              51.45   10 33132  M  AARNE ONKAR KUNDAN              51.40   11 14284  M  CHAVAN KUMAR RAMA               51.00   12 16733  M  WAGHMARE NIRAJ SANJAY           50.80   13 34604  M  SHAAPALAK ABHISHEK SURESH       50.60   14 14559  F  LONDHE AMRAPALI TUKARAM         50.40   15 13044  M  GHONE OMKAR NITIN               50.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19474  F  FALE RESHMA DAMU                58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18168  F  POTE SAYALI RAJU                57.20    2 11347  F  CHOUGULE PRAJAKTA AVINASH       54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17598  M  YADAV ABHIJIT GANESH            61.60    2 16692  F  SHIMAGE NEHA ANIL               58.73    3 30021  M  OZARDEKAR ADITYA SHRIKANT       58.00    4 18354  F  VILAVANDE ANKITA SANTOSH        57.40    5 29457  F  RAUT ADITI ARJUN                57.20    6 12392  M  BANKAR ROHAN VIKAS              57.20    7 19841  M  MACHALE ASHISH SANJAY           55.40    8 34692  M  GURAV PRATIK SANJAYRAO          55.20    9 34594  F  DONGARE RUTUJA PRAMOD           54.80   10 17537  F  BARTAKKE POOJA VISHVAMBHAR      54.55   11 11214  F  RAWAT PRIYANKA RAMLAL           53.80   12 15355  M  PHUTANE SACHIN GOPINATH         53.00   13 15625  F  MANKAME AISHWARYA SANJAY        51.80   14 12104  M  SASAWADE SURAJ BALASAHAB        51.64   15 22235  M  RAUT AKASH KRUSHNA              51.60   16 18281  M  PRAJAPATI DINESH HIMMAT         51.00   17 14316  M  MULTANI KUNAL UMSH              50.60   18 11266  M  GOSKE NITISH SHIVRAM            50.00   19 11117  M  DHOLE OMKAR KISHOR              50.00   20 16753  M  SHINDE OMKAR JAIKUMAR           49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11462  F  PATIL DIPALI PARMESHWAR         53.45    2 17063  M  KAMEEN VIJAY MADHUKAR           52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14005  F  MARNE BHUPALI PRABHAKAR         76.80    2 23695  M  THOMAS ABIN BIJU                74.36    3 34596  M  GANGAWANE VISHAL BABAN          74.00    4 15367  M  MALVADKAR AAKASH ANKUSH         73.20    5 11219  M  MALEKAR RAJENDRA SURESH         73.09    6 12969  M  DHARIYA OMKAR SANJAY            72.73    7 17938  F  GOLE AISHWARYA SATISH           71.80    8 31720  M  SALVI PRASAD RAVINDRA           71.20    9 11313  M  YEWALE SANKET RAJU              70.80   10 12201  F  INDALKAR RESHMA POPAT           68.80   11 15502  M  TEMGHARE RUSHIKESH GANESH       68.73   12 11756  M  SURYAWANSHI SHUBHAM SANJAY      68.60   13 11542  M  HULSURE RAHUL GAURISHANKAR      68.00   14 34518  F  DIGHE MRUNAL VIJAY              67.60   15 15603  F  KONDHALKAR POOJA SANTOSH        67.40   16 12707  F  MANURE KOMAL SHASHIKANT         67.20   17 19138  M  KADAM PRASAD GANESH             67.00   18 13813  F  KUKDE CHAITRALI NITIN           67.00   19 34666  F  DESHMUKH SANGITA NAGESH         66.80   20 28453  M  CHAUDHARY SHAMBHU RAMLAL        66.80   21 16560  M  NAIK ATHARVA KIRAN              66.55   22 34675  M  JAGTAP ADESH MAHESH             66.18   23 14690  F  DONGARE RASIKA RAJENDRA         66.00   24 17271  F  MEHTA KEJAL LALIT               66.00   25 34779  F  PAWAR ROHINI MADHUKAR           66.00   26 11211  M  GUNAWARE HRISHIKESH ABHIMAN     65.80   27 13292  M  PATANKAR GAURAV CHINTAMAN       65.60   28 12470  M  KADAM VARADVINAVAK SHEKHAR      65.40   29 19389  F  RAWAL RUTVA PARESH              65.09   30 31912  M  KALE RUSHIKESH ARUN             65.00   31 11579  M  KHANDEKAR SHREYAS PARAG         65.00   32 14325  F  BATHE YASHREE BALASAHEB         65.00   33 11294  F  JAGDHANE SHRADDHA POORNIMA      65.00   34 34745  F  MALLYA SHREYA SUDHAKAR          64.80   35 15962  F  SALEKAR SAYALI GURUNATH         64.73   36 13878  M  THAKUR SURAJ RANAVIJAYASING     64.73   37 15882  M  PAWAR NIKHIL LAXMAN             64.73   38 34511  F  RAJIWADE SNEHAL RAMCHANDRA      64.60   39 12438  F  JADHAV ROHINI SURYKANT          64.55   40 25440  M  JARANDE KAIVALYA VIJAY          64.44   41 15665  F  RAJPUT PRIYANKA PRAKASHSING     64.40   42 21158  M  GOKHALE CHETAN SUHAS            64.40   43 14419  F  DEVKAR MONALI BALASAHEB         64.20   44 17786  M  RAWAL AKSHAY KANTILAL           64.20   45 14677  F  BHOSALE NIKITA VIJAY            64.20   46 13760  M  SAYYED ANISH ABDULMABUD         64.18   47 14777  F  PISE TANUJA BHANUDAS            64.00   48 17794  F  PAWAR RANI VILAS                64.00   49 21234  M  BHISE VINAYAK BHIMRAO           63.82   50 14354  M  RHATWAL ADITYA SUNDAR           63.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C009) SARASWATI MANDIR SUSHILA BAHUDHINI JR COLL SHUKRAWAR PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14312  M  JADHAV AJAY SURESH              63.80   52 16482  F  PHATE SONAL NANDAKUMAR          63.80   53 14462  M  SHAH NEEL SACHIN                63.80   54 17883  M  SHINDE KARAN DEEPAK             63.64   55 34460  M  JAGTAP PARAG SAMBHAJI           63.45   56 14762  F  JATEGAONKAR LALITAGOURI SHANTA  63.40   57 19277  M  GOKHALE NIKHIL NARENDRA NEELA   63.40   58 28531  F  DESHMUKH RUCHIRA KAILAS         63.27   59 22707  M  PARDESHI AJINKYA BABAN          63.20   60 15449  M  KULE SOMESH MADHUKAR            63.20   61 16598  M  CHAVAN RUSHIKESH SURESH         63.20   62 29650  F  GANGAWANE ARCHANA ANAND         63.20   63 12277  F  KATAKE PRIYANKA PRAKASH         63.20   64 14516  F  DARWATKAR RENUKA KAIASH         63.09   65 14353  M  MISHRA ABHISHEK ANIL KUMAR      62.80   66 16383  F  MUNOT NAKSHATRA VIJAY           62.80   67 14985  M  KULKARNI RISHABH NITIN          62.60   68 16403  M  JAIN PRATIK PRAKASH             62.55   69 15545  F  INGULKAR KOMAL SUNIL            62.40   70 34269  F  KALE VRUSHALI RAJESH            62.20   71 19915  M  CHAVAN PRANAV RAJENDRA          62.20   72 21985  M  PHUGE PRATHMESH SAMBHAJI        62.18   73 18593  M  NIMBALKAR PRAMOD RAMCHANDRA     62.00   74 12174  M  MANDRE MAHARUDRA MOHAN          62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13937  F  KURELLA MADHURI NARSIMHA        65.40    2 20795  M  MANE SWAPNIL SUNIL              64.80    3 31628  M  GADSURE AKASH DATTATRAY         64.20    4 22597  F  OVHAL KARISHMA RAJAN            64.00    5 15857  F  GAIKWAD RENUKA KISHOR           63.80    6 13585  M  HINGE ROHIT MAHADEV             63.20    7 11361  M  BALLAL ANIKET NANA              60.36    8 14363  F  KHUNTE HARSHALI SANJAY          60.00    9 22298  M  UDANSHIVE AKASH TATYA           60.00   10 12485  F  WAGHMARE KIRAN MILIND           60.00   11 27689  M  SANAKE VISHAL NARAYAN           59.09   12 17300  M  BHATKUTE PRAMOD SHYAM           58.60   13 32029  M  GAIKWAD PRASAD BALASAHEB        57.40   14 12202  M  BHONGALE AKASH ASHOK            57.09   15 27811  M  GHODAKE YOGESH GOUTAM           56.20   16 23460  F  WAGHMARE MINAL SURESH           55.80   17 13071  M  DHIWARE VIJAY DILIP             55.64   18 17237  M  KAMBLE ABHISHEK MEGHRAJ         55.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31218  F  GAIKWAD DEEPIKA CHANDRAKANT     60.60    2 28133  M  SHAIKH SOHEL ILIYAS             55.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17570  F  SAWANT SHIVANI ANIL             66.20    2 12300  F  BHOI SHRADDHA DINESH            63.45    3 18233  F  BHARATI ANKITA DILIPKUMAR       60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14351  F  SHELUKAR SHRADDHA PRADEEP       49.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 26154  F  DONGRE SHIVANI SANJAY           65.27    2 15097  F  ANGRE KADAMBARI JAYWANT         62.91    3 14914  F  SASANE DEEPIKA KRUSHNATH        62.73    4 16707  M  BODHE KONARK SANJAY             62.73    5 25139  F  PANDIT VEDANTI ASHOK            62.40    6 15621  F  LAD VAISHALI SURESH             62.40    7 11376  F  KUMBHAR SNEHA ANKUSH            62.40    8 17764  M  PARDESHI VISHAL SURESH          61.27    9 19153  F  NIDHALKAR SRUSHTI SUHIL         61.20   10 12206  F  PARDESHI SHRADDHA MILIDSINH     61.20   11 17023  F  ALU MANDIRA KASHINATH           60.91   12 13938  M  BORKAR AMIT SHIVAJI             60.00   13 22128  M  HIRVE SHRIPAD SANJAY            58.60   14 16878  M  RATHOD DEVENDRA SAKALCHAND      58.55   15 33150  M  JADHAV SURAJ DATTATRAY          58.20   16 12761  F  PADALKAR JAGRUTI VIJAY          58.00   17 14984  M  THORVE RHUSHIKESH SURENDRA      57.00   18 29942  M  PATIL SHUBHAM RAJENDRA          56.91   19 32401  F  DHONGADE SAYALI KISHOR          56.40   20 14416  F  PACHANGANE PALLAVI ARJUN        55.40   21 12723  M  BHADWALKAR ROHIT RAJESH         55.20   22 26598  F  CHAVAN SHRUTI BHIMRAO           55.20   23 34187  M  SAROJ KAILAS FULLHAD            54.80   24 21132  M  RAGULA PRADEEP SURENDRA         54.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14590  F  SOLAPURE CHAITALI VIJAY         64.73    2 11095  F  CHILLAL NIKITA DNYANESHWAR      63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28548  F  NIKAM SOHANI SUBHASH            45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15335  F  TAMBEKAR HEMLATA SANJAY         54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16718  F  OZA SAKSHI MURLI                76.91    2 32455  M  INGLE ABHISHEK ARUN             74.60    3 17814  F  SAGAR PRIYA DILIP               74.20    4 14145  F  GUNDECHA NISHA NAVNEET          74.20    5 18284  F  YADAV SWATI NANDLAL             73.80    6 15728  M  KATAKE VIKRAM SHANKAR           73.80    7 17727  F  THAKKAR JINAL SANJAY            73.64    8 27128  F  OSWAL KRUTIKA JITENDRA          73.40    9 20828  M  GARG AKASH DEEPAK               73.20   10 29110  F  GAVHANE NAMRATA VIVEK           73.20   11 16469  M  PHALAKE SAGAR KISAN             73.20   12 21167  F  SATHE VISHAKHA VINOD            73.20   13 17278  F  PARDESHI PRIYANKA SUNIL         73.00   14 16720  M  OZA NIHAL DINESH                73.00   15 16270  F  JOSHI GOURI VISHNU              72.91   16 34138  M  ADHAVADE AJAY BANDU             72.80   17 14613  F  JAGADE APEKSHA SHANKAR          72.80   18 15900  M  YADAV SHUBHAM BABASAHEB         72.55   19 19072  M  RATHOD JITENDRAKUMAR HIRALAL    72.36   20 12030  M  SONAR VRUSHABH RAJENDRA         72.20   21 24646  M  SHINDE RAHUL SUHAS              72.20   22 11846  M  BAIG AAMIN ATTAULLA             72.18   23 11244  F  KOKATE KOMAL GORAKH             72.18   24 29685  F  BHAGAT VAISHNAVI SHASHIKANT     72.00   25 25053  F  THORAT RASIKA RAJARAM           72.00   26 19074  M  FULBHATI SACHIN CHIRANJIVE      71.80   27 11090  F  JAMKHEDKAR BHAGYASHREE SATISH   71.80   28 31186  M  MEHTA YASH PRAVIN               71.20   29 13567  M  RAJPUROHIT RAJPAL HARISINGH     71.20   30 13084  F  SHINDE AARTI DNYANESHWAR        71.20   31 17161  M  AMANDE SUHAS SUNIL              71.20   32 30117  M  CHOUDHARI JAYESH SAMBHAJI       71.00   33 14889  F  SHINDE ANAGHA DHANAJI           71.00   34 14029  M  RATHI UJWAL SHARADA             70.91   35 14551  F  GADRE MAYURI MORESHWAR          70.91   36 16205  M  DARWATKAR ROHIT GENBA           70.60   37 17017  F  SHINDE VAISHNAVI RAJENDRA       70.60   38 33298  F  UBHE PRAJAKTA NITIN             70.55   39 16529  M  GANDHI AKSHAY YOGESH            70.00   40 14897  F  PIMPALGAONKAR RASIKA JITENDRA   69.80   41 13041  F  BATHE JANHAVI JITENDRA          69.64   42 16710  M  GAIDWANI CHETAN NARESH          69.45   43 16666  F  BHANDARI RADHIKA SANTOSH        69.40   44 13040  F  DHAMALE YASHSHREE VAIBHAV       69.20   45 31994  M  JAIN LAVISH PRAVIN              69.09   46 11291  F  PATEL AARTI GOPAL               69.09   47 12242  F  KHALADKAR DNYANADA AMOD         69.00   48 29702  M  THAKKAR SHUBHAM RAJESH          68.91   49 28143  F  JAGTAP SAYALI KASHINATH         68.80   50 25484  F  SATHE MADHAVI DNYANESHWAR       68.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C010) HV DESAI JR COLLEGE, 596, BUDHAWAR PETH PUNE 2               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 15936  M  DHOPRE SWAPNIL RAJENDRA         68.60   52 17166  F  SHINDE PRATIKSHA KULURAM        68.60   53 15182  M  JADHAV SHIVAM DEEPAK            68.40   54 31295  M  BHANDARI SAIBABA RAMULU         68.40   55 31187  M  JAIN SUNNY KIRAN                68.36   56 25179  F  PASALKAR SAYALI ANKUSH          68.20   57 13890  M  DHAMAL PRAVIN WANUMANT          68.18   58 12731  M  BRAHME AMEY SUDHIR              68.18   59 17661  F  MHASKE VIDYA DNYANESHWAR        68.00   60 29101  F  ZAMBARE TEJASWINI VIJAY         68.00   61 16017  M  SARNOT RAKESH VINOD             67.82   62 14024  M  SHAH ANKIT BHAVESH              67.80   63 23386  F  MULE SHRUTIKA GOVIND            67.64   64 15163  M  GOKHALE RAMAL VIJAY             67.60   65 30384  M  PANDEY ASHUTOSH INDRAMANI       67.60   66 16361  F  MAHAMUNI HARSHADA YASHWANT      67.60   67 31245  M  BIDKAR ADESH PRASHANT           67.45   68 13841  M  DAVE KAPIL BHAVARALAL           67.45   69 34229  M  KADU ABHISHEK ARJUN             67.40   70 13807  M  RATHI RUSHIKESH ANIL            67.40   71 30147  F  LANGOTE ANJALI KANTILAL         67.40   72 11872  F  MOHOL SHRUTI DNYANESHWAR        67.40   73 18983  M  EARANDKER GOPI DINESH           67.40   74 13170  F  PAWAR ANKITA HEMANT             67.40   75 16204  M  DARWATKAR ROHAN GENBA           67.40   76 19506  F  KOTHARI PRANJAL SUDHIR          67.40   77 29691  F  GADIYA KARISHMA LALIT           67.27   78 21301  F  NARAWADE KAJAL DNYANDEO         67.27   79 18056  M  LINGE SHUBHAM CHANDRASHEKHAR    67.20   80 15916  F  PATIL MAYURI KAILAS             67.20   81 34775  M  KHANPURE PRAKASH MALLIKARJUN    67.20   82 14896  F  SHRIWASTAN AISHWARYA CHANDRASH  67.20   83 22140  M  NALAWADE SOURABH ROHIDAS        67.09   84 13039  F  GUJARATHI YOGITA BALKRISHANA    67.09   85 32454  M  BIBVE SHIVATEJ SOMNATH          67.09   86 12771  F  NIVANGUNE SHUBHANGI GOPICHAND   67.00   87 27334  F  BABAR SHRADDHA SUNIL            67.00   88 17015  M  GUNDECHA AKSHAY SUNIL           66.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17007  M  JADHAV RUSHIKESH VIJAY          60.40    2 19941  M  BHOSALE ANIKET VILAS            60.20    3 17892  M  DUBE MAYAN VINAYAK              58.60    4 29775  M  JADHAV GAURAV ASHOK             57.27    5 34602  F  SALVE PALLAVI ANIL              56.60    6 17168  M  KAMBLE ROHIT RAM                55.80    7 34456  M  NIKAM CHETAN KISHOR             54.40    8 17319  M  BIDRE KUNAL KISHOR              54.40    9 17331  M  CHAVAN VICKY RAMESH             54.18   10 22995  M  ROKADE SUGAT MAHENDRA           54.00   11 17545  M  BHOSALE RUSHIKESH RAJESH        53.20   12 17232  F  WAYAL HEMALI BAGWAN             53.00   13 20019  F  BHALERAO MANASI RAJESH          51.60   14 16933  F  DULGUJ RASHMI RAJU              51.60   15 16129  F  LALBIGE PAYAL DHIRAJ            51.60   16 15985  F  MANE PRACHI JAYAWANT            50.40   17 16339  M  DUBALE ALEKH ANIL               50.00   18 11036  M  WALMIKI ROHAN RAJENDRA          50.00   19 24369  M  GHOLAP PRASAD BHAGVAN           49.80   20 20890  M  SALUNKE AKSHAY JAGDISH          49.60   21 16475  M  WAGHMARE AKASH RAJARAM          49.27   22 25302  M  WAGHMARE SWAPNIL SUNIL          49.20   23 15475  M  RANGARI PRANIT RAJESH           49.00   24 16685  M  GAJARE SIDDESH CHANDRAKANT      48.91   25 16443  M  LANDGE VARUN VISHWAMBHAR        48.55   26 15652  M  KAMBLE JAYARAJ DHANRAJ          48.40   27 29932  M  WAGHMARE ANIKET SANJAY          48.20   28 17838  F  CHAVAN SNEHA MILIND             48.20   29 14849  F  GAJARE MANISHA RAMESH           48.00   30 17779  M  SABLE RUSHIKESH DAYANAND        48.00   31 17116  M  KASBE PRAJWAL KUMAR             48.00   32 27260  M  SASANE ANIKET RATAN             47.40   33 20921  F  ADAGALE RAJESHREE SANJAY        46.00   34 11014  M  JOGONO ROHIT SAMBHAJI           46.00   35 17258  M  DUPRGUDE JAY GORAKH             46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34410  M  KAMBLE SHUBHAM NARAYAN          40.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17244  F  CHAVAN SAMBHAVI MAHESH          60.60    2 17336  M  AUSEKAR RAHUL GANESH            59.20    3 17652  F  VARDEKAR SHWETA RAJESH          58.00    4 32995  M  GIRIGOSAVI DEEPAK SANJAY        57.80    5 16863  M  SAWANT SANKET BHALCHANDRA       56.60    6 12230  M  KUNDUR SAURABH AMBADAS          54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16902  F  PISAL KAJAL SUDHIR              52.18    2 16919  M  BIDKAR ROHAN DNYANESHWAR        44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11164  F  BALEGHATE SNEHAL VILAS          60.40    2 16975  M  VERNEKAR RAJAT RAJNIKANT        59.20    3 12041  M  MALI SHUBHAM MUKUND             59.20    4 16762  F  TAKALE PRADNYA KAILAS           58.73    5 25452  M  PAWAR SOURABH VINAYAK           58.18    6 17809  M  PIMPALGAONKAR SHUBHAM RAJENDRA  57.60    7 14957  F  BHATKUTE SRUSHTI NANDKUMAR      57.45    8 31399  M  BIRMAL RUTVIJ NITIN             57.20    9 34337  F  KAMBLE RENUKA RAJU              56.20   10 14808  M  PARDESHI SATISH NANDKISHOR      56.00   11 33670  M  PILLAY SOURABH BHALCHANDRA      55.40   12 17582  M  ROKADE SAURABH RAJENDRA         54.91   13 17560  F  RENUKDAS RACHANA RAHUL          54.55   14 19848  M  RAMPURE SHUBHAM SANJAY          54.20   15 16844  F  KHARAVALIKAR NITAL PRAVIN       54.18   16 17836  M  PARDESHI SHUBHAM ANIL           54.00   17 19029  M  CHOUDHARY KAMLESH NARAYANLAL    53.64   18 13328  M  KAMBLE MANISH KISHOR            53.20   19 17501  M  SUPEKAR VISHVESH KAILAS         53.20   20 14655  M  RUIKAR SUMIT KIRAN              52.91   21 12420  M  ARULKAR VUPUL ARUN              52.60   22 14373  M  DESHMANE SAURABH SANJAY         52.00   23 17489  M  BANKAR ABHIJIT PADMAKAR         51.82   24 29570  F  SHINDE SABURI NANDKISHORE       51.40   25 14857  M  CHOUDHARI PRATIK RAJENDRA       51.40   26 22387  M  MOYNAK RUPESH SUBHASH           51.20   27 14411  F  TAMBAT PAYAL GANESH             50.80   28 14359  M  POTDAR OMKAR DINESH             50.55   29 18775  M  SHAHANE SHUBHAM RAJENDRA        50.20   30 14337  M  SUTAR AVINASH RAMESH            49.80   31 15550  M  DALVI CHAITANYA ANIL            49.40   32 17042  M  BHINGARKAR RAJAT RATIKANT       49.27   33 17880  M  GATALE YOGESH DEVENDRA          49.00   34 17037  M  MYAKAWAR HARSHAL RAJENDRA       48.80   35 14845  F  SAINDANE APURVA RAJENDRA        48.80   36 17640  F  KUTPELLI ANKITA ANAND           48.55   37 11007  M  PARKHI DHANANJAY KIRAN          48.40   38 12190  M  BHANDARI SANKET CHANDRAKANTH    48.00   39 20375  F  MULLA ALFIYA MODHHUSEN          48.00   40 16212  M  PANDIT ROHAN VITTHAL            47.80   41 17782  M  SHINDE SIDDHESH RAJENDRA        47.64   42 16179  M  PANCHAL ANIL SURESH             46.80   43 17153  F  CHUMBALKAR ADITI GANESH         46.80   44 14944  M  KASHID SAURABH SUNIL            46.60   45 26473  M  HIRE TEJAS AJAY                 46.20   46 16778  M  SHINDE AKSHAY KANTILAL          45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14478  F  DASNAM SONAL ATMANAND           60.55    2 16900  F  WARE PRAJAKTA SHANKAR           60.00    3 27894  F  MUDIGONDA [PRAGATI ARUN         60.00    4 16988  F  BANDI MAMTA HANUMANT            58.55    5 15404  M  GAIKWAD SIDDHARTH DIGAMBAR      57.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11358  F  SHAH POOJABEN MANGALDAS         87.50    2 17124  F  PARDESHI RUPALI SOHANLAL        80.00    3 19696  F  JOSHI TEJAL GANDHARV            78.00    4 14375  M  THAKULLA VIKRAM HIMKARNA        77.09    5 33649  M  PATOLE RUSHIEKSH SANJAY         76.20    6 15741  M  WAYAKAR SANJAY SUNIL            75.09    7 17119  M  BADHAI AKASH SHAM               75.00    8 20964  F  INGALE PARANAL JANARDAN         74.80    9 27539  F  BHAPKAR PREETI BALASAHEB        74.55   10 15256  F  SHAH VIDHI TARUNKUMAR           74.55   11 17266  F  JINDAM RUCHITA SHRINIVAS        74.20   12 15207  M  GAIKWAD GAURAV NAVNATH          73.20   13 12270  F  KULKARNI RUTUJA NITIN           73.00   14 23531  M  GUGALE MAYUR VIJAYKUMAR         72.73   15 14225  F  PANDEY KOMAL RAMAKANT           71.80   16 17781  M  YADAV NARENDRA JAYPRAKASH       71.64   17 11910  M  DEO SHANTANU SANDEEP            71.45   18 33143  M  JAGTAP GAURAV RAJENDRA          71.45   19 12963  F  RAJPUROHIT HASMITA MITTHUSINGH  71.27   20 13802  M  MULE SOURBH VITTHAL             71.00   21 17449  M  GUSAIWAL HANUMAN MAHENDRA       71.00   22 16287  F  JANGID BASANTI HADMANRAM        70.20   23 17150  F  BHAMARE MANSHI AVINASH          70.20   24 12840  F  DAGADE KAJAL DIVANJI            70.18   25 15034  M  KHIVANSARA SHUBHAM KANHIYALAL   69.82   26 17548  F  PAREKH DARSHANA MOTILAL         69.64   27 25309  F  KALGUDE SAVITA SHRIKANT         69.60   28 34206  M  DUBEY SHUBHAM PREMKUMAR         69.50   29 16376  M  SHAH KRUNAL MANOJ               69.50   30 31326  F  KESHATWAR TRIVENI RAJESH        69.27   31 17912  M  PAWAR SUYASH DATTA              69.20   32 16440  F  KITHARI TEJASWINI C030094       69.09   33 14233  F  PAWAR SHWETA SMEKHAR            69.09   34 17913  F  MHASKAR POOJA MANOJ             69.00   35 27442  F  DESHMUKH AKANSHA RAVINDRA       69.00   36 16865  F  ADHAV PRIYANKA VILAS            69.00   37 29974  F  SHELAR SNEHA YASHWANTA          68.80   38 22025  M  RATHOD VIRAG MAGANLAL           68.55   39 19823  F  YADAV DIPANJALI JOGILAL         68.20   40 12035  F  KONDHALKAR ADITI GANESH         67.80   41 12256  F  WADKAR SHRUTI KALURAM           67.60   42 19336  M  MEMANE OMKAR JALINDAR           67.20   43 16000  M  GUNDESHA YASH HIRACHAND         67.20   44 17917  M  KADAM SANKALP SANTOSH           67.11   45 34489  M  GHOLAP PRASAD SANJAYKUMAR       67.00   46 33196  F  JAIN AKSHA BHERULAL             67.00   47 26303  F  BATHIYA KARTIKI RAJENDRA        67.00   48 16659  M  BHANDE ADITYA PRAKASH           66.91   49 17784  F  KAWASHTE PRANALI UMESH          66.80   50 14336  F  VARMA KARISHMA WALACHAND        66.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 34292  M  MALVIYA DEEPAK BHAIRJI          66.40   52 15255  F  VAISHNAV RADHIKA OMPRAKASH      66.40   53 16059  M  DAVE ROHAN MUKESH               66.20   54 22619  F  WAGHMARE KARISMA DATTATRAYA     66.20   55 20063  M  MUTHA ABHISHEK SANJAY           66.18   56 32366  M  PAWAR DHARMENDRA MARGU          66.00   57 17520  F  BHATTAD KIRTI JAYNARAYAN        66.00   58 14126  F  SINGH MAYAWATI SUDAMA           66.00   59 12720  F  MARAL ASHWINI SURENDRA          65.80   60 17864  M  PANDEY NEERAJ RAMDARSHAN        65.64   61 17135  M  SURYAVANSHI SHAMBHO RAJU        65.60   62 14175  M  JOSHI ADITYA NANDKUMAR          65.60   63 21220  F  DHUMAL KAJAL SHASHIKANT         65.60   64 16229  M  BARAD GANESH RAJESH             65.45   65 14374  M  KUNWAR VISHAL MUKESH            65.45   66 16369  F  KADAM AISHWARYA DATTATRAY       65.40   67 20853  M  DUBEY SANDESH VINOD             65.40   68 14832  F  DANDEKAR VARSHA SUNIL           65.40   69 16313  M  JAGADE SHUBHAM TANAJI           65.40   70 17193  F  MULLA SUMANA SOWKAT             65.27   71 11124  M  KULKARNI ABHISHEK CHANDRAKANT   65.27   72 21224  F  JAVERI AISHWARYA ANIL           65.27   73 15118  F  WANDHEKAR SAI RAJENDRA          65.20   74 26500  F  HATKAR SHARVARI GAJANAN         65.20   75 14929  F  BANDAL PRIYANKA SADASHIV        65.00   76 17761  M  GORE SOURABH BABURAO            65.00   77 17180  M  SHROFF SHANTANU NITIN           64.91   78 14324  M  PAWAR SWAPNIL DILIP             64.80   79 16780  F  SHAIKH AISHA JAMAL              64.80   80 18194  M  PANDIT SAURABH SUNIL            64.80   81 34021  M  BADAR ABHIJEET ANANT            64.73   82 14930  M  SHAIKH ABDUL DAUD               64.73   83 16332  F  DUDHANE PRANJAL PRAMOD          64.73   84 20173  F  KOLHE KANCHAN HARISHCHANDRA     64.60   85 20339  F  PATHAK PRATIKSHA SHASHIKANT     64.60   86 17676  M  MALPEDDI JATIN SHREENIWAS       64.40   87 11177  M  DEVADIGA AKSHAY SURESH          64.40   88 26101  M  AVASARE VAIBHAV VASANT          64.20   89 27213  M  JADHAV VIRAJ DILIP              64.20   90 14370  M  GAWADE SURAJ VINOD              64.20   91 17235  M  KENGERI MAHESH AMARAPPA         64.18   92 14322  F  JAJU KAJAL RAJKUMAR             64.00   93 12074  F  PATIL MADHU RAVI                64.00   94 22154  M  SHINDE UDDHAVRAJ CHANDRASHEKHA  64.00   95 14650  F  PISAL SHREYA SHRIKANT           64.00   96 17497  M  DHAWADE AKSHAY ARJUN            64.00   97 25461  M  SHETTY AKHIL SHUBHA             63.82   98 19043  F  GADIYA PRANALI PRAKASH          63.82   99 16539  M  DOSHI PARTH VIKRAM              63.82   100 31178  M  PORWAL SUMIT RAJESH             63.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 12044  M  DHAVLE OMKAR SANDEEP            63.60   102 16213  M  TAMBE SAIDAS RAJENDRA           63.60   103 14973  M  JADHAV OMKAR RAMESH             63.60   104 22104  M  SOLPURE AMAR GURUNATH           63.60   105 16373  M  PATHAN AMIR PAPALAL             63.45   106 16506  F  KANADE AAKANKSHA RAJKOMAR       63.45   107 33480  M  MOOLYA VIKRANT JAGANNATH        63.27   108 17123  F  KONDAL YOGINI SHANKAR           63.20   109 16546  F  BHEGADE ARTI GORKH              63.09   110 15601  M  DHUMAL NIKHIL NANDKUMAR         63.00   111 17121  M  TIWARI RAHUL VIDYAKANT          62.91   112 17064  F  GURUD AKSHATA SANTOSH           62.91   113 17678  M  JADHAV MAYURESH UDYA            62.80   114 17825  F  DAVE PRADNYA MUKESH             62.80   115 17776  M  POL ISWAR DILIP                 62.80   116 17295  M  SAVANI MEET HEMANTKUMAR         62.73   117 17802  M  SAWANE RUSHIKESH HANUMANT       62.73   118 15913  M  TAWARE RISHABH NITIN            62.60   119 25214  M  SAYYED ASAD AHEMED              62.60   120 17192  F  PATHAK KUSUM RAMPRASAD          62.55   121 12235  F  KAWADE NIKITA ULHAS             62.40   122 14835  M  BHANDARI RUSHABH ANILKUMAR      62.36   123 17694  F  SHARMA POOJA AJAY               62.20   124 12827  F  DHADVE CHAITRALI VIJAY          62.20   125 26477  M  KANGUDE YOGENDRA CHANDRASHEKHA  62.20   126 17120  M  MALVIY PREMKUMAR GANPATLAL      62.20   127 19321  M  DABHADE SHUBHAM VINAYAK         62.20   128 16721  M  OZA JANAM JITENDRA              62.20   129 34737  M  SUTAR ANIKET GANPAT             62.20   130 13637  M  JADHAV ROHAN GOTIRAM            62.18   131 16421  M  THAKAR OMKAR UDAY               62.00   132 16986  F  NIVANGUNE MONIKA SHIVAJI        62.00   133 21288  F  KAWADE NILAM REWANTH            62.00   134 14954  F  PITALIYA PRITY SURESH           62.00   135 16972  F  PALRECHA SIMRAN RANJEET         62.00   136 27216  M  JADHAV ANIKET DILIP             61.82   137 15577  F  CHORGE VIJAYA LAXMAN            61.82   138 25352  M  SHAH KARAN SANJAYKUMAR          61.82   139 15291  M  DHANDHUKIYA MITESH KETAN        61.82   140 20781  F  TUPE SUJATA MARUTI              61.82   141 14646  F  SHETE VAISHNAVI NARENDRA        61.82   142 16993  M  CHAJJED KARAN RAJUBHAI          61.80   143 14597  M  POTEKAR KIRAN VIJAY             61.80   144 20127  F  SHINDE PRANJALI ACHYUT          61.80   145 14603  F  KUNJIR PRAJAKTA NITIN           61.60   146 16101  M  TAWRI SANKET DILIP              61.45   147 15030  M  JAWDEKAR RAKESH SURESH          61.45   148 13133  M  CHIKTE SAURABH SURYAKANT        61.40   149 13954  F  PAVALE ASHWINI MARUTI           61.40   150 29043  F  PATELIA PRIYANKA DEEPAK         61.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C011) ACHARYA DB DADAWALA JR COLL RCM GUJRATHI H SCH, PHADKE HOUD Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 20137  F  JANNU DEEPIKA SHRIHARI          61.40   152 14775  F  KHARADE POOJA RAJENDRA          61.40   153 17780  M  LOHAR SANDEEPKUMAR GULABRAM     61.27   154 18055  M  SHIROLE DIGVIJAY PANDURANG      61.27   155 21411  F  RATHOD SIMRAN SHRIPAL           61.27   156 13255  M  PEDNEKAR VARAD PRABHAT          61.20   157 19377  M  DABHADE SUJIT RAJESH            61.20   158 17611  F  THAKUR JAGRUTI KAILASH          61.20   159 11660  M  POKHARNA VRUSHABH SANJAY        61.00   160 17484  F  SONI SONAL JAGDISH              61.00   161 14449  M  KATHED OMKAR PRADEEP            61.00   162 14204  F  WARGHADE RUTUJA VILAS           60.91   163 31240  M  KALYNKAR PRITAM SUVRNA          60.91   164 14610  F  TUPE POOJA BHARAT               60.80   165 32386  F  SUKALE SHRUTI AJAY              60.80   166 34213  M  PATIL AKSHAY NAMDEV             60.80   167 11081  F  SAKA PALLAVI RAMESH             60.80   168 12099  F  SHAH ASHWINI VASANT             60.80   169 31096  M  MODI BHARGAV VINODKUMAR         60.73   170 14412  F  BODAKE TEJASHREE CHANDRAKANT    60.60   171 17138  M  NANGALE VAIBHAV MORESHWAR       60.60   172 22062  M  GOYAL SAGAR RAJENDRA            60.60   173 34186  M  MASHALKAR SHUBHAM AMARESH       60.60   174 16776  F  KATKE PRAJAKTA RAVINDRA         60.60   175 17600  M  KUMAVAT KIRANKUMAR HANSARAM     60.60   176 17330  M  GUPTA AKSHAY PRADIP             60.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14410  M  SHENDGE SWAPANIL SARJERAO       54.40    2 34290  M  JANRAO ONKAR SAKHARAM           52.40    3 11350  M  DHUMAL PRATIK CHANDRAKANT       50.60    4 18886  F  SONAWANE RUPALI BALASAHEB       48.20    5 19085  M  GADSING RUSHIKESH SHIVAJI       47.00    6 16875  M  JADHAV MANOJ PANDHARINATH       45.82    7 12891  M  PAWAR DATTA SHEKHAR             45.40    8 34630  F  BANSODE VIMAL GANESH            44.60    9 17050  M  KAMBLE PRASHANT PRAKASH         43.20   10 17631  M  MASKE ROHAN SHANKAR             41.80   11 27584  M  BHOSALE ROHAN VILAS             41.60   12 17700  F  SURYAWANSHI AMRUTA BAPURAO      39.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11318  M  PARDESHI VAIBHAV CHANDRAKANT    56.60    2 24074  M  CHINKE SIDDHARTH AMBADAS        53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22641  F  HONMANE AMBIKA BALASAHEB        55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13049  M  KORKE SHUBHAM DNYANESHWAR       56.20    2 34277  F  YADAV DIPIKA SHEKHAR            55.00    3 16099  F  TANGSALE VAISHNVI CHANDRAKANT   46.40    4 30173  M  BAGWAN PARVEJ MOHD HUSEN        40.36    5 17412  F  JAGTAP PRIYANKA SATISH          39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 20942  F  MUDGUNE SHRADDHA DATTATRAY      49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12477  F  SHINDE SAYALI SAHEBRAO          73.20    2 13146  M  OSWAL HARSHAL HARESH            70.80    3 12837  F  MULLA AFSANA BABULAL            68.40    4 18777  F  VBHE MANISHA BALKRUSHNA         67.40    5 21586  F  JAIN SWEETY DINESH              66.36    6 18251  M  SHINDE DHANANJAY ARJUN          66.00    7 33775  M  MENE AJAY ANANTA                66.00    8 18639  F  KADAM JAYASHREE ANIL            65.82    9 18677  F  KUMAR TANU RAM                  65.00   10 18676  F  NAG JITESHWARI S .K NAG         64.67   11 19337  F  ZANWAR VARSHA SHAMSUNDER        64.40   12 18288  F  DURGE SHUBHANGI BALU            64.40   13 11796  F  GAWALI PRIYANKA RAJANDRA        64.00   14 14773  F  NARUNE PRAJKTA YUVRAJ           64.00   15 19339  F  RAWAS MANASI PRAFULLA           63.80   16 11040  M  PADWAL AAKASH DHARAMARAJ        63.40   17 17363  F  SONI ANKITA RAMESHWAR           63.20   18 15940  F  KHOPADE SNEHAL MADHUKAR         63.00   19 12952  F  AGALE BHAGYASHRI MADHUKAR       62.80   20 12164  M  YADAV NARENDRA RAVINDRA         62.00   21 15217  M  REDDY LAXMAN VENKATLAXMAN       62.00   22 15820  F  TANKSALE TANAYA RAJAN           61.80   23 18285  M  PILANE KIRAN ANIL               61.60   24 22986  M  LUNAWAT MAHAVEER SUSHEEL KUMAR  61.40   25 24555  M  PANBUDE PRATHAMESH SHASHIKANT   61.00   26 32941  M  CHABUKSWAR KUNAL ANAND          60.40   27 34621  M  SHINDE AKASH ASHOK              60.40   28 14320  F  UBHE TRUPTI ARUN                60.40   29 27479  M  DESAI SAHIL TUKARAM             60.20   30 29732  M  FERNANDES ALFRED ANTHONY LOUYR  60.20   31 18063  F  RAJWADE PRACHI VIJAY            60.00   32 19258  F  DHAWDE SHWETA VIKAS             60.00   33 11226  M  JADHAV PRATHAMESH RAJENDRA      60.00   34 22605  M  SHAIKH TAJUDDIN KAMRUDDIN       60.00   35 11417  M  ANGOLKAR DEVRAJ CHETAN          60.00   36 17024  M  JADHAV RUSHIKESH DHARMENDRA     60.00   37 16951  F  MUNDADA PARATIK DHANURDAS       60.00   38 17697  F  GAIKWAD SOLOMI SAMUEL           60.00   39 15704  F  KAMTHE MARUNALI BALASAHEB       60.00   40 20160  M  INGAVALE PRANAV ANURADHA        60.00   41 14317  M  WARGHADE SANTOSH DNYANOBA       60.00   42 15379  M  MARAL SAGAR TANAJI              60.00   43 18632  F  KANGHANTI HARSHADA HANUMANT     60.00   44 13881  M  BHOSALE VIKAS DEEPAK            60.00   45 12239  M  KULKARNI AKUL SHRIPAD           60.00   46 34227  M  PRAJAPATI RAHUL BALARAM         60.00   47 12243  F  KAPSE AARTI SUBHASH             59.80   48 17370  F  BHIKULE SAYLI SADHANA           59.40   49 15130  M  RANGAVKAR RONAK SUNIL           59.20   50 11169  F  JAISWAL VIDYA NARESHKUMAR       59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C012) ABASAHEB ATRE ENG.MED.SCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWARPETH, PUNE Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 30082  M  GALANDE NIRANJAN RAM            59.20   52 19316  F  KAWARE ASHWINI SHIVAJI          59.20   53 17884  F  RATHOD KAJOL RAKESH             59.09   54 14452  M  JOSHI RAJAS VIVEK               59.09   55 33359  M  GONTE DNYANESWAR SANTARAM       59.09   56 14661  F  TATTU AKANKASHA PRAKASH         59.00   57 11449  M  SHEDGE SUYASH VIJAY             59.00   58 17970  M  BHOSALE AKSHAY BAPU             59.00   59 17835  F  KATRE VEENA VITTHAL             58.91   60 25027  F  NIKAM PUSHPA JAGDISH            58.80   61 32969  M  JOSHI NIKHIL BHAGWANT           58.80   62 15057  M  JAIN HARSH NARESH               58.80   63 16899  F  DAREKAR GAURI ANIL              58.77   64 33630  M  SHAIKH RIZWAN MUSHTAQUE         58.73   65 15037  M  SHETH KUSHAL SHRIKANT           58.73   66 14676  F  JADHAV DHANSHRI PRAVIN          58.73   67 11009  M  RUGE VIKRAM SHEKHAR             58.73   68 16124  F  KUMBHAR AISHWARYA MALLIKARJUN   58.60   69 34259  F  NAGARE SHRADDHA ADINATH         58.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22045  F  SALUNKE KISHOREE DIPAK          80.20    2 34791  F  GADEKAR MANASI JEETENDRA        78.60    3 13644  F  GAIKWAD ATHARVA AMOL            76.18    4 14570  M  BHALERAO SHUBHAM SAHADEV        76.00    5 11454  F  MASTUR VIDYA KAVITA             75.64    6 27808  M  SHELAR ASHUTOSH RAHUL           75.64    7 33795  F  LANDGE HARSHADA SHASHIKANT      75.40    8 16226  F  UDMALE VINAYA PRAMOD            75.20    9 12120  M  SHINDE PRATIK PRAKASH           75.00   10 22664  F  BANGARE SNEHALATA RAMU          73.80   11 18298  F  VHATKAR AISHWARYA CHANDRAKANT   73.45   12 11539  F  BAGADE ASHVINI RAJENDRA         73.09   13 21391  M  KARE PRASHANT TANAJI            73.09   14 12754  F  SURYAWANSHI GAURI GANESH        72.80   15 22153  M  ZADE SANDIP KALYAN              72.80   16 12741  M  BANSODE RAMLING DNYANESHWAR     71.80   17 19799  M  KADAM RUSHIKESH DEEPAK          71.20   18 31056  M  BHOSALE PRATIK RAMESH           70.40   19 13059  M  ADSUL ROHAN SUNIL               70.40   20 13364  M  MARATHE OMKAR VISHNU            70.00   21 19422  F  DOLAS UMA MUKUND                69.80   22 18158  F  VAIRAT MONIKA RAJU              69.60   23 26157  F  DHENDE SAYALI VIKAS             69.60   24 18200  M  GAVLI SAURABH RAJENDRA          69.27   25 18496  M  MANE MAHESH TANAJI              68.55   26 12756  F  MASKE MADHURI UGRASEN           67.80   27 15908  M  HARIBHAKTA SANKET RAHUL         67.64   28 19190  F  JAGDHANE VARSHA RAMESH          67.27   29 13045  M  GAIKWAD VINAYAK ATUL            66.80   30 34120  F  GOTHE ANKITA RAVINDRA           66.80   31 11699  M  BORADE SATISH SUNDARRAO         66.73   32 15460  M  SONAWANE DNYANDEEP SANJAY       66.40   33 11596  F  CHAVAN SNEHA BARIKRAO           66.00   34 32008  F  DOIPHODE PAYAL NITIN            65.80   35 34421  F  BANSODE PRATIBHA SOMNATH        65.80   36 11221  F  DODKE SUKANYA SANJAY            65.80   37 22056  M  BANSODE SIDDHARTH DIGAMBER      65.40   38 33322  M  SADAMATE ABHISHEK AVINASH       64.00   39 14765  F  MORE POONAM ASHOK               64.00   40 25252  F  SATHE SHEETAL AVINASH           63.60   41 31761  F  BHALERAO POOJA SANJAY           63.40   42 11593  M  JADHAV OMKAR ANIL               63.40   43 34336  M  GAIKWAD VITTHAL VYANKATRAO      63.40   44 18160  F  KENJALE NIKITA ASHOK            63.20   45 34607  M  CHAVAN HEMANT SHIVAJI           63.00   46 19280  M  MAHAMUNE PRASHANT DEVIDAS       62.91   47 11581  F  BHOSALE SWARANJALI RAMDAS       62.36   48 13498  F  ALHAT POURNIMA DIPAK            62.00   49 11779  F  LAMBUGOL SHRUTI MAHAVIR         62.00   50 16577  F  WAGHMARE SNEHA DIGAMBAR         61.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 15249  M  MANE ABHISHEK GANESH            61.27   52 12329  M  BHOSALE VISHWAJEET UTTAM        61.00   53 12772  M  KAMBLE SOHAN PANDURANG          61.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13212  M  SHELAKE DIPAK DAGADU            77.60    2 18355  F  POSHIRE SUPRIYA SUNIL           76.00    3 13421  F  BORKAR ANKEETA SUNIL            71.27    4 19611  M  SHERIKAR SANTOSH MALLIKARJUN    71.00    5 18475  F  RATHOD JYOTI GOPAL              66.00    6 33550  M  KHAMKAR SHUBHAM SANTAJI         61.40    7 12652  M  RATHOD ABHIJEET SURESH          61.09    8 33581  F  VIKEY SHIVANI PRAMOD            59.40    9 18887  F  SHARMA SEETAKUMARI SHAMBHU      59.20   10 18474  M  RATHOD SUNIL GOPAL              58.60   11 12714  F  NAGPURE RUCHIKA LAXMAN          55.09   12 18974  M  SANGLE RAVI CHANDRAKANT         48.73   13 11183  M  BHOIR SURESH PANDURANG          45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18157  F  DHANAWADE PRATIKSHA BHAGWAT     78.60    2 11770  F  MANE TEJASHRI DILIP             72.20    3 27616  F  JADHAV MOHINI CHANDRAKANT       71.80    4 13086  M  MANDLE SIDDHANT BHIM            70.80    5 11747  M  DHOTRE AKASH YALLAPPA           68.40    6 13225  F  MANE PREETI SAMPAT              68.20    7 19132  F  THAKUR SHIVANI RANVEERSINGH     63.80    8 22882  M  KUSALKAR DINESH MARUTI          62.80    9 12687  M  CHAVAN KIRAN NAMDEV             62.40   10 34592  M  RATHOD AMOL VITHAL              60.20   11 19196  M  PARDESHI DNYANESH MAHENDRA      59.27   12 13160  M  POL RAHUL ROHIDAS               57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11829  F  TARU DIPALI SOMESHWAR           80.00    2 11179  M  KAMBLE SURAJ AJIT               73.82    3 13324  F  KHEDEKAR SNEHAL MADHUKAR        73.60    4 33680  F  ATAK SHRADDHA PRAKASH           73.00    5 12943  F  KABDULE TRUPTI KUNDAN           72.55    6 15398  F  BANDAGALE PRAJAKTA PRADEEP      72.55    7 33302  M  PURI NIVEDITA BALAJI            71.80    8 22544  M  INGALE PIYUSH RAJENDRA          70.60    9 12999  F  KALE MONIKA RAJU                69.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 24823  M  LAMBOR NILESH LAXMAN            69.00    2 19127  F  PUJARI RESHMA SANMUKH           68.36    3 34130  M  RATHOD GANESH SHANKAR           67.64    4 18470  F  HENDRE PALLAVI SANTOSH          63.80    5 18268  M  ZORE KIRAN KONDIBA              62.00    6 18612  M  SUPEKAR VISHAL SUNIL            60.00    7 32071  F  CHAVAN` RAJASHREE SHANKAR       59.20    8 13102  M  YALGUDRE SHUBHAM MAHADEV        56.80    9 25892  M  DHOTRE MAHESH RAMU              53.45   10 17499  M  BANDGAR SURAJ ASHOK             53.00   11 11333  M  BARASKAR GANESH MUKESH          52.80   12 14000  M  PAWAR OMKAR BALU                48.73   13 11154  M  MARGALE SHUBHAM BABAN           45.60   14 11155  M  MARGALE SHUBHAM BABAN           45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12871  M  KHARAT RAVINDRA SHANTARAM       73.45    2 16923  F  PALVE SHANIKA RAMESH            68.00    3 32304  M  WAGH ROHIT RAOSAHEB             56.80    4 15590  M  SARGAR SUSHIL ANKUSH            55.80    5 11573  M  NAGARE SHREYAS SURESH           54.60    6 13415  M  GARUD PRATHAMESH BHARAT         54.20    7 17847  F  BHOI KARUNA RADHESHYAM          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33232  M  SONAR ABHISHEK SANJAY           83.27    2 15673  F  LANJEKAR MUKTA RAMESH           83.20    3 22350  F  KHERDE AKSHAY GAJANAN           83.20    4 28077  F  GAIKWAD PRAJAKTA SADANAND       83.09    5 22705  M  JADHAV SHUBHAM SUDAM            82.60    6 18092  M  KADAM VINAY VASANT              82.40    7 25438  F  BHANDWALKAR SNEHA SANJAY        82.18    8 12829  M  CHORGE AVINASH ARVIND           81.82    9 16487  F  ROKADE PRAJAKTA RAJENDRA        81.80   10 19917  F  DEDGE KALYANI SADEEP            81.27   11 12560  F  GURAV RUPALI RAJKUMAR           81.20   12 22839  F  KOLAMKAR NIKSHITA NARENDRA      80.73   13 11919  M  PATIL YOGESH ASHOK              80.60   14 32104  F  SALVI PRAJAKTA ATMARAM          80.55   15 19122  F  PARDESHI PRANITA PRASHANT       80.55   16 13098  F  DHAGE SACHITA SURESH            80.40   17 14576  F  WANARKAR TRISHA DEEPAK          80.20   18 12964  M  INAMKE ANIKET SADASHIV          79.64   19 16825  F  VAIKUNTHE GAURI ANIL            79.45   20 25450  F  KAPNE PRATIKSHA PRAVIN          79.45   21 22504  F  BHAVSAR ALISHA SUNIL            79.45   22 12250  F  KORHALKAR SONALI SANJAY         79.27   23 29867  M  NIKHAL PRAKASH RAJENDRA         79.09   24 17462  M  KHANOLKAR NIRANJAN NITIN        78.80   25 22131  M  PANDAV VAIBHAV RAGHUNATH        78.73   26 14717  F  JUZAM KARISHMA RAJARAM          78.60   27 22883  M  BOROLE RUTWIK SUDHIR            78.60   28 11034  F  SANGALE PRAJAKTA TANAJI         78.55   29 32382  M  BAGADE RAHUL MANVENDRA          78.55   30 14614  F  KALEKAR SONALI DHIRAJ           78.36   31 15482  M  BANE RAJESH JAYRAM              78.20   32 13010  F  BIDVE RUTUJA RAVINDRA           78.00   33 17392  F  KUDALE DNYANDA KISHOR           78.00   34 14733  F  BODHE RIDDHI MILIND             77.60   35 14102  M  SUTHAR CHAMPALAL FABURAM        77.27   36 17069  F  PATANGE SHRADDHA RAJU           76.36   37 22435  M  LANGHE RUSHIKESH VIJAY          76.20   38 32007  F  VARMA TEJASHREE GOPAL           76.18   39 13394  F  BIDWAI DIVYA RAJESH             76.00   40 11825  F  KARANIKAR DAMINI PRITHVIRAJ     76.00   41 12490  F  WADNERE SHWETA MANOJ            75.80   42 19516  F  KUMBHAR GAYUATRI ANAND          75.80   43 30268  M  MALANGAVE DHANANJAY CHANDRAKAN  75.20   44 12368  M  BHAGWAT OMKAR DNYANESHWAR       74.80   45 14261  M  PAWAR JITENDRA SUNIL            74.80   46 18428  M  GHADSHI DHANANJAY SHANTARAM     74.73   47 12340  M  KUMBHAR ANIKET UMESH            74.60   48 11508  M  BOBADE AKASH PRASHANT           74.40   49 13211  M  DHARSHE GANESH BALARAM          74.40   50 21402  F  WAYKOLE GAURI PRAMOD            73.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 21168  M  KOLAMBEKAR SANKET RAVINDRA      73.09   52 29436  M  DOSHI PRANJAL ATUL              73.09   53 14252  F  JADHAV RESHMA PRAKASH           73.00   54 22413  F  SHINDE PUJA SUNIL               72.60   55 33382  F  JADHAV ANUJA AVINASH            72.55   56 32250  M  PASHTE SWAPNIL SURESH           72.40   57 21176  F  PANDIT MANASI SHIVAJI           72.20   58 11873  F  TEMBEKAR NEHA VILAS             72.20   59 19956  M  KSHIRSAGAR KUNAL SHIVAJI        72.20   60 19456  F  KADAM SANTOSHI RAJENDRA         72.20   61 12897  F  NASHIKKAR AARATI JITENDRA       72.18   62 11855  F  KHARVE YOJANA JAGDSH            71.80   63 16488  F  SADARE TEJASHREE ARUN           71.60   64 12643  M  BARTAKKE KAUSTUBH KISHOR        71.45   65 16386  M  HOLE SHUBHAM SUDHAKAR           71.27   66 12815  F  DESHMUKH ANUSHREE SANJAY        71.20   67 13272  M  CHOUDHARY MAHINDRA NATHARAM     71.20   68 19369  M  KIRVE PRAJWAL RAJENDRA          71.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15064  F  IRABATTIN SAYALI RAJU           82.00    2 13426  M  SAPAR HITESH SWAATI             80.60    3 13213  F  PANCHAL SIDDHI NAVINBHAI        80.55    4 25112  M  WARWADE AKASH DIGAMBAR          78.73    5 13899  M  DHAGE SHUBHAM PRADEEP           75.00    6 19046  M  KOSHTI VIVEK PRABHAKAR          73.20    7 15065  F  SAKA TEJAL AMARNATH             73.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32091  F  CHAVAN APEKSHA SANJAY           66.18    2 18367  F  THAPA KIRAN RAJU                58.00    3 13337  M  FALE TUSHAR HANUMANT            56.20    4 13122  M  MEHTA AMEY AJAY                 56.00    5 34043  F  AGALE TRUSHNA MILIND            52.20    6 30622  M  SHINDE SURAJ SHIVAJI            50.20    7 33139  M  KOTHAVALE SHANTANU PRABHAKAR    48.73    8 19119  M   MANISHA KUMAR TEJ BAHADUR      42.80    9 19120  M  TOMAR GOURAV PURUSHOTTAM TOMAR  41.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29087  M  UPADHYE HARSH DEEPAK            65.27    2 12600  M  TAK ASHOK LAKHARAM              47.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17129  M  SONAWANE SHANTANU NILESH        83.27    2 15448  F  SHAH SALONI PARAG               82.00    3 29445  M  WADEKAR PARESH SHRIVARDHAN      81.20    4 18796  F  DHERE MADHUSHREE MAHENDRA       81.09    5 11940  F  JOSHI GARGI NISHIGANDH          80.36    6 33613  M  KULKARNI HARSHAL GIRISH         79.80    7 19291  F  HALUJKAR SANIKA SAMEER          78.00    8 33553  M  DIXIT ABHISHEK VINAYAK          77.80    9 22476  M  CHINDRAWAR GANESH PRAKASH       71.00   10 15068  F  KHAMBE SANVEDANA SANJAY         68.60   11 18293  F  KANDHARE SHRUTI ANIL            67.60   12 11609  M  GAMBHIR KAUSTUBH SANTOSH        67.