Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38589  F  BALVE SWEETY VINAYAK            67.64    2 35163  F  LALKARE SHWETA GAUTAM           67.09    3 41775  M  SHINDEK SARTHAK DEEPAK          66.80    4 42007  M  KAMBLE RAVINDRA UMA             66.55    5 38556  F  PHASGE SUREKHA HANUMANT         65.64    6 44049  F  SONAWANE PRATIKSHA UTTAM        65.40    7 41418  M  CHANAL ROHIT SANJAY             65.20    8 43023  M  GAJARE NITISH CHANDRAKANT       65.00    9 42695  M  ADAGLE SHUBHAM KUMAR            64.80   10 45500  M  KAMBALE RAJRATNA SHYAM          64.60   11 49827  M  GAIKWAD ANIKET JAGANNATH        64.40   12 45530  F  UMAP ARCHANA BALU               64.20   13 40625  F  OVHAL SHEFALI AVINASH           64.00   14 44999  F  JADHAV DIPALI SHIVAJI           63.60   15 36658  F  NETAKE AARTI DIGAMBAR           63.60   16 42789  M  DOLARE AKASH LAHU               63.45   17 45511  M  MOHITE CHETAN MOHAN             63.40   18 46448  M  PAITHANE AMAR ARUN              63.40   19 37315  F  SONAWANE PRACHI MOHAN           63.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36550  F  BAMBALE PRATIKSHA MARUTI        64.00    2 39077  F  KARWANDE VIJAYA PANDURANG       62.60    3 35305  M  DANKE DEVANAND JANARDAN         58.80    4 47861  F  WAKTE POOJA NARSING             58.73    5 43208  M  SABALE PANKAJ DATTATRAYA        57.60    6 39078  F  SHELKE RADHA PANDURANG          56.73    7 40706  F  DESHMUKHE MAYA BHIMRAO          56.00    8 35526  M  CHATUR GANESH JAGANNATH         56.00    9 42192  M  VARKHADE GAURAV PANDURANG       55.40   10 45655  M  LANDE RAVINDRA BHIMRAO          55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48524  M  JADHAV DARSHAN SHIVAJI          61.40    2 43119  F  HINGARE POOJA RAJU              61.40    3 46387  F  KURHADE SUJATA KALLAPA          60.00    4 40589  M  GUJALE NIKHIL SANJAY            56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43148  M  LAGAS KIRAN RAMESH              65.20    2 35304  M  BANDGAR AKASH MAHADEV           63.00    3 44583  M  DHEBE BALU KONDIBA              62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38525  F  MANE VAROSHA RAJENDRA           67.00    2 42253  M  ARJUN AMOL SURESH               62.91    3 36785  F  PURI SUJATA DHANAJI             61.27    4 46007  M  PURI SUDHARM MURLIDHAR          60.60    5 35264  F  PINGLE SNEHA DATTATRAY          60.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42271  F  GHOLAVE PRATIKSHA KUMAR         66.55    2 46777  M  NAGARGOJE ABHIJEET AJAY         65.40    3 47779  M  MALVE SHUBHAM NANDKUMAR         56.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36664  M  RAUT JAYDIP DATTATRAY           67.45    2 42045  M  KADAM ANIKET TUKARAM            66.00    3 42009  M  KEDARI AKASH MARUTI             65.00    4 38837  M  PAWAR PRAVIN SURYAKANT          64.73    5 40769  M  RANGREJ SHUBHAM SUNIL           63.60    6 41932  M  SATARKAR PRATHAMESH ARUN        63.45    7 48270  F  NIRGUDE VEENA DEEPAK            63.09    8 44944  M  JAISWAR SANDEEP RAMKISHAN       62.40    9 42268  M  BHUJBAL OMKAR KISHOR            62.40   10 40740  F  KHANDVE MEGHA RAMESHWAR         62.00   11 42164  M  KACHI OMKAR LATESH              61.60   12 35949  M  REVALE VIGHNESH SHAM            61.45   13 49523  M  KODRE SAURABH RAMESH            61.40   14 42775  M  GHAWALI UMESH RAVINDRA          60.91   15 42615  F  KADAM PRAGATI SHRINIWAS         60.91   16 40628  M  GAIKWAD RAJDEEP SUNIL           60.40   17 37979  F  PATIL VRUSHALI CHANDRASHEKHAR   60.20   18 42778  M  ZODGE NIKHIL DATTATRAY          60.18   19 43137  M  GORE SURAJ ASARAM               60.00   20 43361  M  PARDALE PRATHAMESH SUNIL        60.00   21 42705  M  BADAMBE SAURABH SURESH          60.00   22 42669  F  JADE NILIMA NARAYAN             60.00   23 43193  M  PAWAR SANTOSH GANPAT            60.00   24 42881  M  PARIT SUNIL SHARANAPPA          60.00   25 41340  M  BHATKUTE PRAMOD SHYAM           58.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43479  M  CHINKE AKASH RAJENDRA           58.00    2 36650  F  KOLI RUPALI BABU                55.20    3 40613  F  PERLA SWEETY VEERSWAMI          54.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43142  M  OVHAL PRAJWAL SATISH            57.60    2 40701  M  NANGUDE DIPAK PANDURANG         55.20    3 41040  M  GAWADE TUSHAR RAMESH            48.20    4 43441  F  KUCHEKAR AISHWARYA SANJAY       45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42833  F  AWTADE SNEHAL SOPAN             64.60    2 42269  M  CHAUDHARI BHARAT RAMHARI        60.00    3 42953  M  DIVEKAR VAIBHAV RAJENDRA        54.40    4 40865  M  SHINDE SOURABH AMAR             52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41402  M  GHAT ADITYA DURGADAS            62.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43211  M  KHOPADE KETAN RAMCHANDRA        81.80    2 42897  F  VETAL SAPANA JAGNNATH           81.60    3 48586  M  SHELAR RUSHIKESH DNYANESHWAR    77.40    4 40590  M  PATOLE KIRAN RAMCHANDRA         77.09    5 38744  M  KHARAT KULDEEP BABAN            76.60    6 45728  M  BHOSALE VAIBHAV RAJENDRA        76.55    7 42119  F  KADAM KAJAL DATTATRAY           75.40    8 42523  F  KAMTHE RUTUJA ANANTA            75.00    9 44133  M  DEVGIRIKAR AKSHAY GANPAT        75.00   10 40976  F  KATURDE AISHWARYA DEEPAK        74.91   11 42221  F  KADAM SAKSHI ANIL               74.91   12 42077  F  PIMPALE YOGITA LAXMAN           74.60   13 43816  M  BHAME GANESH BANDU              74.20   14 35300  F  SHAFIMAHMAD MUSKAN SAYYAD       73.82   15 42529  M  THAKKAR HEMANT DHIRAJLAL        73.80   16 46171  F  SHINDE ASHWINI RAJU             73.80   17 42155  M  KOTWAL GAURAV CHANDRAKANT       73.64   18 44043  F  MAHALE MONIKA SHANTARAM         73.20   19 40732  M  KHAIRE SANKET BAJIRAO           73.00   20 41389  F  PAWAR RACHANA SANJAY            73.00   21 47338  M  NAVALE PRASAD DATTATRAYA        72.91   22 42191  M  TAMKHADE DIPAK NANASAHEB        72.55   23 44941  M  GUNJAL PRADIP SOMNATH           72.20   24 40889  F  KOLI ANITA MALLESH              72.20   25 49784  M  RAJPUT BHARAT DHANSING          72.00   26 42798  F  SALVE PRIYA CHANDRAKANT         71.80   27 42771  F  BAGADE NEHA DILIP               71.80   28 41354  M  KADAM AMIT SARJERAO             71.80   29 35365  M  SHEDE VISHAL KISAN              71.60   30 43038  M  ANADINI SANJAY BARMAPPA         71.45   31 42551  F  CHAVAN MINAL ROHIDAS            71.20   32 38502  M  BHUJBAL OMKAR SATISH            71.20   33 42358  M  SOKANDE AJINKYA ARUN            71.20   34 35692  M  GADE SUHAS RAGHU                70.36   35 38632  F  DHANDEKAR PRIYANKA SHIVAJI      70.36   36 44359  M  SHINDE VRUSHABH AJIT            70.20   37 41332  M  UMAP VAIBHAV SHIVAJI            70.18   38 44138  M  PHULE ABHIJEET RAJU             70.00   39 42218  F  KUMAVAT ASHWINI KAILAS          69.80   40 40507  M  BANDGAR AJINKYA DATTU           69.80   41 41390  F  PAWAR BHAVAN SURESH             69.60   42 48211  F  NARAYANKAR GAYATRI ANAND        69.60   43 43157  M  SAWANT RUSHIKESH ANIL           69.27   44 43036  M  SHAIKH MALIK LALMOHAMMAD        69.27   45 43026  M  PAVAL RUSHIKESH RAJENDRA        69.20   46 42948  M  MOZAR AKASH RAMESH              69.20   47 36117  M  NAVALE MAYUR MAHENDRA           69.20   48 38845  F  KAMBLE KANCHAN RAJU             69.20   49 42627  M  GAIKWAD ASHISH MUKUND           69.00   50 47130  F  SHELKE SERA SANJEEV             69.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M001) N.M.V. HIGH SCHOOL & JUNIOR COLLEGE, BUDHWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 36431  F  BHAGAT DIKSHA NANASAHEB         69.00   52 41506  F  BATOLE JUI VIKAS                68.73   53 43025  M  KANHERKAR AJINKYA RAJENDRA      68.40   54 49721  M  KINDRE PRATHAMESH MAHADEV       68.36   55 42336  M  HAMBIR SHUBHAM SUNIL            68.36   56 35836  M  PALVE SHREENATH SADASHIV        68.20   57 38888  F  TARANGE SNEHAL PANDURANG        68.20   58 35231  M  SHINDE PRATIK BIBHISHAN         68.20   59 42788  M  DHANGAR GOPAL BALAPPA           68.18   60 43199  M  DHAWARE NILESH SATISH           68.18   61 44182  F  JADHAV SJIBHANGI MOHAN          68.00   62 35963  M  DAREKAR SANDIP DNYANESHWAR      68.00   63 38268  M  JADHAV SACHIN DNYANOBA          68.00   64 36722  M  PATHARE AJIT SUBHASH            68.00   65 40640  F  RAJPUT ANKITA PRAKASHSING       67.82   66 44399  M  BHAREKAR SUJIT LAXMAN           67.82   67 49805  M  BHILARE ROHIT RAMDAS            67.82   68 40858  F  SALUNKHE PRAJAKTA MAHADEV       67.80   69 42862  F  GAVALI SNEHA SANJAY             67.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41042  M  SHINDE PRADEEP DEEPAK           59.80    2 35415  M  KUCHEKAR ROHIT BALU             59.64    3 38714  M  KAMBLE SHUBHAM MAHENDRA         58.40    4 42657  M  SAWANT PANKAJ SATYAVAN          58.40    5 35396  M  GAIKWAD ROHIT CHANDRAKANT       58.20    6 43152  M  KASBE VIKAS SATISH              58.00    7 41178  M  GAIKWAD AKSHAY UTTAM            57.60    8 35930  M  WAGHMARE PRASHANT SHANKAR       57.40    9 46166  M  TODEKAR VISHAL MALIK            57.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45375  M  TIWARI DHEERAJKUMAR ASHOKKUMAR  53.60    2 46081  M  SHINDE ARJUN BAPU               43.20    3 43103  M  PAWAR ANIKESH CHANDRAKANT       42.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43051  M  PAWAR AMOL RAJU                 51.60    2 45707  M  GOGALE VISHAL TAMA              44.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43034  M  BABAR VISHAL SAMBHAJI           57.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35375  M  KOKARE SHUBHAM PRAKASH          57.40    2 41364  M  MARKANDE AKASH SHAMRAO          54.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36570  M  GITE AMOL DNYANESHWAR           40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35603  M  BAGAL RAVIKIRAN DINESH          57.60    2 40742  M  SUTAR SOHEL NURDDIN             57.20    3 48269  M  DHANGADE VINAYAK SHANKAR        56.80    4 46143  M  SHINDE SHUBHAM GULAM            56.18    5 42022  M  TAKKE VINAYAK GULABRAO          55.64    6 41932  M  MAMDI SHUBHAM YADAIYA           55.64    7 42661  M  MESTRI SUMITRAN HARINATH        55.20    8 36648  M  BHANDARI AKSHAY TIMMU           54.91    9 41213  M  HINGANE TUSHAR VIJAY            54.60   10 43111  M  CHANDIWADE RUTURAJ JAYWANT      53.40   11 38882  M  PUNTAMBEKAR RAHUL ATUL          53.00   12 36991  M  MALVE LOKESH JAGDISH            52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36651  M  KOLI RAMESH TIMMAPPA            49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47037  M  DEOKAR PRASANNA PRASAD          49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M002) M.E.S. BOY'S HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 30               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38752  M  MUJAWAR SAMEER SAYYAD           72.00    2 41583  M  PAYGUDE MANDAR ROHIDAS          66.80    3 40772  M  KHOLE KISHAN BALASAHEB          66.80    4 41540  M  PEDNEKAR ATUL MOTIRAM           66.60    5 38703  M  DIGHE SAGAR BABASAHEB           66.00    6 35294  M  BOKADE SWAPNIL DEVIDAS          66.00    7 44512  M  THOPATE VIJAY UTTAM             65.80    8 42212  M  SHARMA SANTOSH CHANDRASHEKHAR   65.60    9 43492  M  MORE VINAYAK SANJAY             65.40   10 35309  M  DHUMAL RANJEET HANMANTRAO       65.40   11 42407  M  PAVALE SHUBHAM RAJU             65.20   12 42267  M  PAWAR GANESH HANUMANT           64.80   13 44141  M  NANGUDE OMKAR VIJAY             64.40   14 46062  M  JADHAV SAHIL ATUL               64.00   15 43854  M  MARANE KIRAN BHASKER            63.82   16 43403  M  TAMBE SAIDAS RAJENDRA           63.60   17 35154  M  KULE SOMESH MADHUKAR            63.20   18 41119  M  SANKPAL AKASH CHANDRABHAN       63.00   19 44985  M  MHASKAR ROHAN SAVITRA           62.60   20 48443  M  REWADE SUSHANT SHIVAJI          62.55   21 43802  M  CHOUDHARI PRATIK RAJENDRA       62.36   22 48252  M  THAKAR DATTA GOPAL              62.20   23 49591  M  THAKAR DATTA GOPAL              62.20   24 43657  M  RUDHEWADI KIRAN MALLESH         62.20   25 44099  M  DEVKAMBLE AVINASH CHANDRAKANT   62.00   26 43180  M  SHAIKH KALIM JAHANGIR           61.80   27 36723  M  SALKE ADINATH RAGHUNATH         61.80   28 35390  M  PILANE TUSHAR SANJAY            61.60   29 43035  M  BAGWAN SHAHEZAD SALIM           61.27   30 36804  M  LOKHANDE MAHESH MOHAN           61.20   31 44121  M  PHANSE HRUSHIKESH RAMESH        61.09   32 42975  M  AYANE GANESH NANDKUMAR          61.00   33 42602  M  BHAGAT MAYURI VINAYAK           61.00   34 35308  M  DURKAR SURAJ RAJU               60.80   35 47984  M  RAJGIRE AKSHAY DATTATRAY        60.80   36 41929  M  TRIGUNAIT SHUBHAM AVINASH       60.60   37 38895  M  RUKMUR ROHAN BHIMRAO            60.60   38 40503  M  KAKADE PRATHAMESH VINAYAK       60.40   39 49420  M  KHULE KIRAN BABAN               60.40   40 41546  M  TARU SIDDHIKESH SUNIL           60.40   41 41551  M  PANCHAL VAIBHAV SANJAY          60.36   42 47913  M  INGALE RUSHABH DATTATRAY        60.18   43 45157  M  SUPEKAR VENKATESH DILIP         60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42158  M  SAKHALE SURAJ ANANTA            53.20    2 36993  M  DEDE AVINASH RAMESH             53.09    3 47272  M  KAMBLE MAKARAND CHINTAMAN       53.09    4 41543  M  PAWAR VISHAL SURYAKANT          52.91    5 46002  M  YADAV AJINKYA GAUTAM            52.55    6 41215  M  NIKALJE AKASH PRAMESHWAR        52.40    7 45965  M  HANWATE ASHRAY DNYANESHWAR      52.20    8 41345  M  KAMBLE SHUBHAM RAJENDRA         52.20    9 42580  M  GAIKWAD VINIT PRAKASH           52.00   10 36187  M  ABNAVE SURAJ SANGITA            52.00   11 45574  M  KAMBLE SHEKHAR AJAY             51.80   12 49504  M  MISAL ABHISHEK MARUTI           51.80   13 38021  M  SOHNI PRASHANT JAGANNATH        51.80   14 48624  M  GAIKWAD RAHUL DINKAR            51.69   15 45605  M  KASABE KUMAR SUNIL              51.60   16 46091  M  LONDHE ROHAN ASHA               51.60   17 40577  M  LAVANGARE AKSHAY KISAN          51.40   18 42624  M  SAKAT OMKAR CHANDRAKANT         51.20   19 43110  M  LAGADE SURAJ DNYANDEEP          51.09   20 41573  M  TOPE PRASHANT PRAKASH           51.00   21 41440  M  HASTE JAYESH ARVIND             50.60   22 36767  M  SURYAWANSHI PRATHAMESH SURESH   50.36   23 43113  M  WALMIKI ROHAN RAJENDR           50.00   24 41478  M  GAIKWAD CHETAN VINOD            49.82   25 35521  M  HAPLE ANAND ASHOK               49.64   26 36807  M  ARUNE SACHIN SIRSEL             49.60   27 43812  M  MASKE SACHIN BALASAHEB          49.40   28 38849  M  KAMBLE MANISH RAJU              49.40   29 35863  M  BANSODE KARAN BALKRUSHNA        49.27   30 41965  M  ALHAT AVINASH NAMDEO            48.91   31 42614  M  KADAM SAGAR DILIP               48.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41328  M  RANDHIR SWAPNIL SUNIL           48.40    2 43267  M  KONDKE AJINKYA ASHOK            47.20    3 45636  M  GAIKWAD ANIKET GOPICHAND        43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41778  M  GORGAL OMKAR JYOTI              52.00    2 45983  M  JADHAV VINAYAK KANHOBA          47.40    3 42533  M  GUJALE AKSHAY PRAKASH           45.00    4 37425  M  YADAV AKASH RAMU                41.82    5 35420  M  CHAVAN KISHOR SOPAN             41.64    6 43476  M  CHAVAN SHRINIVAS GOKULDAS       37.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42385  M  BODARE BHAVESH SHARAD           53.27    2 41927  M  KARALE ABHILASH GANESH          52.00    3 44323  M  JADHAV GAURAV GANESH            50.60    4 47217  M  GAVHANE AKASH DHANAJAY          50.00    5 43330  M  YADHAV SUNIL AASARAM            49.40    6 45875  M  LAKHE PRATHAMESH DNYANESHWAR    49.00    7 47123  M  PAWAR AJAY CHANDRAKANT          48.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35191  M  TAMKHADE VICKY BHAGVAN          53.27    2 36721  M  DHANGAR AVINASH BALAPPA         53.00    3 43188  M  SODGIR SOMESHWAR NANA           52.80    4 41723  M  HULGE SHRIKANT BHIMRAO          51.80    5 40805  M  CHOUGHULE PRATIK JITENDRA       49.27    6 43041  M  PAWAR SANDESH KALIDAS           45.00    7 40537  M  KOMKAR AJINKYA ARUN             42.73    8 43888  M  SARGAR ARUN ISHWAR              41.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41267  M  KAMBLE SAGAR DATTATREY          42.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43260  M  PARDESHI RAHUL SANJAY           52.80    2 36375  M  NIKAM KALPESH BHARAT            52.73    3 45773  M  PARDESHI SHUBHAM SHIVAJI        52.20    4 45800  M  DHANAWALE KETAN SURESH          52.20    5 43433  M  SUTAR SAURABH GOPAL             52.00    6 35634  M  KAJALE NIRANJAN BALASAHEB       51.82    7 36986  M  MALVE SHUBHAM JAGDISH           51.60    8 37086  M  HOLE SHUBHAM SANJAY             51.45    9 46121  M  MENGAJI CHANDAN BHIMRAO         51.27   10 48465  M  MAYNAK RUPESH SUBHASH           51.20   11 44322  M  JANGAM CHAITANYA MAHADEV        51.09   12 42710  M  BADAMBE SHIVDHAN PRABHAKAR      50.60   13 39998  M  GAIKWAD GAGAN SUNIL             50.00   14 47804  M  MANJAREKAR SOURABH DATTATRAY    50.00   15 41312  M  SHINDE OMKAR JAIKUMAR           49.80   16 36653  M  SHINDE ROHIT SUNIL              49.40   17 35010  M  MORE SUSHANT PRAKASH            49.40   18 42038  M  AUSARE VISHAL REVANNATH         49.40   19 43362  M  SHELKE PRATIK ASHOK             49.27   20 40501  M  KUMBHAR MAHESH BALU             49.20   21 42200  M  GONDABAL SHRIKANT BASVANPPA     49.20   22 42722  M  PANCHAL PAVAN VASANT            48.80   23 43678  M  AACHARYA RUSHIKESH RAJU         48.80   24 36699  M  MAJGANKAR SANDESH RAJENDRA      48.60   25 43698  M  JAIKAR AKASH RAVI               48.55   26 45509  M  HARAVDE SUNNY DATTA             48.55   27 42679  M  BECHAVADE ROHAN RAVINATH        48.00   28 42235  M  SHIGVAN MAYUR UMESH             47.20   29 43371  M  PANCHAL ANIL SURESH             46.80   30 36236  M  BORAVAKE OMKAR VITTHAL          46.20   31 36075  M  WAGHCHAURE VINAY SHAMUVEL       46.20   32 49625  M  BHANDARI SANKET GANESH          46.00   33 42068  M  SOLKAR RUSHIKESH CHANDRAKANT    45.60   34 43358  M  JADHAV VIKAS SEEPAK             45.40   35 43145  M  MAHADE PRASAD ASHOK             45.27   36 42421  M  KOLURGI RAKESH SIDDAPPA         45.00   37 38569  M  MADHEKAR SHUBHAM SUNIL          45.00   38 49597  M  WADKAR SOURABH SUNIL            44.60   39 43002  M  KHOPATKAR VIKAS GANESH          44.40   40 43377  M  SHINDE SAI GEETA                44.40   41 36531  M  KUMBHAR ONKAR GANAPAT           44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38931  M  PARDESHI SHUBHAM SHURESH        53.60    2 42266  M  PARATE SOURABH RAJU             53.40    3 40536  M  KADGI PRASHANT VINAYAK          44.36    4 40633  M  DHAVANPELLI AKSHAY NARAYAN      42.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45514  M  KOGUR HRUSHIKESH ANANT          69.09    2 42111  M  JAGDALE SANKET ARVIND           67.40    3 43319  M  NAVGHANE AKASH LAXMAN           67.20    4 35489  M  CHAVAN MILIND SOPAN             66.60    5 43498  M  KHATAPE SATISH SURESH           66.40    6 42546  M  MISAL ROHAN TANAJI              65.45    7 40938  M  JADHAV AKASH DASHARATH          65.40    8 36430  M  JAGTAP TANMAY VIJAY             65.27    9 35002  M  PALASE OMKAR VIJAY              65.20   10 44507  M  CHABUKSWAR APSAR MAHMMADSHAFI   64.55   11 42475  M  UGARE MAHESH GAUTAM             63.40   12 41903  M  MAKHARE AKASH VIJAY             63.27   13 42348  M  DHANAWADE OMKAR SANJIVAN        63.20   14 35164  M  JAVALKOTI SHANKAR SAINATH       62.73   15 48413  M  ZUNJA VISHAL GURUPADAPPA        62.55   16 35604  M  ASHTEKAR SHUBHAM MAHESH         61.80   17 42696  M  PARDESHI SURAJ KULDEEP          61.40   18 36588  M  TIKOTE KARIM AZAD               61.27   19 47926  M  TODKAR RUSHIKESH BABASAHEB      61.00   20 49611  M  GAIKWAD PRATIK MADHAV           61.00   21 41856  M  PARHAR AKSHAY SUDHIR            60.80   22 43320  M  NAVGHANE DEEPAK NAMDEV          60.80   23 43897  M  KAMBLE NAYAN SHIVAJI            60.55   24 44033  M  GABDULE ROHAN MARUTI            60.40   25 42628  M  CHABUKSWAR KUNAL ANAND          60.40   26 44029  M  AHER PRASAD BALASAHEB           60.20   27 35403  M  GORAD SIDDHESH GANPAT           60.20   28 44137  M  LOHOKARE AKASH VISHWAS          60.18   29 43049  M  SHILIMKAR ADESH SATISH          60.00   30 42974  M  UPHALE SHUBHAM TUKARAM          60.00   31 45293  M  KASHIKAR YOGESH ANIL            60.00   32 40941  M  PAWAR AKSHAY NAMDEV             60.00   33 43151  M  MINDE AJIT SARJERAO             60.00   34 42917  M  GOSWAMI AMIT JANARDAN           60.00   35 42452  M  GAIKWAD ATUL BAPU               60.00   36 41770  M  NICHAL GANESH MAHADEV           59.80   37 41771  M  NICHAL SOURABH GULAB            59.45   38 41906  M  GHODKE RUSHIKESH SAKHARAM       59.20   39 35232  M  MULE SUNNY PRASHANT             59.20   40 41446  M  KAMBLE DIKSHANT SURESH          59.00   41 47790  M  SHAIKH JASIM SADIK              58.91   42 45032  M  KONDHARE DHANANJAY SHIVHAR      58.80   43 36225  M  CHAUBEY VISHAL DINESH           58.60   44 46162  M  KURWALE SANKET SHIVAJI          58.60   45 45882  M  PISAL MANGESH MAHADEO           58.55   46 44239  M  CHOUDHARI AYYAJ MASHAK          58.40   47 44082  M  SANAS AKASH RAMCHANDRA          58.40   48 44375  M  JAYSHETE AKSHAY GANGADHAR       58.40   49 45841  M  BORULE SURAJ BAJIRAO            58.40   50 45533  M  BHOSALE SAGAR SATISH            58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45912  M  ZODAGE PRATIK JAGDISH           58.00   52 38906  M  SHERE AKASH ASHOK               57.60   53 47571  M  KAHUR SHUBHAM SHAMRAO           57.60   54 40921  M  MASAL TEJAS TANAJI              57.40   55 42025  M  SHELKE VIKAS BALU               57.20   56 44363  M  KAPALE SAMARTH SHANKAR          57.20   57 42371  M  SANKPAL RUSHIKESH RAMCHANDRA    57.00   58 40512  M  BHURUK RAHUL RAJESH             57.00   59 35860  M  KHOLE KRISHNA DATTATRAY         57.00   60 36733  M  KHUTWAD AKSHAY ARVIND           57.00   61 37788  M  GAVALI ATUL NAVANATH            57.00   62 46581  M  SONAWANE NIRMITI ANIL           56.91   63 42477  M  PAWAR ANIKET ANANT              56.80   64 35932  M  GAWAI PRITAM ASHOK              56.80   65 47807  M  KHARAT VIVEK BALASAHEB          56.80   66 42706  M  JADHAV ADITYA DILIP             56.80   67 42613  M  TARADE SHUBHAM DNYANESHWAR      56.80   68 43485  M  SATPUTE YOGIRAJ DATTATRAY       56.80   69 37017  M  BHAPKAR YOGESH POPAT            56.60   70 43055  M  PUJARI AMOL GANGADHAR           56.60   71 44376  M  KUTE PRANAV VIKAS               56.60   72 35349  M  PARDESHI VAIBHAV CHANDRAKANT    56.60   73 42511  M  SALAP ALPESH ANANT              56.55   74 40737  M  SONAWANE DEEPAK DASHRATH        56.40   75 43333  M  CHAUGULE AKSHAY ANANDA          56.40   76 43070  M  BABAR AKSHAY RUPESH             56.40   77 43174  M  JADHAV AKSHAY BAPU              56.40   78 41295  M  DOLZAKE AJINKYA TIKARAM         56.40   79 47799  M  CHILE SAGAR CHANDRAKANT         56.40   80 42717  M  SALVI TUSHAR SURESH             56.36   81 43357  M  RANPISE SAGAR KALURAM           56.20   82 47088  M  YADAV PRASAD DNYANESHWAR        56.20   83 49801  M  GOLE AJAY SUBHASH               56.00   84 42019  M  YADAV NILESH NANDKUMAR          56.00   85 40786  M  GHODKE SAGAR SAHEBRAV           56.00   86 37409  M  NAGALE AAKASH DUSHANT           56.00   87 46331  M  TANPURE AKSHAY DINKAR           56.00   88 49530  M  TANGADE SURAJ CHANDRAKANT       56.00   89 48246  M  KAMBLE DHANANJAY SANJAY         55.82   90 41526  M  SURYAWANSHI PRAMOD VAIJANATH    55.80   91 46016  M  SURVASE SOURABH GORAKH          55.80   92 36992  M  JUGDHAR SWAPNIL SURESH          55.60   93 43202  M  CHAVAN ANIL PRALHAD             55.60   94 43261  M  KAMBLE ADITYA SIDDHARTH         55.45   95 38627  M  CHAVAN PRANAY SAMBHAJI          55.45   96 42973  M  KUMBHAR AKASH BHIMASHANKAR      55.40   97 40311  M  JADHAV MAHESH UTTAM             55.40   98 49415  M  JADHAV PRASHANT DILIP           55.40   99 45643  M  DAHATONDE ANIKET BABASAHEB      55.40   100 35872  M  MASALGE PRASHANT GOVIND         55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M003) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 42323  M  WAGHMARE PRADIPKUMAR ISHWAR     55.00   102 48553  M  KALATE RUSHIKESH BALASAHEB      55.00   103 45855  M  NIMHAN SOURABH ARUN             54.80   104 49815  M  KAMBLE SHUBHAM MARUTI           54.80   105 35453  M  WAGHMARE AKASH NAGHNATH         54.73   106 46410  M  AIWALE RAM SIDDHAPPA            54.60   107 42067  M  THORAT SUNDAR MAHADEV           54.60   108 36894  M  DHANGAR AKSHAY MALLESH          54.60   109 42270  M  DANGI MUKESH CHAMPALAL          54.60   110 41024  M  GAIKWAD JOHN PRAFULLA           54.60   111 38792  M  JADHAV AKSHAY RAMDAS            54.55   112 43323  M  GOGAWALE ANANTA BALASAHEB       54.55   113 41204  M  PAWAR RAJKUMAR NAGNATH          54.40   114 42480  M  MASTUD MAHESH AJINATH           54.40   115 35559  M  GUND CHETAN DNYANESHWAR         54.40   116 42715  M  PAWALE ABHIJEET DATTATRAY       54.40   117 41155  M  KOTGIRE SHRINIVAS RANGNATH      54.40   118 48543  M  DHAWARE OMKAR ANNA              54.40   119 43331  M  NIKALJE DEEPAK ABHIMAN          54.20   120 41933  M  PARDESHI SHUBHAM ANIL           54.00   121 43429  M  PAGARE RAMAKANT LALCHAND        54.00   122 41235  M  SALGAONKAR PRAVIN JAYWANT       54.00   123 47895  M  MUSHTIPALLI KRISHNA NAGNATH     54.00   124 35983  M  DHAWARE RAKESH BHAGWAT          53.82   125 42397  M  KONDHALKAR AKSHAY APPA          53.82   126 41935  M  JADHAV SHUBHAM LAXMAN           53.82   127 43237  M  LOKHANDE SURAJ CHANDRAKANT      53.80   128 35339  M  PRASAD MOHAN RAM                53.80   129 44193  M  GANAPURE DNYANESHWAR VYANKAT    53.80   130 41687  M  TEKAWADE SHUBHAM RAVINDRA       53.80   131 45155  M  GHARE SWAPNIL NAVNATH           53.80   132 43136  M  KHAVALE SHEKHAR NANDKUMAR       53.80   133 45379  M  KOKATE AKASH NAVANATH           53.64   134 40570  M  NAVGHANE SIDDHARTH VIJAY        53.64   135 42688  M  KHEDEKAR SHUBHAM CHANDRAKANT    53.64   136 35554  M  SHAIKH ASIF SIRAJ               53.60   137 43463  M  CHINCHANE AJAY SUDHAKAR         53.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M004) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47560  M  DEOKULE ANIKET RAJENDRA         50.80    2 36705  M  KHANDALE JALANDAR GAJENDRA      48.18    3 42848  M  KASABE CHANDRAKANT BALU         48.00    4 37219  M  BHAGWAT RAHUL DILIP             47.60    5 42032  M  MORE PRATIK UTTAM               47.60    6 48421  M  PAWAR SACHIN ISHWAR             47.20    7 45966  M  SAKHARE SACHIN MACCHINDRA       46.40    8 45906  M  CHAVAN ATISH SUDAM              46.00    9 35551  M  HALAKAWDE VISHAL ASHOK          45.80   10 43068  M  SHELAR AMIT KHANDU              45.64   11 49943  M  THORAT AKSHAY MAHADEV           45.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M004) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47814  M  CHUNADI NILESH DNYANESHWAR      48.00    2 40650  M  SUDDHALKAR SAURABH NARSING      47.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M004) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42779  M  LAMBE NIKHIL NANDKUMAR          42.40    2 45171  M  BAIKAR ANIKET ASHOK             41.20    3 43635  M  GAIKWAD KAMLESH SATISH          40.80    4 42672  M  BAIT AKASH NARAYAN              40.40    5 43285  M  BELASARE MANOJ VISHNU           40.20    6 38623  M  TILEKAR OMKAR SUNITA RATAN      39.82    7 43213  M  DHANAWADE AKSHAY ANIL           39.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M004) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35404  M  PARDESHI NAGESH SHANKAR         60.36    2 37034  M  JADHAV SANDESH SUNIL            59.20    3 42817  M  BHARGUDE AJAY VITTHAL           58.00    4 37066  M  BHUJBAL ADESH ANKUSH            57.60    5 36196  M  AUTADE PRITAM KANIFNATH         57.20    6 43270  M  MOHITE AKASH SURYAKANT          56.60    7 42766  M  AYWALE MAYUR MAHADEV            55.64    8 43247  M  GORAD VAIBHAW RAVINDRA          55.20    9 48521  M  SAWANT VINAYAK SANJIWANI        55.09   10 42129  M  KANGADE AKSHAY SHANKAR          54.60   11 36710  M  SHENDGE SWAPNIL SARJERAO        54.40   12 48279  M  TANDALE SHUBHAM SHANTARAM       53.60   13 45135  M  KINDRE SOMNATH ANANTA           53.60   14 41538  M  RENUSE ABHISHEK VIJAY           53.60   15 35469  M  HALAKAWDE PRAVEEN ASHOK         53.60   16 37561  M  PAWAR SOURABH RAJENDRA          53.20   17 36750  M  GAWALE PAVAN SATISH             53.09   18 35633  M  KHATRI GANESH SUNIL             53.00   19 41006  M  PASLKAR CHETAN CHANDRAKANT      53.00   20 47805  M  CHAVAN AKASH SUKHADEV           53.00   21 40042  M  SHEWALE SHUBHAM DATTATRAY       52.91   22 43437  M  POMAN SHUBHAM VIKAS             52.91   23 37580  M  HIVARE VISHNU DHAMRAJ           52.80   24 45276  M  SATHE TEJAS BABLU               52.60   25 46836  M  KUSMADE KARAN VASANT            52.60   26 35652  M  MANE ROHIT PANDHARINATH         52.55   27 43040  M  SHINDE SAGAR ANIL               52.40   28 48563  M  MARNE AKASH RAVINDRA            52.40   29 46146  M  CHAVAN VINAY SHANTARAM          52.40   30 35301  M  DARWATKAR CHETAN BHARAT         52.40   31 45070  M  DARWATKAR ABHIJEET MADHAV       52.40   32 40514  M  RATHI HARISH RAJESH             52.36   33 45184  M  JORI OMKAR HANUMANT             52.20   34 45641  M  KAMTHE SHRIKANT SIVDAS          52.20   35 35823  M  BHALEKAR BHARAT RAMESH          52.00   36 46354  M  GHARE HRUSHIKESH ANKUSH         52.00   37 41570  M  MARNE SHUBHAM PRAKASH           52.00   38 49755  M  BHUNDE HRUSHIKESH ROHIDAS       51.80   39 42671  M  GORIWALE PRADEEP MAHENDRA       51.80   40 48459  M  JORI SWAPNIL HARICHANDRA        51.60   41 43364  M  PILAWARE SHRIKANT ANIL          51.60   42 47863  M  BANSODE SHUBHAM MOHAN           51.60   43 37401  M  SHIVASHETTI CHANDRASHEKHAR AMR  51.45   44 41072  M  CHAUDHARY JITENDRA KUNDLIK      51.27   45 37430  M  TEMGHARE SOMNATH RAMDAS         51.20   46 45871  M  SHIRKE AKSHAY VASANT            51.20   47 35461  M  MAZIRE OMKAR SHIVAJI            51.20   48 45075  M  LASHKARE SHRIKANT YALLAPPA      51.09   49 36320  M  DEVKAR ABHISHEK JITENDRA        51.00   50 49792  M  SATHE BHUSHAN DILIP             51.