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32010  F  OAK ABHA ADITYA                 83.64    2 12302  F  JOSHI ADITI SANJAY              81.82    3 19199  M  THITE CHAITANYA SATISH          81.40    4 16998  F  PATEL JHEEL JAGAT               80.18    5 15218  F  BAPAT RUCHA UMESH               80.18    6 21195  F  SARPOTDAR SWARALI SHRIRAM       77.09    7 11547  F  ABHYANKAR GAYATRI VIKAS         76.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18247  F  BAMBULKAR SHREYA NARESH         97.60    2 25529  F  LATHI PRIYANKA ASHISH           95.82    3 22076  F  KANADE SONAL CHANDRAKANT        93.60    4 32498  F  KULKARNI ADITI VIVEK            93.40    5 18882  F  VAIDYA ADITI ATUL               92.55    6 32491  F  PATIL SHREYA RAJENDRA           91.64    7 13336  F  GAIKWAD VRUSHALI VIJAYKANT      91.60    8 14668  F  AUTI AISHWARYA MADHUKAR         91.45    9 14798  F  KUNDLIK NIKITA ASHOK            91.40   10 16342  M  PANDIT ADISH VIDYADHAR          91.09   11 12916  F  ALAGH ANKITA RAJESH             91.09   12 19708  F  SAMBHUS RUTUJA DIPAK            90.91   13 19380  M  JOSHI NACHIKET MAHESH           90.73   14 14817  F  KARANDIKAR DARSHANA BHASKAR     90.55   15 12956  M  THOMBRE DARSHAK SANTOSH         90.36   16 19015  F  KULKARNI DIVYA MILIND           90.20   17 26127  F  MULIK SHALINI ASHOK             90.20   18 13103  F  SAPKAL SURABHI SUDESH           89.82   19 24917  M  NAIR MADHAV JAYAKUMAR           89.82   20 13093  M  DIWADKAR VIRAAJ ANAND           89.82   21 19372  M  DIVEKAR VINAYAK RAJEEV          89.82   22 14465  F  MORE SHWETA SHAM                89.80   23 18125  F  TAGARE MAYURA KAIVALYA          89.80   24 14486  F  GAIKWAD KSHITIJA MANOJ          89.64   25 13013  F  BHIDE MAYURI MADAN              89.64   26 14855  F  VAIDYA NIVEDITA KISHOR          89.64   27 17072  M  GUJARATHI HITEN BHARAT          89.64   28 18276  F  KAJAGAR NIDHI RAMESH            89.64   29 29475  F  YELE VEDVATI CHANDRAKANT        89.60   30 20935  F  KULKARNI ANURADHA MOHAN         89.60   31 31758  M  SHAH PRATIK JITENDRA            89.45   32 13035  F  LAD RADHIKA RAVINDRA            89.45   33 18014  F  THAKAR POORVA PRASAD            89.40   34 19278  F  DATE YOGITA SHRIKRISHNA         89.40   35 16594  F  CHITLANGE KRUTIKA PRAVIN        89.27   36 11517  F  MANDKE MRUNMAYI VIKAS           89.27   37 25133  F  AYACHIT MANASI DHANANJAY        89.20   38 16222  F  BAHETI VAISHNAVI SUBHASH        89.09   39 11477  M  SHAH SAMKIT SUDHIR              89.09   40 26361  F  BALAI APURVA ASHOK              89.09   41 19276  M  JOSHI ADWAIT RAJENDRA           89.09   42 18073  F  TATHAVADKAR RUCHA SHAILESH      88.91   43 14826  F  MAHABALESHWARKAR PRANOTI GIRIS  88.91   44 24909  F  BHANDARI SHALVI MANISH          88.91   45 19188  F  KUKADE SHRADDHA BHAGWAN         88.80   46 33315  F  PURANIK ]SHRADDHA RAGHUKANT     88.76   47 18208  F  KULKARNI AISHWARYA MILIND       88.73   48 16073  M  SHIRKE OMKAR RAJENDRA           88.73   49 12704  F  KARWANDE APOORVA PARAG          88.73   50 18479  F  MOHOL MANASI GULAB              88.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 16757  M  FIRODIYA ANAND PRADEEP          88.60   52 19837  M  SHINDE OMKAR MAHESH             88.60   53 12919  F  VARPE SHIVANI AJAY              88.55   54 18071  F  DESARDA PRANJAL NITEEN          88.55   55 24684  M  SHAH SWAPNIL SUNIL              88.55   56 18874  F  SHARMA GOPALI MAHESH            88.55   57 12767  F  MARATHE AMRUTA PRABHAT          88.40   58 34466  M  KHEDALEKAR NEERAJ UDAY          88.36   59 13147  F  PATHAK NUPUR ANIL               88.36   60 19995  F  SHAH SONIYA RAJENDRA            88.36   61 16356  F  KALE RUCHA KISAN                88.36   62 23954  F  MINDHE SHREYA ANAND             88.36   63 11543  F  GHAVI SWARALI SUHAS             88.20   64 13046  M  SHELAR AADITYA SOMNATH          88.18   65 32355  F  KULKARNI ANUSHKA MANDAR         88.18   66 23436  F  PHARATE SANJYOGEETA SANJAY      88.18   67 12063  M  JOGLEKAR TUSHAR PARAG           88.18   68 13183  F  PASALKAR JUIE NARENDRA          88.18   69 16396  F  MORE DHANASHREE DATTATRAY       88.18   70 15203  F  AGARWAL KOMAL SHAM              88.00   71 33186  F  MALUSARE NIKITA RAVINDRA        88.00   72 11482  F  WADIKAR ADITI SHANKAR           88.00   73 17340  F  GHOLAP PRATIKSHA SURENDRA       88.00   74 15260  M  CHAWLA VIJAYKUMAR UMESH         87.82   75 12033  F  GANDHI MOKSHADA MAHENDRA        87.80   76 18184  M  SARPOTDAR CHINMAY MUKUND        87.80   77 12703  F  MARNE VINAYA VITTHAL            87.64   78 33261  M  BUTALA SANIL SACHIN             87.64   79 30172  M  SHITOLE SWAPNIL SANJAY          87.64   80 12212  F  SHINDE TEJASHREE ANIL           87.64   81 11852  M  GANDHI VRSUHABH DILIP           87.64   82 21125  F  BELGI POOJA RAVINDRA            87.60   83 22333  F  HONRAO PUJA RAMAKANT            87.60   84 13135  F  WATHARE APARNA AJIT             87.60   85 26294  F  JOSHI SHRUTI RAJESH             87.60   86 18873  F  DOLE SANIKA GOVIND              87.45   87 12047  M  GIRE TANMAY SANJAY              87.45   88 23915  F  PATIL TANUJA ANANT              87.40   89 15567  F  JADHAV SHUBDHA JAGDISH          87.40   90 13069  F  SINGHVI SAKSHI SURENDRA         87.27   91 14018  F  OSWAL PRIYANKA BHARAT           87.27   92 22501  M  SHINDE GIRISH NAMDEO            87.27   93 19141  F  JAIN ANUJA NARENDRAKUMAR        87.20   94 32033  F  CHAVAN MAYURI SURESH            87.09   95 18197  M  BIRAJDAR SANGAPPA MALLINATH     87.09   96 17362  F  SHIRKE HARSHADA SUHAS           87.09   97 30452  F  DASIKA BHAGYASHRI MURALIKRISHN  87.09   98 22529  F  GADGIL MUKTA RAVIKIRAN          87.09   99 12925  F  PHATAK ANUJA YADNESHWAR         87.09   100 34044  F  MANTRI PRIYANKA RAVINDRAKUMAR   87.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 34447  F  JOSHI POOJA NARENDRA            87.00   102 23172  F  KADAM KARUNA KISHOR             86.91   103 14179  M  MORE AKASH ANIL                 86.91   104 15370  F  PAWAR AISHWARYA NARENDRA        86.91   105 13359  F  GRAMOPADHYE DEVIKA NARENDRA     86.91   106 18015  F  PILLAY SAMRUDDHI SANJAY         86.80   107 12507  F  PAWAL PIYUSHA NAGNATH           86.80   108 19586  F  KALE KAJAL MAHENDRA             86.73   109 22866  F  CHAVAN PRATIKSHA BAJIRAO        86.60   110 27769  F  PAWAR YOGESHWARI CHANDRAKANT    86.60   111 13991  F  PUJARI CHAITRA RAMANAND         86.55   112 12805  F  PANDIT VRIKSHIKA CHANDRASHEKHA  86.55   113 32121  F  RATHOD SAKSHI SOHAN             86.55   114 17076  F  SHAH MANALI MAYUR               86.55   115 23326  M  KAWADE OMKAR TANHAJI            86.55   116 29488  F  KANE MANASI RAHUL               86.40   117 25444  F  GURJAR ISHA ATUL                86.40   118 18104  M  SHIVANKAR RUSHIKESH BASWARAJ    86.36   119 33767  M  PADWAL ANISH CHANDRAKANT        86.36   120 13819  F  KHAIRNAR SHAMBHAVI JAYANT       86.20   121 16297  M  SHAH AAYUSH SHASHANK            86.18   122 22537  F  PANDIT NEHA NAGESH              86.18   123 32951  M  SHENDKAR SWAPNIL BHAUSO         86.18   124 24795  F  NAIK SHWETA SUDHAKAR            86.18   125 14208  F  BHALEKAR AISHWARYA MAHENDRA     86.00   126 19090  M  JOSHI PUSHKAR DILIP             86.00   127 22887  F  JOGLEKAR MADHURA SUMUKH         86.00   128 14506  F  PHADKE PRAJAKTA NARENDRA        86.00   129 22527  M  TUNGARE HARSH DHANANJAY         85.82   130 23527  M  DHAMDHERE ROHIT YASHWANT        85.82   131 12188  M  MEDHEKAR RAHUL VINAYAK          85.82   132 20705  M  BOTRE RUSHIKESH SANDIP          85.80   133 14577  F  WALANJ VANDANA PRABHAKAR        85.80   134 27730  F  PRABHU SHRISHTI KAMALAKSHA      85.80   135 13355  M  HALANDE DATTATRAY DILIP         85.80   136 21181  M  GODBOLE SWAPNIL NITIN           85.80   137 13054  F  KANDHARE PRAJAKTA BANDOPANT     85.64   138 19269  F  ADAWADKAR ASHWINI CHANDRASHEKH  85.60   139 12381  M  SANCHETI SUMIT SUDHIR           85.45   140 27445  M  DOOMANI SAURAV PRAKASH          85.45   141 14797  F  KUNDLIK NAMITA ASHOK            85.40   142 24299  M  METKAR SHUBHAM RAJU             85.20   143 12784  M  SATHE NEERAJ ANIL               85.20   144 13258  F  JOSHI TANVI PRASHANT            85.20   145 18822  M  EKBOTE CHINMAY RAJENDRA         85.09   146 13579  M  DANGI ANAND MANGILAL            85.09   147 17505  M  JOSHI SOHAM RAJENDRA            85.00   148 23751  M  SEN ROHAN RANJAN                84.91   149 15764  M  GAVADE PRANAV DILIP             84.91   150 18023  F  PAWAR JYOTI BALASAHEB           84.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C013) M.E.S.GARWARE COLLEGE OF COMMERCE, KARVE ROAD, PUNE 4.       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 25213  F  KULKARNI PRAJAKTA PRASANNA      84.80   152 26163  F  GAIKWAD SAYALI RAMESH           84.80   153 31779  F  RALPATI SNEHAL ASHOK            84.80   154 23381  M  SONAWANE PREM MURLIDHAR         84.80   155 11898  M  KHOD AKSHAY NAVNATH             84.73   156 22635  M  SAKAT DINESH DILIP              84.61   157 15594  F  TAPSALE MRUNAL SHASHIBHUSHAN    84.60   158 13232  F  PASALKAR PRAJAKTA PRAKASH       84.60   159 28070  F  DESHMUKH SHIVANJALI SHIVAJI     84.55   160 12713  F  WADEKAR PRIYA DILIP             84.55   161 19308  M  KARVE PRASAD UDAY               84.55   162 24624  F  PATIL MINAL CHANDRAKANT         84.55   163 18884  F  KUMTHEKAR RIDDHI GIRISH         84.55   164 18193  F  KANCHAN TEJASWINI DINESH        84.40   165 19488  M  CHANDAK SAIYASH SANJAY          84.40   166 12519  F  LOLE NIVEDITA BALASAHEB         84.40   167 12447  M  TEMAK ABHINAV RAJENDRA  TEMAK   84.40   168 22731  M  SHALIGRAM SIDDHARTH MILIND      84.40   169 21187  M  KULKARNI MOHIT PUSHKAR          84.40   170 11656  M  PAWAR SOURABH SAMADHAN          84.36   171 13101  F  GODBOLE SHRADDHA SHRIDHAR       84.36   172 32090  F  HALBE ANSHULI PARITOSH          84.36   173 13131  M  ANDIL AKASH PRATAP              84.36   174 12724  M  SHAH RUCHIT ROHIT               84.36   175 15437  F  KULKARNI SAKSHI ABHAY           84.36   176 14937  F  JOSHI SAI SANJAY                84.36   177 18259  F  KANADE PREKSHA SANJAY           84.20   178 25365  M  KHUNE SHASHANK MALLINATH        84.20   179 23709  F  HANCHATE VAIBHAVI ARVIND        84.18   180 29486  M  SHINGRE GAURAV MADHWARAJ        84.18   181 18925  F  BHAGAT JOYTI DIPAK              84.18   182 13031  F  SINGH NEHA SHIVDAYAL            84.18   183 33187  F  MOOLYA POOJA SHANKAR            84.18   184 15894  F  KHANDARE KRITIKA SAMADHAN       84.18   185 14061  F  APTE SHRUTI ANIL                84.00   186 31624  M  KULKARNI SHANTANU VILAS         84.00   187 18345  F  SANGHAVI MANALI YOGENDRA        84.00   188 16119  F  DOSI RUTUJA PRAMOD              83.82   189 12851  F  WAKNIS NIKITA TUSHAR            83.82   190 11184  F  KARVE SIDDHI PRAFULLA           83.82   191 32931  M  KELKAR SHUSHAM RAJESH           83.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15387  F  BHANDARE AISHWARYA SURESH       72.20    2 12717  F  NAVGIRE PRIYANKA SHANKAR        71.20    3 34478  M  KAVDE OMKAR KALYAN              69.40    4 15304  M  TOPE KARTIK KAILAS              65.64    5 11831  F  SAGAT SHIVANI DINESH            64.91    6 18787  F  GAIKWAD SUPRIYA PARVATI         64.55    7 15059  M  GAJDHANE SIDDHARTH BABASAHEB    61.40    8 11700  M  LASURE SHAHADEO DNYANDEO        60.73    9 22010  M  DHOBLE SURAJ SAJJAN             60.40   10 34239  F  SURYAWANSHI SUHASINI BHALCHAND  60.40   11 16887  M  SABALE GANESH DATTA             60.00   12 13831  M  KHARAT RAKESH PRAKASH           60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19319  F  ADSULE PRITI AADESH             69.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34440  M  VITKAR GANESH DILIP             69.20    2 19326  M  KURDEKAR ROHAN ARJUN            55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17052  M  NAIK SHUBHAM ATUL               65.00    2 24950  M  KSHETRI VIKAS SURYABHAN         64.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31018  F  THORAT VRUSHALEE VISHWANATH     57.60    2 24359  F  ZORE MALTI RAMACHNDRA           54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14044  F  CHAVAN SAYALI ASHOK             60.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19222  F  VEDPATHAK UJWALA SURESH         75.00    2 18689  F  LAMBADE HARSHADA YASHWANT       74.36    3 13104  M  DALVI TUSHAR MAHESH             74.20    4 18975  M  LONKAR PRASAD SANJAY            73.60    5 19244  F  DHADAVE CHAITRALI DILIP         71.64    6 34424  M  PATOLE SUDESH TUKARAM           71.40    7 14386  F  BUDAR ROHINI RAJU               70.40    8 19096  M  KHATRI MAYUR SHIVCHARAN         70.36    9 18923  F  CHOUDHARY PINKY DURGARAM        70.18   10 12564  F  KHAMKAR AKSHADA ANIL            69.82   11 18123  M  GOTAD RAMAKANT RAJENDRA         69.20   12 18380  F  KULTHE AISHWARYA SUNIL          68.60   13 14723  M  SANAP CHINMAY RAJESH            68.40   14 16891  M  DARAVADE SATYAM JITENDRA        68.20   15 34408  F  BUDHE SONALI SUBHASH            67.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17649  M  KONDA DARSHAN JAGDISH           67.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13381  M  KURLE RISHIKESH DEVANAND        59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11856  M  YADAV DURGESH RAMNAYAN          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 26268  F  KASALE SRUSHTI HARISHCHANDRA    74.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 25887  F  MUNOT VRUSHALI SANJAY           88.73    2 18575  F  WARAGADE SHIVANJALI SHIVAJI     86.73    3 34436  F  SHELAR SHRUTEE RAJENDRA         86.00    4 14831  F  NIKAM CHAITRALI SANTOSH         84.55    5 25505  F  VAIDYA AISHWARYA KEERTI         84.00    6 18012  F  KURDEKAR SAYLEE SHIVANAND       83.64    7 12481  M  VAIDYA ADITYA CHANDRAKANT       82.91    8 34498  F  GONTE RUPALI SUNIL              82.60    9 22827  M  GANDHI AKSHAY SATISHKUMAR       82.60   10 32020  F  KURANDLE GAURI SHAMRAO          82.60   11 34442  M  SAKAPAL AKSHAY NARAYAN          82.40   12 13911  F  MURKUTE RAGINI CHANDRAKANT      82.20   13 26940  F  LIMAYE SHARVARI CHANDRASHEKHAR  82.20   14 11620  F  CHORAGE SNEHAL SANTOSH          81.40   15 19256  F  MISAL PRANALI DNYANESHWR        81.09   16 19642  F  BHAMARE KIRAN HIRALAL           80.33   17 18729  F  PAWAR MANASI DNYANESHWAR        80.20   18 33607  F  SHARMA TRIVENI RAMESH           80.18   19 26591  F  MOORJANI ESHA SANJAY            79.82   20 32929  F  GURAV SAYALI AVADHOOT           79.60   21 19248  F  PHALE SNEHAL VITTHAL            79.20   22 33369  M  SURWASE ARJUN KALIDAS           79.09   23 23526  M  KURHADE SATYAM SURYAKANT        79.09   24 12543  F  YADAV POOJA ASHOK               78.60   25 22530  F  SINGH SMITA SATISH              78.40   26 18059  M  MUNOT YASH VAIBHAV              78.40   27 25670  F  BHIDE SANA SANTOSH              78.20   28 15905  M  JADHAV YASHODEEP SANJAY         78.00   29 11956  M  PRAJAPATI BHAVESHKUMAR MOHANLA  77.64   30 11927  F  YADAV PRATIKSHA ANIL            77.60   31 34248  F  YADAV PRITEE SATISH             77.60   32 11628  M  WAGH UMESH SANJAY               77.40   33 14067  F  KULKARNI CHAITAMYA VIJAY        77.40   34 25566  M  ZADEPATIL RAJ SANJAY            77.33   35 18910  M  MOHOL ABHIJEET SANJAY           77.27   36 12108  M  SALVI MITESH VIKAS              77.00   37 18553  F  GAIKWAD VRUSHALI DILIP          77.00   38 17411  M  BHIKULE KAUSTUBH RAVINDRA       76.91   39 18503  F  VAZE SHRAVANI ANANT             76.80   40 15874  M  KULKARNI SHUBHAM SHRIRAM        76.80   41 18924  F  DHIDE VIDYA JAYKANT             76.60   42 18662  F  GAIKWAD ANKITA SUNIL            76.55   43 34716  F  DHORE PUJA SUSHILA              76.36   44 19009  F  KOTHARI SNEHAL SANJAY           76.18   45 20036  F  BHENDE RASHMI CHANDRASHEKHAR    76.18   46 15060  M  JANGAM RISHIKESH JAGANNATH      76.18   47 28201  M  JADHAV AKASH GAHININATH         76.00   48 12003  M  KALE SANKET SAHEBRAO            76.00   49 13235  M  PADMAWAR SUMEDH GAJANAN         76.00   50 14738  F  ISAWE SONALI SUNIL              75.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C014) SOU VIMALABAI GARWARE H SCH & JR COLLEGE KARVE ROAD, PUNE 4 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11589  F  DESHMUKH TANVANGI KISHOR        75.64   52 33517  M  SHEWALE SURAJ SHAM              75.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18476  F  WAGGE SWAPNA RAJU               61.80    2 19067  M  KAMBLE AKSHAY DILIP             58.20    3 34527  F  KUCHEKAR ASHWINI JEEVAN         56.40    4 11519  M  CHANDANE TEJAS VALMIK           55.60    5 29174  M  OVHAL SAGAR SURESH              55.60    6 25776  F  WAGHMARE SAYALI RAJENDRA        55.60    7 12349  F  OVHAL SWARANJALI BALIRAM        55.45    8 11118  M  WAGHMARE PRATHMESH BALASO       53.27    9 33759  M  WAGHMARE JAYODEED BIBHISHAN     52.60   10 19001  M  GAIKWAD DHANRAJ SURESH          52.40   11 16646  M  GAIKWAD SWAPNIL PRMOD           52.40   12 22009  M  KADAM HRUSHIKESH RAHUL          52.20   13 13982  M  SAKAT OMKAR KAILAS              51.60   14 30597  M  KASOTE DURGESH RUPA             51.40   15 33149  M  KELUSKAR PRATIK RAMESH          49.82   16 25346  M  WAGHMARE ABHISHEK RAMESH        49.40   17 12421  M  SAKAT ANAND MAHADEV             49.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27657  M  CHAVAN BABU PANDU               66.73    2 18430  M  SHINDE ABHISHEK GANESH          64.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31461  F  JAIN RUCHIKA NARESH             68.91    2 34614  F  BAMANE GAURI YASHWANT           62.80    3 31671  F  POPALGHAT PRATIKSHA JALINDAR    62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22077  F  MARGALE ROSHANI DNYANESHWAR     57.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11649  M  SANAP SHUBHAM SAKHARAM          47.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22292  M  TANPURE SANJAY BABURAO          69.00    2 33286  F  KALE SUPRIYA RAJENDRA           68.20    3 12700  M  PAWAR HARSHAL SURESH            67.82    4 22631  M  PANCHAL YOGESH SHIVRAJ          66.73    5 18785  F  GHADASHI DIKSHA SURENDRA        64.00    6 18413  F  SUTAR NAMRATA VILAS             63.40    7 18531  M  MALI NILESH RAMKRISHNA          62.60    8 22050  M  UDEG PRATHAMESH PRAKASH         62.20    9 18867  M  BANDRE TANMAY AJAY              62.00   10 18738  M  BANDRE NILESH GANPAT            61.80   11 18594  M  FALKE TUSHAR TUKARAM            60.91   12 34520  F  BARKE BHAGYASHREE BABAN         60.60   13 18728  M  SUTAR TUSHAR ANAND              60.20   14 12751  F  KAMBLE ANITA RAMESH             60.20   15 21123  F  PANCHAL HIRAL NARESH            60.00   16 13319  M  PADYAL ATISH SURESH             60.00   17 18485  M  DEVKAR SATYAM JAYWANT           59.00   18 12594  M  VINERKAR AKSHAY PRAKASH         58.40   19 11026  M  BANGALE AKSHAY SANTOSH          57.45   20 13397  F  BHOJ KAJAL SUNIL                56.55   21 34429  M  DABHOLKAR AKSHAY ANANT          54.91   22 11703  F  BELEKAR KOMAL MILIND            54.80   23 34646  F  RANDIVE MRUNAL DATTATRAY        53.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11107  F  SAMLETI RUTUJA RAJENDRA         50.80    2 12913  F  AKDE SHRUSHTI YUVRAJ            49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18581  M  KANGUDE SOMNATH RAJU            83.60    2 11516  M  DANI ANKIT SUDHAKAR             80.00    3 12613  F  TONDE RESHMA SHANKAR            79.00    4 34689  M  KONDHALKAR ADINATH BALIRAM      78.00    5 34465  M  HALANDE AKSHAY PANDURANG        77.60    6 13414  F  SATHE RAJANI RAM                77.40    7 19071  M  YADAV AMIT JAYPRAKASH           76.80    8 18740  F  DHANAVE SADHANA NAMDEV          76.80    9 34417  M  VIPRADAS SANKALP SATISH         75.64   10 18601  M  KADAM RUSHIKESH VINAYAK         75.60   11 26461  F  BHAGAT BINITA ANIL              75.60   12 12626  M  BINDAL SHIVAM SUNILKUMAR        75.60   13 18231  M  JADHAV RAHUL RAJABHAU           75.40   14 21110  F  SANGHAVE VIVEKA SANJAY          75.40   15 11535  F  KADAM UJWALA CHANDRAKANT        75.27   16 13161  M  WAYKAR SHUBHAM SANJAY           74.80   17 18477  M  DESHPANDE PRAJYOT PRAFULLA      74.80   18 18002  F  NEREKAR PRAJAKTA PRASHANT       74.73   19 27610  M  SHAIKH ARBAJ SALIM              74.60   20 18256  M  KOTHULE NAVANATH DATTATRAYA     74.60   21 34496  M  SATHE KUNAL ANKUSH              74.55   22 27948  M  RAI SAROJKUMAR RAMJI            74.55   23 19006  M  IPTE ONKAR LAHU                 74.36   24 14277  F  PAWAR ASHWINI SANJAY            74.20   25 18604  M  SHELKE AKASH NAMDEV             74.20   26 18449  F  GHOTKULE DEEPTI BHARAT          74.20   27 18120  F  GOLE DIPTI DEEPAK               74.18   28 19109  M  PASALKAR ASHUTOSH VASANT        74.18   29 34249  M  GAWARI SAMEER SHANTARAM         74.18   30 26140  M  RANE HRISHIKESH PRAMOD          73.82   31 22051  F  RAIN KAYNAT RASHID              73.80   32 11983  M  JORI OMKAR HEMANT               73.80   33 15053  M  SOMAN TEJAS MAHESH              73.64   34 18445  F  SATHE SONAL VASANT              73.64   35 18491  M  RAUT VARSHA BAPURAO             73.45   36 12834  M  KOBAL ANIKET BHARAT             73.45   37 34687  M  FALE PRAKASH LAXMAN             73.40   38 12097  M  PRAJAPATI LALIT AMRUT           73.09   39 18333  F  MANGADE GAURI SAMPAT            73.00   40 27626  F  DEWASI LALITA VARADARAM         73.00   41 18124  M  KANDHARE CHETAN DEVIDAS         72.60   42 21153  F  JAIN JYOTI MOTILAL              72.60   43 11911  F  PATRE SAPNA RAMVEER             72.60   44 20114  M  MUJUMALE TANMAY SURYKANT        72.55   45 18088  F  PAWALE PAYAL CHIMAN             72.55   46 12545  M  MHASKE SHUBHAM DATTATRAYA       72.40   47 22247  M  TEMGHARE VIGHNESH SAMBHAJI      72.40   48 12563  F  CHALKE ROHINI MAHADEV           72.40   49 34287  M  BOTRE DARSHAN DAGGADU           72.20   50 18376  F  SHAIKH AMINA ESMAIL             72.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C015) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE ERANDWANA, PUNE   38.             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 12540  M  JATHAR RUGVED SUNIL             72.00   52 18031  M  KURAMBHATTI HARDIK PRASHANT     71.82   53 12702  F  DANGI RATNA PREMARAM            71.80   54 18235  F  JETHALE AKSHATA SHAM            71.64   55 13385  F  YENPURE NIKITA DATTATRAY        71.60   56 29112  F  DABHADE SONAL DNYANESHWAR       71.60   57 15896  F  BORA NISHA JITENDRA             71.45   58 21239  M  JADHAV ABHIJEET PRAMOD          71.40   59 25256  M  GOKHALE HRUSHIKESH PRASANNA     71.40   60 21147  M  JOSHI PRATHAMESH MANOJ          71.27   61 20187  M  BHIDE PRATHMESH RAJESH          71.20   62 19463  M  KANOJIYA SANDEEPKUMAR SURANDRA  71.09   63 18714  F  JADHAV BHAGYASHRI MALHARI       71.00   64 33352  F  DAGADE DHANASHREE VILAS         70.91   65 13430  M  JORI SHUBHAM GORAKANATH         70.91   66 34718  M  MOHOL AJAY BHIMRAO              70.80   67 33304  F  CHOUDHARI LAXMI BHAIRARAM       70.60   68 13941  M  PADIYE SHUBHAM VILAS            70.55   69 21273  F  SWAMI ANUJA BABURAO             70.40   70 18737  M  SHELAR ANIKET NANDKUMAR         70.40   71 18116  F  SHETE RANI MANOHAR              70.40   72 18885  M  SHEDGE AKSHAY KONDIBA           70.36   73 11918  F  SASHETE ROHINI DATTATRAY        70.20   74 34225  F  KUDAPANE SHARADDHA DATTATRY     70.20   75 34759  M  BIBAVE TEJAS PANDURANG          70.20   76 29044  M  PAYGUDE AKSHAY POPAT            70.20   77 32478  M  DARWATKAR AAKASH RAJENDRA       70.18   78 22027  F  INGLE ASHWINI DIGAMBAR          70.18   79 29482  M  BHANDARI CHINMAY SANJAYKUMAR    70.18   80 19959  F  TOLSANKAR KAJAL RAMCHANDAR      70.00   81 11574  F  MOURYA PUSHPADEVI RAMPRASAD     69.64   82 12115  M  KALE AMIT DNYANDEV              69.60   83 19299  M  CHAVAN DEEPAK LAXMAN            69.60   84 12904  F  RAJPUT SONALI JAYANT            69.40   85 11923  M  SHINDE AJAY MALAN               69.40   86 12513  F  UBHE BHARATI SATU               69.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27694  F  SABLE SANDHYA MIRABABA          71.09    2 34242  F  KAMBLE EKTA NAMDEV              68.20    3 13032  M  RANPISE ROHAN MILIND            67.27    4 25751  F  GAIKWAD DHANASHREE MAHADEV      66.00    5 32989  F  BHADKUNBE TANUJA RAMJI          65.45    6 22939  M  BIDLAN PANKAJ GEETANJALI        65.00    7 12970  F  KAMALPURE MONIKA SATISH         63.09    8 18219  M  ROADGE HRISHEKESH MALAN         62.20    9 11633  M  IVHAL RUSHIKESH KISAN           62.20   10 31762  F  GAIKWAD NEHA YESHWANT           59.45   11 32954  F  OVHAL KARISHMA BHIMRAO          58.60   12 16491  M  SALUNKE DEVIDAS RAJESH          57.00   13 34458  F  KHUDE SHWETA MAHADEV            57.00   14 32053  M  BABAR SAKET VIJAY               56.44   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12509  F  GAWARI HARSHADA HRIBHAU         66.80    2 18751  M  KAROTE AVINASH VISHNU           65.40    3 12508  F  GAWARI SONAL HARIBHAU           44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18019  M  CHAVAN ANMOL SHAM               60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18534  F  TIKONE BILWA GAJANAN            76.18    2 18535  F  KARALE MRINAL ARVIND            71.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18177  M  KHARAT NITIN BABU               67.00    2 12692  M  BANDGAR NILESH DHANAJI          56.20    3 33538  M  KHARTODE ROHIT RAJENDRA         49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28322  M  KHADE PRATIK BHARAT             41.64    2 11148  M  KENDRE ARUN NAMDEV              41.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19108  F  TAMBOLI ALPHIYA REHMAN          75.82    2 17496  F  SATPUTE RASIKA RAJESH           73.00    3 11505  M  HOLE CHAITANYA SANJAY           72.80    4 18540  M  PARIHAR PRAFUL JAGDISH          72.00    5 19238  F  MAHAMUNI SHRUTI UDAY            72.00    6 19318  F  MALEGAONKAR DARSHANA RAJENDRA   68.73    7 13338  F  BHUWAD VAISHNAVI ANANT          67.27    8 19384  F  TILEKAR MRUNAL PRABHAKAR        67.09    9 18166  F  AMBEDE SNEHAL MANOHAR           67.00   10 18833  F  WALHEKAR SIDDHI HARISHCHANDRA   67.00   11 11985  M  PAPRIKAR SUKUMAR RAMAKANT       65.00   12 15388  M  GADEKAR AKASH VIJAY             65.00   13 11772  F  PADEKAR JAGRUTI DASHARTH        64.60   14 22366  F  SHARMA NIKITA SUDAMA            64.60   15 11806  M  DHAPASE SAGAR BABAN             63.80   16 16697  M  KOTHAWALE KASHIRAM RAJENDRA     63.80   17 16371  M  WADNERE ALOK ANAND              63.27   18 13590  M  SOLANKI KARAN ASHOK             63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17853  M  BODDU MANGESH NARSING           60.20    2 18405  M  TEKE SHUBHAM MARUTI             58.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11218  M  MULE RAHUL HANSRAJ              56.80    2 18780  F  KANOJIA SHILPA SOMNATH          54.00    3 13407  M  ANGRE SHUBHAM RAMCHANDRA        48.60    4 13239  M  NANORE ASHVEK MANHENDRA         48.20    5 18131  M  SONAWANE AMIT SANJAY            47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22037  F  JATHAR NIKITA HANUMANT          55.00    2 19179  M  SATPUTE HRUSHIKESH SANJAY       47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32906  M  SUTAR AKSHAY DINKAR             85.45    2 11737  M  PARADKAR OJ MANGESH             84.18    3 29113  F  DABHADE JYOTI DNYANESHWAR       84.00    4 18829  F  PATIL JAYESHA DHARMENDRA        83.64    5 11511  F  TEJAM SHARADA DHONDIBA          82.73    6 18495  F  PAWAR SNEHAL VILAS              82.60    7 18562  F  JAIN MINAL SURESH               82.40    8 15316  F  SHAH VIDHI VIJAY                82.00    9 26239  F  BHATI MONIKA PRAKASH            82.00   10 12946  F  YADAV SEETA HARISHCHANDRA       81.64   11 26362  F  CHAUDHARY DIKSHA ASHOK          81.60   12 15612  M  SARDA TEJ GIRISH                81.60   13 18691  M  JOSHI ABHIJEET MILIND           81.45   14 12801  M  AMBRE OMKAR MILIND              81.27   15 13201  M  DEGWEKAR ANIRUDDHA SUNIL        81.20   16 11062  M  CHANAN DHIRAJ KIRANKUMAR        80.80   17 12592  M  DHUMAL NIHAL VILAS              80.80   18 20747  M  KADU MAHESH SURESH              80.20   19 12556  F  SUTAR RAJANI BALRAM             80.00   20 22990  F  MANDEKAR KAJAL DNYANOBA         79.80   21 11106  F  SEMLANI NECHI NARESH            79.80   22 25541  F  SARAF SANSKRUTI UMESH           79.64   23 31363  F  GUNDESHA YAKSHA PRAVIN          79.60   24 13250  F  PATHAN SALMA JAHANGIR           79.60   25 30878  M  SUKHSARWALA BURHANUDDIN SHABBI  79.45   26 18875  M  PASALKAR OMKAR VASANT           79.40   27 18048  M  BOKIL PRASHANT VIJAY            79.40   28 29114  F  FALE KANCHAN VASANT             79.27   29 19163  F  GANDHI SANSKRUTI RAJESH         79.27   30 23411  F  UGALE ASHWINI RAMDAS            79.09   31 19143  F  WANAWE GAURI BABAN              79.09   32 18499  F  BABAR GOURI KANTILAL            79.00   33 12779  F  GORE SWANANDI PRABHAKAR         79.00   34 31642  M  KARMAKAR SUJAY SHANKAR          79.00   35 12968  F  KUMAWAT MAMTA MANGILAL          78.60   36 14186  M  MARE DINESH DIPAK               78.60   37 15144  F  DHEKANE ISHWARI RAMESH          78.60   38 23588  M  GOYAL HARSH RAJESH              78.55   39 32352  M  VAIRAGKAR MAYUR PRABHAKAR       78.55   40 15086  F  SHAH RIYA SUNIL                 78.36   41 18897  M  MALU CHIRAYU VIRENDRAKUMAR      78.36   42 11675  F  SHETEY SOUMAY ANAND             78.36   43 25667  F  GADIYA OSHIN SHARAD             78.20   44 12675  M  YADAV VIJAY LALOO               78.18   45 22566  F  KARMARKAR TANVI RAVINDRA        78.18   46 12798  M  DHERE ROHAN DINANATH            77.82   47 13244  F  KADAM SIDDHI MAHENDRA           77.80   48 12639  F  SATHE AMRUTA VISHWAJIT          77.80   49 16609  F  SANAS MAYURI DILIP              77.45   50 12584  F  AWATI MUGDHA MUKUND             77.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C016) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 25791  F  IJAGAJ PRATIKSHA NANASAHEB      77.27   52 12515  F  BHANVASE POOJA GOKUL            77.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19205  M  GAIKWAD AKSHAY ASHOK            66.60    2 18879  M  JADHAV ASHUTOSH SHIVAJI         60.00    3 12191  M  BANSODE SACHIN RUDRAPPA         60.00    4 34204  M  SURAVASE GANESH PRAKASH         56.40    5 13588  M  MANAWARE ROHAN RAOSAHEB         56.20    6 34606  F  KHADE REVATI SUNIL              54.00    7 16288  M  MANDALE RUSHIKESH BAPUSAHEB     53.80    8 34576  M  KHILARE GANESH UTTAM            53.20    9 16040  M  KAMBLE AKASH KEWAL              53.09   10 34199  M  AGALE SHUBHAM MUKUND            52.80   11 28513  M  BANSODE SAURAB PRAMOD           52.73   12 13270  M  WAGHMARE AJAY SUBHASH           52.00   13 29419  M  GAIKWAD ABHIJEET SUNIL          52.00   14 22019  M  KHUNE VISHAL MACHINDRA          51.60   15 14805  M  THUL PRASAD JAYASING            51.20   16 13203  M  DABI SANKET KIRAN               50.73   17 19357  M  KAMBLE YASHPAL DINKAR           50.55   18 34765  M  BALMIKI HARISH DEEPAK           49.80   19 12346  M  GAWALI NAGESH MANJURAJ          49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12117  M  KOLAP SUNIL SANJEEV             52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34205  F  CHAVAN MEENAKSHI CHANDRAKANT    50.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18379  F  POTE CHAITALI SAVALARAM         60.00    2 13261  F  ANDHARE MEGHA DATTATRYA         59.27    3 22356  M  GADHAI ATISH DNYANESHWAR        56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13428  M  SHELAKE RITESH BALAJI           53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12938  M  SHIVANKHEDE ASHISH KISHAN       65.80    2 18522  M  JADE HRISHIKESH SURESH          62.80    3 18905  M  HAJARE SHUBHAM SURESH           61.20    4 17932  M  JADHAV AKSHAY RAMESH            60.80    5 15052  M  SHINDE SHUBHAM RAJESH           60.55    6 13087  M  PANCHAL MAYUR VISWENATH         60.00    7 18914  M  JAWALKAR SHUBHAM RAJENDRA       59.20    8 22533  M  BARKE SNEHANKIT SUNIL           56.00    9 26383  M  JAVNJAL GANESH TUKARAM          55.82   10 18374  F  DHUMALE RAKSHANDA DATTATRAY     54.80   11 17010  M  BORSUTKAR SHUBHAM KIRAN         54.36   12 18453  M  SAWANT SHANKAR SAHADEO          53.20   13 19095  M  JAVANJAL AMEYA SANJAY           52.80   14 14150  M  SUTAR KETAN SURESH              52.73   15 25026  M  WAFGAONKAR KRUSHNA RAJENDRA     52.18   16 11283  M  GAJMAL SAGAR TUKARAM            51.60   17 17160  M  JAGTAP OMKAR GHANSHYAM          50.80   18 12542  M  GANJKAR AJINKYA KIRAN           50.60   19 27666  M  MANDAVKAR DURVESH DATTARAM      50.00   20 14245  F  PHAND POOJA DEVIDAS             50.00   21 12869  F  DOMBE SHIVANI SANJAY            49.20   22 26433  F  BHUREWAR GAURI VIRENDRA         46.60   23 18773  M  VEDEPATIL ADITYA SUDAM          45.00   24 20718  M  INAMDAR BILAL RIYAZ             44.80   25 21225  M  KANADE SHUBHAM MARUTI           44.77   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13575  M  SAPAR ASHISH DIGAMBAR           58.36    2 11015  M  SAMBRE ABHIJEET CHANDRAKANT     55.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22521  F  KUNTE SHWETA SHASHIKANT         77.27    2 18783  F  CHOUDHARY MANJU SUJARAM         77.00    3 30858  M  GHADIYALI ALI FIROZ             76.83    4 19124  F  SAPKAL SAMRUDDHI SANDESH        76.73    5 22289  M  ABULEBDH ASHRAF ARAFAT          76.55    6 18190  F  BHATE GEETANJALI PRASHANT       76.40    7 11560  M  DHIDE AJAY ANKUSH               76.36    8 18932  F  MARE PUNAM SHANTARAM            76.20    9 14552  F  PARMAR VIDHI                    76.18   10 15987  M  SANGHAVI SIDDHANT SANDEEP       76.00   11 22285  F  KULKARNI VAISHNAVI SANJAY       75.80   12 13873  M  RAJPUT MULSINGH GANPATSINGH     75.80   13 29460  F  KALLUR DEEPA MANOJ              75.60   14 13063  F  KODMANKAR PRAGATI CHANDRASHEKH  75.45   15 33389  F  GANGAPURE MINAKSHI GANESH       75.40   16 18089  M  KULKARNI NIRANJAN PRASAD        75.40   17 29646  F  PUNAMIYA VIDHI KANHEEYA         75.27   18 12864  F  YADAV GITA HARISHCHANDRA        75.27   19 15803  F  DHOLE YOGITA RAVINDRA           74.80   20 12536  F  UBHE VIDYA RAMESH               74.80   21 12677  M  BHOSLE ISHAN GAJANAN            74.80   22 13009  F  ADAWADE ADITI UMESH             74.60   23 22870  M  YEOLE ANIKET MAHENDRA           74.60   24 26480  M  DINDORE SAURAV VIKAS            74.60   25 13233  F  OHALE SAYALI DEEPAK             74.60   26 11744  F  GAIKWAD HARSHADA NARENDRA       74.60   27 18782  M  JAIN SHARAD RAJKUMAR            74.55   28 34772  M  SONGAR MUKESHKUMAR BHAVARLAL    74.18   29 17613  M  PARDAWALLA MUFADDAL SHABBIR     74.18   30 15740  M  SANE VIRAJ ASHUTOSH             74.00   31 12932  M  SANCHETI SOURABH TEJMAL         74.00   32 17054  F  SONI DHANISHA AJAY              74.00   33 18456  F  POLEKAR RUTUJA MUKUND           74.00   34 11263  M  VISHWAKARMA ANURAG RAMSAKAL     74.00   35 12841  F  CHIKANE MRUNALI KISAN           74.00   36 33447  F  BALWADKAR PRATIKSHA KALIDAS     73.82   37 13308  M  TAGUNDE AKSHAY YASHWANT         73.80   38 22757  M  ARORA ASMEET HARCHARAN          73.80   39 27204  M  SATHE VENKATESH VISHNU          73.67   40 18835  M  AMALE AKSHAY VILAS              73.64   41 12960  M  KUNJIR TANMAY SURENDRA          73.60   42 25605  F  THORAT SHEKINAH HEMANT          73.50   43 31320  F  PATEL HETAL GIRISH              73.40   44 13051  F  MANJARE HARSHADA VISHNU         73.40   45 13113  M  SANAS OMKAR SANDIP              73.40   46 34160  M  SHAH ISWAR LALIT                73.27   47 22714  F  TAMBEKAR GAYATRI DILIP          73.27   48 25753  M  KOMTI VAIBHAV UMESH             73.20   49 13326  F  MOKATE VAISHNAVI DNYANESHWAR    73.00   50 11859  M  CHAVAN NIKHIL DATTATRAY         72.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C017) M.I.T. JR. COLLEGE KOTHRUD, PUNE   29.                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 27993  M  JORI PRASHANT RAJENDRA          72.80   52 34755  F  MANDKE SHAMBHAVEE MAKARAND      72.73   53 29124  M  JAIN SAMYAK PANKAJ              72.73   54 18362  M  SINGAM ARPIT VIJAY              72.73   55 33307  F  KULKARNI AVINASHAA PRAKASH      72.40   56 18990  M  SHINDE AKASH ANIL               72.40   57 12561  M  GAIKWAD PRANAV ANIL             72.36   58 13184  F  BINIWALE NIKITA SARANG          72.20   59 11213  F  YERUKAR SEJAL SUNIL             72.18   60 33784  F  JARE SRUSHTI RAOSAHEB           72.18   61 11669  M  PANDE PARIMAL SANJAY            72.18   62 18494  M  MAZIRE AKSHAY SHANKAR           72.00   63 18755  F  JORI PALLAVI PRADEEP            72.00   64 27569  M  KHANDELWAL YASH NARESH          72.00   65 16347  M  RATHI MAHESH PRAKASH            72.00   66 18836  M  KANETKAR SHAMEEK MADHAV         71.82   67 22447  M  JAGTAP ATHARVA JALINDAR         71.82   68 15361  F  PARDESHI SHIVANJALI NARENDRA    71.80   69 18602  M  VEER MAHESH SUBHASH             71.80   70 25676  F  WANI PUJA PRASHANT              71.60   71 15838  M  KOTHARI MANTHAN MILIND          71.27   72 22824  F  RODE AISHWARYA MILIND           71.20   73 18044  F  HARGANE BHAGYASHRI SUNIL        71.20   74 19950  M  GAVHANE BHARAT ANIL             71.20   75 22684  F  MOKATE VINITA KUMAR             71.20   76 11790  M  DUGAD RUSHABH SANTOSH           71.20   77 34285  M  JADHAV ONKAR SURESH             71.00   78 12350  M  KATURDE GAURAV ARUN             70.91   79 11705  M  GHARE OMKAR SHARAD              70.80   80 22526  M  THIGALE CHARUDATTA MAHESH       70.73   81 34485  F  KALBHOR SHUBHADA DATTATRY       70.60   82 34463  F  SUTAR TEEPU BABULAL             70.60   83 12142  M  SARNAIK SAURAV PRAVIN           70.60   84 18195  M  HULAVALE MILIND DNYANESHWAR     70.60   85 23987  M  GOHIL CHIRAG PRAVIN             70.55   86 18045  F  JOSHI MANSI KAMALKISHOR         70.40   87 22943  M  BHANDARI AKHILESH BHARAT        70.40   88 11913  F  HIRAN PURVA PRAVIN              70.20   89 19249  M  BHEGADE ADITYA SHANTARAM        70.20   90 18511  F  PATNE SAYALI SHRIKANT           70.18   91 13145  F  OSWAL HEENA HARESH              70.00   92 15146  F  MUNOT KEJAL ARUN                69.82   93 14438  M  BHILARE SHUBHAM RAMESH          69.82   94 18230  F  RAGHWANI TEJAL HANSRAJ          69.82   95 18927  F  FALE PRIYA VISHNU               69.80   96 11876  F  BALKAWADE APEKSHA DATTATRAYA    69.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19483  F  KASBE PRITI SUNDER              70.36    2 32350  F  KADE RESHMA VIJAY               67.00    3 16014  F  CHANDANE NANDINI DASHRATH       66.80    4 13578  F  TAMBE PORNIMA ARUN              66.20    5 20984  F  KAMBLE POOJA SURESH             63.00    6 34281  F  PATRE GEETA DILIP               62.80    7 26242  F  HOVAL PRAJAKTA SANDEEP          61.45    8 34434  F  BHOSALE VIDYA VIJAY             61.40    9 14400  F  KAMBLE MINAKSHI UTTAM           60.00   10 23960  F  KHANDALE RACHNA RAJESH          59.27   11 25398  F  SHELAR AKSHATA RAVIKANT         58.80   12 13497  F  BALI DIPTI KALIDAS              58.40   13 22547  F  JAGTAP PRAJAKTA SHARAD          58.36   14 19901  F  SASANE PRAJAKTA SUDAM           58.18   15 25149  F  SARODE NIKITA SUREKHA           58.00   16 15510  F  SATHE SONA VILAS                58.00   17 20042  F  CHANDANSHIVE PRADNYA GAUTAM     57.64   18 13194  F  THORAT PRATIKSHA SUNIL          57.60   19 19214  F  OHAL PRADNYA KAILAS             57.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12441  F  WAGH ASMITA ANAND               52.20    2 11944  F  KORI SONI MANIRAM               46.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18386  F  RAJPUT KAJAL DHARAM             69.40    2 18385  F  RAJPUT KOMAL DHARAM             60.60    3 11309  F  VITKAR POOJA RAVI               57.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12501  F  SUPEKAR MONIKA CHABU            61.80    2 18076  F  TARU DARSHALI MANOJ             60.80    3 33112  F  DHANGAR USHA DEVENDRA           60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18331  F  PUJARI PRIYANKA SHAVARSIDHA     68.73    2 33229  F  PAWAR POOJA RAJENDRA            65.85    3 11279  F  GURDADE SANTOSHI LAXMAN         55.80    4 20372  F  HARLE SUSHMA DILIP              53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11591  F  BHALERAO SHWETA RAMAKANT        69.80    2 12996  F  MAHADE DARSHANA ANANT           69.09    3 21047  F  PATIL SHRUTI GOPAL              68.60    4 12238  F  BACHHAV POONAM SHRAVAN          68.00    5 15224  F  PANDIT SNEHAL SUNIL             67.45    6 22270  F  GORIWALE AMRUTA RAVINDRA        67.00    7 24747  F  KOTHE POOJA MANOHAR             66.40    8 33344  F  RAUT SHRADDHA SUKHDEV           66.00    9 18359  F  DHARSHE SAYALI BALIRAM          65.00   10 30032  F  BHUJBAL TEJSHREE NAVNATH        64.40   11 11680  F  NANAWARE AISHWARYA SANDEEP      64.00   12 19338  F  RAMBADE PRACHITA BABURAO        63.64   13 12562  F  SALVI VAISHNAVI VIKAS           63.00   14 11832  F  JADHAV SAYALI MOHAN             62.60   15 30970  F  NIKHAL SHRAVANI SAVIN           62.60   16 19355  F  PAWAR KOMAL ASHOK               61.20   17 14531  F  JANGAM ASMITA ANANTA            60.40   18 34461  F  KADAM SNEHA YASHWANT            60.40   19 18647  F  KAMBLE POOJA CHANDU             60.40   20 33676  F  CHOUDHARY GEETA PRABHURAM       59.20   21 16333  F  KOLHE PRIYANKA BALU             58.20   22 14310  F  TAMBAT KOMAL SHANKAR            58.00   23 32910  F  SHINDE SUSHMITA SANTOSH         57.60   24 15654  F  HODE PRACHI BABAN               57.20   25 25533  F  RATHAWADKAR SHRUTIKA SUNIL      55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18325  F  BURKAR PRACHEETI SUNIL          61.27    2 15676  F  GAIKWAD SHRUTI AMBAR            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11637  F  APWAR SONALI RAGHU              55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11571  F  KALYANI DIVYA DEEPAK            94.91    2 33306  F  KAMATH NAMRATA HARISH           90.36    3 18366  F  NIMBALKAR PRAJAKTA MAHADEV      88.18    4 22093  F  SANAS MONIKA ASHOK              87.40    5 18233  F  ADANNA RUTUJA KIRAN             86.73    6 22660  F  GHUGE VARSHA VISHWAS            85.00    7 18515  F  PATHARE CHETANA SURYAKANT       84.55    8 17969  F  VYAVAHARE PALAVI DHANANJAY      83.64    9 17422  F  AHER AISHWARYA MANOJ            83.00   10 17635  F  GUGALE SAYALI SHVAJI            83.00   11 11116  F  PAWAR KISHORI SAGAR             81.45   12 18695  F  SHELAKE MADHURI DNYANESHWAR     81.27   13 18968  F  BHAVE NUPUR SHRIRANG            81.09   14 13431  F  BHEGADE GAURI PRAKASH           81.00   15 20703  F  PARDESHI GAYATRI NITIN          80.00   16 26304  F  SHELGAONKAR PRAJAKTA RAVINDRA   80.00   17 18075  F  PURANDARE SHARVARI SANTOSH      79.64   18 11191  F  HARDE AARATI MIHIR              78.60   19 11978  F  PATIL SANTOSHI SAKHARAM         78.20   20 34494  F  DURGE SHEETAL DINKAR            78.00   21 22625  F  GAWARE KARISHMA CHANGDEV        78.00   22 24440  F  PATIL ANKTA TANAJI              77.80   23 22286  F  SUTHAR KHUSHBOOKUMARI PANNALAL  77.64   24 33388  F  BHAROWAJ BHAVYA MAHESH          77.60   25 27798  F  TONDE VAISHANVI PRAKASH         76.80   26 30973  F  SAYYED IRAM INAYAT              76.60   27 14766  F  UBHE SHILPA BALKRUSHNA          76.00   28 19136  F  KUNKULOL PRACHI RASIK           75.82   29 24719  F  LAHANE NISHA PRAKASH            75.60   30 31177  F  BAGHDADI MUNIRA SABBIR ALI HUS  75.60   31 31412  F  KHARAT PRADNYA PRATAP           75.45   32 32056  F  SUTAR VRUSHALI TANAJI           75.40   33 11728  F  KADAM RANJANA NATHU             75.27   34 12875  F  ANGRE ANKITA RAJENDRA           75.20   35 18373  F  BATWAL TANUJA ANIL              75.20   36 15032  F  NAIK SHREEYA PRASANNA           75.09   37 12669  F  CHAVAN KAJAL GANPAT             75.00   38 11479  F  PATOLE POOJA ANIL               74.80   39 11611  F  MOHOL SAYALI SANJAY             74.73   40 16674  F  CHOUNDKAR LAXMI BHARAT          74.73   41 18353  F  DOSHI SHIWANI NITIN             74.60   42 18957  F  GAIKWAD SANJIVANI REVANSIDDH    74.60   43 33258  F  HARGANE SAYALI SANJAY           74.55   44 15006  F  KASHALKAR RENUKA ASHUTOSH       74.40   45 11428  F  TATE PALLAVI SUNILRAO           74.36   46 11308  F  KUSALKAR SARIKA SURESH          74.18   47 16573  F  CHOUDHARY RITU MANOJ            73.82   48 15922  F  BARTAKKE PRANOTI ANANDKUMAR     73.82   49 15935  F  GAIKWAD NEHA BHANUDAS           73.80   50 25238  F  SHITOLE RUSHIKA CHANDRAKANT     73.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C018) S. N. D. T. WOMEN'S COLLEGE KARVE ROAD, PUNE   30.           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 34324  F  BHIWADE NIRMALA RAMESH          73.80   52 34543  F  SHINDE PRATIKSHA SUNIL          73.60   53 18877  F  THARKUDE NAMRATA SHANTARAM      73.60   54 12586  F  BARANGULE SNEHAL VIKAS          73.60   55 19166  F  RAJESHIRKE VAISHNAVI RAJENDRA   73.45   56 16085  F  GUMASTE SUPRIYA SUDHENDRA       73.45   57 19128  F  BAKSHI ALISHA VIRENDRA          73.27   58 18172  F  PRAJAPATI PINKI PREMNATH        73.20   59 33312  F  KULKARNI GAURI PRAKASH          73.00   60 15417  F  ZENDE MRUNALI UMESH             73.00   61 32953  F  SONDKAR RENAKA VASANT           72.80   62 18332  F  PRABHUNE RUTUJA HEMANT          72.73   63 18472  F  MENGADE GOURI KAMAL             72.73   64 11046  F  NIGHOT SHUBHANGI BHAGAJI        72.73   65 18917  F  SURYAWANSHI SUSHMA SHESHERAO    72.60   66 17094  F  JAIN SALONI SURENDRA            72.55   67 11580  F  KHULE GIRIJA DILIP              72.55   68 33798  F  JAGDALE RUTUJA RAVINDRA         72.40   69 11614  F  SHINDE RUTUJA ASHOK             72.20   70 16632  F  KANK SNEHAL SURESH              72.00   71 12958  F  SHINDE ASHWINI BHARAT           72.00   72 22615  F  KADAM SHRUSHTI SATISH           71.80   73 12774  F  KANDHARE NAMRATA DILIP          71.80   74 25612  F  JAIN SIMRAN SHAHAJI             71.60   75 34474  F  SUTAR MRUNALINI SUKHDEO         71.60   76 12865  F  GAJMAL ANUSAYA RAMESWAR         71.40   77 34405  F  ABHYANKAR SANIKA RAVINDRA       71.40   78 14562  F  SATPUTE ARTI BHARAT             71.27   79 11689  F  BODAKE ASHWINI SHANKAR          71.20   80 19325  F  DESHMUKH SHITAL RAMESH          71.20   81 11707  F  PINGALE VAISHNAVI VIVEK         71.00   82 30005  F  GUPTA PRIYA SATISH              70.91   83 22963  F  WALUNJ SADHANA PRAKASH          70.91   84 17246  F  SHAH PRATIKSHA RAJKUMAR         70.80   85 17440  F  GUND GAYATRI SANJAY             70.80   86 11197  F  PENDSE NAMITA GIRISH            70.80   87 25045  F  SHAIKH TAMANNA HAMID            70.80   88 14601  F  PARAB RADHIKA VIVEK             70.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15465  M  KAKADE ROHAN BANDU              56.00    2 18972  F  DHAGE SONAL RAVI                55.60    3 22049  F  KAMBLE SWATII SAMBHAJI          55.00    4 14091  F  DHAVALE HARSHADA ANIL           54.36    5 19484  F  GAIKWAD PALLAVI SATYAWAN        52.73    6 12759  M  KHARJE DHANANJAY CHANDRAKANT    49.09    7 18062  M  SAKLE CHETNA ANIL               46.80    8 11524  M  BHONDAVE ASHISH ANIL            46.00    9 16676  F  SHENDE SAURABH VIJAY            45.80   10 18572  M  KADAM SAURABH KISHOR            45.60   11 21127  F  SANGEWAR ADITI RAJENDRA         45.40   12 33247  M  AGAWANE AMAR MAHADEV            44.80   13 13465  M  ANJUTE RAVI SIDHARTH            44.20   14 22617  M  DEVKULE AUDUMBAR ABHIMAN        44.00   15 14177  M  SOMWARE AJAY NAGORAV            42.91   16 16904  F  MULTANI POOJA ARVIND            40.40   17 34585  F  PATOLE DEEPAK SOMNATH           38.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22328  M  JADHAV RUSHIKESH SURESH         53.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13463  M  POTE ASHISH RAVSAHEB            55.60    2 34214  M  PAWAR SOURABH RAKESH            52.40    3 11368  M  UPALKAR PRATIK PRAKASH          50.36    4 11757  M  ANDHARE SANDESH JYOTI           48.40    5 19253  M  NAIK KUNAL SANJAY               43.00    6 17557  M  BORDE YADNESH PRAKASH           42.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18007  M  LONDHE VIRAJ ANIL               48.40    2 18987  M  CHAVAN VIKEE RAJU               44.91    3 12176  M  PAVASKAR GOURAV SADASHIV        43.27    4 18058  M  LAMBE NIKHIL NANDKUMAR          42.40    5 17257  M  PARDESHI ROHIT MAHESH           40.80    6 20735  M  SHARDUL TEJAS PURUSHOTTAM       39.27    7 11897  M  RAGHUWANSHI SHUBHAM JAGDISH     36.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34644  M  ARBUNR NIRAJKUMAR RAVINDRA      55.20    2 19050  M  SUTKAR SANTOSH PANDURANG        45.40    3 12017  M  CHINTA SAGAR VISHWANATH         43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11092  M  DEOKULE VINAYAK PURUSHOTTAM     48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13333  F  UBHE POOJA SHIVAJI              81.00    2 11701  M  WANJALE PRADIP DILIP            74.00    3 26418  F  RATHOD KAVITA DHALARAM          73.60    4 11293  M  DIGHE SAGAR RAM                 72.60    5 14581  M  AGARWAL RAJAT MUKESH            72.55    6 18533  F  MALPOTE HARSHADA BALU           72.36    7 20816  M  KASAR SANKET JAGANNATH          71.82    8 26327  F  JOSHI PRATIKSHA MANDAR          71.45    9 11533  M  KADAM NIKHIL NITIN              70.80   10 12614  M  KADU RUTURAJ RAJENDRA           70.55   11 18275  F  BADEKAR MANASI RAJESH           70.20   12 33504  F  UBHE MONALI ANKUSH              69.80   13 18715  F  AABHALE VIDYA SUNIL             69.20   14 18469  M  DHERE VINAYAK ANIL              69.20   15 22753  F  NIKAM POOJA RAJNDRA             69.20   16 34340  M  BHANDARE AKASH ASHOK            69.20   17 12708  F  CHIKANE YASHAVANTI EKNATH       69.20   18 18758  F  NALAWADE VRUSHALI DYANESHWAR    69.09   19 20802  M  DANDAVATE CHINMAY KISHOR        69.09   20 12940  F  CHIVATE MADHURA RANJEET         69.09   21 33236  M  SHINDE ROHIT SATISH             68.91   22 11860  M  AGARWAL SOURABH MUKESH          68.91   23 22680  F  JAYGUDE DIPALI VITTHAL          68.80   24 18068  F  DESHMUKH PRATIMA SANTOSH        68.80   25 14958  F  DAREKAR TRUPTI DATTATRAY        68.80   26 13438  M  PATHAK ARJUN SHIRISH            68.73   27 12873  F  VERMA MUSKAN GYANENDRA          68.55   28 30101  M  JOSHI ATHARV RAJENDRA           68.40   29 34546  M  KOLHE AKSHAY MADHUKAR           68.40   30 25797  M  POKAR MAYUR JITENDRA            68.40   31 18416  F  DOKH ANKITA SHANKAR             68.20   32 19354  M  BHOSALE SURAJ SANTOSH           68.18   33 18500  F  CHAUDHARY SEETA NATHARAM        68.00   34 18483  F  BHALEKAR NALINI SHANKAR         67.80   35 33516  M  SHINDE RUSHIKESH DILIP          67.80   36 11697  M  SHINDE AKASH SUDAM              67.80   37 26429  M  MALAVIA MITUL NITIN             67.80   38 18523  M  YADAV HITESH JAGANNATH          67.80   39 13186  M  AMBADEKAR SIDDHANT RAVINDRA     67.67   40 33243  M  HURJAR NINAD AJAY               67.45   41 13392  M  MORE MAYUR ANIL                 67.40   42 12631  F  WAGH MUKTA SANTOSH              67.20   43 18591  M  KADU NILESH SANJAY              67.20   44 19275  M  ALUR ATHARVA SANJEEV            67.09   45 18401  M  NALAVADE HARISH DATTATRAY       67.00   46 19051  M  BHUSARI JAI CHANDRAKANT         67.00   47 16189  F  VARTAK SANIKA RAJENDRA          67.00   48 11607  M  JADHAV AKSHAY DEVIDAS           67.00   49 24363  F  DHAVALE ASMITA KERU             67.00   50 13482  M  LOYARE SHUBHAM GANPAT           67.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 32974  M  KUDLE ABHISHEK GANPAT           67.00   52 19209  F  TUPE PINKEE MARUTI              67.00   53 19444  F  BHANDARE PRANALI PRAVIN         67.00   54 12819  M  CHINCHOLE ANIKET NITIN          67.00   55 18762  F  JAIN RUCHI JAWARILAL            66.91   56 28066  M  KALANTRI VEDANT RAJGOPAL        66.91   57 15520  M  PHADTARE PRANAV NITIN           66.80   58 34488  M  KADAM SHANI PRAMOD              66.73   59 18556  F  BHARAM REVATI BAJIRAO           66.73   60 18852  M  PINGLE SWAPNIL KUNDALIK         66.73   61 19425  M  MALUSARE JAYKUMAR ANIL          66.60   62 18329  F  POOJARI HARSHINI HARESH         66.60   63 11561  M  SHETE ANIKET DILIP              66.60   64 13350  F  GUPTE PRANALI PANKAJ            66.55   65 33512  M  APTE JAYKRISHNA MADHAV          66.40   66 18181  F  PATIL SHAMIKA SANJAY            66.40   67 25280  M  KANIKDALE TANAY NITIN           66.36   68 32930  F  JORI KIRAN NIVRUTTI             66.36   69 12683  M  DAFAL ROHIT ANKUSH              66.36   70 12847  M  KATHALE SWAPNIL SANTOSH         66.20   71 18921  F  SHINDE ASHWINI RAJU             66.20   72 25185  M  JOSHI ABHISHEK HEMANT           66.20   73 25555  M  KADUSKAR YASH SUNIL             66.00   74 33719  F  KHAN AFROJ NAFEES               66.00   75 34598  M  BHINDE ARPIT DHARMENDRA         65.82   76 25477  M  KALE SIDDHESH GAJANAN           65.82   77 13320  M  GAIKWAD AJINKYA NIVRUTTI        65.80   78 12785  M  HALANDE PRATIK RAVINDRA         65.80   79 26417  F  CHOUDHARY PINKY DHALARAM        65.80   80 18415  F  CHIKANE NAMRATA EKNATH          65.80   81 12765  F  JADHAV KAJAL VIJAY              65.80   82 18828  F  DAGADE JAI SUNIL                65.64   83 34432  M  THOPATE SANKET MILIND           65.60   84 18458  M  KHALADKAR ROHAN SUNIL           65.45   85 22531  M  ASLEKAR TEJAS DHANANJAY         65.45   86 12908  M  NIVEKAR PRASHANT LAXMAN         65.40   87 22512  F  NARURKAR ISHA SHAILESH          65.27   88 34240  F  DHORE TEJASHRI TUKARAM          65.20   89 18681  M  SHINDE SAURABH KUMAR            65.20   90 18425  M  SURAWASE RANJIT SHAHAJI         65.20   91 16337  F  BHOSALE PRACHI SUNIL            65.20   92 20072  M  PANSARE NIHAL AYYAS             65.20   93 13095  M  TIWARI SHREYAS RAMESH           65.09   94 13007  F  BAWADEKAR ADVITIYA INDRANEEL    65.09   95 19011  F  DESAI VIDYA REVANSIDHA          65.00   96 18409  M  TARTE SUMEET SUNIL              65.00   97 18377  F  RANDHE PRATIBHA JAGGANNATHE     65.00   98 18908  F  JAPE SAYALI GANESH              65.00   99 34701  M  PATIL SAURABH KIRAN             65.00   100 19094  M  PHADTARE ROHAN SUHAS            64.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 11902  M  CHAUDHARI AKASH BALASAHEB       64.91   102 14818  M  KALASKAR SHUBHAM SOMNATH        64.80   103 13138  F  PAWAR PREETI SUBHASH            64.73   104 15040  M  SAGADE OMKAR RAJEEV             64.67   105 18150  M  SHAH AAKASH PRAKASH             64.36   106 18492  M  KALEKAR AMIT HARI               64.20   107 25599  M  TAWDE OMKAR RAJENDRA            64.20   108 19310  M  KALJE ABHISHEK SUBHASH          64.20   109 18414  F  SHEDAGE NIKITA BALU             64.20   110 16031  F  SAPKAL NIKITA MAHENDRA          64.20   111 11818  M  NIVEKAR AKSHAY KAILAS           64.18   112 29435  F  NEURGAONKAR URJA PRATISAD       64.00   113 25579  M  TRIBEDI NIRMAL ASHOK            64.00   114 19017  F  SHAHA ROSHANI GIRISH            64.00   115 12766  F  PAYGUDE RUTUJA VIJAY            64.00   116 19383  F  MORE SAYALI NAMDEV              64.00   117 14413  F  JAGDALE DAMINI GAJANAN          63.82   118 14792  F  VELANKAR MRUNAL DATTATRAYA      63.80   119 19342  M  PARKHI AJINKYA ACHYUT           63.80   120 34180  M  GUND AJAY RAGHUNATH             63.64   121 18746  M  GAIKWAD TANMAY TUKARAM          63.64   122 19083  F  NALAWADE POOJA PRADEEP          63.64   123 20995  F  PANSE VAISHNAVI SANJAY          63.64   124 12997  F  BHOSLE DIKSHA SANTOSH           63.60   125 19373  M  MANIYAR JUBER SHABBIR           63.60   126 18907  M  PRAJAPATI SOURAV BHAVARLAL      63.60   127 16797  M  PARMAR YASH SANTOSH             63.60   128 33666  M  KADAM HRUSHIKESH DATTARAM       63.45   129 11783  F  PADHAR SWATI ARUN               63.40   130 15258  M  PHALKE SACHIN DATTATRAYA        63.40   131 34018  M  BHEGADE DNYANESHWAR VILAS       63.40   132 18589  F  MENGADE SAVITA BALU             63.40   133 21243  F  SARDESHPANDE NUPUR DHANANJAY    63.27   134 34224  F  BHANDARE SANGEETA ASHOK         63.20   135 11545  M  WAGHMARE RUSHIKESH SHIVAJI      63.20   136 18436  F  PARSHETTY ADITI RAJSHEKHAR      63.09   137 34623  M  NAVALE RITESH SANJAY            63.00   138 13401  M  KANDHARE SHUBHAM SURESH         63.00   139 26250  M  SHAH PARTH SATISH               63.00   140 20813  M  DHUMAL PRATHAMESH HARISHCHANDR  62.91   141 12887  M  SAKPAL SAJAN BHAGWAN            62.80   142 20997  M  ZADE PRAJWAL SANJAY             62.80   143 34026  M  GHATE PRADIP DNYANNESHWAR       62.73   144 33363  M  DESHPANDE MIHIR MILIND          62.60   145 25330  F  KESWAD SHRUTI HEMANT            62.60   146 11723  F  BHAGAT POONAM VIJAY             62.60   147 11917  M  TANDULWADKAR GAURANG SUDHIR     62.60   148 34046  F  CHOUDHARY DIMPLE BHAWARLAL      62.55   149 15173  M  JAGADE SAGAR SARJERAO           62.55   150 18973  M  KIRODIWAL UMESHKUMAR MAHAVEER   62.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 20461  M  MULAGE MALLIKARJUN CHITANAND    62.40   152 11677  F  PALSULE ABOLI SUDHIR            62.40   153 15406  M  DEOSTHALI SHUBHANKAR MOHAN      62.36   154 13478  M  SAKPAL PIYUSH RAM               62.20   155 11599  F  MARNE MAYURI RAJENDRA           62.20   156 18859  F  BORKAR NIKITA DILIP             62.18   157 32905  M  RELAN SUMIT ANUP                62.18   158 19300  M  TUPE YASHWANT MARUTI            62.18   159 20928  F  BHORDE RUCHIKA RANJEET          62.00   160 12571  F  POTDAR TANISHA PARAG            62.00   161 16343  M  PAWAR PRATIK BAPU               62.00   162 12576  F  KUKEKAR NANDINI PRAMOD          62.00   163 18588  F  SATHE SHWETA NATHU              62.00   164 18478  M  SHIVASHETTI SURESHKUMAR AMRESH  62.00   165 18147  M  GANPULE SHAUNAK SUHAS           61.82   166 18434  M  SHINDE PRASAD NARAYAN           61.82   167 34415  M  PATHAK PRASANNA PRAFULLA        61.80   168 18442  F  MORE GAURI TUKARAM              61.80   169 18922  F  PAYGUDE SNEHA DASHRATH          61.80   170 20044  M  INDURE OMKAR BALASAHEB          61.80   171 13342  M  DABHADE MACHINDRA RAJU          61.64   172 14041  M  AVACHAT PARTH SACHIN            61.64   173 12144  M  PATI BABLU RAMRATAN             61.64   174 33723  F  YENPURE SONALI LAXMAN           61.64   175 11947  M  KALOKHE KARAN KAILAS            61.60   176 11063  F  GOKHALE PRATIKSHA SANDIP        61.60   177 12789  M  PAIGUDE RUSHIKESH ANIL          61.60   178 25032  M  ATRE PARAG SUHAS                61.60   179 14012  F  PISAL DESHMUKH MRUNAL RAJEET    61.45   180 18834  F  PARKHI SWATI SANJAY             61.45   181 18163  M  DANGARE SOURABH SHAM            61.45   182 19333  M  INAMDAR RAFIQ GULAB             61.40   183 18464  M  SAKPAL ANKESH DYANESHWAR        61.40   184 29437  M  DESAI VARUN SALIL               61.40   185 14003  F  CHIKODIKAR GIRIJA PRADIP        61.27   186 18760  M  VISHWAKARMA ANILKUMAR YUVRAJ    61.27   187 14505  M  PHADKE TEJAS MAHENDRA           61.27   188 13298  M  TONDE KUNAL ROHIDAS             61.20   189 18252  M  BHOSALE SHUBHAM SANJAY          61.20   190 13189  M  WANJALE SOURABH DNYANESHWAR     61.20   191 11996  F  NIMBALKAR DEEPALI AAIJINATH     61.20   192 25756  M  PAWAR SHUBHAM PRAKASH           61.20   193 34637  M  DHAMALE NILESH MINANATH         61.20   194 12922  M  BORKAR SAISH SUNIL              61.20   195 18890  F  SANAS RUTUJA BALASAHEB          61.20   196 22927  M  BEDARKAR YASH SHYAM             61.09   197 12764  M  JADHAV SURAJ ADHIK              61.00   198 11692  F  SHELAR YOGITA CHANDRAKANT       61.00   199 11981  M  TONDE SANDESH SHIVAJI           61.00   200 19315  M  PISE ABHISHEK VIJAY             60.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C019) P. JOG JUNIOR COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 38.                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 13467  F  SURVE AKANKSHA AJIT             60.80   202 33412  F  BANE MADHURA ARVIND             60.80   203 16329  M  JANGID NAVIN SAGAR              60.80   204 11427  M  KADU VEDANT ROSHAN              60.80   205 13485  M  KALE SAMADHAN VIJAY             60.80   206 11650  F  SATPUTE KOMAL GULAB             60.80   207 27091  M  NAVGHANE DEEPAK NAMDEV          60.80   208 19487  F  SATPUTE SAYALI PRAVIN           60.80   209 22693  F  NALAWADE DIPALI RAMCHANDRA      60.80   210 25781  M  DHAVALE SHUBHAM KHANDU          60.80   211 18904  F  BHAGAT SAYALI SUNIL             60.80   212 25187  F  THOPATE SHRADDHA SURESH         60.60   213 12965  F  CHAVAN ANUJA RAVINDRA           60.60   214 20811  M  KUTWAL SURAJ KALIDAS            60.60   215 13393  M  AMBEKAR AKSHAY BHARAT           60.60   216 18735  M  SAHASRABUDHE ADITYA AVADHOOT    60.60   217 18565  F  HARPUDE PRAJKTA NIVRUTTI        60.55   218 18747  M  DIVGI HARSHVARDHAN BHARAT       60.55   219 34288  M  TAMBE MANOJ DATTATRAYA          60.55   220 18582  M  THOMBARE ARJUN UTTAM            60.40   221 18611  M  KONDHALKAR SOURABH MAHADEV      60.40   222 18049  M  JOSHI TEJAS SHRIKANT            60.40   223 12520  M  NIKAM SOMNATH SHRIRAM           60.40   224 13173  M  KAVAR OMKAR VASANTRAO           60.40   225 16614  M  SHARMA NITESH PRAKASH           60.40   226 11946  M  KARPE AKSHAY BALASAHEB          60.40   227 18561  F  SATPUTE PRANITA BALASAHEB       60.40   228 15483  M  KULKARNI ASHUTOSH GIRISH        60.36   229 12979  M  RAJPUT VISHALSING SUNDERSING    60.36   230 17137  M  KHEDKAR VRUSHABH SANJAY         60.20   231 16348  F  SANDUR ]APURVA MAHADEV          60.20   232 13112  M  BOTRE PARAS SUDHIR              60.20   233 27565  M  WAGH PRASAD GANPAT              60.20   234 12599  F  DALVI ARPITA SATISH             60.20   235 13064  M  SAHANI PRINCEKUMAR RAMESH       60.18   236 12424  F  BHATTAD SHRADHA KAILAS          60.18   237 19875  M  KAWADE RATNESH SHANTARAM        60.00   238 14877  F  OZA PRADNYA GHANSHYAM           60.00   239 19381  M  SUPEKAR VENKATESH DILIP         60.00   240 33391  F  MULLA JASMIN SHAMID             60.00   241 12826  M  MARANE VIKAS VILAS              60.00   242 11720  M  ASHAR SUMER SANJAY              60.00   243 11667  F  MISHRA KAJAL SHAMBHUNATH        60.00   244 19073  M  SHA RANJEET PREMSAGAR           60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14489  F  CHANDANE NYANA DNYANESHWAR      60.00    2 29690  F  ADSUL VRUKSHALI VIJAY           58.36    3 33502  F  BHASALE RUCHIKA RAJU            58.20    4 11989  F  SURYAWANSHI NEELAM RAVASAHEB    57.80    5 15476  F  UKE SHUBHANGI DIGAMBAR          57.00    6 18880  F  KATE NANDINI ASHA               56.60    7 11893  F  PARVE SWATI MAHRUDR             56.40    8 13457  F  MAHAPURE SRADDHA DEEPAK         56.00    9 18802  F  ADHAV PRADNYA SAKHARAM          56.00   10 24717  F  BOKEFODE KAJAL BAPU             55.80   11 12719  F  MORE RENUKA RAMESH              54.00   12 12863  F  MHATRE AARTI SUNIL              52.36   13 14692  F  KAMBLE DIPALI BHARAT            51.80   14 27629  F  ADMANE PRIYANKA VILAS           51.27   15 18952  F  JAGDHANE SHEETAL BABASAHEB      46.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19032  F  WAGHADE KAVERI RAMDAS           58.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32918  F  JADHAV DIPALEE RAJU             54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18953  F  PAWAR GETTA SURESH              59.27    2 19478  F  SINHA SOMESHWAR JAGAMOHAN       53.20    3 11345  F  TIKONE NIKITA NANDKUMAR         52.00    4 24932  F  RAHATUL PRATIKSHA ARUN          52.00    5 19399  F  AGANEN NAMRATA VASANT           51.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22981  F  PISE SUCHETA SADASHIV           58.80    2 18871  F  TARANGE TEJASHREE GANESH        58.20    3 19471  F  SHELKE SANGEETA RAMCHANDRA      56.60    4 11282  F  KARANDE PRIYANKA RAMESH         48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18518  F  JAUL PRADNYA CHANDRAKANT        62.20    2 18550  F  BAIKAR MINAL ANIL               62.00    3 19629  F  BARAVKAR KAJAL VILAS            62.00    4 11068  F  MACHKAR PRACHI AVINASH          61.20    5 14509  F  CHAVAN SONAL EKANATH            61.00    6 11231  F  SHELAR MONALI DASHARATH         61.00    7 21202  F  ABHANG PREETI SUDAM             60.00    8 15909  F  KALSHETTI POOJA DAYANAND        60.00    9 11237  F  NASHIKKAR RADHIKA JITENDRA      60.00   10 20038  F  RAJVEER MAYURI DIPAK            60.00   11 14237  F  PANDIT PRIYANKA HERAMB          58.73   12 11938  F  KANGANE RUTUJA VISHWANATH       58.18   13 14214  F  SAHANI PRIYANKA RAJENDRA        57.20   14 11366  F  SHAHANE PRAGATI UDHAV           56.80   15 14333  F  DEVALE AVANTI DHANANJAY         56.20   16 19404  F  RELEKAR DHANSHRI MAHESH         55.20   17 33578  F  KHAWAS RESHMA JIVARAM           55.09   18 11640  F  BANKAR VAISHNAVI VANDANA        53.82   19 18005  F  CHANDAVALE VRUSHALI PRASHANT    52.55   20 18844  F  DHANGEKAR SHIVANI SHIVAJI       51.20   21 11685  F  SAKAT SONALI ASHOK              51.09   22 13472  F  KUDALE SHWETA BALU              50.80   23 19418  F  RELEKAR PRIYANKA MAHESH         50.40   24 11862  F  KOTKAR SANIKA SHRIKANT          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12084  F  GURRAM PREETI DHANANJAY         49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19477  F  SHAIKH RUKAIYVA MUNNA           89.60    2 11841  F  DESHMUKH PRANJAL SURESH         88.18    3 19480  F  DHAKANE POOJA SHESHRAO          87.27    4 22143  F  MANDALE DIKSHA RAJENDRA         86.00    5 33715  F  SHITOLE KISHORI SOPAN           84.20    6 18970  F  BACCHE RANI DASHRATH            83.80    7 18658  F  KULKARNI DNYANADA VIVEK         83.40    8 18650  F  TAWARE SHUBHANGI RAMESH         82.55    9 18657  F  KADAM SHWETA SUNIL              82.55   10 18966  F  BAMBE SUPRIYA DATTATRAYA        82.18   11 34039  F  YADAV ANUSHKA SHAILENDRA        81.20   12 33287  F  YADAV RASHMI HARISHANKAR        81.09   13 30661  F  GAWARI PRIYANKA RAJENDRA        80.20   14 33375  F  SHAIKH AFSANA NOORMOHAMMAD      80.00   15 11821  F  BORKAR DIKSHA DATTATRAY         79.80   16 18182  F  SHAIKH ANJUM RAIS               79.00   17 18651  F  SHILIMKAR POOJA HANUMANT        78.80   18 18519  F  NADAVADE POONAM SANJAY          77.40   19 18466  F  SHINDE SUSHMA SUBHASH           77.20   20 12971  F  TANDALEKAR VRUSHALI VIJAY       77.00   21 11601  F  JADHAV RADHIKA VIJAY            76.80   22 33705  F  BHATI SAVITA KISTURCHAND        76.73   23 18644  F  EKBOTE JANAKI MADAN             76.73   24 18126  F  DHANVE VAISHNAVI SANJAY         76.60   25 33305  F  HANDE PRAJAKTA SAMPAT           76.40   26 18350  F  KADU POOJA SANJAY               76.00   27 34448  F  SAPKAL SWAPNALI SHANKAR         75.82   28 16449  F  RATHI GUNJAN MAGARAJ            75.45   29 19446  F  MUNAVAT PAYAL TEJMAL            75.40   30 18858  F  MEDHANE AISHWARYA RAJARAM       75.40   31 33551  F  SHAIKH AFRIN SHAKIR             75.40   32 18803  F  BAMBALE POONAM MARUTI           75.00   33 33579  F  RAJPUROHIT ANITA MANGILAL       75.00   34 18514  F  SHINDE RUCHALI SANJAY           74.80   35 12775  F  KANGUDE ANITA TUKARAM           74.73   36 18516  F  BOKAN POOJA RUKHMINI            74.60   37 19470  F  BALKAWADE APEKSHA DATTATARY     74.55   38 18051  F  BOKAN DAMINEE SUMAN             74.20   39 34445  F  KHATPE TRUPTI DILIP             74.20   40 19406  F  SUTHAR PREMLATA PARASMAL        74.18   41 33612  F  CHAVAN MEGHA DATTATRAYA         74.00   42 12229  F  SASWADE SHUBHADA PRABHAKAR      74.00   43 34319  F  HUNDARE DHANASHREE SAMHAJEE     73.60   44 14595  F  TANPURE AKSHADA TATYABA         73.60   45 15333  F  CHANDVILKAR PRATIKSHA RAJESH    73.20   46 34525  F  RABADE RACHANA HARIDAS          73.20   47 19490  F  GURAV NIKITA GANPAT             73.20   48 19489  F  BARATE GAURI RAJENDRA           73.00   49 11868  F  PANDARE SIMARAN KISHOR          73.00   50 19405  F  PANCHAL DIKSHA DILIP            73.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14407  F  MALEKAR AKSHADA SURESH          72.80   52 18006  F  VORA JINAL HEMANT               72.73   53 11416  F  CHAVAN AISHWARYA SANJAY         72.60   54 18506  F  DHOTRE GITANJALI GANESH         72.00   55 33294  F  KONDE KOMAL BHARAT              72.00   56 18349  F  SANGLE ASHWINI RAJU             71.60   57 18117  F  SHINDE PRAGATI SHANKAR          71.60   58 19441  F  MANE MRUNAL RAJENDRA            71.40   59 25457  F  KHAN FARIN FARIDA               71.40   60 14224  F  TIKHE AKSHADA SHASHIKANT        71.27   61 13047  F  PAWAR ASHWINI NARAYAN           71.20   62 34050  F  BHATI GEETA DEVISINGH           71.00   63 11854  F  PATHARE JAYASHREE RAM           70.80   64 18342  F  NISHAD BABITA RAMESH            70.80   65 13450  F  PATIL POOJA GUNVANT             70.80   66 19449  F  CHOBHE DHANASHREE MOTIRAM       70.60   67 19465  F  PAYGUDE DIPTI DEEPAK            70.55   68 18296  F  BALKAWADE SHEETAL SUBHASH       70.40   69 34433  F  RATATE SNEHA KRISHNA            70.40   70 18996  F  PAYGUDE AMRUTA KHANDU           70.18   71 11793  F  PATIL AISHWARYA SHRIKANT        70.00   72 19448  F  MUGALIKAR SAVITA KALYANAPPA     70.00   73 13237  F  KSHIRSAGAR NILIMA RAMCHANDRA    70.00   74 19460  F  RANGADE DHANASHREE DEEPAK       69.82   75 19250  F  TAMBOLE SHILPA MADIWALAPPA      69.82   76 19407  F  GIRME KIRTEE RAJENDRA           69.82   77 20120  F  JADHAV SAYALI RAJEMDRA          69.80   78 11765  F  SHINDE SHWETA DEVDAS            69.80   79 21131  F  KADU SHUBHANGI SHIVAJI          69.64   80 11653  F  DAHIKAR PRITI GANESH            69.64   81 32317  F  RAUT AMRUTA JAYAWANT            69.60   82 19035  F  GAWADE KAVERI KRUSHNA           69.60   83 18989  F  KATE JANVEE KIRAN               69.60   84 18819  F  GUNJAL POONAM TUKARAM           69.60   85 32308  F  KHALADKAR SHARYU MACHINDRA      69.60   86 32045  F  MENDHE POONAM DATTATRAY         69.40   87 18977  F  DARWADE VAISHNAVI SHRIKANT      69.40   88 14543  F  CHAUDHARI AASAWARI ASHOK        69.27   89 20351  F  KHEDEKAR SAYALI SANJAY          69.27   90 13408  F  JADHAV KOMAL AASARAM            69.20   91 12843  F  DALVI POOJA BHAGWAT             69.00   92 18664  F  KHIDBIDE SAYALI SUNIL           69.00   93 19420  F  SHITOLE ASHWINI TANAJI          68.91   94 19419  F  YENPURE PRAGATI GOPINATH        68.91   95 20785  F  DESHPANDE AISHWARYA ABHAY       68.91   96 33604  F  MALEKAR GAURI DNYANOBA          68.80   97 18447  F  AKHADE SANGITA DAGDU            68.73   98 12737  F  PRASAD LAXMI RAMBHAHADUR        68.40   99 18549  F  UGALE SHAMAL SHIVAJI            68.40   100 18855  F  BAGARECHA KAVITA JAGADISH       68.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 33323  F  GIJE SONALI SANTOSH             68.40   102 14272  F  MARNE KOMAL ARUN                68.36   103 34428  F  TANDALE VRUSHALI RAVINDRA       68.36   104 19440  F  AMBAVALE AKANKSHA SHASHIKANT    68.20   105 34293  F  CHOUDHARY MANISHA DEVENDRA      68.20   106 11803  F  MALVIYA MANISHA SHIVLAL         68.20   107 18801  F  MADISHETTI SUPRIYA SHANKAR      68.20   108 24204  F  PANSARE SAVALI RANGNATH         68.20   109 18795  F  APTE MRUNAL YOGESH              68.18   110 18964  F  SHEDGE SHRADDHA RAMESH          68.18   111 18659  F  KHATRI AISHWARYA RAJENDRA       68.00   112 18994  F  VEER MRUNALI PANDHARINATH       68.00   113 18066  F  PATEL HETAL HIMMATLAL           68.00   114 17860  F  KEDARI SNEHAL ASHOK             68.00   115 13163  F  MAHADIK MADHUKAR DILIP          68.00   116 25128  F  THAKAR VAISHNAVI AMAR           67.80   117 18552  F  PUJARI SNEHAL SHRIHARI          67.80   118 13494  F  TEMKAR AISHWARYA NANDU          67.80   119 11742  F  MARNE PRIYANKA MADHUKAR         67.60   120 13489  F  BONGALE PALLAVI SUBHASH         67.40   121 18610  F  SUTAR PRAJAKTA RAMCHANDRA       67.40   122 12559  F  BOKIL RUTUJA RAJESH             67.20   123 19410  F  DARWATKAR POOJA JANARDAN SANGI  67.20   124 19421  F  WANJALE ADITI NARAYAN           67.20   125 11925  F  GHAYTADKAR PRAGATI KISAN        67.20   126 12889  F  SALEKAR PRIYANKA MAHADEV        67.20   127 11287  F  ATALE MAYURI JITENDRA           67.20   128 20139  F  TAPKIR KOMAL POPAT              67.09   129 11688  F  SHINDE PRIYANKA TUKARAM         67.00   130 18672  F  CHAVAN MUKTA SURESH             67.00   131 33246  F  VIDHATE PRAJAKTA RAMCHANDRA     66.91   132 20162  F  DAGADE SNEHA SHASHIKANT         66.91   133 11751  F  KHATRE NITA SATISH              66.91   134 18036  F  TAPADIYA NIKITA SHAMSUNDAR      66.80   135 22230  F  PAL JYULI MOHAN                 66.60   136 18631  F  KOTERE AMITA ASMITA             66.60   137 17095  F  BALDOTA AKHITI MAHENDRA         66.55   138 18712  F  CHAUDHARI SHROTI DATTARAY       66.55   139 33754  F  CHAUDHARI DEVI AMARARAM         66.55   140 11540  F  MARNE AAKKA DATTATRAYA          66.40   141 21252  F  PASALKAR KOMAL SANJAY           66.40   142 12698  F  DESHMUKH PRIYANKA GUNWANT       66.20   143 18411  F  KADU VIDYA ANIL                 66.20   144 18708  F  BODKE POOJA RAJU                66.20   145 13486  F  SANCHETI HARSHALA RAJENDRA      66.00   146 22630  F  MORE ASHWINI YUVRAJ             66.00   147 19057  F  GHULE MOKSHADA RAMKRUSHNA       66.00   148 11750  F  VARALE TAI GAJANAN              66.00   149 11624  F  BAMGUDE DEEPALI RAMESH          66.00   150 21112  F  SHIRSE SEEMA RAJKUMAR           66.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 34215  F  PATHAN NAJIMAN JAFAR            66.00   152 30328  F  INAMDAR MOUSAMI MILIND          65.82   153 18666  F  TOTRE MONIKA HARISHCHANDRA      65.82   154 19469  F  PATIL DIPALI VILAS              65.80   155 19475  F  NAYAK POOJA LAXMAN              65.80   156 11746  F  SHEIKH KAUSAR ILAHI             65.80   157 12514  F  GURAV BHAGYASHRI SUHAS          65.64   158 33530  F  MORE RADHIKA RAJU               65.64   159 13042  F  KULKARNI SUPRIYA VEDAMURTHY     65.60   160 22271  F  SWAMI GEETA ERAYYA              65.45   161 31635  F  MOLWANE KRANTI RAMESHWAR        65.40   162 27794  F  YEWALE JAGRUTI ANKUSH           65.40   163 18774  F  VEER AMRUTA MOHAN               65.40   164 18346  F  POKLE SHWETA SUJATA             65.27   165 11387  F  DHAWADE ANKITA HARIBHAU         65.27   166 33128  F  SAKPAL DIMPAL ASHOK             65.20   167 12169  F  BHOSALE SONALI ASHOK            65.20   168 19411  F  SAGADE SHIVANI KAILAS           65.20   169 32994  F  MAHADIK DIVYA HARISHCHANDRA     65.20   170 19414  F  MEMANE GAYATRI PRABHAKAR        65.20   171 18543  F  KOTERE SUMITA SANTOSH           65.09   172 18412  F  BHIKULE PRIYANKA DATTATRAY      65.00   173 18640  F  JADHAV RUCHITA GOVIND           65.00   174 19499  F  BOLADRA PUSHPA KHIMARAM         64.91   175 22622  F  POLEKAR KOMAL SATISH            64.80   176 18696  F  LONARE GEETA GANESH             64.80   177 14032  F  KULKARNI PRANOTI PRASAD         64.60   178 34407  F  GAWADE RUCHIKA RAJESH           64.60   179 12933  F  NALAVADE SNEHAL SADASHIV        64.55   180 11569  F  SONDKAR MONIKA ASHOK            64.55   181 34446  F  PAYGUDE PRANITA SUNIL           64.55   182 12294  F  GHALME KOMAL BALASAHEB          64.40   183 13360  F  DAHIBHATE VARSHA POPAT          64.40   184 18603  F  DHOLE MONALI DATTATRY           64.40   185 13386  F  MOKASHI AISHWARYA SANJAY        64.40   186 19485  F  NIGHUL SAKSHEE SURESH           64.36   187 18654  F  THORAT PRATIKSHA KISAN          64.36   188 18327  F  HARGANE SNEHAL SANJAY           64.18   189 33332  F  KADU VRUSHALI LAXMAN            64.18   190 13117  F  SHASSTRI SHUBHANGI RAMCHANDRA   64.00   191 12746  F  FURDE NIKITA ANKUSH             64.00   192 18246  F  TUPE PRATIKSHA PARESH           63.82   193 11991  F  LONDHE KAJAL ANKUSH             63.82   194 11421  F  DEOKULE POONAM DHANAJI          63.82   195 11621  F  BHAGAT MONIKA JADHAVLAL         63.80   196 19453  F  GAIKWAD KAJAL NANASAHEB         63.80   197 18439  F  BODAKE DIPALI SHIVRAM           63.60   198 19358  F  RENUSE KARITIKI ANKUSH          63.60   199 18340  F  KALOKHE NIKITA SUBHASH          63.40   200 11636  F  KADU RAKSHANDA VINESH           63.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C020) SIDDHIVINAYAK ARTS & COM MAHILA COLLEGE KARVE NAGAR  PUNE 52 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 18955  F  RENUSE DIPALI PRABHA            63.27   202 19343  F  KADU SNEHAL VITTHAL             63.27   203 18870  F  DHANARIYA PISTA RAMESH          63.27   204 11749  F  CHAUDHARY SEETAKUMAREE DHANNAR  63.27   205 11530  F  TIDAKE AMRUTA BHARAT            63.20   206 18627  F  PAWAR VAISHNAVI PRASHANT        63.20   207 18653  F  JAGDALE TEJASWINI ASHOK         63.20   208 12516  F  KARAMBELE RAJASHREE ANANT       63.09   209 18856  F  RAJPUROHIT PAVITA RAGHUSINGH    63.09   210 12548  F  SASHTE KOMAL DATTA              62.80   211 11393  F  GONE AARTI HANUMANT             62.80   212 18941  F  PAWAR SHRUTIKA BALASAHEB        62.73   213 11857  F  QURESHI ALIYA AYUB              62.60   214 18326  F  SAYYED RUKSANA SALIM            62.40   215 20052  F  GOGAWALE SNEHAL SUBHASH         62.40   216 18001  F  VAISHNAV ADITI PRADEEP          62.40   217 11739  F  GUJAR POOJA SATISH              62.40   218 18384  F  KANASKAR KSHITIJA NIVRUTTI      62.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29032  M  CHAUHAN VIKASPRATAP AWADHLAL    62.73    2 18962  M  PRASAD AJAY DHARMAVATI          58.80    3 14327  M  KAMBLE KUNAL SATISH             57.60    4 19079  M  VAIRAGE ROHAN MAHADU            53.09    5 19495  F  KATMANE GIRIJA DEEPAK           52.80    6 18344  F  JADHAV SANDHYA VISHNU           52.40    7 12910  M  LOKHANDE LOKESH RAJENDRA        52.20    8 18566  M  SHINDE PRITAM VIJAY             51.00    9 17453  F  YADAV SAMIKSHA ASHOK            48.00   10 12484  M  SHIRSAT ABHISHEK ANIL           46.80   11 13321  M  CHAVAN KIRAN BHAGWAN            46.80   12 12149  F  GHORPADE BHAKTI CHANDRAKANT     45.80   13 12967  M  SHIRSAT MAYUR NARENDRA          44.20   14 13181  M  JADHAV ROHIT RAMCHANDRA         41.45   15 18710  M  KAMBLE NAGESH MANGESH           41.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29452  M  TATKARE SHUBHAM DASHRATH        57.80    2 34118  F  WAKUDE KAJAL SUBHASH            50.20    3 11564  M  MARATKAR OMKAR SHAILENDRA       50.00    4 34234  M  KATE SURAJ SHEKHAR              43.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17924  F  KISVE REWATI KISHOR             60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13174  M  THORVE UTKARSH SHANKAR          44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34452  M  BAGADE SUVRAI SACHIN            62.36    2 19087  M  DAHIWAL SOURABH MOHAN           61.40    3 13411  M  PENDHARE PANKAJ DINESH          57.60    4 13236  M  KADAM OMKAR KISAN               56.40    5 12672  M  AMBIKE TEJAS SUNIL              55.00    6 24952  M  HABIB VISHAL CHANDRAKANT        54.55    7 13463  F  SHARMA PRIYA SIYARAM            54.20    8 20762  M  BAGAWADE DHANANJAY GAJANAN      53.64    9 18035  M  VADANAGEKAR SHUBHAM MILIND      53.40   10 32593  F  MALI SHITAL SURESH              51.80   11 22556  M  MHATRE SARANG SHIVDAS           50.80   12 18421  M  SHENDGE ABHISHEK AVINASH        50.36   13 15337  F  DALVI TRIVENI NITIN             48.36   14 11687  M  KAREKAR NILESH ANIL             47.27   15 18832  M  DHAMNE SAURABH SANJAY           47.09   16 34427  M  MUKHEDKAR ROHAN CHARUDATTA      44.00   17 15359  F  MATE GAYATRI RAJESH             40.60   18 13229  M  KURANE PAVAN SHARAD             38.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14434  M  IRABATTIN NILESH BALAJI         45.80    2 14433  M  KATKAM SHRIKANT SHIVAJI         45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11513  F  SAWANT AISHWARYA RAJEEV         68.00    2 18685  M  MAKWANA RAHUL PRAVIN            61.20    3 12663  M  IYER ATHARVA SUNDER             56.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12607  M  MARATHE VALLABH RAMRATAN        87.45    2 22519  M  DHORJE VIRAJ SUNIL              86.91    3 19332  M  KOTHAVADE AJINKYA JAYANT        85.45    4 21161  F  ZENDE SAI SANJAY                84.36    5 12353  F  ADAK LABANI SUBIR               83.64    6 11502  F  AGARWAL AKSHATA SATISH          82.73    7 29125  F  DHARM SANHITA SUNIL             80.91    8 22517  M  GANATRA SIDDHARTH GHANSHYAM     80.73    9 29088  M  SOMAN NAHUSH RAVINDRA           80.40   10 13434  M  SONAWANE SHUBHAM AVINASH        80.20   11 22502  M  PATEL PARTH NAVNIT              79.27   12 22518  F  GHOTANKAR SANIKA SATYAJIT       78.91   13 20134  F  DESHMUKH VINAY VIDYADHAR        78.60   14 12726  F  NAVELKAR RASHMI SHRIKANT        78.22   15 19185  M  KULKARNI SOHAM SHAILESH         77.82   16 14731  M  KELKAR CHAITANYA DEEPAK         77.82   17 22559  M  ARADHYE NIMISH UDAY             77.45   18 22513  M  AIGALIKAR SAKET SURESH          77.00   19 19365  F  DESHPANDE DNYANADA RAVINDRA     76.91   20 13221  F  GAVHANA VISHAKHA DATTARAY       76.91   21 16276  F  BHIDE VAIDEHI ANIL              76.55   22 13037  F  KULKARNI ANUJA RAJEEV           76.55   23 12452  F  KULKARNI GAURI HEMANT           76.20   24 19198  F  ZENDE FALGUNI JAYANT            76.20   25 14594  F  SALUNKE VEDIKA JITENDRA         76.20   26 13471  M  MEHENDALE NIHAR AJIT            76.18   27 12993  F  MODAK NEHA HEMANT               76.00   28 13068  F  CHANNEWADKAR PADMAJ BHAGWANT    75.82   29 14918  F  KULKARNI AACHAL ARVIND          75.80   30 18101  M  INAMDAR ATHARVA KAMLAKAR        75.80   31 13190  F  KSHIRSAGAR GAYATRI AJEY         75.45   32 12890  F  DHAMALE KOJMAL DEEPAK           75.40   33 18825  M  SHITOLE PRANAV SURESH           75.20   34 13162  M  DNYANSAGAR HARSHAL UMESH        75.09   35 19486  F  PASALKAR AMRUTA NANDKUMAR       75.00   36 34509  M  SHIRKE DIPAK TATIRAM            74.73   37 15953  M  JOSHI SWAPNIL NITIN             74.73   38 22825  M  PARAB SAHIL SANJAY              74.73   39 12861  M  GHUGARDARE OMKAR SHASHANK       74.40   40 25180  F  KANADE SANIKA ASHISH            74.40   41 13200  M  RAJPUT NIRAJ JAYANT             74.20   42 11908  F  POKALE AISHWARYA BABASAHEB      74.18   43 22632  F  KULKARNI SHIVANI NITIN          74.00   44 15700  M  SHEODE ADITYA AMIT              73.80   45 22533  F  VARU BIJAL RAMESH               73.60   46 14878  M  KHANDAVE KEDAR SOMNATH          73.60   47 14923  M  LAHOTI CHIRAYU GOKUL            73.60   48 32025  M  PALEKAR KAUSTUBH SHRIPAD        73.60   49 14331  F  KULKARNI MANALI NARAYAN         73.40   50 14681  M  JOSHI ATHARVA MAKARAND          73.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 18903  F  KARYAKARTE AVANI SHIRISH        73.20   52 15484  M  GAJARE VIRAJ SANJEEV            73.20   53 12845  M  LATKAR SWANAND SUHAS            73.20   54 18569  M  DHARANE ROHAN SUNIL             73.09   55 18106  M  BHARATE SWAPNIL BABANRAO        73.00   56 19464  F  KALBHOR APURVA CHANDRAKANT      73.00   57 14089  F  SHELAR PRIYANKA PANDURANG       73.00   58 22885  F  NIKAM PRANALI CHITTARANJAN      72.91   59 20980  M  RAGDE SANAT AJAI                72.80   60 15564  F  DESHMUKH DIVYA DHANANJAY        72.80   61 12628  M  AHMAD ASAD SAGEER               72.80   62 18567  M  GORE RUSHIKESH KISHOR           72.73   63 11986  M  UNECHA YASHDIP SURESH           72.73   64 15177  F  MAHTA NIDHI SUNIL               72.73   65 18090  M   AKILAN NAGARAJAN               72.73   66 12597  M  MANOHAR RISHI RAJENDRA          72.73   67 12656  M  AURADE RAJESHWAR GANGADHAR      72.60   68 12883  F  KULKARNI YOGINI ASHISH          72.60   69 19242  M  BAPAT PARTH PURUSHOTTAM         72.55   70 18260  M  BHIDE SAHIL SUNIL               72.40   71 12959  F  DENGARE GAYATRI SANJAY          72.40   72 27637  F  DEVGIRE ASHA MAHADEV            72.36   73 13985  F  SHET JANHAVI SHEKHAR            72.18   74 29029  F  MULYE MANASI SANJEEV            72.18   75 18234  M  PARANJPE MANAS SUNIL            72.00   76 22478  M  HAVELE ATHARVA RAMESH           72.00   77 19341  F  GOSAVI SONAL SUSHILKUMAR        72.00   78 25549  M  RAJAPURKAR PAVAN SMITA          71.82   79 13568  F  DARAK SHREYA DILIP              71.82   80 20849  F  RAJE PRATIKSHA DEEPAK           71.80   81 19151  F  DEO NIKITA RAJEEV               71.80   82 11682  F  DHOOT PALLAVI MUKUND            71.64   83 11598  F  JIVANE SWATI NANDAKUMAR         71.60   84 18756  F  OVHAL ASHWINI SHASHIKANT        71.60   85 27608  F  PATKAR HARSHADA MINESH          71.60   86 15817  M  BHAWSAR ATHARVA PRAVINCHANDRA   71.50   87 29067  F  PAWAR ANKITA SURESH             71.45   88 19116  F  MAHABALESHWARKAR SAMIKSHA SANT  71.40   89 18165  F  BHORDE NIKITA SHANKAR           71.27   90 16372  M  DHAMDHERE SHUBHAN ASHOK         71.27   91 13339  F  BIRAJDAR SUREKHA RAJSHEKHAR     71.20   92 13222  F  CHAUDHARI HEENA DEETIE          71.20   93 19152  F  LELE DHANASHREE VINAY           71.09   94 15754  F  KALE NIKITA SACHIN              71.09   95 13598  M  BAPAT ABHISHEK VINAY            70.91   96 18727  F  PURANDARE UTKARSHA UDAY         70.80   97 32915  M  SONAWANE PRIYADARSHAN CHANDRAS  70.73   98 20761  F  PARDESHI NANDINI YOGESH         70.73   99 15751  M  PARDESHI KRISHNA AMARNATH       70.60   100 13400  F  SHEDAGE KAVERI MARUTI           70.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C021) DR SHAMRAO KALMADI JR COLLEGE GANESH NAGAR ERANDWANE PUNE 38 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 18291  F  KAMAT DHARINI VINAYAK           70.55   102 13207  F  RANE SAYALI RAVINDRA            70.55   103 19055  F  SAHASRABUDHE ANKITA MAKARAND    70.36   104 19183  M  KAVADE SHUBHAM SANJAY           70.36   105 19060  M  SHETTY PRITISH SHEKHAR          70.36   106 18267  F  PAITHANKAR VAISHNAVI CHANDRASH  70.36   107 18185  F  LELE SHARVARI SAMEER            70.36   108 13274  F  BHATIA VISHAKHA MULCHAND        70.20   109 18206  F  VAZE SAKSHI VINAYAK             70.18   110 19028  F  PADSALGE NIKITA RAJU            69.82   111 18213  F  JOSHI MITALI PRAVIN             69.82   112 11216  F  MITHARE JAI ASHOK               69.80   113 22522  M  BHAGWAT ISHAN GURUPRASAD        69.80   114 14710  F  AMANAJI AISHWARYA DEEP          69.64   115 13073  M  WABALE SIDDHARTH RAMAKANT       69.64   116 19194  M  BHARADIYA ANIKET ARUN           69.60   117 11588  M  SONAWANE ATUL SURESH            69.60   118 13038  F  BHOSALE SAI SANJAY              69.45   119 21177  F  JOSHI VEDASHREE MORESHWAR       69.40   120 12924  F  YEOLE DEVKI JITENDRA            69.40   121 13286  M  YEOLEKAR SOHAM SHRIDHAR         69.09   122 11300  M  JHAWAR PRAKHAR PRAVEEN          69.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16146  F  KAMBLE PRANALI ANIL             60.00    2 33131  M  GAIKWAD SHUBHAM RAJU            59.20    3 16411  F  DODAKE RANI ANIL                58.80    4 16094  M  BHALERAO PRANAL RAMPRASAD       58.00    5 13587  F  BHOSALE LEENA RAJENDRA          57.60    6 16123  M  RANPISE SAGAR KALURAM           56.20    7 12333  M  TUPE AVINASH RAJU               56.18    8 12186  M  GAIKWAD SOURASH ASHOK           56.00    9 33200  M  SATHE MANGESH DADU              55.20   10 33393  M  KAMBLE RAHUL BAJRANG            54.80   11 15386  F  MORE PRANALI SURYAKANT          54.40   12 16434  M  KARANDE SAGAR ASHOK             54.20   13 11253  F  RANDIVE PRAGATI SHIVDAS         54.20   14 27137  M  CHAVAN ABHISHEK BARIKRAO        52.60   15 16216  M  LONDHE KRUSHNA MAHADEV          52.20   16 27139  M  HIWALE ABHIJEET BALU            51.60   17 33163  M  JAVEER SANKET MANGAL            51.20   18 34694  F  KADAM KARISHMA SUBHASH          50.60   19 14517  F  NAGARKAR APURVA SUDHIR          50.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22242  F  NAVALGUND RENUKA YALLAPPA       54.40    2 27634  F  SALUNKE DISHALI VITTHAL         53.80    3 16183  F  PARDESHI NIKITA RAJAN           52.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13926  M  DHAMNASKAR OMKAR SANJAY         58.40    2 13904  F  MADIWAL PRIYANKA CHANDRASHEKHA  58.20    3 33167  M  ZURANGE ROHAN UTTAM             55.45    4 19549  M  HINGANE TUSHAR VIJAY            54.60    5 22266  M  IBHAD SHIVAM HARISHCHANDRA      53.40    6 15525  F  OVHAL URMILA SAVATA             53.20    7 15605  M  RANE OMKAR RAVINDRA             52.80    8 15331  M  BHAVEKAR RUSHIKESH NITIN        52.20    9 34029  F  KULAL SWATI HARIDAS             52.00   10 33269  M  BALEGHATE ALOK `MAHESH          52.00   11 15890  M  RAI ROHIT ASHOK                 50.60   12 33202  M  HOLE SOURABH VITTHAL            50.55   13 18198  F  GAVALI PRADNYA SURESH           50.40   14 11322  M  KADAM SHUBHAM DATTATRAY         49.80   15 11188  M  SHELKE PRATIK ASHOK             49.27   16 13933  M  NIMBALKAR YASH PRASHANT         48.60   17 13839  F  PATIL RANUKA VILAS              47.82   18 16310  M  NANDGAONKAR ABHIJIT DEEPAK      47.00   19 14239  F  PISE TEJASHREE RAJENDRA         46.40   20 19228  M  GOPAL SWAPNIL VASANT            46.00   21 13902  M  GARUD OMKAR RAMESH              44.00   22 26998  M  KALE PRASHANT MARUTI            43.00   23 16512  M  SONAR VIRAJ VIVEK               42.00   24 12744  M  VARNE PRANAV MAHESH             37.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15757  M  KAWADE NIL AVINASH              60.00    2 14484  F  DHAGE POOJA KHRUNAKAR           58.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16289  M  PARDESHI SUMER MAHESH           76.40    2 16612  F  GAIKWAD PRAGATI NARAYAN         74.20    3 32487  F  RATHOD KOMAL RAMESH             74.00    4 16038  M  DANGI OMKAR YOGESH              73.20    5 15584  M  GANDHI SMIT SANJAY              72.60    6 11372  M  NARWDE YOGESH ANIL              72.20    7 17590  M  SUTHAR MANGILAL BABULAL         72.00    8 15371  F  PATKI SIDDHI SUNIL              71.60    9 13543  M  BARAWKAR ROHAN SANJAY           69.80   10 16324  M  NIVANGUNE MAYUR RAJENDRA        69.60   11 11771  F  WAGH SWATI SADASHIV             68.80   12 27683  F  SHELAR RUPALI BABAN             68.55   13 16293  F  PHATAK POJJA ANANT              68.40   14 11778  M  JADHAV ROHIT PRAKASH            68.40   15 16555  M  MOHITE PRATIK RAJENDRA          68.36   16 25105  F  MANE PRIYANKA SAUDAGAR          68.20   17 11504  M  PALVE SHREENATH SADASHIV        68.20   18 33142  M  SHAIKH ALAM ALTAF               68.00   19 18226  F  BODKE SWATI SANGITA             67.45   20 32925  M  KHAIRE PRAJYOT PRALHAD          67.40   21 25166  M  BHOSALE AKSHAY KAILAS           67.20   22 34698  M  BAGADE SHUBHAM MURALIDHAR       67.20   23 32364  F  KOTWAL SHRIYA MOHAN             67.20   24 13581  M  THAKARE BALAJI PANDURANG        67.09   25 19237  F  LAD AARTI YASHWANT              67.00   26 11618  M  NAVALE GAURAV SANJAY            67.00   27 34736  M  PAYGUDE MANDAR ROHIDAS          66.80   28 16100  F  KULKARNI ANKITA ASHOK           66.40   29 12244  F  SHELKE SHUBHANGI UTTAM          66.40   30 34226  M  NIKAM SAMADHAN RAMESH           66.40   31 15799  M  GAIKWAD SHIVAM SOMNATH          66.00   32 12504  M  SARODE AMOL SUBHASH             65.80   33 14910  F  POOJARI AKSHATA RAMESH          65.45   34 34786  M  VISHWAKARMA SACHIN RADHESHYAM   65.45   35 15410  F  WADHAVANE NAMRATA SUBHASH       65.40   36 20133  M  GHADAGE KUMAR SITARAM           65.20   37 16489  F  REPAL MONIKA VIJAY              65.20   38 12696  M  SHENDKAR ABHIJEET BALU          64.91   39 33114  F  KARLE SHILPA SURESH             64.80   40 32907  M  DABADE AKSHAY RAMCHANDRA        64.80   41 18448  F  DHANAVE MONIKA ANKUSH           64.80   42 16312  F  JOSHI SAYALI SANJAY             64.60   43 32476  M  CHAVAN SUYOG SUBHASH            64.60   44 27792  F  NIVANGUNE SNEHA SANTOSH         64.60   45 13975  M  KARALE PRAFUL KALYAN            64.60   46 11137  F  MAHANGARE TRUPTI CHANDRAKANT    64.40   47 13979  M  JADHAV SANTOSH KALIDAS          64.20   48 11473  F  SHIVALE DIVYA RAHUL             64.20   49 11644  F  SAKAT VIJAYA SANJAY             64.00   50 34252  F  PATIL NAMRATA PANDURANG         64.