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M004) SHRI SHIVAJI MARATHA H SCH & JR COL SHUKRAWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 35929  M  PATHAN JAVED LATIF              51.00   52 45317  M  SOMWANSHE GANESH RAJENDRA       51.00   53 45450  M  CHALEKAR SWAPNIL KALYANI        51.00   54 46403  M  HULAWALE NIKHIL DIGAMBAR        50.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41398  F  KADAM SHRADDHA SANJAY           65.40    2 43445  F  JADHAV NIKITA DHANAJI           64.60    3 35328  F  ADHAV PRAJKTA MAHAVEV           64.20    4 41802  F  BHAWAR PRANALI NITIN            63.82    5 38746  F  KAMBALE SNEHAL SAMBHAJI         63.60    6 43372  F  BHALERAO RUPALI ANGAD           63.40    7 41388  F  SHENDGE PRATIKSHA DEEPAK        63.27    8 41427  F  KHANDAGLE KOMAL VDDHAR          62.80    9 42012  F  KAMBALE MAYA BANDU              62.80   10 41790  F  GAIKWAD NIKITA NARENDRA         62.60   11 43342  F  AGAVANE KALYANI RAMLING         62.60   12 35250  F  RANDIL RESHMA RAJARAM           62.55   13 45535  F  HIWALE RUPALI SUDAM             62.40   14 38832  F  ABNAVE SWATI VIJAY              62.00   15 41413  F  KSHIRSAGAR RUPALI VIJAY         61.64   16 42278  F  WAYDANDE NAMRATA UTTAM          61.60   17 41458  F  AWCHITE ARCHANA RAMDAS          61.40   18 43101  F  SAKAT RUTUJA RAMESH             60.60   19 40596  F  SHINDE RAJSHRI BABO             60.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38918  F  BHONDEKAR SNEHAL SANJAY         56.40    2 42521  F  ADSUL UJWALA HANUMANT           54.55    3 45827  F  WAJE JAYASHREE SHATRUGHN        54.00    4 40846  F  BAGADE JYOTI KALURAM            53.80    5 47974  F  KOLI ANURADHA VYANKAPPA         49.20    6 37629  F  RATHOD SAVITA GUNDYA            48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43650  F  RAJPUT PRAJAKTA MADANSINGH      64.80    2 43386  F  PAWAR RENUKA AMBADAS            55.00    3 40854  F  CHAVAN ASHWINI ASHOK            53.40    4 42333  F  MHASUDGE RUTUJA RAJARAM         53.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40620  F  KAHAR AISHWARYA SANJAY          63.00    2 47802  F  SASANE DISHA PANDIT             61.82    3 47809  F  GAIKWAD KOMAL DILIP             61.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43276  F  DHANGAR SUNITA BHIMAPPA         64.80    2 43274  F  DHANGAR SHREEDEVI MOGLAPPA      63.00    3 47797  F  DUGANE PRAJAKTA DHANANJAY       61.20    4 35857  F  PAWAR RESHMA SUKHDEV            60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40530  F  SANAP DAMINI PRAMOD             54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36562  F  SUTAR DURGA BHART               64.91    2 43383  F  KHAMBE DIPALI GOVIND            64.60    3 40602  F  CHAUTHAVE DHANASHREE SURESH     64.00    4 44084  F  BRETHA NEHA MANGALDIN           62.73    5 44028  F  MAHAJAN ASHWINI KISHOR          61.40    6 47128  F  RAKSHE RACHANA DATTATRAYA       61.00    7 42115  F  NANAWARE NILAM ASHOK            60.80    8 42255  F  WAGHMARE JYOTI SUHAS            60.40    9 42556  F  DAHALE RADHIKA VILAS            60.20   10 44020  F  VISHWAKARMA SHANTIDEVI DNYANND  58.80   11 41315  F  TAKALE PRADNYA KAILAS           58.73   12 40639  F  GHADSHI PRIYANKA DATTATRAY      58.60   13 39716  F  PANCHAL PRATIKSHA NAMDEO        58.20   14 42995  F  REWALE PRIYANKA KANHOJI         58.20   15 42582  F  RAJHANS BHAVANA GANESH          58.00   16 38967  F  RAVI RUTUJA DILIP               58.00   17 42141  F  SWAMI PRANITA RAJKUMAR          57.60   18 45746  F  BIRAJDAR POONAM SIDDHAPPA       57.20   19 35689  F  DAHIWAL SHRADDHA SANAJY         57.09   20 43587  F  MALTHANKAR POOJA ANIL           55.20   21 35411  F  ANKI BHUVANESHWARI NAGARAJ      55.00   22 41350  F  CHAVAN RAVINA SANGITA           55.00   23 36116  F  NAVALE AKSHTA MAHENDRA          54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38534  F  BANDI ANULYA BHARAT             63.40    2 35407  F  SAWWASHER MONALI SANJAY         58.60    3 47236  F  MADE PRAJAKTA PRALHAD           55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35438  F  KHARE POOJA BALASAHEB           41.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40539  F  KALE SHRADDHA SANDEEP           62.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46940  F  MHASKE KIRTI AKASH              49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40880  F  PAWAR MAYURI DILIP              51.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42967  F  ITHAPE NAMRATA BABAN            87.20    2 38988  F  GAWARI SNEHAL SATISH            84.00    3 49851  F  GUNJAL PREETI MARUTI            81.45    4 42812  F  MURMURE SUHASINI MOHAN          80.60    5 37928  F  ASWALE PRIYANKA DAMURAJE        78.80    6 40838  F  DHASAL PRAJAKTA PRAVIN          78.60    7 49416  F  TANDEL SUVARNA MADHUKAR         76.20    8 46332  F  MALUSARE DISHA SATISH           76.00    9 42774  F  KADAM POURNIMA UMESH            75.40   10 38753  F  SATPUTE KALYANI PARASRAM        74.60   11 45291  F  BIDKAR SHRADDHA SATISH          73.80   12 40869  F  DHUMAL ASHWINI DNYANESHWAR      73.27   13 47530  F  DHANGAR SWATI NARSING           73.27   14 44935  F  GAJMAL PRAJAKTA SHANAKAR        73.27   15 42506  F  SHIRKE POOJA NARENDRA           73.20   16 46379  F  SHINDE ASHWINI ANIL             73.09   17 43444  F  KADAM ROSHANI RAJESH            72.20   18 37587  F  KATE KAJAL SANJAY               72.00   19 35150  F  VISHWAKARMA RESHMAKUMARI RAMJA  71.80   20 46353  F  KAMBLE KIRAN RAJU               71.64   21 46008  F  TELAGU ASHWINI IRAPPA           71.60   22 35884  F  KAMBALE KAJAL RAJU              71.45   23 43328  F  NIKAM AISHWARYA TANAJI          71.00   24 41461  F  MOHITE ASMITA DEEPAK            70.91   25 44113  F  KARANJAWANE KRUTIKA BAPUSAHEB   70.73   26 40830  F  LOKHANDE GITANJALI MAHADEV      70.73   27 35333  F  LONDHE KIRTI BHIMRAO            70.60   28 36669  F  MADDE VARSHA CHANDRAKANT        70.40   29 41565  F  BHOSALE NAMRATA GANGA           70.00   30 44371  F  HAGAWANE SNEHA SHAHAJI          69.80   31 42837  F  SHENDGE SHIVANI RAJENDRA        69.80   32 42838  F  SHENDGE SHIVANI RAJENDRA        69.80   33 37396  F  GAIKWAD SWAPNALI RAMDAS         69.60   34 42818  F  KATAKE KAJAL RAJENDRA           69.60   35 35421  F  SHITOLE BHAGYASHRI SUBHASH      69.40   36 35186  F  TORKADE URMILA SHYAMSUNDAR      69.40   37 41741  F  JAGTAP NIKITA BAPU              69.00   38 40567  F  BHILARE KAJAL RAMCHANDRA        68.91   39 42299  F  JAGTAP PRAGATI RAMESH           68.80   40 40899  F  MANJARE AISHWARYA GANESH        68.40   41 35371  F  KHENGATE ROHINI LAXMAN          68.20   42 35168  F  BORGE ANUJA SAMBHAJI            68.00   43 40823  F  GAURE SIDDHI GANESH             68.00   44 40835  F  KADAM ANKITA PRAKASH            67.82   45 44030  F  PAWAL RUTUJA RAMCHANDRA         67.64   46 42961  F  NIMHAN PRACHI DYANESHWAR        67.60   47 35567  F  RAUT NEHA DNYANESHWAR           67.60   48 42847  F  DHANWAI SAPANA ASHOK            67.27   49 42576  F  AARAKH RAJSHREE MUKUND          67.20   50 43384  F  PATIL MAYURI KAILAS             67.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M005) H.H.C.P. JR. COLLEGE FOR GIRLS, HUZURPAGA                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45673  F  KAWARE KOMAL VILAS              67.09   52 35826  F  GORIWALE AMRUTA RAVINDRA        67.00   53 42654  F  KARADE SNEHA LAXMAN             67.00   54 41372  F  SARODE GAURI KAILAS             66.91   55 35362  F  JAGTAP HARSHADA RAMDAS          66.91   56 44921  F  WALGUDE SUPRIYA SONABA          66.80   57 38960  F  BENDRE PRAJAKTA NITIN           66.80   58 42548  F  GOSAVI SHWETA LAXMAN            66.80   59 47985  F  POTFODE SAPNA SHANKAR           66.73   60 46750  F  SALUNKHE PRACHI GUNAJI          66.73   61 46137  F  RANDIVE HARSHDA HANUMANT        66.60   62 42594  F  JADHAV ANKITA SUBHASH           66.60   63 36606  F  GAIKWAD LAXMI GOKUL             66.60   64 42350  F  KHARADE VAISHNVEE VITTHAL       66.60   65 35310  F  BENNE SUJATA KASHINATH          66.20   66 38928  F  RANDIVE SNEHAL KUNDLIK          66.20   67 35398  F  KOLTE BHAKTI VAISHALI           66.18   68 43282  F  SHAHANE GAYATRI PARMESHWAR      65.82   69 36717  F  CHAVAN SHIVANI SUDAM            65.80   70 44090  F  BHUJBAL POOJA SANDEEP           65.80   71 40811  F  DINGARE PRAJAKTA SANTOSH        65.80   72 37385  F  DHAMDHERE SNEHAL SUBHASH        65.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44540  F  MURALI SAPNA MAHADEV            58.80    2 36551  F  SONAWANE SHUBHANGI AJAY         57.80    3 40523  F  AGLAWE TRIVENI DNYANESHWAR      57.20    4 42152  F  VETAL TEJASWINI RUPESH          56.80    5 45748  F  KAMBLE LAXMI ARJUN              56.40    6 47159  F  GADERAO ROHINI KAKASAHEB        56.40    7 36875  F  PACHKUDE GAURI MOHAN            56.20    8 35466  F  SABLE LAXMI NARAYAN             56.18    9 46964  F  PATOLE APARNA VIJAY             55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41516  F  DEVKAR RUPA BHIMRAO             57.82    2 35378  F  PAWAR NEHA ASHOK                53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45177  F  POTE SAYALI RAJU                57.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37321  F  BANDGAR PRIYANKA VITTHAL        49.09    2 35324  F  GONJARE SUPRIYA RAJENDRA        44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35367  F  SARSE TRISHALA BALAJI           56.55    2 40649  F  SEELAM SHWETA DEVIDAS           56.00    3 42872  F  ANARSE VARSHA DASHARATH         54.40    4 41367  F  SHELAR NEHA RAMESH              54.40    5 42846  F  SAWANT DARSHANA ARUN            54.36    6 40962  F  RAWAL NIKITA BALASAHEB          54.00    7 35389  F  BORALE AKSHATA VILAS            53.27    8 40790  F  GOUDAMPALLI SONALI AMBADAS      53.00    9 35385  F  SOLANKE KAVITA BHAURAO          52.91   10 35690  F  CHANDAVALE VRUSHALI PRASHANT    52.55   11 46366  F  SINNARKAR SAYALI MACHHINDRA     51.45   12 35364  F  MALI SONALI GUNWANT             51.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40775  F  SARGAM GAYATRI RAJU             56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M006) SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40895  F  JADHAV PRERANA SURESH           83.80    2 35417  F  GAIKWAD KAJAL MUKUND            76.36    3 35361  F  PATIL AMRUTA JAYSING            76.20    4 40774  F  KHICCHI SHIVANI SHAILENDRA      72.80    5 44154  F  PATIL KAJAL NANDKISHOR          72.00    6 35345  F  BIRAJADAR VRUSHALI MADHAVARAV   71.60    7 35402  F  MAKHAR VIDYA NANABHAU           69.82    8 40781  F  HILE ASHA BANSIRAM              68.20    9 43688  F  AKHADE SUREKHA GAURU            68.20   10 40566  F  BHUWAD DHANASHRI SANJAY         67.00   11 47233  F  NALAWADE MADHURA SHIVAJI        67.00   12 35387  F  SHELKE NIKITA MANOHAR           66.73   13 44917  F  BHORE SWAPNALI BALASAHAB        66.60   14 41369  F  KASHID NAMRATA DHANANJAY        66.60   15 40796  F  BANDAL AARTI SUBHASH            66.20   16 40773  F  KACHI VISHAKHA DILIP            65.60   17 41179  F  MANE GAURI SHIVAJI              65.20   18 42142  F  VEER SANDHYA BALASAHEB          64.80   19 42401  F  DIVATE SHRUTI DATTATRAYA        64.00   20 40784  F  KENDALE RINKLE DATTATRYA        63.80   21 35325  F  RAUT SHITAL UTTAM               63.60   22 44068  F  DARWATKAR KIRAN BAPU            63.09   23 43397  F  GOPALE PRIYANKA KUNDLIK         62.80   24 36858  F  THORAT GAYATRI SHIVAJIRAO       62.80   25 40780  F  YADAV KALYANI VILAS             62.60   26 46369  F  BHOJANE MANISHA NARAYAN         62.40   27 46384  F  KATKE JAYSHREE VISHWANATH       62.20   28 35600  F  GHATKAR NIKITA RAJKUMAR         61.80   29 42383  F  PANDHARE KIRTI DATTATRAY        61.60   30 40211  F  SHINDE MANSI NITIN              61.60   31 37329  F  DAUNDKAR DAKSHATA DATTATRAYA    61.60   32 44570  F  KAPARE KAJAL NITIN              61.20   33 43469  F  VAIDYA TEJSHRI SHEKHAR          61.09   34 35392  F  WAYAL MAYURI RAMKRUSHNA         61.09   35 41386  F  BHOSALE PRAPTI RAJESH           60.80   36 43389  F  KAKADE AMRUTA PRABHAKAR         60.40   37 42252  F  BHINTADE NEHA CHANDRAKANT       60.20   38 44393  F  HASNAL ADITI SHIVAJI            60.18   39 40785  F  KAPARE NISHIGANDHA VISWANATH    60.18   40 42199  F  GANGTHADE PRIYANKA PANDURANG    60.00   41 42347  F  BHORADE KAVERI MAHADEV          60.00   42 42494  F  MORE ANKITA DILIP               60.00   43 40860  F  PATIL RUPALI SHIVANAND          60.00   44 40870  F  GAIKWAD KAJAL DIPAK             60.00   45 36438  F  NICHAL PRAGATI POPAT            60.00   46 45902  F  KASABE DEEPALI CHANDRAKANT      60.00   47 42610  F  PHATAK ANKITA ARUN              59.20   48 35607  F  PHATAK ANKITA ARUN              59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35177  F  AAGLAVE SNEHA RATAN             60.20    2 35175  F  MISAL LAXMI SHARAD              60.00    3 42190  F  KAMBLE SWATI PRABHAKAR          60.00    4 42731  F  SHERKHANE KIRAN CHITRANG        59.82    5 40875  F  PAWAR NIKITA GANESH             58.00    6 38745  F  WAGHMARE ANUSHREE SUNIL         57.64    7 43030  F  KAMBLE SHILPA RAMCHANDRA        56.60    8 35412  F  AWAGHADE HARSHADA RAJU          56.55    9 40660  F  TUPERE SHAILA AVINASH           56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43325  F  JADHAV SAVITA KONDIRAM          52.20    2 36952  F  PAWAR KOMAL GOVIND              51.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41335  F  NAVALE PREETI PRADIP            57.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45173  F  KOLEKAR KAVITA SADASHIV         58.00    2 45040  F  GUNJAL SUJATA ASHOK             55.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43175  F  JANGAM ASMITA ANANTA            60.40    2 40564  F  HUMANE MANALI RAMESH            55.60    3 40733  F  DALVI ROHINI KISHOR             55.00    4 42887  F  NACHANKAR RUPALI DATTARAM       54.60    5 40853  F  GORLE KOMAL SOMNATH             53.40    6 44517  F  DAHIWAL SHRUDDHA ULHAS          53.27    7 42697  F  KADAM SAYALI DILIP              53.00    8 45272  F  AADHAV SHRADDHA UMESH           51.64    9 36502  F  SHAHANE PALLAVI SUDHAKAR        51.40   10 40664  F  MANDLIK HARSHADA VALAS          50.60   11 42393  F  SAKPAL RUCHA SANTOSH            50.40   12 40451  F  PANDIT PAYAL MANOJ              50.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35373  F  KUMBHAR MALASHREE CHANDNRASHEK  54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43166  F  SHELAR PRAJAKTA SUDAM           41.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M007) RENUKASWAROOP MEMO. GIRLS H SCH & JR COLLEGE                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40959  F  KACHI SHRADDHA MACHHINDRA       77.00    2 46318  F  UDEG ANKITA ATMARAM             76.20    3 45242  F  ALIMKAR SUCHITA SUHAS           75.09    4 44563  F  JAGTAP ASHWINI JAYANAND         71.60    5 42339  F  BHOSALE AKSHADA RAJENDRA        71.40    6 43315  F  GAIKWAD RUTUJA VIJAY            69.40    7 36549  F  SHAIKH ARSHIN NISAR             69.20    8 49696  F  BADHE POONAM SANJAY             68.80    9 42732  F  SHERKHANE KOMAL CHITRANG        67.64   10 40655  F  LOKARE YAMINI BALKRISHNA        67.09   11 46362  F  KHANADAGALE KOMAL SHIVAJI       67.00   12 42574  F  PANDHARKAR SHUBHANGI RAM        66.40   13 46192  F  DIMBALE KAJAL BABASAHEB         65.27   14 36776  F  ZANJE MANSI RAJENDRA            65.27   15 44365  F  SALUNKHE POONAM PRAVIN          65.20   16 40579  F  BANDAL PRIYANKA SADASHIV        65.00   17 42510  F  RAJESHIRKE MONIKA MACHHINDRA    65.00   18 35156  F  RAJIWADE SNEHAL RAMCHANDRA      64.60   19 35866  F  JADHAV ROHINI SURYAKANT         64.55   20 40212  F  SHINDE SAYALI SATISH            64.40   21 41324  F  INGULKAR SONAL RAJESH           64.40   22 42222  F  DESHMUKH GAURI SUNIL            64.20   23 35137  F  BHILARE POURNIMA ANIL           64.00   24 48276  F  SABLE PRAGATI SHANTARAM         64.00   25 41754  F  PASALKAR POOJA DNYANESHWAR      63.60   26 42745  F  KONDE DIVYA DASHRATH            63.20   27 48520  F  TIWARI SHWETA RAJENDRA          63.20   28 40585  F  SONAWANE PRIYANKA GUATAM        63.00   29 41765  F  CHAVAN REKHA SANJAY             62.91   30 40901  F  GAIKWAD HARSHADA SHIVAJI        62.80   31 42535  F  CHAVAN EAJESHWARI SUNIL         62.80   32 43462  F  KADAM VRUSHALI ASHOK            62.73   33 46393  F  DALVI ANUJA BALASAHEB           62.60   34 44967  F  DHAVADE ALISHA NANDKUMAR        62.55   35 46481  F  PAWAR MANASI RAMDAS             62.40   36 45273  F  HAWALDAR AMRUTA ANANDA          62.36   37 49802  F  DHAMALE RADHIKA SUDHAKAR        62.00   38 40626  F  KATKE SEEMA MAHESH              62.00   39 42322  F  GHARAT JYOTSNA PRALHAD          62.00   40 45531  F  AADKE NIKITA SHANKAR            61.80   41 40856  F  LUSHTE PRACHI PARSHURAM         61.80   42 41429  F  KHAN ZEENAT RAMJAN              61.64   43 42188  F  SHINDE SHUBHADA DILIP           61.20   44 44074  F  HAGAWANE GAYATRI BHAUSAHEB      61.20   45 45532  F  CHALAVADI NIKITA BHIMA          60.73   46 42343  F  KHOPADE DEEPALI SURESH MARUTI   60.60   47 36720  F  BATTINI POOJA NARSING           60.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42632  F  LANDAGE PUNAM VILAS             55.00    2 43234  F  CHAVAN DIPALI SANJAY            55.00    3 43168  F  LONDHE KAJAL SANDEEP            54.60    4 35295  F  JADHAV SHWETA BHARAT            54.40    5 41450  F  PAWAR NIKITA VINAYAK            54.40    6 40877  F  KHUDE AKSHATA RAJU              54.00    7 42625  F  THORAT NILIMA DILIP             54.00    8 36784  F  SUTAR PAYAL NAGESH              53.80    9 40881  F  LONDHE SANTOSHI BHASKAR         53.64   10 45893  F  KORE ANITA SHARANAPPA           53.27   11 36069  F  KAMBLE POOJA MANOJKUMAR         52.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40885  F  ORSE AMRUTA SURESH              46.40    2 36948  F  JADHAV LAXMI MUKESH             42.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41337  F  GAIKWAD SHRUTI GANESH           53.00    2 42424  F  TIKONE NIKITA NAGESH            50.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41462  F  KOLEKAR KARISHMA SHAMRAO        45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43407  F  ANARSE NAYAN HEMANT             53.60    2 41958  F  KORE SNEHA MAHADEV              50.80    3 44940  F  KHUDE JYOTI BALASAHEB           50.00    4 46083  F  CHALWADIKAR RAJASHREE RAMESH    48.18    5 39408  F  DHADGE SHREYA NARAUAN           48.00    6 40968  F  MUKNAK DIVYA SHARAD             45.40    7 40961  F  MISAL KALYANI VIJAY             44.80    8 35360  F  DHANAVADE PRIYANKA TUKARAM      38.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43140  F  TATI AMRUTA LAXMAN              51.20    2 40549  F  GUNDLA ESHWARI SANJAY           51.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42713  F  MARGALE RAJASHRI GANGARAM       71.00    2 39315  F  BHAME KANCHAN KISHAN            65.60    3 48582  F  PHULGAONKAR SHWETA RAM          64.00    4 48441  F  MORE RANJANA NATHU              62.60    5 43461  F  ANBHULE PRIYANKA MANOHAR        60.40    6 44039  F  KOVHALE POOJA ANIL              60.20    7 46093  F  MALAP SNEHA SANJAY              60.00    8 38836  F  UNECHA KIRTI SANTOSH            60.00    9 48430  F  GODASE VARSHA APPARAO           59.64   10 40594  F  OVHAL KRANTI BAPURAO            59.20   11 40597  F  DHULE SAPANA KAILAS             59.00   12 45122  F  ALGUDE KOMAL ROHIDAS            59.00   13 35311  F  DHONDE RADHIKA VISHNU           58.80   14 40513  F  NIKAM POOJA SUDHIR              58.73   15 40447  F  KARLE JAYA ANIL                 58.60   16 40595  F  PAWAR REKHA SUBHASH             58.55   17 48262  F  CHAVAN KAJAL ARUN               58.40   18 43374  F  SHILIMKAR SAPANA SHIVAJI        58.36   19 46163  F  KESBHAT TANUJA RAMESH           58.20   20 36114  F  BHOSALE PRADNYA SUBHASH         58.00   21 35859  F  BARDE AMRUTA BALASAHEB          58.00   22 39405  F  AUSAK HARSHADA KAILAS           58.00   23 41759  F  SAHANI APARNA PRADEEPKUMAR      58.00   24 40515  F  POKHARKAR RENUKA EKNATH         57.82   25 35617  F  BALAGE MONIKA DINKAR            57.80   26 44440  F  WAKADKAR MONIKA GABAJI          57.80   27 48562  F  GAIKWAD SONALI JITENDRA         57.60   28 40705  F  SONAWANE AKSHATA VILAS          57.60   29 44131  F  THAKAR POURNIMA GANESH          57.40   30 36685  F  TAKALKAR MAMATA RAVINDRA        57.40   31 46092  F  WAROSE PRIYA SANJAY             57.20   32 45056  F  DHAWADE VAIBHAVI SANJAY         56.91   33 40046  F  KAMBALE PRATIKSHA SANJAY        56.80   34 40535  F  TIWARI SHEFALI NITIN            56.60   35 41463  F  KHAN AASMA SALIM                56.60   36 36781  F  BIREDAR NILIMA SANGAPPA         56.55   37 42082  F  NIMBALKAR POURNIMA SHIVGANGA    56.55   38 35141  F  BHOJ KANCHAN ANURUDRA           56.40   39 42952  F  CHAUHAN RENUKA RAMBIHAREE       56.20   40 42944  F  SATHE POOJA SADANAND            56.20   41 45764  F  NIKAM KOMAL SANJAY              56.20   42 42568  F  MORE SONALI SANJAY              56.18   43 40213  F  PAWAR PRATIKSHA SANJAY          56.00   44 36525  F  GHOLAP DIPALI NANDKUMAR         56.00   45 43165  F  PACKAR ANAGHA ARUN              56.00   46 40851  F  TRIMBAKE SNEHA DATTATRAY        55.60   47 46001  F  REVANE SAYALI VINOD             55.40   48 43179  F  DAHIBHATE SHUBHANGI ANIL        55.27   49 35395  F  NATU POOJA VENKATESH            55.09   50 35870  F  WADKAR ASMITA VAMAN             55.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M008) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 42416  F  MULE RUPALEE VASANTRAO          55.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43385  F  KAMBLE DIVYANI BHAGWAN          53.00    2 35178  F  DAKALE BHAGYASHREE ASHOK        52.80    3 40607  F  VABALE RITU SUNIL               52.60    4 42954  F  LOHAKARE PAYAL PRAKASH          52.36    5 46095  F  SIRSATE SONAM PRAKASH           52.20    6 40006  F  SURWASE MITHILA SHYAM           52.20    7 42971  F  SAGALGILE MUKTA RAJABHAU        52.20    8 35409  F  KASBE SHIVANI BALASAHEB         52.20    9 43488  F  ADHAV ASMITA PRAKASH            52.00   10 35267  F  KALEKANGE ASHWINI BANDAPPA      52.00   11 45571  F  GAIKWAD ASHWINI BHIMRAO         52.00   12 42439  F  SANADE MAHANANDA BUDDHAPPA      51.82   13 42208  F  GHODKE KETKI CHANDRASHEKHAR     51.80   14 42941  F  KASABE POOJA HANUMANT           51.60   15 42930  F  BHENDE KAJAL AARAS              51.60   16 48437  F  WAGHAMARE RINKU SUBHASH         51.45   17 45412  F  LONDHE PORNIMA BHARAT           51.40   18 49454  F  KAMBLE ANKITA BABU              51.40   19 45873  F  TOMBRE RAJASHREE APPASHEB       51.40   20 42643  F  MAHAPURE SUCHITA ASHOK          51.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44172  F  PAWAR POOJA CHANDRAKANT         52.00    2 45544  F  JADHAV POURNIMA RAJU            48.20    3 35293  F  DHOTRE JYOTI PANDURANG          47.80    4 36921  F  PAWAR POOJA SOMNATH             44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43232  F  ANDEKAR DIPEEKA ANIL            51.40    2 40665  F  BHANDE SNEHAL SHEKHAR           50.80    3 42089  F  KARALE ASHWINI AMBARNATH        50.20    4 42683  F  KAMBLE GAURI MARUTI             49.00    5 40972  F  PAWAR SUPRIYA PRAKASH           47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41397  F  GONDHALE PRIYANKA MACHHINDRA    47.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40641  F  CHAVAN KOMAL PRALAD             48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43410  F  KHOCHADE AKSHAYA ATMARAM        53.00    2 43839  F  PAWAR SUJATA SAHADEV            52.00    3 42730  F  RESHIM AKSHATA ANANT            51.00    4 42825  F  WAGHE ASMITA PARASHURAM         49.00    5 42831  F  DEEPAK SHIVANI SUBHASH          48.36    6 42492  F  HODE DAKSHTA DATTARAM           47.23    7 43341  F  MORE BHAKTI PRAKASH             47.20    8 42036  F  ANDOLI ASHWINI PRABHAKAR        45.40    9 43154  F  DOLARE TRUPTI BHAGVAT           40.55   10 40611  F  KOLI KAJAL SIDDRAM              40.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40618  F  KARLI ASHWINI JANARDAN          53.20    2 40632  F  DANTUL APARNA GANESH            50.73    3 43263  F  MISAL UTKARSHA RAJENDRA         50.60    4 35439  F  MAKAM RINKU BALAJI              49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42247  F  KUDALE BHARATI TUKARAM          72.00    2 35359  F  BOKADE SAPANA DEVIDAS           71.64    3 40619  F  GAIKWAD BHAGYASHREE MANGESH     69.00    4 36780  F  DHEKALE SONALI ASARAM           68.18    5 35539  F  GADE PRAJAKTA MOHAN             68.18    6 42281  F  KADU MANASI ANIL                67.80    7 43010  F  SARODE SAMATA BALKRUSHNA        67.80    8 42560  F  CHORGHE POOJA POPAT             64.20    9 43494  F  VEER AARATI RAMESH              62.80   10 42635  F  KHATPE KAJAL VILAS              62.73   11 35188  F  MOHITE MEGHANA SUNIL            62.60   12 35004  F  PUJARI SHANTU BHIMASHA          62.40   13 40617  F  VARE RAJSHREE JALINDAR          62.40   14 35615  F  MULANI MUSKAN MUBARAK           62.00   15 47443  F  WADNE SUKESHANA KALIDAS         62.00   16 42340  F  SALUNKE TRUPTI EKNATH           61.40   17 45804  F  KAHUR VEDIKA KIRAN              61.40   18 38944  F  BHADIRGE AISHWARYA PANDURANG    61.27   19 36258  F  BIRADAR POOJA AMBADAS           60.80   20 40608  F  ROJARE ALISHA ROCKY             60.60   21 47534  F  GAUTAME AKSHATA AVINASH         60.55   22 44388  F  SAYYAD LAILA NURMAHMMAD         60.20   23 43043  F  DHUMAL SARIKA BABAN             60.20   24 42121  F  SUTAR NIKITA BASAVARAJ          60.00   25 42851  F  CHAVAN KAJAL SHANKAR            60.00   26 43409  F  MISAL KIRTI ANKUSH              60.00   27 40731  F  TATHE HARSHADA GANESH           60.00   28 43851  F  RAJPUT KAJAL RAMCHANDRASING     60.00   29 42840  F  NARAYANKAR MOHINI DATTATRY      60.00   30 38846  F  PRADHAN NEHA RAJESH             60.00   31 46110  F  DONGARE LALITA BHAIRU           60.00   32 42437  F  SHINDE NIKITA GORAKH            59.27   33 45573  F  KAMBLE SNEHAL PRITAM            59.20   34 35006  F  DEVALE AISHWARYA SANJAY         59.00   35 45671  F  HOLKAR TANUJA RAMDAS            58.91   36 42605  F  PAWAR ARCHANA BHIMARAO          58.80   37 38995  F  LONDHE AMITA JEEVAN             58.73   38 35187  F  TAMBOLI TAHERA CHANDPASHA       58.60   39 41357  F  GAIKWAD SHIVANI SUHAS           58.60   40 43692  F  SHAIKH RUKSAR ISAK              58.20   41 43493  F  SANDBHOR KAJAL VILAS            58.20   42 43301  F  KHOSE MADHURI SHAHAJI           58.20   43 40316  F  JADHAV MANISHA ANGAD            58.00   44 40600  F  SURYAWANSHI RUTUJA KISHOR       58.00   45 47442  F  WADNE SMITA BAPURAO             57.82   46 42935  F  LIMAN SONAL NAVANATH            57.80   47 36582  F  HOTKAR AISHWARYA NAMDEV         57.80   48 40616  F  KUMBHAR PRIYANKA MARUTI         57.64   49 47870  F  AADAGALE YOGITA DEEPAK          57.60   50 42445  F  BHOSALE JYOTI SAUTAM            57.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 38701  F  SAYYED ALFIYA JAMALUDDIN        57.45   52 35825  F  LOKRE BHARATI SHANKAR           57.40   53 35215  F  JADHAV MONIKA DILIP             57.40   54 42559  F  KHARPUDE LEENA MAHESH           57.40   55 40149  F  SHELKE HARSHADA VIKRAM          57.20   56 43411  F  CHITRAL PRIYANKA KRISHANA       57.20   57 38757  F  DHANDEKAR POOJA TANAJI          57.20   58 36629  F  SAWANT SUPRIYA SURESH           57.09   59 42893  F  OMBALE PRAJAKTA SHANKAR         57.09   60 42085  F  CHAVAN SHREYA VILAS             57.00   61 43452  F  CHORGHE BHAGYASHRI DNYANOBA     57.00   62 42527  F  KALBHOR GAYATRI SHARAD          56.91   63 44547  F  HANAMGHAR PRACHI VILAS          56.80   64 42542  F  WALUNJ KANCHAN RAJU             56.80   65 35850  F  WASAMANI SUNITA GANPAT          56.80   66 43120  F  MORE SHVBHANGI VASUDEV          56.73   67 41428  F  BHOSALE POOJA BHARAT            56.55   68 42262  F  NIRMAL VAISHALI CHANDRABHAN     56.55   69 40605  F  LONKAR VARSHA SADANAND          56.00   70 42832  F  RAJPUT SHIVANI SHIVSHAY         55.80   71 44128  F  TAWARE DIKSHA RAMCHANDRA        55.80   72 43187  F  KADAM ANJU CHANDRAKANT          55.80   73 42138  F  TAPKIR KOMAL GANAPAT            55.64   74 43490  F  GADE POONAM TUKARAM             55.64   75 45386  F  MALPUTE MADHURI TUKARAM         55.60   76 40315  F  JADHAV RAJASHREE DILIP          55.60   77 42541  F  SATHE MEGHA BHARAT              55.40   78 45633  F  BHOSALE AMRUTA VINAYAK          55.40   79 45591  F  NATEKAR NIKITA CHANDRAKANT      55.40   80 42423  F  WAGHMARE SHEETAL MADHUKAR       55.00   81 38808  F  SHELAR SHRADDHA RAJU            54.91   82 35102  F  DOUNDKAR NIKITA SUNIL           54.80   83 40604  F  LONKAR SHRADDHA SADANAND        54.80   84 46080  F  PADYAL NEETA ASHOK              54.73   85 46085  F  TONDE ASHWINI LAXMAN            54.60   86 42787  F  WAYAL SAYALI KISAN              54.40   87 42929  F  KONDHALKAR PRATIKSHA BHARAT     54.40   88 37872  F  GAWADE SUCHITA SURESH           54.40   89 35162  F  TUNGATKAR SHWETA RAMCHANDRA     54.18   90 43223  F  KADU KAJAL NAMDEV               54.00   91 35381  F  MAKAM PALLAVI GANESH            54.00   92 43218  F  KADAM NIKITA HEMANT             54.00   93 42670  F  HAREKAR AKSHATA JANARDAN        54.00   94 35898  F  WADE MONIKA BALU                54.00   95 36610  F  PARDESHI KAJAL SATISH           54.00   96 45992  F  PAWAR POOJA KERAPPA             53.82   97 40261  F  JAGTAP MEGHA DEEPAK             53.80   98 42543  F  SAKORE PRIYANKA BHAGWAN         53.80   99 46383  F  BHILARE POOJA SUBHASH           53.80   100 93544  F  DESHMUKH PRITI VILAS            53.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M009) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS JR COLLEGE               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 37209  F  KACHI ANKITA JALINDER           53.