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C022) SHRI SHAHU MANDIR JR. COLLEGE PARVATI,  PUNE 9               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 12460  M  JADHAV SHUBHAM BHAGWAN          64.00   52 16393  M  SHETTY VAIBHAV JASANT           63.82   53 19076  M  SHINDE SHUBHAM NANDKUMAR        63.80   54 18030  M  VITHLANI MIHIR ASHISH           63.64   55 15429  M  SATAV SANKET SUBHASH            63.60   56 11249  M  SHELKE PRASAD MAHESH            63.40   57 16160  F  NIKAM AKSHADA SANJAY            63.40   58 34291  M  SATHE ROSHAN DASHRATH           63.27   59 16416  F  BADADE NIKITA VIJAY             63.00   60 11273  M  YALLURKAK AKASH KALLAPPA        63.00   61 11122  F  MANDA MONICA SAIBABA            63.00   62 15693  M  SHARMA JITESH DEEPAK            62.91   63 29599  F  TANWAR ANKITA TAGATSINGH        62.83   64 12674  M  POTE AKSHAY BAJIRAO             62.80   65 16185  M  DHUMAL ADTYA PRAMOD             62.73   66 16272  M  JAGTAP SURAJ RAMESH             62.40   67 11125  M  MULEWA KAMLESH MANSARAM         62.36   68 16635  F  GHARAT JYOTSNA PRALHAD          62.00   69 11842  M  MORE MAHESH RAJENDRA            61.82   70 15772  M  MEHTA TANAY RAJESH              61.64   71 25433  M  SHINDE TANMAY GAHANAN           61.64   72 15343  F  SHINDE AADITEE ASHWIN           61.60   73 12523  M  RAWADE SHUBHAM SHAHIKANT        61.40   74 19350  F  PATIL KIRAN SHIVRAJ             61.40   75 15596  F  SHINDE SHUBHADA DILIP           61.20   76 16341  M  BHOSALE AKSHAY RAJU             61.20   77 11619  M  ADHAV HARSHAL GANESH            61.20   78 19078  F  GAVADE KAJAL SURESH             61.00   79 29118  F  SANCHETI KOMAL DILIPKUMAR       61.00   80 15988  M  JADHAV GAURAV SANJAY            61.00   81 16428  F  THAKUR PRIYANKA HARISH          60.80   82 16603  M  TATHE] GAURAV DNYANESHWAR       60.80   83 34349  M  BANDHKAR SHRIHARI NANASO        60.80   84 18929  M  GAIKWAD ANAND DNYANESHWAR       60.73   85 17390  M  NAIR PRAVEN KUMAR PRASANNA      60.60   86 15972  F  GAIKWAD PRAJAKTA RAJENDRA       60.60   87 15722  M  RANAWARE ROHIT VIRENDRA         60.55   88 33651  M  KHULE KIRAN BABAN               60.40   89 16060  M  CHAVAN SUMEGH SAMBHAJI          60.40   90 33118  F  GUPTA PRIYANKA JAYPRAKASH       60.40   91 15964  M  AHER PRASAD BALASAHEB           60.20   92 22633  M  KHUDE MAYUR BANDU               60.20   93 11253  M  DAVE DEWANG VINAYAK             60.20   94 16097  M  ASHAR DHARMESH RAJESH           60.20   95 16236  M  TEMBE SHANTANU ]SIDDHARTH       60.18   96 14134  F  BHANDARI SONALI SHRIKANT        60.00   97 33733  M  KASHIKAR YOGESH ANIL            60.00   98 34528  M  PAWAR AKSHAY NAMDEV             60.00   99 13420  M  KHANDARE SUMIT DIGAMBAR         60.00   100 33217  F  BHOSALE NISHIGANDHA SHAHAJI     60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C023) PUSHPADEVI DUGAD JR COLLEGE ARTS SCI COM, GULTEKADI PUNE 37 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15798  F  SHINDE NIKITA KISHOR            46.20    2 22377  F  DHAWARE PRAJKTA BAPU            46.20    3 11072  M  VEER VISHAL SAHEBRAO            43.64    4 15560  M  KARANDE AMRISH MAHADEV          36.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C023) PUSHPADEVI DUGAD JR COLLEGE ARTS SCI COM, GULTEKADI PUNE 37 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16250  M  PACHNGE OMKAR SUDHIR            44.00    2 34251  M  ORSE SAGAR SURESH               41.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C023) PUSHPADEVI DUGAD JR COLLEGE ARTS SCI COM, GULTEKADI PUNE 37 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16084  M  MALVE SHUBHAMKAR SUNIL          49.60    2 15300  M  ARSIDDHA TEJAS RAJU             49.00    3 14611  M  RAKSHE DARSHAN KUMAR            46.80    4 11140  M  PANCHAL KRISHNA RAMESH          46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C023) PUSHPADEVI DUGAD JR COLLEGE ARTS SCI COM, GULTEKADI PUNE 37 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14212  M  DHINDALE SANKET ANANTA          73.80    2 15515  F  GHOLAP KAJAL JANARDHAN          73.20    3 32463  M  SHINDE SHITAL RAMCHANDRA        72.00    4 11819  F  BHAGAT DIPTI PURUSHOTTAM        68.60    5 14998  F  GORE SWATI SHEWANTA             68.40    6 28180  M  SHINDE ANUJ MANGESH             67.60    7 12045  F  BOJJI SUJATA ASHOK              67.09    8 16468  F  SHARMA KOMAL PRAMOD             67.09    9 13363  M  BIRAJDAR MAHADEV DATTATRAY      66.36   10 16409  M  JADHAV ABHIJEET SHIVAJI         64.00   11 34471  F  GUJAR VRUSHALI SHANKAR          63.60   12 11071  F  MARADKAR AARTI DATTATRAY        63.00   13 33262  F  THARKUDE POONAM GANESH          62.60   14 18441  F  MALUSARE POOJA SUNIL            62.20   15 16381  F  ADGALE PRATIKSHA MOHAN          61.27   16 22259  M  KANK RAJENDRA SITARAM           60.40   17 13458  M  TAMBE ANIKET MADHUKAR           60.00   18 16275  F  MANKAR HARSHADA SOPAN           60.00   19 14585  F  NIKAM SEEMA ASHOK               59.45   20 17980  M  SHAIKH SAJID DILAWAR            59.20   21 16505  F  SHINDE POOJA KAILAS             59.00   22 17669  M  KADAM PRATIK DNYANESHWAR        59.00   23 15846  M  GOGAWALE SAURABH VISHWANATH     59.00   24 34696  M  PALEKAR ROHAN RAM               58.91   25 34449  M  PALAK ROHAN RAM                 58.91   26 12416  F  SALUNKHE SAGAR SUNIL            58.80   27 34457  F  BORHADE SHRADDHA DIGAMBAR       58.80   28 16066  F  JADHAV RENUKA VITTHAL           58.80   29 16682  M  GIJAR ANIKET SURESH             58.60   30 13996  F  NAIR SNEHA MADHUSUDAN           58.60   31 11009  F  MOHOL VISHAKHA VITTHAL          58.40   32 11587  M  PHADTARE RAHUL SUNIL            58.36   33 12684  M  BHUVAD SHANTANU SHANTARAM       58.20   34 12867  F  PAWAR SHIVANI MALHARI           58.20   35 16442  M  MAHAJAN CHETAN ARUNA            58.18   36 14391  M  JAVERI HARSHAL SUNIL            58.18   37 18330  F  MARNE NIKITA DINKAR             58.00   38 30833  M  MECHANI VARUN SUNIL             57.64   39 15810  M  PATIL VINAYAK SUBHASH           57.64   40 12276  M  AWACHAT RITESH VIJAY            57.60   41 16896  M  BHUTADA AJINKYA RAJESH          57.60   42 16501  M  BHOSALE SAGAR KAILAS            57.60   43 16314  M  DANGE KISHOR MARUTI             57.45   44 33151  M  JAGTAP GANESH SHAMBHUNATH       57.45   45 34272  M  POTDAR LAUKIK ANANT             57.40   46 16096  M  SHAH DARSHAN RAJENDRA           57.27   47 11394  F  HODE PRACHI BABAN               57.20   48 20805  M  PATIL CHIRAG PRAKASH            56.80   49 14258  F  DHARNE ADITI MOHAN              56.60   50 18169  F  CHAVAN AKSHATA PRAMOD           56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C023) PUSHPADEVI DUGAD JR COLLEGE ARTS SCI COM, GULTEKADI PUNE 37 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 15694  M  GHISRE NIKHIL SHEBRAV           56.40   52 19334  M  RANADE KUNAL NARENDRA           56.40   53 11207  F  CHOUDHARI NIKHITA VASANT        56.36   54 27550  M  DHUS PRANAV MAHESH              56.18   55 15282  M  NAIK AMEYA ANIL                 56.18   56 12390  M  DANAWALE AJIT ARUN              56.00   57 32948  F  PHADTARE ROHINI TANAJI          55.80   58 11178  F  CHOUDHARI REKHA LACCHARAM       55.80   59 34773  M  JAGTAP GAURAV DINESH            55.80   60 21266  M  AWERE AKSHAY VITTHAL            55.64   61 18742  M  KALGUDE SWAPNIL DATTATRAY       55.60   62 15614  F  BENDBHAR SANIYA PRAMOD          55.60   63 34049  M  SHINDE ABHIJEET TUKARAM         55.60   64 15805  F  RASAL POOJA SHANKAR             55.60   65 14171  M  PADWAL MOHAN MORESHWAR          55.45   66 13978  F  BHOSALE SWAPNALI PANDHARINATH   55.40   67 15223  M  DHONE VIRAJ VIJAY               55.40   68 22113  M  SANE MAYUR SHIVAJI              55.27   69 20159  M  TONDE ADITYA ANIL               54.80   70 34505  M  DHAMDHERE RAHUL ANIL            54.60   71 18959  F  SHINDE ANAGHA CHANDRAKANT       54.55   72 15847  M  MALEKAR GAURAV ASHOK            54.40   73 34051  M  GAIKWAD OMKAR MARUTI            54.36   74 18402  M  DHOLE ROHIT BHARAT              54.20   75 33343  F  VEER MAYURI SHANTARAM           54.20   76 34193  F  BHISE KAJAL KALURAM             54.20   77 19301  M  PALE OMKAR ANIL                 54.20   78 15132  M  KUMBHARKAR PRAMOD VAISHALI SOM  54.20   79 22013  M  KAMBLE RAJENDRA BALASAHEB       54.18   80 13824  F  MAHADIK SMITA BABAN             54.00   81 18490  F  KADE NIKITA DIGAMBAR            54.00   82 15033  F  KUDALE PAYALAKAR PRABHAKAR      53.80   83 33710  M  AWALE RUSHIKESH BHARAT          53.64   84 11549  M  KARANJAWANE TEJAS SUNIL         53.40   85 13765  F  MARWAD MRUNMAYEE CHANDRAKANT    53.40   86 17229  F  KEDARI KOMAL ANIL               53.40   87 18898  M  GOLE AKASH CHANDRASHEKHAR       53.27   88 33160  F  SURYAWANSHI SONAL RAMDAS        53.20   89 13946  M  KACHHAWAHA RAJENDRA BHANWARSIN  53.20   90 11731  F  SHELKE PALLAVI SURENDRA         53.00   91 12403  M  KHEDKAR AKASH BABAN             52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C024) SARHADDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DHANKAWADI, PUNE             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14301  M  POTE PINESH RAJU                45.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C024) SARHADDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DHANKAWADI, PUNE             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11128  F  WAGH MEGHA RAJENDRA             43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C024) SARHADDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DHANKAWADI, PUNE             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11331  M  BOGAM SOURABH ANIL              47.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C024) SARHADDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DHANKAWADI, PUNE             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13803  F  SATPUTE RUTUJA SHEKHAR          76.36    2 27209  F  RANJANE AARTI SADASHIV          75.64    3 34155  F  CHOUDHARY HEMLATA GANESH        75.64    4 19129  F  LANGHE DIPALI BAPURAO           74.60    5 16290  F  KIVADE SNEHAL RAVINDRA          74.00    6 16559  F  CHORGHE KAJOL LAHU              72.00    7 15705  M  BHAGAT GANESH KALURAM           71.27    8 16176  M  SALEKAR MAYUR KONDIBA           71.20    9 15523  F  PARDESHI DIVYA SANJAYSING       69.60   10 13814  F  YOTKADE URMILA SHYAMSUNDAR      69.40   11 13822  F  SALUNKE KAJAL DNYANESHWAR       69.20   12 15533  F  SAYYED AFREEN IQBAL             68.40   13 25020  F  SHINDE AKANKSHA SHANKAR         68.40   14 15918  F  SHINDE SHWETALI SANJAY          68.20   15 33109  M  WAGHMODE PRASHANT BALU          68.18   16 13591  M  NAIK SHIVAM PRAVIN              67.82   17 22146  F  PAYGHAN PRANITA BALASAHEB       67.60   18 12430  F  JAGTAP SANIKA NIVRUTTI          67.09   19 11064  F  JADHAV UTTARA MURLIDHAR         66.80   20 12655  F  DANDEKAR APURVA VINAY           66.40   21 16175  M  SHILIMKAR AADESH KANTA          65.60   22 12467  M  BHAGAT PRASAD RAJENDRA          65.27   23 11248  M  THAKARE AJAY MAHADEO            65.00   24 15265  F  PASALKAR KOMAL SHAHAJI          65.00   25 16330  M  KHUTWAD ROHAN SUNIL             64.80   26 13995  F  BHILARE PORNIMA ANIL            64.00   27 11139  F  KAMTHE AKSHADA VITTHAL          64.00   28 13559  M  SONAVANE ASHUTOSH VIKAS         63.80   29 13893  F  TAKMOGE PRITI MAHAVIR           63.40   30 15540  M  SAKPAL SUMIT SUNIL              62.60   31 16634  F  KUMBHAR AASAVARI ANKUSH         62.20   32 16177  M  SHILIMKAR ADITYA SURESH         61.80   33 11840  M  YADAV AKSHAY PARSHURAM          61.45   34 12058  M  DASWADKAR SWAPNIL DILIP         61.20   35 11131  F  PAL SHALOO ABDESHSINGH          61.20   36 21282  M  SHILIMKAR TUSHAR DNYANESHWAR    60.20   37 16587  M  GOHAD PRATHAMESH PRAJYOT        60.00   38 12100  F  SHILWANT GEETA SATISH           60.00   39 13883  F  JADHAV KOMAL BALASAHEB          59.64   40 15278  M  KADU SHREEKRUSHNA TANAJI        59.20   41 12640  M  BHOJ SAGAR PANCHAKSHARI         59.20   42 18985  F  KALE SNEHAL ANIL                59.20   43 20034  F  PANGARE GAURI LAHU              59.20   44 16362  F  JAGTAP APURVA BALASAHEB         59.20   45 13827  M  BELGURE SHRIKRUSHNA CHANDRKANT  59.09   46 15600  F  GADIYA BHAGYASHRI KISHOR        59.00   47 11353  F  CHAVAN SNEHA SANJAY             59.00   48 16148  F  GADE ROSHNI RAJU                58.80   49 15599  F  YADAV AISHWARYA CHANDRASHEKHAR  58.60   50 15989  F  ROMAN VAISHANAVI SANTOSH        58.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C024) SARHADDA ENGLISH MEDIUM SCHOOL DHANKAWADI, PUNE             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 18381  F  REDDY PRIYANKA SHEKHAR          58.55   52 15910  F  CHAVAN KAVITA TANAJI            58.20   53 18678  M  SURVE SAURABH MANOJ             58.00   54 15478  M  KONDHALKAR SACHIN LAXMAN        58.00   55 15581  F  KALWADIYA NIKITA SANJAY         58.00   56 15692  M  TALEKAR ASHISH DILIP            58.00   57 14544  M  KASBE VIKAS SATISH              58.00   58 22041  F  LIMAN SONAL NAVANATH            57.80   59 12106  M  MANOLEKAR PRAFULL SUDHIR        57.80   60 25840  M  RANKA SUSHANT SANJAY            57.60   61 16252  M  KHOPADE NIKHIL SHIVAJI          57.45   62 34298  M  SUGANDHI KEDAR RAJESH           57.40   63 16135  M  SHINGAVI SHREYASH RAHUL         57.27   64 27981  F  KHILARAY SOPHIYA SUNIL          57.27   65 33601  M  FALE SAMEER MARUTI              57.27   66 14143  F  KADAM PRITEE BHAUSAHEB          57.20   67 25145  M  DHOTRE RUTVIK NIKHIL            57.00   68 14989  M  KADAM GAURAV RAMESH             57.00   69 12487  F  PARDESHI AARTI SHAMLAL          57.00   70 11160  M  CHORGHE NAGESH GANDHIJI         56.73   71 12951  M  SATPUTE VICKY RAMCHANDRA        56.73   72 22460  F  KADAM POURNIMA DEEPAK           56.60   73 13464  M  SHARALE SUYASH SUDHIR           56.60   74 33367  F  KATAKE VANDANA BALASAHEB        56.60   75 16156  M  DHAMDHERE PRAJWAL ROHIDAS       56.55   76 12443  M  YADAV NILESH NANDKUMAR          56.00   77 16662  M  PATIL RAHUL JANARDAN            56.00   78 16231  F  SATHE SWATI DIGAMBAR            55.80   79 33185  M  KALE SWAPNIL DATTATRAY          55.60   80 14793  F  MANKAR AKSHATA SHIVAJI          55.40   81 15791  M  DHUMAL TEJAS TANAJI             55.20   82 12427  M  NARAWADE YOGESH NAMDEV          55.20   83 16178  M  BODAKE VAIBHAV NATHU            55.00   84 15939  M  JEURKAR HARSHAL AJIT            55.00   85 33228  M  PAWAR VIJAY SUNIL               55.00   86 13606  M  KORBOLLU VIGHNESH RAMAKANT      54.73   87 16273  M  POKHARKAR ANAND JANADAR         54.40   88 22656  M  BESKE SOURABH KISAN             54.40   89 11152  F  SHUKLA SHWETA RAJESH            54.40   90 15079  M  DESHPANDE SWANAND RAJENDRA      54.20   91 14160  M  CHARWAD OMKAR MADHUKAR          54.00   92 12140  M  PAYGUDE VAIBHAV BHIKOBA         53.60   93 16652  M  SANNAD PAVITRA MALKANNA         53.40   94 33769  M  WAGHADE LALIT RAMADAS           53.40   95 12123  M  ARJUN AMOL SURESH               53.23   96 11312  F  SHINDE NEHA DATTATRAY           53.20   97 19386  M  KADU KARTIKEYA SAMBHAJI         53.00   98 14292  F  GARAKHEDE KOMAL RUSHIKESH       52.73   99 33626  M  TARKAR RUTURAJ RAJESH           52.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C025) GOODWILL JR COLLEGE OF ARTS, COM & SCI, SUKHASAGAR-NAGAR     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17848  M  PARBHANE RUSHIKESH AJIT         63.20    2 17958  M  DUBEY AKSHAY ANIL               61.20    3 16251  M  BATGIRI SHANTKUMAR ANNAPPA      59.00    4 14240  F  JADHAV PRAGATI GANESH           58.80    5 20106  F  JAGTAP NIKITA RAJENDRA          58.20    6 13990  F  KOLEKAR NIKITA RAMCHANDRA       58.20    7 18583  M  TEMGHARE UMESH NAMDEV           58.00    8 12214  F  YADAV KOMAL LAHU                57.64    9 15544  F  DUBAL KOMAL VINOD               57.27   10 27933  M  SHAIKH AJAJ IMTIYAZ             57.27   11 11005  F  KAKADE PRACHI ROHIDAS           57.09   12 11384  M  KHUTWAD AKSHAY ARVIND           57.00   13 11914  F  NAGAL USHA NAKHTURAM            56.20   14 29024  F  RATHI NEHA SATISH               56.20   15 18161  F  ZUJUM ARCHNA DILIP              55.64   16 18283  F  GHODKE RUTUJA MILIND            55.40   17 18568  M  KINDRE SHUBHAM SANJAY           54.91   18 15125  M  SAKHARE OMKAR SURESH            54.60   19 16878  M  LANKE ASHISH AMAR               52.60   20 14670  M  NIKAM NIHAL DATTATRAY           52.40   21 30354  M  SAHAJWANI RAHUL RAVINDER        52.40   22 15671  M  MALUSARE SAGAR VIJAY            52.36   23 16254  M  CHAVAN LOKESH SHANKAR           52.20   24 14529  F  KAD HEMA PRAKASH                52.18   25 32946  F  NANAVAT MAYURI PRAMOD           52.00   26 22002  F  TALEKAR AKSHADA SHNKAR          51.82   27 13931  F  BHILARE SHIVANI SUNIL           51.80   28 16352  M  MANDHARE TILAK PANDURANG        51.80   29 29493  M  PARMAR PUNIT KEWAL              51.64   30 13388  M  MOHOL KUNAL ASHOK               51.60   31 16521  M  TAPARE PRATIK MANGESH           51.60   32 17154  F  PATANGE TANAYA NITIN            51.33   33 13586  M  NIKAM BALAJI SUNIL              51.20   34 16623  M  CHAVHAN DIVAKAR SATYADEV        51.09   35 12604  M  RANADE AKASH PURUSHOTTAM        51.00   36 13818  F  DIKONDA AARTI SURESH            51.00   37 14256  F  MOHOL POOJA KISAN               51.00   38 27646  M  RAUT TUSHAR SUNIL               51.00   39 18189  M  SAYYAD SIRAJ TAHER              50.80   40 29492  M  JAIN AYUSH MAHENDRA             50.55   41 15924  M  KUTWAL MAYUR MACHINDRA          50.55   42 11906  M  SHAIKH RIZWAN RAZZAQE           50.40   43 12399  M  PATANI ASHWIN VINAYCHANDRA      50.40   44 11717  M  BIBAVE PRATIK SOBHASH           50.40   45 14148  M  BUDGUDE ASHUTOSH DILIP          50.40   46 17959  M  PAWAR YASH VIJAY                50.18   47 13487  M  TARAS OMKAR BALASAHEB           50.00   48 29538  F  JAGTAP SHWETA VASANT            50.00   49 15281  M  PARTE MAHESH KRISHNA            49.80   50 34454  M  KHILARE ANMOL VINAYAK           49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C025) GOODWILL JR COLLEGE OF ARTS, COM & SCI, SUKHASAGAR-NAGAR     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 16558  F  ISHNOI KAVITA GORAKHARAM        49.40   52 13864  F  PAWAR NAKUL RAJENDRA JYOTI      49.40   53 17787  M  SHINDE SWAPNIL RAVINDRA         49.40   54 13241  M  SHEDGE SHUBHAM KESHAV           49.40   55 14964  M  KANASKAR AKSHAYKUMAR RAJESH     49.40   56 12625  M  SHINDE ABHIJEET RAJAN           49.27   57 14829  F  OZARKAR SONAL KHANDU            49.20   58 33124  M  SANAS VIKRANT SUNIL             49.20   59 16615  M  BABAR TANMAY UMESH              49.09   60 11011  M  SAKPAL VIRAJ SHASHIKANT         49.00   61 25139  F  NEWASE ARPITA RAJENDRA          49.00   62 16604  M  KONDE OMKAR ANIL                48.91   63 27652  M  JADHAV AKSHAY RAJENDRA          48.80   64 33103  F  DUBEY SHWETA RAJESHDHAR         48.80   65 15585  M  KADAM OMKAR BHARATI HEMANT      48.60   66 14540  F  GOSAVI JANAI DINESH             48.60   67 12653  M  BHAGWAT RAHUL KAMAL             48.40   68 11367  M  BHARGUDE AADESH HARISHCHANDRA   48.40   69 18798  M  BHALDAR SAHIL SALIM             48.20   70 14389  M  MALVIKA KISHOR KANTILAL         48.00   71 14096  M  TIKHE MANGESH NITIN             48.00   72 15066  M  DARWATKAR SHARVIL SUNIL         48.00   73 13997  F  HALGE KOMAL SHIVLING            47.80   74 12838  M  BANDAL SURAJ VITTHAL            47.80   75 15365  M  RAJPUT SAGAR SUNIL              47.80   76 18784  M  PARMAR RAKESH LADURAM           47.60   77 11763  M  VAIDYA CHAITANYA KAILAS         47.60   78 16003  M  NALE KAUSTUBH ISHWAR            47.40   79 16410  F  PAWAR PUTUJA RAJENDRA           47.40   80 16133  M  SALMANI MOHD MEHRAJ RUKSANA     47.40   81 12056  M  PAWAR ROHIT SANTOSH             47.40   82 18697  M  RAWADE VISHAL HANUMANT          47.27   83 21265  M  DESHMUKH PRATIK SUNANDA         47.20   84 22626  M  THARURE PREM PRASHANT           47.20   85 16268  M  MARAL RUSHIKESH BALASAHEB       47.00   86 15598  M  CHORGHE RUSHIKESH VIKAS         46.80   87 16219  M  DHAMDHERE SHUBHAM SUNIL         46.80   88 18869  M  YEWALE SWAPNIL DATTATRAYA       46.80   89 32625  M  BHALERAO CHETAN ANANDA          46.80   90 25721  M  MALUSARE VISHAL DILIP           46.80   91 16548  M  BHILARE NIKHIL VILAS            46.40   92 12057  M  SHETE ROHIT HARISH              46.36   93 16663  M  BHAGAT VAIBHAV BALASAHEB        46.20   94 34788  M  JANJEERE RAJU SHAM              46.20   95 11296  F  THAKUR SUCHITRANGALI RAVINDRA   46.20   96 20764  M  SHINDE PRIYESH ASHOK            46.18   97 27198  M  MEHTA KARAN BHAVIN              45.80   98 12107  M  NAVANDAR MOHIT GOVRDHAN         45.60   99 22114  M  SHAIKH SALMAN MUNNA             45.60   100 12322  M  ZINJE PRASAD KISHOR             45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C025) GOODWILL JR COLLEGE OF ARTS, COM & SCI, SUKHASAGAR-NAGAR     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 14395  M  CHAUDHARY ARVIND NAVARAM        45.27   102 16111  F  DHAWALE MRUNAL RAMESH           45.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12131  M  JAVIR SHUBHAM KAKASAHEB         60.00    2 29083  F  DHAWALE SWATI SHANKAR           58.60    3 14711  M  SANAKE HRISHIKESH DEVANAND      56.91    4 12171  M  SUTKAR SACHIN DILEEP            56.20    5 15826  M  JADHAV SWAPNIL RAMESH           55.40    6 33157  F  BHAGWAT BHAGASHREE GAUTAM       54.55    7 20045  F  KBSABE TEJAL DINKAR             54.20    8 24825  M  BIBINAWARE GANESH KASHINATH     54.20    9 16218  F  CHANDANSHIVE PRAGATI SANJAY     53.60   10 22643  F  MANE SNEHAL SUNIL               51.80   11 16206  M  BHOSALE SOURABH DEVANAND        51.40   12 15950  M  NANAVARE ROHIT RAMESH           50.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16561  F  NAGTILAK REKHA BHIMA            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16259  M  GOUD RAHUL KISHOR               43.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13930  F  KHARADE KOMAL RAMESH            57.00    2 14288  M  BANDAGALE SHUBHAM ANANTA        49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11210  M  GOSAVI SHUBHAM BADRINARAYAN     61.45    2 16201  F  BORKAR PRAJAKTA DILIP           61.27    3 13565  F  KOTHARE SHIVANI SANJAY          60.60    4 11575  M  HARMALE PRATHMESH DASHRATH      58.00    5 18047  M  SUTAR ATHARVA PRAVIN            56.73    6 15566  M  DALVI MAYUR PRADEEP             56.20    7 12476  F  CHOUDHARY MAMTA MANGILAL        55.45    8 16210  M  KULTHE ADESH BALASAHEB          52.60    9 16656  F  KADAM SHRADHA NITIN             51.20   10 16999  M  KATIL AKSHAY RAJAN              51.00   11 14515  M  RESHIM MAYURESH MAHADEV         49.09   12 15675  M  SONAKUL NEHAL SUNIL             46.20   13 13973  M  SHARMA SACHIN RAJESH            46.00   14 15920  M  PANCHAL TUSHAR RAJENDRA         44.00   15 14283  M  KEMBALE OMKAR VIJAY             43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15354  M  GULLAPALLI SHRIPAD DNYANESHWAR  50.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28094  M  KARNAWAT HARSH AJIT             74.36    2 16641  F  BHARGAV SARITA BHAGWANARAM      74.00    3 13560  F  MORE PORNIMA NANA               73.40    4 12432  F  KAMTHE PRAJAKTA SONBA           72.80    5 16479  F  KUNJIR ADITI BHAUSAHEB          72.80    6 13554  F  YENPURE HARSHADA GANESH         72.60    7 19825  M  OSTAWAL SAURABH ABHAY           72.00    8 13905  F  HAWALDAR PRAGATI ARVIND         71.40    9 16015  M  BAFNA SHUBHAM DIPAK             71.27   10 16271  M  SHAIKH SURAJ NISAR              70.80   11 12428  F  KHIRID PRAJAKTA PRAKASH         70.55   12 15641  M  MARNE HRISHIKESH BANDU          70.40   13 29927  F  GAIKWAD SMITA LAXMAN            70.36   14 15956  F  CHANDGADKAR PRANJALI UDAY       70.36   15 13917  F  PATHAN SAIBA SHAKEEL            69.60   16 16147  F  KHANNA PRIYANKA RAJESH          69.27   17 12450  M  DOEJAD KIRAN GANESH             68.80   18 15383  M  JAIN AYUSH PRAKASH              68.73   19 16647  F  JAMBHALE MONIKA BHAGWAN         68.20   20 13545  F  SASHTE SHRADDHA ANAND           68.00   21 16209  M  SAWANT SANDESH GIRIDHAR         67.60   22 15539  M  KRUPALE ADINATH VIRABHADRA      67.45   23 14530  F  JAGTAP TANVI RAJESH             67.20   24 33133  M  SHINDE SURAJ PANDHARINATH       67.09   25 25299  F  KADUDESHMUKH POORNIMA SANTOSH   66.80   26 33165  F  ZALAKE RESHMA NAMDEV            66.73   27 30321  F  OSWAL MEENAL SANTOSH            66.55   28 12101  F  ARSIDDH SHRADDHA NARAYAN        66.40   29 16157  F  PAWAR DHANASHREE SUNIL          66.40   30 13079  M  AGRE ROHAN PR AKASH             66.36   31 12782  F  MATHWAD VANITA RAMKRUSHNA       66.20   32 16235  F  DIGHE DHUBHANGI LAHU            66.00   33 12822  F  BANSAL MEGHA BHAGIRATH          66.00   34 29443  M  SHITOLE SHUBHAM NANDKUMAR       65.80   35 15501  M  PAYGUDE ADITYA JAGANNATH        65.80   36 16392  M  KUCHERIYA RAJ ATUL              65.60   37 34689  F  KABDULE TEJASHREE DATTATRAY     65.60   38 30345  F  LOHAR KARUNA MOHAN              65.20   39 11173  F  GADDE DEEKSHA SHANTKUMAR        65.09   40 31144  M  OSWAL DIKSHANT GAJRAJ           65.09   41 16748  M  SAGGAM SUMEET NILESH            64.80   42 15532  M  CHIMBALKAR ABHISHEK MANOJ       64.80   43 15559  F  SAPKAL SUJATA ANIL              64.20   44 22071  M  JADHAV SATISH GUNDURAO          64.20   45 19178  F  MAHADIK POOJA RANJJT            63.64   46 99999  M  SAUDAGAR ASHPAK ABID            63.64   47 13891  M  PAPAL ABHIJEEJ DILIP            63.60   48 15965  M  NIDHALKAR CHAITNYA SHANKAR      63.20   49 16028  F  SHAH MILI MANISH                63.20   50 13564  F  KADAM MANISHA DATTATRAY         63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C026) VISWAKARMA ENG. VIDYALAYA, 666 UPPER BIBWEWADI, PUNE 37     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11998  F  LATURE RESHMA SHRISHAIL         63.00   52 12369  M  SHAIKH PARVEEN AHMAD            62.80   53 16447  F  GUND GAYATRI RAJENDRA           62.60   54 15765  F  BHOSALE CHANCHAL NITIN          62.55   55 16605  M  SWANT PANKAJ SUNIL              62.40   56 23899  F  AKUL SUSMITA RAKESH             62.18   57 15616  F  SHINDE NIKITA PRAKASH           62.00   58 24442  M  JAIN KASHISHKUMAR MAHENDRA      61.80   59 13987  F  JAWALKAR NIKITA RAMESH          61.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C027) SETH DAGADURAM KATARIYA H SCH ENG MED, GULTEKDI             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33671  M  OVHAL MAHESH RAJENDRA           48.36    2 15393  M  NAVGIRE NIKHIL VASANT           48.20    3 16579  M  DAHIBHATE RUSHIKESH SHATRUGANA  44.40    4 33747  F  CHINCHOL RAJNANDINI RANAPPA     42.40    5 15823  M  JADHAV MAHESH NAVNATH           41.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C027) SETH DAGADURAM KATARIYA H SCH ENG MED, GULTEKDI             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16412  M  RAUT VIPUL GANESH               47.80    2 11232  F  SHINDE ANKITA ANIL              44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C027) SETH DAGADURAM KATARIYA H SCH ENG MED, GULTEKDI             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14243  F  PARDESHI MRUNALINEE PRADEEP     70.60    2 17757  M  THORAT SAMEER SUNIL             70.55    3 12459  M  DESHPANDE AADESH SANDEEP        68.73    4 15668  M  VAISHAMPAYAN KEYUR UMESH        66.00    5 12461  M  SHAIKH REHAN MOHAMMADHUSEN      65.20    6 13202  F  SABNIS ADITI ATUL               65.09    7 33105  M  GAYKHE ROSHAN DNYANESHWAR       64.80    8 14014  M  JOSHI ADITYA ANAND              64.36    9 14246  F  RANJANE SNEHA VIVEK             64.36   10 15222  F  THORAT MRUNMAYEE MILIND         64.00   11 12351  M  PAYGUDE RAHUL BHARAT            64.00   12 22249  F  JAIN MEENAL KISHORE             63.60   13 30086  M  PENKAR SHARON LEVY              63.45   14 13149  M  CHAVAN VISHAL SUBHASH           63.40   15 13563  F  BHURUK NIKITA ARUN              61.64   16 33508  F  SHIVSHARAN SNEHAL SUNIL         61.60   17 12275  M  BOLADRA TEJPRAKASH SANTOSH      61.45   18 20176  M  CHOPDA PRATIK PRAMOD            61.00   19 15254  M  MANE SUMEET JAYANT              60.20   20 32054  M  VEER SHUBHAM SHIVAJI            60.00   21 29565  F  KSDU PRATHAMA GANESH            60.00   22 19236  M  DIMBLE ANIKET SURESH            59.20   23 16533  F  RAUT KADAMBARI RAHENDRA         59.20   24 15648  F  AMBAVALE DAMINI MUKUND          58.91   25 13344  F  DESHPANDE MANASI BHAUSAHEB      58.80   26 22979  M  KADAM PRATAPSING DASHARATH      58.80   27 15145  M  KANE AMEYA NANDKUMAR            58.60   28 17930  F  PAWAR KRANTI JAYWANT            58.60   29 11851  M  RAWAT ROHITSINGH VIJAYSINGH     58.36   30 15839  F  DESHMUKH MRUNAL PRASHANT        58.20   31 15658  M  RINDHE NIRANJAN ANIL            58.00   32 28095  M  GUNDESHA RAKESH LALITKUMAR      58.00   33 13027  F  SHAH POOJA SANJAY               58.00   34 13052  F  MARAL MANASI DILIP              58.00   35 20168  M  UBEROI JAGJEET SINGH BALVINDER  57.64   36 12046  F  BONGANE SONAL RAJENDAR          57.60   37 13466  F  POOJARI SWATI SHEKHAR           57.60   38 15454  M  KHILARE AKASH ANNA              57.60   39 16563  M  KUDALE BHUSHAN ANIL             57.27   40 16282  M  DEOKAR ABHIRAJ RAMCHANDRA       57.20   41 16783  M  PARDESHI SWARNSINGH JAYDEEPSIN  57.20   42 22756  M  CHAVAN AKSHAY NATHURAM          57.20   43 14457  M  AHER SOURABH SANJAY             57.09   44 14442  F  JOSHI NEHA AVINASH              56.73   45 17222  F  BHAGAT DIKSHA DATTATRAY         56.60   46 16207  M  CHAVAN SUSHANT SANDIP           56.60   47 16570  F  SALVI SAEE SANDEEP              56.36   48 16435  F  SONAVANE AMRUTA RAJENDRA        56.00   49 14555  F  KULKARNI RASHMITA RAMESH        55.64   50 27693  M  JADHAV AKASH PRAKASH            55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C027) SETH DAGADURAM KATARIYA H SCH ENG MED, GULTEKDI             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 16784  F  PARDESHI MEERA PRITHVIRAJSINGH  55.40   52 27531  M  YADAV PRANIT SUNIT              55.20   53 15669  M  WALUNJ OMKAR ASHOK              55.20   54 16642  F  CHAKRADEO SHREYA SHARAD         55.20   55 14056  F  MARAL SANKASHTI AVINASH         55.00   56 15048  M  NIGADE RONAK VILAS              54.80   57 28102  M  SHAIKH SATTAR RAHEEM            54.80   58 18716  F  AABHALE VAISHNAVI SUNIL         54.20   59 14838  F  SHARMA MAYURI SHRIKANT          54.00   60 13976  M  PAWAR AMAR TANAJI               54.00   61 16823  F  JAIN PRACHI PRAVIN              53.64   62 18597  F  PARANJAPE MANASI MAHESH         53.60   63 17544  F  KUMBHAR PRIYANKA AUDUMBAR       53.60   64 15329  M  NAVALAKHA YASH MANOJ            53.33   65 15937  M  CHAVAN RAHUL LINGAPPA           53.20   66 13805  F  KSHIRSAGAR LAXMI BABU           53.00   67 15292  M  PARDESHI GANESH RAJESH          52.91   68 27355  F  MARNE SHITAL DATTATRAYA         52.80   69 29104  F  JAGTAP MAHESHWARI MADHUKAR      52.80   70 17384  M  SAGGAM PRATHAMESH RAMESH        52.55   71 18072  M  GUGALE PRANAV SANJAY            52.40   72 14015  F  KHATAVKAR TANVI SANJAY          52.40   73 12537  M  UBHE NEERAJ SUDAM               52.40   74 33602  F  BHILARE KALYANI HIRAMAN         52.40   75 17396  M  PILLAY PRASHANT RAJENDRA        52.36   76 17527  F  MIRPAGAR PRERANA NITIN          52.20   77 12712  F  PAYGUDE MOHINI VIJAY            52.18   78 24941  M  AHIRE PRATIK SUNIL              52.00   79 25706  M  PATANKAR RITUPARNA RAJEEV       51.82   80 15375  M  CHOUDHARY DINESHKUMAR POMARAM   51.80   81 12021  M  TATE NIKHIL ASHOK               51.80   82 18099  M  KALE HARSHAL DATTATRAYA         51.64   83 12288  M  PAWAR SHREYASH BALASAHEB        51.60   84 16167  F  BIRLA TRUPTI SOMNATH            51.45   85 16459  F  DALVI POOJA SUNIL               51.40   86 22155  F  JAMDAR KANCHAN DILIP            51.20   87 14192  M  SHINDE4 OMKARE DILIP            51.00   88 15394  M  NAVGIRE AKASH VIKAS             50.80   89 15645  F  RAKATE JYOTI ANKUSH             50.60   90 15760  F  HIRGUDE MANASI SUNIL            50.60   91 12388  M  PHADATARE PRANIT SHIVAJI        50.55   92 11470  F  JAGTAP SHUBHANGI VISHWANATH     50.40   93 18730  M  LOKHANDE GANESH MAHADEV         50.40   94 15842  M  KUDACHE ANIKET DHANAPAL         50.36   95 17156  M  PAWAR RUSHIKESH RAJENDRA        50.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C028) DNYANAGANGA H SCH HINGNE KHURD, VITTHALWADI PUNE 51         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16071  M  MORE MAYUR SHAM                 56.40    2 32362  F  SONAWANE PRATIKSHA RAJESH       55.80    3 32081  F  GAIKWAD PRAJKTA CHANDRAKANT     53.80    4 19019  F  MANE JAYSHREE RAMESH            52.55    5 32023  M  SHELAR SHUBHAM PANDURANG        52.00    6 15997  M  GAIKWAD VINIT PRAKASH           52.00    7 11166  M  BANSODE PRAVIN SUBHASH          51.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C028) DNYANAGANGA H SCH HINGNE KHURD, VITTHALWADI PUNE 51         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 12098  F  GIRI SAYALI MAHESH              53.20    2 22091  F  DHURVE KOMAL ANIL               51.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C028) DNYANAGANGA H SCH HINGNE KHURD, VITTHALWADI PUNE 51         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11098  F  BENDRE MAYURI RAMESH            58.00    2 20786  F  PARKHE SHRADDHA SUNIL           55.80    3 15627  M  ARWAT ANIKET BABAN              54.00    4 14107  M  PAWAR OMKAR RAJESH              49.00    5 25884  M  DHAWALE SHOLK ANIL              42.40    6 33310  M  MUTEKAR PRANAV NAVNATH          42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C028) DNYANAGANGA H SCH HINGNE KHURD, VITTHALWADI PUNE 51         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27672  F  GAIKWAD SHILPA SANJAY           79.80    2 33281  M  JOSHI SHASHANK ASHOK            75.60    3 21145  M  PRAJAPATI AJAY RAMANAND         74.73    4 21251  F  GAWDE AVANTI BALKRISHNA         73.80    5 11838  M  JOSHI SHANTANU SUNIL            73.64    6 15435  M  DEV SAKET NITIN                 73.45    7 17713  F  DESAI JYOTSNA PUNAMCHAND        73.20    8 32411  F  JOSHI SNEHA SANTOSH             71.40    9 15957  M  LOHAKARE AVINASH SHANKAR        70.91   10 21275  F  MANKAR ADITI AVINASH            70.91   11 33552  F  JARANDE ANUJA KAILAS            70.80   12 14846  F  LAD AISHWARYA ANANT             70.20   13 34207  F  FATAK KOMAL SANTOSH NANDA       70.18   14 18334  F  JADHAV NEHA DEVIDAS             70.18   15 34019  F  BORKAR RUJUTA KUNDLIK           68.91   16 19259  F  GODSE NAMRATA MUKUND            68.00   17 21245  F  MALIK MEGHA MAHESH              67.82   18 21146  F  JAWALKAR AISHWARYA RAJU         67.80   19 21487  M  GOKHALE ATHARVA SANDEEP         67.80   20 21183  F  DARDA PRATIKSHA SHASHIKANT      67.45   21 17115  M  DESAI BHAVESH PUNAMCHAND        67.27   22 34409  F  NIKAM VINAYA VILAS              67.20   23 11722  F  PACHORKAR SHUBHANGI NEETA       67.20   24 16643  M  JADHAU CHANDAN DEEPAK           67.00   25 32437  M  GHOGARE ASHITOSH LAXMAN         66.73   26 12344  F  MULIK SALONI AJIT               66.40   27 18450  M  DHAMALE ANIKET SUNIL            65.40   28 32464  F  POKALE DAMINI PANDURANG         65.00   29 19500  F  MORE PRACHI PRAKASH             65.00   30 15498  M  BORGE ANISH MADHUKAR            65.00   31 33540  F  NALAWADE AKSHADA ASHOK          64.80   32 15250  M  SHAH RUSHABH TEJRAJ             64.36   33 20281  M  KHAN SALMAN PARVIN              63.20   34 15313  M  SUPEKAR TUSHAR SHYAM            62.73   35 22076  M  MADAN SAURABH ARCHNA            62.55   36 15246  M  CHOPADE PRANAY ANIL             62.36   37 21214  M  VISHVAKARMA JITENDRA SHIVPUJAN  62.20   38 14348  F  JAWALKAR MONIKA NANA            62.20   39 13015  M  DESHPANDE SANMESH JAYRAM        62.18   40 34517  F  SUTAR PRATIKSHA NAMDEV          62.00   41 21120  F  DHAWARE PRERANA POPAT           62.00   42 11661  F  KHOLE SHRUTI RAJENDRA           61.64   43 11654  M  BHOSALE OMKAR ASHOK             61.60   44 11641  F  SUTAR SAYALI AJIT               61.20   45 32032  M  GAJRUSHI MANDAR JAGDISH         61.09   46 21143  M  ROUT KUNAL KALPATARU            61.00   47 12407  F  BALKAWADE AISHWARYA ANANT       60.80   48 32093  M  BHOITE RUSHIKESH BAPUSAHEB      60.80   49 12262  M  MATE SUMIT KHANDU               60.55   50 32383  F  KUMBHARKAR OMKAR ASHOK          60.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C028) DNYANAGANGA H SCH HINGNE KHURD, VITTHALWADI PUNE 51         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14390  M  MARANE NIKHIL RAJU              60.40   52 32934  F  MOHOL PRAJAKTA SANJAY           60.40   53 14974  M  PANMAND AKSHAY JAGDISH          60.36   54 19200  F  LAYGUDE SANIKA ATMARAM          60.22   55 34412  M  BARATE GAURAV KESHAV            60.00   56 22558  M  PARANJAPE RUTWIJ NEERAJ         60.00   57 33568  M  WAGH OMKAR VILAS                60.00   58 13399  M  SHEDGE RUSHIKESH GANESH         60.00   59 12194  F  SHINGNAPURE BHAGYASHREE SANJAY  60.00   60 33709  F  GARUD SHRUSHTI SANJAY           60.00   61 32351  M  KANITKAR ATHARV PRABHAKAR       59.64   62 14563  M  SHAIKH ARBAJ SALIM              59.27   63 21137  M  RAMAMWAD SWAPNIL RAJARAM        58.91   64 13006  F  CHAVAN MRUNAL VITTAL            58.91   65 16039  F  PAWAR MANALI RAJESH             58.73   66 34676  M  SALVE ATUL LALCHAND             58.60   67 21204  M  WADKAR ASHISH SUNIL             58.60   68 11147  M  AWALE TEJAS RAJENDRA            58.40   69 11145  F  MANKAR KANCHAN SOPAN            58.20   70 15360  F  ZENDE VARSHA NANDKUMAR          58.20   71 13304  M  GUDHATE KAUSTUBH SHASHIKANT     58.20   72 27570  M  JUNAWANE AAKASH NILKANTH        58.20   73 18771  M  KORADE ADITYA SURESH            58.20   74 32334  M  MESTRY BHUSHAN BHASKAR          58.18   75 19047  F  POPHALE AVANTI MILIND           58.18   76 15425  M  NARODE OMKAR GANESH BHARTI      58.00   77 32477  F  MORE GAURI NATHU                58.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21186  M  MANE SWAPNIL KIRAN              55.40    2 16556  M  MANE ATISH GAUTAM               55.00    3 12031  M  PAHURKAR ROHIT ASHOK            54.80    4 32425  M  MORE NILESH MOHAN               54.80    5 24820  M  KADAM RUSHIKESH KIRAN           53.40    6 17901  M  RANPISE SHUBHAM SUNIL           52.60    7 22653  M  KAMBLE SHUBHAM SANJAY           51.80    8 21274  M  PATOLE SANTSOH HARISH CHANDRA   51.80    9 16596  M  BANSODE GAURAV RAJESH           51.60   10 32500  M  UDAGE RUSHIKESH SHIVAJI         51.60   11 22020  M  SHETKE SURAJ DATTATRAY          50.73   12 11874  M  WAGHMARE MAYUR VIJAYA           50.36   13 12566  M  SHINDE AJIT KACHRU              50.18   14 27857  M  WASNIK ANIMESH DAYAKAR          49.60   15 14114  M  CHANDANSHIVE ADITYA VASANT      48.20   16 14138  M  SHELAR SUMIT KHANDU             46.80   17 20147  F  DENGALE SHAMAL VITTHAL          45.64   18 22003  M  SANAKE KIRAN CHANDRAKANT        45.60   19 14049  M  WAGHAMARE ROHAN SIDDHANATH      45.00   20 22962  M  KHANDKAR PRAJAL NIREN           44.91   21 20862  M  SITAPRAO DIPESH CHANDRAKANT     42.80   22 16112  F  CHANDANSHIVE PRADNYA VITTHAL    38.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13962  F  KARANJE ANKITA HARIDAS          59.20    2 11652  M  WADKAR RAJAT PRAKASH ALIES RAJ  52.60    3 17947  M  WAGHMARE TEJAS ANKUSH           50.00    4 32326  M  WAGHMARE RUSHIKESH RAJU         49.80    5 32354  F  KHADKE PRATIKSHA BALKRUSHNA     47.20    6 34143  M  PAWAR SHUBHAM SURESH            42.00    7 34232  M  BHOKRE SWAPNIL SANGITA          39.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14684  F  PANDIT PORNIMA JYOTI            60.00    2 14247  F  BANE KARISHMA RAMESH            60.00    3 14774  M  RAIKAR OMKAR SUDAM              59.20    4 16102  M  RELEKAR SAEEL NITIN             57.60    5 12223  M  BARTAKKE INDRAJEET DURGESH      57.20    6 16394  M  JAGTAP ANIKET NARENDRA          56.00    7 11357  M  SURVE AKSHAY RAJENDRA           55.20    8 18361  F  GHAG KAMINI DHARMENDRA          55.00    9 13297  M  HENDRE KUSHAL JEEVAN            54.73   10 11869  M  YADAV SUKHWINDARSINGH KUNWARSI  53.80   11 16497  M  PANDAV RAHUL SUBHASH            53.40   12 17642  F  MADPATI KANCHAN BASAYYA         53.20   13 14871  F  KSHIRSAGAR APURVA ANKUSH        52.20   14 20861  M  GAIKWAD AKASH SUNIL             51.60   15 13348  M  NALE AMAR PANDURANG             51.40   16 33848  M  PHALLE VAIBHAV VITHAL           50.60   17 12371  F  WAKCHOURE DEEPTI VILAS          50.40   18 12431  M  BARBHAI AKSHAY SANJAY           49.64   19 12216  M  BORKAR SANKET SANTOSH           49.40   20 14020  F  CHAVAN AISHWARYA VIJAY          48.91   21 14173  M  PATANGE SHUBHANKAR SHARAD       48.40   22 11446  M  KARADE ANIKET RAJENDRA          47.20   23 14019  F  CHAVAN KSHITIJA VIJAY           46.73   24 14147  F  BANAJGOLE POOJA PRAKASH         46.00   25 22134  M  RANDHAVE AKASH VISHAMBHAR       43.80   26 13912  M  KEDARI KUMAR SANJAY             43.80   27 34315  F  KASBEKAR BHAGYASHREE ANIL       42.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33781  F  KADAM SAYALI TRIMBAK            55.20    2 32400  M  KSHIRSAGAR PIYUSH GIRISH        52.60    3 17416  M  MUTA MAHALAXMI RAVI             49.20    4 17361  F  KAMUNI PRANALI SUVERNA          49.20    5 17188  M  CHINTAL SHUBHAM VINOD           39.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21293  M  NALE AJIT ANANTA                85.80    2 21242  F  GHANTI PRIYANKA VITTHAL         84.80    3 12758  F  SALUNKHE AISHWARYA AVINASH      84.73    4 15028  F  KUMAVAT SAJANAKUMARI MOTIRAM    82.73    5 12644  F  NIRMAL PUNAM SUNIL              80.00    6 13986  F  SHET NIKITA MUKESH              80.00    7 32359  F  SHEDE MINAKSHI RAJARAM          78.00    8 13283  M  MORE KAPIL VIJAY                77.45    9 20357  M  UNNIYALIKKAL ADHISH SASINDRAN   75.40   10 11657  F  SURVE KOMAL NARENDRA            74.55   11 34266  F  MASAN PALLAVI PARSHURAM         74.40   12 15481  M  RAJPUROHIT AKASHINGH JAGDISHSI  74.36   13 22427  F  KAWRE JANNAVI RAJIV             74.00   14 19466  F  MUNDHE SHWETA BHAGWAN           74.00   15 15738  F  ASHAWA SHEETAL ASHISH           73.45   16 22250  M  PATEL MOHESH MOHAN              73.40   17 31344  F  SHAH MOKSHADA MAHESH            73.27   18 21280  M  UGHALE SHUBHAM NAVANATH         73.20   19 22386  M  NARGOLKAR CHINMAY DEEPAK        73.09   20 14667  F  BHIDE AAKANSHA SHRIKRISHNA      72.91   21 13542  M  CHOUDHARY GANESH HIRALAL        72.91   22 22011  F  QURESHI FARIDA ANWAR            72.80   23 13310  F  SHIRKE PRACHI NARHARI           72.55   24 32004  M  WAGH CHINMAY AVINASH            72.40   25 34317  F  SALUNKHE RENUKA SHIVAJI         72.20   26 21106  M  KULKARNI RUGVED SANJAY          71.80   27 33794  M  CHOUDHARY MAHENDRA NENARAM      71.64   28 32970  M  SHAIKH IRSHAD DAWOOD            71.40   29 15519  M  KHEDEKAR PRATIK BAJIRAO         71.20   30 13840  M  DANGI ABHIJEET DHANPAT          71.20   31 13599  M  LANDE AKASH ARVIND              71.20   32 15977  M  KARKIKAR AADITYA SACHIN         71.00   33 13139  M  PATIL KUNAL VIKRANT             71.00   34 34414  M  MALWE ANIKET SANTOSH            70.91   35 14939  M  GODASE GANESH SALUBAI           70.80   36 18046  M  KULKARNI SAURABH SUDHAKAR       70.60   37 29050  M  WALJE ANIKET SANTOSH            70.60   38 34636  M  BHAUD CHAITANYA ARJUN           70.55   39 31076  M  SHINGVI PREM REMESH             70.36   40 15884  F  PADWAL ROHINI SHIVAJI           70.00   41 31365  M  BAMBOLI MONISH NILESH           70.00   42 15062  M  JAWALKAR MANGESH KUNDLIK        69.82   43 16861  F  AGARWAL NISHA RAJENDRA          69.64   44 33183  M  JAGDE AKSHAY BALASAHEB          69.64   45 16517  F  JADHAV MOKSHADA ANIL            69.60   46 33159  M  KULKARNI ROHIT VIJAY            69.60   47 34674  M  MEHTA JAINY MAHENDRA            69.60   48 19923  M  LAGAD RUSHIKASH SHARAD          69.45   49 12387  M  JAIN RUSHAL HASMUKH             69.40   50 15568  M  BERDE OMKAR DATTARAM            69.