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41580  M  DONGRE AKASH DILIP              53.82    2 45732  M  DENGALE ROHIT SUNIL             53.40    3 45510  M  KAMBLE SAGAR RAVINDRA           53.27    4 37451  M  THORAT KRUSHNA LAXMAN           53.20    5 41086  M  BHONDVE PRASENJEET MALHARI      53.20    6 37318  F  KSHIRSAGAR PRIYANKA MANOJ       52.18    7 41057  F  POTFODE POOJA ARJUN             51.60    8 45025  F  TANDALE SWATI AKKATAI           51.60    9 46074  M  GAIKWAD KUNDAN SHIVAJI          51.54   10 43672  F  LONDHE SHWETALI PARMESHWAR      51.20   11 35881  M  BANSODE OMKAR DHONDIBA          50.80   12 45328  M  VAGHMARE VISHAL BALU            50.55   13 45327  M  KAMBLE BABA MANDHAR             50.55   14 40206  F  RANPISE MRUNALI ANIL            50.40   15 45210  M  MANE SOURAV SHAHAJI             50.40   16 35500  M  RANPISE SAURABH VIJAY           50.40   17 45710  M  BANSODE NILESH SURESH           50.40   18 41518  F  LANGAR SONALI TATYASAHEB        50.00   19 35229  M  SONKAMBLE RUPESH ANIL           50.00   20 35575  F  WAGHMARE BHAVANA PRATAP         49.80   21 35005  F  AWAGHADE PRIYANKA SUBHASH       49.60   22 44108  F  KAMBLE GOURI RAJESH             49.40   23 37235  F  SAKALE RESHMA MANOJ             49.20   24 45099  F  SABLE PRANALI ANIL              49.20   25 48208  F  KANERKAR PRIYANKA SANJAY        49.00   26 38963  F  PATOLE SUMAN MARUTI             48.60   27 49798  F  AATHAWALE JYOTI BAJRANG         48.40   28 37316  F  BUCHADE SAYALI BALASAHEB        48.40   29 45334  F  GAIKWAD ASHVINI SHUBHASH        48.20   30 35851  M  SAWANT AKSHAY BALIRAM           48.00   31 37452  M  SHINDE AKASH SANJAY             47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36572  F  PATTHARWAL AARTI MANOJ          51.60    2 42217  M  GAIKWAD ANIKET ASHOK            49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45140  M  SAHANI SHUBHAM SHALINI          47.60    2 45230  F  BHANDALKAR ASHWINI BABAN        46.36    3 46126  M  CHAVAN ADITYA SUNIL             39.60    4 47894  M  MANJULKAR MAHESH DATTURAM       39.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48508  M  PAWAR SOURABH RAKESH            52.40    2 37357  F  WAKUDE KAJAL SUBHASH            50.20    3 37447  M  BHALEKAR RAHUL SUNIL            47.45    4 41593  M  RATHOD RAJU BHIMA               47.40    5 37201  F  WAGHMARE VARSHA RAMESH          47.20    6 37183  M  GHODAKE NAGESH DNYANESHWAR      46.18    7 48565  M  KALE PANDURANG TANAJI           45.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35586  M  PATIL PARSHURAM RAMRAO          52.60    2 40623  M  PRABHALE OMKAR SUNIL            52.00    3 49464  M  AKHDE NAVNATH BABAN             51.80    4 41997  M  GAVALGADADE PARMESHWAR BALAJI   50.73    5 37450  F  BODEKAR SUSHILA KASHIRAM        50.20    6 45141  M  JADKAR VAIBHAV ANIL             47.09    7 45209  M  YAMGIR SHRIDHAR BABARAO         45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35230  M  SUTAR DAUD SAIPAN               53.00    2 36801  M  KHAPARE AJIT ARVIND             51.00    3 44948  M  SUTAR PRAVIN PRAKASH            50.60    4 41056  F  SONAWANE RUPALI BALASAHEB       48.20    5 45925  M  MUNDEKAR SOURABH BABAJI         47.64    6 35841  F  KADU RAJASHREE VITTHAL          47.40    7 35350  M  PANCHAL SOURABH NITIN           47.20    8 49763  M  PARMAR VINOD DURGARAM           45.82    9 41094  M  NADAF HAJEMALANG DAULA          45.60   10 48480  M  HIWARKAR GOPAL KAILASH          45.20   11 48268  M  CHAVAN VIKEE RAJU               44.91   12 42836  M  GARUD OMKAR RAMESH              44.00   13 42616  M  KADAM SHRIKANT SHRINIWAS        43.00   14 41559  M  SAGWEKAR ANIKET SANDEEP         42.91   15 41067  M  SONAWANE SHANKAR ANNA           42.80   16 45225  M  SAYYAD VASIM SAHEBLAL           40.00   17 35989  M  KULAL SANDEEP SHIVRAJ           39.39   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35254  M  GOTPAGAR SURAJ RAMCHANDRA       39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45378  F  KESKAR RUPALI DINKAR            80.60    2 48485  M  PAWAR SAGAR PRABHAKAR           76.40    3 45303  M  KULKARNI CHAITANYA SATISH       75.27    4 35928  F  RAIN KAYNAT RASHID              73.80    5 45391  M  KENDE SURESH BANDU              73.64    6 36521  M  GHADASHI RAHUL RAMCHANDRA       73.45    7 37346  F  WARE DIPTI LAHU                 72.80    8 36987  M  SONAWANE AKSHAY KALYAN          72.55    9 48462  M  KAMBLE VIJAY UTTARESHWEAR       72.20   10 45475  F  SABLE SANDHYA MIRABABA          71.09   11 43607  F  YENPURE GOURI NARAYAN           70.40   12 48572  F  UBHE VANDANA VITTHAL            69.64   13 35270  F  DHUMAL ASHWINI SHIVAJI          69.20   14 35801  F  NIMBALKAR RESHMA DASHARATH      68.80   15 45044  M  CHORGE SWAPNIL NANDU            68.18   16 38921  M  SHINDE CHANDAN RAJENDRA         67.60   17 45896  F  KOKARE SUNITA DAGADU            67.40   18 37261  F  VIDHATE PRAJAKTA RAMCHANDRA     66.91   19 45340  F  AKHADE SWATI DATTA              66.80   20 36983  M  NIVEKAR BHARAT BALU             66.60   21 36622  M  MOHOL MANGESH VITTHAL           66.40   22 49796  F  MOKAR APARNA KUNDLIK            66.20   23 46067  F  AKHADE SONALI KONDIBA           65.80   24 35684  M  YENPURE GANESH SANJAY           65.80   25 43861  F  THARKUDE MANASI SUBHASH         65.80   26 48457  M  BATOLE PRATIK PRAKASH           65.64   27 45797  F  JOSHI BHAGYASHRI RAVINDRA       65.00   28 35658  F  DHENE GAURI SHANKAR             64.80   29 45349  M  BODAKE SHUBHAM DINKAR           64.80   30 36766  F  DEOKAR RUPALI SUDAN             64.80   31 42756  M  JAGTAP PRAFULL RAJENDRA         64.55   32 45261  M  ADSULE AKSHAY DHANRAJ           64.00   33 48289  M  NALAWADE RAJESH RAMCHANDRA      63.80   34 36586  F  DHOLE PRAJAKTA SURESH           63.27   35 41077  F  NIVEKAR RENUKA YASHWANT         63.00   36 45035  F  MOHOL AKSHADA RAMDAS            62.00   37 47819  M  SALUNKHE GAURAV RAJU            61.82   38 45398  F  BAGAL RESHMA BALIRAM            61.80   39 37465  M  GONATE SHAHIDAS MARUTI          61.60   40 37344  M  SHEDGE SHUBHAM PRAKASH          61.45   41 36891  M  MARE SIDDHARTH SUNIL            61.40   42 48499  F  TEMGHARE SHIPAL GANPAT          61.40   43 47525  M  DHAMALE NILESH MINANATH         61.20   44 48573  F  BHANGARE MANJU SURESH           61.09   45 45367  F  WAGH SHUBHANGI GANESH           61.00   46 41071  F  THOMBARE BHAGYASHREE DNYANESHW  61.00   47 49712  M  MADGE SHUBHAM SUNIL             60.91   48 36671  M  CHORGHE AMEY BALASAHEB          60.80   49 35815  M  HULAWALE AKASH NIVURTTI         60.80   50 45314  F  DHANGAVKAR KAJAL RAJABHAU       60.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 36914  M  DONGARAJE SHASHIDHAR CHANDRASH  60.40   52 46188  M  KENGAR BHIMASHANKAR YALLAPPA    60.20   53 45335  F  KEMSE RUPALI BAPU               60.20   54 42642  M  MENGADE ANKUSH VASANT           60.00   55 37366  F  KHEDEKAR RAVINA SAMPAT          60.00   56 48439  M  DALVI SURAJ RAJARAM             60.00   57 36585  F  SHINDE MANALI ARUN              60.00   58 40926  M  MAHADIK ANIKET PRAKASH          60.00   59 45348  M  BODAKE AKSHAY ASHOK             60.00   60 48512  M  KAWADE TUSHAR ULHAS             60.00   61 36552  M  KHULE VINAYAK RAJENDRA          60.00   62 45134  M  DURE ROHAN SANJAY               59.80   63 41097  M  THOMBARE MADHU EKNATH           59.60   64 49758  M  JADHAV SURAJ ANIL               59.20   65 45038  F  JADAHV GAYATRI KHANDU           59.20   66 35933  M  KALEKAR PRATIK SHRINIVAS        59.09   67 47502  M  SAWANT KHUSHAL SURYAKANT        59.00   68 35556  M  DALVI SAHIL PRAKASH             59.00   69 36923  F  KARPE POOJA CHANDRAKANT         59.00   70 45059  F  BHAPKAR PAYAL ANIL              58.80   71 36684  M  MAZIRE VIPUL UTTAM              58.80   72 46056  M  MANE RUSHIKESH TANAJI           58.73   73 44568  F  GAIKWAD RANI PANDURANG          58.60   74 35635  F  KUDALE MOHINI JANARDHAN         58.55   75 46699  M  JAMBHALE VAIBHAV PRAKASH        58.40   76 49752  M  YESARE MUKESH SURESH            58.40   77 45244  M  BHATKUTE SUNNY SHARMILA         58.36   78 45370  M  BODKE OMKAR HARISCHANDRA        58.36   79 41737  M  ATTAR MAHIBOOB SATTAR           58.20   80 42197  M  BELDAR AJAY ARVIND              58.00   81 37311  M  NIGADE SHUBHAM SHIVAJI          58.00   82 37378  M  MOKAR SAURABH KALURAM           58.00   83 45137  M  DUMBARE ANIKET UTTAM            57.82   84 48433  M  WAWALKAR KRUSHNA VASANT         57.80   85 45432  F  ADKAR KAJAL SURESH              57.80   86 46142  F  PAWAR BHARTI GANPAT             57.80   87 45275  M  PHATAK NILESH BHAU              57.40   88 45451  F  CHALEKAR SWAPNA KALYANI         57.27   89 48536  M  FALE SAMEER MARUTI              57.27   90 45330  F  KAVADE RUPALI KALYAN            57.20   91 49552  M  DESHMUKH KAUSTUBH MANOHAR       57.20   92 41013  M  YENPURE MAHESH SHANKAR          57.20   93 41098  F  CHAUDHARI GAURI DATTATRAY       57.20   94 41014  F  WALGUDE DHANASHRI ARUN          57.20   95 47771  F  BHISE KIRAN DNYANOBA            57.09   96 49772  F  MAPARE SONALI BHAGWAN           56.80   97 37464  M  GHARDALE SOMNATH RAJU           56.80   98 45447  M  DAGADE PRAJWAL LAXMAN           56.80   99 41004  M  FALE MAYUR SUNIL                56.73   100 36059  M  PADWAL SURAJ GURUDAS            56.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 45866  F  KADAM POURNIMA DEEPAK           56.60   102 43830  M  NIVANGUNE SANTOSH PANDURANG     56.60   103 41029  M  KADAM SURYAKANT MACCHINDRA      56.60   104 45389  F  DIGHE POOJA SANJAY              56.60   105 48238  M  KADAM KAILASH SURESH            56.40   106 46057  M  KALEKAR KRUSHNA SAMBHAJI        56.40   107 45211  M  LABHADE SOURABH RAJENDAR        56.40   108 40013  M  GORE AKSHAY MADHUKAR            56.40   109 41956  M  SOMAVASE SWAPNIL PANDURANG      56.40   110 41082  F  TONDE ANKITA BAJRANG            56.36   111 41322  F  WAIKAR PRITI GANESH             56.20   112 47827  F  MARATHE PRATIKSHA NIVRUTTI      56.20   113 49428  M  LOHAKARE SAGAR BHAGAVAN         56.20   114 37495  F  WAGHE SHITAL CHANDRAKANT        56.18   115 42455  M  HAGWANE DEVESH BALASAHEB        56.00   116 41069  M  DHOKALE MAYUR SANTOSH           56.00   117 36656  F  PAWAR NAMDEV SAHEBRAO           56.00   118 46478  M  KOTHAWA;E AKASH DATTATRAY       56.00   119 42375  F  PATIL SWATI KALPANA GOKUL       55.80   120 48490  M  PARDESHI RAJ SUDAM              55.80   121 37481  F  TERDALE RANJANA MAHADEV         55.60   122 37328  F  CHAUDHARI KOMAL PANDHARINATH    55.40   123 43605  M  GODAMDE GURUDAS DILIP           55.20   124 36630  F  SHEJWAL SWATI KISAN             55.20   125 45678  F  GULUNJAR KOMAL KAILAS           55.20   126 40533  M  JADHAV SAGAR SANJAY             55.09   127 45380  M  CHAVAN SANKET SANJAY            55.00   128 45337  M  WAGHMARE RAJU SURESH            55.00   129 45130  F  PAYGUDE PRATIBHA SHANTARAM      55.00   130 46302  M  PATHAN FIROJ KASIM              55.00   131 35917  F  UMBARKAR CHANGWNA BANDU         55.00   132 35816  M  ANSARI NASIM MUSTAFA            54.91   133 48519  F  PAYGUDE JYOTI SANJAY            54.73   134 46307  M  PARDULE ASHISH ASHOK            54.61   135 45294  M  THOPTE NIKHIL SHIVRAM           54.60   136 48478  M  LAWARDE AKSHAY SUNIL            54.60   137 37302  F  BHOLE SALAMA MOHAMAD            54.55   138 41010  F  LATE NIKITA DATTATRAYA          54.55   139 48492  M  KHAMKAR PRAVIN CHANDRAKANT      54.55   140 35948  M  DHERE ROHAN BHAUSAHEB           54.40   141 46398  F  MARNE PRAJAKTA NILESH           54.40   142 48284  F  SHEDGE POONAM MARUTI            54.40   143 48571  M  DAGADE PRATIK BHAUSAHEB         54.40   144 36820  M  GHARE PRATIK DNYANESHWAR        54.40   145 49589  M  BHEGADE SHUBHAM SHDAM           54.40   146 36576  M  PAWAR DIPAK HARI                54.36   147 49811  M  NAVGHANE ABHIJEET KAILAS        54.20   148 35946  M  OZARKAR RITESH RAMDAS           54.20   149 45757  M  JADHAV AKASH PUNDLIK            54.20   150 45090  F  PAYGUDE CHAITRALI GOPINATH      54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M010) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE ERANDAWANA                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 41165  M  NITKE KAMLESH HANUMANT          54.20   152 37355  F  ANDIL RUPALI SAMBHAJI           54.20   153 45730  M  DHIDE AKSHAY ANKUSH             54.20   154 40905  M  MANE NAGNATH SUNIL              54.20   155 36646  M  PIMPRE SURAJ CHANDRAKANT        54.18   156 46432  M  CHAFEKAR KAILAS KUMAR           54.18   157 49749  F  SAJEKAR SONALI DATTA            54.18   158 36507  F  DHAMALE HARSHADA VASANT         54.18   159 37279  F  SIMIKORE PRIYANKA NAGNATH       54.00   160 45188  M  HELWAR RAJU PARSHURAM           54.00   161 45762  M  SALVI SOHAM MILIND              54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45216  F  NANAVERE POONAM VIJAY           56.20    2 41720  M  KUCHEKAR SUNIL SHAMRAO          55.60    3 45259  M  RASAL AAKASH ASHOK              55.45    4 45125  F  SONAWANE SIDDHI KALU            55.00    5 45899  M  WAGHCHOURE KUNAL GAUTAM         54.40    6 36560  F  GAIKWAD MANISHA KALAKAR         53.60    7 35839  M  GAIKWAD YASHWANT RAGHUNATH      53.20    8 41043  F  SAKALE KARISHMA ARUN            53.00    9 45737  F  SONAWANE POOJA VIJAY            52.91   10 46336  F  BHALERAO NEHA SHIVAJI           52.00   11 35120  M  GAIKWAD AKSHAY RAMESH           51.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45132  M  DANGAT PRASAD HANUMANT          51.80    2 36683  F  SAMBARE ASHWINI MAHADEO         50.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36612  M  BHANDALKAR TEJAS KUNDLIK        49.60    2 41798  F  JADHAV NILAM EKNATH             49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45223  F  NAROTE KAJAL BASAPPA            53.60    2 48610  M  PAWAR VIJAY DEVIDAS             47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35424  M  KARE VAIBHAV VITTHAL            51.40    2 35673  M  ATHAVALE SHEKHAR PRAKASH        48.73    3 45247  F  KHARAVATE REENA SANTOSH         47.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42053  M  DHEBE SOURABBH SHANKAR          45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45121  F  DIXIT SONALI RAJENDRA           56.00    2 47799  F  AADHAV AKSHADA MAHADEV          55.80    3 45201  F  MORE PRITI SUNIL                53.64    4 43843  M  ZALAKE ROHIT SANDEEP            52.40    5 48532  M  CHOUDHARI ABHISHEK BABASAHEB    51.82    6 45009  F  KUDALE SHWETA BALU              50.80    7 42826  M  SURYAVANSHI LAXMAN MUKUND       49.40    8 36519  M  SUTAR RANJEET LALAKANT          49.00    9 46193  M  ADAMANE DNYANESHWAR BHARAT      48.60   10 41748  F  PANDE GAURI RAMESH              47.40   11 35397  M  LANDGE SURAJ RAJU               47.20   12 45204  M  POTDAR VISHAL SURESH            46.80   13 46055  F  KHALAGE RANI MAHADEV            45.80   14 45252  M  WAGHMARE SAGAR RAMKUMAR         44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M011) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45249  M  PATHAN MUSAKHAN RASULKHAN       78.60    2 43846  M  JADHAV PAVAN MARUTI             77.60    3 45243  F  KUNJIR NIKITA BALASO            75.60    4 43160  M  INGLE YOGESH RAJENDRA           75.45    5 45109  M  SUPEKAR BALU VILAS              72.20    6 45944  M  MANJARE AKASH ASHOK             68.60    7 41531  M  PANGARE MAHESH UTTAM            68.40    8 41758  M  TTAGUNDE AKSHAY KALURAM         67.45    9 45226  F  DARVATKAR POOJA JANARDAN        67.20   10 43159  M  PAIGUDE SURAJ DHANRAJ           65.60   11 35672  M  MARGALE SUNIL RAJU              65.20   12 45235  F  DARWATKAR KOMAL VITTHAL         65.00   13 45202  M  BIRAJDAR VIKRAM RAJENDRA        64.40   14 48431  M  TANPURE SATYAM NANA             63.40   15 45161  M  SONAR SWAPNIL SOPAN             63.40   16 45129  F  DANGAT ASHWINI POPAT            63.40   17 45123  F  GOUD NEHA PROMODKUMAR           63.20   18 48417  M  GADHAVE SHAILESH SHRIKRISHNA    63.20   19 35817  M  GUJARE AKSHAY SANTOSH           63.09   20 45102  F  HINGMIRE POOJA SHIVSHANKAR      62.80   21 48434  M  WHAVALKAR ANAND SUDHAKAR        62.73   22 45051  F  MANJARE KAJAL HANUMANT          62.20   23 49800  M  SUTAR MAHESH VISHWANATH         62.00   24 45735  M  KAMBLE SUSHANT SUNIL            61.64   25 45229  M  RENUSE NIRANJAN MAHADEV         61.45   26 35888  M  BHAGAT MAYUR ANKUSH             61.40   27 45149  F  LAGAD AKSHADA SUNIL             61.40   28 35953  F  PICHAKE SHRADHHA RAMBHAU        61.27   29 45219  F  LABHADE AARTI HARIBHAU          60.91   30 48558  F  TALWAD ARGHANA KISHOR           60.60   31 45142  M  DEDGE RAHUL ASHOK               60.40   32 35668  F  EARKAR SARIKA MANMATH           60.20   33 36542  F  MANKAR SHWETA SITARAM           60.20   34 48233  M  MATALE ROHAN RAJENDRA           60.20   35 41550  M  KADAM AVINASH SHRIRANG          59.80   36 45118  F  WANJALE NEETA RAJENDRA          59.27   37 45138  F  KAMATHE AARTI ANKUSH            59.09   38 36641  F  DHAMALE MONAL SUNIL             58.80   39 45145  M  SHINDE OMKAR SUNIL              58.40   40 45128  F  RATHOD NIKITA KASHINATH         58.40   41 46045  M  VARGHADE GANESH VASANT          58.00   42 45113  M  RAJPUT AJAY VIRENDRASINGH       57.60   43 35852  F  SONAWANE NAMRATA DILIP          57.20   44 49742  M  PATEL IRFAN MASHAG              56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38911  F  ADAGALE BHAGYASHREE VILAS       54.36    2 46123  M  UDAGE RUSHIKESH BABAN           53.27    3 36558  F  SATHE KAJAL SHANKAR             52.91    4 40745  M  CHAVAN GANESH DATTATRAY         52.60    5 42655  M  WAGHMARE JAYDEEP BIBHISHAN      52.60    6 46723  M  BENVAL RAKESH BAHADUR SINGH     51.09    7 41305  M  KAMBLE VISHAL RAJU              50.60    8 45669  M  NARSING AKSHAY MAHADEV          50.40    9 36590  F  KANDHARE VARSHA DADARAO         50.40   10 36615  F  KAMBLE PRERANA SHASHIKANT MAYA  49.60   11 37213  F  CHAVAN AARADHANA BHIMRAO        49.60   12 45784  M  ROKADE SURAJ RAJU               49.45   13 47297  M  LOKHANDE ABHIJIT DADU           49.40   14 42100  M  GAIKWAD AKSHAY GORAKH           49.40   15 37234  F  KATARE RUPALI ANAND             49.00   16 48549  F  WAGHMARE POOJA NARAYAN          48.40   17 45676  F  SAHANE MANISHA PRATAP           48.20   18 41419  F  YADAV SAMIKSHA ASHOK            48.00   19 45400  M  SATHE AKASH BHIMRAO             47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48596  M  UDEKAR SURAJ RAMBHAU            51.40    2 46144  M  KALASKAR PRASAD PANDURANG       46.40    3 41075  M  UDEKAR DILIP BHARAT             45.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49760  M  NALAVADE KIRAN DATTATRAY        49.40    2 45491  F  PAWAR SHRADDHA NAGESH           47.40    3 45180  M  CHAVAN VINOD KISAN              44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45179  M  MALAVE PRITAM SUNIL             53.82    2 45363  F  KHARAT BEBY JAYRAM              52.80    3 40629  F  JADHAV SHRADDHA MAULI           47.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37573  M  SHELKE ATMARAM JAYARAM          51.20    2 46462  F  EKARE SONAL RAJU                48.60    3 45741  M  KODGIRE RAGHUVEER DNYANOBA      42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36520  M  JUVALE JAYENDRA SURESH          53.27    2 36642  M  SAKHARE SOMNATH BALASAHEB       53.20    3 40541  M  WALUNJKAR RUSHABH SUDHIR        53.00    4 41744  F  KUMBHAR ]DURGA HARIDAS          52.60    5 48577  F  FULSAGAR SWAPNALI MANOJ         50.18    6 41092  F  SUTAR NAMRATA VILAS             49.80    7 37468  M  BHANDARI NILESH SAHEBRAO        48.40    8 37436  M  DALVI DHIRAJ NAMDEV             48.40    9 35854  M  RAYKAR GANESH BALASAHEB         42.36   10 48444  M  VAIRAL MAYUR RAMESH             40.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35488  M  KHETRE KRUSHNA DAU              74.60    2 36731  M  MALPOTE AKSHAY ISHWAR           74.20    3 49746  M  JORI AKSHAY RAMBHAU             73.00    4 37426  M  GONATE SHANTARAM NANDU          73.00    5 48552  F  USHA SUNIL SHANKAR              72.60    6 35628  F  KANDHARE RAGINI ROHIDAS         69.40    7 35969  M  NIMBLE PRAMESH PANDURANG        66.80    8 42463  F  KHANDEKAR MAYAKKA LAXMAN        66.80    9 45030  M  SHAIKH SALIM SHAHAJAN           65.09   10 41005  M  MAPARE AJAY ANKUSH              64.60   11 35813  M  JAYGUDE PRAMOD BALU             64.20   12 36535  M  SUTAR OMKAR MARUTI              64.00   13 41588  F  LOKHARE RANI DILIP              64.00   14 37291  F  LONDHE KAJAL ANKUSH             63.82   15 41003  M  WALANJ NILESH SUNIL             63.64   16 45199  M  GONTE SAGAR SHANKAR             62.80   17 45182  M  MALI NILESH RAMKRISHNA          62.60   18 48464  M  JAIGUDE ASHISH PANDURANG        62.40   19 36536  M  MAHADIK VINAYAK KISAN           62.40   20 35680  F  KONDE POONAM TANAJI             62.00   21 45190  F  REWALE RENUKA RAJU              61.45   22 35878  M  DESAI SWAPNIL ASHOK             61.40   23 45347  M  TAKALKAR AKSHAY KAILAS          60.91   24 45324  M  MAPARE AMIT ANIL                60.80   25 45441  F  CHAUDHARY RASIKA ANIL           60.80   26 41780  M  GURAV AKSHAY DATTA              60.80   27 35561  F  TANPURE ASHWINI DATTATRAY       60.40   28 45079  F  BHALERAO SHARDULA SUNIL         60.20   29 46453  M  DAGADE AKASH BADSHAH            60.00   30 37497  M  SAKPAL NILESH NATHURAM          60.00   31 37360  F  CHAUDHARI AARTI MADHUKAR        60.00   32 37492  F  TONDE KAJAL SANTOSH             60.00   33 49793  M  SURVE SHUBHAM LAXMAN            59.27   34 35818  M  KHALADKAR ANIKET VISHWAS        59.27   35 37440  F  DIGHE SAMEER PRAKASH            59.20   36 46059  M  SHETE RONAK RAJENDRA            59.20   37 37257  F  NAGHARE MAYURI ANANT            59.20   38 44360  M  DESAI RUSHIKESH MAHADEV         59.00   39 35809  F  KANGUDE SHWETA VIJAY            59.00   40 37486  M  KHAN SAIFALI MUNIM              58.91   41 49767  M  YENPURE RAMDAS CHANDRAKANT      58.80   42 37407  M  DURKAR SANTOSH SOPAN            58.80   43 35558  M  JORI CHETAN DATTU               58.80   44 43847  M  MORE YOGESH SHASHIKANT          58.80   45 41787  F  VARVE GOURI MARUTI              58.60   46 45065  F  HANNURE AMBIKA SUBHASH          58.60   47 48597  M  SATPURE AKASH MANOHAR           58.60   48 35662  M  VALMIKI SURAJ MULCHAND          58.60   49 45731  M  LOHAR AKASH TUKARAM             58.55   50 49797  F  PADWAL POOJA RAJU               58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M012) SHANKARRAO MORE H SCH & JR COLLEGE, ERANDAWANE               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45408  F  GUNDGAL PRIYANKA BHANUDAS       58.20   52 35955  F  POL SANIKA MOHAN                57.82   53 37296  F  SURYAWANSHI NEELAM RAOSAHEB     57.80   54 35249  M  CHAVAN DRONRAJE ANIL            57.60   55 41095  M  MINDE SACHIN VILAS              57.45   56 37459  F  GOLE POORNIMA VITTHAL           57.40   57 41053  F  GAIKWAD NIKITA NIVRUTTI         57.20   58 45404  F  THAKUR SMITA LAXMAN             57.00   59 41054  F  KALWANKAR NIKITA BHAU           57.00   60 41002  M  MINDHE PRATIK SURESH            56.80   61 45454  F  WAKDE SUMEDHA ASHOK             56.80   62 45342  M  GONATE VIKAS SADASHIV           56.60   63 45377  F  BANNE KAJAL RAJENDRA            56.40   64 45457  F  KAMBALE MAYA SURESH             56.40   65 37205  F  KHADE NILAM SUDAM               56.20   66 45239  F  DESAI POONAM VIJAYKUMAR         56.20   67 45469  F  MENGADE KALPANA DIPAK           56.20   68 48460  M  BIGANIYA SURAJ JAGBIR           56.00   69 48560  M  PAWAR GANESH RAJU               56.00   70 45418  F  SHAIKH HEENA EBRAHIM            55.80   71 45869  M  RANDHE SHUBHAM SUNIL            55.80   72 37404  M  KUDALE AKSHAY VITTHAL           55.80   73 35912  M  SHAIKH HAIDARALI MAHAMAD        55.64   74 37434  M  GHANEKAR ROHIT SURESH           55.64   75 35911  F  KOUNDAR PORNIMA RAJKUMAR        55.60   76 41568  M  GONATE SUNIL NAMDEV             55.60   77 45176  M  WAGH NILESH RAMDAS              55.45   78 46325  M  MORE PANKAJ SUBHASH             55.40   79 46440  F  DAGADE TANUJA SONBA             55.40   80 45419  F  POKALE AKSHADA SUJATA           55.27   81 37445  F  MULIK SUVARNA HANMANT           55.20   82 48567  F  BHIKOLE ANAMIKA JAYSING         55.09   83 45792  M  BODKE SHUBHAM DIPAK             55.09   84 45776  F  KALGUDE ASHWINI SHASHIKANT      55.09   85 35630  F  KANGULE DAIVASHALA TANAJI       55.00   86 45160  M  PATIL YOGESH PRASAD             55.00   87 37386  F  BARATE RUTUJA MURLIDHAR         55.00   88 46312  M  KAMBLE SUSHANT SUNIL            54.73   89 41090  M  KHAIRE LALIT DATTATRAY          54.60   90 41063  M  THOMBARE OMKAR SUNIL            54.60   91 41718  M  SANAS SACHIN SOMAJI             54.60   92 36643  M  MALPOTE SHARAD SHIVAJI          54.60   93 45133  M  SOYYAD SOHEB FAEID              54.60   94 35843  M  WABALE RUSHIKESH SUDHAKAR       54.55   95 36621  F  KAMTHE KANCHAN BALASAHEB        54.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41074  M  KHANDAGLE HARSHVARDHAN VITTHAL  60.00    2 41066  M  KAMBLE SANKET MADHUKAR          60.00    3 46421  F  ADSUL TEJASHREE SHAHAJI         58.55    4 41930  M  PARDESHI VIPUL GANESH           58.40    5 41464  M  CHANDANE SHUBHAM ANIL           58.00    6 45858  M  TIWADE VISHALI RAJENDRA         57.09    7 35767  M  NIKALAJE AKASH ANIL             56.20    8 45313  M  SONTAKKE AKASH RAJU             56.18    9 35855  M  CHANDANE TEJAS VALMIK           55.60   10 35845  M  KHANDARE AKSHAY MAHADEV         54.60   11 44048  M  SHELAR SIDDHARTH PURNAJIT       54.00   12 41076  M  KAMBLE SHUBHAM SHAILENDRA       52.20   13 35880  F  SHELAR SUNANDA SARAD            51.00   14 41705  F  SALVE SUVARNA RAMESH            51.00   15 38920  M  PATOLE GANESH RAMDAS            50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37489  F  KALEKAR POOJA PANKAJ            46.60    2 45315  M  CHAVAN BHIMA JAYRAM             45.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48505  M  JADHAV ANIL SHIVRAM             58.40    2 37282  F  MARKUTE MONIKA NANDA            53.09    3 48514  M  PISAL PRAFULL SAMBHAJI          52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48497  M  CHAVAN RISHABH NITIN            52.60    2 37403  M  DABHOLKAR APURV CHANDRAKANT     49.60    3 43109  M  BABAR VISHAL PRAKASH            48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45401  F  SHINDE ANITA RAMCHANDRA         49.40    2 45387  M  THORAT KETAN LAXMAN             45.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41763  M  GHULE SANTOSH DATTATRAY         52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35966  F  DIKONDA PRATIKSHA NARSING       58.36    2 45311  F  ASHTEKAR JYOTI RAJABHAU         57.27    3 48416  F  TOLE APURVA CHANDRAKANT         55.09    4 41051  F  DESHMANE POONAM AVINASH         55.00    5 37462  M  JOGALE MAHENDRA SHIVAJI         54.18    6 48525  M  VEDAPATHAK ROHIT RAMESH         53.60    7 45312  M  KULE SIDDHESH SANTOSH           53.40    8 45281  M  MALI AKSHAY BABAN               53.40    9 35768  M  PADALE ATISH RAJAIDRA           52.40   10 42030  M  NALAWADE TEJAS SHARAD           51.20   11 45473  F  BHALEKAR JYOTI PRAKASH          46.40   12 35942  M  PIMPARE SHUBHAM CHANDRAKANT     44.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41422  M  VADDEPALLI RUSHIKESH DINESH     41.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36633  F  UMBARKAR UJJWALA SHIVAJI        90.91    2 35819  F  PADWAL POOJA VIJAY              78.73    3 41722  M  MAPARE RAM VISHWANATH           75.80    4 48455  M  SATPUTE AKASH PRAKASH           73.82    5 36639  M  KARANDE VINOD UMESH             73.80    6 35958  M  KADU DATTATRAY MAHADEV          73.45    7 43471  M  MHASKE SHUBHAM DATTATRAY        72.40    8 48531  M  TEMGHARE VIGHNESH SAMBHAJI      72.40    9 46089  M  YENPURE SHEKHAR LAXMAN          71.27   10 41548  M  MOHOL AJAY BHIMRAO              70.80   11 41099  F  MORE SHRADDHA GANESH            70.55   12 37413  F  UBHE PRAMILA SURESH             70.36   13 35176  M  MAHADIK PRANAY DILIP            70.18   14 36000  M  GAWADE SAGAR SHIVAJI            70.00   15 45862  M  GAIKWAD LAKHAN SUBHASH          70.00   16 45470  M  DILLIWALE SHUBHAM VILAS         70.00   17 41774  F  THORAT SADHANA TANAJI           69.27   18 49717  M  PHALKE VIKAS ARJUN              68.20   19 45034  F  KALE SUPRIYA RAJENDRA           68.20   20 46426  M  SHINDE DINESH KONDIBA           68.00   21 45495  F  RAI NEETA NANDKISHOR            68.00   22 43606  M  GUNDGAL SHUBHAM JALINDAR        67.64   23 35646  F  BORADE PRIYANKA KADUBA          67.45   24 45322  M  RAJPUROHIT BHARAT KISHORSINGH   67.20   25 48554  M  JADHAV PARNIT RAMDAS            66.80   26 42658  M  CHAVAN PRAKASH JAGANNATH        66.60   27 35998  M  GAWADE ANIKET PAVANOJI          66.20   28 35985  M  CHAVAN OMKAR SUNIL              66.00   29 45308  M  BHUNDE AMOL ASHOK               66.00   30 47358  F  OZARKAR POOJA SOMNATH           65.60   31 35856  M  SHINDE CHANDAN HANUMANT         65.60   32 41065  M  KAMBLE AJAY ANIL                65.60   33 46422  M  GAWADE AKASH VIJAY              65.27   34 35967  F  SURVE SNEHAL DATTATRYA          65.00   35 45458  F  MOHOL ESHAVARE NATHU            64.91   36 46377  M  PEDHEKAR SANTOSH GANESH         64.60   37 45181  M  SATHE VISHAL VISHNU             64.60   38 45658  F  KOTWAL PRADNYA ANKUSH           64.40   39 37498  M  TAMBE GAURAV DIPAK              64.36   40 41019  F  YADAV PRITI MANOHAR             64.20   41 48590  M  KSHIRSAGAR PRATHMESH RAVINDRA   64.00   42 37467  M  BHAYGUDE VIJAY TUKARAM          64.00   43 36516  M  CHAUDHARI ANIKET NANDKUMAR      64.00   44 37463  M  MOKAR AMIT KUNDLIK              63.82   45 45399  F  POLEKAR PRIYANKA ANANTA         63.80   46 42338  F  PISAL KARUNA SHANKAR            63.80   47 35923  M  SONDKAR ROSHAN NAMDEV           63.60   48 42061  M  ZANZAD OMKAR KAILAS             63.20   49 45365  F  SHARMA GEETAKUMARI SHAMBHU      63.20   50 35968  M  MESTRI SAMEER RAVINDRA          63.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M013) YASHWANTRAO MOHITE COLLEGE, ERANDAWANE                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 37421  F  RANATE RASIKA DATTARAM          62.91   52 37414  F  SHINDE NILAM RAMDAS             62.73   53 45343  M  SATHE AKSHAY MADHUKAR           62.60   54 35840  M  MANMODE ANIKET ANIL             62.60   55 44192  M  THORAVE ROHIT MAHENDRA          62.60   56 41088  M  PAWAR CHETAN MANOHAR            62.40   57 49795  F  MARATHE AARTI KASHINATH         62.36   58 41369  M  MALVIYA PREMKUMAR GANPATLAL     62.20   59 49736  M  MORE VISHAL LAHU                62.00   60 36534  M  KAMBLE NIKHIL SURESH            61.80   61 49738  M  KHANEKAR SURAJ PRAKASH          61.60   62 35920  M  SAKHARE KIRAN ANANT             61.60   63 45490  F  BODKE PRIYA SUNIL               61.45   64 45724  M  BHAGAT SONYA SHASHIKANT         61.40   65 49566  F  PANDHARE APARNA GOPAL           61.20   66 48579  M  DHOKALE YOGESH YASHAWANT        60.80   67 35998  M  GAWADE VAIBHAV LADU             60.80   68 36815  M  MARATHE VINAY VILAS             60.80   69 41012  M  GAIKWAD ANAND DNYANESHWAR       60.73   70 45111  M  WAYAL ANKIT ASHOK               60.60   71 48593  F  JORI SADHANA TANAJI             60.00   72 45316  F  MARNE PRAJAKTA SHIVAJI          60.00   73 36515  M  BHELKE PRAMOD SONBA             60.00   74 44560  M  LOKHANDE PRADIP DADU            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45029  F  BHALERAO VARSHARANI KALU        70.40    2 45895  F  TELANGE MONIKA GUNDIBA          68.91    3 37216  F  BHALSHANKAR PRITI SUNIL         68.73    4 35437  F  VAVALKAR SEEMA PANDURANG        68.20    5 49830  F  OHAL PRIYANKA KONDIBA           67.20    6 46429  F  KHAIRE NITA SATISH              66.91    7 35979  F  MOHITE PURNIMA GANESH           65.40    8 40950  F  ATHAWALE ANUJA ASHOK            63.45    9 49739  F  KHARAT SAKHU SURESH             62.00   10 37237  F  BHOSALE POURNIMA CHANDRAKANT    61.45   11 42767  F  GAIKWAD SUCHETA BAPU            58.80   12 41766  F  SHEWALE LAXMI SANDIPAN          57.20   13 48285  F  AATHAWALE SWATI BAJRANG         56.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46365  F  BHARMAL APURVA KAILAS           64.55    2 37363  F  KEDARI PUJA BHIMA               62.80    3 37265  F  DHAGARE RUTUJA MARUTI           54.00    4 45857  F  MISAL KIRAN SHAMRAO             51.20    5 35100  F  LONDHE POONAM SURESH            49.82    6 49434  F  LOHOKARE DIKSHITA SUBHASH       46.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46368  F  MANE HARSHALI KAILAS            65.45    2 46198  F  KUSALKAR SHUBHANGI SHRIKANT     64.40    3 37245  F  MANE ROHINI CHANDRAKANT         60.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37273  F  MAINDRI SHASHIKANT HUANNA       63.80    2 46341  F  BHANDARI NIKITA RAVINDRA        61.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46073  F  KOKARE ANITA KONIDBA            64.00    2 37301  F  ZITE SUNITA RAGHUNATH           60.73    3 36592  F  KISVE REVATI KISHOR             60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37252  F  SANGLE KSHITIJA SATISH          52.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45008  F  HAREKAR VAISHNAVI ARVIND        70.00    2 37229  F  HOLE MADHURI MACHHINDRA         69.80    3 45066  F  KOLI RENUKA TIPPANNA            68.80    4 41944  F  KEDARI SNEHAL ASHOK             68.00    5 40730  F  PANCHAL SONALI RAGHUNATH        66.91    6 44022  F  LANDE SONALI VIJAY              64.40    7 46103  F  KASHID AISHWARYA SUBHASH        63.45    8 36362  F  KUMBHAR BHARATI TANAJI          63.20    9 45086  F  RAUT RESHMA RAMESH              62.60   10 45011  F  BODKE SONALI MAHESH             61.80   11 37354  F  RAUT SUJITA MARUTI              61.40   12 37277  F  PRAJAPATI PREM BABULAL          61.00   13 46308  F  KALEKAR MAYURI PRAKASH          60.00   14 44597  F  YADAV RADHA SHAHAJI             59.20   15 37362  F  HINGANE SAYALI JANARDHAN        59.09   16 44384  F  KAMBLE PALLAVI DATTATRAYA       57.82   17 45019  F  VISHWAKARMA MANDVI VIRENDRA     57.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37233  F  BONGIR SHIVANI GIRISH           61.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45055  F  GAIKWAD SMRUTIKA RAJENDRA       70.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43485  F  GAIKWAD JYOTSANA SAMBHAJI       61.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37376  F  KANADE SONAL MINNATH            86.36    2 38668  F  SABALE AKSHADA SUBHASH          85.82    3 49775  F  KALE PRAJAKTA BHIMASHANKAR      82.00    4 37331  F  NALAWADE ASHLESHA RAMESH        82.00    5 36529  F  PILANE SONALI ANKUSH            81.82    6 46313  F  KEDARI SARIKA DATTATRAY         80.36    7 39997  F  PAWAR NAMRATA HAJANAN           79.40    8 45453  F  MORE DIPALI SANJAY              79.09    9 44383  F  JADHAV SONALI CHANDRAKANT       78.80   10 46088  F  GADEKAR MANASI ANIL             78.55   11 35104  F  PHALE NEHA KALIDAS              78.55   12 36024  F  KHATATE MANASI HANUMANT         78.40   13 37304  F  SHELAR RUTUJA ASHOK             78.40   14 38602  F  DHAYAGUDE SEETA DAGADU          78.18   15 37327  F  KUNJIR ANKITA MAHADEV           77.40   16 35562  F  KADAM SANGITA SONABA            77.40   17 40495  F  NIGADE MONIKA MANIK             77.20   18 40646  F  MITHE VIDYA MACCHINDRA          76.40   19 48236  F  SHELAR ASHA RAJENDRA            76.00   20 49436  F  MEMANE NIKITA GORAKA            75.82   21 47498  F  SHELKE PRAMILA DATTATRAY        75.64   22 45221  F  GOUD SONI SANJAY                75.60   23 37377  F  LONARI PRAJAKTA VILAS           75.40   24 35639  F  LONKAR ROSHANI SHIVAJI          75.20   25 49582  F  KADAM PRAGATI RAJU              75.09   26 37340  F  CHAUDHARI PUJA CHANDRAKANT      75.00   27 45207  F  BORHADE HIMANI DINKAR           74.80   28 39996  F  VEER SNEHAL BHANUDAS            74.80   29 46039  F  RAWADE CHETANA RAMDAS           74.60   30 46443  F  MORE SHUBHANGI MADHUKAR         74.55   31 46164  F  GORE PRIYANKA SURESH            74.40   32 37274  F  CHOGULE KOMAL KISAN             74.20   33 45007  F  BENDBHAR MOHINI ARUN            74.18   34 36725  F  PAWAR ARTI VIJAY                74.18   35 46160  F  KAKADE KAJAL GANPAT             74.00   36 45222  F  KADAM DAMINI ISHWAR             73.80   37 45097  F  THORAT PRACHI UTTAM             73.80   38 41785  F  PANCHAL SWATI VIJAYKUMAR        73.64   39 37272  F  GAIKWAD PRITI BABURAO           73.60   40 35947  F  DAUNDKAR SUCHITA SAMBHAJI       73.20   41 48585  F  JADHAV ROHINI BALU              73.00   42 45061  F  SHINDE SHITAL BHAUSAHEB         72.80   43 45069  F  MANKAR SINDHU SANJAY            72.60   44 46159  F  JAGTAP DHANASHRI RAJENDRA       72.40   45 37314  F  RANDIVE DIPALI GAUTAM           72.20   46 48574  F  DHAGE RUPALI SAMPAT             71.80   47 37361  F  THAKAR SHRADDHA DILIP           71.40   48 45017  F  SHINDE PRANALI SANJAY           71.20   49 46691  F  GOSAVI AISHWARYA SANJAY         71.00   50 37466  F  MAPARE SHARADA DNYANDEV         71.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M014) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR, HINGNE           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 43829  F  RAUT ASHWINI TUKARAM            70.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36533  F  KAMBALE NITU NITIN              61.60    2 37618  F  KAMBLE SAYALI GAUTAM            60.91    3 47758  F  SATHE RUPALI BALU               60.91    4 42140  F  PACHARNE NAMRATA SHATRUGHAN     60.00    5 47949  F  SHINDE PINKI LAKHAPPA           60.00    6 45455  F  PATEKAR SONALI RAMKISAN         60.00    7 35760  F  ADHALGE PRANALI PRAKASH         58.36    8 40550  F  MOHITE NEHA DINESH              56.80    9 45003  F  MULE RATNAMALA SHANKAR          56.80   10 41700  F  KALADAGI MUKTA GOVIND           56.40   11 36503  F  NIKALJE ARTI SURESH             56.40   12 35977  F  SONAWANE MAYURI VAMAN           56.00   13 43693  F  LALSARE TEJASWINI DIGAMBAR      56.00   14 45465  F  PATOLE JYOTI RAM                55.80   15 37263  F  JADHAV PORNIMA BHAURAO          55.60   16 47896  F  MHETRE SONALI SANJAY            55.40   17 35699  F  GAIKWAD PURVA PRAVIN            55.20   18 45018  F  GADE MANISHA SANJAY             55.20   19 43273  F  PAWAR GAURI ASHOK               55.20   20 42532  F  BANSODE NAMRATA RAMESH          55.20   21 42823  F  GAWALI DEEPALI ANIL             55.00   22 45466  F  PATOLE MANISHA RAM              54.80   23 42361  F  JADHAV VISHAKHA ASHOK           54.36   24 45880  F  SARODE SANYUKTA PRAMOD          54.20   25 38956  F  WAGHMARE SHILPA NAMDEO          54.20   26 45296  F  BHAGAT KOMAL MUKUND             54.00   27 37429  F  SHELKE SAVITA SURESH            53.60   28 40900  F  JAGTAP PRATIKSHA SADASHIV       53.60   29 46022  F  KASBE NIKITA ANIL               53.60   30 47860  F  JADHAV PRIYA BABURAO            53.40   31 46400  F  MAKAR ASHWINI NARAYAN           53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45351  F  PASALKAR NAMITA RAMCHANDRA      51.40    2 45526  F  CHAVAN NIRMALA DHARMA           45.80    3 43401  F  MARATHE JYOTI ARUN              45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40651  F  TALADAMANI POOJA MARUTI         61.45    2 47933  F  JADHAV NEHA VINAYAK             60.00    3 45464  F  KUSALKAR POOJA BHARAT           58.80    4 35954  F  ALGUDE ANKITA SHANKAR           57.40    5 48293  F  CHAVAN SHUBHANGI SHRIKANT       57.27    6 37240  F  SANKNAL HASEENA AMIN            56.91    7 36501  F  DEOKAR SNEHAL BABU              56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41561  F  PAWAR TEJASHREE VILAS           60.00    2 36700  F  DONGARE AMRUTA SADASHIV         56.80    3 47582  F  KAMBLE SMITA DATTATRAY          56.00    4 37388  F  CHAVAN SUMITRA CHANDRAKANT      55.64    5 42552  F  DESHPANDE PRANALI VILAS         54.91    6 44178  F  RENAKE POOJA SHUBHASH           54.80    7 46185  F  BANDGAR JAYASHREE MACHHINDRA    52.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41061  F  RATHOD BHAGYASHREE GOVIND       58.20    2 49583  F  BORHADE HARHSARANI DHANANJAY    56.00    3 45094  F  KOLPE JYOTI DHONDIBA            55.80    4 40647  F  MAKHARE NILAM BABAN             55.60    5 38825  F  DHAYGUDE RUTUJA MADHAV          55.40    6 40648  F  MAKHARE PUNAM RAJARAM           54.00    7 45076  F  SAHANI KAVITA LALBHADUR         52.18    8 45033  F  GORE LAXMI RAMCHANDRA           52.00    9 43500  F  DHEBE JAYA FULABAI              51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45484  F  PAWAR AMRUTA VILAS              50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45427  F  GAVALI NAINA SANJAY             62.00    2 46155  F  RAUT JUI DILIP                  61.09    3 35112  F  SONAWANE BHARATI LAXMAN         58.80    4 36545  F  SUTHAR DEVIKA PADMARAM          58.80    5 37475  F  KHILARE VIJAYA GANESH           58.40    6 45474  F  KAMBALE DARSHANA DEEPAK         57.60    7 35629  F  PARHAR SONALI RAMDAS            57.45    8 37423  F  KAMBLE SWAPNALI SURESH          57.45    9 41447  F  KIRTI SHWETA SWAMI              57.20   10 46170  F  DASRAJ SHANTI SUDARSHAN         56.60   11 35376  F  ZONDE RENUKA SHANKAR            56.60   12 45407  F  PAWAR VARSHA TUKARAM            56.40   13 99999  F  KHAPARE POOJA ARVIND            56.20   14 45461  F  HIRAVE SAPANA PANDURANG         56.18   15 36546  F  SUTAR PINKI HUKMARAM            54.40   16 43459  F  RANDIVE JYOTI RAM               54.20   17 37285  F  KUVALEKAR ANIKETA LAXMAN        54.00   18 37266  F  CHINCHOLKAR REKHA SANJAY        54.00   19 47401  F  WAKADE ASHLESHA ANITA           53.80   20 47924  F  DHUMAL SAYALI BHARAT            52.91   21 37258  F  RASAL RAVINA RAVINDRA           52.60   22 36504  F  DAHIBHATE ROHINI SANTOSH        51.82   23 37990  F  KHUTALE ADITI MANIK             51.20   24 37408  F  RANE MAYURI MAHADEV             50.00   25 44036  F  VARVATKAR SUJATA SUNIL          50.00   26 41396  F  BENDRE VAISHNAVI SURESH         49.80   27 47511  F  PALKAR POOJA RAJENDRA           49.80   28 35670  F  PANDIT PRIYANKA HARI            48.80   29 48583  F  KANGANE KAJAL DADU              48.20   30 46191  F  AADAWADE NEHA SANJAY            48.20   31 45721  F  RAHATE SAYALI SANTOSH           48.00   32 48484  F  KASHIKAR INDIRA ASHOK           46.60   33 47756  F  TERDAL BHAGYASHREE GOPI         46.36   34 45341  F  SALUNKE SUPRIYA\ RAJENDRA       46.18   35 37202  F  SHIGVAN MINA VISHNU             44.00   36 46344  F  SAWALE PRATIKSHA PRAKASH        42.91   37 45277  F  CHANDANSHIVE KAJAL DHANANJAY    41.80   38 35638  F  KHILARE POONAM NITIN            41.00   39 37220  F  SUTAR MADHUCHANDRA NAMDEV       39.50   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45423  F  SHINDE DAIVASHALI BALU          60.00    2 37512  F  KAMBALE SHIVANI RAJENDRA        53.27    3 38968  F  KENDALE GOURI DATTATRAY         47.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35238  F  GHUGE VARSHA VISHWAS            85.00    2 35695  F  PAWAR NEELAM NARAYAN            83.27    3 40935  F  MAZIRE PRITI BAJARANG           81.40    4 46115  F  PALASKAR KAVITA SANJAY          80.80    5 36971  F  BHEGADE PRIYANKA RAJENDRA       80.40    6 48486  F  JADHAV DIPALI SANTOSH           80.20    7 45437  F  DONGRE MONIKA MARUTI            78.91    8 37251  F  GAWARE KARISHMA CHANGDEV        78.00    9 48522  F  SUKHADARE DIVYA DILIP           77.20   10 45440  F  GAIKWAD SHIVANJALI MADHUKAR     75.80   11 45485  F  DHORE PUJA ANANTA               75.80   12 44136  F  SUTAR BHAGYASHRI RAVINDRA       74.80   13 45661  F  LONDHE DIKSHA SUNIL             74.80   14 43653  F  TAPKIR MRUNALI DINKAR           74.20   15 36972  F  BHEGADE ARCHANA ARJUN           74.00   16 35936  F  LAD SHIVANI PRADIP              74.00   17 45373  F  SATHE SAVITA SHANKAR            73.82   18 38741  F  CHAUDHARI ADITI ANIL            73.20   19 45421  F  MALPOTE MANISHA BALU            73.00   20 46433  F  MORE SHWETA RAJU                72.80   21 40903  F  SATHE JYOTI ANKUSH              72.73   22 46434  F  MORE KAJAL SANJAY               72.60   23 36818  F  KOKARE SANGITA RAMCHANDRA       72.40   24 43874  F  PARDE PRIYANKA KANTILAL         72.36   25 42972  F  DHAWARE MADHAVI RAM             72.00   26 45045  F  YADAV TEJAL DATTATRAY           71.80   27 45482  F  AHER DIPALI DATTATRAY           71.64   28 48580  F  MOHOL KAJAL SHIVAJI             71.60   29 45487  F  MAHADIK GAURI VITTHAL           71.40   30 35610  F  BHIKULE YOGITA LAXMAN           71.27   31 46411  F  BHOSALE SANTOSHI PRAKASH        70.60   32 40493  F  WAGHOLE PRAJAKTA SANJAY         70.60   33 35609  F  SHILIMKAR ASHWINI VAISHALI      70.60   34 45436  F  CHOUGULE PALLAVI SHANKAR        70.55   35 35499  F  PANDERE SHRAVANI DIPAK          70.36   36 45254  F  ATIGRE KIRTI ASHOK              70.20   37 46003  F  GANDLE SAPNA DINESH             70.20   38 46156  F  SURVE ASHVINI VASANT            70.00   39 49740  F  PATIL AISHWARYA SHRIKANT        70.00   40 38597  F  WAJE SHAMAL PANDIT              70.00   41 36604  F  GAWADE SNEHAL SUNIL             69.80   42 37262  F  DHAMDHERE SHUBHADA SAMBHAJI     69.64   43 49430  F  KULTHE SHIVANI DNYANESHWAR      69.40   44 37249  F  HAMBIR SNEHAL VIJAY             69.20   45 37439  F  PANDIT ARCHANA RAMAVATAR        69.20   46 48545  F  SHINDE DIPALI DILIP             69.00   47 45472  F  WAGHMARE KETAKI RAMESH          69.00   48 35541  F  WANJALE SRUSHTI VITTAL          69.00   49 47038  F  AAGE POOJA SUDHAKAR             68.91   50 37342  F  JAGDALE NAMRATA BALASAHEB       68.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 46367  F  MANE TRUPTI SANTOSH             68.60   52 35838  F  MANGORE MADHAVI KHAMBAJI        68.60   53 49777  F  JOGALE RAJANI MAHIPAT           68.40   54 45462  F  DHAMALE REVATI RAJENDRA         68.20   55 45489  F  SHINDE JYOTI BHIMA              68.20   56 44976  F  JADHAV PRANITA ANNASAHEB        68.18   57 45426  F  PAWAR JYOTI RAJU                68.00   58 45352  F  OMBALE PALLAVI RAJENDRA         67.80   59 35227  F  CHIKANE SHRADDHA NAMDEV         67.80   60 41783  F  PANDERE SHRADDHA DIPAK          67.80   61 45039  F  SASHTE AARTI RAJENDRA           67.64   62 41081  F  AMRALE SANIKA BALASAHEB         67.64   63 48587  F  KHIVANSARA AISHWARYA KANTILAL   67.60   64 35124  F  BHOSALE SANJANA NAMDEV          67.60   65 48446  F  SAWANT PRATIKSHA PRAKASH        67.40   66 46196  F  JORI BHAVANA ROHIDAS            67.40   67 46425  F  BARATE SHWETA BALASAHEB         67.40   68 40496  F  SHELAR VAISHALI DILIP           67.20   69 45442  F  INDULKAR ARATI BABAN            67.20   70 44575  F  MANE POONAM RAMEHS              67.20   71 45553  F  INGALE NAKSHTRA PRAVIN          67.20   72 44566  F  GORE SEEMA TUKARAM              67.08   73 35869  F  PARGE PRIYANKA NANDA SHIVAJI P  67.00   74 48449  F  SARAVADE PALLAVI BALU           66.80   75 49587  F  GAVHANE JYOTI NATHA             66.80   76 49727  F  TAMBADE PORNIMA KONDIBHAU       66.73   77 36782  F  MANKAR SHWETA RAMBHAU           66.60   78 44569  F  KAPARE MANISHA PANDURANG        66.60   79 37317  F  PAYGUDE SNEHAL VIJAY            66.40   80 48294  F  KADAM MADHURI BAPU              66.36   81 38924  F  KADAM MADHURI BAPU              66.36   82 41503  F  CHAURE SARIKA KISAN             66.20   83 37399  F  WAGHMARE MONALI SHIVAJI         66.20   84 35680  F  MUDALE RUPA MAHADEV             66.18   85 46428  F  VARALE TAI GAJANAN              66.00   86 45374  F  PASALKAR GAURI KAILAS           66.00   87 45194  F  AROSKAR NITISHA SUMUKH          66.00   88 35669  F  GHULE MOKSHADA RAMKRUSHNA       66.00   89 37347  F  DEVKAR SHARDUL BALASAHEB        66.00   90 44501  F  KHAWALE SUREKHA DNYANESHWAR     65.82   91 45772  F  MORE RUSHITA KISAN              65.82   92 41530  F  DAVALSAB MUMTAJ BEGAM           65.80   93 35698  F  MATAL PRANITA RAVINDRA          65.80   94 37473  F  WASHIVALE AARTI BANDOBA         65.64   95 45467  F  CHORGHE AKSHADA RAJARAM         65.64   96 46406  F  INGALE KOMAL PRABHAKR           65.64   97 48412  F  NAIKWADI NAMRATA RAMDAS         65.40   98 35640  F  KOKATE GAUREE NANDKUMAR         65.27   99 49561  F  BHOR PRADNYA PRADEEP            65.27   100 45402  F  TELANGE AARTI NANA              65.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M015) SNDT ARTS & COMM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 46334  F  SHINDE KOMAL CHANDRAKANT        65.20   102 43654  F  TAPKIR KOMAL LAXMAN             65.20   103 37400  F  BOLADRA PUSHPA KHIMARAM         64.91   104 45096  F  BHALEKAR SAVITA MADHUKAR        64.91   105 45402  F  MARNE KRANTI RAMESH             64.80   106 45301  F  UPHALE KARISHMA SUNIL           64.73   107 45406  F  PASHTE AKSHATA RAJARAM          64.55   108 47600  F  JAGTAP SWEETI BABAN             64.20   109 48534  F  SHEDAGE NIKITA BALU             64.20   110 36628  F  AKRATE MAYAURI CHANDRAKANT      64.20   111 37268  F  TAGUNDE SNEHAL SHIVAJI          64.20   112 35650  F  GHATOLE SAPANA BHANUDAS         64.18   113 46376  F  GAWALI PRIYANKA RAJANDRA        64.00   114 43253  F  DONGARE KANCHAN LESA            64.00   115 40502  F  KULKARNI SHRADDHA KAMALKAR      64.00   116 37422  F  KEMBLE SHARMILA SHANKAR         63.82   117 35990  F  SHEDGE RENUKA SHANKAR           63.80   118 37206  F  DHAWADE SAYALI NIVRUTTI         63.64   119 41058  F  SALUNKHE MADHURI SHAHAJI        63.60   120 45662  F  WAGHMODE KAJAL SATYABHAMA       63.45   121 48498  F  POKALE RAJASHRI DATTATRAY       63.40   122 37290  F  THOPATE NEHA SANJAY             63.40   123 41598  F  KADAM POONAM SHAHAJI            63.40   124 46609  F  PAWAR SUCHITA SURESH            63.40   125 46141  F  BHUVAD MAYURI RAMCHANDRA        63.20   126 36708  F  BHEGADE POONAM ANKUSH           63.09   127 42405  F  RENUSE POOJA ANKUSH             63.09   128 45269  F  SHILIMKAR SHWETA POPAT          63.00   129 38919  F  KALAMKAR ASHWINI SANJAY         63.00   130 49718  F  SHELAKE SWAPNALI SANJAY         63.00   131 48676  F  BORKAR AKANKSHA RAJENDRA        62.80   132 42861  F  BALWADE SHUBHANGI BAASAHEB      62.80   133 45766  F  KAWTIKWAR NEHA MANGESH          62.60   134 45446  F  BHUNDE AKSHADA ASHOK            62.40   135 37222  F  SONAR KOMAL TUKARAM             62.40   136 45012  F  TANPURE SHRADDHA JAYWANT        62.20   137 43112  F  MARNE MAYURI RAJENDRA           62.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M016) SECONDARY & HIGHER SECONDARY COLLEGE, WARJE                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46343  M  DEDE UMESH KISAN                54.18    2 45213  F  KAMBLE SWAPNA DNYANDEV          51.80    3 35458  F  KHARAT SNEHAL SUNIL             50.00    4 36317  F  DHAWARE PRANALI BAJRANG         49.40    5 45892  F  KAMBLE POOJA BABAN              48.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M016) SECONDARY & HIGHER SECONDARY COLLEGE, WARJE                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36637  F  NALAWADE SAYALI RAMESH          49.69   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M016) SECONDARY & HIGHER SECONDARY COLLEGE, WARJE                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49421  M  DALWATKAR KARAN MARUTI          44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M016) SECONDARY & HIGHER SECONDARY COLLEGE, WARJE                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45203  M  SONAVANE VINOD KUMAR            70.40    2 44183  F  AWASARE MONIKA UTTAM            62.00    3 37365  F  GOPALGHARE SNEHA SURESH         61.09    4 37218  M  JADHAV AKSHAY RAMESH            60.80    5 48504  M  PATIL AKSHAY NAMDEV             60.80    6 46388  F  SOLBANE POOJA CHANDRAKANT       60.55    7 45084  F  JADHAV KOMAL LAXMAN             60.20    8 37308  F  KANGUDE HARSHADA SAMBHAJI       60.18    9 38892  F  WANJALE SADHANA MARUTI          59.45   10 40943  F  SHINDE HARSHADA KUMAR           58.73   11 47709  M  PINGLE MAYUR SHRIKANT           58.60   12 49718  M  OZARKAR SHRIKANT BALASAHEB      58.20   13 46350  F  JAMADADE AARTI NANDAKUMAR       58.00   14 44576  F  JAMDADE AARTI NANDAKUMAR        58.00   15 36553  M  BORAKAR YASHODIP SANJAY         57.80   16 41757  F  YEWATE ASHWINI LIMBABAI         57.60   17 36530  F  PADWAL VRUSHALI VASANT          57.00   18 48249  F  KUMBHAR SHRADHA BALU            56.91   19 35889  M  PHALKE TUSHAR KAMLAKAR          56.80   20 48440  F  PARDESHI AKSHADA ANIL           56.60   21 37393  F  DODAKE MOHINI RAJU              56.20   22 45433  F  BHAYGUDE HARSHADA NAVNATH       56.00   23 45260  M  TAKKE SHRIKANT RAJENDRA         55.82   24 45053  F  DHAGE SONAL RAVI                55.60   25 48578  M  BHOGAWALE SANDESH PRABHAKAR     55.60   26 49599  M  PAYGUDE SOURABH SURESH          55.40   27 36663  F  MATHAPATI ASHWINI BASAVARAJ     55.40   28 45124  F  GAIKWAD VARSHA SHEKHAR          55.40   29 49421  M  KIWALE LAKHAN ANANTA            55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42378  M  KIRTIKAR PRATIK DAULAT          55.40    2 42102  M  WADMARE ROHIT BHAGWAT           55.00    3 36694  F  KSHIRSAGAR SWATI ASHOK          54.60    4 35591  F  ROKADE PRAJKTA VASANT           54.60    5 43489  F  RANDIVE POOJA VIJAY             54.55    6 43241  F  BOMBE ARCHANA ANIL              53.40    7 47829  M  WAYDANDE KUNAL AKSHAYKUMAR      53.00    8 38946  F  MORE RUPALI DEVIDAS             52.80    9 42802  M  WAGHMARE KARAN ANKUSH           52.40   10 42813  F  POL RESHMA DASHRATH             52.20   11 42815  F  KADAM DIPALI MARUTI             52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35142  M  SURYAWANSHI AKASH YURAJ         48.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37729  M  JADHAV AKSHAY MOHAN             50.40    2 41575  F  PAWAR SHITAL NAGNATH            47.20    3 42721  F  PAWAR POOJA SANJAY              44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42473  F  JANGAM RESHMA GANGADHAR         54.55    2 43196  M  ARJUN SUSHANT VITTAL            52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43255  M  DHEBE ANKUSH BABAN              50.60    2 42844  M  SOLANKAR AJINKYA BALASAHEB      48.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48265  F  ADSULE ROHINI BALAJI            53.80    2 35479  F  SHINDE AMRUTA SUNIL             49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42694  M  YADAV SHUBHAM JYOTIRAM          55.40    2 42097  M  MODAK RUSHIKESH RAJENDRA        55.27    3 42667  F  GHRAVI VRUNALI RAMESH           54.80    4 42860  F  DAREKAR POONAM AVINASH          54.36    5 44009  M  GHANEKAR TEJAS JAYANT           53.80    6 42246  M  MEDHE ASHOK DEVIDAS             53.64    7 42285  M  AKHADE MAYUR KALURAM            52.73    8 40925  M  KAWADDEVI AMIT GANESH           52.73    9 42449  M  KEDARI RAMAKANT MAHENDRA        52.20   10 43143  M  GAIKWAD YOGESH SHASHIKANT       49.82   11 43448  F  KADAM SNEHAL GANESH             49.40   12 45271  M  MALI MUKESH MANOJ               49.20   13 42990  F  KSHIRSAGAR ASHWINI BHAGWAT      48.91   14 42349  M  ZURANGE MANOJ KISAN             41.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42028  M  BESKE SOURABH KISAN             54.40    2 40631  F  KENCHI BABITA HANUMANT          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42109  M  JADHAV ABHIJEET RAJENDRA        53.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M017) L R SHINDE H SCH & JR COLLEGE, ARANYESHWAR                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42392  F  EKAD SONAM JALINDER             82.60    2 46314  M  DHAGE VINOD JALINDER            79.80    3 46011  F  CHOPADE NIKITA VALCHAND         75.20    4 49577  M  NANEKAR AVIRAJ LALIT            71.00    5 43473  M  LOHOKARE KUNAL SANTOSH          68.20    6 42005  M  BANSODE PRAVEEN MARUTI          67.80    7 35196  M  DERVANKAR ROHIT VISHNU          67.09    8 40915  M  THUBE GANESH ROHIDAS            66.00    9 41772  F  AVAGHADE PRIYANKA SUDHIR        65.64   10 35144  M  BHAGAT BRAHMESH BHARAT          65.20   11 42145  M  GAHERWAR OMKAR RAVINDRASINGH    65.09   12 42220  M  GHONGANE PRASAD SOMNATH         63.80   13 42754  M  MORE MAHESH RAJENDRA            61.82   14 42214  M  SHINDE KIRAN TATYARAM           61.60   15 43365  M  THORAT PRATIK RAJESH            61.60   16 42108  M  SHINDE DEEPAK UTTAM             60.80   17 43891  M  TUPE PRADIP ANIL                60.55   18 36883  M  KANK RAJENDRA SITARAM           60.40   19 35158  M  PAWAR ANIKET DATTATRAY          60.00   20 49732  M  JADHAV AKSHAY CHANDRAKANT       60.00   21 42726  F  HIRVE PRIYANKA BABAN            59.20   22 42997  M  GOSAVI AKASH KAKA               59.00   23 43456  M  INGULKAR BHUSHAN KANTA          59.00   24 42621  M  BANSODE SIDRAM VITTHAL          58.36   25 43138  F  GIJE SHITAL SAKHARAM            58.00   26 42050  M  NALAWADE TEJAS YASHAWANT        58.00   27 36698  M  KADAM SUYASH SUNIL              57.80   28 42165  M  MANGADE AKASH ANANTA            57.40   29 46129  F  SAWANT AKSHADA RAMESH           57.40   30 42026  M  SARANE SHUBHAM KALYANAPPA       57.00   31 45881  M  BHANDARI SHRAVAN VIKAS          56.80   32 42518  F  KAMBLE SHITAL SANTOSH           56.40   33 45674  F  BARNE YUGANDHARA YOGESH         56.20   34 42146  M  SASANE AKSHAY ANIL              56.00   35 42156  M  PETKAR MAHESH BALASO            56.00   36 41982  M  TAKPIRE CHETAN CHANDRAKANT      55.80   37 42389  M  DEGAVAT HARI SHIVA              55.80   38 43004  M  SHINDE ABHIJEET TUKARAM         55.60   39 42166  F  LOHAKARE KIRTI AJAY             55.60   40 43439  M  WALHEKAR KASIM DADASAHEB        55.45   41 42384  M  JETITHOR ATUL VILAS             55.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43378  F  BHOSALE SONALI SAMPAT           66.40    2 35185  M  PAWAR PRASAD RAJENDRA           66.00    3 35159  F  VAIRAGE RAJESHRI UTTAM          65.60    4 42914  F  PATOLE VRUSHALI BIBHISHAN       65.20    5 41755  M  PRAKSHALE SHEEL BALASAHEB       64.80    6 42394  F  PATEKAR PRATIKSHA DNYESHWAR     64.73    7 42277  M  GAVALI GANESH ANIL              63.64    8 43169  F  KHARAT SUVARNA KALYAN           63.40    9 42902  M  OWHAL AMIT DEEPAK               63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45931  M  CHIVHE HRISHIKESH MAHADEO       58.60    2 42484  F  DAMSE PRIYANKA VISHNU           55.09    3 42865  F  NIKMBE SHILPA BALU              53.09    4 47447  M  ASPAT RUSHABHA AJAY             49.80    5 42396  F  KOLI ASHWINI RAJENDRA           42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42913  F  PAWAR PRAGATI DILIP             65.20    2 35133  M  PAWAR KARAN SHANKAR             53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42106  M  SHINDE TANMAY SHASHIKANT        64.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42018  M  PATIL VISHAL DNYANDEO           60.00    2 46086  M  KISHAVE BHAIRAVNATH VISHNU      60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42110  M  KHADE ANIKET SURESH             54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42213  M  SOMA AMAR UMESH                 65.40    2 42590  F  PAWAR PRADNYA SURESH            63.00    3 36934  M  BORGE PRATIK SAHEBRAO           62.20    4 42273  M  KOLHAPURE AJINKYA KISHOR        60.73    5 42351  M  DIXIT MAYUR VIJAY               60.20    6 42001  F  RAUT KOMAL LAXMAN               60.00    7 42970  M  BHANDARI SHASHIKANT APPARAY     59.80    8 42960  M  SHENDGE SHIVDATTA HANUMANT      59.40    9 42855  M  BARAVKAR GIRISH ANANDA          59.09   10 42039  M  MAHAMUNI VAIBHAV TULSIDAS       58.60   11 42910  M  MANE ROHIT RAJENDRA             58.40   12 42428  M  RAUT DATTATRAY NITIN            57.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42790  M  DHIRDE PRATIK PRAMOD            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42274  M  KUDALE VAIBHAV DATTATRAY        54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48471  M  YADAV VINOD KAMLESH             53.