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14864  M  SAWANT SUJIT SUNIL              69.20   52 20188  F  KALE SHRTIKA RAJESH             69.09   53 22980  M  KADAM VIRAJ DURYODHAN           69.00   54 32002  M  KADU HRUSHIKESH RAMESH          69.00   55 12933  F  MAHAJAN NIKITA SANJAY           69.00   56 18156  F  MANJARE PRANALI YASHWANT        69.00   57 20062  M  KAZI ZAID ABRAR AHMED           69.00   58 11889  M  PAWAR SOURBH SHAHAJI            68.91   59 16303  F  BORA MANISHA SHASHIKANT         68.80   60 22779  F  HANDE SHRADHA SHIVAJI           68.80   61 11951  M  JAJOO AMAN RAJENDRA             68.80   62 16943  M  OSWAL SAMBHAV RAMESH            68.80   63 25402  M  SAKPAL AMIT SANTOSH             68.73   64 14683  M  VARTAK AMAR RAMESH              68.73   65 16380  M  TALEKAR OMKAR ARUN              68.73   66 30396  M  SANGHAVI ANUJ RAMESH            68.67   67 15907  F  RAWADE NEHA ANIL                68.60   68 16504  M  SHINGAVI BHAGYESH GANESH        68.55   69 16114  M  BATHIYA DISGNAK UTTAM           68.55   70 11058  F  RAWAL JIDNYASA RAJENDRA         68.40   71 34137  M  KHEDEKAR ABHISHEK HIRAMAN       68.36   72 25807  M  BIRAJDAR VISHWANATH TATYARAO    68.33   73 13913  M  GOBBI NIKHIL CHANDRASHEKHAR     68.18   74 32961  M  JADHAV AJIT MOHAN               68.00   75 18468  F  MAHADIK MADHURI DILIP           68.00   76 25353  F  NASIKKAR RAJUTA PRASHANT        68.00   77 27950  M  GURNANI HITESH PRADEEP          68.00   78 30686  M  SHAIKH SAIF ALI ISMAIL          67.82   79 12846  M  SHEDAWAT SAHIL ANIL             67.82   80 21497  F  THAWANI NIHAL GOPAL             67.82   81 31239  M  JHA DHANANJAY MUNJESH KUMAR JH  67.82   82 33176  M  SANKHALA NAVIN SUREKHA          67.80   83 32975  M  JWARI OMKAR DHONDIBA            67.80   84 29939  F  SINGHAL KAJAL SURESH            67.64   85 15018  F  GAVDE PARVATI AVINASH           67.64   86 18559  M  BAMGUDE SWAPNIL DATTATRAY       67.64   87 11676  M  PATIL AMIT DEVIDAS              67.60   88 15192  M  DESHMUKH SIDDHARAJ PANDURANGRA  67.60   89 15620  M  CHOUDHARI MAHENDRA PUKHRAJ      67.45   90 32452  M  KHADSARE SUYASH MOHAN           67.45   91 14328  M  NAGPURKAR PRAFULLA HEMANT       67.40   92 30997  F  CHOTLIYA TWINKLE SURESH         67.40   93 21201  F  ODEDRA BANSHRI KHIMJI           67.27   94 14294  F  AMTE SHRADDHA RAMESH            67.20   95 18144  F  SHELKE MRINAL MANOJ             67.20   96 19187  M  NENE ADHIRAJ MANGESH            67.20   97 14673  F  DESHPANDE MANALI MANOJ          67.20   98 15898  M  PATWARDHAN ADITYA JAYANT        67.09   99 14002  F  SHINDE YASHSHREE RAJESH         67.09   100 15234  F  NATU POONAM HANUMANT            67.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 21286  M  DESHPANDE AJIT VIJAY            67.00   102 18215  M  SHENDE PRATIK BALASAHEB         67.00   103 22523  F  CHAUDHARY TANVI SANJEEV         66.91   104 30675  F  RANKA SALONI BHARAT             66.91   105 12527  M  DIKSHIT RAGHAV HEMANT           66.80   106 14977  F  BHIKULE POOJA BALASAHEB         66.80   107 13994  F  BHOSALE MINAL MANGESH           66.80   108 17350  M  PARMAR KUMARPAL LALIT           66.73   109 16450  M  JADHAV SHAMSUNDAR DASHARTH      66.73   110 22406  F  SINGH ASHWARYA PRABHA SANJAY S  66.67   111 14730  F  PRABHUNE CHINMAY RAMESH         66.60   112 34325  M  MISHRA DIVAKARNATH DHARMENDRAK  66.60   113 18934  F  DALVI MEGHNA PRAKASH            66.60   114 25800  M  JACHAK ANISH SAMBHAJRAO         66.55   115 19497  F  GONTE AISHWARYA VIJAY           66.40   116 32399  M  BHOSALE OMKAR SATISH            66.40   117 15642  M  CHANDANE HARSHAL SANJAY         66.36   118 24394  M  WALHEKAR KARAN DEVRAM           66.36   119 29157  M  MANE SHRINIWAS NANDKUMAR        66.20   120 16513  F  JOSHI GAUTAMI PURUSHOTTAM       66.20   121 27036  M  OSWAL KALPESH JAYANTILAL        66.18   122 15788  M  JAIN HRITHIK PARASMAL           66.00   123 22565  M  CHOUDHARY NARENDRA LADARAM      66.00   124 27061  M  NIKAM ADITYA AJIT               66.00   125 14972  F  ACHARYA BHAKTI UPENDRA          65.80   126 32381  F  VARPE SANIKA RAM                65.80   127 11071  M  THOPTE SANKET SUNIL             65.80   128 12641  F  SARWAD NEETA SIDHU              65.80   129 11337  F  PAWAR SHREYA SUHAS              65.80   130 13020  M  JUJAM RITESH SUDHIR             65.64   131 20726  M  REDDY KRUNAL SHIVBHUSHAN        65.64   132 30974  F  KULKARNI SHRUTI YOGINATH        65.60   133 15578  F  PASALKAR SONALI MANIK           65.60   134 22682  F  KALE DIVYA LAXMAN               65.60   135 15345  F  JAGTAP VAISHNAVI VINAYAK        65.60   136 33714  M  KELKAR MANOJ TANAJI             65.60   137 30995  F  TRIVEDI DISHA ASHWIN            65.60   138 21154  F  PAWAR SNEHAL BADAKU             65.45   139 32013  M  PATIL NILESH PRALHAD            65.45   140 16355  M  JOSHI PRANAV MANISH             65.40   141 21672  F  LOBO SOPHIA JERRY               65.40   142 15973  F  AGARWAL AYUSHI RAMESH           65.40   143 33146  M  DESHPANDE PRATIK VIJAY          65.27   144 19298  F  DEO SIDDHI NARENDRA             65.27   145 19656  M  PIRAJI VIRAJ JAYARAM            65.27   146 11714  F  KULKARNI SHRUTI SACHIN          65.20   147 14053  M  MEHTA KARTIK SUHAS              65.20   148 20812  M  DASWADKAR AKSHAY SURESH         65.20   149 15069  F  SHETTY SHRISHTI HEMCHANDRA      65.20   150 29127  F  BADANI KRUPALI PRADEEP          65.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 14248  F  TAMBOLI TAPASYA VINAY           65.20   152 13541  M  CHUTTAR ROHIT SANTOSH           65.17   153 14163  M  JADHAV AADITYA RAVINDRA         65.00   154 14656  F  MORE YOGITA RAJENDRA            65.00   155 25535  M  MEHROTRA SIDDHARTH SANJAY       65.00   156 32438  M  KIWALE BHUSHAN ROHIDAS          64.80   157 15259  F  DESHPANDE SAKSHI SWANAND        64.80   158 16208  M  LIMHAN AKSHAY KAILAS            64.73   159 22716  M  JOSEPH JOY PREM                 64.73   160 15709  M  DONGRE ADITYA PRAKASH           64.73   161 15714  F  DHUMAL KOMAL PRABHAKAR          64.60   162 33529  M  GOLE SIDDESH RAMCHANDRA         64.60   163 32028  M  JAGADE AAKASH KALURAM           64.60   164 21253  F  PAWAR KOMAL CHANDRAKANT         64.60   165 18142  M  GUGALE NILESH PRAVIN            64.60   166 22028  F  VIBHUTE SHRUTI HANUMANT         64.40   167 32017  M  MORE SURAJ SANTOSH              64.40   168 19142  M  CHAUDHARI RUTURAJ KAILASH       64.40   169 25597  M  THAKUR RISHIKESHSINHA RAVINDRA  64.36   170 34117  M  PATHARE YASH MANGESH            64.36   171 31087  M  XAVIER MARVIN FELIX             64.36   172 25391  F  PENDSE SHIRIN SUNIL             64.18   173 29746  F  SOLANKI RITU JITENDRA           64.18   174 15743  F  SANGHVI PRANJAL JAYESH          64.00   175 13820  M  GAWADE ASHUTOSH ARVIND          64.00   176 20083  M  CHAVAN AADESH SOMNATH           64.00   177 20169  F  DEVI MANASI MADANLAL            64.00   178 29605  M  JAIN NIKHIL DINESH              64.00   179 14017  F  DHUMAL NIRANJANA VIKRAM         64.00   180 32036  F  PATOLE ISHITA SUSHIL            64.00   181 17429  M  LIMBACHIYA DISHANT KIRAN        64.00   182 16551  M  KULKARNI AAKASH NITIN           64.00   183 19202  F  DESHMUKH GAYATRI MOHAN          63.82   184 19162  M  MARATHE SOHAM DHANAJAY          63.80   185 31348  F  PATEL NIMISHA TUSHAR            63.80   186 18982  M  WABALE KUNAL RAMAKANT           63.80   187 19117  F  MULEY DHRITIKA DEVESH           63.80   188 15016  M  SHAIKH SHAHRUKH SHAMSHUDOIN     63.60   189 32055  F  SHINDE NEHA RAVINDRA            63.60   190 16365  M  DAREKAR PRANAV RAVINDRA         63.60   191 11235  F  KADAM VISHAKHA VINOD            63.60   192 13042  F  THARKUDE PAYAL MANGESH          63.60   193 27456  M  JAGTAP MAHENDRA UDHAV           63.45   194 14990  M  JAWADEKAR ADWAIT PRAKASH        63.40   195 17203  F  JAIN RAI DINESHKUMAR            63.27   196 19125  F  BHIDE DEVIKA UMESH              63.20   197 15175  F  NAGARKAR RUTUJA ATUL            63.20   198 16220  M  BHUTKAR OMKAR BABASAHEB         63.20   199 34401  M  BEHERA SOMYARANJAN GOLEKHCHAND  63.20   200 30061  M  OSWAL RONAK GULABCHAND          63.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 19065  M  KASLIWAL YASH VINODKUMAR        63.09   202 15297  M  OAK MIHIR SHIRISH               63.09   203 11943  F  MANKAR PRAJAKTA GANESH          63.09   204 15280  F  SHINDE SNEHAL SANJAY            63.00   205 18909  M  BODKE TANMAY VISHWANATH         63.00   206 11456  M  NAGOTRA RAJ BHARAT              63.00   207 32070  F  GONATE NIRMALA RAM              63.00   208 14718  M  KAMBLE SAGAR UTTAM              62.91   209 25681  M  KHEDEKAR SHUBHAM MADHUKAR       62.83   210 11457  M  OSWAL RITESH DILIP              62.80   211 22818  M  NARAYAN SIDDHARTH ANAND         62.80   212 13109  M  LUNAWAT AMEYA RAJESH            62.80   213 24528  M  CHIRPUTKAR PRADYUMNA KESHAV     62.55   214 30470  F  SOLANKI ANUSHKA ASHOK           62.50   215 18899  M  DAHIBHATE MAHESH ASHOK          62.40   216 34217  M  PAWAR AMIT RUPALI               62.40   217 18100  F  ZARKAR NIKITA SHRIKANT          62.40   218 16029  M  DABI HEMAL YOGESH               62.36   219 22666  M  PHADKE JAY MILIND               62.20   220 22388  M  RODHEWADI KIRAN MALLESH         62.20   221 16444  M  YENPURE GAURAV MILIND           62.20   222 13295  M  JADHAV RAJ BABU                 62.20   223 25632  M  DANGE AALHAD GIRISH             62.20   224 27060  F  SUTTERWALA SAANEN KURESH        62.20   225 13452  M  PATIL ANISH KIRAN               62.18   226 12620  M  BANDAL SHUBHAM DATTATRAY        62.18   227 15213  M  VAID HARESHKUMAR RAGHUBHAI      62.18   228 32914  F  DIVEKAR SHEETAL RAMESH          62.00   229 32489  M  JOSHI SHRTHAK KEDAR             62.00   230 15970  M  JAGTAP AAKASH PRASHANT          62.00   231 13915  M  RAJIWADE MAYUR TANAJI           61.82   232 34668  F  SOLANKI DIVYA CHHATTARSINGH     61.82   233 11399  M  GUNDESHA KIRTI VASANT           61.80   234 33662  F  KHAN GAZALA SHAHID              61.80   235 13155  F  JORI PRATIKSHA PRAKASH          61.80   236 13499  F  THAKAR MADHURI RAJESH           61.80   237 15003  M  BHUVAD SARANG SHARAD            61.80   238 18467  F  JORI PRATIKSHA PRAKASH          61.80   239 32315  M  MATE MAYUR BAPU                 61.80   240 14532  F  PAWAR RADHIKA SANJAY            61.64   241 19170  M  PRAJAPATI ANKIT SUDARSHAN       61.64   242 20734  M  AGARWAL ANANDPRASAD ISHWARPRAS  61.64   243 13215  M  KHADE YASH ANAND                61.64   244 16606  M  JADHAV SWAPNIL SUBHASH          61.60   245 20198  M  ANTHONY WILLIAM MICHAEL         61.60   246 17299  M  JAGTAP ASHISH SHIVAJI           61.40   247 16054  M  NAHAR ARPAN DILIP               61.40   248 18926  F  PAWAR KAJAL ANIL                61.27   249 16581  M  KHIVSARA KIMIT RAJU             61.27   250 32388  M  KHIRID ANIKET ARJUN             61.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(C029) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, VADGAON BK.,  PUNE       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 15384  M  KONDE RISHABH ANANTA            61.20   252 29921  M  DAREKAR SHANTANU NAVNATH        61.20   253 13365  M  GHAWARE ADITYA SHANKAR          61.20   254 14110  F  BANKAR SUPRIYA VIJAY            61.20   255 14112  M  HADKE SHUBHAM PRAKASH           61.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15526  M  GHOLAP CHINMAY SHYAMSUNDAR      57.00    2 14932  M  NIMME AKSHAY AMRUT              52.18    3 33194  M  LOKARE OMKAR ARUN               51.80    4 21285  M  KAMBLE SAHIL NITIN              51.20    5 17816  F  BHAGURE KAJAL BHARAT            50.00    6 22877  F  THOOL RAKSHANDA GAUTHAM         49.20    7 23918  M  SHENDE ADITYA SANTOSH           48.40    8 13005  M  KAMBLE SHUBHAM RAMAKANT         46.60    9 13950  M  BHANDARE NIKHIL NAMDEV          45.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33665  M  JADHAV RAHUL LOBHASING          50.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15358  M  KARALE DEVENDRA BALASAHEB       53.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22652  M  RAUT SHRIHARI RAJU              55.09    2 21297  F  NAGPURE SAYALI SANJAY           52.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21241  M  CHILLAL TEJAS RAJENDRA          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16690  M  MAHEKAR HARSAL NAGESH           55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34739  F  GHORPADE PAURNIMA SANGITA       83.45    2 34633  M  BARATE AKSHAY DILEEP            76.60    3 34740  F  MULANI AAYESHWA PIRKHAN         73.09    4 16649  F  CHOR SHIVANJALI KAILAS          70.00    5 21284  F  CHUDEKAR RUTUJA RAHUL           68.60    6 12727  M  SHAH YASH KALPESH               68.60    7 17849  F  ADESARA AARTI SHAILESHKUMAR     68.55    8 16672  M  UTPAT ADITYA SHRIKRISHNA        68.20    9 15535  F  SHILIMKAR VRAUHALI HARISHCHAND  67.60   10 22704  M  BALKAWADE AKASH VIJAY           67.40   11 14297  F  SHILIMKAR PRIYANKA KISAN        66.80   12 17827  F  SAID SANSKRUTI JITENDRA         66.60   13 16470  M  SHELAR SATYAM SHIVAJI           66.20   14 29441  M  BHAVE LAVKIK SUHAS              66.20   15 25626  M  PITHAR ABHISHEK DHANSUKH KOKIL  66.00   16 16550  M  SHINDE ABHIJEET NITIN           65.82   17 33762  F  MENGALE KALYANI UMESH           65.82   18 15503  M  PANSABE ANIKET MADAN            65.80   19 15251  M  MUTHA DARSHAN SUNIL             65.64   20 33156  M  GAWADE PRAJWAL DATTATRAY        65.60   21 32955  F  PAWAR AKSHADA RAHUL             65.40   22 13577  F  DARWATKAR PRIYANKA SANJAY       64.80   23 16139  F  DHANKAWADE RAJESHWARI SUBHASH   63.82   24 11905  F  POMAN NIKITA RAMDAS             62.91   25 15832  M  LAHOTI ATHARVA AMOL             62.40   26 11471  F  KULKARNI AMRUTA VARSHA          62.36   27 16664  F  JINAGI RUPALI SHANKARAO         61.80   28 13804  M  BHAME SAMEER RAMESH             61.40   29 34208  F  MUSANDE PRATIKSHA JIVAN         61.00   30 14815  F  PUPUROHIT SIDDHI BALKISHAN      60.73   31 24631  M  ASWALE ANUP SUDHIR              60.60   32 13157  M  THAKUR GAURAV VISHWANATH        60.18   33 15602  F  GIRE NIKITA SATISH              60.00   34 22657  M  PHAPALE ROHAN SHAMRAO           60.00   35 26224  M  BETGERI SANTOSH ARUN            60.00   36 20138  F  ALHAT TRUPTI SANTOSH            60.00   37 34545  F  AMBAVALE PRATIKSHA SUNIL        60.00   38 20737  M  KULKARNI YASH RAJEEEV           60.00   39 20032  F  SHINDE RUTUJA UDDHAV            60.00   40 20014  M  KAWADE TUSHAR ULHAS             60.00   41 34322  M  YADAV SHUBHAM SHAHAJI           60.00   42 20129  M  RAWADE PRAMOD RAGHUNATH         59.75   43 33343  M  GOSWAMI ROHIT DEBOBROTO         59.40   44 15233  F  NIMBALKAR AISHWARYA AJIT        59.20   45 15380  M  GANDHI YASH JAVPAL              59.20   46 11683  M  BATHE ABHISHEK RAJENDRA         59.20   47 22590  M  KHANEKAR AKASH PRAKASH          59.09   48 12289  M  KENCHAGALLI VISHAL SHIVANAND    59.09   49 18634  F  PIMPLE KHUSHABOO MANOHAR        59.09   50 13584  F  MULLIK AISHWARYA RAVINDRA       59.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C030) ABHINAV EDU SOC'S JUNIOR COLLEGE, AMBEGAON KATRAJ, PUNE 46   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 15565  M  UTTEKAR KUNAL BHARATI           58.80   52 22696  M  ANGRE SHUBHAM UMESH             58.73   53 20025  M  SHEJWAL ANIKET ANANTA           58.73   54 14398  F  SURYAWANSHI RUKMIN DHONDIBA     58.72   55 21732  F  RAJTPUT ISHA ]SHRIPAL           58.60   56 12872  M  WANJALE PRASAD RAVINDRA         58.60   57 16322  F  DHAS POOJA PATILBUWA            58.40   58 15951  F  KHATAVKAR RAKSHA SANDEEP        58.40   59 15706  F  BAGIUR SANGEETA MAHADEV         58.20   60 32330  F  BALEKUNDRI JYOTI MANOHAR        58.20   61 12422  M  SORATE KAUSHIK KAPIL            58.00   62 22683  M  MANDRUP HUSAIN SAIPAN           58.00   63 24359  F  SURYAWANSHI RUTUJA KISHOR       58.00   64 20100  M  TANGADE RUPESH BHARAT           58.00   65 14790  F  MOHITE KETKI CHANDRASHEKHAR     57.80   66 29136  F  CHOPRA SWENA NEMICHANDJI        57.64   67 14280  F  SOMAYYA MAYURI DHANESH          57.64   68 15530  F  NAGPURE KOMAL SUNIL             57.60   69 15308  F  NIKAM ASHLESHA DINKAR           57.60   70 15749  F  HALANDE SHWETA MARUTI           57.60   71 32967  M  JAGTAP KAILAS RAJU              57.60   72 32078  M  BHATT SAGAR RAJANDRA            57.60   73 34575  M  KAMTHE AKSHAY SHANKAR           57.45   74 32378  M  PAWAR ROHAN KISAN               57.45   75 12944  F  PENDHARKAR URMILA SHIVRAM       57.27   76 15119  M  PATWARDHAN SOHAM PARIMAL        57.27   77 12716  M  JAGTAP PRASAD SHANTARAM         57.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31229  M  GAIKWAD NIKHIL SAMBHAJI         45.64    2 13218  M  INGALE CHAITANYA PRABHAKAR      40.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32412  F  KUMBHAR KOMAL BHAU              89.80    2 21267  F  KUNJIR AKANKSHA ASHOK           83.27    3 18217  F  CHAVAN YOGESHREE YASHWANT       76.80    4 15116  F  SALUNKHE ABHILASHA PRASHANT     74.00    5 33342  F  BHAVEKAR RACHANA AJAY           73.27    6 12783  F  THAKUR SUSHILA BALESHWAR        72.80    7 15147  M  BARSODE PARTH NIKHIL            72.80    8 32444  M  BANDAL GANESH RAJENDRA          71.80    9 33159  M  SHELAR ROHIT DIGAMBAR           70.20   10 12915  M  KARWA RUSHIKESH MUKUND          70.00   11 32340  F  MORE ANUJA MACHINDRA            69.00   12 33197  M  KHEDEKAR KEDAR PANDURANG        68.60   13 15574  M  MORE CHETAK ASHOK               68.00   14 20103  F  GHOSALKAR MAYURI MAHESH         67.80   15 21290  M  PHOLANE SAURABH HARISH          67.80   16 13925  M  SHEDGE YASH JAGDISH             67.40   17 20910  F  JADHAV MOHINI NITIN             67.20   18 31715  F  NAIDU RITIKA RAMKRISHNA         67.00   19 28411  F  DISALE CHANDRAMA SHRIGANESH     67.00   20 16503  M  MEHTA NIRAV RAJESH              66.91   21 32921  F  SHEDE NIKITA SURESH             66.80   22 27678  M  SHETTY RAVIRAJ SADANAND         66.60   23 27169  M  SHAIKH RIZWAN IRFAN             66.36   24 13469  M  SHAH PARTH MONAL                66.00   25 15983  M  VERMA YASH RAJESH               65.45   26 32371  F  GAIKWAD PRATIKSHA ANIL          65.00   27 15573  F  SHETTY NIKIHITA SHARATH         64.80   28 15391  M  SHENDKAR SHUBHAM ANUKUSH        64.73   29 29743  F  THORAT SANCHITA VISHWAS         64.00   30 24454  M  PATEL PRAJJWAL MR PREMNARAYAN   63.60   31 15818  F  KODAG SHWETA SAMBHAJIRAO        63.40   32 30595  M  IYER VIGNESH SUNDERRAMAN        63.00   33 18807  F  BORKAR SHIVANI JAYENDRA         62.80   34 32962  M  KHADILKAR PARTH ABHAY           62.80   35 18465  F  PATHARE MOHINI RAJENDRA         62.60   36 18508  F  BARATE SHRUSTI SANJAY           61.40   37 16569  F  KADOLE SHREYA RAJENDRA          61.40   38 15468  M  KUNJIR TEJAS TANAJI             61.40   39 22206  M  SINGH MITHILESH MAHENDRA        61.20   40 16483  F  DESHMUKH SHWETA SUDHIR          61.09   41 12832  F  KUMAWAT MEENAKUMARI RAMCHANDRA  60.80   42 32490  M  DESHPANDE ARNAV DEEPAK          60.80   43 18894  M  GUPCHUP PRANAV SHRIKANT         60.80   44 30283  F  SHEGURI PRIYANKA PRAKASH        60.73   45 23002  M  DHORE GAURAV SUNIL              60.73   46 12182  M  CHAWLA MUKESH SHANKAR           60.73   47 26104  M  CHAVAN SHUBHAM BHANUDAS         60.55   48 21136  M  KULKARNI VAIBHAV MUKESH         60.40   49 19393  M  AGAWAL HARSHIT VINOD            60.36   50 12893  F  SANE YASHOMATI AVADHOOT         60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11980  M  BIGANIYA AMANKUMAR RAJESHKUMAR  60.20   52 19426  F  RAJPUT POOJA RAJESH             60.20   53 15677  M  KANHERKAR BHUSHAN SANJAY        60.00   54 12032  M  PAWAR JATIN NAGESH              60.00   55 34235  M  THOMBARE SOURABH GOVIND         60.00   56 18517  F  JAUL SUPRIYA RANJANA            60.00   57 21212  M  DURGE VAIBHAV MAHADEV           60.00   58 18228  F  CHAVAN MADHAVI RAVINDRA         60.00   59 18843  F  THAWARE ANUJA RAJENDRA          60.00   60 32302  M  ZUNZURKE NIKHIL SURESH          60.00   61 32402  F  NANGUDE PRAJAKTA TUKARAM        60.00   62 15816  M  JOSHI YADNYESH MAHESH           59.67   63 15477  M  TAKALE AKASH PRAKASH            59.40   64 13427  F  JADHAV PRERNA DEEPAK            59.27   65 12043  M  KADRE OMKAR MACHHINDRA          59.23   66 16354  M  GAIKWAD SIDDHARTH SUNIL         59.20   67 15713  M  SHAIKH SAMIR ALTAF              59.20   68 32041  F  KORPADE BHAGYASHREE DATTATRAY   59.20   69 16062  M  NIMBALKAR DHANVIJAYSINH ANIL    59.00   70 12942  M  YANPURE SARVESH DEEPAK          59.00   71 27558  M  NAHAR YASH HEMANT               59.00   72 25510  M  VERMA JAY RAJESH VERMA          59.00   73 16661  M  CHOUDHARY YOGESH JASRAJ         58.83   74 17760  M  BHAPKAR AJINKYA ARUN            58.80   75 21235  F  KULKARNI SHRUTI SHRIPRASAD      58.80   76 25525  M  LIMDIWALA HUSAIN HATIM          58.67   77 26321  M  BAFNA YASH GHANSHYAM            58.60   78 32034  M  HARSURE NITIN RAJENDRA          58.60   79 14638  M  PANDYA CHIRAG GUNWANT           58.60   80 11555  F  SAWANT APOORWA SHEKHAR          58.55   81 33330  M  SHINDE SURAJ CHANDRAKANT        58.40   82 11632  M  KHALADKAR ONKAR ASHOK           58.40   83 25311  M  PAWAR PRANIT PRAKASH            58.36   84 12793  M  PASALKAR SATYAM BALU            58.20   85 15347  M  JAMDADE ADITYA YOGESH           58.00   86 12195  M  RAJPUROHIT BHARAT SHRAVAN       58.00   87 17808  F  DAVE PALLAVI ASHOK              58.00   88 11867  M  SATHE ASHUTOSH ASHOK            58.00   89 11804  F  KHIRID DEEPALI DHANANJAY SHALA  57.82   90 17979  M  BHOGALE ANIKET DHANAJAY         57.80   91 34479  M  RAJPUROHIT ARVIND PRALHADSINGH  57.80   92 11984  M  GUPTA RAHULKUMAR DARGAHIPRASAD  57.80   93 11401  F  PARKHI SHEETAL HIRAMAN          57.64   94 13948  M  MOGRE DHANESH PRAKASH           57.60   95 22402  M  MANKAR RUSHIKESH VISHWAS        57.60   96 32433  M  CHONDHE SHUBHAM SHANTARAM       57.60   97 32390  M  KULKARNI RAHUL SANJEEV          57.60   98 20011  M  WALEKE NEHAL YASHWANT           57.60   99 18339  F  SONAWANE KAJAL DEEPAK           57.45   100 13022  F  SHELAR RAJNANDINI SOMNATH       57.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 20766  M  KULKARNI ANIKET UMESH           57.20   102 25230  F  SURVE SIDDHI SANTOSH            57.20   103 18509  F  SANAS KADAMBARI SUDAM           57.20   104 18137  M  PARANJAPE SAHIL RAVINDRA        57.20   105 34499  M  VARSHA KULDEEP RAJARAM          57.09   106 31114  M  SHAIKH SHAHID SADIK             57.09   107 14804  M  PARUNDEKAR PRASANNA NILKANTH    57.09   108 33398  M  KALE AKSHAY KHANDU              57.00   109 28067  M  SHINDE ABHISHEK VISHWAS         57.00   110 13368  M  VALAME TANAY SANDEEP            57.00   111 19086  M  MANKAR GAURAV GANESH            57.00   112 11348  F  PARGE MEGHA SARJERAO            57.00   113 14201  M  YEDVE SHUBHAM SANJAY            56.91   114 15998  M  BHANDARI SHRAVAN VIKAS          56.80   115 18902  M  DHAMALE PRASAD REVANINATH       56.80   116 18438  F  KALBHOR AMRUTA DEEPAK           56.80   117 22946  M  SOLANKI ANKIT VIVEK             56.73   118 15947  F  SHILIMKAR UTKARSHA SONTOSH      56.60   119 14244  F  GUPTE NUPUR CHINTAMANI          56.60   120 13943  F  NAGPURE HARSHDA GOKUL           56.60   121 21150  M  NISARGAND YASH SHRIKANT         56.60   122 25118  M  TANGADE TEJAS SHRIKANT          56.55   123 19439  M  KADAM SAGAR RAMLING             56.40   124 17840  M  SOLE CHAITANYA SUHAS            56.40   125 17020  M  MISHRA SHUBHAMKUMAR RAJKUMAR    56.40   126 33549  F  BALWAD DEEPANJALI BABURAO       56.36   127 15546  M  PASALKAR SANKET BABURO          56.33   128 33257  F  CHAVAN NIKITA SHEKHAR           56.20   129 19082  M  NIVANGUNE AKSHAY TANAJI         56.20   130 19036  M  VAISHNAV KISHOR GOVINDDAS       56.20   131 12506  M  SAYYED ASIF NISAR               56.20   132 27347  M  SHAIKH SAMEER ASHABI            56.18   133 18652  F  KADU VRUSHALI SANJAY            56.00   134 11602  M  ZAMBRE PRANAV PRADEEP           56.00   135 22676  M  GAIKWAD HANAMANT BHAGWAT        55.80   136 22662  M  INGULKAR PRANIT BALASAHEB       55.80   137 19496  F  SHINDE KAJAL RAVINDRA           55.80   138 19274  M  HADPAD AKASH SUBHASH            55.80   139 12788  M  PAIGUDE MANGESH VIJAY           55.80   140 32420  M  MATE RUSHABH SANJAY             55.80   141 19305  M  GHOLAP MOHIT RANJIT             55.60   142 32396  M  PATEKAR SAURABH MAHADEV         55.60   143 15841  M  JAT DINESH NEMICHAND            55.60   144 19287  M  BOOB ROSHAN SURESH              55.60   145 16151  M  PATHAK SHREYASH SANTOSH         55.45   146 20117  M  SANAS SAMEER ASHOK              55.40   147 15295  M  TAPASVI AMEY SUNIL              55.40   148 18210  M  TANGADE AJINKYA VIJAY           55.40   149 11019  F  SALVI HARSHADA WILSON           55.20   150 27651  F  SAKPAL TRUPTI SUNIL             55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 32329  M  UNECHASHARMA SURAJKUMAR RAVIND  55.20   152 18643  F  PATIL VARSHA VINAYAK            55.00   153 33326  M  KARANJAWANE AKHIL VILAS         55.00   154 34721  M  DALYA SHUBHAM MURLIDHAR         55.00   155 19443  F  PATHAN TAMANNA INAYAT           55.00   156 13356  M  PUNALKAR AKASH PUNALKAR         55.00   157 12911  M  CHAVAN ANAND SUDHIR             55.00   158 14115  M  BATHE PRATIK BHARAT             54.91   159 33743  F  MEHTA MEGHA BARUN KUMAR         54.91   160 27357  M  DALVI SUMIT RAJU                54.91   161 18584  M  JADHAV ABHIJIT PANDURANG        54.91   162 18133  F  DIXIT MANALI MILIND             54.91   163 11396  M  SAHASRA BUDHE NACHIKET VIDYADH  54.80   164 18876  M  MOHOL AKASH RUSHIKESH           54.80   165 13143  F  VIBHUTE GAYATRI SUDHIR          54.80   166 13566  M  BOLADRA NILESH NARAYANLAL       54.73   167 17683  F  HINGAD PUJA BHARAT              54.73   168 33737  M  THOPTE NIKHIL SHIVRAM           54.60   169 17591  M  THAKUR DIVESH VIVEK             54.60   170 31109  M  MANDAL MIRAJ MOHSIN             54.60   171 25882  M  SUTAR NAKTARAM MOHARAM          54.55   172 19225  F  MORE KOMAL VINAYAK              54.40   173 16621  M  MASTUD MAHESH AJINATH           54.40   174 11455  M  AGRAWAL VAIBHAV HARIOM          54.20   175 25595  F  KUDALE MINAL GANESH             54.20   176 19103  F  MORE AKSHATA RAMESH             54.20   177 32240  M  QURESHI SIMAB TAHIR             54.18   178 12768  M  SALIAN AKSHAY SUDHAKAR          54.18   179 33119  M  SHELAR SOURABH PRAKASH          54.00   180 19293  M  KARANDIKAR AMEYA SURESH         54.00   181 26299  M  SALUJA ARSHDEEPSINGH SANJEEV S  54.00   182 20107  M  SOMVANSHI SANGRAM YOVRAJ        54.00   183 13017  F  MORE RUPALI SADASHIV            54.00   184 27625  M  SURVE SURAJ SAGAR               54.00   185 27108  M  BOHRT HUSTUFA IDRIAS            54.00   186 22577  F  FRANCIS SHRLEY STEVEN MARY      54.00   187 31451  M  PATHAK SURAJ SHANKAR            53.82   188 18488  F  INGAWALE KAJAL NAMDEV           53.80   189 33654  M  WAGHMARE OMKAR RAJU             53.80   190 18452  M  BHAGAT PRATHAMESH VASUDEV       53.80   191 32006  M  MANDKE MANDAR RAJENDRA          53.80   192 29146  F  MEHTA SURBHI RAJENDRA           53.64   193 17491  M  VILKAR SHUBHAM MURLIDHAR        53.60   194 11836  F  BHILARE KALYANI SATISH          53.45   195 15917  M  GHATGE SHUBHAM SURESH           53.40   196 17085  M  SONI RAJ ASHOKKUMAR             53.27   197 17498  M  OSWAL JAYESH SHANTILAL          53.27   198 27937  M  PASCAN MANOJ PARAS              53.27   199 11784  M  DHAVALE SWAPNIL GANESH          53.20   200 18723  M  MHASAWADE KIRAN SADANAND        53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 19056  M  BARNE ADESH RAJESH              53.20   202 27641  M  SHINDE RUSHIKESH RAMESH         53.20   203 18667  F  MARATHE PINKI DNYANESHWAR       53.09   204 13167  M  SHINDE GAURAV ANANT             53.09   205 32260  F  CHAKOR ADITI DHANANJAY          53.00   206 15178  M  SHINDE KEDAR AJIT               53.00   207 34435  M  BHAGAT PRASANNA KUMAR           53.00   208 32318  M  GAIKWAD RUNAL MANOJ             52.80   209 33785  M  HALDE TALHA SAJJAD              52.80   210 30431  M  ASHAR MEET TUSHAR               52.73   211 16607  M  BELUSE NILESH PUNDALIK          52.60   212 25603  F  BOTHARA JAGRUTI NANDKUMAR       52.60   213 12141  M  JADHAV SHUBHAM SHANRAJ          52.60   214 19165  M  GUNJIKAR HARSH UDAY             52.55   215 26435  M  NANDGUDE AKASH DILIP            52.40   216 22465  M  KULKARNI NEEL ATUL              52.40   217 15534  M  GALANDE VIVEK KISAN             52.40   218 31473  M  BHOSALE OMKAR PRAVIN            52.40   219 11606  F  KONDE SIDDHI SANJAY             52.40   220 11488  M  BIRADAR RAMKRUSHA BHEEMRAO      52.40   221 14379  M  MATE AKSHAY RAMDAS              52.36   222 25229  M  SURVE ABHISHEK PREKASH          52.20   223 18108  M  BARATE OMKAR TUKARAM            52.20   224 32430  F  KOLEKAR REVATI RAJENDRA         52.20   225 14652  M  RODGE PARESH MAHESH             52.00   226 18171  M  RAJPUT SHUBHAM CHANDRASHEKHAR   51.82   227 18443  M  HALANDE SAURABH DATTATRAY       51.80   228 13158  M  KULKARNI PRATIK PRAVIN          51.80   229 18670  M  MATE OMKAR SUNIL                51.80   230 17410  F  KALBHOR AAKANSHA DASHRATH       51.67   231 32493  F  DALVI VAISHNAVI NITIN           51.64   232 13209  F  WAGH SONAM PRADIP               51.64   233 11425  M  BOHRA CHETAN RATNA              51.60   234 14211  M  SHAIKH TABREJ RAJMOHAMMAD       51.40   235 24714  M  MORE DEVESH PANDURANG           51.40   236 25879  M  BUL VIKRAM DHANSINGH            51.40   237 14095  M  GAWADE SANKET PRADEEP           51.40   238 14286  M  SATHE BALIRAM SUDAM             51.27   239 17552  M  WAGHMARE KUNAL RAMAKANT         51.20   240 11466  M  DUGGAL VAIBHAV VIJAY            51.20   241 11892  F  RAJPUROHIT ANJITA KISANSING     51.20   242 22232  M  INGULKAR SHRIKANT DEVRAM        51.20   243 32345  M  RAJPUT DIPAK SURESH             51.20   244 33385  M  MAHANGARE ROHIT DILIP           51.20   245 33336  M  JAISWAL VIKAS SHAMBHU           51.20   246 20184  M  THAKUR CHAITANYA GANESH         51.20   247 16557  M  GOUDA SAHIL HARISHCHANDRA       51.20   248 17657  M  SHAIKH SOHEL AMIR               51.00   249 14197  M  BHONG PRITAM PRADIP             51.00   250 18690  M  CHANDORA MUKESH HARIRAMJI       51.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(C031) SINGHAD COLLEGE OF ARTS SCI & COM, NARHEAMBEGAON(BK) PUNE 46 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 18798  M  MULLANGI BALAKRISHNA RAJENDRA   51.00   252 12328  M  JAGIDALE AJAY GAJENDRA          50.91   253 18992  F  DHAMALE TEJASWI ARUN            50.91   254 19130  M  DESHPANDE ROHAN SANDEEP         50.83   255 15978  M  DARWTKAR ABHISHEK KISHOR        50.80   256 14996  F  BHAME NIKITA RAGHUNATH          50.80   257 11426  M  DARWTKAR ABHISHEK KISHOR        50.80   258 22252  F  TRIBHUWAN DEEPALI PRADIP        50.80   259 13475  M  JADHAV RUSHIKESH SANJAY         50.60   260 32064  M  BHAREKAR MAHESH VISHNU          50.55   261 12089  M  GOGAWALE AKSHAY ANIL            50.40   262 33338  M  GORAD OMKAR GANGADHAR           50.40   263 16269  F  GAJBHAR MAHALAXMI MAHESH        50.40   264 11167  M  PATHAK MAHENDRA HARTHARRAO      50.40   265 13134  M  SINGH AMAN ANIL                 50.40   266 30618  M  ZIADA MUSTAFA ASIM              50.36   267 16082  M  NAGDEV VISHAL DEEPAK            50.20   268 34131  M  SHINDE MITHILESH DHANRAJ        50.20   269 13999  M  RATHOD NARESH GOPAL             50.20   270 15808  F  CHAVATMAHAL PANCHSHILA SUBHASH  50.20   271 13294  M  JAGTAP NIKHIL NARESH            50.18   272 20821  M  MANE ANIKET ARUN                50.00   273 14891  M  JAWALKAR SHUBHAM SHAHAJI        50.00   274 11847  M  POTE YOGESH MARUTI              50.00   275 12370  F  CHODHARI SUPRIYA AANANTA        50.00   276 19177  F  AGARWAL SHIVANI SATISH          49.82   277 16851  M  NAIR SHREYAS HAREENDRAKUMAR     49.80   278 14708  M  BHOSALE VINAYAK RAJENDRA        49.80   279 22741  M  NIKAM HRISHIKESH DEEPAK         49.80   280 33503  F  KADUKAR KOMAL GANGARAM          49.80   281 12987  M  KUMAR HEMANT RAMJANAM           49.80   282 15995  M  KAKADE DAYANAND KIRAN           49.64   283 33303  F  CHOUDHARI MOHINI CHENARAM       49.60   284 19351  M  DESHPANDE SAURABH VINAYAK       49.60   285 12593  M  MULUK ANUJ VILAS                49.60   286 21144  F  BHADAWALE NEHA KASHINATH        49.45   287 14931  M  MAURYA RITESH GIRDHARILAL       49.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C032) P.JOG HIGH & JR. COLLEGE, SHINGAD ROAD, PUNE 37             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22255  M  KORE AUDUMBAR MOHAN             47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C032) P.JOG HIGH & JR. COLLEGE, SHINGAD ROAD, PUNE 37             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11003  M  GHOLAP AJINKYA RAJENDRA         44.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C032) P.JOG HIGH & JR. COLLEGE, SHINGAD ROAD, PUNE 37             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21244  F  VAIDYA TANMAYEE SHRIRANG        73.40    2 12975  F  BODKE NAMASHREE ASHOK           66.40    3 12568  F  PAWGI ISHA MADHUKAR             65.00    4 34101  M  SAKPAL ANIKET HANUMANT          64.91    5 15287  F  POKARNA AKSHATA SANJAY          64.00    6 34346  M  SHINDE DINESH RAJENDRA          62.40    7 32057  F  BHADE SNEHAL BHARAT             61.09    8 15241  M  DEVI VATSAL BHARAT              60.91    9 14682  M  SAPRE ADITYA KIRAN              60.20   10 34299  M  SAHANI SHUBHAM RAMSEVAK         60.00   11 19349  M  THOPATE GANESH MACHINDRA        60.00   12 15442  M  SHINDE ASHISH VIJAY             60.00   13 18084  M  KAWLE ANUP ANANT                60.00   14 25503  F  THORAT SHITAL DATTATRAYA        60.00   15 11716  F  SRINATH KRITHNAK K SRINA TH     60.00   16 11559  F  RAWADE POOJA DATTA              58.80   17 18348  F  KOKATE POURNIMA AJAY            58.60   18 24817  F  POL AJEETA PRAKASH              58.36   19 13896  M  KHANDELWAL GOURAV GIRIRAJ       58.18   20 12676  M  ENTEMAN PRATIKKUMAR JAYKUMAR    57.80   21 18423  M  PATOLE AKSHAY VIJAY             57.80   22 18026  M  PHATAK AJINKAY ACHYUT           57.60   23 19436  F  POL JEJASWINI POPAT             57.00   24 32084  F  SALUNKE SHITAL SUDHAKAR         56.60   25 18211  M  GUNJAL PRASAD TULSHEDAS         56.60   26 15672  M  THORE ROHAN NANDKUMAR           56.60   27 34437  F  KANDHARE PRACHI NITIN           56.40   28 17111  M  KAMATHE RHISHIKESH SUNIL        56.40   29 11794  M  INGOLE DEVEN RAVINDRA           56.40   30 14268  F  MORE PRACHI PRAKASH             56.40   31 14490  F  BODKE DHANASHREE SUNIL          56.40   32 14497  M  BHOSALE KUNAL UMESH             56.20   33 33606  M  JOGADE AVINASH LAXMAN           56.20   34 14510  F  SHINDE PRADYA SHANKAR           56.18   35 14028  M  SHAH ROHAN RAJENDRA             56.00   36 11959  M  YANPURE KAUSTUBH AJAY           56.00   37 17006  M  SHAHPURKAR SUNNY RAJU           56.00   38 20863  M  KULKARNI SHUBHAM SHAM           55.60   39 19479  M  GOLE SIDDHESH VIVEK             55.60   40 20048  M  KUNJIR KISAN BALU               55.40   41 18745  F  NALAWADE MRUNAL RVINDRA         55.40   42 19026  M  CHAUHAN VINIT ASHOKKUMAR        55.27   43 22532  M  HUDDAR MILIND LAXMIKANT         55.27   44 13159  M  SHELAR AKSHAY BAPU              55.20   45 34470  M  BHAME ROHAN ANIL                55.09   46 18528  M  DANGE SAURABH SACHIN            55.00   47 25267  M  MAHADIK GAURAV SANTOSH          55.00   48 14714  F  SAWANT SUSHMA BABASAHEB         54.80   49 27692  F  KUDPANE SUMITA MOHAN            54.60   50 17327  M  ALHAT CHAITANYA PRAMOD          54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C032) P.JOG HIGH & JR. COLLEGE, SHINGAD ROAD, PUNE 37             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14220  M  KELKAR ATHARVA NITIN            54.40   52 14513  F  RAJIWADE ANKITA DILIP           54.20   53 34640  M  KAMBLE KULDEEP MADHAV           54.20   54 12888  M  PAWAR BABAN SHANKAR             53.60   55 18205  M  KHEDEKAR VIRAJ GOKULDAS         53.60   56 17934  F  BHOSALE SUCHITA SATISH          53.60   57 19061  M  KULKARNI MANGESH ]VINAY         53.45   58 19290  F  CHITALE SRISHTI SHRIKANT        53.27   59 27411  M  HAWLE AVINASH BABRUVAN          53.20   60 22083  M  FALE VINAYAK VIJAY              52.60   61 34656  M  BHOSALE VRUSHABH SHARAD         52.60   62 22033  F  GODAMBE ASHWINI SHIVAJI         52.60   63 15458  M  PUTAGE AVINASH KRUSHNA          52.60   64 14558  F  DAVE MEGHANA JITENDRA           52.40   65 19409  F  GHULE NIKITA SHANKAR            52.40   66 29727  M  YADAV ANIKET RAJENDRA           52.00   67 12292  F  BALLAL SNEHAL CHANDRAKANT       51.80   68 11420  M  KHANEKAR VINIT RAVINDRA         51.60   69 13253  M  MHALSEKAR ANIKET MAHESH         51.45   70 11759  F  DESHMANE PRIYANKA ATUL          51.45   71 34345  M  WAGHMARE GOPAL AMBADAS          51.20   72 18524  M  GONGALE CHITANYA SANJAY         51.00   73 18471  M  SHEJWAL AKASH ARUN              50.60   74 21226  F  SHAIKH SHARMIN MUSTFA           50.20   75 19069  M  DALVI VAIBHAV VIJAY             50.20   76 13072  M  FALE PRAVIN DAMU                50.20   77 17046  M  LAHOTI VARUN RAJENDRA           49.64   78 13351  M  KINDRE HRISHIKESH PRAKESH       49.60   79 12885  M  SALVI SIDDHARTH SUNIL           49.40   80 14113  M  SURNIS CHAITANYA MOHAN          49.27   81 14153  M  ITHE MANASSEN JOSEPH            49.20   82 17136  M  BHORDE SHUBHAM SUBHASH          49.00   83 21238  M  MATE SANKET SURESH              49.00   84 20020  F  WANJALE SHUBHADA KAILAS         49.00   85 16622  M  CHORGHE AVINASH DATTATRAY       48.80   86 14500  M  MHASKE AJINKYA NARENDRA         48.80   87 33708  M  RODE ROHAN SANJAY               48.80   88 14209  M  GADVE PRASAD SURESH             48.80   89 16928  F  HAZARE KETAKI RAJENDRA          48.80   90 33140  M  RATHOD KULDIP MANDANLAL         48.60   91 33206  F  SHETTY SAMPADA RAJKUMAR         48.40   92 34284  M  PASALKAR PRANAV SANJAY          48.40   93 20024  F  KANASARE MADHURI MADHUKAR       48.36   94 15497  M  BAPAT NIRANJAN MILIND           48.20   95 14945  M  JANGAM TUSHAR SANTOSH           48.20   96 19223  M  LOHOKARE ABHISHEK ARVIND        48.18   97 14205  M  WARGHADE RUSHIKESH VILAS        48.18   98 28050  M  NARWANI PARESH LAL              48.00   99 25432  F  PATIL NIKITA CHANDRAKANT        48.00   100 34503  M  JADHAV RUSHIKESH DIPAK          47.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C033) ASIAN JR. COLLEGE OF SCI., COMMERCE & ARTS NARHE PUNE 41     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 21172  F  LONKAR VRUSHALI MANDAR          68.36    2 14423  F  BHAVALAKAR ASHWINI MITOO        60.00    3 11461  M  VERNEKAR VINAY RAJAN            60.00    4 27359  M  MERWADE OMKAR SOMNATH           59.20    5 29056  M  WALIMBE CHAITANYA SANDEEP       57.40    6 19233  F  DATAR MRUNMAYEE VILAS           56.40    7 12434  M  BAGAITKAR JAIDEEP AJIT          56.36    8 11967  F  CHANDEKAR PRERNA SANJAY         55.20    9 22830  M  PRABHU SHUBHAM SHRIDHAR         55.09   10 34411  F  DHAWDE ALISHA PRAKASH           54.91   11 12463  M  CHIKANKAR VAIBHAV VISWAMBHAR    53.80   12 24733  F  TIWARI SAREETA KRUSHNACHANDRA   53.60   13 32944  F  SAVADATTI POORVA ANIL           53.40   14 17353  M  MANE KIRAN ABHAY                52.80   15 17419  M  WALUNJKAR SHUBHAM PRAKASH       52.00   16 27655  M  PAYGUDE SUNNY VINOD             51.60   17 32471  M  BHOLARE VAIBHAV RAJU            51.40   18 13176  M  KHAN ASALAM HUSEN               49.45   19 12988  M  FRANCIS SIMON RAVI MONIKA       49.20   20 13070  M  ZARPALA SUBHASH MOHAN           49.20   21 29449  F  DHURE VIJAYA RAJENDRAKUMAR      48.91   22 11360  M  CHORGHE UMESH MARUTI            48.80   23 32073  M  GARUD AMBARISH GOVIND           48.00   24 11206  M  KONDHALKAR VIJAY HANUMANT       48.00   25 32474  M  GHORPADE ANIKET SANTOSH         47.80   26 17623  M  CHOUDHARY VIKRAM MOHANLAL       47.60   27 13205  M  FATTEPURE ROHIT DHANAJI         47.60   28 12521  M  THORAT ADITYA SANJAY            47.40   29 18861  F  BALGE NIKITA BALASHAB           47.20   30 21166  M  HAGAWANE AMAR RAJU              47.20   31 11928  F  BAJWE AISHWARYA SULINDERSINGH   47.00   32 29540  F  SHARMA JYOTI RAMESHWARSHARMA    47.00   33 15901  M   THARUN VISHWANATH              46.40   34 12549  M  SHIRKE OMKAR SATISH             46.40   35 11526  F  SHAIKH NAUSHIN JAVED            46.36   36 27825  M  GHULE KUNAL SANJAY              46.20   37 14624  F  THOPATE SHWETA PURUSHOTTAM      46.18   38 32337  M  PATOLE ROHAN RAJNIKANT          46.18   39 20914  M  TONDE SUDHANSHU SHANTARAM       46.00   40 13129  M  DHUMAL AKASH VITTHAL            45.82   41 11977  M  CHARWAD OMKAR RAJESH            45.80   42 18682  M  LAWAND SHUBHAM JAYSING          45.60   43 13377  M  GUJAR GOVIND HEMRAJ             45.45   44 22556  M  GAIKWAD ANIKET PRAVIN           45.27   45 12325  F  SALUNKE PRADNYA PRAKASH         45.20   46 15204  M  BHARATI AKSHAY DEEPAK           45.20   47 18143  F  KHAN SAMEERA SUSHILA            44.60   48 22004  M  BHAMBURKAR OMKAR DEEPAK         44.60   49 32099  M  BALKAWADE VINAYAK RAMESH        44.40   50 33685  M  SURYAWANSHI AMIT DATTATRYA      44.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C033) ASIAN JR. COLLEGE OF SCI., COMMERCE & ARTS NARHE PUNE 41     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 15131  M  KOLHE AKSHAY HARISHCHANDRA      44.36   52 22412  M  KHAMKAR VEDANT MILIND           44.20   53 31120  M  SHAIKH MONIS SHARFIQUE          44.00   54 14542  F  KULKARNI MANASI GOVIND          44.00   55 14764  F  PALEKAR KASHMIRA DINESH         43.60   56 11529  M  PRADHAN ABISHEK YOGESH          43.40   57 17852  F  SHEWALE SANGEETA VILAS          43.33   58 19412  F  WARLIKAR NUPUR SUNIT            43.20   59 17949  F  BHISE AVIDHA PRAKASH            43.00   60 34682  M  UTTEKAR ABHISHEK SHRIPAT        42.60   61 18408  M  ANGRE ANUJ SUNIL                42.55   62 12981  M  MORE MONISH SUNIL               42.40   63 15225  M  BIBAVE ASHISH DNYANESHWAR       42.18   64 22746  M  DANIEL KEVIN SYLVESTER          41.60   65 15176  F  NAGWDE VAISHNAVI USHA           41.60   66 14229  M  SHAIKH ARMAN MOHAMMED  ABDUL R  41.40   67 12998  F  PASTE NETRA ARUN                41.27   68 12000  M  MAILESHWAR AKASH RAVINDRA       41.20   69 32574  M  SHAIKH AAMIR MOHAMMEDSHARIF     41.00   70 34603  M  PARDESHI NIKHIL BHARAT          40.80   71 32323  F  GONATE URMILA RAM               40.73   72 15294  M  SINGH MONUPRASAD SHIVNANDAN     39.80   73 21248  M  CHAVAN SHUBHAM SUVARNA          39.40   74 11024  M  TIWARI SURAJ RAJENDRA           38.80   75 17955  M  ALI SUHAIL HAMID                38.60   76 22672  M  GODBOLE MAYURESH MADHAV         38.00   77 21139  M  CHAVDHRI RAHUL DEVARAM          37.64   78 15002  M  UTTEKAR AKASH VIJAY             36.91   79 18804  F  KADAM RAGINI ANANT              36.60   80 13376  M  CHOUDHARI SOHAN NARAYANLAL      36.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29511  F  KASBE PAYAL KISHOR              51.20    2 27120  F  SWAMY NILESHWARI PRAKASH        51.00    3 27711  M  DEDE SAGAR RAGHUNATH            50.40    4 27742  M  KAMBLE SUMEDH DEEPAK            49.80    5 15513  M  GHANGALE PRANIT PRASHANT        48.40    6 29782  M  GOVINDE SRINIVAS YELLAPPA       46.40    7 31292  M  NAIKNAWARE SWAPNIL SANJAY       46.00    8 27290  M  SONAWANE ABHIJEET SANJAY        45.82    9 23455  M  DEVRE VIGNESH KHANDU            45.60   10 12127  M  CHANDALIYA AKSHAY RAJESH        44.18   11 17047  M  MORE YOGESH RAMESH              43.64   12 28202  M  KAMBLE VIHAR MADHKAR            43.20   13 17567  F  RANDHIR KAJAL NARAYAN           42.80   14 25760  M  KANDERA SUMIT ANIL              40.60   15 22695  M  MORE ANIRUDHA RAJENDRA          39.39   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14858  M  GANGEKAR MAYANK MAHADEV         49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 11285  M  DESHMUKH AKSHAY RAMESH KALPANA  51.40    2 14271  F  PAWAR RAJASHRI SHASHIKANT       48.20    3 20944  F  NIKAM SANTSOH SUDHAKAR          46.00    4 20804  M  CHAVAN ABHIJEET MANOJ           39.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16903  M  GAJUL BALKRISHNA VISHNU         48.