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M018) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42318  F  JAGTAP TRUPTI RAJENDRA          81.09    2 43477  F  DHAYGUDE GEETA DAGADU           78.40    3 42356  M  RASAL AKASH RAJARAM             78.20    4 36589  F  PANCHAL SANIKA BALAJI           75.60    5 42839  F  SAWANT NILAM VIKAS              75.40    6 35153  F  KAMBLE RUCHIKA SATISH           75.00    7 42912  M  TEKALE GANESH KANTILAL          73.45    8 42163  F  BODKE MANJUSHA RAMBHAU          72.80    9 35240  F  CHAVAN RACHANA ARJUN            71.80   10 42117  F  KADAM POOJA RAVSAHEB            71.60   11 36743  M  PANSARE VISHAL SHIVAJI          71.60   12 40091  M  TAPARE PRASAD SHIVAJI           71.40   13 42150  F  ZURUNGE JAYASHREE BAPUSAHEB     71.20   14 42316  M  JADHAV ANIKET ANAND             71.20   15 42114  M  GAVALI RUSHAKESH PRAKASH        71.00   16 43346  F  GOGAWALE VISHAKHA DILIP         71.00   17 36654  M  ANKUSHE PARMESHWAR EKHATH       70.40   18 42169  M  GHOGARE TEJAS UTTAM             69.60   19 42502  F  JADHAV MOKSHADA ANIL            69.60   20 42196  F  THOPTE RAJASHREE DILIP          69.60   21 35180  M  DHEBE SANTOSH BHAMBU            69.60   22 43284  F  DAVARI DHANASHRI SUNIL          69.20   23 42296  F  GHATE SNDHYA BABAN              68.60   24 36627  F  MANE APEKSHA ANANT              68.60   25 35149  F  CHOURE NIKITA SANJAY            68.60   26 42315  F  BANSODE MANASWI SANJAY          68.20   27 35879  F  SHAIKH AAFREEN MOIN             68.00   28 42104  M  MALI AKSHAY BABAN               68.00   29 42120  F  KUDAPANE AKSHADA ASHOK          67.80   30 42822  F  PANDIT PRATIKSHA RAJU           67.80   31 42219  F  WARGAD RADHA VITTHAL            67.40   32 35155  F  SHINDE PRADNYA CHANDRAHAS       67.40   33 42323  F  AWATE ANKITA SATISH             67.20   34 42124  F  JADHAV JYOTI MAHADEV            67.20   35 41532  M  THORAT SURAJ CHANDRAKANT        67.20   36 42131  F  JAGPAT SANIKA NIVRUTTI          67.09   37 42042  M  THAKARE BALAJI [PANDURANG       67.09   38 46100  M  INGALE AKSHAY APPA              67.09   39 43272  M  SHEJUL SURAJ DIGAMBAR           67.09   40 46058  F  BAGADE SHITAL RAMCHANDRA        67.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42977  F  PAWAR SHUBHANGI SHIVAJI         48.80    2 37116  F  MORE RENUKA BHASKAR             48.60    3 40735  M  KAMBALE VINAY RAJENDRA          48.60    4 42807  F  KADAM NIKITA MARUTI             48.60    5 42806  F  AVACHITE POOJA TULSHIRAM        48.40    6 43413  F  CHANDANE VIJAYSHREE SANJAY      48.36    7 42937  M  UBALE RAJENDRA RAOSAHEB         48.00    8 40529  F  JADHAV KOMAL SURESH             47.80    9 43458  M  RANDIVE TEJAS RAM               47.80   10 42232  F  MORE SHWETA RAJENDRA            47.60   11 36681  F  SHINDE AARTI GORAKH             47.60   12 45894  F  SHINDE JYOTI VILAS              47.45   13 43481  F  YADAV POONAM RAHUL              47.40   14 45234  M  SAKAT SHUBHAM MANIK             47.40   15 42956  F  GAIKAWAD MAHALAXMI BASAVRAJ     47.20   16 45306  M  SABALE SAGAR SUNIL              47.09   17 38663  F  YADAV KIRAN RAGHUNATH           47.09   18 42644  M  GAIKWAD SHUBHAM HANUMANT        47.09   19 42686  F  GAIKWAD KAJAL RAJU              47.00   20 37324  F  JAGDHANE SHEETAL BABASAHEB      46.91   21 42517  F  MANE POOJA PRATAP               46.80   22 48819  M  BHALERAO CHETAN ANANDA          46.80   23 35871  M  KAMBLE AKASH RAJEEV             46.80   24 44392  M  AIWALE BHIWA PRAKASH            46.60   25 42530  M  AWACHITE ATUL BABAN             46.60   26 48608  M  SHINDE SWAPNIL SANJAY           46.60   27 42225  M  CHAVAN SHUBHAM TANAJI           46.20   28 48601  M  SHILWANT DHAMMPAL GOROBA        46.18   29 42040  F  MANKARE MANISHA HANUMANT        46.00   30 42538  M  KASABE ROHIT HANUMANT           46.00   31 46025  M  GHADGE KIRAN UTTAM              46.00   32 47296  M  AWCHITE AMOL DATTATRAY          46.00   33 42300  M  KAMBLE AMIT SANJAY              45.80   34 35246  M  DHIWAR SHUBHAM RAJU             45.64   35 43447  F  DUSUNGE ANKITA MANIK            45.60   36 41735  M  NAGTILAK SURAJ APPA             45.40   37 42478  M  SUTKAR KRISHNA RAJU             45.20   38 42942  M  TEKALE ATISH ASHOK              45.00   39 37255  M  SUNGUL HANUMANT LAXMI           45.00   40 41813  M  SABALE ROHIT NANDU              45.00   41 37246  M  PARWE ASHOK MESA                44.80   42 43139  M  BIDKAR DEEPAK BALIRAM           44.80   43 41731  F  KAMBLE NAMRATA SANJAY           44.60   44 42780  M  KASBE AKASH PRAKASH             44.40   45 42927  M  KASABE ASHUTOSH DATTA           44.40   46 45309  M  PARADE NAGNATH DADARAO          44.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35148  M  NETKE VIJAY RAJABHAU            42.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45298  F  CHAVAN NIKITA PRAKASH           47.27    2 35623  M  PAWAR KIRAN RAVI                44.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42827  M  BAHIRAT SACHIN DATTATRAYA       47.09    2 40765  M  BHANDE LALITKUMAR SUNIL         46.80    3 40634  F  PAWAR BHAGYASHREE SHEKHAR       46.40    4 41815  M  KUMTHE RAHUL VIKAS              46.00    5 45300  M  POTE PINESH RAJU                45.20    6 41154  M  THORAT AMIT RAMESH              45.20    7 43150  M  SANSARE SHUBHAM DATTU           44.20    8 43349  M  TIKONE SWAPNIL DIGAMBAR         42.55    9 42626  F  PARDESHI KOMAL SANTOSH          41.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42308  M  KOLAPE ABHISHEK DHULAJEE        48.60    2 44025  M  AKHADE VINOD BABAN              40.80    3 42979  F  HIRVE GANGA VITTHAL             37.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45548  M  MUNDAY GANESH RAMPRABHU         42.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43394  M  SHIRKE SANTOSH RADHU            48.60    2 46072  M  DURGAVALE SURAJ CHANDRAKANT     47.40    3 42781  M  PINJARI AZAR SHAHBUDDIN         47.00    4 40904  M  MANKAR AKSHAY JIJABA            45.60    5 43149  M  JADHAV PRASAD VIJAY             44.60    6 43406  M  WAGHMARE SHANKAR TANAJI         44.20    7 42410  M  SAPKAL OMKAR RAGHUNATH          42.20    8 42752  F  BAKARE ANKITA SUNIL             42.00    9 35132  M  NANAWARE PRAVIN SHANATARAM      41.40   10 42994  M  RAMANE SAGAR RAVINDRA           40.60   11 43056  M  PAWAR OMKAR BABAN               40.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40924  F  RAYPELLI YOGITA VYANKATESH      44.60    2 42641  M  KSHIRSAGAR SHUBHAM VILAS        43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42572  F  YADAV MOHINI DATTATRAY          70.40    2 41503  F  THAKAR UJJWALA AANANTA          68.00    3 43465  M  DHANAVADE SATISH SAMPAT         67.20    4 44916  M  SALVI AJAY ANIL                 66.60    5 44519  F  KUDALE TEJASVINI SANJAY         66.55    6 35193  M  GAIKWAD AKSHAY RAMDAS           66.00    7 40614  F  PAWAR URMILA RAJARAM            65.80    8 43252  F  CHAVAN VEENA VASANTRAO          65.60    9 42031  M  KULKARNI ABHISHEK CHANDRAKANT   65.27   10 43344  M  PARDESHI DEEPAK RAJENDRA        64.60   11 42011  M  BHOSALE DIPAK ASHOK             64.60   12 35143  F  SALUNKHE SAYALI SANJAY          64.20   13 42043  M  KALE SUHAS VIKAS                63.60   14 43427  F  KAMBLE PRAJKTA MOHAN            63.40   15 44176  F  WADGHARE MONIKA BALU            62.60   16 42287  M  DUBEY VINAY HARSHRINGAR         62.00   17 41726  F  DHADVE GITANJLEE DHONDIRAM      62.00   18 42295  F  MAKASHE SUVARNA SHRIMANT        61.20   19 42381  F  KAMBALE PRAGATI MARUTI          61.09   20 42160  M  MALAJI VIJAY PARSHURAM          60.40   21 43221  F  DALVI DIPALI ASHOK              60.18   22 44129  M  VEER SHUBHAM SHIVAJI            60.00   23 35960  F  BANDAL SAYALEE BABAN            60.00   24 42105  M  GHULE KISHOR SUNIRAO            60.00   25 42112  M  BADOLE SAGAR DILEEP             59.60   26 43414  M  NALAWADE SWAPNIL SARJERAO       59.09   27 41727  M  OSWAL AKSHAY RAJENDRA           58.60   28 42888  M  KALE ATUL VILAS                 58.40   29 42276  M  KALE AJIT BALIRAM               58.20   30 43351  M  DHAVALE ABHISHEK DEEPAK         58.20   31 36931  M  JADHAV GAURAV CHANDRAKANT       58.20   32 45240  F  SANAS AARTI RAMESH              58.00   33 42052  M  PAWAR OMKAR SATISH              58.00   34 43466  M  MORE VIKAS PANDURANG            58.00   35 43348  M  TARU SURAJ DEVRAM               57.82   36 38901  M  KHUDE KISHOR KAILAS             57.82   37 41768  M  SAWANT VISHAL SANJEEVAN         57.80   38 42907  F  MANGADE KETAKI BALKRUSHNA       57.80   39 38781  M  SHELAR SURAJ BAPU               57.64   40 43057  M  CHAUDHARY ABHISHEK NARENDRA     57.20   41 35152  M  SHAIKH JUNAID ZAKIR             57.09   42 35322  F  THEURKAR JAIE NANDKUMAR         57.00   43 41114  M  GHADGE AKSHAY NARAYAN           56.80   44 36887  M  KUDPANE RAVINDRA RAMCHANDRA     56.60   45 43446  F  KHANDARE SHRADDHA SANJEET       56.40   46 44780  M  SAYYAD NAJEER GOHARALI          56.40   47 43271  M  CHOUHAN SURAJ RAMMURAT          56.40   48 42537  F  BORGE VARSHA GOVIND             56.36   49 42015  F  BHOREKAR POOJA SANJAY           56.20   50 42223  M  SUTAR NAVAL NANDKUMAR           55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 42074  M  DASWADKAR AKSHAY MARUTI         55.80   52 47553  M  RAWADE VAIBHAV DATTATRAY        55.60   53 42525  M  DHAWALE MAHESH ANKUSH           55.60   54 43495  F  REVANE RACHANA SHRIPAT          55.40   55 41996  M  KASHTE TUKARAM PANDURANG        55.40   56 42236  M  KALE BHARAT RAMESH              55.20   57 41962  M  SURYAWANSHI TEJAS BHAUSO        55.20   58 43144  M  KIRDAK CHETAN PRABHAKAR         55.00   59 46099  M  PADWAL AVINASH ABASAHEB         55.00   60 35298  M  KAMBLE RAHUL BAJRANG            54.80   61 43680  M  PAHURKAR SHUBHAM NARESH         54.80   62 38628  F  KAMTHE GEETANJALI ROHIDAS       54.73   63 45288  M  SWAMI OMKAR SHIRANAND           54.60   64 43003  M  KSHIRSAGAR RUSHIKESH SOMANATH   54.55   65 44346  M  DONHE SAMEER LAXMAN             54.40   66 42310  F  JAWALE SHARAYU RAJENDRA         54.40   67 42162  M  JAGTAP VISHAL CHANDRAKANT       54.36   68 41041  F  DIWANE SNEHA ANANT              54.36   69 42204  M  GAVDE ATUL BABAN                54.20   70 42230  M  PAWAR AKSHAY SANJAY             54.20   71 46347  F  VER MAYURI SHANTARAM            54.20   72 42609  F  KADAM DIPTI DEEPAK              54.20   73 35318  M  SONDE KUMAR GORAKH              54.20   74 42284  M  BATHE SHUBHAM SHARAD            54.20   75 42241  M  OSWAL RAKESH BABULAL            54.00   76 42845  M  DHAWARE OMKAR PRAKASH           54.00   77 46075  M  GAWADE SANKET NAMDEV            54.00   78 42571  M  DESHMUKH SHUBHAM HARIBHAU       53.82   79 42228  M  DHUMAL AMAR SUDHAKAR            53.80   80 45366  M  PATIL ADISH SHAMRAO             53.80   81 42242  M  BALAWDKAR AKASH BARAT           53.80   82 49735  M  PATIL RUSHIKESH SHAHAJI         53.80   83 35560  M  MORE NARAYAN SHIVAJI            53.80   84 48250  M  SHELAR JITESH DEEPAK            53.64   85 42081  F  HENDRE KOMAL PARAJIT            53.64   86 46399  F  CHAVHAN POOJA VILAS             53.60   87 36540  M  PAYGUDE VAIBHAV BHIKOBA         53.60   88 43601  M  BHOSALE OMKAR RAJENDRA          53.45   89 42946  M  GADE AKSHAY SURYAKANT           53.40   90 42320  M  MOHITE VAIBHAV HARI             53.40   91 35613  M  AWATADE MANGESH MACHHINDRA      53.40   92 36015  M  DHAWARE SAIRAJ SHANKAR          53.40   93 42513  M  NALAWADE OMKAR DATTATARY        53.40   94 42499  F  DUSUNGE SHRADDHA DUSUNGE SUREN  53.40   95 36849  F  SALUNKE SUJATA BALU             53.40   96 36428  M  GAVALI AJAY BHARAT              53.40   97 43197  M  SHILIMKAR KIRAN DATTU           53.27   98 42470  M  DHUMAL VISHAL KISAN             53.20   99 42415  M  CHAVAN RAHUL LINGAPPA           53.20   100 43053  M  KADAM NILESH PRAKASH            53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 43631  F  HAWALE NEHA RAMA                53.08   102 45080  F  MANJARE AMRUTA DILIP            53.00   103 35833  F  CHAHANE SHEETAL SHANKAR         53.00   104 42341  F  BAWANE AMRUTA BALASAHEB         53.00   105 42049  M  BHILARE SOURABH SAMBHAJI        53.00   106 35297  M  SONAWANE AKSHAY YESHWANT        52.91   107 43893  F  CHAVAN SUREKHA REDDY            52.80   108 49778  M  OZARKAR RAHUL SATISH            52.73   109 42406  F  SAKPAL MANISHA ASHOK            52.60   110 42183  M  KUDALE PRATHAMESH JAYSING       52.60   111 44953  M  TAKWALE RUPESH VIJAY            52.60   112 35001  F  AARASKAR CHAITRALI ANIL         52.60   113 36571  M  JADHAV SHUBHAM DHANRAJ          52.60   114 45115  M  MORE SAIRAJ VIJAY               52.60   115 42352  M  SHINDE JEEVAN NANDU             52.60   116 42998  M  MALEKAR PURVESH CHANDRAKANT     52.40   117 42107  M  JANTE SHIVSHANKAR RAMESH        52.40   118 41544  M  KONDE KIRAN RAJKUMAR            52.40   119 42206  M  GALANDE VIVEK KISAN             52.40   120 42161  F  GAIKWAD RASIKA PANDURANG        52.40   121 45543  M  DHIDE PRASAD SANDESH            52.40   122 42540  M  POKALE SHRIKANT BALIRAM         52.36   123 35988  M  TAMBE AMOL ARJUN                52.36   124 44513  M  PARGE ANKIT ARJUN               52.36   125 48575  M  PAWAR PRASHANT NAGNATH          52.20   126 43254  F  BOROLE SHUDHAMEGHA RAJENDRA     52.20   127 42443  F  JADHAV LAXMI PARASHURAM         52.20   128 38908  F  KAD HEMA PRAKASH                52.18   129 40863  F  PAWAR PRANALI PRAKASH           52.00   130 42981  M  SASNE MAULI GOURIHAR            52.00   131 40783  F  CHAVAN MRUNAL SURESH            52.00   132 47882  M  JADHAV AMOL TUKARAM             52.00   133 45537  M  MORE KASHINATH HANUMANT         52.00   134 35804  M  BHOSLE LALIT LAXMAN             52.00   135 37109  M  KARANDE AKSHAY CHANDRAKANT      52.00   136 42916  M  DOLARE RUSHIKESH KAILAS         52.00   137 42531  F  SHAIKH HASINA GAFUR             52.00   138 35351  F  TALEKAR AKSHADA SHANKAR         51.82   139 44338  M  MATE NIKHIL BHAUSAHEB           51.80   140 37286  F  GARUD SULOCHANA DNYANOBA        51.80   141 35129  M  GAIKWAD SHUBHAM DHANRAJ         51.80   142 35902  F  BODKE SNEHA SANTOSH             51.80   143 42355  F  MAHAMUNI ASHWINI RAMDAS         51.80   144 42586  M  JAGTAP PRITAM ANANTA            51.80   145 36947  M  DHOTRE SURAJKUMAR SUNIL         51.80   146 35320  F  SANT SIDDHI AJAY                51.64   147 42379  F  SAWANT KIRTI KISHOR             51.60   148 46461  F  FENGASE SHILPA CHANDRAKANT      51.60   149 38890  F  DEOKAR PRATIKSHA PRAKASH        51.60   150 43450  F  JADHAV GAURI RAVINDRA           51.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 35388  F  PATHAN HEENA MUBARAK            51.60   152 35171  M  SHENDKAR KIRAN ROHIDAS          51.60   153 46455  F  KUMAVAT NEETA BALAJI            51.60   154 46026  M  PANGARE VISHAL RAJENDRA         51.40   155 36901  M  BHOSALE SHASHANK SHAHAJI        51.40   156 45023  F  SHAIKH SHAMMA AHAMAD            51.40   157 35991  M  JORI SWAPNIL VITTHAL            51.40   158 43634  F  JADHAV ANKITA MAHADEV           51.40   159 38951  M  JAWDE HANUMAN MADHUKAR          51.40   160 37352  M  JADHAV KAILAS HANUMAN           51.40   161 43424  M  SHAIKH JAVED IMAMSAHAB          51.40   162 40612  F  DAYME POOJA NILESH              51.39   163 40758  M  BIBAVE GAURAV MILIND            51.20   164 48611  F  VEER RUPALI ANANDA              51.20   165 40755  F  ZENDE KOMAL ROHIDAS             51.20   166 45321  M  SATHE AKSHAY BHARAT             51.20   167 45790  F  MOKASHI PRIYANKA SUNITA         51.20   168 48266  F  GHORPADE SARIKA DEEPAK          51.20   169 46375  F  JORI SWATI MARUTI               51.20   170 42157  F  MISAL SHUBHANGI BALBHIM         51.20   171 40583  F  KANDHARE ANURADHA ANANTA        51.20   172 43214  F  BIRADAR MAYURI NAGESH           51.09   173 42127  F  KALBHOR SHIVANI SUNIL           51.09   174 44044  M  KHIRID ROHAN NITIN              51.09   175 42178  M  SHINDE VISHAL SURESH            51.00   176 43366  F  BHANDARE MANGAL CHANDRAKANT     51.00   177 36678  M  BOTRE SURAJ MAHADEV             50.91   178 40569  F  NAVGHANE AARTI VIJAY            50.91   179 42800  M  JAGDALE AJAY GAJENDRA           50.91   180 42993  F  ADMANE GAURI SANJAY             50.80   181 43393  M  KALKE SAISH YUVRAJ              50.80   182 43380  M  HANAMGHAR SHUBHAM DINKER        50.80   183 41073  M  RAUT KRISHNA AMBADAS            50.80   184 35449  F  SHARMA KAVITA GOLIPRASAD        50.80   185 41721  F  NANGARE KOMAL EKNATH            50.80   186 45705  M  MAHADIK OMKARNATH SUNIL         50.80   187 35821  F  BANE BHAKTI DNYANESHWAR         50.73   188 40662  F  AWASARE SAYALI BHARAT           50.73   189 45709  M  THAKRUDE VAIBHAV DEEPAK         50.73   190 43435  M  JAGDALE SOURBH VIJAY            50.60   191 42600  M  ARDE ANIKET SHANKAR             50.60   192 43060  M  ONKARE AKASH DILIP              50.60   193 35460  F  THOMBARE UJWALA RAJENDRA        50.60   194 42496  F  RAKATE JYOTI ANKUSH             50.60   195 42279  M  CHORGHE CHAITANYA SANTOSH       50.60   196 43178  M  KEMBLE GANESH JAGDISH           50.60   197 37496  M  INAMDAR SADDAM BASU             50.60   198 35850  M  DHAMDHERE OMKAR MOHAN           50.60   199 42448  M  SABLE VAIBHAV RAMCHANDRA        50.60   200 42743  F  MUJAVAR JARINA MAULA            50.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 201 44093  M  MATE ABHISHEK MAHESH            50.55   202 37847  F  PILLE REVATI RAJU               50.55   203 43238  M  CHAVAN VISHAL DADA              50.40   204 37490  F  YENPURE NEHA RAMBHAU            50.40   205 42060  M  MAHANGARE RUPESH RAMCHANDRA     50.40   206 35844  M  CHIKANE BHAVESH DILIP           50.40   207 45346  M  PASALKAR SHUBHAM MANOHER        50.40   208 42094  M  KAMBEL GANESH UTTAM             50.40   209 42380  M  BUDGUDE ASHUTOSH DILIP          50.40   210 35926  M  SHINDE ROHIT KISAN              50.36   211 42382  F  DENGALE SHAMAL VITTHAL          50.20   212 35323  M  BIRAMANE ROHAN RAJENDRA         50.20   213 42272  M  JANGAM SHIVANAND SHANKAR        50.20   214 37416  M  MENGADE SAI DEEPAK              50.20   215 46176  M  LANDGE ANAND RAJU               50.20   216 42293  M  SHINDE SAGAR SUNIL              50.20   217 42573  F  JADHAV PRACHI NITIN             50.20   218 43803  F  JADHAV RAGINI MAHABALI          50.20   219 42046  M  PATOLE AJAY VIJAY               50.20   220 47508  M  DHAWALE PRATIK LAHU             50.00   221 35414  F  NAIK POOJA BALASO               50.00   222 45527  M  AVCHARE HRUSHIKESH NAGESH       50.00   223 43395  M  SHAIKH NAJIR BASIR              50.00   224 45395  M  MARNE SAGAR DATTATRAY           50.00   225 44537  F  SHINDE POOJA KESHAV             50.00   226 45787  M  LOKHANDE LAXMAN RALASAHEB       50.00   227 36796  F  KHAN SAHINA SUBHAN              50.00   228 43244  M  MORE VISHAL PANDURANG           50.00   229 40963  F  PAYGUDE SANJANA RAJENDRA        50.00   230 43314  F  BABAR GAURI ANKUSH              50.00   231 42088  M  JADHAV RAHUL UDDHAV             49.82   232 43147  F  SATHE DIPALI DADA               49.82   233 43000  M  DANGI SANTOSH MANIKLAL          49.80   234 35347  M  KUNKAR SWAPNIL SHANKAR          49.80   235 35346  M  SAYYED AZHAR AZIZ               49.80   236 37208  M  DHOK SHUBHAM RAJENDRA           49.80   237 41948  M  PAWAR RUSHIKESH GAJENDRA        49.80   238 46027  M  KIRAR RAJ RAMSING               49.80   239 46109  M  DONGARE DATTATRAYA BHAIRU       49.80   240 42536  M  BORSE AKSHAY GANESH             49.64   241 36670  M  JADHAV VAIBHAV VILAS            49.64   242 42992  F  GHULE ASHA SURESHRAO            49.60   243 35612  M  PHAND BHAIRAVNATH SHREEPATHI    49.60   244 37493  M  KALEKAR AKSHAY NAMDEV           49.45   245 41738  M  MORE ANIMESH SURESH             49.45   246 36638  F  HAUSARE POONAM PRAKASH          49.40   247 43420  F  GARAD MONIKA GORAKH             49.40   248 45756  M  WAGH SAGAR MAHADEV              49.27   249 42805  M  MHASKE SACHIN BALU              49.27   250 36736  M  DHAVARE KETAN SUNIL             49.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(M019) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 251 48463  F  SALUNKE PRIYANKA BALKRUSHNA     49.20   252 40544  F  OZARAKAR SONAL KHANDU           49.20   253 41683  M  ALHAT SOURABH VIJAY             49.20   254 41811  M  DIWTE RAJESH PRAKASH            49.20   255 35174  F  KAMBALE POONAM RAMESH           49.20   256 40953  M  SARPALE SWAPNIL PANDHARINATH    49.09   257 49787  M  GOLE MAHESH SURESH              49.00   258 44120  M  TAMBE AKASH BALASAHEB           49.00   259 35331  F  JAISWAL SUNITA RAMESH           49.00   260 42054  M  HIRANWALE HARSHAD DATTU         49.00   261 42544  F  PANDEKAR SUVARNA KAILAS         49.00   262 42456  M  GAVALI AKASH SURESH             49.00   263 40910  M  DOKH PRANAV SUBHASH             49.00   264 42337  F  JAGDALE NEHA SHARAD             48.91   265 42553  M  NAIK KETAN AVINASH              48.91   266 42549  M  MANKAR RUSHIKESH KAILAS         48.91   267 41078  M  MORE PRAKASH LAHU               48.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44189  M  GAIKWAD LAXMAN DUSHANT          45.20    2 36915  M  AGAWANE AMAR MAHADEV            44.80    3 43249  M  GAIKWAD RAKESH LAHU             44.60    4 40379  M  BHOSALE SURAJ BHIMRAO           44.40    5 49723  M  KHUDE ROHAN BHIMRAO             44.20    6 40484  M  KHARAT ABHIJEET VIJAY           44.20    7 35847  M  CHAVAN SAGAR RAJENDARA          44.20    8 46190  F  GAIKWAD SALONI ASHOK            44.18    9 42877  M  KAMBLE DEEPAK CHANDRAKANT       44.00   10 42118  F  MANE SONALI RAMCHANDRA          44.00   11 43279  M  SHINDE SHIVAM RAHUL             43.80   12 44851  F  KAMBLE KOMAL VIJAY              43.60   13 42234  M  AHTWALE VISHAL ANTOSH           43.60   14 48607  F  GAIKWAD JAYASHREE DNYANESHWAR   43.45   15 44187  F  GAIKWAD NISHA SHIVAJI           43.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45680  M  LAKADE AMIT MAHAVIR             35.85    2 35181  M  SALUNKE RAJESH EKNATH           35.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43350  M  SARGAR ANANDA BHAGWAT           42.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36814  F  SHINDE KOMAL VIJAY              35.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45838  F  DAGADE AKSHADA RAMDAS           66.36    2 43432  M  DODKE DINESH ASHOK              62.18    3 42919  F  JADHAV SNEHA SUHAS              58.80    4 46013  M  EKHANDE RAHUL SANJAY            58.55    5 42593  M  NIMBALE PRASAD BALASAHEB        57.82    6 41466  F  KOLI JAGADISHVARI RAMALU        57.45    7 42678  M  TAMBE MATHURESH MOHAN           56.80    8 35165  F  KADAM NIKITA NETAJI             54.80    9 36690  M  PAWAR KIRAN ASHOK               54.73   10 38952  M  GAIKWAD SWAPNIL SANJAY          54.40   11 35480  M  KHANDAGALE ROHIT BHIKAJI        53.64   12 45891  F  BHEGADE SAYLI PANDURANG         53.60   13 45483  F  AHER AKSHADA AVDHUT             53.09   14 35877  F  GADE POORNIMA RAJENDRA          51.45   15 47536  F  SALUNKE SHWETA DNYANESHWAR      50.55   16 36661  M  SHINDE SUNNY CHANDABAI          50.36   17 37118  M  MORE PRADEEP RAJENDRA           50.18   18 36755  M  MOKASHI OMKAR VIJAY             49.80   19 38626  F  KALSHETTY POOJA CHANDRAKANT     49.45   20 37278  F  GANAGE SONALI NARSINHA          49.00   21 45376  F  TAVARE ANKITA GURUDEV           49.00   22 45677  M  INGLE SWAPNIL HOUSERAO          48.80   23 36492  M  SHINDE AKSHAY ANKUSH            48.80   24 42750  M  FARTADE AKSHAY JITENDRA         48.73   25 41714  M  GAIKWAD ROHAN ARUN              48.60   26 43373  M  PARDESHI NIKHIL RAJAN           48.60   27 36748  M  SHEDGE ROHAN KISHOR             48.60   28 35147  M  KATKE SHUBHAM NANDKUMAR         48.60   29 37247  M  PATIL AKASH DILIP               48.55   30 45333  M  SAPKAL MANGESH DINKAR           48.40   31 42058  M  INGALE AKASH SURESH             48.40   32 35808  M  MASHALKAR MOJES SHANKARAPPA     48.36   33 44515  M  GUND VRUSHABH BALASAHEB         48.20   34 35169  M  BORGE YOGESH GANESH             48.20   35 46084  M  NATME AKSHAY YASHWANT           48.20   36 43185  F  THAKAR KAJAL NANDU              48.20   37 45278  F  DABHOLKAR MAYURI PRADEEP        48.20   38 45414  M  MENE SHANTARAM VASANT           48.20   39 46010  M  MHETRE ARUN MHADEV              48.20   40 43129  M  SHEDAGE AKASH PANDURANG         48.20   41 42446  M  DESAI PRAVIN RAJESH             48.20   42 35138  M  SHAIKH SHADAF ARIF              48.20   43 40659  M  BALKAWADE SHIVRAJ ANIL          48.00   44 37184  M  SHAIKH ASLAM POPAT              48.00   45 48429  M  SONAR AMIT GOVIND               48.00   46 48248  M  BODAKE AJIT NAMDEV              48.00   47 35495  M  JAMBHALE TUSHAR MARUTI          48.00   48 45356  F  KADU ROHINEE CHINTAMAN          47.82   49 37433  M  KANDHARE VIJAY DATTATRAY        47.82   50 38953  M  KAMBLE MARUTI SIDDHU            47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M020) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 48595  M  LAKHAWADE SAHIL ANKUSH          47.80   52 42135  M  KAKADE SHUBHAM SANDEEP          47.80   53 37472  M  SAWALE SAMIR DEVRAM             47.64   54 42882  M  PATHAN AKBAR MADAR              47.60   55 42243  M  JADHAV NAGNATH NAVNATH          47.60   56 42708  F  MEHATA AKSHAYA HEMANT           47.60   57 49852  F  MANALE ANUJA VIJAY              47.60   58 40782  F  SHINDE PRATIKSHA GANGARAM       47.60   59 43224  M  CHORGE KARAN SHANKAR            47.60   60 49065  M  LONARE ROHAN RAMESH             47.60   61 42171  M  RENUSE AKASH RAJESH             47.40   62 43360  F  PAWAR MONIKA SURESH             47.40   63 49714  M  BHAGAT SHUBHAM VIJAY            47.40   64 37460  F  SHAIKH SAHIBA RAFIK             47.40   65 36410  M  GAIKWAD VICKY PRAKASH           47.20   66 45046  M  TAMBE MANGESH RAJENDRA          47.20   67 35160  M  LIMHAN BABURAO KISAN            47.20   68 41374  F  OAD REVANTA MOHANSING           47.20   69 42987  M  DEVKATE SANDIP EKNATH           47.09   70 42476  M  GIRE SANTOSH RAMESH             46.80   71 35938  F  BHAGAT SNEHA VILAS              46.80   72 49766  M  SHINDE VAIBHAV BHARAT           46.80   73 42493  M  DALKAR OM KISHOR                46.80   74 35837  F  BHEGADE VIDYA KAILAS            46.73   75 38616  F  UNDRE NEHA SHEKHAR              46.73   76 45739  M  BANASHETTY SUDHIR VIJAYANAND    46.40   77 42168  M  JOSHI PRATHAMESH RAMESH         46.40   78 42342  M  CHAVAN SHUBHAM SUBHASH          46.40   79 41562  M  DIGHE VISHAL ANITA              46.20   80 40511  M  KANGUDE DATTATRY MARUTI         46.20   81 35434  F  MAHADIK ASHWINI ANNA            46.20   82 37858  M  MURTHY AJAY RAJAN               46.20   83 44156  M  PATOLE ROHAN RAJNIKANT          46.18   84 42004  M  SHIRKE SANKET DEEPAK            46.18   85 42003  M  SHIRKE SANKET DEEPAK            46.18   86 42894  M  CHAVAN AKSHAY NARAYAN           46.00   87 41370  M  MAHANGARE SANKET ANIL           45.82   88 42229  M  KOTHAWALE PRASAD JOTIRAM        45.80   89 42357  M  PILANE KRUSHNA SADASHIV         45.80   90 45344  M  SHELKE NILESH BABAN             45.80   91 45274  F  SHINDE SHARDA VILAS             45.80   92 37370  F  GHULE PRACHI KISHOR             45.80   93 41507  M  SALUNKE GAURAV ANIL             45.80   94 42076  M  DOLAS KUNAL VISHNU              45.80   95 35861  M  BALAWADKAR MANGESH RAMDAS       45.69   96 37461  M  SHAIKH FARID RAFIK              45.45   97 49519  F  WAGHALE ASHWINI VISHNU          45.40   98 35807  M  PASALKAR AKSHAY MARUTI          45.40   99 40599  F  SHIVSHARAN AMBIKA ASHOK         45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M021) T G GOSAVI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HINGANE                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42989  F  BHALERAO KALYANI MADHUKAR       43.27    2 40909  M  KAMBLE SANTOSH RAJU             42.80    3 43425  M  SHINDE VAISHNAV VIKRAM          42.60    4 46097  M  BHUSE MALLIKARJUN SHIVAPUTRA    42.40    5 45783  F  GAIKWAD KOMAL DEEPAK            41.00    6 35846  M  BHALERAO SOURABH SANJAY         40.60    7 38923  F  SAKALE POOJA RAVINDRA           40.40    8 42811  M  BADEKAR VICKY SUBHASH           39.40    9 42936  M  PATOLE ABHIJEET DATTATRAY       39.27   10 43603  M  PATOLE AKASH BALU               38.73   11 48584  M  RAUT PRAMOD PRAKASH             38.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M021) T G GOSAVI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HINGANE                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48515  F  KALE LATA BALU                  42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M021) T G GOSAVI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HINGANE                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44021  F  JADAHV POOJA VIJAYKUMAR         72.00    2 44045  M  THAKAR AKASH SUNIL              69.82    3 43850  F  BHEGADE PRAGATI DAMODAR         65.40    4 42189  M  AURADE RAVINDRA MAHADEV         59.00    5 44540  M  KARKANDE RUSHIKESH DADABHAU     58.73    6 40761  M  BRAMHE AKSHAY SHRIDHAR          58.20    7 44072  F  KHANDAGALE POOJA RAM            57.60    8 44526  M  PIMPLE AKASH RAGHUNATH          55.80    9 45175  M  WAGHMARE RAJDEEP BALU           55.00   10 44919  F  KATE KOMAL VILAS                54.20   11 43039  M  CHOPADE SURAJ LAXMAN            54.00   12 48225  M  JOGDAND KUMAR AASARAM           53.60   13 42514  M  KOTWAL YUSUF SHAMIM             52.91   14 46437  F  HALANDE AARTI BABU              52.40   15 45397  M  SHINDE AMAR ABA                 51.82   16 44311  M  PASALKAR AKSHAY DNYANESHWAR     51.60   17 45131  F  DHUMAL CHANCHAL JIVAN           50.20   18 44596  F  SANGALE AARTI SHATRUGHAN        49.40   19 42487  M  MORE RAKESH RAJENDRA            49.00   20 42656  M  VARSHE GOVIND CHANAPPA          48.80   21 40914  M  KHANEKAR TUSHAR MANGESH         48.80   22 35400  F  PASALKAR APURVA NAMDEO          48.60   23 44109  M  MODAK MANDAR ARVIND             48.00   24 36652  M  KHATPE AVINASH KUNDALIK         48.00   25 42565  F  KHANDEKAR KAJAL ABHIMANYU       47.80   26 46416  M  GHODAKE MAHADEV VINAYAK         47.60   27 42326  F  MANKAR POOJA EKNATH             47.45   28 44018  F  SANAS SAYALI BAPU               47.20   29 41085  F  BHADALE JYOTI SHANKAR           47.20   30 46197  F  JOGDAND GOURI SHRIMANT          47.00   31 35637  M  KULKARNI ANIRUDDHA ANIL         46.60   32 42173  F  SHAIKH SANEE RABEEULHASAN       46.40   33 45326  M  BHOYANE OMKAR SACHIN            46.20   34 37381  M  SAWAR MOHAMMABASIF ABDULGANI    46.20   35 46436  F  KALOKHE SAYLI RAJENDRA          46.20   36 40768  F  RANPISE SHIVANI SHIVAJI         46.00   37 36005  M  PAWAR SUBHASH RAMDAS            45.80   38 45463  M  INGULKAR RUSHIKESH JITENDRA     45.60   39 35127  F  MANDHARE BHAGYASHREE GAJANAN    45.40   40 37476  M  HULAWALE GAURAV ARUN            45.40   41 45093  M  SHINDE SACHIN SONABA            45.27   42 42853  M  KAMBLE SUMIT GURUVARPUT         45.27   43 42799  F  SALUNKE PRADNYA PRAKASH         45.20   44 35394  F  NAIK PRATIKA RAMESH             45.20   45 49618  M  JADHAV SANDIP PRATAP            45.20   46 48423  M  JADHAV SHAILESH SANJIV          45.00   47 42490  F  JADHAV POOJA SANJAY             44.91   48 42486  M  MORE RUPESH RAJENDRA            44.80   49 41135  M  GHORPADE ATUL SATISH            44.60   50 42516  M  VARMA SHATRUGHNA DARSHANLAL     44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M021) T G GOSAVI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HINGANE                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 37337  M  KURKUNDIKAR DEVAPPA LINGAPPA    44.40   52 37427  M  GONATE SUBHASH SURESH           44.40   53 42856  M  BORADE PRASANNA PANDURANG       44.40   54 40906  M  GAIKWAD NITIN ANIL              44.40   55 42584  M  SURYAWANSHI AMIT DATTATRYA      44.40   56 41018  M  WAYADANDE AKSHAY SURYAKANT      44.36   57 43339  M  GUJAR ROHIT SONAJI              44.20   58 45325  M  BHILARE PRASHANT DATTATARY      44.18   59 43430  M  HINGE AKASH SATISH              44.00   60 38912  M  PAWAR GOKUL BHALCHANDRA         44.00   61 45005  F  GHARE POOJA MADHUKAR            44.00   62 42425  M  DAHIBHATE OMKESH DHONDIBA       44.00   63 37417  M  MALPOTE VIKAS DEURAM            43.80   64 45740  M  LOHAKARE VRUSHABH DINESH        43.80   65 45770  M  BODKE NAVNATH GANESH            43.60   66 43127  M  SHELKE HRUSHIKESH PRAVIN        43.60   67 42611  F  GAIKWAD CHETNA BAJRANG          43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42186  F  KALE PALLAVI BALU               58.40    2 38773  F  KAMBLE KOMAL POPAT              52.55    3 46151  F  GAIKWAD PRAJAKTA SUNIL          52.20    4 42122  F  BAGADE CHAITRALI VIJAY          52.18    5 43475  F  GAIKWAD AARTI ANKUSH            52.00    6 41452  F  DETHE PRIYANKA SURESH           51.82    7 46148  F  KADAM ARCHANA BAPU              51.64    8 40841  F  KHETRE SHWETA SANDESH           51.20    9 43436  F  GAIKWAD NISHIGANDHA SANDEEP     50.91   10 42842  F  GAUDDAB TRUPTI KISAN            50.80   11 38959  F  SURVASE RENUKA TANAJI           50.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38635  F  SALVE GAYATRI DILIP             58.00    2 42021  F  LONDHE PRANALI PRASHANT         51.80    3 43307  F  JAGTAP POONAM KONDIBA           49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42820  F  PAWAR SHIVANI NANDEV            52.60    2 46449  F  CHAVAN HEMALATA BALASAHEB       48.91    3 41039  F  KHETRI BHAGYASHRI SURESH        37.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46119  F  GIRI SWAPNIL TUKARAM            53.80    2 43251  F  PANKAR RAJASHRI JALINDAR        52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43312  F  NADANE RANI DATTU               58.40    2 42256  F  TANDALE SUJATA SURESH           49.20    3 36905  F  SHENDGE JYOTEE RAJARAM          42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43170  F  BHANDARKAR POOJA BHATTU         57.00    2 43311  F  JADHAV HARSHADA MAHESH          54.60    3 49844  F  KALE POONAM LAXMAN              52.60    4 36668  F  DIKE NIKITA RAJARAM             49.00    5 35862  F  MHETRE POONAM VINAYAK           48.40    6 35462  F  KHATRI GEETA VITTHAL            48.36    7 44177  F  PAWAR SHAMAL KHANDU             48.00    8 42562  F  GAIKWAD GAUREE SANJAY           47.82    9 42280  F  KADAM PALLAVI SADASHIV          47.80   10 42776  F  BUHAVALE SHIVANJALI SHANUMANT   47.40   11 36195  F  KENGAR SUNITA SAKHARAM          44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M022) HUJURPAGA JR COLLEGE, KATRAJ                                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38793  F  BASINAWAR PRADNYA MAHADEV       80.00    2 42464  F  POLEKAR SUNANDA MARUTI          74.80    3 43317  F  PAWAR AISHWARYA RAJENDRA        74.60    4 42901  F  KAZI HEENA SALIM                73.40    5 42633  F  PAWAR PRANALI MAHESH            73.40    6 35189  F  KARDE MONALI RAMESH             72.20    7 42884  F  JARANDE ROHINI VASANT           71.80    8 36742  F  PANSARE VAISHALI BALKRUSHNA     70.00    9 42181  F  SURYAVANSHI SHEETAL BHAGWAN     67.80   10 47532  F  GORE MEERA GOVIND               67.40   11 43376  F  PAGARE PRERANA RAVINDRA         66.91   12 43313  F  KSHIRSAGAR DHANASHREE SHIRKANT  66.40   13 44561  F  CHAUDHARI VRUSHALI DAGADU       66.18   14 42495  F  SHAIKH SURAIYA IQBAL            65.40   15 42370  F  BALKAWADE VIDYA SANJAY          65.40   16 42282  F  GHOLAP TEJASHREE BHIMRAO        64.20   17 36819  F  MANTHALE MAHESHWARI IRANNA      64.20   18 42982  F  PAWAR LAKSHMI BALASAHEB         64.00   19 40767  F  GUNWANT POONAM BALASAHEB        62.80   20 42125  F  SHELKE SUKANYA SHIVAJI          62.73   21 43898  F  AKHADE SAYALI LAXMAN            62.60   22 42398  F  KONDHALKAR SHWETA POPAT         62.40   23 41702  F  SONDKAR NIKITA CHANDRAKANT      62.20   24 35200  F  KOLEKAR NIKITA MARUTI           62.20   25 42237  F  SALUNKE RAGINI ANIL             61.82   26 38776  F  WAGHMARE KOMAL ARUN             61.45   27 35864  F  WAGHMARE POOJA NAGESH           61.00   28 35886  F  KATURDE RUPALI SURESH           60.60   29 40663  F  MAHADIK KAVITA KASHIRAM         60.55   30 43316  F  GHODAKE VAISHNAVI MANOJ         60.40   31 42904  F  TAKBHATE PUJA HANUMANT          60.40   32 42892  F  CHIKANE PAYAL AVINASH           60.20   33 49571  F  PUROHIT SAROJKANWAR PREMSINGH   60.00   34 35867  F  OSWAL AISHWARYA ASHOK           60.00   35 43873  F  AMBAUALE PRATIKSHA SUNIL        60.00   36 35337  F  HONKHANDE HARSHADA SUNIL        59.80   37 41038  F  PANWALE KURESHA SHAHABUDDIN     59.27   38 46417  F  KHOPADE KOMAL BALASO            59.20   39 35894  F  MORE SHITAL KHANDU              59.20   40 43236  F  KULKARNI NEHA NANDKUMAR         59.09   41 42376  F  CHATAKE KOMAL BALIRAM           59.00   42 42288  F  SHAIKH SHAINE RAFIK             58.91   43 42507  F  AMBAVALE DAMINI MUKUND          58.91   44 36248  F  MASAL KANCHAN DATTATRAY         58.80   45 35493  F  SALEKAR VAISHALI VITTHAL        58.80   46 42257  F  BHURUK RUTUJA ANANTA            58.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44101  F  DUPARGUDE DAMINI JANARDAN       59.60    2 44062  F  KAMBLE PRATIBHA JIVANDHAR       58.40    3 44994  M  YADAV TEJAS MAHENDRA            56.60    4 44055  F  WAGHMARE SAYALI VIJAY           56.36    5 44937  M  KAMBALE AKASH VILAS             56.20    6 44589  F  BANSODE KAMINI GOVIND           55.00    7 44054  F  WAGHMARE SONALI VIJAY           53.00    8 44995  M  GAIKWAD PRATIK HANUMANT         52.20    9 44966  M  SABALE NILESH SUDHAKAR          52.00   10 44343  M  KAMBLE RUSHIKESH BHASKAR        51.64   11 44059  F  KADAM NIKITA ARUN               49.64   12 43438  F  KALEKANGE ARTI BANDAPPA         49.60   13 44955  F  AIWALE PRIYANKA MARUTI          49.23   14 42454  M  GADE SANDEEP SHAHAJI            48.73   15 44102  F  SHIVASHARAN SHIVANI NAGESH      48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44092  M  PADHER AKASH DEVJI              55.20    2 44200  F  SABALE SIDDHEE ARAVIND          46.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44355  M  RAJAWAT NEHAL DINESH            55.00    2 42898  F  PISAL POOJA BAPU                52.18    3 44528  F  CHAVAN SUGANDHA SANJAY          49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43478  F  GHUGE SUSHAMA SUHAS             60.60    2 44175  F  KOKARE RUPALI MARUTI            60.00    3 44148  M  ATHAWALE SHUBHAM ANIL           55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44907  F  AKHADE POORNIMA CHANDRAKANT     60.60    2 35535  M  NARGALE SHUBHAM BABAN           45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44341  M  WAGHE DATTA DILIP               58.00    2 37334  M  WARE VIKAS KANTILAL             54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44968  F  KAMBLE KSHITIJA CHANDRAKANT     60.60    2 44986  F  GUJAR ANKITA MANOJ              58.60    3 44905  F  GAIKWAD ROHINI BALU             58.00    4 44990  M  BHARATI VIKRAM SADASHIV         58.00    5 36614  M  BHARATI VIKRAM SADASHIV         58.00    6 44927  F  AWASARE RESHMA PANDURANG        57.60    7 44531  F  RAYKAR POONAM SHANKAR           56.92    8 44315  M  RAYKAR AKASH VIJAY              56.80    9 44936  F  BIRAJDRA SUNITA CHADRAKANT      56.18   10 44336  M  RAYKAR VIJAY ASHOK              55.60   11 44076  M  GAWALI SURAJ SHIVAJI            55.60   12 44140  F  KHOLLAM GAURI HANUMANT          55.00   13 44151  M  GHODAKE TEJAS PRASHANT          54.80   14 44307  F  RAYKAR POOJA DHARMENDRA         54.55   15 44930  F  JADHAV SAYALI NIVRUTTI          53.64   16 44366  M  KERIMATH SUNNY SUBHASH          53.40   17 44105  M  TALOLE NITIN RAJENDRA           53.20   18 44052  F  RAYKAR AKSHDA JALINDAR          52.80   19 44305  F  RAYKAR MADHURI NANABHAU         52.00   20 36524  M  SHAIKH AFROJ AJIJ               52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44530  M  MADASWAR VIKAS SHANKAR          56.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44904  F  GAVADE GOURI PRAKASH            51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44328  M  NALAWADE AKASH ANANT            82.73    2 44381  F  SALUNKE MEGHA SITARAM           79.00    3 44126  F  NIVANGUNE MAYURI ARJUN          78.18    4 44949  F  SHEJWAL NIKITA VASANT           77.20    5 44590  F  MALPOTE KARISHMA KISAN          76.00    6 44917  F  DARWATKAR ASHWINI KISAN         75.60    7 44001  F  GUNJAL ASHWINI MAHADEV          75.60    8 49580  F  JAGADE PRAGATI DATTATRAYA       75.45    9 44962  F  GARGUND SNEHAL DEEPAK           74.40   10 42785  F  DAL SEEMA DNYANESHWAR           73.80   11 44327  F  MORE MAYURI RAMDAS              73.40   12 44319  M  HARPUDE RAHUL KHANDU            72.40   13 44097  F  BAVASKAR PALLAVI SANJAY         72.36   14 44081  M  PAYGUDE TEJAS DATTATRAY         72.00   15 44387  M  SHINDE SHITAL RAMCHANDRA        72.00   16 44536  M  KADU VAIBHAV JANARDAN           70.60   17 44954  F  BHORE AMRUTA SHIVAJI            70.40   18 44304  F  MANDAVKAR DIPTI DILIP           70.36   19 44142  F  SHEJWAL MRUNALI MARUTI          70.20   20 44096  M  MULANI SAIF NABAB               70.20   21 35450  M  KSHIRSAGAR VIKAS SURYAKANT      70.20   22 44361  F  GHOLAVE ASHU CHANDRAKANT        69.60   23 41578  F  GAIKWAD SHILPA SOMNATH          69.00   24 44325  M  DESHMUKH GANESH KRUSHNA         68.80   25 44932  F  LENDE MEGHA DATTATRAY           68.60   26 44911  M  SONAWANE ATUL DADARAV           68.55   27 41519  M  SONAWANE ATUL DADARAV           68.55   28 44945  F  POLEKAR PUNAM RAMCHANDRA        68.40   29 44398  M  CHAVAN VAIBHAV MANIK            68.40   30 44998  F  KADU KAVITA HARIBHAU            68.36   31 43882  F  KHANKAL MONALI NANASO           67.27   32 37253  F  JADHAV YOGITA CHANDRAKANT       67.20   33 44555  F  POKALE SAYLI RAJU               67.00   34 44903  M  CHINAKAR MUGLAPPA BALPPA        67.00   35 41520  M  CHINAKAR MUGLAPPA BALPPA        67.00   36 44975  M  BORUDE SWAPNIL GAJANAN          66.80   37 44947  M  PAYGUDE MANDAR ROHIDAS          66.80   38 44143  M  MORE AJAY YOGESH                66.60   39 44595  F  RUPTAKKE PRAJAKTA MOHAN         66.40   40 44125  F  THAKAR ARCHANA SURESH           66.00   41 44111  F  TELI CHANDRAKALA RAMESH         66.00   42 44002  F  LOKARE KETKI KUMAR              65.80   43 44385  F  DAPHAL PUSHPA KASHINATH         65.20   44 44112  F  RINDHE DAMINEE DADASAHEB        65.00   45 44063  F  BANDAL SHWETA GANESH            64.91   46 43347  M  TAMBOLI SOHEB NAZIR             64.80   47 44386  M  KHADE SHUBHAM VILAS             64.55   48 44103  F  RANADE VINAYA VIDYADHAR         64.40   49 44065  F  PATIL RASIKA RAJENDRA           64.36   50 44506  F  JAWALKOTI AISHWRYA BRAMHANAND   64.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M023) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 44130  F  SHINDE SAKSHI SIDDHARTH         63.82   52 35377  F  DALVI NISHIGANDHA ANKUSH        63.82   53 44598  F  KUTE SHWETA MADAN               63.60   54 44162  F  GUMADE RUPALI SAUDAGAR          63.60   55 40516  F  POKALE ARCHANA MOHAN            63.40   56 44980  F  ATOLE MAYURI PRADEEP            63.40   57 42010  M  SALUNKHE AMOL MACCHINDRA        63.00   58 44317  M  GHADGE PRAMOD SHANTARAM         62.80   59 44080  M  NIKAM LAHU SHANKAR              62.40   60 44153  F  DUPARGUDE KAJAL BALAWANT        62.40   61 44046  F  DHAWARE PRERANA POPAT           62.00   62 44106  F  WANKHEDE MANISHA BABAN          61.80   63 44191  F  KATE ASHWINI MARUTI             61.64   64 44057  F  PAWAR SHEETAL SHANKAR           61.60   65 44992  M  KALOKHE RAKESH BABAN            61.40   66 44592  M  BAGDE PRATIK BHAUSAHEB          61.27   67 44593  F  GOLE SAYALI RAMESH              60.80   68 36563  F  GOTE SWARUPA SUNIL              60.80   69 44971  M  RAYMAL SANJAY MUKUND            60.80   70 44529  F  PANSARE KANCHAN RAJU            60.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36793  F  GADE KIRTI SATISH               48.36    2 42719  F  OHAL HARSHADA VIJAY             48.00    3 44914  M  GAIKWAD AKASH PANDURANG         46.60    4 35098  M  GHANGHAV MACHCHINDRA BHAU       45.80    5 49722  M  KHANDALE SANKET RAJESH          45.60    6 35135  M  PANDAGALE SURAJ SAJJAN          45.45    7 44171  M  JAGTAP ATISH ANIL               44.55    8 36010  M  BHADKE VINOD SANJAY             43.82    9 41093  F  SAKAT MANISHA ASHOK             43.50   10 37371  F  WAGHMARE AMRUTA SAMBHAJI        43.20   11 35205  F  SANKPAL SUPRIYA SHREEKANT       43.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35353  M  JADHAV PRATIK HANUMANT          42.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43428  F  KATKAR PRIYANKA SHARAD          46.20    2 42828  F  GHUGE SONALI RAJU               41.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42205  M  GHORPADE SHUBHAM SHANKAR        43.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41707  M  DHULAP VAIBHAV VINAYAK          45.80    2 44005  M  SONTAKKE DHANAJI MARTAND        44.91    3 44964  M  AWASARE GAURAV SUNIL            43.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48210  F  DUNDHAV DIPALI JAYSING          61.27    2 45663  F  SHAIKH SARATAJ MEHABOOB         60.20    3 44015  M  BIDWE VAIBHAV DATTATRAY         60.00    4 42251  M  CHORGHE ATUL ROHIDAS            60.00    5 40808  M  DARWATKAR RUSHIKESH DNYANESHWA  58.60    6 48548  M  SHELKE ASHUTOSH HEMANT          58.00    7 45701  M  GHADI RAKESH RAVINRDRA          57.40    8 44019  M  MATE ASHUTOSH VINAY             57.40    9 44362  F  SHINDE KAJAL ASHOK              56.55   10 43608  F  CHOUDHARI KANCHAN JORDRAM       55.82   11 44522  M  MISHRA VICKY SURAJ              54.80   12 48271  M  BHALERAO VIKAS BAPU             54.80   13 42044  F  SHIRKE POONAM VIJAY             54.60   14 45197  F  PAWAR GAYATRI KIRAN             53.80   15 37418  F  KHAMKAR PRATIKSHA MARUTI        53.60   16 42664  F  SAVADATTI POORVA ANIL           53.40   17 41606  M  JADHAV PUSHPAK RAMESH           53.40   18 42227  M  DANAVALE VAIBHAV AATMARAM       53.27   19 44160  M  KAMTHE ANIKET BAPU              53.20   20 45163  M  SANAS RUSHIKESH TANAJI          53.20   21 44309  M  KOKURLE NAGESH CHANDRAKANT      53.00   22 45015  F  CHAKOR ADITI DHANANJAY          53.00   23 37432  M  KHAIRE MANOJ SOPAN              52.80   24 45071  F  SHINDE RUTUJA RAVINDRA          52.80   25 43133  F  MALGE PRAJAKTA VIJAY            52.60   26 37491  F  YENPURE SHRUTIKA RAJESH         52.55   27 42034  M  GADE SURAJ VASANT               52.00   28 42579  M  AHIRE PRATIK SUNIL              52.00   29 49592  F  SHELAR SAYALI SANJAY            52.00   30 35659  F  DHUMAL ANKITA SUNIL             51.82   31 42690  M  DHORE AMIT HARI                 51.60   32 45103  F  GONDHALE POOJA BHARAT           51.60   33 45001  F  TAGUNDE JANHAVI ROHIDAS         51.60   34 44159  F  SHINDE KAVITA PRALHAD           51.45   35 43624  M  DHUMAL AJAY LAXMAN              51.40   36 40917  M  KADAM RAVIRAJ KONDIBA           51.20   37 44574  F  VISHWAKARMA SUMAN SHAMMUNATH    51.20   38 42167  M  INGULKAR SHRIKANT DAVRAM        51.20   39 42962  M  MAGAR SOURABH SUNIL             51.20   40 36854  F  CHANDNSHIVE SARITA BHAGWAT      51.09   41 49799  M  THORAT SAGAR EKNATH             51.00   42 36416  M  SHINDE AKASH NARAYAN            51.00   43 44956  M  MATE PARAG RAJENDRA             50.91   44 42808  M  SAWANT SANKET SANJAY            50.80   45 35916  M  GONATE AMOL BHAU                50.80   46 35647  M  KHARJAGE KAPIL DEVANAND         50.80   47 40580  F  DIVATE JYOTI GOPAL              50.73   48 49769  M  VADJE YASHVANT DAGDU            50.60   49 35009  F  LONDHE TRUPTI SANJAY            50.55   50 41527  M  KAMBLE ADARSH VILAS             50.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M024) RAOSAHEB PATWARDHAN JR COLLEGE, PUNE 30                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 35510  M  PASLKAR RUSHIKESH ANIL          50.20   52 42955  M  SOLANKI RAVIKUMAR SOHANLAL      50.00   53 42079  M  GARAD DINESH KISAN              50.00   54 42886  M  JIMAN NIKHIL DATTARAM           50.00   55 44979  F  GAIKWAD VRUSHALI JITENDRA       49.60   56 35915  M  JADHAV MANOJ NARAYAN            49.60   57 40799  F  VARPE PRIYANKA ASHOK            49.40   58 35986  M  DHUMAL SHANKAR VAGHU            49.09   59 35374  F  BODAKE DHANSHRI JANARDAN        49.09   60 35134  M  CHAVAN AMOL DASHARATH           48.91   61 42755  M  SUPEKAR PAVAN GANESH            48.80   62 45362  F  LANDGE PALLAVI LAXMAN           48.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42783  F  TIKHE AISHWARYA SUNIL           49.20    2 40506  M  FALKE KRUSHNA KAKASAHEB         49.20    3 44331  M  JADHAV KUNAL DATTATRAY          48.00    4 44958  M  JAVIR ROHIT MAHADEV             47.00    5 43258  F  NIKSE NIKITA LAXMAN             47.00    6 44588  M  KAMBALE SAGAR PARMESHWAR        46.60    7 44983  M  SONAWANE AKSHAY TANAJI          45.54    8 40814  F  SONAWANE SHRADDHA SUNIL         44.20    9 35284  M  BORKAR KIRTIKUMAR SAGAR         43.85   10 44510  F  KAMBLE MADHURI SUDHIR           43.64   11 42314  M  KASBE AMOL RAJABHU              43.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45206  M  BORADE CHAITANYA DINKAR         49.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44058  F  JADHAV SAPNA SANJAY             47.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44334  M  RAYKAR DHANANJAY SHAMKANT       51.60    2 44503  F  BHALERAO ASHA TANAJI            51.09    3 42526  M  TAWARE OMKAR DATTATRAY          48.40    4 41773  F  CHOGALE SWATI KISHOR            41.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35316  M  SHAHADE MAYUR MARUTI            65.64    2 45117  M  KAMTHE ANIKET NAMDEV            63.82    3 44516  M  TANDALE ROHIT DIPAK             62.40    4 43233  M  SHINDE SHUBHAM LAXMAN           60.60    5 43801  M  JOSHI RAHUL VIJAY               60.00    6 44950  F  GAIKWAD SHALEENI GANESH         59.20    7 44970  F  KADU APARNA CHINTAMAN           58.60    8 44194  M  MISAL VISHAL VAIJNATH           58.40    9 43889  F  BANKAR MEGHA JAYRAM             58.20   10 44047  F  GUMATE SWATI VIJAY              58.20   11 44974  F  DUMBRE NIKITA MACHINDRA         58.18   12 44977  F  KARLE VANITA KRISHNA            58.00   13 44924  F  GOME SAYALI RAOSAHEB            57.80   14 44117  F  GUNDESHA DEEPIKA SUBHASH        57.40   15 36561  F  GONDEKAR ROHINI DNYANESHWAR     57.09   16 35536  F  KHAIR RINA KRUSHNA              57.00   17 44198  F  SALUNKE SANTOSHI HANUMANT       56.80   18 44353  F  PANSARE MANJIRI RAVI            56.80   19 44335  M  RATHOD ARVIND TULSARAM          56.80   20 41781  M  KODITKAR AKSHAY KAILAS          56.60   21 43118  M  MARGALE NILESH LAXMAN           56.00   22 35355  F  PANCHAL ARCHANA SHIRISH         56.00   23 43622  M  SANAS KIRAN DATTATRAY           56.00   24 44321  F  DIGHE TEJASHREE NAMDEV          55.80   25 44918  M  PATEKAR SAURABH MAHADEV         55.60   26 44356  M  RAWADE MAHESH BABAN             55.60   27 42093  F  WAGHMARE SHIVANI VIJAY          55.40   28 44535  M  YERUNKAR ABHISHEK ADINATH       54.80   29 44584  F  JAWALKAR SHITAL EKNATH          54.55   30 42606  M  GAIKWAD OMKAR MARUTI            54.36   31 44310  F  KIWALE JYOTI ANIL               54.20   32 35534  F  BHIVADE PUSHPA BHARAT           54.20   33 44333  M  RAYKAR OMKAR SOMNATH            54.18   34 41521  M  JADHAV PRAKASH DNYANESHWAR      54.00   35 44514  M  PAWALE AKSHAY TANAJI            53.80   36 45167  M  PATIL SOURABH MUKUND            53.80   37 35167  M  POMAN AKSHAY ARUN               53.80   38 46557  M  DHANAVADE AKASH RAJU            53.64   39 45415  F  BHATADE SHWETA SUDHAKAR         53.60   40 47763  F  BHILARE KALYANI SATISH          53.45   41 44078  F  JAGADE SUPRIYA BHAU             53.45   42 42604  F  DALVI RUTUJA VILAS              53.40   43 44104  F  KONDHALAKAR SONALI RAM          53.20   44 44548  M  RATHOD KUMAR SHRIRAM            53.09   45 40581  F  PANSARE SNEHAL SUBHASH          53.09   46 44069  M  PISAL OMKAR SUHAS               53.00   47 44374  M  DHUMAL OMKAR SHEKHAR            53.00   48 42354  M  BHAKARE SAGAR DEEPAK            52.80   49 45416  F  KHAMKAR SANCHITA SUBHASH        52.60   50 44061  F  SHILIMAKAR SAYALI SOPAN         52.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M025) CHANDRAKANT DANGAT H SCH & JR COLG, WADGAON BK               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 44534  F  JADHAV MEERA MADHUKAR           52.60   52 44016  M  DIGHE SWAPNIL RAJENDRA          52.60   53 44539  M  JADHAV PRAKASH DNYANESHWAR      52.55   54 43844  M  SHELAR AKSHAY PRAKASH           52.36   55 40850  F  KATURDE SONALI ASHA             52.20   56 44370  M  RAYKAR AKSHAY BALU              51.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M026) SHRI CHAKRADHAR SWAMI H SCH & JR COLG, AMBEGAON             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41729  F  DHAWARE PUJA SANDIPAN           48.40    2 43190  M  LOKHANDE HARSHAD SANDEEP        43.20    3 42922  F  PANDAV SARIKA MADHUKAR          42.00    4 45984  F  KARKE KAUSHALYA INDRAJEET       41.80    5 42905  M  KHANDAIT AKSHAY VIJAY           41.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M026) SHRI CHAKRADHAR SWAMI H SCH & JR COLG, AMBEGAON             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42359  M  DAFALE NIKHIL KISAN             48.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M026) SHRI CHAKRADHAR SWAMI H SCH & JR COLG, AMBEGAON             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44348  M  KOLHE VIRAJ KAILAS              49.45    2 42302  M  NAMA OMKAR NARAYAN              48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M026) SHRI CHAKRADHAR SWAMI H SCH & JR COLG, AMBEGAON             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48605  F  SHAIKH SUMAIYA ENNUS            65.64    2 36557  M  DUBEY AKSHAY ANIL               61.20    3 43340  M  BHILARE GAURAV BABASAHEB        61.09    4 42066  M  PATOLE BAJAJI MALHARI           58.80    5 43310  F  BHAGWAT BHAGYASHREE GAUTAM      58.36    6 36281  M  POMAN AMAR BALASAHEB            58.20    7 42821  M  ATKARE OMKAR DUSHAYNT           58.00    8 44150  M  DIGHE PANKAJ VIJAY              57.40    9 42207  M  CHINDHE SOMNATH MACHINDRA       57.00   10 44545  M  GADE SURAJ BABU                 56.73   11 36513  F  HANDE VAISHNAVI RAMESH          56.60   12 42335  M  ANANDKAR AJAY SHIVAJI           56.40   13 43417  F  WAGH NIKITA RAJENDRA            54.80   14 48447  M  GARAD RAMCHANDRA NAGNATH        54.18   15 36760  F  KAPARE KAJAL DATTATRAYA         54.00   16 44031  M  SHEVTARE AKSHAY JAGANNATH       53.80   17 42258  F  PAWAR PRIYANKA SHIVAJI          53.40   18 39935  M  RANAWADE RAHUL NARAYAN          53.40   19 45248  M  MORE PRATIK DEEPAK              53.20   20 42265  F  PASALKAR SWAPNALI DEVIDAS       53.20   21 42264  F  PASALKAR DIVYA DEVIDAS          52.80   22 36787  F  DHANDEKAR NAMRATA KANIFNATH     52.20   23 49771  F  DHANVE ASHA EKNATH              51.80   24 45106  M  DHAWADE SHUBHAM RAMESH          51.60   25 48283  M  DHOKALE AKASH PRAKASH           51.00   26 42202  M  JADHAV AKASH SANJAY             50.91   27 48425  F  DAGADE PRACHI MANOHAR           50.80   28 42234  M  SHINDE RAM SHIVAJI              50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M027) BANDOJI KHANDOJI CHAVAN JR COLLEGE, DHAYARI                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35840  F  JOGDANO APOORVA SOPAN           39.82    2 44525  M  GAIKWAD SHIVLING ANANDRAO       38.80    3 45262  M  GAIKWAD ROHIT ARUN              38.60    4 37090  M  GANGANE MUNJABHAU VASANT        38.36    5 42057  M  BHONDWE RAJESH BALU             38.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M027) BANDOJI KHANDOJI CHAVAN JR COLLEGE, DHAYARI                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42601  F  CHAVAN MOHINI DATTATRAY         42.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M027) BANDOJI KHANDOJI CHAVAN JR COLLEGE, DHAYARI                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44991  F  JANGID MAMATA MAHENDRA          66.80    2 43203  M  THERADE SANTOSH GANPAT          65.80    3 44909  F  URADE AKSHAY BALU               60.80    4 44073  F  KALBHOR SHIVANJALI KAILAS       59.00    5 44380  F  JARE SUPRIYA GOPINATH           58.40    6 44981  F  LOHAKARE NEHA SHIVAJI           58.00    7 44541  M  GHARE PRASHANT VITTHAL          56.00    8 48229  F  SATRE SHILA SHIVAJI             56.00    9 44032  M  NIMBORE AKASH SHIVAJI           55.60   10 44982  F  JOSHI POONAM DINESH             55.45   11 41157  M  NARKE OMKAR VISHNU              55.27   12 44118  M  GORE AKSHAY VITTHAL             54.20   13 44591  M  SURYAWANSHI SATISH BALAJI       54.00   14 44006  M  LOHAR OMKAR ASHOK               53.80   15 44972  F  SANAS MAYURI BALASAHEB          53.80   16 44301  F  KADAM SNEHA ULLHAS              52.60   17 36778  M  PARADESHI NIKHIL NANDU          52.20   18 37168  M  JAGTAP RAHUL HANUMANT           51.80   19 44915  F  FUGARE NAMITA BAPU              51.40   20 44017  F  BHOSALE APURVA SANJAY           51.20   21 44329  F  CHAVAN HARSHADA BALASAHEB       51.09   22 35649  M  KULKARNI SOURABH SANTOSH        50.80   23 37364  M  GOPALGHARE SOURABH SURESH       50.20   24 36768  M  GHULE SHUBHAM BALASAHEB         50.00   25 42760  F  BHAREKAR NALINI ANKUSH          49.40   26 38961  F  WANJALE SHUBHADA KAILAS         49.00   27 44011  F  NIVANGUNE HARSHADA ASHOK        48.60   28 43685  F  VASAVE PALLAVI DASHARTH         48.60   29 37335  M  CHAVAN SAGAR SUBHASH            48.40   30 37420  F  POKALE NAMARATA VISHNU          48.18   31 49425  M  JAWALKAR RUSHIKESH RAMESH       48.00   32 42203  M  MORE AKSHAY RAVINDRA            47.82   33 48479  F  JAISWAL PRIYANKA PRAKASH        47.80   34 44135  M  NISHAD TADAK KAPILMUNI          47.60   35 42999  F  PAWAR RUTUJA RAJENDRA           47.40   36 49564  M  KONDAWAR SHRINIVAS SHANKAR      47.40   37 37469  F  MORE NIKITA MANGESH             47.27   38 45388  M  JWARI ROHIT SHANKAR             47.27   39 44139  F  KAMTHE VAISHALI BHANUDAS        47.00   40 45116  F  SHEKH SAMINA AZAD               47.00   41 45420  F  GHANEKAR ASHWINI PRAKASH        47.00   42 37424  F  DABHOLKAR ANKITA ANKUSH         46.80   43 49164  M  SHENDGE AKSHAY ARUN             46.80   44 37480  M  TERDALE AKASH MAHADEV           46.73   45 37397  F  SANGALE VRUSHALI CHANDRAKANT    46.60   46 43287  M  JAGDE KIRAN SUBHASH             46.60   47 43128  F  MARNE DIVYA RAJENDRA            46.40   48 40598  F  KULKARNI DIPALI UDAY            46.40   49 44925  F  SALVI KRANTI SUDHIR             46.40   50 37231  F  WANJALE PRADNYA RAMDAS          46.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M027) BANDOJI KHANDOJI CHAVAN JR COLLEGE, DHAYARI                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 44199  F  JAGADE SUKANYA DEVIDAS          46.20   52 44064  F  RANWADE RADHA SHRIRANG          46.20   53 40952  F  DAUNDKAR NRUNAL ARVIND          46.00   54 40401  M  UKIRDE AMIT PANDIT              45.60   55 44989  F  DUNDKAR SAYALI SURESH           45.60   56 42313  M  JAMBHALE ANIKET RAMDAS          45.09   57 42438  M  NIMSE ANIL BALASAHEB            44.73   58 42374  M  SAYYED ARSHAD NASEER            44.60   59 43327  M  CHAVAN BABURAO BHAGWAN          44.60   60 48561  M  SHAIKH PIRSAB MAKBUL            44.18   61 44527  M  KATHURE SWAPNIL SUBHASH         43.82   62 48494  M  DAHIBHATE SAURABH NAVNATH       43.69   63 46087  M  BHATE DNYANESHWAR VISHWANATH    43.60   64 44377  M  LAIGUDE PRASANNA PRASAD         43.45   65 35910  M  SATHE VAIBHAV TUKARAM           43.40   66 46322  F  GHOTKULE PRITEE LAXMAN          43.27   67 45371  F  CHORAGE SEEMA SHANKAR           43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46919  M  AVADHUT ROHAN UTTAM             49.45    2 46932  F  AUCHARE PRANALI NARENDRA        49.40    3 46584  M  SARODE MAHESH BABAN             49.20    4 45503  M  MORE SUMIT SUNIL                49.00    5 47175  M  BHOSALE SHASHANK SACHIN         48.80    6 43820  M  SHINDE ADITYA PRAMOD            48.80    7 38604  F  HANAVATE POOJA MAHADEV          48.40    8 38544  M  MASKE SANTOSH KASHINATH         48.36    9 48273  M  YADAV AKSHAY VIJAY              48.36   10 41237  M  GADE PRATIK VAMAN               47.60   11 48939  M  DOLAS SUMIT SANJAY              46.91   12 45279  F  CHAVAN SWATI SAMBHAJI           46.40   13 35829  M  KENGAR AMIT DEEPAK              45.40   14 41426  F  WAGHMARE KOMAL SURESH           45.00   15 38543  M  NIKALJE RATNASAGAR DHAIRYASHIL  44.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47078  M  GAGADE SUSHIL RAVIDATT          41.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41947  M  SHEGAR SUNNY BHIMRAO            41.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36877  M  HIRVE NARESH SURESH             45.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49476  M  TAUR OMKAR BHAKTPRALHAD         46.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38981  M  KAMBLE KUMARSANDESH PRAKASH     47.09    2 46846  F  BHALERAO AMRUTA RAJENDRA        46.36    3 46633  F  PALKHE GITANJALI KAILAS         45.82    4 47165  M  SATHALE OMKAR ASHK              45.45    5 36709  M  SURYAWANSHI SURAJ KAILAS        43.