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34760  M  PARAB SHUBHAM UTTAM             49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 34683  F  ANSARI AFROZ SALEEM             78.20    2 24727  M  KHAN QAISAR AYYUB               77.80    3 29596  F  SHAIKH TABASSUM HUSSAIN         74.91    4 17736  F  SHAIKH MEHEESH AJAZ             73.20    5 17008  F  BAGRECHA AASHI VIPUL            73.17    6 27515  M  BEHDIN SHAHBEHRAM FARZIN MINA   71.00    7 23965  M  PAWAR AMIT PRAKASH              70.60    8 31905  M  KORE SOMNATH SUDHAKAR           69.82    9 14960  F  AWASARE GAURI DATTATRAY         69.40   10 12178  F  MATHEW NORAH TIMMY ABDULLAH     69.00   11 27528  F  NILGIRIWALA AYIESHA NASRU       68.73   12 14129  M  POONJA CHITRESH RAMA            68.73   13 30240  F  GOEL NIKITA ANAND               68.55   14 13974  M  SHAIKH MAJID RAZIA              68.18   15 23964  M  PAWAR SUMIT PRAKASH             67.09   16 27197  F  LASHKARI SIMRAN AHMEDALI        67.00   17 30143  M  MHASKE KARAN SHEKHAR            66.60   18 30065  F  KHANDELWAL NISHA SANEEV         66.40   19 28126  F  PAWAR RUTUJA BALASAHEB          66.18   20 30539  M  DIGHE PRATIK MADHUKAR           66.00   21 27377  M  TIWARI ARVIND PRABHUNATH        65.45   22 30232  M  PATHAN IBRAHIM SALIM            65.40   23 23754  F  BHOLE MOHINI DEEPAK             65.40   24 30592  M  AGARWAL SHUBHAM ASHOK           64.91   25 16915  F  RATHOD RIYA JITENDRA            63.82   26 29507  F  GAWARE NEHA ASHOK               63.80   27 20102  M  AKHADE OMKAR KAILASH            63.80   28 19869  F  LONKAR TEJAL PRAVIN             63.27   29 27573  F  KONALE POOJA UMAKANT            63.00   30 22365  F  SAAIKA RUSHANTARA ASGARALI      62.91   31 11442  F  BANGAD JOGINDER AMARJEET SINGH  62.91   32 31944  F  ROKADE PRADNYA RAMESH           62.80   33 28052  F  GAIKWAD PRANALI NARAYAN         62.60   34 23475  F  SABLE SIMRAN JAICHAND           62.36   35 33207  F  TANPURE SHRADDHA JAYWANT        62.20   36 27819  F  JADHAV SAKSHI PRAVIN            62.00   37 17351  M  SHAIKH HUZEEA FAROOQUE          61.82   38 30124  M  SALVE ABHISHEK KASHINATH        61.80   39 30380  M  TELORE SANDESH RAVINDRA         61.80   40 34129  F  ANSARI SANA SALIM               61.40   41 27508  M  SHAIKH AMAN SHRI MOINUDDIN      61.33   42 30350  F  KITHIYA SONIA SHIRAZ            61.20   43 27449  F  MERCHANT ALISHA ROZINA          61.00   44 17170  M  MURTHY HENDRYSON STEVEN         60.80   45 19868  F  LONKAR PAYAL PRAVIN             60.73   46 14618  F  KALE KOMAL KALURAM              60.60   47 11801  M  THORAT ROHIT AJEENATH           60.40   48 28375  F  CHABUKSWAR PRACHI SUBHASH       60.00   49 31945  F  ROKADE ANKITA ASHOK             60.00   50 12532  F  LODHA KIRAN MOHANLAL            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 31266  M  CHAVAN SATYAM SANJAY            60.00   52 23924  F   S SANGEETHA SIVAGAMI           59.60   53 28093  F  SAMUEL CRYSTAL CLEMENT          59.27   54 12410  M  DAVE YASH DHIRAJKUMAR           59.20   55 29778  M  BHAME SOMNATH NAYANA            59.20   56 28377  F  RANKA POOJA SHANKARDAS          59.09   57 20733  F  SATHE PALLAVI DILIP             59.00   58 28082  M  CHHETRI NIRMAL AMAR             59.00   59 16806  M  MALLICK AFSAR ABBAS             58.60   60 30454  M  JANGID HEMRAJ ROOPNARAYAN       58.40   61 20046  M  BUKHARI MUJTABA AHMED MOHIB HA  58.33   62 17210  F  GULGE PRANITA PRASHANT          58.20   63 27824  M  JADHAV PRATIK PRAVIN            57.80   64 28153  F  SAVARTKAR KETKI VASANT          57.60   65 17593  M  SHAIKH SARFRAZ MOHAMMEDSHFIQUE  57.60   66 14870  F  KUDALE POOJA VILAS              57.40   67 24737  F  SHAIKH NUZHAT ALTAF             57.40   68 23914  F  MORE MAJIREE CHANDRAKANT        57.40   69 34589  F  FALCAD CLARISSA CEDRIC          57.40   70 29862  F  SAYYED FATIMA ALTAF             57.27   71 18669  F  JAIGUDE SHITAL NANDU            57.20   72 24726  F  SHAIKH ZEBA PARVEEN ASHFAQUE    57.09   73 19416  F  UBHE RESHMA DNYANESHWAR         57.09   74 16753  M  SAYYED ADIL ASHRAF ALI          56.91   75 20090  M  CHAVAN ALVIN SUREKHA            56.91   76 29597  F  PAL RENUKA RAM DAUR             56.91   77 27275  M  NEGAL SUNNY ALEX                56.91   78 29632  F  KHAN AYISHA ASIF                56.80   79 27335  F  SINGH AMRUTA RAMAKANT           56.60   80 30202  M  SHINDE HARISH DIPALI            56.60   81 25709  M  AMBEKAR ADITYA SANJAY           56.40   82 32046  F  BALGUDE ASHWINI PRAKASH         56.20   83 23476  M  SHINDE SAGAR PANDIT             56.20   84 27332  F  TORNE AISHWARYA RATNAKAR        56.20   85 23747  M  NAIR SHREENATH HARIDAS          56.00   86 20131  M  SHARMA AMIT CHHOTELAL           56.00   87 30388  M  ASHTEKAR YOGESHWAR DNYANESHWAR  56.00   88 22264  M  THARKUDE SUSHIL SANTOSH         55.82   89 24259  M  NARI SAURABH SURESH             55.80   90 34256  M  TARAN NAMAN NIRDESH             55.80   91 11817  F  PARAB APURVA TUKARAM            55.40   92 33742  M  DAMARIYA KAUSHAL NANDLAL        55.40   93 27900  M  ANSARI SHAKIR SABIR             55.27   94 20777  M  MORE SAIEL MANOJ                55.27   95 27737  M  MALKAPURKAR PETER MANUEL        55.23   96 31907  M  KALAPPURAKKAL YASH MANILAL      55.20   97 16004  M  CHAWLANI SAHIL SHAM             55.00   98 18431  M  FARGADE OMKAR GORKHNATH         54.91   99 13429  M  JORI AKSHAY NATHU               54.80   100 30516  F  GODWANI RITIKA RAJESH           54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C034) DR.BABASAHEB AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLL       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 13480  M  PAWAR ROHAN RAJENDRA            54.80   102 28013  M  SHAH AFTEALAM MOHAMADRAFIQ      54.73   103 17492  M  CHAVAN ABHISHEK KISHOR          54.40   104 14222  M  SHAIKH MOHAMMEDSAJID ASLAM      54.40   105 30817  F  SAWANT ANKITA DINESH            54.40   106 29601  M  SHARMA PRADEEP YOGENDRANATH     54.20   107 29704  M  SAYYED SALMAN ISMAL             54.20   108 23594  F  SHAIKH NAZNEEN NOORHASAN        54.18   109 23757  M  JADHAV DWARKESH SUDARSHAN       54.00   110 13390  M  AMRALE OMKAR VILAS              54.00   111 28271  F  SHAIKH HEENA SHAKIR             54.00   112 31287  M  SHAIKH AHAD AKHLAQUE SHABANA    54.00   113 30014  M  SURYAWANSHI ASHUTOSH AVINASH    53.82   114 14839  M  KALE SOURABH ADINATH            53.82   115 22034  F  PINJARE SHABNAM SHABBIR         53.80   116 25589  M  TOPIWALA MURTUZA KAIZAR         53.80   117 15038  M  PATANWALLA BURHANUDDIN MANSOOR  53.71   118 30344  F  UDHWANI RITU RAJESH             53.64   119 31979  M  SAYYED ASHRAF ALI SHAMSHUDDIN   53.60   120 16789  M  KULKARNI PRANAY PRADEEP         53.60   121 17722  M  TELORE SAURABH SATISH           53.45   122 30699  M  SALVE ROHAN VILAS               53.40   123 31788  M  BADGUJAR ROHIT PRAKASH          53.40   124 28167  M  RAJAPPAN ABHIRAJ SHEELA         53.27   125 17974  F  BARAT PALLAVI VINOD KUMAR       52.91   126 14781  F  VEMULKAR AISHWARYA VINOD        52.80   127 22008  M  SHAIKH SOHAIL ISMAIL            52.60   128 27776  F  MANIYAT SUPRIYA SUGHNAN         52.40   129 20440  F  GOMEZ JACQUILIN RICHARD         52.40   130 14377  M  PARDESHI SUJAN VIKRAM           52.36   131 15341  M  KAMBLE SIDDHARTH VIJAY          52.20   132 11708  F  KAMBLE SGWETA CHANDRAKANT       52.00   133 22592  M  INGALE MANOJ DILIP              51.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28138  F  SARSAR KOMAL RAJENDRA           52.80    2 26360  F  GADE KRUPA SANTOSH              52.40    3 12330  M  DALVI SUYOG BAJIRAO             52.36    4 28361  F  KAMBLE SONAM SHIVAJI            50.80    5 16966  F  MANDLI NIKITA VISHAL            45.60    6 11887  M  SHINDE HRISHIKESH ASHOK         44.40    7 34762  M  ADSUL YOGESH SUNIL              43.85    8 34031  M  PARDESHI ROHIT SUDHIR           43.60    9 27787  M  AUSARMAL AKASH ASHOK            43.00   10 17755  F  SHINDE SHWETA RAMESH            42.55   11 30598  M  KADAM SAURABH UTTAM             40.40   12 31995  M  JAGTAP AKSHAY ANIL              38.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 13216  M  CHAVAN RISHABH NITIN            52.60    2 17144  M  BORDE KAMALESH PRAMOD           51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 18845  F  DHANGEKAR ABOLI RAMDAS          51.60    2 27301  F  SALUNKE POOJA RAVINDRA          49.00    3 17025  M  KADAM NIKHIL RAJU               40.20    4 16856  M  HIRVE ANIKET ANIL               38.80    5 11487  F  TAMBOLI SAMRIN SAMRIN SAMIR     38.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15409  M  SHINGARAM HARSHAD PRAKASH       50.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17833  M  RAJPUT YASHPALSINGH GANPATSING  76.73    2 27846  F  NAIR LAXMILATA MANNI            73.60    3 29815  F  SHAIKH SIMRAN CHAND             73.09    4 30542  M  ANANDANI VISHAK SURESH          69.45    5 28291  M  GHODKE DNYANESHWAR ALKA         69.20    6 28079  M  DAROCH AMANDEEP UDHAM           68.40    7 18661  F  KOLI PRIYA RAMANNA              67.82    8 17415  M  SHINDE AMAR SANJAY              67.82    9 19616  F  GAIKWAD ROHINI SUDHIR           67.40   10 29900  M  AMAN BURHANUDDIN ZOHER          67.09   11 30852  F  MORE MRUNALINI RAVINDRA         67.00   12 29748  F  MEMON SAUDA BASHIR              66.91   13 28382  F  SHAIKH SALIMA QALIMA            66.80   14 14868  F  KHANDAGALE TRIVENI OMKAR        66.55   15 16723  F  PANDYA GINI AMIYA               66.20   16 28435  M  MEMANE SHUBHAM RAMDAS           66.20   17 27872  M  DESHMUKH SIDDHARTH AJIT         65.80   18 13280  F  ZORE NAMITA SURESH              65.09   19 17788  M  GAWADE VIPUL PUNDLIK            65.00   20 27614  M  PANSARE PRATIK BALSHIRAM        63.60   21 11175  M  WANJLE PRATHMESH GOPAL          63.45   22 29692  F  PALRECHA [POOJA RAJENDRA        63.00   23 30329  M  KAMTEKAR ROHAN SAHADEO          62.73   24 27845  M  SINGH SUDEEPT SHARAD            62.50   25 18595  M  PASALKAR AJINKYA DILIP          62.18   26 27534  F  MARANE RUTUJA ANIL              61.80   27 25284  F  MUJAWAR SAMINA KALAM            61.40   28 22296  M  DHAMAL RAJ RAVINDRA             61.27   29 20463  M  MADKE SUNY BHAUSAHEB            61.00   30 30407  F  TELI NEHA ARUN                  60.80   31 18719  M  BOTRE PREM BALASAHEB            60.55   32 30398  F  SHETTY MANISHA SURESH           60.36   33 27261  F  KADAM AKANKSHA MANIK            60.20   34 29816  F  ADAGLE TRUPTI GANESH            60.20   35 19193  M  PARABAT KARAN SOUDAGAR          60.00   36 27985  M  PARIHAR LALITKUMAR CHUNNILAL    60.00   37 20420  M  AGNIHOTRI ACHYUT CHANDRABHAN    60.00   38 25501  F  JAIN EVA RAMESH                 59.80   39 12850  F  JAMADAR KOMAL CHIDANAND         59.27   40 17798  F  SAKHARE POONAM RAJU             59.00   41 16985  M  KUNWAR ANIKET MEERA             58.91   42 27255  M  SALVE AKSHAY RAJENDRA           58.60   43 19296  F  SHAH POOJA CHITTARANJAN         58.55   44 13389  M  KAKADE OMKAR SUNIL              58.40   45 15117  M  MODI MUKUND KIRAN               58.20   46 17291  F  ANGRE NIKITA KISHOR             58.20   47 16523  F  KONDE GAURI ANIL                58.00   48 13796  M  SHINDE ROHIT SANDEEP            57.82   49 30866  M  DATE CHANDRAKANT NAVNATH        57.60   50 28229  M  MAVKAR AKASH JIJABAI            57.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C035) GURUNANAK H.SCHOOL & JUNIOR COLLEGE GANESH PETH, PUNE 2     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 17175  F  CHAVAN SHUBHAM SHANKAR          57.40   52 15638  F  KARPE PURAVA DEEPAK             56.91   53 31669  M  KHAN HASSAN RAFIQ               56.91   54 18498  M  MINDHE PRATIK SURESH            56.80   55 13132  M  RATATE YASH SANTOSH             56.80   56 16089  M  SHIRODKAR SHRINIWAS GAYATRI     56.60   57 33225  M  TENGSE MAHADEV RAMESHWAR        56.55   58 11965  M  MORE SANKET SUNIL               56.55   59 11094  F  SUKANPALLI LAVANYA GOVIND       56.40   60 34334  F  HANDE POOJA SUNITA              56.40   61 16917  F  WAIKAR PRITI GANESH             56.20   62 11157  M  DHONDE SHUBHAM VIJAY            56.20   63 33279  M  MORE OMKAR PANDURANG            56.20   64 29750  M  THOPTE KIRAN RAVINDRA           56.00   65 27667  F  GONE ASHWINI MAHENDRA           56.00   66 19671  F  MADIWAL SANDHYA SIDRAM          56.00   67 17948  M  MISAL NIKHIL BALU               56.00   68 11816  M  ARSEKAR MAYURESH RAJKUMAR       55.80   69 14480  F  ALEKAR GAYATRI VINAYAK          55.80   70 33668  M  SHAIKH OVES SHAMSHIDDIN         55.64   71 26551  F  SHINDE AISHWARYA RAJENDRA       55.60   72 16794  M  DEO OMKAR HEMANT                55.60   73 17358  M  MULYA SURENDRA SANJEEVA         55.45   74 18489  F  KADU SONALI VILAS               55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17874  M  VANSHIVE SHUBHAM RAJAN          60.00    2 14769  M  GAIKWAD AKSHAY BAPU             58.40    3 16756  F  CHIPOLE DEVYANI SANJEEV         58.00    4 17169  M  RAJGURU RITESH ANIL             58.00    5 29720  F  DHANDORE SHRADDHA SANJAY        57.80    6 17101  M  SONAWANE ONKAR MAHADEO          56.36    7 30360  F  KAMBLE SHRUTIKA SURYAKANT       56.00    8 30834  M  BHANDARE AKASH MILIND           55.82    9 17228  F  WAGHMARE MEGHA RAJENDRA         55.20   10 30008  M  ADSUL SAHIL SANJAY              54.60   11 28017  M  MOHITE KARAN ASHOK              54.40   12 17525  M  MORE PRATIK SANDEEP             54.40   13 17289  M  AADAMNE ANIKET ARJUN            53.40   14 27810  M  MORE AKSHAY VISHNU              52.73   15 20094  M  MHETRE SUNIL MANOHAR            52.40   16 27246  M  KASABE MAYURESH RAMESH          51.20   17 20448  M  KAMBLE AMIT ANIL                50.91   18 31150  M  MADURAI MANISH HANUMANTHRAO     50.80   19 17641  M  PAWAR VINAYAK DILIP             50.40   20 26133  M  PRASAD SHUBHAM SURENDRA         50.00   21 23928  M  GAIKWAD AMAR SANTOSH            49.82   22 17091  F  RANDHIR KAJOL VIJAY             49.80   23 16990  M  SURYAVANSHI RUSHIKESH RAVINDRA  49.60   24 30152  M  GHONE PRATHAMESH SANJAY         49.27   25 27785  F  AHIRE PRATIKSHA PRAVIN          49.20   26 30377  M  SABLE PRANAL SHANKAR            49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29785  F  WELEKAR DIKSHA PURUSHOTTAM      42.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16982  F  KATE SIDDHI DINESH              57.09    2 14361  M  GHOLAP ADITYA SANDIP            55.82    3 17617  M  VARADE NAYAN NARAYAN            53.40    4 11369  F  UPALKAR POOJA PRAKASH           53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16886  F  HOLE NEHA VIJAY                 60.60    2 17369  F  GAIKWAD PRATIKSHA SOMESHWAR     60.00    3 22101  F  PORE RADHIKA VANDAN             58.40    4 11719  F  HARADE TRUPTI DEEPAK            58.20    5 17577  F  BHUJBAL SNEHA RAMESH            54.36    6 27311  M  AUTE SHUBHAM SANJAY             53.20    7 17687  F  DHAYARKAR SONALI SURYAKANT      52.36    8 16163  F  DHOLE AISHWARYA SUNIL           52.33    9 17578  F  YADAV SHUBHAM GANESH            49.80   10 16709  M  TELANG AJINKYA RAJENDRA         49.00   11 19850  M  TILEKAR AOITYA NITIN            48.73   12 14415  F  ADHAV BHAGYASHREE GHANASHYAM    47.60   13 25223  F  SHETTY GAYATRI GURUNATH         46.20   14 14083  F  TAPARE KAJAL RAMESH             45.40   15 34550  M  KAMBLE SHUBHAM ANIL             43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 14866  F  DEVANPELLI NEHA MILIND          59.00    2 31045  M  KAMTAM ROHAN RAJESNRAPRASAD     55.64    3 17318  F  KUNDAN SAKSHI DINESH            54.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30272  F  SHINDE RUSHALI VINOD            50.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17328  F  THOKKAR BHAVIKA BUDHILAL        84.91    2 23774  F  KESHARE HARSHADA AVINASH        83.00    3 27271  M  HALKARE SHUBHANKAR RAJAN        80.40    4 30359  F  SAH MONI RAMVINAY               80.40    5 16798  F  OZA YOGINI ASHOK                79.27    6 17270  F  DANGI DEEPA OMPRAKASH           77.64    7 24273  F   JEENA RAVEENDRA                77.09    8 23951  M  ADVANI AAKASH MUKESH            76.00    9 17269  F  DANGI POOJA RAMESH              75.20   10 24203  F  KAMOLE POOJA SUNIL              74.80   11 16952  F  SHELAR APURVA SITARAM           73.40   12 17616  M  THAKKAR MEET BHUPENDRA          72.80   13 30553  F  MOURYA PRIYANKA RAMASHRAY       72.36   14 17002  M  SAWANT RUSHAB MANOJ             71.60   15 30215  F  NERLEKAR PRATIKSHA VIJAY        70.60   16 22984  F  SONAVANE RANI RAMESH            70.60   17 29683  F  KOSHTE SIMRAN SAMSON            70.55   18 31267  M  SALUNKHE ADITYA SANJAY          70.55   19 22016  M  JOSEPH JEROME BENJAMIN          70.18   20 30261  F  BENDRE PRAJAKTA TANAJEE         69.60   21 28471  F  KAKADE MONALI SANJAY            69.60   22 30273  F  RANE DIKSHA NAMDEV              68.91   23 31180  M  SONIGARA JIGNESH VIJAY          68.91   24 14521  M  PALRECHA AKSHAT ASHOK           68.91   25 30420  F  GAWALI ROHINI VINAYAK           68.80   26 20422  M  YADAV AJAY HARISHCHANDRA        68.80   27 17667  F  SHERE KIRAN BHARAT              68.73   28 11920  F  GUNDETTI KALYANI SHIVKUMAR      68.55   29 15056  M  THAKUR JINESHKUMAR MUKESH       68.40   30 27072  F  MALEKAR PRIYA VAISHALI          68.36   31 19156  F  DALVI SHWETA ASHOK              68.00   32 11434  M  MANKAR ASIM ARIF                67.82   33 20855  F  KAMATH SHRUTI GURUDAS           67.80   34 31271  F  PATIL SANIYA AYAZ               67.64   35 30621  M  PARDESHI SAURABH RAJENDRA       67.64   36 18264  M  SHUKLA VARAD VINOD              67.60   37 28068  M  LUNIYA ROHAN SURESH             67.60   38 30678  F  SHINDE SHIVANI RANJIT           67.60   39 30307  M  SOLANKI SUMIT CHELARAM          67.60   40 27062  M  VAIDYA YASH SHAILENDRA          67.27   41 16839  F  MEMON RUMANNA SHAHNAWAZ         67.27   42 16706  F  NAIDU AISHWARYA DILIP           67.20   43 27813  F  GHOTMALE YASHODA SUDHAKAR       67.20   44 23730  F  KARTAL SHARAYU VINOD            67.20   45 15050  M  KAKADE OMKAR SANJAY             67.20   46 30038  M  KADAM ROHAN SUNIL               67.20   47 28144  F  WAGHMARE UMA BHASKAR            67.20   48 15230  M  KANASE PRASAD RAJU              67.00   49 16958  F  SHINDE POOJA KUNDAN             67.00   50 25582  F  KHURANA AASTHA DEEPAK           67.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 17273  F  KARWA AAKANSHA SHYAMSUNDER      66.91   52 17026  F  THAKKAR PRIYA JITENDRA          66.80   53 31966  M  DHUGIYAWALA TAHER KUTBUDDIN     66.80   54 19864  M  SHINDE MADHAV VITTHALRAO        66.80   55 28152  F  PATHAN ANJUM BABBUKHA           66.73   56 28480  F  ARYA NEELAM JAGDISH             66.60   57 34573  F  MOKASHI NIKITA AVINASH          66.60   58 30891  M  PALANDE KETAN PRAKASH           66.55   59 14371  M  GANDHI TUSHAR DEEPAK            66.40   60 28086  M  SHARMA KESHAB MINRAJ            66.40   61 17381  M  DHUMAL NIKHIL DATTATRAYA        66.20   62 17607  M  MHETRE LAXMAN SAYANNA           66.20   63 17265  F  RACHCHA DIKSHA VASANT           66.18   64 30160  M  BORATE SUMIT SUNIL              66.00   65 19872  M  TATIYA VRUSHABH MAHAVEER        65.82   66 20929  M  CHINCHWADE KRISHNA SHIVRAJ      65.64   67 30136  M  KALE HRISHIKESH ASHOK           65.64   68 17098  M  THAKAR ANAY VINAYAK             65.60   69 16726  F  NARAWADE TRUPTI RAJENDRA        65.45   70 30290  F  CHAVAN SIDDHI RAMESH            65.45   71 30400  F  YERAPALE NIKITA DEEPAK          65.40   72 18202  M  GANDHI LOKESH KISHORLAL         65.20   73 17844  F  CHANDERE RACHNA GANESH          65.09   74 33639  F  DANGI ROSHANI MANOJ             65.09   75 28476  M  GUPTA ROHAN SURAJ               65.09   76 31911  F  BEDRE DIVYA GANESH              65.09   77 28142  F  KHAIRE BHAGYASHREE JAGDISH      64.80   78 34037  M  MUSALE TARUN` RAMESH            64.73   79 19633  F  KUNTURKAR ASMITA UMAKANT        64.60   80 30054  F  R RINCHU RAJAN                  64.40   81 33782  M  RATHORE CHANNANSINGH VIJAY SIN  64.40   82 30554  M  SINGH ARUN RADHESHYAM           64.36   83 28005  F  GILL SANJANA ROMI               64.20   84 30600  F  YADAV REKHA RAMASHISH           64.20   85 23724  F  PAVASE PRIYANKA ANIL            64.20   86 30689  M  JAIN MONISH VINOD               64.20   87 30552  M  SINGH ARVIND RADHESHYAM         64.18   88 29703  M  SAYYED SOHAIL IQBAL             64.18   89 23764  M  SHETE YOGESH RAJKUMAR           64.18   90 16828  F  LAHOTI SHIVALI SHAILESH         64.18   91 19526  M  DHOLE SAURABH SATISH            64.18   92 34148  M  KHAN MOHSIN AYAZ                64.00   93 23990  F  SEMLANI SANIYA SANDEEP          64.00   94 30559  F  KHANDEKAR MAYURI VIJAY          64.00   95 17043  F  MAWANI PAYAL DINESH             63.80   96 30408  F  GAIKWAD PRATIKSHA PRAVIN        63.80   97 14355  M  BOTHARA HITESH NITIN            63.64   98 27478  F  KAWADE BHAKTI JAYWANT           63.60   99 16935  M  SAYYED SAHIL ABDUL HAMID        63.40   100 30670  F  BORANA NEHA 2RUPCHAND           63.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 28472  F  THAKUR PREETI HANUMANSINGH      63.27   102 19570  F  GUPTA VAISHNAVI RAJENDRAPRASAD  63.27   103 17430  F  WAVHAL AISHWARYA DEEPAK         63.20   104 30271  M  HIPPARGEKAR ANKIT BHAGWAN       63.20   105 17734  M  SHAIKH SHAHID AYUB              63.09   106 19929  M  BANDAL SATYAJEET NITIN          63.00   107 28509  M  CHAVAN AVINASH SHIVAJI          62.91   108 20329  M  BORKAR NAYAN DATTATRAY          62.91   109 30037  F  JOSHI PRANALI SANJAY            62.91   110 27447  F  SOAN DEVINDER KAUR SHUKAR SING  62.91   111 26513  F  JADHAV MADHURIMA MILIND         62.83   112 18859  F  KUNJIR PRAJAKTA SANJAY          62.80   113 31105  M  KADAM SHRIKANT SATISH           62.80   114 29609  F  KADU PIYUSHA GOPAL              62.80   115 16921  M  KATE OMKAR MAHENDRA             62.60   116 17540  F  BHALERAO AISHWARYA GANPAT       62.60   117 27379  M  SARODE ASHISH ASHOK             62.60   118 14058  M  DESHMUKH VARAD AMBADAS          62.55   119 14454  F  DAUE JYOTI NARENDRA             62.40   120 20269  M  GHOLAP AOUDUMBAR CHANDRAKANT    62.40   121 30530  F  HIRASKAR VARUNA MANOJ           62.40   122 24525  F  THORAT SALONI GANESH            62.40   123 17500  M  HANAWATE OMKAR AMBADAS          62.40   124 29765  F  JADHAV SNEHAL SHINDE            62.40   125 27237  M  GARGA VIMANYU AMIT              62.40   126 31759  M  TUR HARMANDAR SINGH TEJINDER S  62.40   127 28003  F  SINGH SONAL MAHENDRA            62.36   128 30214  F  GALANDE AKSHADA SANJAY          62.20   129 19621  M  GARUD SURAJ BALASAHEB           62.20   130 27722  M  SINGH SHUBHAM SHRAVANKUMAR      62.18   131 16911  M  JAGDALE ROHIT RAJU              62.18   132 30877  M  PANDYA HARSH DHIMANT            62.17   133 15848  F  MALEKAR MITALI ASHOK            62.00   134 25281  M  PAWAR PANKAJ MANJUNATH          61.85   135 30551  M  SINGH SATYAM SHARDAPRASAD       61.82   136 30358  M  KARAVAT MAHAVIR RAJENDRA        61.82   137 13125  M  OSWAL AYUSH SANJAY              61.82   138 27227  M  CHINTAL RAMESH YENKATESH        61.82   139 30453  F  SHELKE MRUNAL CHANDRASHEKAR     61.82   140 17033  F  PARADESHI TANUJA YUVRAJSING     61.80   141 23518  F  BHALKE VEDITA SANJAY            61.60   142 17352  F  TANPURE ANKITA DNYANESHWAR      61.60   143 23525  F  BARBATE PRAJAKTA BHAUSAHEB      61.60   144 25334  F  SHAIKH SHIFA SIRAJ              61.60   145 28001  M  TAWDE RAHUL PRADEEP             61.45   146 24286  M  YERAPALE SAHAYOG PARSHURAM      61.40   147 11696  M  SHINDE SHUBHAM BHIMRAO          61.40   148 30564  F  HAWALDAR KAJOL UDAYKUMAR        61.27   149 13618  M  PILLAY VINAY SHANMUGAM          61.27   150 17572  F  JANGID POOJA GHANSHYAM          61.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C036) S.V.UNION HIGHSCHOOL & JR. COLLEGE, SOMWAR PEHT, PUNE 11     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 14300  M  GONDHALE VARUN NITIN            61.27   152 30080  M  MISHRA KASHISH KAILASH          61.27   153 31984  F  BHOSALE POOJA KUNDLIK           61.20   154 30210  M  BHATIA DIVYANSHU CHAMPALAL      61.20   155 29694  F  KHANDELWAL NEELAM VINODKUMAR    61.00   156 13026  M  BHUTADA ANKET SHAMSUNDER        60.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31400  M  DULGAJ KUNAL BHARAT             51.60    2 27773  M  SURYAWANSHI SACHIN DIVENDRA     51.27    3 12128  M  JIDGIKAR AKSHAY MUKTANNA        50.60    4 24956  M  MEHTRE BHEEMANNA TAYAPPA        50.20    5 27832  F  SALVE NEHA ASHOK                49.60    6 30250  M  GINWAL SOURABH SANJAY           48.80    7 28573  F  ARAWADE TEJAL SANJAY            47.09    8 31387  F  DHARMARAJ SIMARAN NARESH        46.40    9 17468  M  SWAMY KARAN SHIVRAM             46.20   10 30378  M  WAIDANDE AJAY TANAJI            40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16991  M  BODKE VENKATESH RAHUL           51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31248  M  DHURIYA SHIVAM RAMKISHOR        46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33636  M  VALLAKATHI SIDDHARTH MANOHAR    42.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27299  M  MISAL SUNNY URMILA              76.20    2 19804  M  SAWANT KETAN ASHOK              73.00    3 14569  M  SHAIKH SHEHBAZ AFZAL            70.36    4 17824  M  DIDWANI JAVED SHAMSHUDDIN       70.20    5 31078  M  HUSSAIN ARMAN SALIM             70.18    6 27222  M  SULAKHE AMOL PRAMOD             69.20    7 24676  F  PARCHA PRIYANKA RUPSINGH        69.09    8 27079  F  CHOPRA SIMARAN RAJIV            68.67    9 19664  M  TOKE AKASH BABAJI               68.20   10 30547  M  SHINDE DATTATRAY VIJAY          67.27   11 28444  F  PAGARIYA VARSHA SATISH          66.55   12 11845  M  SHAIKH ARSHAD LIYAKAT           64.36   13 26129  F  AMBAWAT PRACHI DILIP            62.40   14 18776  M  BIDAVE SHREYASH MAHESH          62.20   15 30763  M  RUPCHANDANI NIHAL ASHOKLAL      61.82   16 31438  M  KAMTHE SUMIT SURYAKANT          61.80   17 30045  M  CHALWADI NAIRO CHANDRAPPA       61.60   18 19854  M  VAISHNAV GUDDI SOHANDAS         61.09   19 24942  F  PARDESHI AACHAL SUNIL           60.18   20 20973  M  AMBAVALE ADITYA BHARAT          60.00   21 14137  M  KIRAD BURANE BRAMHANAND MAHESH  60.00   22 34744  F  RAUT SANA ISMAIL                59.82   23 25577  M  KALRA PULKIT SANJAY             59.60   24 20317  M  PANJWANI YASH SHANKAR           59.27   25 14437  M  BATTUL PRATIK SHRINIWAS         59.11   26 12114  F  KARNIK SWATI HANUMANTH          59.09   27 14136  M  MALI JITENDRA BHARAT            58.73   28 11423  M  CHAVAN CHINMAY MAHESH           58.40   29 30668  M  SAHANI RAVIKUMAR LALKUMAR       58.00   30 12989  M  TANPURE VISHAL ARJUN            57.80   31 11666  M  SHINDE AMAR ANKUSH              57.80   32 12729  M  SHELAR RUSHIKESH SANJAY         57.80   33 12112  M  BHATI JITENDRA MADAHALA         57.45   34 27609  M  SASANE ROHIT SATYWAN            57.45   35 11141  M  SURAVASE VISHAL DHANAJI         57.40   36 22135  M  KUMAR ANIL SHANKARLAL           57.33   37 27662  M  KHAN AKBARALI BASHA             56.80   38 31967  M  GODHRAWALA YOUSUF QUAID         56.73   39 17183  M  PARKHI OMKAR DILIP              56.60   40 31006  F  KHAN SUMMAIYYA TABASSUM UBEDUL  56.55   41 32928  F  SHAIKH JARIN RASUL              56.55   42 32832  M  ASWANI YASHKUMAR CHANDURAJA     56.36   43 20769  M  PATIL SHUBHAM SURESH            56.20   44 29535  F  WADKAR SUPRIYA PRAKASH          56.18   45 16763  F  KHAN NIDA ASHFAQUE              55.45   46 25174  M  SALVI ROHIT SHRIKANT            55.20   47 17164  F  SHILIMKAR TEJASHREE PRAKASH     55.20   48 20396  F  CHAUHAN BABALI JOGENDRA         55.20   49 11043  M  KHUTWAD KIRAN VINAYAK           55.00   50 22811  M  DONGARAJE SHASHIDHAR CHANDSHEK  54.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C037) B.T. SHAHANI NAVIN HIND JR. COLLEGE, BHAVANI PETH, PUNE 42   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 16702  M  SATPUTE PRANAV SHANKAR          54.91   52 12111  M  SHAIKH SHADAB ANJUM JAVED       54.73   53 14131  M  NADAF IMRAN MEHBOOB             54.73   54 11044  M  KAMBLE NITISH PRADEEP           54.60   55 17375  F  DASARI SHRADDHA ANAND           54.60   56 17758  F  KAMBLE NEHA SHAILENDRA          54.60   57 22233  M  SHAIKH ASIF HASSAIN             54.55   58 27369  F  RAIKA PUJAKUMARI GORAKHA        54.40   59 28012  M  SHAIKH PARVEZ MOHAMMED GULAM    54.40   60 20435  F  PILLAY SWATI SANJAY             54.20   61 15993  F  YENPURE MONIKA SANJAY           54.00   62 27786  M  YERBAL NARSHIM ANAND            54.00   63 28203  F  SHITOLE SAYALI BIBHISHAN        54.00   64 12110  M  SINGH SUBHASH KUMAR ANUJ KUMAR  53.82   65 16585  M  GANDHI KUNAL SUSHIL             53.80   66 17771  F  RAUT ARTI SPAHILAL              53.64   67 31407  M  ALI MEHFOOZ FEROZ               53.60   68 30599  F  CHOUDHARY SEEMA BHARAMRAM       53.45   69 14380  M  DHAWADE PRASAD GORAKHNATH       53.45   70 15364  M  VALENTINE GABRIEL JOCELYN       53.40   71 22379  M  KIRTI SOMESH SHRINIWAS          53.40   72 27420  F  CHOUDHARI RUPALI GYANSING       53.27   73 12034  F  PAWAR VEDANTI RAMESH            52.91   74 31380  F  SHAIKH ARSHIYA FAROOQUE         52.80   75 11763  M  KOTWAL OMKAR DATTATRAY          52.80   76 14694  F  DALWALE NEELAM RAJENDRA         52.60   77 19320  F  KADAM PRATIKSHA VIDYADHAR       52.60   78 28044  M  JADHAV ANIKET EKNATH            52.60   79 19075  M  SATHE SANKESH PANDURANG         52.60   80 27594  M  PATEL DILIP MOHANLAL            52.55   81 15994  F  YENPURE SWATI SANJAY            52.55   82 16527  F  SHIRKE SHIVANI SUNIL            52.55   83 27046  F  BANSAL SHIVANI SUNIL            52.55   84 11595  M  RANAWADE MONISH DNYANESHWAR     52.55   85 30302  F  UPADHYAY SHALINI ARVIND         52.40   86 17937  M  KONDE KIRAN RAJKUMAR            52.40   87 17811  F  PHULPAK PRIYANKA KUMAR          52.00   88 33597  F  VANSHIV POOJA DEEPAK            52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22341  M  WAGHMARE MAYURESH SUDHAKAR      74.55    2 19763  M  SAWANT ROHIT RAJENDRA           73.60    3 29673  M  KAMBLE PARMESHWAR DILIP         73.40    4 17409  M  KARANDE RUDRA SAGAR             72.60    5 28088  F  SHINDE ASHWINI ASHOK            72.36    6 28326  F  GHOGARE SHWETA SUNIL            72.00    7 30220  F  KHEDKAR PRATIMA SUNIL           71.20    8 30867  M  SORATE HRUSHIKESH DILIP         71.00    9 27855  M  GAIKWAD RAHUL BAPURAO           71.00   10 28327  M  PAKHAL LOHIT GOVIND             70.36   11 31626  F  GAIGAWAL VINAYA DEEPAK          70.18   12 20836  M  BHISE VIKRANT SOMNATH           70.00   13 31206  F  GAIKWAD PRANALI VIJAY           70.00   14 30276  F  SALVE SHWETA SUBHASH            69.80   15 22145  F  MANOHAR NIVEDITA RAVINDRA       69.80   16 14589  M  LONDHE SUNNY VISHWAS            69.80   17 17885  M  SHELAR CHAITANYA MARUTI         68.36   18 17546  F  GALPHADE PRATIKASHA VSHWANATH   68.18   19 30897  M  GAIKWAD PRASHANT RAJU           68.00   20 30368  M  JADHAV SIDDHANT NITIN           67.40   21 24703  M  PAUNIPAGAR SUMIT NARENDRA       66.80   22 31200  M  BADODIYA AKSHAY KAILASH         66.20   23 33341  M  VANKALAS RUSHABH BALRAJ         65.82   24 25522  M  ROAKADE ANISH ANIL              65.64   25 24244  M  GADE PRATIK VASANT              65.60   26 27250  F  CHALWADI APARNA RADHA           65.45   27 30895  M  SHIROLE RUSHIKESH BALU          65.45   28 23471  M  CHANDANSHIVE AAKASH SUBHASH     65.40   29 17162  F  CHAVAN POOJA SANJAY             65.40   30 20831  M  KHARAT SURAJ SANJAY             64.91   31 26596  F  BORADE POURINIMA RAJU           64.73   32 27376  M  GINNELU SIDDHANT RAMESH         64.36   33 17750  M  MANE PRATHAMESH RAVINDRA        64.36   34 20080  F  NATEKAR NIKITA ARJUN            64.20   35 30700  F  PAWAR RUNALI SANJAY             64.20   36 11202  M  KHAIRE ANKIT RAMESH             64.20   37 27754  F  KAMBLE ABHILASHA VIJAY          63.80   38 31713  M  BHORE RISHAB KISHORE            63.80   39 27717  M  MHASKE SAHIL POPAT              63.80   40 17772  F  RASANBHAIRE ASMITA CHANDRAKANT  63.80   41 28207  M  SAWANT SUMEET SUNIL             63.64   42 12794  M  BARATHE TEJAS MAHENDRA          63.60   43 14579  F  MOHITE ASHMIRA ANIL             63.09   44 27866  M  SHINDE VISHAL GULAB             63.00   45 28238  M  GAIKWAD SAURABH SUBHASH         63.00   46 26235  F  CHATOLE PREETI SUMARI           62.80   47 30432  F  BHORE PRIYANKA ARVIND           62.73   48 34579  M  GAIKWAD ASHWAMEGH MAKARAND      62.40   49 17747  M  GAIKWAD AJINKYA DEEPAK          62.40   50 30001  M  GAIKWAD NEERAJ NITIN VANITA     62.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 16793  M  KADAM PRANAV PARSHURAM          62.20   52 17759  M  KAKDE VIKESH BHIM               62.20   53 28071  M  SHIVSHARAN ROHIT VILAS          62.20   54 30456  M  BHORE DARSHAN KISHORE           62.00   55 27586  F  KAMBLE MANISHA SURYABHAN        61.80   56 19081  M  GAIKWAD SUSHANT PRADIP          61.80   57 30148  M  SURWADE SUMEDH VISHWASRAO       61.80   58 24217  F  PATOLE SHUBHADA SURESH          61.64   59 16868  M  KHUDE NITESH RAJU               61.64   60 30371  M  SHENDE PRASHANT VINAYAK         61.60   61 30115  M  BENGALE RAJ VIJAY               61.40   62 30886  F  JAGTAP REENA VASANT             61.20   63 23476  F  SADAKALE GOURI PAWAN            61.00   64 30428  M  GAIKWAD RHISHAB ASHOK           61.00   65 30836  F  KAMBLE SHRADHA PRAKASH          60.91   66 30898  M  SHIROLE ASHISH PANDIT           60.91   67 30337  M  KAMBLE SUMEDH RAJAN             60.91   68 22007  F  SWAMI ANITA NARSING             60.80   69 31736  F  SURATI VAIBHAVI PUNAMCHAND      60.80   70 31928  M  KAMBLE TEJAS SANJAY             60.73   71 27298  M  MISAL BABU URMILA               60.60   72 28121  M  KAMBLE ROHAN JITENDRA           60.60   73 23468  M  KADALE NIHIL VIJAY              60.20   74 34011  M  PALANGE SARTHAK SHRIKANT        60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27780  F  GAIKWAD SANIKA NAWNATH          72.20    2 27884  F  MISAL POONAM KAILAS             71.64    3 30094  F  SHAH SUNIDHIKUMARI KASHINATH S  64.00    4 28538  M  MANE AKASH MAHADEV              60.80    5 27099  F  RANAWAT DIVYA MAHENDRA          60.55    6 27835  M  SHAH ABHISHEK SWAMINATH         56.60    7 27649  M  BHOR ROHIT SUNIL                55.80    8 28458  M  HOLKAR TUSHAR BHAUSAHEB         53.09    9 17708  M  LADDA KAUSTUBH RAMJI            52.91   10 27500  F  BHADAWALE PRIYANKA NARAYAN      52.55   11 27287  M  GUNTUPALLI UDAY SESHAIAH        51.45   12 30642  F  LANJARE ASHU LAXMI              48.20   13 28008  M  AKALE AKSHAY NAGNATH            47.27   14 11269  M  AGRAWAL DHIRAJ SUNIL            46.00   15 31059  M  DONGARI LAXMINARAYAN SUBBAYYA   45.60   16 33234  M  RASTAPURAM CHIRANJEEVI GANESH   44.00   17 27592  M  SOUDA ANKIT LOKESH              37.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30418  M  GOUNDI VISHAL MARUTI            67.20    2 30845  M  AVHAD HARSHAL RAJENDRA          66.60    3 27862  F  GUNJAL POONAM RAJU              66.55    4 29576  F  DEOKAR SHEETAL ANIL             64.18    5 30188  F  KUSALE PALLAVI RAJESH           62.20    6 23723  M  YADAV PRITESH JAGANNATH         61.45    7 29755  F  RATHOD PAYAL HIRA               60.00    8 27564  M  SHAIKH IBRAHIM JERUDDIN         58.73    9 27073  F  KHARADE PRAJAKTA KIRAN          57.60   10 30187  F  KUSALE MANALI JANARDAN          54.91   11 24201  M  CHAVAN SHANU RAMU               53.75   12 27598  F  CHAVAN PRIYANKA DEEPAK          51.60   13 28497  M  JADHAV ROHIT KUMAR              51.20   14 19993  M  GAIKWAD BHARAT SAKHARAM         50.20   15 30313  M  RATHOD KRISHNA SHANKAR          45.27   16 24248  M  KUSALKAR AKSHAY SANJAY          43.27   17 30066  M  PAWAR NARESH BHIMA              41.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30020  F  URDE SHRUTI MANOJ               75.82    2 24890  M  PADWAL RUSHIKESH HEMANT         67.40    3 33635  M  RAUL AKSHAY SANDEEP             65.60    4 17756  M  SHELAR PRASAD RAVINDRA          64.18    5 13769  M  BATTELU PRATHMESH SUDHIR        64.00    6 27788  M  HARIHAR OMKAR BANDU             63.80    7 33532  M  SURNER PRADEEP VITTHALRAO       63.00    8 12646  M  DAYAL AJINKYA RAVINDRA          62.40    9 19653  M  GOSAVI DARSHAN SHRIKRISHAN      62.40   10 33583  M  SHARMA ABHIMANYU BIRENDRA       62.20   11 34468  F  ANANTPURI GAYATRI ATMARAM       60.40   12 19863  M  DAVARI SOURABH DAGADU           57.80   13 17740  M  PAWAR OMKAR MAHENDRA            55.20   14 13892  M  GHOLAP ASHISH RAJENDRA          55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 24073  F  LAKDE GEETANJALI RAMDAS         73.60    2 17474  M  KHLUPE SHUBHAM YUVRAJ           70.18    3 31334  M  YADAV ADITYA ASHOK              62.80    4 19610  M  KABUGADE RAVI GOPAL             60.80    5 27853  M  PAWAR ANIL PANDU                55.64    6 31902  M  NAIKWADE NITIN BABAN            55.60    7 25048  M  BHINGARE OMKAR SHARNAPPA        55.20    8 23593  M  BIDKAR CHETAN CHANDRAKANT       51.80    9 22671  M  GADHAVE AMIT MARUTI             47.60   10 15878  M  DHEBE SOURABH SHANKAR           45.80   11 12991  F  MALKUNAIK POOJA SAMBHAJI        45.00   12 31782  M  GORE ROHIT VIJAY                44.80   13 19794  M  TELANG SWAPNIL RAJENDRA         44.40   14 20082  M  GAWENDE AKSHAY SHANKER          43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22065  F  GITE SHAKUNTALA JAGANATHA       67.82    2 22064  M  BANGAR SHUBHAM VAIJANATH        65.45    3 12382  M  HEMADE KRUNAL BHASKAR           63.40    4 29693  M  SANAP ATUL GANPAT               62.60    5 22063  F  GHUGE SHUBHNAGI PRAKASHRAO      56.18    6 19723  M  CHAVAN ABHISHEK RAJU            55.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 20395  M  RAUT SHUBHAM SATISH             75.09    2 31719  F  TAKALE VAISHNAVI VIKAS          73.64    3 11385  M  SHINDE ROHIT DILIP              73.40    4 26996  M  BAND SAGAR DATTATRAY            73.00    5 30761  M  BELHEKAR SWAPNIL SANJAY         72.73    6 27427  M  YADAV NEERAJ SUBHASH            72.67    7 21690  M  VARMA MAHENDRA GUDDIDEVI        72.18    8 34660  F  KASHID RAVEENA PRAKASH          71.20    9 19591  F  GORAWADE RUTUJA DEEPAK          71.09   10 34764  M  VISHTUTE MANOJ YUVRAJ           70.91   11 30401  F  PANDIT SHRAVANI SUNIL           70.60   12 15461  M  HOLKAR VICKY SHARAD             70.55   13 26601  M  UGILE NIKHIL NAVNATH            70.20   14 17368  M  BAGBAN ASHRAP ATIK              69.80   15 16743  F  DIVTE SANIKA RAJESH             68.91   16 23947  M  DAHIWELKAR OMKAR RAJESH         67.60   17 31934  M  GOTMARE NIKHIL GANGADHAR        67.20   18 27700  F  GURAV SONALI VISHWANATH         66.73   19 32866  M  SHIKILKAR SAMEER PARVEEN        66.60   20 24752  M  VISHWAKARMA SARANDHU SASU KUUM  66.18   21 27274  F  NAWLE MUGDHA VILAS              66.18   22 23749  F  GANDHI PRAVIN SANJAY            66.00   23 15403  M  HOLE SIDDHESH VILAS             65.82   24 28248  F  TUSAMAD NEHA SANGETA KARANJEET  65.80   25 33741  M  LITAKE SHUBHAM TARACHAND        65.80   26 29798  F  PINGALE AISHWARYA MOHIT         65.64   27 27264  M  DHOTRE SHUBHAM RAJENDRA         65.40   28 13754  M  KATARAM VIJAY SUNIL             65.20   29 17723  M  GITE CHINTAMANI VIVEK           65.00   30 19882  F  VIDHALE OJASWEE PRAKASH         64.91   31 27033  F  VIDHATE STEJAL MANDA            64.60   32 30865  M  DIKE AKASH GAJANAN              64.40   33 17720  M  DABHADE SOHAM VIJAY             63.40   34 30031  M  PATEL ANUPAM D P PATEL          63.20   35 32092  F  GUDE SNEHA PANDURANG            62.40   36 19685  M  HOLE ADITYA SATISH              62.40   37 19592  F  HINGANE AARTI SATISH            62.20   38 20906  M  ZODAGE ASHISH BALASAHEB         62.20   39 30518  M  KUMBHAR RUSHIKESH HANUMANT      61.82   40 27860  F  WAGHMARE GAURI SUNITA           61.64   41 13050  M  SAHANT AMIT LALBHADUR           61.60   42 28466  F  BHUJBAL PRANITA GANESH          61.60   43 29744  F  PARDESHI SEEMA RAJESH           61.60   44 21800  F  MORE RUPALI DAMODAR             61.45   45 12385  F  NAIK SHRAVANI SHEKHAR           61.20   46 20390  F  PATIL PUNAM MOHAN               61.00   47 11491  M  DHAVARE VISHA JAYSHREE          60.89   48 20844  M  RAUT DEVENDRA JAYWANT           60.60   49 31780  F  BANKAR JHANVI SANDEEP           60.40   50 11355  F  KUDALE POOJA POPAT              60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 11042  M  PARDESHI ROHIT DEEPAK           60.00   52 19503  F  GAIKWAD PRAJAKTA BHANUDAS       59.27   53 15561  F  SONAWANE ASHWINI MACHHINDRA     59.27   54 27854  M  NADAF ASIF HASAN                59.00   55 26735  M  SHINALKAR VISHAL RAVINDRA       59.00   56 29678  F  CHOWDHARY NIRMITA VINOD         58.91   57 14993  M  CHATRE SHUBHAM DNYANOBA         58.40   58 27642  M  GURAV PRAMOD BHIMASHANKAR       58.36   59 19990  F  BORAWAKE MINAL SADASHIV         58.00   60 19627  M  SHIVARKAR OMKAR SURESH          57.80   61 14582  M  OVHAL KARAN DEEPAK              57.64   62 31760  F  RAUT MRUNALI VIJAY              57.40   63 14076  M  WALEKAR AADESH SAUDHIR          57.40   64 17059  F  GOHEL BEEJAL PARESH             57.27   65 33615  F  JAMBUKAR GAURI DATTATRAY        57.20   66 17302  F  RAUT SHIVANI DNYANESHWAR        57.00   67 30139  M  KHAN BILAL ABDUR REHMAN         56.91   68 17092  M  DESAI LALIT VITTHAL             56.80   69 16340  M  SURYA AADARSH SHANKAR           56.80   70 19896  F  VEER ASMITA PRAKASH             56.73   71 30497  M  SISDDIA VIJAYSINGH LAXMANSINGH  56.73   72 15495  M  SASANE NARENDRA NITIN           56.60   73 27546  M  INAMKE SOURABH PRAVIN           56.40   74 31017  M  ANGIR DEVENDRA MAHESH           56.20   75 27892  M  KOKARE AKASH GANESH             56.20   76 17837  M  PANDIT PRITHVIRAJ GAJANAN       55.20   77 18050  M  PANDIT SANCHIT ANIL             54.80   78 28221  M  SHAIKH MOHD RAHIL ABDUL RAHIM   54.73   79 23498  M  WAGHMARE ABHIJEET ARUN          54.40   80 11083  F  JADHAV RAKSHANDA ANIL           54.40   81 11795  M  BHUJABAL PRASAD RESHMA          54.36   82 30444  M  RASHINKAR SIDDESH ASHOK         54.20   83 20911  F  RAMPURKAR DISHA RAMESH          54.20   84 23971  M  RAMGIR SRINEKET RAJESH          54.20   85 12816  M  TOMPE GANESH MADHUKAR           54.18   86 33117  F  SOMVANSHI GAYATRI RAJENDRA      54.00   87 17089  M  QURESHI MOHSIN MUJEEB           54.00   88 23998  M  PARDESHI SHUBHAM ASHOK          54.00   89 28437  F  DUVA VIJAYA LINGAYYA            54.00   90 15441  M  BHANDWALKAR PRATHAMESH VISHWAJ  53.80   91 22378  M  KHANDALKAR SAMEER VILAS         53.80   92 31265  M  BHAMBURE PRASHANT NILESH        53.64   93 16525  M  SHINDE SOURABH MANISH           53.20   94 28255  M  MORE SAMEER BHARAT              53.00   95 24084  M  SHINGARE SHUBHAM SHAMRAO        52.80   96 31184  M  GAZEKHAN HAIDER RAPIQUE         52.60   97 30370  M  DHOLEPATIL SAHIL ANIL           52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33584  F  THANEKAR SARITA KISAN           74.60    2 17487  F  CHILLAL GAURI RAVINDRA          71.64    3 34402  M  KAPSE ANIKET SUNIL              63.00    4 17982  M  SAKHARE VINAYAK DATTATRAY       62.91    5 16983  M  ALCHETTI RISHABH VISWANATH      61.82    6 30058  M  KUNDEN ROHIT VIVEK              60.20    7 17797  M  SHERLA SHUBHAM LALDAS           57.45    8 17386  M  BATTUL SUMIT PRAMOD             56.36    9 12071  F  GHODKE PRACHI MILIND            55.82   10 16057  M  BONDRE ADITYA AJAY              54.60   11 17650  M  ANMAL OMKAR DEVENDRA            54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23926  F  SHARMA NEHA DEO KUMAR SHARMA    64.60    2 31974  M  BARAILY MONAL KIRAN             64.33    3 29651  F  DHAWAN POOJA DALJITSINGH        62.40    4 27749  M  KV SAURAV KV PRASADAN           61.60    5 27005  M  SHELAR SOHAN SHANSHIKANT        61.40    6 28145  M  NALAVADE SACHIN RAMCHANDRA      55.00    7 28343  F  DEOKULE MRUNALINI AMARNATH      54.40    8 29591  M  KADAM PRAVEEN CHANDRAKANT       54.20    9 27466  M  RANE PRATHAMESH MANIKRAO        53.60   10 30843  M  PANDEY SIKANDER SHATRUGHAN      53.60   11 27421  M  VARKATE AKSHAY SUBHASH          52.60   12 13327  M   UNNIKUTTAN UNNIKRISHNAN        52.40   13 23932  M  KALAMKAR SAHIL SUNIL            51.80   14 23761  M  DESHMUKH TUSHAR ANIL            51.40   15 27026  M  SINGH RAMANDEEP SUKHDEV         51.00   16 25557  M  SINGH DIPANKAR ANAND GANGA DEV  47.00   17 28134  M  DEOKULE NEERAJ AMARNATH         46.80   18 30830  F  SINGH MONU AJAY BIR             46.60   19 27748  M  KORADE AKASH BHARAT             45.80   20 30850  F  BHOSALE MOHINI LAXMAN           45.40   21 28283  M  CHAVHAN KULDEEP SINGH DEEPAK S  45.20   22 30691  M  SAXENA SHIVAM BIPIN KUMAR       44.60   23 24455  M  YADAV RAJDEEP SUKHDEO           44.00   24 13680  F  RANI PRIYA BASUDEO SINGH        43.80   25 30164  M  MISHRA BADRI VISHAL MAHESH PRA  43.40   26 18815  M  YEWMALA SRINU VENKATESH         42.80   27 23935  M  NAIN SUMIT RAMPHAL SINGH        41.00   28 30314  M  GHULE NAVIN RAVINDRA            40.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31953  M  BHUMKAR NILESH BHANUDAS         48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23980  F  SATAV PRATIKSHA GAENSH          75.40    2 30468  F  DUTHIE JERONA JOE               73.17    3 26605  F  CHAWDI ROSELINE AROGAYAPPA      71.60    4 23445  M  SHETTY AVIN ASHOK               68.73    5 17133  M  CHOTALIA KUNAL HEMANT           67.09    6 13624  M  KANNIPARAMBIL ASHISH [PRAKASHA  66.60    7 12069  F  BHOSALE AMRUTA ARJUN            63.45    8 23566  M  SAYYED MIZAAN ISMAIL            63.40    9 13683  M  SHAIKH ALIM ANIS                60.40   10 24295  M  TORNE ASHISH AJAY               59.00   11 17181  F  CHANDEKAR SUTI PRAVIN           56.36   12 18148  M  ULLAL AYUSH SANJAY              55.80   13 30626  M  MUTREJA HITEN RAJIV             54.20   14 30563  F  SATKAR AKANKSHA SANJAY          53.40   15 20404  M  XAVIER SNADEN ROVKY             52.20   16 27003  M  BODHANWALA VASPAR KERMAN        51.09   17 27387  M  JOSEPH ORELE LAZARUS            49.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 24677  F  LELE SWARALI AVINASH            75.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29773  M  IRANI FARIBORZ FIRDOS           94.00    2 30888  F   VAISHNAVI S NAGARAJ JAYANTHI   93.64    3 23595  F  GOLE SHRADDHA SANJAY            92.36    4 30192  M  MEHTA KUNAL RAVINDRA            91.45    5 27743  M  SHINGAVI ANAND SANTOSH          91.40    6 23564  F  SHAIKH SHAFAQUE SHAHEEN         90.91    7 27757  F  SHAH ANGANA NITA                90.73    8 16799  F  KHANDELWAL PRATIKSHA SUNIL      90.55    9 25025  M  GAVHANE SANGRAM RAMESH          90.36   10 27218  M  AGARWAL AKSHAY VIJAY            90.18   11 25683  M  BHOLA SAFEER RAJA               90.17   12 29561  F  MENEZES ISHARUTH DARRYL         90.00   13 14747  F  CHAWLA DIVYA SURESH             89.27   14 28580  M  MISHRA SHWETABH MANOJ KUMAR MI  89.20   15 30392  F  KADU HARSHADA RAJENDRA          89.09   16 28311  M  AGARWAL TANMAY RAJESH           89.00   17 23060  F  CHADDHA MAHIMA SHASHIBHUSHAN    88.91   18 30462  F  CHAVRE GAYATRI KRISHNA          88.60   19 30174  F  TUPE AKSHTA UDAY                88.55   20 27844  F  CHAWLA KHUSHBU VASUDEV          88.55   21 30488  M  RATHOD SAGAR ANIL               88.36   22 28246  F  SARAF VAISHNAVI RAVI            88.18   23 20787  M  BANSAL JAYESH GURUCHARAN        87.82   24 30158  F  CHARBHE SHRIKA SHAILESH         87.82   25 24315  F  GUTAL POONAM DILIP              87.82   26 22911  M  MANGALATH ADITYA SHAJI          87.64   27 11824  F  ATRE KIRTI VIJAY                87.60   28 30646  M  MEGHANI CHAITANYA NARESH        87.60   29 20303  M  HARPALE NAREN NANDKUMAR         87.45   30 32143  F  JACOB SYLVIA SAJI               87.27   31 27086  F   SHRUTI MURALIDHARAN            87.09   32 30309  F  GHANWAT RUTUJA SHIRISH          87.09   33 15089  M  BHUTADA ABHIJEET PRAVEEN        87.09   34 27450  F  GOHIL VAIDEHI DUSHYANT          86.80   35 17480  F  SHAIKH AFSANA ALIM              86.73   36 27043  M  VITHALANI PARTH ASHIT           86.67   37 27744  M  KOCHAR YASH SUNIL               86.36   38 30025  F  SAWANT MITALI SADANAND          86.18   39 21716  M  BHUSARE SUDARSHAN BHAGWAT       86.18   40 14467  M  JADHAV MAITRYA SUNIL            86.00   41 30680  F  MUDALIAR MAHATHI SATISH         86.00   42 20161  F  THAKKAR SHANTI PRAKASH          85.45   43 22014  M  BADSHAN HUNEFA ABBASALI         85.27   44 15979  M  LUNAWAT CHIRANJIVI ABHAY        85.27   45 23940  M  DORGE MANDAR BALASHEB           85.09   46 25142  F  OSWAL ANU PRAVIN                85.09   47 24567  M  PARMAR SNEH NARENDAKUMAR        84.91   48 30087  F  SINGH RADHIKA RANJAN            84.80   49 28155  F  SAYED RAMSHA NADEEM             84.36   50 31722  F  BEHRAINWALA FARIDA ABBAS        84.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 34725  M  SHAHANE ROHAN VASANT            84.36   52 30466  M  DHONE SUKRUTH PRAVIN            84.20   53 30896  F  TEOTIA SHEETAL VIKRAM           84.18   54 31931  F  DUDHEDI SHWATA GAUTAM           84.18   55 30015  F  AJWANI DEELSHA DEVANAND         84.18   56 23504  M  NAIK YASH ANIL                  84.00   57 23789  M  BHANDARI PIYUSH PRAKASH         84.00   58 12809  M  DIKKATWAR NAGESH RAJKUMAR       83.64   59 24696  M  KULKARNI JAY GOVIND             83.64   60 23616  F  KARVE RUCHIRA PRABHAKAR         83.60   61 20912  F  RATHOD RIDDHI DEEPAK            83.45   62 27814  F  TIWARI MEENAKSHI SOHANLAL       83.27   63 32199  F  SAWANT RICHA JAYANTA            83.27   64 17953  F  JAIN SAKSHI LALIT               83.27   65 30802  F  GUPTA MEHAK RAJESH              83.09   66 29853  F  VAKULABHARANAM SHAILEE GOPI KR  83.00   67 29895  F  NAHAR LICHITA SATISH            82.91   68 30205  M  DHAWAN PRANAV VIKAS             82.80   69 23674  F  NERALWALA HUSENA MANSOOR        82.73   70 27001  F  UNNITHAN ASHNA HASHIM           82.73   71 27276  F  PATIL POOJA SAMBHAJI            82.73   72 32389  F  SHAIKH SAIHA SHAKIR             82.55   73 27316  F  THOMRAY VIPASANA VIVEK          82.36   74 32358  F  GANDHI RUJUTA SHRENIK           82.20   75 27869  M  MUSALE KAUSTUBH RAVINDRA        82.18   76 31903  F  CHOUDHARY SANTOSHI RAMLAL       82.00   77 29918  F  SHAIKH AMINA ILAHI              82.00   78 31904  F  KULKARNI MEDHA SANJAY           82.00   79 16879  F  KHAIRE PRACHEE SHATRUGHNA       82.00   80 19030  F  GAIKWAD APARNA SUDHIR           82.00   81 17490  M  GOSWAMI ANSH RAJESH             81.82   82 14481  M  OSWAL PRATIK ASHOK              81.82   83 26907  M  BAHAL ANKIT LALIT               81.80   84 15416  F  BANSAL POOJA YOGESH             81.67   85 26389  M  MENGHANI AAKASH SHEWERAM        81.60   86 17186  M  SONI EKESH LALITKUMAR           81.45   87 30871  F  GARG RITU PRADEEP               81.40   88 27604  F  PATIL MARISHA SANDIP            81.40   89 27249  F  LUNKAD KAJAL SANJAY             81.40   90 15008  M  SHANKAR KARTIK AJAI             81.40   91 12148  F  HIWALE SHREYA SANJEEV           81.33   92 15157  M  BAFNA VAIBHAV MANOJ             81.27   93 31913  F  SHAH SAKSHI SANJAY              81.27   94 15000  M  DEVANI MOHIT ASHOK              81.27   95 21737  F  CHHATWAL SIMRAN PARAMJITSINGH   81.27   96 27549  F  PARMAR KHUSHBU DILIP            81.20   97 22587  M  DHAKAO SHAINIT AJAY             81.20   98 29602  F  DIKSHIT RASHI PANKAJ            81.17   99 29060  M  RANKA VINIT RAJESH              81.17   100 31219  M  JAMNAGARWALA ADNAN YUSUF        81.17   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 25375  F  GAIKWAD DIKSHA VINOD            81.09   102 13792  F  GHULE GAURI ASHOK               81.00   103 28555  F  SHAHPURKAR DHANSHRI AL SOUNDRY  81.00   104 25726  M  MAKHANI ROHAN ANISH             81.00   105 19988  M  MULGE SHIVARAJ KALYANI          81.00   106 34189  M  BHALERAO NIKHIL ANIL            80.80   107 15368  F  SHAH RIYA DINESH                80.80   108 20965  F  THAKKAR SIKTA SAURABH           80.80   109 30688  M  MELWANI MOHANISH DILIP          80.73   110 20486  M  JOLLY HARNEET KANWALJIT         80.73   111 29593  M  AHUJA GAURAV MADANLAL           80.67   112 19815  F  KHAN AAFRIN RAUF                80.60   113 30515  M  DUNWANI PREM NIRMAL             80.55   114 31233  F  JAIN MINAL SURESH               80.55   115 31452  F  DARDA KHUSHBOO SHRIKANT         80.55   116 21506  M  KULKARNI OMKAR RAJESH           80.55   117 30366  M  JERATH SOURAV MANOJ             80.50   118 30235  F  WALHEKAR MAHADEVI LAXMAN        80.40   119 30393  M  JAIN ANKIT SANJAY               80.36   120 23489  F  NAIR ROSHNI MADHUSOODANAN       80.36   121 13546  F  J0SHI MANASI DATTATRAY          80.20   122 33268  M  GOKHALE APURVA VISHWAS          80.20   123 26185  F  TRIBHUWAN NATASHA NANDKUMAR     80.18   124 28176  F  JANGAM APARNA SUDHAKAR          80.18   125 31375  F  RAINAAK NEHA VINOD              80.18   126 30943  F  SAHOTA JASMINE RAVINDER         80.17   127 23463  M  CHANDANSHIVE NIKHIL UTTAM       80.00   128 16645  M  ANSARI MOHAMMOD RAHID RAIS      80.00   129 31725  F  ARAYAPURATH ASHBI GEORGE        80.00   130 34008  F  SANDBHOR PRATIKSHA SHAM         80.00   131 22219  M  DILAWAR MODHAMMED MUSTAFA       80.00   132 29870  F  THAKKAR RASHI PARAG             80.00   133 22372  M  SHARMA INDERJEET AJAYKUMAR      80.00   134 25725  M  MOKHANI RONIT ANISH             79.83   135 27009  F  BAENA TANISHQ ATRICK            79.82   136 16522  F  SHETTY SAKSHI BHASKAR           79.82   137 28329  F  KAMBLE DIKSHA KIRAN             79.82   138 14149  M  CHARANIYA ATIK AMIN             79.82   139 28299  F  NIKAM RUTUJA JAYSING            79.80   140 29729  M  SHAIKH SAHIL IRSHAD             79.80   141 23545  F  CHAHER ANKITA SANJAY            79.64   142 33620  F  RATHOD NODHI RAJESH             79.60   143 24988  M  JINDAL ADITYA AJAY              79.60   144 22454  M  KUNAL ANAND  DILIP KUMAR PRASA  79.60   145 20312  F  PHULE SHREYA HEMANT             79.45   146 33661  F  KARNAWAT HARSHITA KIRANKUMAR    79.45   147 19537  F  RANE NEHA GAJANAN               79.45   148 23447  F  KAMBLE RASIKA ANIL              79.45   149 16996  F  DHOLE KRISHNA GANESH            79.40   150 13574  F  P RACHEL PRABHU                 79.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 18748  F  BALI RHEA RAJNEESH              79.33   152 23977  F  ANTHONY CRYSTAL MARYANN MATHEW  79.27   153 12348  F  AGARWAL PRATIMA MAHESH          79.27   154 20065  M  DAUNDKAR HARSHVARDAN MAHENDRA   79.20   155 27615  F  SINGH RICHA MUKESH              79.20   156 12500  F  DINNY BHAVANA ANAND             79.20   157 27471  F  GIRI MEERA VENKATGIRI           79.09   158 30514  F  DHAVALE MADHURI AVINASH         79.09   159 19668  F  DEVE APEKSHA SUDHAKARRAO        79.00   160 16306  M  SHAH SHREYASH SHEETAL           79.00   161 16228  M  RENUSE CHETAN DNYANESHWAR       78.91   162 30391  F  DCUNHA NOREEN MOSES             78.91   163 24018  F  MURUDKAR TANVI SUDHIR           78.91   164 30527  F  BILLORE POOJA SHANTAPPA         78.80   165 27242  M  CHHAJED SOURABH VIJAYKUMAR      78.73   166 31309  M  PORWAL TUSHIK RAMAN             78.73   167 25809  F  INAMDAR AIMAN JABBARALI         78.73   168 23558  F  KARMALAWALA MUNIRA YUSUF        78.73   169 25680  M  RATHOD MEET BHARAT              78.67   170 27097  F  PANDEY APARNA ARVIND            78.60   171 23853  M  KULKARNI NIKHIL ARVIND          78.60   172 27428  M  PATEL ARBAZ TAHIRPASHA          78.55   173 16430  F  SHAH RACHITA MANOJ              78.55   174 30829  M  CHAWALA MURTUZA SHABBIR         78.55   175 31316  F  KAMBLE DIKSHA SUBHASH           78.55   176 30870  M  SHINDE VIRENDRA SUNIL           78.55   177 29706  M  OZA KRISHNA SURESH              78.55   178 30990  M  ADHIKARI MOHIT ANIRUDDHA        78.40   179 31067  F  VENKATACHALAM SARAH FRANK       78.36   180 16279  F  CHOPDA SHRUTIKA GAUTAM          78.36   181 31767  F  SHETTY SALOONI JAYKAR           78.36   182 34717  M  DEDE VINOD MACHHINDRA           78.36   183 32627  F  DESHMUKH KOMAL AJAY             78.36   184 22701  F  BHUTADA SANJANA SANJAY          78.33   185 30300  F  KALRA SANIYA RAJIV              78.33   186 19597  F  MORE PRIYANKA SUBHASH           78.20   187 31237  F  GHORDIA MEGHNA DHARMESH         78.18   188 30296  M  KHAN FAISAL HAFIZ               78.17   189 32235  F  KULKARNI DIYA MANOJ             78.00   190 23521  M  AGARWAL SAHIL DHARAMPAL         78.00   191 16786  F  LALWANI POOJA RAJESH            78.00   192 26322  F  SHAH AAYUSHI DHIRESH            78.00   193 26427  F  KADAM SAYALI TANAJI             78.00   194 30893  M  NARHE ADITYA ISWAR              77.83   195 23510  F  SAWANT SURBHI RAVINDRA          77.82   196 26466  M  JAIN DHIREN ANAND               77.82   197 31975  M  SHAHANEY PRANAV DINESH          77.82   198 29851  F  PAREKH DISHA SANJAY             77.82   199 29739  F  SHAH ANISHA VISHAL              77.82   200 19972  M  BUCHAKE OMKAR SHRINIWAS         77.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 23777  M  SAMNANI SALMAN NIZAR            77.82   202 24790  M  PATEL DHRUV PINAKIN             77.64   203 31094  F  OSWAL NAMRATA SANJAY            77.64   204 22122  F  KHANDWALE FATEMA MUSTANSIR      77.64   205 17807  F  THAKKAR AMI JAGDISHBHAI         77.64   206 17325  M  BAMBOLI SHRENIK MAHENDRA        77.64   207 31335  M  SHAH YASH RAVINDRA              77.64   208 16881  F  PAREKH SAKSHI DINESH            77.64   209 28449  M  MAHAJAN RUSHIKESH SAMBHAJI      77.60   210 27042  F  KHARAT VISHAKHA RATNAPAL        77.60   211 26430  M  DESHPANDE DHRUVA SATISH         77.60   212 28447  F  NAHAR RUTUJA JAYENDRA           77.45   213 31981  F  PALRECHA DOLISHA PRAKASH        77.45   214 31442  F  MEYERS CHRISTALINE VIVIAN       77.45   215 27361  M  SARKAR GAORANGO SWADESH         77.45   216 30567  F  JHA NEHA GANESH                 77.40   217 19878  M  BISHNOI AMITKUMARBISHNOI KISHN  77.40   218 31983  F  RAMGIR SHIVANI MANISH           77.33   219 29481  F  SHAIKH SANIYA SHAKIR            77.27   220 30664  M  KAPADIA FARZAD RUZBEH           77.27   221 22347  F  MOONA SHRADDHA RAJESH           77.27   222 15892  F  JAIN DESHNA KISHOR              77.27   223 31338  F  SHAH MARGI RAKESHKUMAR          77.27   224 30808  M  PATHAN SAKIB SHABBIR            77.27   225 19172  F  DESHPANDE PRACHI NARENDRA       77.20   226 31960  M  PATIL VENKATESH UMESH           77.20   227 30208  F  GOYAL ANSHU RAJESH              77.20   228 31095  F  JAIN VIDHI DILIPKUMAR           77.09   229 30198  F  ANTHUNY MARY JOSEF              77.09   230 30332  F  RAWAT SONIYA CHANDRA SINGH      77.09   231 20783  M  GOHEL HARSH RAEJSH              77.09   232 31933  F  OSWAL AYUSHA KHUSHALCHAND       77.00   233 15804  M  MEHTA TANMAY RAJESH             76.91   234 30330  M  UTTEKAR ABHIJIT SHIVAJI         76.91   235 23543  F  IYER SUMAN SUJATHA              76.91   236 16866  F  MISTRY SNEHA SANJAY             76.80   237 30862  F  MUTHE GAURI SITARAM             76.80   238 23284  M  CHAKKARWAR SACHIN PRAKSHRAO     76.80   239 30219  M  SONAWANE OMKAR RAGHUNATH        76.80   240 23403  F  KAINTH MANDIRA KULDIPSINGH      76.80   241 23505  F  MANE PRANITA SANTOSH            76.73   242 30181  F  DAVID ANNIE SMRITA              76.73   243 30411  F  PATIL SNEHA KAILAS              76.73   244 17087  M  OSWAL YASH VINOD                76.73   245 31203  M  CHOWDHARY BHARAT BHURARAM       76.73   246 30275  F  SHELAR POOJA PRABHANAND         76.60   247 23854  M  KULKARNI AMEY KISHOR            76.60   248 23533  F  TINGRE KALYANI VINAYAK          76.60   249 26603  F  KULKARNI URVI UDAY              76.55   250 16627  F  NATEKAR DHANASHREE PRASHANT     76.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(C038) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 23296  M  VARMA VIKAS RAJU                76.55   252 30873  M  PAREKH MEETH MANISH             76.50   253 27443  M  MENEZES CLAYTON GERARD          76.40   254 12886  M  SHAIKH RAMJAN ASULAL            76.40   255 17622  M  JAIN HARSH SUBHASH              76.40   256 16586  M  JAIN NIKUNJ DINESH              76.36   257 26541  F  BHEGADE SANSKRUTI RAMESH        76.36   258 30880  M  PENKAR NABEEL MUSADDIQUE        76.33   259 29417  M  DEO GAURAV SUDHANSHU            76.33   260 31557  F  BAHIRGONDE NISHIGANDHA GURUSHA  76.33   261 32494  F  LATE ESHA GOPAL                 76.20   262 34127  F  MALI JYOTI SUKUMAR              76.20   263 17387  M  KORIMUTHA AMAN NEMICHAND        76.20   264 30875  M  SHAIKH SOHAIL RAFIK             76.18   265 17515  F  MEMON SADIYA KHALID AIBANI      76.18   266 24770  M  BHOKARE SAHIL RAJENDRA          76.18   267 17738  M  GAIKWAD PIYUSH PRAMOD           76.18   268 29031  M  DESHPANDE ATHARVA SUDHIR        76.18   269 28266  M  KALE MANDAR RAJESH              76.18   270 30846  F  ABROL KHUSHBOO ANIL             76.00   271 30293  F  PANDIT GAYATRI PRAMOD           76.00   272 34697  M  IYYER VIVEKANAND CHANDRASEKARA  76.00   273 26717  M  NAIR RAJESH PRATHAPACHANDRAN    76.00   274 16742  M  CHAINANI AKSHAY ASHOK           76.00   275 14894  F  KHANDUJA GURMEET KAUR INDERJEE  75.83   276 31416  M  ARORA AMANPREET SINGH VARINDER  75.83   277 24103  M  JADHAV SHUBHAM ANIL             75.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 32998  F  WAGHMARE PRIYANKA ANIRUDDHA     67.40    2 27210  M  KHANDEKAR VIJAY SURESH          61.40    3 23586  F  SHIRKE SAYALI ANAND             60.00    4 30492  F  RATHOD DEEPIKA KISAN            60.00    5 27368  M  DHIWAR AKASH ARVIND             60.00    6 24473  M  SONAWANE ASHUTOSH ANIL          59.64    7 22585  M  SURYAWANSHI SIDDHESHWAR SUGRIV  59.27    8 30006  M  RAUT SURAJ RAJKUMAR             59.20    9 34726  M  BHINGARE ABHIJEET ANAND         59.20   10 20356  M  JADHAV MAYUR NITIN              59.09   11 17131  M  MORE SAVRABH RAJESH             59.00   12 32733  M  HOLMORE NIKHIL ERESH            59.00   13 30696  M  KAMBLE PRASHANT GANESH          58.73   14 30544  M  SALUNKE DEVENDRA SANTOSH        58.60   15 28418  M  SONAWANE ANURAG BALU            58.40   16 11233  M  PARDESHI VIPUL GANESH           58.40   17 23255  F  MURGESHAN SONIYA NAGRAJ         58.20   18 26474  M  TAMBE SHUBHAM RAJKUMAR          57.82   19 22213  F  WAGHMARE ANUSHREE SUNIL         57.64   20 27266  M  BHOSALE NIKHIL NITIN            57.40   21 28270  F  HARGUDE POOJA ANJANKUMAR        57.40   22 30823  F  KAVATHEKAR REVATI AMAR          57.40   23 29555  M  WAGHOLE RAMIT BHARAT            57.00   24 28536  M  GAIKWAD ADHIKAR PRAVIN          56.80   25 99999  F  JADHAV VISHAKHA VIJAY           56.36   26 30185  M  WAGHMARE AJINKYA RAJENDRA       56.18   27 24285  M  JADHAV YASH GOPICHAND           56.00   28 29628  F  KAMBLE KIRAN VINOD              56.00   29 30506  M  MISAL VIKAS BHIMA               55.80   30 23434  M  KONDEL ADARSH UMESH             55.64   31 28570  F  GAIKWAD PRATIKSHA VISHNU        55.60   32 30381  M  DHANDU CHANDU CHINNAIAH         55.20   33 23433  M  SONAWANE SIDDHANT TARACHAND     55.20   34 30212  M  PAWAR SIDDHANT SUNIL            55.09   35 30417  F  GAIKWAD RUCHIKA GAUTAM          54.91   36 24233  F  JAMBHALE MADURA DATTATRAY       54.80   37 28049  M  DALIMBE SUSHIL SAHEBRAO         54.55   38 26594  F  SHETE KARUNA PANDURANG          54.40   39 26617  F  GOPAL SUNITA RAJU               54.36   40 28043  M  AGAWANE ASHWIN AJAY             54.18   41 25482  M  KHILARE VINAY ANANT             54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30427  M  HANGAL AKSHAY YALLAPPA          50.60    2 27563  M  SHAIKH ASLAM KASAM              40.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22681  F  BIDKAR UMA INDUMATI             60.80    2 13783  M  AHIR PRATIK GOPICHAND           58.55    3 27008  M  YADAV RAJDEEP CHANDRASHEKHAR    54.40    4 31128  M  YADAV TUSHAR CHANDRAKANT        53.40    5 13290  M  JADHAV KETAN LAHU               53.09    6 17143  M  CHAVAN AMOL GAJANAN             52.36    7 17048  M  NAYKOJI SOURABH DIPAK           49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17317  M  KALE MAYUR SANTOSH              64.20    2 33608  M  UTTARKAR SHUBHAM CHANDRAKANT    62.18    3 23644  F  KORATE SHWETA ATUL              62.00    4 19880  M  DHANAD ASHUTOSH SUDHAKAR        57.64    5 17894  M  CHAPHEKAR KARAN GANESH          55.09    6 21009  M  PADWAL SOHAM RAJARAM            55.00    7 17765  M  SHAIKH MOHAMMADYUSUF MEERABAKS  54.73    8 24869  M  PANICKAR SAJITH MOHAN           54.40    9 31225  M  SADLAPURKAR SAURABH HARISH      54.36   10 28446  M  JAGTAP AKSHAY SAMBHAJI          53.64   11 26449  F  MAHAMUNI BHAGYASHRI NAMDEV      52.40   12 13794  M  CHOUDHARY JATIN MANOJ           52.36   13 13767  M  MOMIN MOIN ISMAIL               52.00   14 27806  M  BONDLA RAJESHBABU RASULAIAH     51.80   15 16795  M  SHIVARKAR SHUBHAM KISHOR        51.40   16 11097  F  MATE NIDHITA NILESH             51.20   17 30386  M  SAYYED AALAM RIYAZ              47.80   18 28055  M  SHENDGE SHUBHAM RAJENDRA        47.00   19 28579  M  BHATKAR ASHISH SUDHIR           47.00   20 30282  M  KAMBLE AMOL KISHOR              46.50   21 23440  M  PARDESHI SUMIT PREMCHAND        46.00   22 30184  M  SALUNKE AKSHAY SHEKHAR          45.00   23 26422  M  CHOUDHARY NARESH RAMLAL         45.00   24 30228  M  KAMANBOINA GANESH VENKAT        44.00   25 31023  M  VADLAMANI GANESH MAHALAXMAYYA   43.64   26 12343  M  BARI SHRIYOG RAMJI              43.20   27 29544  M  SHAIKH FAIZMOHAMMAD MOHIDDIN    41.60   28 25046  M  BIRDAWADE MANDAR ANIL           41.00   29 24640  M  SAYKAR SHIVAM RAJENDRAKUMAR     39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28479  M  DHAKITE SHATANIK SUNIL          49.60    2 30251  F  WALHEKAR NISHA TIRUPATI         49.20    3 16901  M  YEMUL NEHAL KAILAS              49.20    4 24272  F  BADDAP PRACHI SANJAY            47.64    5 29635  F  INGALE SITA SANJAY              47.60    6 16441  M  GUNDA SANKET SUDHAKAR           44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30662  F  BHOR BHAGYASHRI RAJENDRA        69.00    2 27059  M  SHINDE SHUBHAM DEEPAK           44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30624  M  KAPADIA AJAY ANKUSH             46.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30264  F  KOLKAR CASSANDRA NEWTON KOLKAR  88.00    2 21553  M  AGARWAL SHUBHAM ANIL            86.91    3 30556  F  KIRPALANI PAYAL SUNIL           84.73    4 30327  M  MAGO DIVJOT SINGH JAGJOT SINGH  82.00    5 22276  M  GUJAR AYUSH AJAY                81.82    6 30467  F  NATHANI AFREEN SHIRAZ           81.17    7 24249  M  SAROY ARJUN SINGH JASBIR SINGH  78.73    8 14600  F  CHANDWANI SAKSHI KULDEEP        78.40    9 15834  M  CHANDAN KAUSHIK DILIP           76.91   10 16830  F  SAEED ZAHABIYA AYJAZ            76.83   11 17588  F  CHAVAN PAYAL VIKAS              76.55   12 15268  F  PAIGUDE PRADNYA RAMESH          76.40   13 12386  M  SOLANKI ROHAL DILIP             76.18   14 17086  F  OSWAL SONIYA BHARAT             76.00   15 29545  F  PANDE KHUSBOO SANJAY            75.82   16 15974  F  PATEL DARSHANA SURESH           75.80   17 20029  F  JAIN NIDHI MANOJ                75.80   18 31369  M  MUTHA GAUTAM SURESH             75.67   19 99999  M  SHAHERAWALA TAHA KHUZEMA        75.67   20 29712  M  THANKACHAN JASON TONY           75.64   21 12181  M  CHAWLA NITIN VISHNU             75.64   22 32144  F  KURUVILLA ANCILLIN MATHEW       75.60   23 30292  F  NAMBOODIRI POORNIMA KRISHNAN    75.60   24 27016  M  SHETTY SAAHIR RAJENDRA          75.45   25 23796  M  BHATI ANANT VIJENDRA SINGH      75.40   26 22845  F  RATNAPARKHAY VAIBHAVI SUDHIR    75.40   27 28191  M  DUMBARE PRAVIN VASANT           75.20   28 25521  F  ROY AALOKITA ABHIJIT            75.17   29 19909  F  DEORUKHKAR DIKSHA MANOHAR       75.09   30 19787  F  AKHADE SHEETAL RAJENDRA         75.09   31 29551  M  CHHETRI AKSHAY PRANEEP          75.00   32 27502  F  ALBELA NIKITA RAVINDRA          75.00   33 22971  F  SINGHAL SNEHA RAJIV             75.00   34 28127  M  WALMIKI KUNAL NAYANKUMAR        74.91   35 30813  M  BHONDVE AYUSH ARUN              74.73   36 24594  M  DUBEY SATYAM SANTOSH            74.73   37 16116  M  CHOWATIA VIRANG SHARAD          74.67   38 32218  F  TULSANI SAAKSHI RAJKUMAR        74.60   39 25636  F  ROONGTYA SAYALI DEVEKINANDAN    74.60   40 32903  M  MURKYA SHUBHAM ANILKUMAR        74.60   41 27389  M  YADUR ASHISH ATMARAM            74.40   42 26314  M  TANK DRONESH HITESH             74.40   43 28383  M  AKHADE ABHIDNYA AJAY            74.36   44 33267  F  PAGARIYA KAJAL RAJENDRA         74.33   45 19520  F  POL ANJALI VIJAYKUMAR           74.29   46 28216  F  SWAMI VAIJAYANTI RAVI           74.20   47 17105  M  JAIN RISHABH BHARAT             74.20   48 27607  M  UPE KARAN RAHUL                 74.20   49 15262  M  JHAMTANI TUSHAR RAJU            74.18   50 11267  M  DAUNDKAR VINAY BALASAHEB        74.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 19821  M  JADHAV ANIKET SANTOSH           74.18   52 14471  M  JEDHE SOHAM PRADEEP             74.18   53 12375  F  OSWAL MAYURI HEMANT             74.00   54 26320  M  AGARWAL DIPESH SURESH           74.00   55 30883  M  KASBEKAR RAVI VUJAY             74.00   56 17027  F  PUNMIYA KAJAL KISHORE           74.00   57 12334  M  RATHOD JAY PRAVEEN              74.00   58 25265  M  THAKUR ROHIT DHARMENDRA         74.00   59 28074  M  RASAL TANISHQ RAVINDRA          74.00   60 30254  F  PILLAY KOHILA MANOJ             74.00   61 27596  M  PARAB KARAN RAJESH              74.00   62 17211  M  SHAH PARTH MEHUL                74.00   63 21310  M  SARKI AMAN AMAR                 74.00   64 32933  M  PATIL DIGVIJAY UMESH            74.00   65 30674  M  RANKA VINAY AJAY                74.00   66 27472  F  MIRWANI VANISHA MANOJ RIYA      74.00   67 29740  F  GUNJAL SUPRIYA ARJUN            74.00   68 18173  M  NAKHATE AJINKYA ANILRAO         74.00   69 19525  M  DHOLE SAURABH HIRALAL           73.80   70 30524  M  MAHALA VIHAG AHAYA KUMAR        73.80   71 22819  M  PAWAR PRITHVIRAJ VINAYAK        73.80   72 27270  M  GOKHALE DHANANJAY RAVINDRA      73.64   73 17342  F  KHANDELWAL NIKITA MAHENDRA      73.64   74 13846  F  GAIKWAD MRUNAL SACHIN           73.60   75 28204  M  SORTE TUSHAR ANIL               73.60   76 17483  F  SONI KOMAL LALIT                73.45   77 16909  M  BORA SHREYAS RAJESH             73.45   78 30480  M  MULANI RAHIL MOHD SHAFI         73.40   79 30324  M  NARREDU YASH ASHA               73.40   80 15159  M  CHHAJED DIVESH NIRMAL           73.33   81 22375  F  PATEL VIMEE SHAILESH            73.33   82 27732  M  KOTADIYA AKIL AMIR              73.33   83 30596  M  KUKREJA ROHIT RAJKUMAR          73.33   84 27775  F  MANGE DARSHNI SHASHIKANT        73.20   85 26975  M  DHEKNE VIRAJ VINAYAK            73.20   86 25551  M  TRIBHUWAN SHREYAS SUNIL         73.17   87 27595  F  SONULE PRATIKSHA AGASTI         73.09   88 18035  F  JAIN PRIYA DASHRATH             73.09   89 27052  M  POONAWALLA ABBAS MUSTAFA        73.09   90 30992  F  SHINDE SAKSHI RAJENDRA          73.00   91 26381  M  GOPALE AKSHAY ANAND             73.00   92 30937  F  NAIR RAMYA SANJEEV              73.00   93 16032  M  KUNKULOL ANAND SANTOSH          73.00   94 26351  F  NAIR SEJAL RADHAKRISHNAN        73.00   95 23903  M  PATIL PRATHAMESH ARUN           72.91   96 17493  M  BODAKE ABHIJEET RAMESH          72.91   97 29984  F  MEHTA HINAL HITESH              72.91   98 30363  F  OSWAL JIGISHA MOTILAL           72.80   99 31194  F  KHANDELWAL RITIKA PRAVIN        72.80   100 29668  F  CHOUDHARY MANISHA RAMDEV        72.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 14035  F  KATARIA YASHIKA PRAKASH         72.80   102 23979  F  SHINDE SNEHA RAHUL              72.80   103 15836  F  KULKARNI SHARVARI SUDHIR        72.80   104 18605  M  CHANDWANI ADITYA HARESH         72.80   105 31866  M  CHANDWANI JATIN DILEEP          72.73   106 30894  M  CHAKRABORTY VARUN RINKU         72.67   107 15275  M  RAJWADE ABHISHEK AJAY           72.60   108 31493  F  JAIN SHUBHANGI PRAKASH          72.60   109 20367  M  GAIKWAD SAURABH SUNIL           72.60   110 28316  F  HAKIM ANJUM JAMIL               72.60   111 31332  M  KADARA GANESH MOHAN             72.60   112 29873  F  KHEDEKAR ANUSHKA AJAY           72.55   113 17528  M  AJMANI KHUSHAL SINGH DALJEET S  72.55   114 31198  M  AGARWAL RAHUL MOHAN             72.55   115 25749  F  RATHOD SIDDHITA VINOD           72.55   116 15695  M  SANGHVI PRANAV RASIK            72.55   117 20920  F  PAWAR POOJA TANAJI              72.40   118 33555  F  SONIGARA AYUSHI MUKESH          72.40   119 12920  M  THAKAR TEJAS KASHYAP            72.36   120 28495  F  PATTANAIK MONIKA MANOJ          72.36   121 27050  M  SUTTERWALA YOHAAN KURESH        72.33   122 30743  F  GEHANEY SIMRAN RAJKUMAR         72.20   123 31397  F  KULKARNI UNNATJ PRAMOD          72.20   124 33569  M  TINGRE ANANT RAJARAM            72.20   125 27388  F  JAGDALE RUCHIRA MANOHAR         72.18   126 24402  M  GOEL SHUBHAM JATINDER           72.18   127 16106  M  OZA SHUBHAM VILASKUMAR          72.18   128 19509  F  GUPTA VANSHIKA PAWAN            72.00   129 30394  F  OSWAL SANIYA RAMESH             72.00   130 24230  M  KULLOLLI SHUBHAM YALLAPPA       72.00   131 26325  M  BHATIA CHIRAG RAJIV             72.00   132 11979  M  JEWRANI KRISHNA PRAKASHLAL      72.00   133 23285  M  PATTEWAR CHINMAY DHANANJAY      72.00   134 31204  M  GAIKWAD YASH RAAJJHESH          72.00   135 22982  M  MODY ROHAN ASHWIN               72.00   136 22912  M  KADUDESHMUKH ROHAN HRIDAYNATH   72.00   137 25633  M  ANCHALIA YASH PRAKASH           72.00   138 30994  F  TANNA DEEPALI PARESH            72.00   139 24223  F  KHULLAR SAGUNA VINEET           72.00   140 20827  F  KALE POOJA VISHWANATH           72.00   141 31336  F  SHAH JINAL ATUL                 72.00   142 28416  F  JADHAV SHRUTIKA VIKAS           71.82   143 30966  F  FURIA VIDHI RILESH              71.80   144 25747  M  GALANDE ANIKET RAJENDRA         71.64   145 17199  F  OSWAL TEJAAL VINOD              71.64   146 16853  M  SHINGI RASIK ISHWARLALJI        71.60   147 31800  M  SANGHVI RISHI UDAY              71.60   148 16407  M  ADHAVADE TUSHAR RAJU            71.60   149 30586  F  KHATRI RIYA RAJESH              71.60   150 28355  M  JAIN RAHUL RAJENDRA             71.50   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 25693  M  PATIL SAGAR BALAJI              71.50   152 19658  M  KOTWAL PRATIK RAMESH NUTAN      71.45   153 31771  M  TIWARI VINAY SHARADPRAKASH      71.45   154 29091  M  CHOUDHARY SURAJ ASHOK           71.45   155 19900  M  SAYYED ABDULLAH SAMEER          71.45   156 15980  M  OZA JAYESH BANSILAL             71.45   157 11792  F  KOKATE NAMRATA CHANDU           71.40   158 22749  M  KABRA AASHAY OM PRAKASH         71.40   159 11554  M  PATIL SHUBHAM ASHOK             71.40   160 31972  M  OSWAL PRANAV MANOJ              71.40   161 30248  M  JAIN LAKSH MAHENDRA             71.33   162 30367  M  BHOSALE HIMANESH SADANAND       71.27   163 26330  F  CHANDAWAT SNEHA BHARAT          71.27   164 25614  M  SHAH JENIL SURESH               71.20   165 31500  M  OSWAL JAIN SAIYAM SURESH        71.09   166 29677  M  SHAH MIT MANESH                 71.09   167 27419  M  ASNANI NIKHIL GUL               71.09   168 16597  F  GANDHI KAJAL PRAKASH            71.09   169 11492  F  SHROFF SHILPI UMESH             71.09   170 31401  M  RATHOD YASH BHARAT              71.09   171 22080  M  YARATE PRASANNA SHRIKANT        71.00   172 18628  F  KATAKE KIRAN LAKSHMAN           71.00   173 31117  M  GUNDECHA NAMO ASHOK             71.00   174 27731  M  KOTADIYA RENISH RAMJAN          71.00   175 30107  M  BATLAWALA JAY MUKESH            71.00   176 21651  M  GUPTA NISHANT RAJESH            71.00   177 15314  F  PORWAL JINAL KAMLESH            70.91   178 11215  M  JAIN SACHIN ASHOKKUMAR          70.91   179 20717  M  KYAL MAYANK SHRAVAN             70.91   180 21478  M  CHORDIYA ANURAG JITENDRA        70.91   181 27559  M  VHORA VIRAJ NIRANJAN            70.91   182 17408  F  PORWAL YASHIKA DINESH           70.80   183 30414  F  BISHWAS RUTUJA EDWIN            70.80   184 27185  F  KHAN ALISHA UMAR                70.80   185 31099  M  KAUKANTLU NARESH BUCHANNA       70.80   186 33417  M  PARIHAR MANISH KAPURCHAND       70.80   187 12376  F  BAFNA SAKSHI UTTAM              70.73   188 31993  M  CHOUGULE VAIBHAV ASHOK          70.73   189 31349  F  PATEL MITISHA TUSHAR            70.73   190 28423  M  SALUJA PREET MANJITSINGH        70.73   191 17312  M  PARDESHI HARSHAD DEEPAK         70.73   192 31350  M  OSWAL SHUBHAM PRAVIN            70.73   193 25700  M  JAIN AADISH DILIP               70.67   194 30365  M  KOTESHWAR SAURABH RAJEEVA       70.67   195 27141  F  MATHEFOD SHIVANI MADHUKAR       70.60   196 22543  M  GHADGE OMKAR CHANDRAKANT        70.60   197 30435  M  KAGALWALA HUSAIN SAIFUDDIN      70.60   198 30619  M  JADHAV HRISHIKESH SANJAY        70.55   199 33789  M  KHAN ARBAAZ RAFIQUE             70.55   200 22698  F  SABALE RUCHIKA KANTILAL         70.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C039) NESS WADIA COLLEGE PUNE                                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 15212  M  MAPARA JAY RAJENDRA             70.55   202 27838  F  SURYAVANSHI ANKITA RAJENDRA     70.40   203 23286  F  PATEL KRUPA NARESHBHAI          70.40   204 15639  F  CHAUDHARI DEVYANI SHRIKANT      70.40   205 21828  F  GANDHI ALEFIA MOIZ              70.36   206 27060  F  KUSEKAR PRATIKSHA ANIL          70.20   207 34733  M  SATHE SAUMITRA MILINDKUMAR      70.20   208 31158  M  SOLANKI SHANKY PRAKASH          70.20   209 25571  F  ZIYA FATEMA MUSTAFA             70.20   210 22351  M  MOLAK VIJAY RAMRAO              70.20   211 29667  F  CHOUDHARY BINDU RAMDEV          70.18   212 31366  M  OSWAL RUSHABH SURESH            70.18   213 25146  F  SHEDGE CHAITALI SHIVAJI         70.18   214 23870  M  PATEL SATYAN DINESHBHAI         70.18   215 24246  M  AGARWAL YASH DEVIDAS            70.00   216 23663  F  UDUPI AFRAZBANU ALTHAF          70.00   217 14345  M  THAKKAR RAMESH VINOD            70.00   218 15235  F  NIMBALKAR DARSHANA SHEKHER      70.00   219 22494  M  GHODKE PRAVIN SUBHASH           70.00   220 12425  M  TOLE AJAY ANANT                 70.00   221 25538  M  KHONDE ADITYA PRAMOD            70.00   222 30961  F  BGOKHALE MANASI PARAG           70.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17074  M  SANGHELIA MITHILESH DHARMESH    82.73    2 26919  F  PAWAR RENUKA EKNATH             76.55    3 22097  F  JAGDHANE OMIKA DIPAK            76.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17057  F  PALLA NAGMANI MUNNISWAMI        58.91    2 31340  F  SONI SALONI KISHOR              58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30331  M  SOMINENI CHANDRASHEKAR BRAMAIA  65.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31460  F  PHULE VAIBHAVI AVINASH          72.40    2 29701  M  WAMNE KUNAL RAMESH              68.18    3 15439  F  PARDESHI PRATIKSHA SURESH       67.64    4 14046  F  PAWAR YOGITA SUNIL              66.80    5 31188  F  PHATKE SEJAL SANJAY             66.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27422  M  DHONGADE KRISHNA SAHE BRAO      61.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C040) S.M.CHOKSEY H SCH & JR COLLEGE, CAMP                         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29913  F  LIMBHORE SAMRUDHI BHARAT        96.73    2 30258  F  DCOSTA KAJOL KARL               94.00    3 19693  F  WANKHEDE BHAGYASHREE SUDHIR     90.18    4 27373  F  PAWAR PRANALI PANDHARINATH      89.60    5 29747  F  KHAN SIDRAH NASIR               89.45    6 17224  M  PAWAR SHRIKANT KAILAS           88.55    7 29883  F  DESAI PALLAVI VINAY             87.00    8 30677  F  SHARMA SHREYA KAILASH           86.83    9 27815  M  PATHAN DANISH IMTIYAZ           86.55   10 31049  F  KHANJI AREFA MOIZ               86.20   11 25532  F  KUMAR SREELAKSHMI SURESH KUMAR  85.83   12 17035  F  JOSHI SHUBHANGI PRAKASH         85.27   13 16884  F  GROVER SAKSHI SANJAY            84.73   14 16880  F  CHANDEKAR PRACHI SATISH         84.73   15 34538  F  MEHTA DEEPALI KAILASH           84.60   16 15666  F  UPADHYAY ANUSHKA RAMESH         84.55   17 19998  M  PARDESHI HITESH DINESH          84.00   18 19849  M  BELIKATTE SOURABH SHIVARAM      83.64   19 29735  F  MEDAYA TEONA TREVOR             83.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30028  F  KAMBLE SHRUTIKA VINOD           68.18    2 23933  F  SATPUTE SHWETANJALI JAHANGIR    68.00    3 28110  F  SHELKAR KAJAL RAVINDRA          68.00    4 28387  F  AUCHARE MANASI PRAKASH          68.00    5 20070  F  GAIKWAD BHAGYASHRI SANJAY       68.00    6 17241  F  CHORGE POOJA NAGENDRA           67.45    7 28289  F  KHUDE SHRADHA BHIM              66.80    8 31935  F  TIKHE SARIKA SUBHAH             66.40    9 13632  F  ASWARE SHRUTI VIJAY             66.40   10 23753  F  SHINDE ROHINI RAJENDRA          66.36   11 22361  F  KAMBLE PRIYANKA DATTATRAYA      66.00   12 29521  F  PATIL PRIYANKA RAJENDRA         65.82   13 28190  F  WAGHMARE TEJASVI DHANRAJ        65.60   14 31222  F  SONAWANE KOMAL SANTOSH          65.27   15 29038  F  DHAWARE DIVYA ANIL              64.80   16 25800  F  BHALERAO SWATI SANJAY           64.80   17 29528  F  JADHAV POOJA ANIL               64.40   18 27650  F  BHOR ROHINI ANIL                64.40   19 17240  F  KALE MADHURI PARSHURAM          64.40   20 17691  F  SABLE AMRAPALI SUNIL            63.80   21 27475  F  JAGTAP ASHWINI SHAKUNTALA       63.40   22 27887  F  BANSODE RUTIKA RAJU             63.27   23 24020  F  KAMBLE MANISHA TUKARAM          63.00   24 34134  F  GAIKWAD SHRADDHA SANDEEP        62.80   25 27406  F  GAIKWAD DIKSHA EAKNATH          62.36   26 23563  F  KAPSE POONAM BHIVA              62.36   27 13784  F  PIWAL NEHA MANOJ                62.00   28 11496  F  KHARAT NEHA RAMESH              61.80   29 30573  F  KAMBLE SHRUTI SATISH            61.60   30 30013  F  DHIWARE NIKITA RAVINDRA         61.40   31 30047  F  MADNUR SUNANDA SHIVAPPA         61.09   32 20153  F  ANGRE ANJALI ARUN               61.09   33 30577  F  KAMBLE AISHWARYA SUNIL          60.73   34 23798  F  ATHAWALE NEELAM MAHADEV         60.60   35 26237  F  TUPE NISHA NANASAHEB VAISALI    60.20   36 29777  F  SATHE SHUBHANGI GANESH          60.20   37 22649  F  JADHAV PRANALI GOPAL            60.20   38 28132  F  JADHAV SHRAMNA RAMESH           60.00   39 23550  F  SOLANKI SHAMLI RAJU             60.00   40 30887  F  JETITHOR PRATIKSHA NAGNATH      60.00   41 28028  F  GAIKWAD SHRADDHA GANESH         59.20   42 30578  F  JADHAV NIKITA SANTOSH           59.20   43 33623  F  BHAUKUMBE LAXMI TANASI          59.00   44 28258  F  JAGTAP SHRUTI JITENDRA          58.91   45 23549  F  BHOSALE MANALI MANOJ            58.36   46 17900  F  DHIWAR SHRUTIKA BABAN           58.20   47 30239  F  BANSODE SHAMLI SATISH           58.00   48 31909  F  WAGHMARE SNEHAL SUNIL           57.40   49 27758  F  CHAUDHARI JAYSHARI DEVIDAS      57.40   50 12659  F  KADAM AKSHADA ANJU              57.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 29520  F  KAMBLE DEEPTI PRAFULL           57.00   52 17660  F  GAIKWAD JANHVI PRAKASH          57.00   53 19824  F  JAGTAP PRIYANKA SUNIL           56.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30146  F  POREDI SHRTI PRASAD             68.00    2 34778  F  DHOTE SHARDA VIJAY              67.64    3 29655  F  SALUNKE NUTAN RAMESH            66.20    4 28413  F  JADHAV KAVITA GOVINDA           66.20    5 23473  F  C      HOUDHARY POOJA MOHANLAL  60.91    6 29516  F  GHANTE ASHWINI VITTHAL          60.00    7 27739  F  WAGHELA POONAM BHIM             52.20    8 20197  F  SHENDGE PRAJAKTA RAJESH         49.60    9 29890  F  CHHAJALANE HEMLATA NANDU        42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17238  F  NAIK NIKITA RAMESH              67.45    2 34025  F  RATHOD VAIBHAVI VINAYAK         66.60    3 28114  F  DEOKAR CHAITALI PRABHU          64.20    4 19566  F  SHELKE POOJA KUNDAN             63.80    5 27476  F  PAWAR POURNIMA HIRA             62.60    6 33311  F  KUSALE JAYA SUBHASH             62.60    7 28526  F  PAWAR KOMAL SHYAM               61.00    8 28578  F  RANSURE ASHWINI MACHINDRA       58.18    9 28344  F  CHAVAN RITU SHANKAR             57.00   10 29613  F  JADHAV POOJA BABY               47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16811  F  BHAGANAGARE BHAVANA BHIM        63.20    2 28592  F  SHARMA SMITA SURESH             62.40    3 17029  F  KIRAD PAYAL JAYANT              57.60    4 29763  F  BOLI MANJU YALLAPPA             56.40    5 17754  F  MUTHA POOJA AJAY                56.00    6 15761  F  GHOLE MANALI VISHWANATH         50.91    7 16987  F  POPALBHAT POONAM DILIP          50.00    8 11324  F  JADHAV SHRADDHA MAULI           47.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19746  F  SALUNKE SARITA DNYANESWAR       68.00    2 33702  F  GABBUR POOJA MAHADEV            60.91    3 27591  F  WANI SANYUKTA GIRISH            48.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28448  F  DARADE SHUBHANGI RAMESH         68.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28243  F  VALLAPUSHETTY NAGALAXMI NAGANR  69.27    2 29581  F  DHONE RANI SOMNATH              68.91    3 32636  F  HATHIYARI FATEMA SHABBIR HUSSA  67.00    4 24254  F  RAUT NIKITA JALINDAR            66.80    5 31738  F  PARDESHI KOMAL ASHOK            65.40    6 22036  F  DHAGEKAR KOMAL RAJENDRA         64.55    7 28506  F  SHARMA POOJA JAGDISH            64.36    8 30572  F  SINGAR SAPNA SHRINIVAS          64.20    9 29654  F  PALKAR PRIYANKA RAMESH          64.00   10 26120  F  SONAR PRITI ANIL                63.60   11 29585  F  GHANEKAR VIDYA DHONDU           62.73   12 29790  F  PARDESHI NEHA HIRALAL           62.55   13 19620  F  DHAYARKAR SAYALI VINOD          62.00   14 23968  F  PARDESHI SONIYA DHIRAJ          61.80   15 30656  F  BAGWAN SAMREEN REHMAN           61.60   16 13648  F  TAMBOLI SHARMIN RASHID          61.60   17 30318  F  GURRAM SHIRISHA NARAYANVENKAT   61.27   18 30545  F  INDLA GEETANJALI LAXMAIAH       61.09   19 30240  F  KHEDKAR PRATIKSHA PANDHARINATH  60.00   20 33525  F  AVULA PRASHANTI SEETAIAH        60.00   21 28571  F  BELAPURKAR RUSHALI ESHWAR       59.20   22 11684  F  LOKHANDE PRIYANKA BHAURAO       59.00   23 13720  F  YADAV DEEPALI RAMASRE           58.80   24 28273  F  BARAVKAR PRIYANKA PRAKASH       58.80   25 27448  F  TOLE PRAJAKTA SHYAM             58.60   26 30180  F  SHINDE MRUNAL RAJENDRA          58.60   27 17221  F  BASUTKAR DEEPIKA BHIMASHANKAR   58.40   28 17514  F  BHIMLMALE RUTUJA SANJAY         58.36   29 13751  F  ANGEER ANKITA ARVIND            56.60   30 29850  F  RASKAR AISHWARYA RAVINDRA       56.20   31 31300  F  PARDESHI RUCHIKA RAJKUMAR       55.80   32 31268  F  MACHARLA RADHA ANKANYA          54.80   33 28048  F  SABLE CHAITRALI KAILAS          54.80   34 29637  F  BHUVAD ASHWINI ANANT            54.20   35 23923  F  SEN GARIMA SHASHI KALA SEN      54.20   36 23982  F  PARDESHI TEJAL PRAKASH          54.00   37 29517  F  BHUJBAL HARSHA EKNATH           54.00   38 27961  F  PARDESHI SVETHALI SANJAY        53.64   39 23426  F  HENDRE SAYALI SHARAD            53.64   40 29534  F  GUPTA DIMPLE HARIDWAR           53.60   41 28137  F  DORLE DIVYANI SATISH            53.45   42 23955  F  SALVI SHIVANI JAYWANT           52.60   43 14671  F  HORNE VAISHNAVI PRAVIN          52.00   44 14840  F  SHINDE DHANASHREE PRUTHVIRAJ    51.20   45 26286  F  INAMDAR AFSHA SATTAR            51.00   46 30274  F  PARKHI SALONI NILESH            50.60   47 23590  F  MARKAD PRIYANKA SAINATH         50.20   48 23450  F  TAMBITKAR PALLAVI PRAKASH       49.60   49 19105  F  THAPA KOMAL BHADRA BAHADUR      46.80   50 29512  F  JAMBHULKAR KADAMBARI RAJENDRA   46.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 30303  F  GATRAJ RADHA HARILAL            45.00   52 23476  F  CHENNARAM MANISHA RAMESH        45.00   53 11327  F  BAMNE RUPALI VASANT             44.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29504  F  KHARGE AARTI SURESH             68.80    2 22634  F  VANNAM POOJA HARISH             67.27    3 17601  F  ADEP SHIVANI SANTOSH            64.60    4 14180  F  BATTUL NEHA CHANDRAKANT         62.60    5 27485  F  POTAN SONALI RAJENDRA           61.80    6 23456  F  HADKE SHRADDHA GAJENDRA         60.20    7 34274  F  BODDU GAURI SANJAY              57.20    8 16981  F  DASARI MAMATA SHRINIVAS         54.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29754  F  GULERIA SHIVANI BALDEV SINGH    69.20    2 34014  F  MAKHANDAR CHANDANI MAHIBOOB     68.60    3 29751  F  LOHAR ANJALI ASHOK              67.40    4 23959  F  GAWADE RASIKA SHANKAR           65.40    5 27230  F  SINGH SAKSHEE KRISHNA           63.40    6 34124  F  LAWAND SAYUKTA SUNIL            59.80    7 30844  F  SALUNKHE SHRUTI RAJARAM         58.80    8 34304  F  RASALA MANISHA CHANDRAIAH       53.45    9 28547  F  KHETALE SAYLEE SANTOSH          48.80   10 26194  F  SAWANT MADHUKAR MAHENDRA        48.80   11 24212  F  DAUNDKAR MONALI ANIL            45.00   12 26197  F  ALI BABY SHAESTA SHAHIR  ALI    42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 27093  F  PATEL TEJASVI HITESH            91.82    2 29649  F  MEHERALLY FAUZIA IQBAL          89.45    3 23509  F  VERMA AANSHI LALBAHADUR         89.45    4 31475  F  YAVERI MARYAM MOHAMMAD ALI      89.09    5 23516  F  BADHE MRUNAL MILIND             88.00    6 27273  F  MEMON SHAIRIN SHAKIR            88.00    7 29730  F  SAYYED HUMAIRA AZHAR            87.82    8 28426  F  SHAIKH AFREEN ALTAF             87.45    9 28325  F  KADAM TRUPTI RAMESH             86.60   10 28514  F  GARUD KHUSHALI RAJARAM          86.00   11 26997  F  GULIK KANCHAN BALASO            86.00   12 28460  F  BHATIA RASHMI CHANDERJEET       85.82   13 34704  F  KHARDE KOMAL TANAJI             85.80   14 28303  F  KULKARNI SHRUTI SHEKHAR         85.80   15 31926  F  MAKANI ARENA AMIN               85.45   16 30807  F  ALAGH OORJA HARISH J ALAGH      85.40   17 30177  F  ALVA MEGHNA RAGHUNATH           85.27   18 29623  F  KUMAR MANVI SURESH              85.20   19 24253  F  PHADKE SHRUTI MILIND            85.09   20 11864  F  LALWANI DIKSHA NAMRATA          85.09   21 30821  F  SALVE ALISHA AVINASH            85.00   22 29796  F  SHAIKH UPHIRA IBRAHIM           84.91   23 29787  F  DOBARIA AFRIN ANWARALI          84.55   24 23726  F  BHOSALE SONALI SURYAKANT        84.55   25 33660  F  MEHTA JINAL SANJAY              84.36   26 27021  F  SINGH EKTA MAHENDRA             84.18   27 27045  F  TRIVEDI LEKHA KAMLESH           84.00   28 29734  F  BHAMBURE PRANJALI SUNIL         83.64   29 31915  F  PATOLE POOJA NANDKUMAR          83.60   30 24784  F   RINI VARGHESE                  83.27   31 19557  F  DESHMUKH AMRUTA AMARSINH        83.20   32 13602  F  SINGH SNEHA JOGINAR             83.00   33 17766  F  GAUTAM SHITAL RAMSUCHIT         83.00   34 12147  F  GUPTA VARSHA ALANKAR            82.55   35 30116  F  SHAH NIHARIKA PARAG             82.40   36 20071  F  SHAIKH MUSHTAREEN MUSHTAK       82.20   37 24783  F   SOUMYA SANTOSHKUMAR            82.00   38 31347  F  PATEL NIKITA PRADEEP            81.82   39 17511  F  GUPTA SHIVANI MAHESH            81.64   40 30703  F  LULLA JUHI TARACHAND            81.64   41 30298  F  RODRIGUES REBECCA STANY         81.50   42 22215  F  CHANDORA MAMTA MOHANLAL         81.45   43 30526  F  YADAV PRITI SHYAMASHRAY         81.40   44 16115  F  LALWANI JANVI NITIN             81.33   45 31490  F  JAIN NEHA VIJAY                 81.27   46 30106  F  KADAM APURVA KIRAN              81.20   47 34311  F  CHOUDHARY SARITA BANARAM        81.09   48 28379  F  JADHAV NIKITA RAJENDRA          81.00   49 17378  F  JADHAV RAVINA MAHENDRA          80.91   50 30548  F  UPADYAYA AISHVARYA RAKESH       80.