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41779  F  MANE POOJA VIJAY                49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38852  F  GAIKWAD ASHWINI RAMCHANDRA      68.36    2 45604  F  ADAGALE AARTI PRALHAD           66.73    3 36544  F  CHAVAN JIGEESA ANNASAHEB        66.60    4 36332  F  RANSING PRIYANKA BANDU          65.00    5 47932  F  HANDE KAJAL BALU                63.20    6 38958  M  GAWALI SAGAR PRAVIN             63.00    7 47432  M  MEGHDAMBAR PRADEEP HARIDAS      61.80    8 36817  M  GHODKE ASHITOSH BHARAT          61.60    9 47041  M  OVHAL AKSHAY PRAVIN             61.00   10 46796  M  DHERE SHUBHAM ANKUSH            60.91   11 46878  M  KOLASE PRANAV SUNIL             60.80   12 46630  M  MOZE AMIT RAJARAM               60.00   13 47031  F  SONWANE KAJAL RAJU              60.00   14 48205  M  SHEIKH MAULA                    60.00   15 37018  M  GAIKWAD NILESH ASHOK            59.27   16 45507  F  VAYDANDE SUVARNA SUNIL          59.00   17 40025  F  WAGHANNA VAISHALI RAJENDRA      58.20   18 46902  M  TANGDE ]PRAVIN GANGADHAR        57.82   19 45695  M  SAYYED UMAR SABIR               57.64   20 45506  F  KHUDE SAPNA VISHNU              57.60   21 46960  F  ROKADE AARTI BHAUSAHEB          57.40   22 36427  M  LONARE AKSHAY RAGHUNATH         57.40   23 46834  M  SHINDE KISHOR LAXMAN            57.20   24 38564  M  KARALE LOKESH RAJENDRA          57.09   25 35484  M  GAME ONKAR VISHNU               57.04   26 35921  F  HINGADE PRANJAL RAJENDRA        57.00   27 47088  M  DEV PRATIK PRAKASH              56.91   28 46874  F  SONAWANE POOJA NAGNATH          56.80   29 38717  F  ALANGE PRANITA BASAVRAJ         56.60   30 47087  F  GAIKWAD RUSHIKESH KAHNDU        56.55   31 38725  M  GAIKAWAD SHUBHAM SHRIRANG       56.00   32 46688  F  SABLE KAJAL ANIL                56.00   33 46695  M  CHOUDHARI NABNATH ASHOK         55.82   34 45593  F  GHORPADE BHARTI HARIDAS         55.80   35 45626  F  SHELAR PRAJKTA VILAS            55.80   36 41995  M  THORAT VINOD DILIP              55.60   37 45948  M  KAMBLE KARAN ASHOK              55.40   38 46987  M  KAMBLE ABHIJIT HARIDAS          55.20   39 38507  F  MAGINKERI PRIYANKA SHANKAR      55.00   40 38565  M  CHAVAN SHUBHAM SHIVAJI          54.80   41 41664  M  PACHPANDE AADISH PRAVIN         54.60   42 36680  M  GUNJAL MANGESH SAHDEV           54.60   43 38857  M  SHINDE SOURABH DILIP            54.55   44 49719  M  BAGWAN FAZAL ILIYAS             54.40   45 43833  M  MASKE SHUBHAM RAJKUMAR          54.20   46 47986  M  PREKSHALE KUMAR                 54.20   47 45924  M  VASVE SHUBHAM KANCHAN           54.00   48 47174  M  LOKARE AKSHAY RAMESH            54.00   49 46744  M  GAIKWAD ROHIT RAMESH            53.40   50 46931  M  AUCHARE SAMEER NARENDRA         53.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M028) DR AMBEDKAR ARTS & COM COLLEGE, YERWADA                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 41936  M  DANDWATE AKASH ASHOK            52.91   52 43632  F  SURYAWANSHI SHILPA SHAURAJ      52.91   53 38907  F  PRAKSHALE SNEHA AJAY            52.80   54 36679  F  GUNJAL MANISHA SAHADEV          52.60   55 45698  M  SAYYED AYYAZ MUNIR              52.40   56 45958  M  DORGE MAYUR RAMESH              52.00   57 40334  M  BHOI AJAY DHANAJI               52.00   58 35314  F  TAPKIR TRUPTI SURESH            51.82   59 49887  M  PATIL VIJAY SATISH              51.82   60 41436  M  AUSHIKAR SHUBHAM AMBADAS        51.82   61 38925  M  NAIKODE SACHIN DEEPAK           51.60   62 45699  M  PATEL ADIL SAMEER               51.40   63 48291  M  KARHALE SANTOSH PRABHU          51.40   64 43804  M  MUSTUD DATTATRAY RAM            51.27   65 47531  M  BAHIRAM PRASHANT RAMESH         51.27   66 41599  M  THORAT AADESH RAVINDRA          51.20   67 38862  M  GAIKWAD GAURAV VITTHAL          51.00   68 43887  F  CHONDHE SAYALI SURESH           50.91   69 38675  M  BHAWADE SUNNY SANJAY            50.80   70 38926  M  SONAWANE BABASAHEB DEVIDAS      50.80   71 40310  M  KATBU MANJUNATH AMBADAS         50.55   72 40312  F  NIKAM RUPALI PRADIP             50.46   73 47100  F  PANSARE CHAITRALI MAHENDRA      50.40   74 38541  M  SHAIKH MOHAMMAD FAYYAZ NASIR    50.40   75 48281  F  SHAIKH NILOFAR MUNIR            50.36   76 36739  M  BORSE MAYUR MANIK               50.18   77 47998  M  PALANDE HRUSHIKESH MANIKRAO     50.00   78 37660  M  RAWAL SHRIKANT NANDU            50.00   79 35541  M  SHIGVAN VISHAL VIJAY            50.00   80 44168  M  HARIKRUSHNA DINESH YADAV        50.00   81 36693  M  BHANDE SANTOSH MAHENDRA         50.00   82 46979  M  MAKASARE SHALU DOMELIK          49.82   83 46773  M  KHANDALE KUNAL BHIMRAO          49.80   84 45904  M  SONAWANE VIJAY INDRAJEET        49.80   85 35244  M  WAGH VRUSHABH SUNIL             49.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47474  F  SONAWANE TRUSHA PRABHAKAR       39.20    2 43674  M  ALHAT AJAY SANJAY               39.00    3 46887  M  KADAM ROHIT VIJAY               38.91    4 43684  M  SHELAR AKASH RAJU               38.80    5 45938  F  NIKALJE SONALI AVINASH          38.73    6 46661  M  CHABUKSWAR SUSHIL SUNIL         38.60    7 45546  M  GALPHADE AMOL ASHOK             38.55    8 46554  F  JADHAV RUPALI MAHENDRA          38.40    9 47000  M  SONAWANE SUNNY ADIK             38.00   10 38935  M  DHENDE NIKHIL MAHENDRA          37.60   11 45949  M  ADAGALE SHRIKANT PRALHAD        37.23   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38730  M  KEVATE AKASH GOVARDHAN          38.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47168  F  KAKADE CHAITRALI SHASHIKANT     68.40    2 40303  F  SHINDE CHAITALI SAMBHAJI        66.91    3 49412  M  LANKESHWAR AJAY MANIK           65.40    4 46941  F  BHONDAVE SHARMILA VITTHAL       64.40    5 46621  F  TIPARE PRIYA PANDURANG          63.80    6 46604  F  MURKUTE KIRAN POPAT             61.60    7 47572  F  CHAVAN RAJASHRI SHANTARAM       61.20    8 36754  F  WAGH RUKMINI ASHOK              61.20    9 47036  F  MORE ARTI VINOD                 60.60   10 46643  F  PATIL MAHIMA JANARDAN           60.00   11 35573  F  GAIKWAD PRIYA DADU              60.00   12 46651  F  KHAN SHABANABEGAM DAZALAHAMED   60.00   13 46682  M  AMBRE SWAPNIL VILAS             60.00   14 47062  F  SHIKALGAR JIYA DASTGIR          59.09   15 36194  M  SAPKAL SAGAR SURESH             58.91   16 37079  M  CHAUDHARI MAYUR RAMESH          58.60   17 46707  M  RANSING ANIKET SUNIL            58.55   18 46622  M  KHANDVE ROHAN SUNIL             58.20   19 47063  F  GAIKWAD POONAM RAMDAS           57.80   20 37765  M  MORE SANJAY ANNA                57.45   21 46675  F  SUBAYYA REWATI GANESH           57.40   22 41238  M  KOKATE ANIKET NANDKUMAR         57.20   23 46612  F  KUMBHAR POOJA DATTATRAY         56.80   24 46316  M  MALI KRISHNA ASHOK              56.60   25 49812  F  HARPALE JYOTI SOPAN             56.55   26 47162  M  WAGHESHRI RAHUL RAMESH          56.00   27 46983  F  BHALERAO MANDAKINI SURESH       55.82   28 46625  F  KAWADE PRAGATI PRAKASH          55.82   29 49459  F  MASIH ANJELA ANTHONY            55.80   30 41501  F  PITAMBARE SUPRIYA SAKHARAM      55.80   31 46942  F  JADHAV AKSHADA SUNIL            55.60   32 36433  M  SHITOLE MAYUR NARSINGRAO        55.40   33 46665  M  HARGUDE OMKAR JAYSING           54.91   34 36579  M  KADAM SANKALP SANTOSH           54.91   35 46899  F  BAWRI INDRAPALI JAYWANT         54.80   36 46918  M  SARVODE ABHIJEET ARAVIND        54.55   37 37642  M  CHAVAN YASHODHAN ASHOK          53.82   38 41858  M  GAIKWAD ROHIDAS BAPU            53.82   39 45596  M  RANPISE ROHAN NARAYAN           53.64   40 45041  F  PARTE REVATI VIKAS              53.40   41 46628  F  KADU NIKITA ANIL                53.09   42 36110  M  JADHAV SUJIT SHRIMANT           53.09   43 46895  M  TINGRE SAURABH LAXMAN           52.60   44 45950  M  JOSHI ASHISH PANDURANG          52.55   45 47026  M  KEDARI YOGESH MOHAN             52.20   46 47083  F  CHAKAR PRAJAKTA ANIL            52.00   47 46611  F  MATE AMRAPALI PARMESHWAR        52.00   48 46910  F  NAYKODI MANISHA SAVITRA         51.64   49 46785  M  ADAGALE GANESH SATYAWAN         51.20   50 46838  F  NANGRE KAVITA BHIMA             51.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 43670  F  PAWAR PRIYANKA BABAN            51.00   52 45057  F  GHAGARE ASHWINI VIJAY           50.77   53 36706  M  MALKE KETAN MANOJ               50.20   54 47171  F  NARVEKAR KAJAL VILAS            50.00   55 46607  F  KALJE RUPALI DINKAR             49.60   56 46641  M  SHINDE RAJESH PANDHARINATH      49.40   57 46565  M  NEMADE KASHYAPPA MALESH         49.40   58 47084  M  JADHAV RAJKUMAR SUBHASH         49.20   59 46839  F  KAMBLE LAXMI NAGNATH            49.20   60 46920  M  DESHMUKH ANIKET KISHOR          49.20   61 38718  M  CHAVAN AKASH MOTIRAM            49.00   62 46775  M  UBALE SANDESH VILAS             49.00   63 46692  F  DHOTRE PRERANA ASHOK            49.00   64 46912  M  KAMBLE SADASHIV VINOD           48.80   65 41943  M  KHAIRE MAYUR VIJAY              48.73   66 47198  M  SHINDE RAHUL RAJKUMAR           48.73   67 45951  M  CHAVAN AMAN DATTATRAYA          48.61   68 41339  F  SUTAR BHUVNESHWARI SHIVRAJ      48.60   69 46825  F  KAMBALE AMBIKA ASHOK            48.60   70 40472  M  SWAMI PRAKASH SIDHAYYA          48.60   71 46892  F  KASAR PRACHI SHESHRAO           48.40   72 44169  F  SHAIKH SAIF HASIM               48.40   73 46956  F  PAWAR NAYANA RAMESH             48.20   74 41111  M  TOUR DNYANESHWAR TALUSHRAM      48.00   75 49411  M  PARDESHI ASHISH VINOD           48.00   76 41278  M  MANE AKSHAY RAJE                47.82   77 37398  F  BORKAR SNEHAL RAYABA            47.82   78 46756  M  BANGI IRFAN MEHBOOB             47.80   79 46939  M  WAGHMARE YOGESH SUKHDEV         47.80   80 40944  F  PALIWAL KARISHMA NANDAKISHOR    47.64   81 46821  M  WAGHARI RAHUL NAVIN             47.60   82 46728  F  MORE RENUKA ASHWIN              47.45   83 46627  F  SHINDE VASANTI SHANKAR          47.27   84 46677  F  SHEJAWAL RANI TATYARAO          47.09   85 44549  F  JAGADE PALLAVI DILIP            47.00   86 46631  F  PRATAP SHUBHANGI VASANT         47.00   87 46990  M  LONDHE ATISH AVINASH            47.00   88 46575  M  SOMAVANSHI SURAJ DAJI           46.80   89 40798  M  KARANJAVANE AKASH CHANDRAKANT   46.60   90 46967  M  GAJARMAL RAVI SHIVAJI           46.60   91 40778  M  PASHTE MAYUR RAJENDRA           46.60   92 36886  F  PINTO JENIFAR MOSES             46.60   93 36712  F  CHAVAN SAYALI BHASKAR           46.60   94 37446  M  PALASKAR AKSHAY ANIL            46.55   95 47049  M  HANUMANTE SHUBHAM ADINATH       46.40   96 46827  F  KHARE GAVRI ASHOK               46.20   97 44167  M  SHAIKH SHAHAJID HASIM           46.20   98 49410  M  CHANDEVAL ARUN YESHUU           46.00   99 36805  M  MURKUTE KUMAR SUNIL             46.00   100 35425  M  PRAJAPATI PAVAN DHANRAJ         45.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 46868  M  RAUT NANDINI RAJU               45.80   102 35587  M  SABALE VAIBHAV BHASKAR          45.80   103 36855  F  MORE BABITA KAILAS              45.80   104 45934  M  CHINCHOLKAR AKASH GAJANAN       45.64   105 41998  M  MADIGAEEKAR SUNNY TANAJI        45.40   106 46626  F  SATHE NIKITA HANUMANT           45.27   107 45696  M  SHAIKH RAHIM RAZAK              45.09   108 35824  M  WANJALE SWAPNIL BALU            45.09   109 46727  F  MANE POOJA GOPAL                45.09   110 46881  M  KAMBLE PRAKASH SURESH           45.00   111 37022  M  DANGE OMKAR BALASAHEB           44.80   112 46567  F  MATANG AARATI BHAUSAHEB         44.73   113 38693  F  SHINDE POOJA KALIDAS            44.73   114 48298  M  MURARKHAR DIGAMBAR KISHANRAO    44.73   115 38819  F  KAMBLE KIRAN PRAVIN             44.55   116 47025  M  WAKADE MANOJ BALU               44.40   117 40330  M  WAKADE VINIT RAMCHANDRA         44.40   118 41973  M  SHAIKH SOHEL MANSOOR            44.40   119 38562  M  KHANDAGALE ROHIT SHANTILAL      44.36   120 46879  M  KHADAKE PRASAD DATTA            44.20   121 41407  M  GOLE SHUBHAM DATTATRAY          44.00   122 46690  F  WAGHMARE SHITAL ASHOK           44.00   123 46986  F  DEVKAR PRIYANKA SURESH          44.00   124 35622  M  MARATHE SANTOSH ANKUSH          44.00   125 43679  M  THORAT KARAN RAVINDRA           44.00   126 40308  F  BARGUJE POOJA ASHOK             44.00   127 47099  M  KHAN SIRAJ AMIR                 43.82   128 46901  M  TANGDE DEEPAK GANGADHAR         43.80   129 46562  M  SACHE MUBARAK LALDU             43.60   130 45793  M  JANUBAS RAHUL PRBAHAKAR         43.60   131 45594  M  SURYAWANSHI KAILAS ASHOK        43.60   132 36213  M  KAMBLE ANIL RAMESH              43.60   133 40019  M  JAGTAP SANDESH BHARAT           43.45   134 47191  M  PAWAR AKASH RAMESH              43.40   135 45459  F  THOMBARE AKSHADA SHANKAR        43.20   136 46888  M  KAMBLE SUYOG RAVINDRA           43.20   137 45350  F  VATANE PRATIBHA MOHAN           43.00   138 46996  F  SHENDAGE PUNAM RAJU             43.00   139 35970  M  UMRATKAR GAURAV ANANTA          43.00   140 45439  F  BHUWAD PRIYANKA RAJU            42.80   141 37122  M  HAJARE HITESH SUNIL             42.80   142 46804  M  CHAVAN RAVI GOPAL               42.40   143 44132  F  GHAVARE ASHWINI SHIVAJI         42.31   144 46444  M  SHAIKH ALIM GULAB               42.18   145 46701  M  TAMBE GAURAV SANJAY             42.00   146 36709  M  MALAKE NILESH SUDESH            42.00   147 41363  M  SHELAR SWAPNIL SANJAY           41.82   148 37271  F  UBHE CHAITRALI SUNIL            41.82   149 46684  F  KAJULKAR DISHA RAVINDRA         41.80   150 35590  F  SHINDE NEHA BABU                41.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M029) N. SUBHASHCHANDRA BOSE H. SCH. & JR COLL                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 45512  F  SAYYED AFRIN UMAR               41.80   152 36625  M  KAMBALE MANISH BAJIRAO          41.64   153 46317  M  SATHE KIRAN SHANTARAM           41.45   154 46556  F  POL SNEHA ARUN                  41.45   155 35891  F  PADWAL SUVARNA BALU             41.40   156 45110  M  SANAS TUSHAR BABAN              41.40   157 46697  F  TOUR SHIVANI MAHADEV            41.20   158 43629  M  JADHAV DNYANESHWAR RAMBHAU      41.20   159 48267  M  ADSUL SUMIT UTTAM               41.00   160 46051  M  DHAWADE NEERAJ LAXMAN           41.00   161 42491  F  VASAVE KOMAL ANANTA             40.92   162 49455  M  KAMBLE ABHIJEET BABU            40.91   163 42442  M  SHAIKH SABIR SHAKIR             40.91   164 36594  M  GAWALI SUDARSHAN GANGARAM       40.91   165 46668  M  SHINGE AKASH RAMCHANDRA         40.80   166 40911  M  OTURKAR RUSHIKESH SHAILESH      40.60   167 47133  F  THAKUR SAPANA RAVINDRASINGH     40.60   168 36692  M  RITEAD AKSHAY ASHOK             40.60   169 42291  M  KADAM VIKRAM SANTOSH            40.46   170 45319  M  BONDRE SUBHASH TUKARAM          40.40   171 46676  F  JAGDHANE PRIYANKA RAJU          40.20   172 47051  F  WAGHMARE POOJA BABURAO          40.18   173 45073  M  JAGADE SANDESH ULHAS            40.18   174 46786  M  SHAIKH SAMIR ABDULSATTAR        40.00   175 46726  F  OVHAL PANCHASHILA DADU          40.00   176 37763  M  DHOTRE PRAVIN BABAN             40.00   177 38914  M  JAMBHULKAR DINESH SURESH        40.00   178 43388  F  BIBAVE HARSHAD RAMDAS           39.80   179 43019  M  SANAS KIRAN TANAJI              39.80   180 43669  F  PETHE RUPALI SUBHASH            39.80   181 46927  M  KAMBLE AKSHAY JANARDHAN         39.64   182 41064  F  GHUTKULE JYOTI GAJANAN          39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46654  F  MAPARE PRAGATI PRADEEP          66.55    2 47120  M  KAMBLE AMIT SUNIL               64.80    3 46603  M  SONKAMBLE SUHAS RAMESH          62.40    4 46958  M  KHARAT SWAPNIL RAJESH           61.60    5 46624  F  GAIKWAD TRUPTI UDAY             61.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46653  F  LANGHI GAURI VISHNU             58.61    2 46948  M  DAMASE AVINASH RUPAJI           56.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46841  F  LASHKARE ARPITA CHANDRANKANT    56.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46645  M  KATE SHUBHAM SUNIL              55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46619  M  FARKAT SANTOSH SHIVAJI          47.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35279  F  PUJARI AMBIKA KASHINATH         67.09    2 46610  F  KHATILE AMRUTA MHADEV           66.80    3 47074  F  BAGUL NEHA VINOD                65.00    4 36511  F  SHENDE SHRADDHA RAMESH          62.80    5 47190  M  KALE SHUBHAM SUNIL              61.80    6 46916  M  NIMGIRE PRAVIN SUBHASH          57.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M030) SANT TUKARAM JR COLLEGE, LOHGAON                             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46981  F  SHELAR AISHWARYA RAJESH         80.20    2 46800  F  DALVI PRAJAKTA KISAN            80.00    3 49418  M  GORE DNYANESHWAR BABU           79.20    4 43662  F  GOSAVI SURABHI GOKUL            78.80    5 46640  F  WADE NIKITA LAXMAN              78.60    6 36974  F  KAMBLE SHILPA VISHNU            76.00    7 48244  M  KAMLE DHIRAJ SHIVAJI            75.40    8 47189  M  SAKATE ROHIT KISAN              75.09    9 35589  F  KAKADE AKANKSHA SUNIL           75.00   10 46632  F  HINGE KIRAN BALU                74.20   11 46954  F  KANCHAN POOJA BABASAHEB         73.80   12 46951  F  KHANDVE PAYAL BALASAHEB         73.20   13 36752  F  SHINDE POOJA CHANDRAKANT        72.60   14 46564  F  GAIKWAD SUBABAI SANTOSH         72.00   15 46582  M  JAMADAR SOHEL MOHODDIN          71.64   16 35528  F  CHAUAN POOJA RAMESH             71.20   17 36753  F  MURKUTE PRATIMA DILIP           71.20   18 47072  F  JAWALE ASHWINI RAMESH           70.20   19 47056  F  MORE SONALI RAJU                69.40   20 43645  F  SADIGALE SAYALEE DNYANESHWAR    69.40   21 35287  F  MAGAR AKSHATA VIJAY             69.40   22 46917  F  LONKAR POOJA ANIL               69.20   23 36539  M  KAKADE ANIKET BALASAHEB         67.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M031) SAVITRIBAI PHULE JR COLLEGE, BHAWANI PETH                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41852  M  KAMBLE RUSHIKESH RAVI           42.60    2 42084  M  KSHIRSAGAR YOGESH HANUMANT      42.20    3 45492  F  DHOTRE MADHURI RAM              41.60    4 36564  F  LONDHE NIKITA RAJENDRA          41.40    5 43176  F  GAIKWAD SHUBHANGI SAINATH       38.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M031) SAVITRIBAI PHULE JR COLLEGE, BHAWANI PETH                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49881  F  HINGANE POOJA SANJAY            41.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M031) SAVITRIBAI PHULE JR COLLEGE, BHAWANI PETH                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35343  F  TORE PRIYANKA                   61.60    2 47085  M  CHAVAN NIHAL DIPAK              61.40    3 37515  F  DOUNDKAR GAURI VIJAY            60.20    4 49444  M  GAIKWAD PRASAD DASHRATH         59.27    5 43404  F  JADHAV MINAL MAHADEO            58.40    6 46945  F  MULLA RESHMA AKBAR              57.45    7 49517  F  MAKANDAR SANA YUSUF             57.45    8 46237  F  BHISE PARVATI SUNIL             57.20    9 46737  M  GANLA MAYUR MUKESH              55.82   10 40065  M  HANDE VAIBHAV MADHUKAR          55.82   11 41281  M  MORE SHUBHAM SUNIL              55.27   12 46617  M  WAGHMARE YOGESH SHIVAJI         55.20   13 41652  M  HARPALE PRASAD SUNIL            55.00   14 46589  F  KHANDAVE POOJA KALURAM          53.45   15 49818  F  SIDDIKEE NAGMAKHATUN RAEESAHMA  52.80   16 45922  F  GAVALI SNEHAL SURESH            52.73   17 45625  F  GAIKWAD NEHA HARESH             52.20   18 43104  M  BHOJANE SURAJ NANDKUMAR         51.20   19 46124  M  RAUT TUSHAR SUNIL               51.00   20 38707  M  KAMBLE KARN BALASAHEB           50.80   21 46495  F  GHOLAP SUKANYA BALU             50.80   22 47585  F  AHIWALE BHAGYASHREE DILIP       50.20   23 47586  F  SONAWANE ASHWINI NANA           49.82   24 49574  F  GAIKWAD ANUJA TULSHIRAM         49.80   25 38587  M  PATHAN INAYATKHA TAYYABKHA      49.80   26 35307  F  JADHAV ANKITA NITIN             49.60   27 48290  M  SHAIKH SHAHRUKH SHAFI           49.40   28 41441  M  SALUNKE OMKAR HEMANT            49.20   29 42307  M  BOBADE ANIKET KANHAIYA          49.00   30 41905  M  GATALE YOGESH DEVENDRA          49.00   31 37419  F  DABHOLKAR NIKITA GANPAT         48.80   32 42923  F  RAUT SHIVANI SANJAY             48.60   33 40920  M  HULAWALE SWAPNIL RAMESH         48.55   34 46683  M  OVHAL SWAPNIL RAMESH            48.20   35 45901  F  SADAMTULLA LAVANYA NARHARI      48.20   36 45195  M  VEER SHIVAM DNYANASHWAR         47.82   37 42369  F  KAVTHEKAR KIRTI DATTATRAY       47.80   38 47793  M  YADAV PRASHANT BALASAHEB        47.64   39 49776  M  SATPUTE SANTOSH VASANT          47.45   40 41667  M  SAYYED ADIL JAVED               47.20   41 43231  F  KOLI POOJA NAGENDRA             47.20   42 40603  F  VAIRAT NISHA BALU               46.80   43 36995  M  PATHARE VAIBHAV BALASAHEB       46.80   44 35667  M  SHINDE SHUBHAM PRAKASH          46.55   45 43419  M  SHAIKH BILAL ISAK               46.40   46 40636  M  MANGADE AKASH NANDKUMAR         46.00   47 41032  M  GHATE SHUBHAM SOMNATH           46.00   48 45257  M  KUMBHAR VINOD SHIVAJI           45.64   49 37442  F  JANGAM SUNANDA SANJAY           45.40   50 41384  F  RANIWALE SUPRIYA RAVI           45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M031) SAVITRIBAI PHULE JR COLLEGE, BHAWANI PETH                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 35701  M  PALIWAL ADARSH RAJENDRA         45.20   52 41708  M  GHADAGE SUNIL RAJARAM           45.20   53 42569  F  KUDLE SUVARNA SANTOSH           45.09   54 48426  F  MENGADE SWATI SHANKAR           44.91   55 42172  M  KAUCHALE TUSHAR SOMNATH         44.20   56 42353  F  SURYWANSHI RESHMA RAVI          44.00   57 42259  M  MAHADIK PRATIK RAJENDRA         44.00   58 42459  M  CHATUR SAGAR NARSING            43.60   59 36094  F  SHELAR RUPALI PRABHAKAR         43.40   60 43163  M  PANDIT NILESH RAJU              43.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38546  M  INJE SUYOG SUNIL                66.20    2 45930  M  SONKAMBLE VISHAL GOPICHAND      65.64    3 46717  F  JAWALE AARTI DEVIDAS            65.45    4 45582  M  AGALE SHUBHAM MADHUKAR          65.27    5 47187  F  BAGADE NEHA ANIL                65.27    6 45933  F  SONAWANE RESHMA PRAVIN          65.20    7 37838  M  SANKPAL RUPESH DILIP            64.80    8 42321  M  BHOSALE SANDIP SHAMRAO          64.60    9 40383  M  SAPKAL TEJAS YASHWANT           64.60   10 46909  M  GIKWAD ROHINI RAOSAHEB          64.55   11 40076  F  GHADGE SANJEEVANI PANDIT        64.40   12 41972  M  KHUDE AKSHAY DADASAHEB          64.40   13 38505  M  GAIKWAD SWAGAT BABAN            64.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38982  F  UTALE NIKITA SOMA               65.45    2 35524  M  MORE MAHESH BHAUSAHEB           64.20    3 41736  M  NISAL VINAYAK CHIMAJI           61.60    4 38989  F  MEMANE PRAMILA BHAGU            61.45    5 38733  M  WAYAL VISHAL CHINDHU            61.40    6 42000  M  KALE KUNAL POPATRAO             60.40    7 38504  M  CHITAMPALLE VYANKAT SURYAKANT   60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35497  M  GUMANE ATISH MANOJ              66.20    2 46450  M  GAIKWAD ROHAN SUHAS             63.20    3 46971  F  DHAVAN PAYAL SHASHIKANT         59.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46066  M  SHELAR ROHIT RAJU               65.80    2 49635  M  WAGHMARE AKASH BALAJI           62.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43852  M  THORAT YUVRAJ TULSHIRAM         57.20    2 38506  M  BHANDALKAR SHUBHAM BHAU         56.20    3 42153  M  DOLE PRAVIN SHIVAJI             56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46719  M  MALVE SHUBHAM DEVRAJ            54.40    2 45897  M  GUTTE VISHWAMBHAR PANDHARINATH  54.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41248  F  SHINALKAR NIRMALA BALKRISHNA    64.60    2 47058  M  DESHMUKH ATUL DADAJI            63.82    3 35222  M  GORE CHETAN VINOD               63.40    4 47712  M  ZODAGE ASHISH BALASAHEB         62.20    5 47068  M  AMBOJI PRAKASH SHARNAPPA        61.80    6 47757  F  TAMBITKAR NIKITA SHIVAJI        61.45    7 36326  M  CHAVAN ANIKET DILIP             61.20    8 38567  M  RASAL PRATIK VITHALRAO          61.00    9 45915  F  SURADKAR SARIKA SHAM            61.00   10 43878  M  DANGE ASHISH VILAS              60.73   11 45916  F  VARANAKAR MANALI DATTARAM       60.40   12 46012  M  TEMBEKAR KIRAN KALURAM          59.20   13 40360  M  DHAYARKAR PRASHANT RAJENDRA     59.09   14 45640  M  MAHAMUNI ROHAN RAVINDRA         58.91   15 47060  M  KASHAVED ROHIT BHANUDAS         58.80   16 39422  F  PACHUNDE POOJA SANJAY           58.40   17 38519  M  BHUJBAL AVINASH BAPUSAHEB       58.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46794  F  KOLI AISHWARYA SANJAY           60.00    2 47132  M  MATE AJINKYA DEEPAK             58.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37033  M  JOSHI PRASAD VINAYAK            65.60    2 36634  M  DHANE SURAJ KASHINATH           60.18    3 37776  M  CHAVAN SANKET GANESH            60.00    4 38739  M  PATIL AMOL DATTATRAY            54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38598  M  GANGNAIK SUDHIR AJIT            56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47551  F  BHILARE PREETI NIVRUTTI         60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37147  M  YADAV AJAY TUKARAM              62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M032) NESS WADIA COLLEGE OF COMMERCE, PUNE 1                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 39017  M  SHELKE AJAY BUDHAJI             84.91    2 36150  M  SONAVANE SAGAR DHONDIRAM        80.20    3 37631  F  GENGAJE SUNANDA CHANDRAKANT     78.00    4 38729  M  PARDESHI SAMEER BALKRISHNA      77.40    5 41524  F  GADE PUNAM RAMESH               77.00    6 46546  F  MORE SWAPNIL SURESH             76.73    7 46784  M  MASALKAR ANIKET ASHOK           75.82    8 37784  F  RASAGE JIDNYASA BHAU            75.20    9 48217  F  DHAMANE SANJEEVANI VISHNU       73.82   10 47518  M  BICHKULE DHANANJAY MACHINDRA    73.80   11 41955  F  MINEKAR KAJAL HIRALAL           73.45   12 38705  M  BANGAR SHUBHAM SHIMRAO          73.00   13 36898  F  SHAIKH FARJANA MUSTAKHMAD       73.00   14 46829  M  TINGRE ANANT RAJARAM            72.20   15 38517  M  JADHAV RUSHIKESH KISHOR         71.80   16 38574  F  AMBAVALE AISHWARYA BHARAT       71.60   17 38669  F  JAGTAP ADITI SAKHARAM           71.45   18 46977  M  MATOLE RAVIRAJ SHATRUGHAN       71.40   19 42770  F  MORE POOJA VIJAY                71.40   20 48216  F  KERKAR NIKITA MANOHAR           71.27   21 38533  M  SHINDE AVISHKAR RATIKANT        71.20   22 47122  F  KASHID RAVEENA PRAKASH          71.20   23 44704  M  DOLAS SIDDHANT KASHINATH        71.09   24 38584  M  SHENDGE SHEKHAR DILIP           70.60   25 38688  M  BANSAL ABHIJEET KISAN           70.40   26 43167  M  LASURE PRATIK DATTATRAYA        70.36   27 40272  F  PHARANDE SANJANA SHAHADEV       70.36   28 38685  M  GUTTE DIGAMBER DNYANESHWAR      70.18   29 38608  F  GHADGE GAURI SUGRIV             69.82   30 35506  M  CHAVAN VIJAY RAJU               69.82   31 38527  F  NAIDU NITU DEVENDRA             69.80   32 43848  F  JANGAM SHITAL SHANKAR           69.80   33 38869  M  MISAL SURAJ GORAKSH             69.45   34 38535  M  KAMBLE PRAVIN SURESH            69.27   35 45973  M  KUTE NIRANJAN SURESH            69.27   36 38858  M  PHANSE PANKAJ RAVINDRA          69.09   37 38215  M  SOMWANSHI RUSHIKESH CHAGAN      68.40   38 41338  M  GAIKWAD DINESH ASHOK            68.40   39 38724  F  BHOSALE ANKITA SHIVAJI          68.20   40 38523  F  TAPKIR AKSHADA BALASAHEB        68.20   41 45991  M  JADHAV ADITYA MARUTI            68.18   42 41577  F  SATPUTE SHWETANJALI JAHANGIR    68.00   43 39220  M  DAREKAR RUSHIKESH JAGANNATH     67.60   44 48221  M  KASHID ABHISHEK BIBHISHAN       67.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38844  M  SALAR ABHISHEK HEMRAJ           58.60    2 38815  F  TAYADE SWAPNALI VISHVANATH      58.60    3 36565  M  PANDAGLE AKASH SUSHILA          58.40    4 38894  M  MORE ANIKET AJAY                58.18    5 40932  F  PAWAR RADHIKA ASHOK             58.18    6 45609  F  TAK NEELAM GOPAL                58.00    7 49439  M  MORE ANIKET ANIL                58.00    8 45967  M  SATHE GAURAV SANJAY             57.80    9 45693  F  JAGTAP BHAGYASHRI ARVIND        57.45   10 46480  F  BANDARIWAR SAVITA SANTOSH       57.40   11 45628  F  KAMBALE PRATIKSHA SANJAY        57.40   12 45504  F  MORE ANKITA SUNIL               57.20   13 35383  M  SALVE NAGESH NAVNATH            56.80   14 35593  F  NIKAMBE VAISHALI CHANDRAKANT    56.80   15 38993  F  SAWANT TRUPTI ANIL              56.80   16 43896  M  MORE GANESH ASHOK               56.60   17 38662  M  AWAGHADE ARJUN SUBHASH          56.00   18 35494  F  BANSODE DIKSHA VISHNU           56.00   19 38754  F  KAMBALE GAYTRI HIRAMAN          56.00   20 45593  F  JAWLE RAMESHWARI VISHWAS        56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38588  M  VATANE ROHIT RAMDAS             59.60    2 38638  M  GOPALPUR MALLIKARJUN LAXMIBAI   57.20    3 45550  F  BHAWARI POOJA TUKARAM           55.82    4 45637  M  BHATANKAR YUDHISHTHIR SANJAY    52.20    5 36624  M  BAGUL NILESH GATLU              44.60    6 36626  F  LOKARE JYOTI SUNIL              40.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45656  M  JADHAV YOGESH UJWALA            55.40    2 40327  M  GAIKAWAD SHAM BAJARANG          55.09    3 45990  F  PAWAR VIDYA SHANKAR             54.60    4 45989  F  PAWAR MANISHA KRISHNA           53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35256  M  RATHOD GANESH SHANKAR           59.20    2 41939  M  CHAWANDKE SOURABH LAXMAN        52.00    3 41166  M  GOSAVI JAY BALAJI               50.00    4 36144  F  SALUNKE MOHINI SURESH           48.80    5 36423  M  GADILOHAR NIKHIL SHIVRAJ        47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49658  M  THORAT ARJUN SOMNATH            55.00    2 38826  M  KAMBLE TEJAS SUNIL              54.55    3 38548  M  BIDKAR SHRIKANT SURESH          37.