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 17315  F  KAMBLE MEGHA SANJAY             80.60   52 29571  F  PAWAR SAYALI SUNIL              80.60   53 23428  F  AGARWAL ARTI ASHOK              80.36   54 20078  F  SAWLANI SIMRAN CHANDRABHAN      80.00   55 28010  F  JADHAV RADHIKA RAJENDRA         79.80   56 31482  F  JAFFERY SAKINA MANOREZA         79.64   57 23902  F  KADU PALLAVI SHIVAJI            79.40   58 27063  F  GEORGE BRISSY BOBAN             79.27   59 27096  F  PAGARE REEMA RUPSEN             79.20   60 20340  F  JHA ANU VIJAY                   79.20   61 28265  F  PRAJAPATI MANISHA SUDARSHAN     78.91   62 20348  F  GAIKWAD HARSHADA JAYWANT        78.80   63 22832  F  JAIN ASHIKA JAYESH MAMTA        78.73   64 30112  F  PAGARE RAVINA ARVIND            78.60   65 29621  F  BHATI FATIMA MOHAMMED AMIN      78.55   66 27529  F  PAKKA FARHANA SHAHRUKH          78.55   67 17082  F  BELANI LAVINA BHOJRAJ           78.55   68 20262  F  PATHAK PRATIKSHA VINAY          78.20   69 29506  F  GAWARE NIKITA ASHOK             78.18   70 30681  F  KANOJIYA SNEHA HARIKISHOR       77.64   71 23792  F  PHUGE VAISHNAVI BALRAJ          77.64   72 31405  F  NAGILLA SWARANJALI SHRINIVAS    77.60   73 14393  F  POKHARKAR MANISHA PRAKASH       77.60   74 17165  F  ZAVERI PRIYANKA HASMUKH         77.45   75 28224  F  DEOKAR NAMRATA SHARAD           77.09   76 27433  F  PAWAR SHRADDHA JKRISHANA        77.00   77 28078  F  MODGEKAR PRAGATI ANIL           77.00   78 25527  F  ANAND SHAYNA JASWINDER          77.00   79 11020  F  JAIN VANDANA HIRALAL            76.91   80 13778  F  MANJIRE RAJASHREE PRASHANT      76.80   81 12331  F  KHAN TANZILA FEROZ              76.73   82 24991  F  AGARWAL PREETI ANIL             76.73   83 27486  F  LONDHE SHILPA MACHINDRA         76.60   84 30811  F  BHAGAT SAMIA ALLAUDDIN          76.40   85 28192  F  PAWAR SHITAL DEVCHAND           76.40   86 28160  F  PANDEY ANKITA RAKESH            76.40   87 17078  F  SAPKAL AKANKSHA RAJENDRA        76.36   88 27281  F  SALUNKE SHWETA BASWANTA         76.36   89 30364  F  THORAT ANKITA SATISH            76.36   90 13395  F  HARIRAMANI DEEPIKA MOHAN        76.33   91 14408  F  JAIN DARSHANA NIRMALKUMAR       76.33   92 29759  F  JAIN DARSHANA NIRMALKUMAR       76.33   93 14886  F  WAGHMARE SONALI ANIL SHUBHANGI  76.18   94 30837  F  JAIN RUCHIKA MANOJ              76.00   95 34510  F  KATKAR ROHINI BALASAHEB         75.82   96 20191  F  SHAIKH FIRDOUS  FATIMA VIQUAR   75.82   97 17530  F  NAIR SREEJITHA DEVARAJAN        75.80   98 27544  F  GALANDE DEEPIKA NAMDEO          75.64   99 13681  F  AHLUWALIA SHIVANI DHARMENDRASI  75.64   100 31728  F  BADOLIA JAYALI HARISH           75.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 24214  F  PILLAY DARSHANA KRUSHNA PILLAY  75.60   102 30023  F  DHUMAL SHUBHANGI KAMLESH        75.60   103 21983  F  HINGE VAISHNAVI RAMESH          75.45   104 29119  F  AGARWAL POORNIMA RAJENDRA       75.45   105 20474  F  WADGAONKAR JYOTI SHIVAJI        75.40   106 31489  F  FAIKH SHIFA ASHFAKH             75.27   107 31977  F  AGARWAL SHRUTI NARESH           75.27   108 24220  F  TRIPATHI SHASHIKALA AWADHNATH   75.27   109 29508  F  GUPTA SHWETA RAJESH             75.20   110 11615  F  SHAIKH SHABANA HASIM            75.20   111 24287  F  PATHARE POOJA BALASAHEB         75.09   112 33007  F  SISODIYA NISHA RANMAL           75.09   113 29622  F  SAYYED AYESHA NAZEEM            74.91   114 29526  F  ROTANGAN NAINA MOHAN            74.91   115 27847  F  VISHWAKARMA VINITA RAMCHAL      74.80   116 28486  F  PAWAR RUCHITA RAJESH            74.80   117 27410  F  SUTAR DAMINI SHIVAJI            74.73   118 11066  F  PAWAR PRACHI CHANDRASHEKHAR     74.60   119 20478  F  WALKE VRUSHLI SANJAY            74.60   120 30375  F  SHETTY RAKSHA JAYA              74.60   121 30262  F  PAWAR KOMAL BHARAT              74.55   122 27524  F  CHALWADI MANAMMA DEVENDRA       74.55   123 15607  F  KATARIYA POOJA RAJENDRA         74.18   124 27963  F  GAVHANE MEGHANA DASHRATH        74.18   125 16979  F  ZENDE NAMRATA SUBHASH           74.00   126 29525  F  PARDESHI GAYETRI UMESH          74.00   127 22639  F  MAHAJAN RACHANA SUNIL           74.00   128 30328  F  SHITOLE PRADNYA SANJAY          73.82   129 14986  F  RAJPUROHIT PAYAL SUGANSINGH     73.82   130 30237  F  DAS SNIGDHA SUROJIT             73.80   131 17889  F  SHAH DOLLY NARESHKUMAR          73.64   132 13323  F  GADE KANCHAN MAHENDRA           73.64   133 26464  F  KANOJIR DISHA ANAND             73.60   134 30252  F  PARMAR KINJAL DENESH            73.60   135 29539  F  MINEKAR KAJAL HIRALAL           73.45   136 20004  F  BAVISKAR SHWETA AVINASH         73.45   137 20105  F  SHAIKH TANVI FAHIM              73.45   138 28459  F  TRIPATHI PRABHA SHIVDEV         73.40   139 22006  F  BHADEKAR TRUPTI ANIL            73.40   140 28178  F  MULANI SANIAYA ALLAUDDIN        73.40   141 23993  F  DHURE SANJANA SURESH            73.27   142 27300  F  DESHMUKH ASHWINI SANJAY         73.27   143 11507  F  TAKSAL JYOTI BABAN              73.20   144 31750  F  PHUGE SHRADDHA DATTATRAY        73.20   145 29843  F  GAUTAM NAMRATA NAOMI            73.17   146 27432  F  SINGH AROHI BHOLA               73.00   147 31254  F  NAIK PREMA JITENDRA             73.00   148 15001  F  GALE RIYA BHANJI                73.00   149 13141  F  KHANNA AISHWARYA PUNIT KUMAR    73.00   150 16359  F  PAL NITU KUMARI                 73.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 16964  F  SHINDE ANUJA SHAHAJI            72.91   152 31191  F  SOLANKI ANUJA RAMESH            72.91   153 13762  F  KOL KALPANA KISHAN LAL          72.91   154 19536  F  SHINDE SONIYA DADA              72.91   155 27543  F  GALANDE VAISHNAVI DHANANJAY     72.73   156 16892  F  BONDLA UMAMAHESHWARI RAMAKOTAI  72.73   157 19832  F  PHAD MOHINI SHIVAJIRAO          72.73   158 29627  F  SHAIKH SHIFA SUHAIL             72.73   159 29503  F  PALVE NIKITA PRUTHVIRAJ         72.60   160 28120  F  GAWAS CHAITRALI DILIP           72.60   161 27486  F  RANAWADE SNEHAL BABASAHEB       72.60   162 13029  F  IYER NANDINI ANAND              72.60   163 25666  F  MULLA SAHL FAYEEZA MABDUL ALEE  72.60   164 27233  F  BARBOLE SHITAL BANKAT           72.55   165 31181  F  KOTHARI SAKSHI AKASH            72.55   166 28146  F  MUJAWAR RUMANA MUSTAFA          72.40   167 33496  F  CHANDRASHEKHAR SHRUTI SANJAY    72.40   168 22886  F  JAIN SEJAL RAJESHKUMAR          72.20   169 14809  F  PINJARI ZAKIA SHABBIR           72.20   170 25235  F  BHOSALE ANKITA ANANT            72.20   171 27272  F  GONNAGAR POOJA CHANDRASHEKAR    72.00   172 30095  F  AVAGHADE PALLAVI GANESH         72.00   173 26589  F  KATE KAJAL SANJAY               72.00   174 17977  F  JAIN KHUSHBOO DILIP             72.00   175 17506  F  JINWAL DIVYANEE RAJESH          72.00   176 29760  F  MORE KAJAL MUNNILAL             71.82   177 27545  F  DMONTE SIMRIN ANTHONY           71.82   178 20349  F  CHOUDHARY VIMAL OGADRAM         71.82   179 23729  F  YERUNKAR NISHIGANDHA HANUMANT   71.82   180 14906  F  KULKARNI SHALVI SUHAS           71.80   181 19574  F  BHAGWAT SONAL BALU              71.80   182 27098  F  TIWARI PRIYANKA PRAMOD          71.80   183 28262  F  BHONSLE PUSHKARA AJAY           71.67   184 27027  F  PATIL RENUKA AJIT               71.64   185 27859  F  MADHEKAR AISHWARYA SUNIL        71.64   186 32256  F  NAIR NAMRATA MANI               71.60   187 19870  F  LONKAR KOMAL PRAVIN             71.60   188 31310  F  PARMAR PURVI GAUTAM             71.60   189 19544  F  NARSALE MOHINI BALIRAM          71.60   190 28412  F  JAMBHULKAR HARSHADA RAJESH      71.60   191 28033  F  MADIKUNT ANKITA VINAYAK         71.60   192 20974  F  AMBAVALE AISHWARYA BHARAT       71.60   193 26390  F  KUMAR SHIVANI SIVADAS           71.45   194 24290  F  GAIKWAD SHEETAL SURYAKANT       71.45   195 12054  F  SHINDE SHRUTI ANIL              71.45   196 31305  F  KHILLARE AJITA SURESH           71.45   197 29694  F  JAGTAP ADITI SAKHARAM           71.45   198 15691  F  PRASAD PRITI JAISHANKAR         71.45   199 12550  F  JOOSAB AAFREEN MALIK            71.45   200 34612  F  DHANE GEETA YUVARAJ             71.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 25190  F  KOLTE SUJATA BAPU               71.40   202 27337  F  MEHTA YAMINI JITENDRA           71.27   203 31740  F  GAIKWAD ANKITA SATISH           71.20   204 23409  F  MOHITE MONALI UTTAM             71.20   205 20998  F  TUTEJA ASHMEETKAUR HARPALSINGH  71.20   206 17561  F  TANPURE DEVIKA HEMANT           71.09   207 29638  F  GHADGE SURAKSHA BALASAHEB       71.09   208 16526  F  PHALKE DAMINI DEEPAK            71.00   209 23405  F  ARIKOSWAMY JUDY XAVIER          71.00   210 11239  F  KUKUDALA PRIYANKA ARUNA         71.00   211 34220  F  CHAVAN SAMRUDDHI ARVIND         71.00   212 28305  F  SONAWANE MOHALI RAMDAS          71.00   213 31414  F  AHIR RUCHITA SURENDRA           70.91   214 33421  F  DAREKAR MEGHA DIPAK             70.91   215 17197  F  SALUJA TARLEEN KAUR SATPAL SIN  70.80   216 11903  F  LAMKANIKAR RUTUJA RAVSAHEB      70.80   217 30633  F  PAWAR MAYURI SUNIL              70.73   218 12900  F  PATTA JESSICA RAKESH            70.67   219 14709  F  CHAND RUTUJA NANDU              70.60   220 17882  F  GAIKWAD SAKSHI VIRSEN           70.60   221 25483  F  MISHRA LALITA PAVANKUMAR        70.60   222 26509  F  DUBEY SHALINI SANTOSH           70.60   223 12802  F  JAVADEKAR MITALI SHASHANK       70.40   224 16992  F  KOTHARI DIVYA ASHOK             70.40   225 29997  F  SAMNANI ATIFA SHIRAJHUSAIN      70.40   226 29527  F  GUPTA POOJA JEETLAL             70.36   227 33354  F  NIKAM PUJA ANNA                 70.36   228 29881  F  SHAH VINI NITIN                 70.20   229 13757  F  AGARWAL SONALI MANOJ            70.20   230 13609  F  CHOURASIA MAMATA NARAYAN        70.20   231 15866  F  FADAKE DIVYANI RAMESH           70.00   232 30938  F  DAYAL SHIKHA SANJAY             70.00   233 21857  F  KADAM POOJA MUNJABHAU           70.00   234 27434  F  SACHDEV PRIYA DEEPAK            70.00   235 28542  F  NARHE PRIYANKHA DATTATRAY       70.00   236 23520  F  C039361 SRUSHTI AVINASH         70.00   237 30067  F  HARGE KAJAL KADAJI              70.00   238 29586  F  GAYNOR SHANICE PATRICIA CHRIST  70.00   239 30581  F  AWATE SNEHAL SHIVAJI            69.80   240 20784  F  PARAB PRACHI DILIP              69.80   241 34712  F  SHITOLE PRATIKSHA DEVIDAS       69.80   242 23575  F  CHATURVEDI YASHITA SANJAY       69.80   243 31901  F  MIRAJKAR SIMRAN SUNIL           69.64   244 17191  F  RATHOD IIVYA SURESH             69.64   245 28264  F  PRAJAPATI NISHA SUDARSHAN       69.64   246 19756  F  GAIKWAD NAMRATA NAVNATH         69.64   247 32183  F  GAVHANE NISHAGANDHA SATISH      69.64   248 27256  F  THAKUR ARUSHI VIRENDRA          69.64   249 24579  F  PARAB RASHMI PRAFULL            69.64   250 17447  F  MOHITE AARTI RAJENDRA           69.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(C041) ST.MIRA'S COLLEGE FOR GIRLS, KOREGAON PARK, PUNE 1           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 14811  F  KHALIKAR POOJA PRAKASH          69.60   252 21117  F  BORA AARTI AJIT                 69.45   253 17204  F  PATEL SAKSHI DEVRAJ             69.45   254 24300  F  SUBRAMANIUM MANASI BHASKAR      69.40   255 33617  F  NABARIYA HIMANGINI GAUTAM       69.40   256 29583  F  MEMON SHIFA HANIF               69.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23544  M  UBALE SHUBHAM SANTOSH           43.82    2 23439  M  BHOSALE CHANDRAMANI DEEPAK      39.09    3 28131  M  SOLANKI MGHUL BHARAT            37.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 16843  F  NIJAMPURKAR PAYAL SUNIL         45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28554  M  RACHHA ROHIT VIJAYKUMAR         42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 24222  M  KADAM ABHISHEK TANAJI           45.27    2 28277  M  KADAM AKSHAY MANGESH            37.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28545  F  WAGHMARE TRUPTI PRAVIN          97.22    2 28188  F  VISHWAKARMA POOJA BALRAM        86.55    3 23712  F  GAWAS RUTUJA RAMAKANT           85.60    4 22261  F  KADAM NAMITA NIVARUTTI          80.00    5 27684  F  SHARMA NEHA RAMESH              77.20    6 27685  F  ADHAV PRIYANKA RAGHUNATH        76.00    7 23970  M  DESAI RAKESHKUMAR RANGRAO       74.60    8 23556  M  DETHE AJINKYA RAJU              74.60    9 24271  F  KHARAT NIKITA DNYANESHWAR       71.20   10 28585  M  OVHAL PRAKASH UTTAM             69.45   11 28517  F  BIRADAR POOJA SHAHAJI           69.40   12 20879  F  JAGTAP PREETI RAMCHANDRA ANITA  69.20   13 20122  M  JAWALKAR PRASAD ANITA           68.40   14 28157  M  PALASKAR ANIKET HEMANT          68.18   15 30286  M  SHETTY SHARATH LALITHA          68.00   16 28473  M  TAVDARKAR ABHISHEK DASHARATH    68.00   17 23565  M  RAWAL MAYUR AMRUTLAL            67.82   18 28527  F  DHAVAN ANKITA DILIP             67.64   19 29589  F  SHIVALE PRANITA BANDU           67.40   20 28239  M  PALANDE VISHAL RAJENDRA         67.40   21 20316  M  ZURUNGE AKASH ANIL              67.20   22 29530  F  WADGAONKAR GITANJALI KANIFNATH  66.91   23 27090  M  SHINDE ANIKET VITTHAL           66.00   24 33534  F  GALANDE AARTI SUNIL             65.82   25 29658  F  JADHAV SAPANA PRAKASH           65.80   26 28301  M  SHAIKH SAIFALI GANIBABU         65.60   27 28257  M  KENGERI HEMANT NAGESH           65.60   28 28101  F  NARAWADE PRIYANKA AUDUMBAR      65.45   29 23772  F  CHOUDHARY SONU NENARAM          65.20   30 28348  F  WAGHMARE PRATIKSHA RAMESH       65.20   31 28256  F  KURLE VRVSHALI RAMESH           65.00   32 24209  M  KADAM JEEVAN SUBHASH            64.73   33 30538  M  ANNAM ARUNKUMAR ALLURAIAH       64.60   34 23458  M  JADHAV PRITAM SHANTILAL         63.64   35 23490  F  KHADKA AARTI GANESH             63.64   36 24277  M  THOKALE SIDDHARTH RAVI          63.60   37 28182  M  BORATE TUSHAR DEELIP            63.00   38 28029  F  CHOUDHARY NARANGI MANGILAL      62.80   39 33637  M  KALE ANIKET SANTOSH             62.00   40 22299  M  JADHAV SAGAR RAMCHANDRA         61.60   41 28354  M  JAIN SHUBHAM RAJENDRA           61.40   42 23506  M  DANGE AKASH DADASAHEB           60.91   43 30277  F  DHORE GAURI SHAM                60.40   44 28118  F  SAPKAL SAYLEE SANJAY            60.20   45 17967  M  VANJARE AKASH RAJENDRA          60.20   46 30832  M  SALKE ROHIT MADAN               60.18   47 28353  M  MANE AJIT ANGAD                 60.00   48 23793  F  BAVALE PORNIMA VITTHAL          59.45   49 23503  M  DESAI SHRINIVAS SNEHA           59.27   50 30499  M  NALAWADE YASH NANDKISHOR        59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 14586  F  JADHAV DIMPLE AJAY              59.20   52 25364  M  WANDHARE OMKAR KRUSHNARAV       59.00   53 24262  M  JADHAV SHIVAM DEEPAKRAO         58.73   54 22098  M  GAWDE AADESH BALASAHEB          58.60   55 28151  F  GAIKWAD AMRUTA SUDHAKAR         58.40   56 27262  M  KADAM ROHIT JANARDAN            58.20   57 30209  F  MHETRE SAMIDHA SUNIL            58.00   58 27211  M  OVHAL PARAG MADHUKAR            57.82   59 30102  M  BALID AKSHAY ARUN               57.80   60 25337  M  KALE SHUBHAM, RAMESH            57.60   61 27579  M  BHOSALE AKSHAY SHIVAJI          57.40   62 20909  M  GAWALI ROHAN YUVARAJ            57.20   63 24205  M  SHAIKH AMIR RASHID              57.20   64 25622  M  KALYANKAR PRATHAMESH UMESH      57.20   65 27400  M  SHAIKH SHADAAB ABDUL WAHAB      56.80   66 23420  F  DHIWAR GEETANJALI RAJENDRA      56.80   67 17719  F  NANDAM HIMALI BALAPRASADRAO     56.60   68 28259  M  PASARE RAHUL BABURAO            56.40   69 23555  M  CHAVAN SHUBHAM RAMESH           56.40   70 28525  F  LAD SHRADDHA PRAKASH            56.40   71 19585  M  BHOSALE RAVIMDRA DILIP          56.20   72 23416  F  JOSHI NAMRATA UDAY              56.20   73 30395  F  PILLAY SHIVANI MANOJ            56.00   74 23746  M  KANASKAR SOURABH WALMIK         56.00   75 23541  M  MAGAR WILLAYAM FRANCIS          55.80   76 29625  F  SERRAO MARRIET MARCELLINE       55.60   77 20091  M  FRANCIS LEON CLEMENT            55.60   78 30851  F  DHANAWADE DIPTI VASANT          55.60   79 24283  F  TATHE POOJA PRAKASH             55.60   80 23714  M  DURGE MAYUR RATNAKAR            55.60   81 28223  F  MISHRA NITU KUMARI DINGSHPRASA  55.45   82 17897  M  JAISWAL PRANEET KRISHANDEEP     55.40   83 34593  F  GALANDE KARUNA BALKRISHNA       55.27   84 16353  F  TADKALE SUKANYA BABURAO         55.00   85 23461  F  JAGTAP SAYALI JITENDRA          55.00   86 23536  M  SAKORE OMKAR SUNIL              54.91   87 23600  M  JADHAV DEVESH RAJENDRA          54.80   88 25403  M  KADAM SANKET SANJAY             54.73   89 28594  F  RURGUL RESHMA LAXMAN            54.60   90 28524  F  PATHAN KARISHMA MAIMUNA         54.60   91 27078  M  GAIKWAD KSHITIJ RAJESH          54.60   92 27244  M  SHAIKH RAEES SHABBIR            54.40   93 23756  M  GAIKWAD YASHWANT SUNIL          54.40   94 32936  M  LOKHANDE RUSHIKESH TUKARAM      54.18   95 23759  M  SHELKE SOURABH LAXMAN           54.00   96 28510  F  UDEKAR NIKITA RAJESH            53.40   97 29578  F  SHIKARE PRATIKSHA ANAND         53.09   98 32467  M  POKALE SURAJ CHANDRAKANT        52.80   99 28199  M  SHAIKH SHOAIB SHAKIL            52.80   100 28508  M  NIMHAN DINESH PRAKASH           52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 28345  M  DAFLE RAMCHANDRA SAHADEO        52.20   102 27686  F  MATE AMRAPALI PARESHWAR         52.00   103 14587  F  GAIKWAD RUPALI BAJIRAO          52.00   104 33653  F  SHAIKH FIRDOUS SUHAIL           52.00   105 20085  F  DSOUZA DIANA BENETT             51.82   106 28457  M  REDDY ANIKET DEVDAS             51.82   107 23722  M  JADHAV CHIRAG GANESH            51.80   108 14865  F  SHAH NISHA SANTOSH              51.60   109 27444  M  SHINDE PRATHAMESH PRASHANT      51.60   110 28535  F  GUPTA SHABNAM MUNNAKUMAR        51.60   111 30111  M  NAIR KIRAN BALACHANDRAN         51.40   112 28174  F  CHAUDHARI PRIYANKA KRISHNA      51.20   113 32346  M  MORE SHANKAR JANARDHAN          51.00   114 28027  M  KARANDE PANKAJ BALKRUSHNA       51.00   115 30561  M  GORE SUBHASH BHARAT             51.00   116 17940  M  SHRIVASTAV AKASH RAJU           50.91   117 21392  F  SHAIKH SADAF AMINUDDIN          50.60   118 27414  M  KAPASI ALIASGAR SAIFEE          50.55   119 30120  F  MANJARE PREETI LIMBRAJ          50.40   120 11562  M  SAYYAD TAYYAB TAHER             50.40   121 34715  M  CHOUDHARY GANESH MOTARAM        50.36   122 27809  M  SHARMA AAKASH RAVINDRA          50.36   123 27066  M  BHATT ADESH MAHESH              50.20   124 13238  F  PATHAK RUCHA SANDEEP            50.20   125 30698  M  DARNE SWAPNIL RAVINDRA          50.20   126 27880  M  JANGID AKASH PRAKASH            50.18   127 28342  M  JADHAV ROHAN UTTAM              50.18   128 17981  F  CHAVAN BHAKTI RAMCHANDRA        50.18   129 28006  F  NAYAK BHAGYASHREE JAYSHREE      50.17   130 27501  M  DAMANIA UTKARSH PANKAJ          50.00   131 19891  M  SINGH AKASH RAGHUNATH           50.00   132 28261  F  VISHWAKARMA ASHA KUMARI GORAKH  50.00   133 27601  F  QURESHI AFROZ RAHIM             49.82   134 28504  M  PARIHAR HITESH MOHANLAL         49.82   135 23584  M  NAIKNAWARI RAKESH KISAN         49.80   136 28566  M  MOHITE DINESH SARANG            49.64   137 16920  M  BHADALE RUSHIKESH SUNIL         49.60   138 14227  M  ANSARI MOHAMMED FARHAN SHAMSHU  49.60   139 17659  M  FRANCIS CHRISTOPHER VINCENT     49.60   140 28198  M  SHAIKH SOHEL HANIF              49.60   141 17573  M  PADWAL ABHISHEK NITIN           49.60   142 28533  F  BANSODE POONAM TUKARAM          49.60   143 28195  F  DHOBALE PRIYA RAMLING           49.60   144 28365  M  CHOUDHARI MANOJKUMAR SOHANLAL   49.60   145 23508  F  JAGTAP TRUPTA SUBHASH           49.60   146 30191  M  BHAVSAR BHAVEN PRASHANT         49.60   147 30305  M  MANDAL SHUBHAM ANIL             49.40   148 31411  M  KHAN ABRAR MERAJ                49.20   149 18744  M  TOPALE SAHIL RAGHUVIR           49.20   150 25400  M  KALAMBE ROHIT RAJESH            49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C042) GENABA SOPAN MOZE JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 23791  M  FUGE GAURAV DILIP               49.09   152 28302  M  SHAIKH PARUEZ ASIF              49.00   153 17839  F  SHINDE ALISHA VINOD             49.00   154 29595  F  VISHWAKARMA MANJU SHANTARAM     49.00   155 23776  M  KADAM SIDDARTH RAJENDRA         49.00   156 28323  M  SHETTY NITIN VITTAL             49.00   157 29533  F  UPUTUTI POOJA RAMANAYYA         48.91   158 18419  M  KATRELA ANIKET MAHAVEER         48.73   159 17893  F  SHAIKH ANJUM NAGUM              48.60   160 20832  M  WAGHMARE SHALMON AVINASH        48.60   161 28367  M  RANPISE PRATHAMESH SHRIKANT     48.60   162 27774  M  BAGHEL SANTOSH MUNSHISINGH      48.55   163 30183  F  JAGTAP AISHWARYA NITIN          48.55   164 28087  M  BANSODE RAHUL ASHOK             48.40   165 23734  M  MUDLIYAR NANDHKUMAR RAMANURTHY  48.40   166 31034  M  PHADTARE SANKET SANJEEV         48.36   167 34183  M  GIRGAVKAR SHAHBAJ ASHPAK        48.20   168 31068  M  PATHAN EJAZ FEROZ               48.20   169 28589  F  NAGMANI NAZMIN SHEKHAR          48.20   170 22059  F  MORE SONALEE JANAROAN           48.20   171 12581  M  PADESHI GANESH ANIL             48.18   172 28516  F  SHAIKH AARIFA BASHIR            47.82   173 15929  M  TANPURE ABHINANDAN ANIL         47.80   174 22087  M  NAIDU KARTIK VIJAY              47.80   175 17255  M  DEOKAR CHINMAY SANJAY           47.60   176 31075  M  SAYYED ADIB ALLAYDDIN           47.60   177 14352  F  KOTWAL AKSHADA RAMDAS           47.27   178 14598  M  KANAR AVINASH AMAR              47.20   179 20376  F  SHAIKH SANIYA MUZZMIL           47.20   180 28370  M  SHAIKH AWEZ ARIF                47.20   181 30257  M  SONI NIKET INDERMAL             47.09   182 34529  M  SHAIKH SHAHRUKH ALLAUDDIN       47.09   183 23721  M  EVARE ABHISHEK RAM              47.00   184 23710  F  MALI ANKITA MADANLAL            46.91   185 17656  M  OSWAL HITESH DINESHKUMAR        46.91   186 27247  M  EKBOTE SHREYAS DURGESH          46.73   187 27986  M  PRAIHAR KAMLESH CHUNNILAL       46.73   188 29577  F  SHINDE ADITI DATTARAM           46.73   189 24224  F  DIXIT HARSHADA RAMDAS           46.73   190 34754  F  SHAIKH FARHANA NAWAZ            46.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C043) S.N.B.P. JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23431  M  PAWAR SWAPNIL ANIL              49.40    2 34139  F  JOGDAND ANKITA RAJU             49.27    3 23538  M  BARATHE SAHIL PRASHANT          48.55    4 33611  F  BANSODE DIKSHA MAHENDRA         48.36    5 27719  M  YADAV GAURAV SANJAY             48.00    6 23732  F  WAGHMARE DIPALI ARUN            45.40    7 28523  M  AVSARMAL SHUBHAM PRADEEP        44.00    8 30019  M  SOUDHE KARAN HANSINGH           43.20    9 27716  M  BHOSALE TUSHAR RAJENDRA         42.40   10 22985  M  DHAVARE SUNEDH MILIND           41.09   11 34672  M  TRAVIDAN DHANAJAY DEENADAYALAN  40.40   12 23404  M  DHIWAR TUSHAR SANJAY            40.00   13 34799  F  PAWAR NEHA BAPU                 39.00   14 28461  M  MOHILE VAIBHAV ARUN             36.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C043) S.N.B.P. JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 23794  M  KAREKAR SAGAR VIJAY             46.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C043) S.N.B.P. JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28346  M  KAMBLE REVANNATH SAMPAT         43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C043) S.N.B.P. JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30297  M  PACHERE SHUBHAM VIJENDRA        71.64    2 26969  F  MARY ANEETA THOMAS              71.40    3 15733  M  PAWAR AMOL CHANDRAKANT          69.80    4 23995  M  KHAN FAIYAZ ASIF                68.40    5 25523  M  PATHAN SOHAIL JAKIR             68.36    6 21614  F  VASAGADEKAR PAYAL GOPAL         68.00    7 23962  F  MHAMUNKAR AKSHATA CHANDRAKANT   66.40    8 28241  M  CHHADIDAR SUHAS CHANDASHEKHAR   66.20    9 28357  F  RAKSHE SONI BALASAHEB           65.09   10 27265  M  BAKRE AKSHAY SHRIKANT           64.73   11 23981  F  SADAVARTE AISHWARYA DILIP       64.00   12 26645  M  THAKKAR SIDDHARTH ALPESHBHAI    63.00   13 24228  F  CHOUDHARY MAMTA KALURAM         62.18   14 24247  M  VYAS GAURAV GOPILAL             62.00   15 30165  F  CHOUDHURRY VINIESHA AJOY        61.40   16 28532  F  NAIR VIDYA RAJU                 61.20   17 13616  F  DATAR ANKITA RAJU               60.18   18 13885  F  CHAVAN ROHINI VIJAY             60.00   19 27488  F  MEMANE SHRADDHA VIKRAM          60.00   20 29787  F  SHAIKH SABA NAEEM               60.00   21 27202  M  TADE SAURABH PRADEEP            60.00   22 22737  M  BHARINDWAL NAVNEET K DHANSHYAM  59.40   23 17973  M  MUNDADA DHEERAJ DWARKAPRASAD    58.80   24 23367  F  SALVI PREETI SUNIL              58.60   25 30153  M  GAIKWAD PRABODH SIDDHARTH       58.55   26 23930  M  SANDEV ROHAN ROCKY              58.55   27 27587  M  KSHATRIYA SHUBHAM GANGARAM      58.40   28 30413  M  OZA DIVYAM JAY                  58.40   29 13669  F  PILLAY SALONI YUVARAJ           58.20   30 27011  F  KAMAT ASHWINI GANESH            58.00   31 28177  F  NIKAM SHWETA SHANKAR            57.80   32 33177  M  MAHADIK AKSHAY NARAYAN          57.60   33 30584  M  PATHARE TUSHAR DHANANJAY        57.40   34 20908  M  GAIKWAD SHUBHAM CHANDRAKANT     57.40   35 30134  M  BHATT JAY HARSHADBHAI           57.40   36 17444  M  OSWAL CHIRAG KHIMRAJ            57.27   37 30399  F  SHEDGE KANCHAN BHARAT           57.20   38 30486  F  PUNM,IYA AAYUSHI GAJRAJ         57.09   39 29603  F  PATEL SAMREEN ISMAIL            57.00   40 17213  F  SOLOMAN ALICE DENZIL            57.00   41 23739  M  MAHADIK SURAJ SHAHIKANT         57.00   42 30308  M  SAH SUJAY KUMAR UMESHSAH        56.20   43 30421  M  SHAIKH AMIR YUSUF               56.00   44 22260  F  PASWAN RIYANKA NIRANJAN         56.00   45 23540  M   RONY PAULOSE JOHN              56.00   46 23943  M  SATHE SUSHANT SURESH            55.82   47 23966  M  MERCHANT ZAFIRALI NASREEN       55.80   48 30189  M  CHOUDHARY PRAMOD DINESH         55.64   49 28318  M  SHARMA SAURABH RAJESH           55.64   50 23939  M  CHARANIA ARBAAZ RIZWAN          55.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C043) S.N.B.P. JR COLLEGE, YERAWADA, PUNE 6                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 27263  M  THAKUR AKASH SURESHINGH         55.60   52 28407  M  PAWAR AMIT DILIP                55.60   53 30221  M  MOURYA MUKESH HANSRAJ           55.40   54 22239  M  SINGH AKASHDEEP KULDIP          55.40   55 27851  M  RATHOD BADAL ANITA              55.20   56 20270  F  GUPTA NIKITA GANGAPRASAD        55.20   57 27296  M  SINGH ABHISHEK HEMANT           55.20   58 32896  F  KOTHARI JINAL DINESH            55.09   59 28410  M  CHOUDHARY MANISH VAJARAM        54.91   60 28154  M  PANDEY SOMESHWAR RAMESH         54.73   61 23770  F  TRIBHUVAN KIRAN SANJAY          54.58   62 23464  F  KANDARI MANISHA DEVENDARSINGH   54.40   63 27398  M  MIYA ASHRAF MOHAMMAD HASEEB     54.40   64 28595  M  MUJAWAR MUJAMIL TAYYAB          54.00   65 33524  M  KHIVSARA YASH MAHENDRA          53.64   66 29607  F  BHALGAT ANIKITA SANTOSH         53.45   67 28399  F  NAIR DIVYAPRABHA RADHAKRISHNAN  53.40   68 29786  M  MASIHA SAMUEL GILL              53.27   69 27753  M  SIDDHU SIMARJEET SINGH TARLOKS  53.09   70 30560  F  LOKHANDE PRIYA SURESH           52.80   71 30654  M  CIVI ANIRUDH GOPALKRISHNAN      52.60   72 28560  F  SHAIKH AFRIN NAZIR              52.60   73 30213  F  GONEL SHRADDHA VINOD            52.40   74 31917  F  PATHAK PRAVEENA SUJIT           52.40   75 23423  F  DAMOSHAN SHAMBHAVI DEEPAKRAO    52.20   76 30884  M  JAGTAP SHUBHAM DEEPAK           52.00   77 17084  F  SHAIKH FARZEEN IQBAL            51.82   78 17863  F  PANDIT SHREYA DILIP             51.80   79 33677  F  NIMBALKAR SANIKA BHIMASHANKAR   51.60   80 31987  F  SHAH SHABRIN HUSSAIN            51.20   81 23992  M  PANDIT SWAPNIL RAJEEV           51.20   82 13652  M  GHUTE ABHIJEET YASHWANT         50.80   83 26447  F  SHARMA KHOOSHBOO ASHOK          50.80   84 30315  M  YADHAV SUNIL BANSAL             50.60   85 28314  M  VISHWAKARMA NITESH GULABCHAND   50.55   86 34739  M  SINGH DEEPAK ARUNSINGH          50.40   87 25737  F  GILI SUKHVINDER KAUR BHUPINDER  50.20   88 27597  M  CHALVADI SHUBHAM SHANKAR        49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C044) P.A. INAMDAR H SCH & JR COLLEGE WADGAON SHERI, PUNE         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 33201  F  GUNDESHA AISHWARYA RAJKUMAR     74.55    2 25411  F  SHINDE SNEHAL VINOD             64.60    3 34191  M  ALI HAIDER VASIF ALI            63.20    4 17852  M  RODRICKS FRANCIS SAIMON         63.00    5 25703  F  MEMON SANA SADIQ MEMON          62.60    6 29510  F  SHINDE NIKITA SHAHAJI           61.09    7 23429  F  KADAM RUNALI RAJENDRA           60.91    8 30041  M  NAIK AMEY SUNIL                 60.00    9 27067  M  AGARWAL YOGESH RAMPAL           58.00   10 34616  M  NIHGADE SHUBHAM NIGADE          58.00   11 14409  F  KSHATRIVA KANCHAN GANGARAM      57.60   12 17040  M  TELGU RAHUL SUBRAMANYAM         57.20   13 28159  F  SHAIKH AAFREEN NOORMOHAMMAD     56.60   14 24280  M  SHAIKH ISRAR MUSA               56.00   15 31174  M  SHAIKH FAIZAN FEROZ             55.27   16 32313  M  KHIRID NACHIKET NARENDRA        53.60   17 22142  M  SHAIKH NAVED AALIM              53.40   18 30494  F  NATHAN FIONA FRANCIS            52.80   19 34507  M  SAYYED ARBAAZ HANIF             52.36   20 30078  M  HAJARE SURAJ RAJENDRA           51.82   21 30457  M  TAHSILDAR AKASH CHANGDEV        51.60   22 17477  F  PEERZADE SAIFA FAYAZ            50.18   23 30379  M  RANKA KUNAL DURGADAS            49.40   24 29582  F  SHAIKH ASANA FATRU              48.80   25 25593  M  SIDDIQUI RIHAN RAHEMATULLA      48.40   26 28220  M  ANSARI ABDULKALIM ISRAT         48.36   27 14571  M  SINNA VISHNU SUJIT              48.20   28 17876  M  CHOUDHARY PRATIK KANHAIYALAL    47.45   29 23957  M  MHASKE ADITYA LAXMAN            46.73   30 26123  M  MICHEAL COLIN AROKIANADAN       46.60   31 23917  M  PILLAY VINAYAK YESUDAS          46.55   32 27648  M  MHETRE DINESH RAMLU             46.40   33 23978  M  GHAG SAHIL VIJAYKUMAR           46.40   34 17899  F  PATHAN MINAJ IQBAL              46.20   35 24270  M  MORE SHUBHAM GANESH             46.20   36 17096  M  SHAH BHAVIK MUKESHKUMAR         46.00   37 28163  M  BADGUJAR SHAHRUKH FARUK         46.00   38 25553  M  RANGWALA ANBBAS KURESH          45.80   39 22022  F  PHASGE MONCA MICHAL             45.67   40 28272  M  SHARMA PANKAJ SHYAM MAYA        45.64   41 19855  F  CHAVAN PRATIKSHA KASHINATH      45.60   42 17702  M  RAO NIGEL VIVIAN                45.60   43 30018  M  BAGHA HARJINDER SINGH SIKANDAR  45.60   44 20419  M  SALVE JOY PRAMOD                45.60   45 29619  F  CHAUHAN KIRANKUMARI VINOD       45.45   46 28244  M  RANKA VIKRAM DHANRAJ            45.45   47 17927  M  KAMMA RAHUL NARASHIMA           45.27   48 22395  M  TATHE VIRAJ VIJAY               45.20   49 30009  M  BOID SHUBHAM SANDEEP            45.09   50 23735  M  VISHWASRAO PRANAV PRAMOD        44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(C044) P.A. INAMDAR H SCH & JR COLLEGE WADGAON SHERI, PUNE         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 22001  M  SHAIKH AKIB ABDUL SADDUL RASOO  44.40   52 31980  M  HIRANI HUSSAIN SALIM            44.20   53 23748  M  KHATRI ABHIJEET SHIVAJI         44.00   54 20326  F  CHANNAPPAGOL PRIYA RAMESH       44.00   55 31002  M  KHAN SHAID SADIQUE              43.82   56 14596  M  SWAMY FELIZ TONY                43.64   57 28389  M  RATHOD ROHIT AMRISH             43.60   58 29800  F  SHAIKH SAIKA SAJID              43.60   59 29680  M  TAGARAM PAUL YOHAN              43.27   60 34178  F  SHAIKH SHAHEBAZ MANSOOR         43.20   61 28455  M  RAJPUT SHUBHAM DILIP            43.00   62 13708  M  SAYYAD SAKLEN NAIM              42.80   63 31985  M  SAWANT PRATEEK SURESH MEENA     42.80   64 27863  M  AGARWAL VINAY RAKESH            42.60   65 20056  F  BARNARD MARTINA JOSEPH          42.60   66 30557  F  PUJARI SHWEETA MUTTAYA          42.46   67 17227  F  PEREIRA SHARON SOLOMON          42.36   68 30448  M  CHAUHAN BALRAM JAYNARAYAN       42.36   69 17476  F  SAIYES ALFIA ASIF               42.18   70 31386  F  DABI LOCHANA OMPRAKASH          42.00   71 31337  F  SAYYED SHABNAM AMIR             42.00   72 34526  M  BASAK RAJ JAGANNATH             42.00   73 15718  F  BANSODE SHERLY SANJAY           42.00   74 27149  M  DHOTEKAR FAHAD SALIM            41.40   75 21107  F  DODMANI SMITA MARIAPPA          41.09   76 28172  M  CHOUHAN RAJATSINGH RAJESHSINGH  40.80   77 14078  F  MORE DIPALI SUNIL               40.60   78 30543  M  BHOSALE PRATHMESH VIJAY         40.60   79 28034  M  PEREIRA SUNNY SOLOMON           40.20   80 22061  M  SHAIKH IQBAL LADAN              40.20   81 30541  M  WADHWANI KARAN SAJAN            40.00   82 23942  M  RAJPUROHIT AKASH NARPATSINGH    37.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(C045) ANJUMAN-I-SLAM PEER MOHAMED JR COLL GIRLS, BUND GARDAN ROAD Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29615  F  KALEPAD NAZEEN MOHAMMEDISHAQUF  76.20    2 23567  F  SAYYAD ZEBA IQBAL               66.40    3 17279  F  SUTAR ANJUM HAJIMALANG          66.18    4 23535  F  SHIKALGAR SHIFA ASLAM           64.55    5 29604  F  SHAIKH AALIYA ALEEM             64.20    6 17100  F  BHATTAD PRANALI OMPRAKASH       62.55    7 28499  F  GUJAR ANUJA VIJAY               60.40    8 13759  F  KHAN AFREEN REHANA              60.20    9 27556  F  PILLAY MADHURI VINAYAK          59.27   10 29831  F  MANIYAR ALFIYA RAFIK            56.55   11 11961  F  SAYYED SANA MUKRAM              56.18   12 29814  F  SHAIKH AYESHA RAZZAQUE          55.80   13 30175  F  GUPTA JYOTI TAJKUMAR            55.60   14 30863  F  MATHE MRUNAL HARISH             55.40   15 22269  F  SHAIKH TASLIM RASHID            53.60   16 13690  F  SAYYED HAFIZA ALI               53.20   17 13663  F  LOHAR VIDYA MAHADEV             52.80   18 34777  F  PATEL HEENA SHARIF              49.82   19 19960  F  KHAN SUMAIYA ARIF               49.40   20 28274  F  MASIHA RUTH GILL                49.00   21 22398  F  SIMON JOSPHINE PETER            48.60   22 29696  F  WAGHELA RITA SANJAY             47.80   23 14435  F  SHAIKH HEENA GALIB              47.80   24 13676  F  SHAIKH SABIYA NAZIM             47.40   25 30204  F  SAWANT AVANI SHANTANU           46.60   26 30144  F  RATHOD LAXMI MOHEN              46.36   27 13633  F  SHAIKH SFRIN USMAN              46.00   28 34175  F  CHAUHAN RASHMI GAJENDRA         44.91   29 11418  F  SHAIKH NIDA PARVEZ SHAIKH PARV  43.40   30 28269  F  PARDHE VRUSHALE SURASH          43.00   31 26945  F  ALMEIDH ROMELA CYRIL            42.33   32 14824  F  SHAIKH NAAZNIN IRSHAD           41.60   33 34167  F  SAVALE SUPRIYA RAJESH           38.36   34 29610  F  SHAH AISHWARYA MANOJ            38.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17899  F  DHIWAR RHYTHM SHIVAJI           67.40    2 26119  M  SHELAR DHANESHWAR BALU          64.00    3 31465  F  BAILE PRANITA ADHIR             61.27    4 28252  M  KAMBLE ANAND MILIND             61.20    5 28185  M  CHAVAN NISHANT MURALISHAR       61.00    6 31383  M  SHINDEKAR AMEYA MANISH          58.73    7 23736  F  CHAVAN KARISHMA SUBHASH         57.00    8 17212  M  RAJPUT SOURABH ANIL             56.91    9 17828  F  DALIMBE MEGHNA GAUTAM           56.60   10 30155  M  KHUDE OMKAR KALURAM             56.20   11 24242  M  JADHAV PRAJWAL RAJENDRA         56.00   12 28493  F  BED AKANSHA AJAY                55.20   13 13908  F  SONAWANE SHREYA DEEPAK          54.80   14 23743  M  MHASKE GAURAV SAMUVEL           54.80   15 19726  M  CHAVAN AKASH SHOBHA             54.80   16 19515  F  ZENDE SANCHITA MADHUKAR         54.60   17 28364  M  JOGDANDE SAGAR SHIVAJI          54.00   18 27557  M  GAIKWAD ASHITOSH NARENDRA       53.82   19 23530  M  ABNAVE MANDAR ESHWAR            53.27   20 34695  M  SONAWANE ABHISHEK PRADEEP       52.91   21 23920  M  GOREL SHUBHAM NARESH            52.80   22 27269  F  GAIKWAD SRUSHTI ASHOK           52.60   23 23574  M  PILLAY VICKY VENUGOPAL          52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 24728  M  SUTTALLU MRUNAL SAGESH          48.60    2 31250  M  MEMON SAHIL AMIN                44.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 15293  M  PARDESHI SHUBHAM SANJAY         66.55    2 23744  M  RATJOD ROHAN SURESH             56.55    3 19949  M  PAWAR PARAS SANJAY              54.00    4 30099  M  YALGODKAR SUNILKUMAR REVAN SID  53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 17556  M  TOTE SANKET SHASHIKANT          55.60    2 11904  F  AHIR APARNA SANJAY              53.09    3 17595  M  THAKUR YASHRAJ SUNDERSINGH      51.40    4 29908  M  AHIR MOHANISH KANKAIYA          47.83   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 22809  M  HAKKE RAHUL ABHAY               60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 19661  M  BADHE VARUN MAHESH              63.27    2 20496  M  GAIKWAD VINEET TUKARM           63.09    3 28541  M  GAIKWAD SURAJ SANJAY            60.60    4 17904  F  DHAWALE ARTI SUDHIR             60.20    5 31113  M  PHULE PRATIK JALINDERNATH       59.00    6 17158  M  PAWAR NIKHIL SATISH             58.20    7 19918  M  SHINDE ROHIT ANIL               57.64    8 17344  M  SUNDESH RAHUL DEEPAK            54.36    9 27452  M  RAUT SHUBHAM DIVAKAR            52.60   10 24250  M  KAMBLI VARAD GOPAL              51.82   11 19617  F  KEDARI YAMINI CHANDRAKANT       51.20   12 28171  F  SHINDE DIVYA DEEPAKRAO          49.40   13 17580  M  PARDESHI SHUBHAM UMESH          48.80   14 17406  M  BANKAR ABHISHEK SANJAY          47.60   15 15670  M  BHATI JITTU BABULAL             47.00   16 29960  M  YADAV PUSHPENDRA JAGDISH        46.40   17 30197  M  PARTHAR BHAVESH HADAN           45.09   18 17250  M  KHULE AJIT PRAVIN               44.18   19 17438  M  GHODKE MIMOH RAHUL              44.00   20 28371  M  WARULKAR VAIBHAV VIJAY          43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 29716  F  KUNDEN TANVI NARENDRA           52.20    2 12029  M  MANCHE NIKHIL SANJEEV           50.73    3 17592  M  ZUNJUR BALRAM TULSIDAS          46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 31910  M  KADAM OMKAR RAVINKANT           63.60    2 34763  M  SURYAWANSHI AKSHAY BALAKRISHNA  52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 30225  F  GADE ADITI VINAYAK              87.45    2 25506  M  DHOLFAR HUZEFA TASADDUK         86.00    3 30068  F  RAMCHANDANI DRISHTI KISHORE     83.09    4 30137  F  RAJPUROHIT OSHWARSINGH MANOHAR  82.91    5 30801  F  BHARGAVA TANISHA ATUL           82.67    6 27899  M  VARMA ADITYA RISHI              81.33    7 16918  F  VAGHELA DIMPLE SURESH           80.91    8 27726  F  SHAIKH UMEMA SHAFIQ             80.91    9 27489  F  BAKSHI ZARINE KHALID            80.73   10 31193  F  SHAIKH FARHEEN ABDULRAZZAQUE    80.60   11 23585  F  FARANDE PRATIKSHA VIJAY         79.60   12 22210  F  FARANDE PRATIKSHA VIJAY         79.60   13 27405  F  MAGAR RIA UMESH                 79.50   14 23457  F  SHAIKH SAMINA MOHMED SUITHAN    79.45   15 20077  F  AGARWAL GREESHMA GOPAL          79.40   16 16967  F  PODUVAL VAIDEHI SURESH          79.33   17 12706  F  RAIKAR TWINKLE SACHIN           79.33   18 22762  M  KUTTY JITHIN NARAYANAN          79.17   19 26387  F   MICHELLE ABRAHAM               79.00   20 32445  F  GARUD SNEHA VIKAS               79.00   21 15784  F  ZAMBRE VEDIKA DATTATRAYA        78.55   22 19812  F  KARALE APURVA DAYANAND          78.36   23 31494  M  NIBJIYA CHIRAG PRAKASH          78.36   24 29468  F  SHINDE RAJKUWAR RAJENDRA        78.18   25 16429  F  GANDHI JINAL NITIN              78.00   26 27554  F  CHARANIYA SHABNAM BARKATALI     77.45   27 27875  F  GONDHALE DINKY SUNIL            77.20   28 27852  F  MURTHY ALICE WILSON             77.09   29 27425  M  RUPAREL ANSH MUKESH             77.00   30 29159  M  KHAN SHAAZ NAEEM                76.91   31 30278  M  KONDAL ANMOL VINOD              76.73   32 17355  F  KAUL SHRIYA GEETANJALI          76.60   33 18003  F  SANDECHA JYOTHSANA KAMLESH      76.55   34 17721  F  KUNWAR SEEMA TARAMAN            76.36   35 11153  F  GUJAR RADHA LAXMAN              76.00   36 12414  M  JAIN YASHRAJ PRADEEP            76.00   37 19070  M  DASANA PURANSINGH AJAYSINGH     75.82   38 28421  M  BHARTI SUKH NARAYAN             75.64   39 23597  F  SATRALKAR SHREYA SUNIL          75.60   40 29899  M  GHOSHAL SAGNIK SAURASIS         75.50   41 30683  F  KAWADE RUTUJA SHRIKANT          75.45   42 30294  M  SACHDEV HARKRISHAN SINGH KULVI  75.40   43 25606  F  SHETH VINNIE UDAY               75.33   44 30690  M  MEMOM UBED ZARINA               75.27   45 22842  M  SHINDE ATHARVA TUSHAR           75.20   46 30002  M  KARWA ASHISH JAGDISH            75.17   47 23780  F  SHIRKE AISHWARYA SANJAY         74.91   48 31403  M  MANUEL FENSTON PETER            74.55   49 11388  F  MAMDANI NEHAL PARESHBAI         74.36   50 30464  F  TEWARI GARIMA SHEKHAR           74.33   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 19776  F  ROOPNER ANKITA PRAMOD           74.18   52 31932  F  MITHANI ZOYA MIRAJ              74.00   53 29454  F  GARG DISHA VIKRANT              73.82   54 15589  F  RAKA DHANASHRI NITIN            73.82   55 26737  F  TEJWANI AASHNA PRAKASH          73.80   56 30140  M  DHUME SIDDHESH SOMNATH          73.80   57 20336  M  GUPTA PRAKHAR AJAY              73.64   58 27459  M  CHANCHKANI PAARTH NARESH        73.60   59 16953  M  OSWAL MAYANK MUKESH             73.50   60 12136  F  KHANDKA BINDIYA RAJENDRA        73.50   61 30012  F  KARANJIA SANAYA FARDUKH         73.45   62 24251  M  CHOTHIA KHUZAAN SHAHVIR         73.45   63 29714  F  DEY SHINJITA HEMANTO            73.27   64 17263  M  MORE ONKAR ASHOK                73.27   65 30441  M  DILIMA CLYDE KEVIN              73.20   66 30500  F  SARKAR ARUNDHATI MRINMOY        73.09   67 31273  F  BORATE ANKITA SANJAY            73.09   68 15984  M  OZA PRAVIN MANGILAL             73.09   69 27217  M  RAJPUT SURAJ RAJENDRA           73.00   70 15819  F  MEHTA LEKHA NIRAJ               73.00   71 34159  M  SHAIKH AAFREEN BANO MEHBOOB     72.80   72 27829  M  CHAUBE PRASHANT SURYANATH       72.73   73 30509  M  ANAND ANGAD SINGH KULJEET SING  72.73   74 12200  M  LAKHI RAJ VIJAY                 72.73   75 29783  M  GOUR RAHUL RAMAKISHAN           72.55   76 19511  M  GHADI VINAY VIJAY               72.20   77 33249  F  LODHA DISHA SHARAD              72.18   78 30295  M  NARANG SAMAY JAGJIT SINGH       72.17   79 31929  F  GADIKAR RASIKA DINESH           71.80   80 30438  M  DORABJEE RYAN DARIUS            71.64   81 31391  M  SHAH PRANAV UMESH               71.64   82 34627  M  KACHWALA TAHA FIROZ             71.64   83 14549  M  VAIDYA HRISHIKESH ANIRUDHA      71.64   84 16925  M  BORA MAYUR VIJAY                71.60   85 16735  M  MANGALAM KUMAR BRAJESH          71.40   86 16814  F  AHIR SIMRAN RAJESH              71.27   87 11437  M  CHALASANI MURLIKRISHNA VENKATE  71.27   88 20361  M  PAWAR PRATHAMESH NANDKUMAR      71.27   89 27871  F  SHARMA SHEETAL RAJKUMAR         71.20   90 30033  F  ADHALAKHA SIMRAN VASANT         71.00   91 31918  M  DEOKAR SWARAJ SANTOSH           70.80   92 30658  F  JOSEPH STACY XAVIER             70.73   93 23974  M  KHAN SAHIL ZULPIKAR             70.55   94 16827  F  SAKHARIYA ADITI DILIP           70.55   95 30109  F  TOMAR SHRUTI SANJAY             70.55   96 27553  F  BUDHANT SONALI FEROZ            70.36   97 31007  M  SAYYED ABDULREHMAN RAFUQUE      70.36   98 16821  F  BHUTADA HARSHADA RAVINDRA       70.17   99 30684  M  HAKIM AZIZ KHOZEM               70.00   100 23499  F  SHAIKH ISHARAT JAVED            70.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(C046) SARDAR DASTUR JR. COLLEGE, CAMP, PUNE                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 33238  M  SUKHRANI YOGESH MUKESH          69.82   102 17341  M  JAGTAP AKASH KISHOR             69.80   103 33588  M  BIJLANI RISHUBH SANJEEV         69.64   104 18079  M  SAKHARIYA NARESH PRAKASH        69.64   105 20382  M  PURUSWANI MONISH SATISH         69.64   106 29645  M  DARDA GAURAV INDERLAL           69.64   107 30860  M  LOKHANDWALA HUZAIFA SAIFEE      69.60   108 30479  M  CHAWLA NEHAL JEREMIAH DEEPAK    69.60   109 25841  F  SONI KRISHNA MUKESH             69.60   110 30027  M  CHHALLANI GITESH VINODKUMAR     69.45   111 29885  F  KUWAR REBECCA JACOB             69.27   112 31384  M  JADHAV SIDDHANTH RAJU           69.27   113 16105  M  OZA ABHISHEK NILESH             69.27   114 29751  M  MENEZES ISHAAN DARRYL           69.20   115 30416  M  VISHNANI ROHIT MOHAN VISHANANI  69.20   116 11217  F  JAIN JAYNA RAMESH               69.09   117 17402  M  DHAMNEKAR SHAHID SHOUKATALI     69.09   118 20439  M  KHOMANE AKASH SUNIL             69.00   119 32991  F  NAIR NIKKITA VIJAY              69.00   120 20124  F  SINGH POOJA INDRADEV            68.91   121 23906  F  KHORASI SINRAN GULAMHUSSAIN     68.91   122 27464  M  AHIRE ROHAN MILIND              68.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C047) DON BOSCO JR. COLLEGE, YEARWADA PUNE                         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE ENGLISH MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 28442  M  KHANDAGALE ANIKET SANDEEP       54.18    2 23560  M  RAM AKASH RAJBANSI              53.00    3 30167  M  GAIKWAD NABHESH SHARAD          52.91    4 28170  M  BHINGARDIVE RAHUL GOPAL         51.80    5 31712  M  KADAM DEEPAK RAMESH             51.20    6 20407  M  ADAGALE KARAN ANIL              49.45    7 31293  M  KAMBLE ABHIJEET ANIL            48.60    8 22241  F  SALVI BHAVNA SUBHASH            48.40    9 29552  M  SARODE AKSHAY SUNIL             47.60   10 27089  F  WALMIKI RITU SHRICHAND          47.20   11 30201  M  KHANDEKAR UMESH VIJAY           47.00   12 30075  M  MOOREBOINA AMAN ADINARAYAN      46.20   13 24235  M  CHAVAN RISHABH KISAN            45.27   14 30357  M  PARMAR NIRANJAN MANOHAR         44.60   15 28475  M  KOTIYANA RITESH TILAKRAJ        43.80   16 23763  F  UKARANDE VARSHA SANDEEP         43.80   17 11030  M  SHELAR SUSHANT DEEPAK           43.60   18 30098  F  RAJGURU RENUKA BHAGWAT          43.40   19 13664  F  SONAWANE PRAJAKAT ASHRUBA       43.20   20 30349  M  MAKWANI ADITYA ARVIND           42.80   21 29653  F  SARVAGOD SONALI RAJU            41.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(C047) DON BOSCO JR. COLLEGE, YEARWADA PUNE               &n