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49680  F  BHANGE POOJA BALAJI             52.00    2 36040  M  GORE SWAMI LAXMAN               51.00    3 45517  M  DHARME MAHESH TRIMBAK           45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41824  F  MAHAJAN SHITAL PANDURANG        60.00    2 45650  M  GOPALKAR GANESH SUNIL           59.82    3 41853  F  KAMBLE POOJA ARUN               58.55    4 47108  F  SAGAVEKAR ASHWINI VIJAY         58.00    5 47186  M  WHALKAR MAHESH SURESH           57.60    6 41296  M  JADHAV ANIKET NITIN             57.40    7 41725  F  CHANDRAGIR RUPALI SATISH        56.80    8 45558  F  RAKSHE DIVYANI SUSHANT          54.18    9 45624  M  DHOLE SURAJ SUNIL               54.18   10 36328  M  CHINCHKAR SURAJ MOHAN           54.00   11 47862  M  BHUVAD SUSHIL PANDURANG         53.40   12 41823  F  KHANDARE ASHVINI JAGANNATH      53.27   13 37119  F  KOKANE DIPALI RAJESH            53.00   14 48418  F  KURHE PAYAL GOVIND              52.60   15 40380  M  SAHANE ROHIT BHARAT             52.40   16 36092  M  TILEKAR RAJAN SANJAY            51.27   17 37100  M  SHEVKAR VAIBHAV PRAVIN          49.00   18 45616  F  GURAV PRAJAKTA PRAKASH          48.18   19 45557  M  TILEKAR ADESH ASHOK             48.00   20 45576  M  KHARATMAL VISHAL SURESH         47.20   21 45687  F  RAUT TEJASHREE VISHVANATH       46.40   22 38404  M  KASBE HARSHAL BIJAY             44.00   23 41444  M  REGUNTHA RUSHABH RAJU           43.60   24 38842  M  MHETRE GANESH UMESH             43.09   25 49264  F  CHOURE MONALI ASHOK             42.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41351  F  MACHHA GAYATRI SHRINIVAS        50.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45692  F  KADAM SHRUTIKA UMESH            45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41776  M  BHALERAO ROHAN DINESH           81.80    2 48219  M  KERKAR RAMCHANDRA ASHOK         80.55    3 45953  F  GURAV DIPTI DIPAK               78.73    4 45642  M  GAIKWAD ANIKET DILIP            78.20    5 41552  F  KOKATE ANUJ ANIL                76.00    6 48218  M  RAMPURE HEMANTKUMAR PANDIT      75.64    7 42909  M  AKOLKAR NILESH DINESH           75.64    8 38811  M  DEVKULE SHUBHAM HANUMANT        75.20    9 45580  M  RATHOD RAHUL MADAN              74.55   10 45690  F  MAKVANE PREETI JOHN             74.18   11 40779  M  TAMBE ANIKET DATTATRAY          73.60   12 45613  F  PARDESHI RENUKA SURENDRA        73.45   13 38833  M  PAWAR SWAPNIL MUKESH            73.09   14 45577  M  JOGDAND HANUMANT BABASAHEB      72.91   15 38847  M  JADHAV NILESH NIRANJAN          71.80   16 47106  F  SHINDE JYOTI SATWAJEE           71.64   17 45969  F  KHILARE AJITA SURESH            71.45   18 38817  M  TAYDE PRASHANT PANDIT           70.80   19 38671  F  HOGE SEEMA KUNDLIKRAO           70.40   20 38834  M  PAWAR LOKESH MUKESH             70.18   21 45627  F  BHAMBURE PAYAL AVINASH          69.40   22 38932  M  WAGHMARE SHUBHAM DIPAK          69.00   23 45579  M  DESHMUKH NIKHIL SUHAS           69.00   24 36799  F  DHIDE MAYURI VIJYA              68.80   25 41453  M  NISTANE RAHUL RAJU              68.55   26 45606  M  HIRAVE NAGSEN ANIL              68.40   27 39994  F  GAIKAWAD SANCHYANEE RAMESH      68.20   28 45651  F  BAGUL JAYSHREE SURESH           68.00   29 45985  M  CHIVANTE KISHOR BIBHISHAN       67.80   30 36424  M  CHAVAN DASHRATH DATTATRAYA      67.80   31 42126  F  RAIKAR KAJAL DEEPAK             67.80   32 45987  M  NAWALE GAURAV KISAN             67.60   33 36853  F  JADHAV POOJA DILIP              67.60   34 46152  F  RAUT VIDYA BABAN                67.27   35 45612  F  PARDESHI TEJASHREE TULASHIDAS   66.80   36 41716  M  UDHAN PRAKASH LAXMAN            66.80   37 45525  F  CHAVAN MINAKSHEE MANA           66.80   38 36675  M  SHAIKH MUZAMMIL AHMED           66.80   39 35577  F  WAGHMARE ANKITA AJIT            66.40   40 49813  F  KAMBLE ASHWINI ASHOK            66.36   41 35520  M  KOTWAL SAMEER VIJAY             65.82   42 45968  F  SONAWANE KOMAL SANTOSH          65.27   43 49443  M  JADHAV MOHIT RAVINDRA           65.27   44 36008  F  VATARE PRACHI CHANDRAKANT       64.60   45 38816  M  WAGHMARE KRUSHNA SUBHASH        64.00   46 41454  M  KOREKAR PRAJVAL SUHAS           63.80   47 36403  M  KADAM ASHISH ANIL               63.80   48 45589  F  JADHAV ARATI BHARAT             63.80   49 35204  F  RAWADE PRANITA RAJENDRA         63.64   50 38653  M  JAGTAP HARISH DEVIDAS           63.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, BABAJAN CHOWK                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 46006  F  SHINDE AISHWARYA LAXMAN         63.60   52 36360  F  RAJPUT LAXMI RAVINDRASINGH      63.45   53 45569  F  GAWAS MINAKSHI LAXMAN           63.40   54 45598  M  GARUD HRISHIKESH DASHRATH       63.40   55 45681  M  AAVCHITE AJIT TUKARAM           63.27   56 45682  M  AMBAVNE GANESH SUNIL            63.09   57 35576  F  SAKPAL HARSHA RAJESH            62.91   58 35537  F  MAKAR KIRTI MALHARI             62.80   59 49856  M  TILEKAR KARAN BAPU              62.73   60 41431  M  KHUNTE KUNAL SURYAKANT          62.73   61 41434  F  MADIWAL PRASHANT BASAVRAJ       62.40   62 38214  F  KADAM RINA REVANSIDDH           62.36   63 41342  M  PAWALE SURAJ MARUTI             62.36   64 46830  M  CHOUDHARY UDAY BALASAHEB        62.20   65 38820  M  KAMTHE SUMIT SURYAKANT          61.80   66 45575  M  MORE AKSHAY KHUSHALRAO          61.64   67 40658  F  BHINTADE VANITA VILAS           61.60   68 36283  M  KAD AJIT ANIL                   61.40   69 38560  M  SHAIKH VASHEEM MASTAN           61.27   70 45602  M  SHAIKH AMIR SHABBIR             61.27   71 38645  M  SHAIKH SALMAN AMINSAB           61.27   72 38994  F  KALE ROHINI PANDHARINATH        61.00   73 38715  F  BIDKAR AKSHATA ARUN             60.91   74 36811  M  GAIKWAD AMAR SUBHASH            60.73   75 37094  M  KHENAT SHANTANU PRAKASH         60.60   76 38853  M  KASBE TEJAS YUVRAJ              60.60   77 45502  F  GAIKWAD SANYOGITA RAVINDRA      60.40   78 36007  F  PARHAD NIKITA VIJAY             60.36   79 43434  F  KAMBLE SHOBHA GORAKH            60.36   80 37085  M  PAWAR DNYANESHWAR DATTATRAYA    60.20   81 49646  F  KAMBLE SANGITA ANKUSH           60.20   82 36769  F  JADHAV PRANALI GOPAL            60.20   83 38814  M  PANSARE SWAPNIL RAMESH SUMAN    60.18   84 38807  F  KAMBLE NIKITA SHANKAR           60.00   85 45570  F  SHANDGE SONAM DATTA             60.00   86 48277  M  GAIKWAD RUSHIKESH NANASAHEB     60.00   87 45592  F  TELANG SHIVANI MANOJ            60.00   88 45962  F  SHAIKH MUSKAN MHEBOOB           60.00   89 45597  F  GAIKWAD YUGANDHARA PANDIT       60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M034) DHANESHWAR H SCH & JR COLLEGE, DHANORI ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38979  M  GAIKWAD ROHAN DHANARAJ          61.64    2 46004  F  SARODE PRATIKSHA DEVIDAS        60.00    3 45608  M  MISAL MAHESH SHIVAJEE           58.00    4 46613  F  SHINDE AYESHA CHANDRAKANT       58.00    5 40848  F  DIVEKAR CHAITRALI RAMDAS        57.60    6 46655  M  TINGRE KUNAL SATYAWAN           56.60    7 41547  M  TINGRE SHUBHAM DATTATRAY        54.80    8 47040  M  GARJE YOGESH LAXMAN             54.60    9 46761  M  SHAIKH DAUD BADSHAH             53.27   10 46571  F  MOHITE PRIYANKA BANKAT          51.80   11 46928  M  GAIKWAD PRAFUL ANIL             51.00   12 38529  M  KHADE ASHISH SHIVAJI            50.40   13 46649  F  WAGHMARE AAKANKSHA ANIL         50.00   14 35108  M  SAYYAD ALTAF HASAN              49.60   15 40610  M  CHAVAN VIVEK RAM                47.40   16 36418  F  PAWAR KOMAL ANIL                47.00   17 46997  M  BHUSARE SARTHAK TANAJI          46.40   18 46769  M  NIMBALKAR ROHIT MANGESH         45.82   19 41553  M  HARGUDE KAILAS KISAN            45.82   20 43623  M  SAYYED WASIM HAMID              45.80   21 46795  F  BALADHE PRAJAKTA UTTAM          45.20   22 46094  M  GAIKWAD KAPIL SATISH            44.60   23 46969  F  LOKHANDE APEKSHA PRASHANT       43.40   24 36573  M  SHAIKH SAKIB HATI               42.18   25 45460  F  SAYYAD JAHIN ASIF               41.60   26 46588  F  RATHOD PRIYANKA SIDDHU          41.45   27 41706  F  BHORKADE PALLAVI MALAPPA        41.00   28 35283  M  GAIKWAD MAYUR RAMDAS            40.60   29 49885  M  CHOUDHARI SURESH LUMBARAM       39.60   30 41355  F  KUDAVE DIKSHA GAUTAM            39.40   31 49773  M  PATHARE VISHVANATH KISAN        39.09   32 46985  F  PARATHE KOMAL VASANT            38.20   33 45565  F  AMBAD AARTI BIBHISHAN           38.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47182  F  GARUD MANISHA MANOJ             61.60    2 39455  M  CHAVAN MAYUR MAHENDRA           60.18    3 47035  M  KHANDARE AKSHAY NARAYAN         60.00    4 46764  M  KSHETRE AKSHAY SUSHILA          58.80    5 47113  M  SHINDE KAMLESH SANJAY           58.60    6 47177  F  KAMBLE NEHA DATTATRAY           58.60    7 38689  M  SHINDE PRALAAD KANTILAL         57.80    8 40500  M  SHINDE VEDANT SANDEEP           57.60    9 47114  M  RANDHIR ANIKET NITIN            57.40   10 37641  M  CHAVAN AKSHAY GOVARDHAN         57.09   11 38965  M  BANSODE GAURAV VIJAY            57.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35530  M  JOSHI AKASH LAXMAN              53.60    2 36861  M  ASAWALE AKASH DATTATRAY         50.20    3 46966  F  CHAVAN BHARATI SURESH           49.20    4 47059  F  LADAKE YOJANA SHANKAR           39.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47042  F  MANE SHWETA VITTHAL             61.27    2 46762  M  KAMBALE RAJAN SHRIKANT          60.00    3 38528  F  PAWAR GOURI MANOHAR             58.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46776  F  KAUTKAR AARTI ASHOKRAO          61.60    2 46706  M  SAKHARE ASHITOSH PARASHURAM     61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46959  F  DEOKAR SNEHA VIJAY              45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46847  F  SHAIKH SAJIYA USMAN             59.00    2 46973  F  PARDESHI PRATIKSHA PRAKASH      58.60    3 46853  F  RAO HARSHADA PREHLAD            58.00    4 46569  F  MALI KOMAL VIJAY                57.82    5 46734  M  DEVE JAYESH SUNIL               57.80    6 47142  M  KATARE YOGESH SATISH            57.20    7 46576  F  BHALEKAR BHAVANA NANDKUMAR      57.20    8 37777  F  GAIKWAD POOJA ASHOK             57.00    9 46568  M  MALI SANTSOH VIJAY              55.82   10 47184  F  PARDESHI ARATI KAILASH          55.60   11 36512  M  SHINDE SOURABH VIJAY            54.60   12 46843  M  KALE VAIBHAV MURLIDHAR          53.45   13 39758  M  HIWARKAR AKASH MAHADEO          53.20   14 41715  M  CHOUDHARY ASHOK MULCHAND        53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47066  M  TEKE OMKAR ANAND                57.20    2 38722  F  TATPUJE SONALI ANKUSH           55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M035) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47001  F  CHAVAN SNEHAL AJIT              76.36    2 45943  M  SUNGAT SHIVSHANKAR LAXMAN       74.73    3 46873  F  RAWATE VEDAVATI RAM             71.60    4 46890  F  BARDIYA SADHANA SURESH          71.40    5 46715  M  MORE AKSHAY TUKARAM             69.80    6 46718  F  WAYDANDE GAYATRI DEEPAK         66.91    7 38737  F  KHARAT ISHA SUNIL               66.60    8 35842  F  SAWANT ANUJA ASHOK              66.40    9 45851  F  KHANDALE NIKITA SURESH          66.00   10 46975  F  SHAIKH TARANNUM MUSTKIM         66.00   11 46729  F  MULE PRIYANKA BIBHISHAN         65.00   12 46563  M  GADE ABHIJEET PANDHARINATH      65.00   13 38680  F  VARMA SHALINI JUGARI            64.91   14 38566  M  KHANDEKAR RAHUL SANJAY          64.80   15 45883  M  SHINDE NEHAL ROHIDAS            64.80   16 46685  M  SAYYED SOHEL DILAWAR            64.73   17 46722  M  SATPUTE DEEPAK PRAKASH          64.55   18 47135  F  TATIYA RUCHITA VIJAY            64.20   19 46781  F  DHAINJE SAKSHI MAHENDRA         64.00   20 40499  M  SHELKE RUSHIKESH GANPAT         63.80   21 47076  F  AMATE KOMAL SOMNATH             63.80   22 47110  F  JADHAV AMRAPALI                 63.60   23 38973  M  SHINGAVI AKASH SUNIL            63.60   24 46606  M  KAKADE ANIKET ROHIDAS           63.45   25 36468  F  PAWAR RUTUJA ANKUSH             63.40   26 46634  F  KHANDVE SHWETA NIVRUTTI         63.00   27 38726  M  PANDIT AKASH PRITAM             63.00   28 38708  M  BHOSALE PRATIK JALINDAR         63.00   29 46635  M  KHANDVE AKSHAY BALASAHEB        62.80   30 47179  F  TELI PALLAVI NARENDRA           62.73   31 38899  M  JANRAO GANESH SAHEBRAO          62.60   32 38521  F  VAIDYA NIKITA ANIL              62.40   33 47064  M  GOSAVI KIRAN ASHOK              62.36   34 46186  M  HOGE VISHNU PANDURANG           62.20   35 37552  M  MAWALE SOHAM VASANT             62.18   36 38694  M  JAGTAP SHUBHAM SHANTARAM        61.82   37 38874  F  KALE BHARTI BALASAHEB           61.82   38 46614  M  SHINDE VRUSHABH ANIL            61.80   39 46733  F  RAO RESHMA RAJU                 61.64   40 46732  F  RAO RESHMA RAJU                 61.64   41 46832  M  KADAM RASIK MOHAN               61.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M036) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40008  F  GAIKWAD PREETI NANDKUMAR        41.60    2 38867  M  KAMBLE SHUBHAM SAGAR            41.20    3 46886  M  KASBE AKSHAY JANARDHAN          40.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M036) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46710  F  WADAL NIKITA VYANKTESH          40.36    2 46716  F  CHAVAN RAJASHREE DHAU           38.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M036) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46864  M  TAPKIR NISHANT CHANDRAKANT      65.80    2 40304  F  JADHAV PALLAVI SANJAY           64.40    3 46662  F  KHANDAVE TANUJA MOHAN           64.00    4 46738  M  ANGRAKH VILAS KAILAS            63.80    5 38877  F  KHARAT NEHA RAMESH              61.80    6 41595  F  MALYALKAR GAYATRI SHANKAR       61.27    7 46616  M  SHINDE AKASH SUNIL              61.00    8 40937  M  SHINDE OMKAR GANPAT             61.00    9 47134  M  GAIKWAD AJAY BABAN              60.00   10 47140  M  CHAUDHARY DINESH KALURAM        59.45   11 46778  M  KHIRID RUSHIKESH SUNIL          58.80   12 38515  M  GODSE AKSHAY PRAKASH            58.36   13 47020  M  GAVHANE AJAY MURLIDHAR          58.20   14 41686  M  GUMATE SHRIKANT NILANNA         58.00   15 38508  M  VARAK SANDEEP SHUBHANGI         58.00   16 47147  M  MORE SATISH SHANTARAM           57.82   17 46783  F  PAWAR SUNITA TULSHIRAM          57.80   18 38537  F  BHALERAO JYOTI BALASAHEB        57.80   19 38615  M  BHOSALE AKSHAY SHIVAJI          57.40   20 45556  M  GAYKHE PARAG MURLIDHAR          57.40   21 46694  M  BEDKUTE DAYANAND SANJAY         57.27   22 35471  F  YADAY KAVITA LAXMAN             57.20   23 47173  F  DHIWAR GEETANJALI RAJENDRA      56.80   24 47034  M  CHALWADI PRAKASH PRABHU         56.80   25 39423  M  WALKE SHUBHAM SANTOSH           56.60   26 46989  M  SHINDE AKSHAY PRABHAKAR         56.60   27 47102  M  GUNJITE SANTOSH GOVIND          56.40   28 46693  F  DESHMUKH SHARADA SHARAD         56.20   29 45959  M  KURLE SWAPNIL SURESH            55.82   30 46947  M  KHANDAVE RAJENDRA NAVANATH      55.60   31 38518  M  JADHAV PRAKASH VILAS            55.00   32 46559  M  KHANKAL SWAPNIL BALU            54.60   33 46740  F  MANE NIKITA RAJU                54.55   34 38734  M  JOGDANDE GAUTAM RAJU            54.40   35 47061  F  BHORKADE SONAL DATTA            54.20   36 38859  M  SAYYAD AMIR JAINUDDIN           53.82   37 46993  F  KAPSE ASHWINI BHAGWAN           53.80   38 46548  M  KAKADE PRATIK ANNA              53.80   39 47143  F  BHOSALE NIKITA BALASAHEB        53.60   40 38972  M  KANDALKAR ANIKET ASHOK          53.60   41 46615  M  CHAVAN YOGESH PRATAP            53.20   42 40946  F  SASANE ASHWINI KUNDLIK          53.20   43 45928  M  CHAVAN RAHUL SASHIKANT          53.20   44 47093  F  PALASKAR SNEHA DNYANESHWAR      53.09   45 38511  F  NIKALJE SONALI MITHU            53.00   46 38940  F  GAIKWAD TRUPTI AJAY             52.91   47 46815  M  ABHYANKAR MANISH VINAYAK        52.80   48 46906  F  PAWALE SHUBHANGI SURYAKANT      52.73   49 46984  F  SHINGARE SAYALI PRNDURANG       52.18   50 47092  F  KAMBLE JYOTI BALIRAM            52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M036) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 46824  M  MHASKE ASHUTOSH SOMNATH         51.80   52 36745  F  KAMBLE SONALI GURUBA            51.80   53 38876  F  APTE SONIYA SANJAY              51.20   54 47012  M  RATHOD SAGAR HIRA               51.00   55 46898  M  MULANI ASLAM DILAWAR            50.91   56 46921  F  RATHOD NEELAM LAXMAN            50.80   57 46816  M  THOMBARE SHUBHAM JAGANNATH      50.80   58 49407  F  SONAWANE VIJAYA GANESH          50.80   59 46674  F  KOPREKAR PRAJAKTA MUKUND        50.80   60 49913  M  NALAWDE KAUSHAL RAJESH          50.73   61 38510  M  SAYYAD SHAHARUKH SALIM          50.60   62 46741  F  SUTAR SAPNA SIDDHU              50.55   63 46664  M  MANIYAR SOHEL KASAM             50.55   64 47071  M  SABLE NIKHIL RAVINDRA           50.20   65 46725  F  KAMBALE KADAMBARI DADAN         50.00   66 35543  M  GAIKWAD OMKAR KAMALAKAR         50.00   67 47011  M  CHAVAN YASHVANT RAMESH          49.82   68 42432  F  NIVANGUNE MEGHNA LAKSHMAN       49.80   69 46793  M  GAIKWAD VASU SUNIL              49.45   70 46813  M  WAGHMARE VISHAL MITTHU          49.40   71 38720  F  WALHEKAR NISHA TIRUPATI         49.20   72 47181  F  KAMBLE PREMA VITTHAL            49.20   73 46587  M  CHALWADI RAVI BASAVRAJ          49.09   74 46739  F  DIXIT AMBIKA RAVINDRA           49.09   75 38706  M  CHOUDHARI AJIT YUVRAJ           49.00   76 42431  F  PADWAL SWATI NATHU              48.91   77 47138  M  WAGHARI GOVIND GOPAL            48.80   78 43286  M  EKANDE UMESH DNYANESHWAR        48.80   79 46731  M  KHAN MAHAMMADALI SHEARALI       48.73   80 46961  M  RAHUL SUNIL PAWAR               48.40   81 35502  M  KAMBLE SHEKHAR DASHRATHA        48.40   82 35211  F  OVHAL POONAM RAM                48.40   83 46763  M  SAYYED IRSHAD ILAHI             48.36   84 46573  M  AOUTI DHANARAJ SANJAY           48.36   85 46955  M  LONKE AMOL MAHESH               48.20   86 36574  M  JIREKAR ABHISHEK SATISH         48.18   87 47032  F  BORKAR SAYALI MANOJ             47.82   88 46850  M  JAGTAP ANIKET BALASAHEB         47.80   89 47192  M  DEVRAM VINOD HARI               47.64   90 46835  M  TOPE SWAPNIL BAPU               47.60   91 47115  M  GURAV RAJENDRA SUNIL            47.40   92 47944  M  KADU OMKAR VIJAY                47.27   93 38522  M  PAWAR HARISH PREM               47.27   94 46754  F  MAHAJAN SONALI BHIMASHANKAR     47.00   95 46114  M  MALKUNAIK OMKAR SUNIL           46.80   96 46831  M  MORE SIDDHARTH RAJU             46.73   97 43857  M  BONDRE SUNNY SURESH             46.73   98 47139  M  WAGHESHREE AJAY VINOD           46.60   99 46708  M  LOKHANDE MILIND SANJAY          46.55   100 47075  F  NARAWADE RADHA DEVIDAS          46.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M036) GENBA SOPANRAO MOZE H SCH & JR COLL, YERWADA                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 46792  M  MAGAR SUNIL BHIMRAO             46.20   102 38698  F  WAGHMARE NIKITA KAILAS          46.20   103 46962  M  SAVANT RUSHIKESH APPA           46.20   104 47029  F  UKEY HARSHDA SHEKHAR            46.00   105 38855  F  CHALWADI SONALI PARVATI         45.80   106 49442  M  BIDLAN MANDAR GOPAL             45.60   107 46789  M  DAGADE SACHIN RAOSAHIB          45.60   108 46135  M  SAKA SAGAR SOMNATH              45.45   109 47193  M  MANYAR ASIF AZIM                45.40   110 45607  M  NIMJE AAGATYA DNYANESHWAR       45.20   111 47016  F  KAKDE AARATI BARKU              45.20   112 47014  F  BHINGARDIVE SNEHA GOPAL         44.55   113 47194  M  GAIKWAD RUSHIKESH RAHUL         43.80   114 36672  F  SHINGE LAXMI BALLAPPA           43.80   115 37077  M  BALLAL LAXMAN SURESH            43.20   116 35467  M  DAHIBHATE MANOJ RAMBHAU         42.91   117 36708  F  SOLKAR SWATI BABAN              42.60   118 35504  F  GARUD SUREKHA RAJU              42.60   119 48502  M  SWAMY PRADEEP KARTIK            42.20   120 46373  M  HAGRE CHAITANYA DIVAKAR         41.82   121 46552  F  TARAPUR RAMA BASSAPA            41.80   122 35245  F  KADAM JYOTI ANIL                41.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M037) SHRI PANDHARINATH / ANNASAHEB PATHARE JR COLLEGE             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46869  M  BORUDE SHUBHAM PANDURANG        63.40    2 46580  F  GAIKWAD LSTHER ARUN             63.40    3 39609  M  MORE ROHIT RAJU                 62.80    4 38610  M  GAIKWAD ANIKET SUBHASH          61.09    5 41354  F  CHAVAN PRANYA SUDHAKAR          60.20    6 47101  F  LUNAVAT RAKSHANDA ANIL          60.00    7 46770  M  POTE DHARMRAJ SUBHASH           59.20    8 40202  F  SOMVANSHI POOJA VIJAY           58.80    9 40117  F  JADHAV KOMAL SANGITA            58.80   10 46579  M  GAIKWAD SANDESH NITIN           58.20   11 47053  F  PANDIWALE RUSHIKESH HANUMANT    57.80   12 45923  M  SHAIKH FAIZ FEROZ               57.60   13 46768  M  PISAL SAGAR HANUMANT            57.40   14 41132  M  BHARATE AKASH KAKASAHEB         57.27   15 46891  F  SHIRSATH SULBHA RAJU            56.91   16 41602  M  PAWAR VINOD BHAWARLAL           56.60   17 40171  M  PATHARE MAYUR ASHOK             55.60   18 49841  F  AWATADE MADHURI SUNIL           54.80   19 40095  F  SHEWALE RUPALI DNYANESHWAR      54.40   20 46696  M  MALAV AMIT RAJU                 54.40   21 45957  F  ANKALAGI GEETA VIDYADHAR        53.45   22 47200  F  DHALWALE NISHA TULSHIRAM        53.27   23 36301  F  JOSHI AKSHADA AVINASH           52.60   24 40412  M  AUATADE MAYUR ANIL              52.60   25 46790  F  ADAGALE AISHVARYA BAPU          52.40   26 37060  M  MULE KIRAN SANJAY               51.00   27 36013  F  CHOUDHARI ARATI YUVARAJ         50.80   28 40348  M  SHINDE RAHUL PRADEEP            50.00   29 46703  M  SALUNKHE GANESH SANJAY          49.40   30 38563  M  GALANDE CHAITANYA RAVINDRA      49.20   31 46583  M  KHAN RAFIK IQBAL                49.00   32 41223  M  SHEDGE OMKAR SANTOSH            48.73   33 46779  F  GAIKWAD ANKITA MAHENDRA         48.20   34 49511  M  NAWALE SUMIT SHAHAJI            48.20   35 38873  M  MULIK SHANTANU VAMAN            48.00   36 41205  M  SHINDE SAHIL SHIVAJI            47.00   37 38974  M  PAIGUDE RITESH SHIVAJI          47.00   38 41362  M  KATKAM AKSHAY PURUSHOTTAM       46.60   39 40343  M  MULLA SHAHRUKH KADIR            46.60   40 40305  F  NIKALJE PREETI SHAMRAO          46.40   41 46659  M  NILOGI SHIVRAJ CHANDRAKANT      46.00   42 41112  M  BADGUJAR ANIRUDHA ARJUN         45.40   43 49817  F  SHINDE SNEHA PRAKASH            45.40   44 36379  M  BHISE AKSHAY RAMDAS             45.00   45 40355  M  WAGHMARE MAHADEV GOKUL          44.80   46 38561  M  SHRIGIRI RUPESH SHYAM           44.55   47 37185  F  BHOSALE JAYMALA VISHNUNATH      44.20   48 41433  M  DHOTRE ABHIJEET PRAKASH         44.20   49 35202  M  SHINDE SHUBHAM VITTHAL          44.18   50 41168  M  SHAIKH ARBAAZ MATEEN            44.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(M037) SHRI PANDHARINATH / ANNASAHEB PATHARE JR COLLEGE             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 46134  F  YANGANDUL KALPANA RAJU          44.00   52 43842  M  MULGE VAIBHAV DEVENDRA          43.82   53 40344  F  BHANDARI VAISHALI HANUMANT      43.80   54 36437  M  CHOUDHARI KARTIK RAVINDRA       43.60   55 40726  M  JAGADE ABHISHEK DNYANESHWAR     42.00   56 36980  M  KHUNTE OMKAR RAMCHANDRA         41.80   57 45318  M  NIMBALKAR AVINASH DILIP         41.00   58 35285  M  SHAIKH SOHEB FAKIR              40.91   59 38526  F  JAUNJAL PALLAVI BHAU            40.80   60 36274  M  BANNE BHIMASHANKAR SHIVSHARAN   40.00   61 49865  M  NAIKNAVARE TEJAS NAGANATH       39.09   62 36973  M  WADEKAR SHIVRAJ ARJUN           38.55   63 46133  F  YANGANDUL ARCHANA RAJU          38.00   64 47090  M  MARAL GANESH TANAJI             37.17   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M038) DR AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS, NANA PETH           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35491  M  MUNGALE ANIL CHANDRAKANT        36.80    2 38913  M  MUJMULE NARAYAN MANIK           36.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M038) DR AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS, NANA PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48278  F  HUNDEKARI AFREEN DASTAGIR       63.60    2 41904  M  SHAIKH TOUSIF SHAKUR            60.00    3 35512  M  GAIKWAD SHUBHAM BALU            56.55    4 45956  M  SHAIKH ASIF AHMAD               56.20    5 38538  M  KAMBLE SAMEER SARDAR            55.82    6 35225  M  KAMBLE SWAPNIL NAMDEV           55.09    7 36455  M  DHAGE ANIKET DILEEP             55.00    8 38838  M  GUND CHETAN DNYANESHWAR         54.40    9 48223  M  KAMBLE KARAN BHARAT             54.36   10 36851  F  DHAWARE JYOTI MUKUND            53.64   11 45644  F  PARDHE SHALU GANESH             53.45   12 49446  M  CHATUR AKSHAY BALASAHED         53.40   13 41415  M  LONDHE GAURAV BAPU              53.09   14 45396  F  HARGANE KOMAL SHANKAR           52.40   15 36488  M  KADAM SHRIKANT YALLAPPA         52.40   16 40161  M  RAWAL SAGAR JAYANTILAL          51.80   17 36508  F  KENDALE VINAYAKI JAYASHRI       51.80   18 41414  M  BAHULE SAGAR BHATRU             51.40   19 45585  M  GAIKWAD DIPAK MARUTI            51.40   20 36852  F  DHAWARE UJWALA DATTATRAYA       51.27   21 35555  M  SHAIKH RAJJAK DILAWAR           51.20   22 46370  F  SHINDE DHANASHREE RAJKUMAR      51.00   23 42092  F  CHAVAN KAJAL SHUKRACHARI        50.80   24 41656  M  POUL AKSHAY YUVRAJ              50.55   25 35904  F  MOHOL MANGAL VIJAY              50.40   26 45686  M  MHASKE DEEPAK ANIL              50.20   27 38751  F  CHAVAN PRADNYA PRAVIN           49.60   28 45555  M  SHAIKH IMRAN RAJJAK             49.45   29 47077  M  BHOITE AMAR GANESH              49.09   30 49816  M  SIDDIKEE SHARUKH AHMAD          48.60   31 43399  M  SALEKAR DEVENDRA UMESH          48.60   32 38646  F  ADHAV PRIYANKA VISHNU           48.40   33 40749  M  BARNE ABHISHEK KRISHNA          48.36   34 43161  M  KHOSE PRADUM SHIVAJI            48.18   35 42195  M  BILIANGADI MANGESH SUBHASH      48.18   36 37148  M  KAMBLE AKSHAY VIJAYKUMAR        48.15   37 42991  M  KANTE RAJ JAGANNATH             47.80   38 45993  M  TOTE OMKAR SURESH               47.60   39 41438  F  SURAWASE KIRAN NIVRUTTI         47.40   40 36597  F  RANKHAMBE ASWINI AMRUT          47.40   41 40197  F  SASMAL MONALI BIRENDRA          47.20   42 40478  F  GIRI POOJA SURESH               46.80   43 45562  F  SHAIKH SIMRAN ISMAIL            46.80   44 46444  M  KANGUDE DATTATRAY BHARAT        46.73   45 43405  F  CHANDANSHIVE PRIYANKA BHARAT    46.60   46 45639  M  SONAWANE ATUL SUDIN             46.60   47 38848  M  KORE AVINASH NARAYAN            46.00   48 43116  M  MAHADIK SURAJ SHANTARAM         45.60   49 45654  M  SHAIKH SAIFALI BASHIR           45.60   50 35655  M  PADWAL AKSHAY SADASHIV          45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M038) DR AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS, NANA PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45996  M  TIGOTE CHAITANYA ANIL           45.40   52 40387  F  PORE PRIYANKA GANESH            45.09   53 41941  F  SHIVALE MAYURI MANOHAR          45.00   54 41262  F  SHEWALE PRIYANKA KAILAS         45.00   55 36259  M  GHONGADE SURAJ JAGANNATH        45.00   56 43322  M  KADAM ABHISHEK SURESH           44.40   57 45694  M  SHAIKH SADIK SALIM              44.36   58 44984  M  KUKARNI GAURAV SHASHIKANT       44.36   59 37114  M  CHOUDHARI TANAJI PRAKASH        44.20   60 35557  M  KANK BIPIN KISAN                44.00   61 42482  F  GAIKWAD POURNIMA UTTAM          44.00   62 45614  M  JADHAV PRATIK PRAKASH           43.60   63 41424  M  MHETRE GANESH SANTOSH           43.45   64 36548  M  DABHADE DNYANESHWAR GUIAB       43.09   65 41420  M  SHETTY PRAKASH SIDHARAM         43.00   66 46167  M  SHEWALE NIKHIL GAUTAM           43.00   67 37380  M  KALSHETTY SACHIN GURULINGAPPA   42.80   68 38542  M  PAWAR GANESH SHANKAR            42.73   69 35883  M  SALVE SWAPNIL BHAU              42.73   70 45305  M  UBHE MAYUR RAMBHAU              42.60   71 41241  M  KAKADE VIRAJ SHIV               42.60   72 36578  M  LOHKARE ROHIT SANJAY            42.60   73 42687  M  KADUDESHMUKH VIJAYRAJ SANTOSH   42.60   74 45729  M  KELGANDRE AMOL VISWANATH        42.55   75 42824  M  MORGAJE AKSHAY HANUMANT         42.40   76 46184  M  YADAV AKASH SHYAM               42.40   77 48603  F  SHEDGE RAJSHREE SANJAY          42.18   78 43345  F  RAJGURU UTKARSHA RAJU           42.18   79 41581  M  YENEGURE SURAJ CHANDRAKANT      41.82   80 47858  M  KALE MANDAR UMESH               41.64   81 38950  M  MHASKE SAGAR ANIL               41.64   82 38664  M  PAWAR MAHADEV PRAKASH           41.64   83 35621  M  MHASKE RAKESH SURESH            41.09   84 42500  M  SHAIKH ARBAZ FIROZ              41.09   85 40804  M  DESHPANDE SHRIDHAR RAJENDRA     41.00   86 43181  M  SHAIKH SAMIR YASIN              40.80   87 38700  M  KAMBLE ADITYA RAJESH            40.80   88 35430  M  TIKATE ANIKET ISHWAR            40.80   89 35139  M  BHOSALE AKSHAY RAGHUNATH        40.60   90 40912  M  TAMBAT SHUBHAM RAVINDRA         40.20   91 43400  M  LOMTE NARENDRA HANUMANTRAO      40.00   92 45863  M  RAYARIKAR NITIN KIRAN           39.64   93 42753  M  SAGAR HEMANT DNYANESHWAR        39.60   94 35274  F  KURESH MAHGAL ANNARAY           39.60   95 38850  F  OVHAL KAJAL ROHIDAS             39.40   96 40743  M  PHADKE SHUBHAM BHARAT           39.20   97 35663  M  VALMIKI RAHUL BABALU            39.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M039) DR AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS, NANA PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46355  F  KADAM PALLAVI NANDU             68.80    2 47562  M  GAIKWAD UMESH RAMESH            61.82    3 35935  M  OVHAL PRAKASH GAUTAM            58.60    4 36006  M  KALBHOR PRASAD LAXMAN           57.80    5 36071  M  SHAIKH MEHBOOB RAFIC            57.00    6 49666  F  BHISE RAJSHREE SURESH           53.80    7 40040  M  CHAVAN RAKESH BIPIN             53.20    8 48291  M  UBHE KUNAL LAHU                 52.20    9 37500  F  KHANDAGALE ARCHANA HARI         51.60   10 41145  M  JOSHI AKSHAY PANDHARINATH       51.20   11 40969  F  MARNE AKSHADA RAJU              50.80   12 35664  M  LOYARE SURAJ SHANKAR            49.00   13 43356  F  TOPE MEGHA DATTATRAY            48.40   14 41709  M  MORE ASHUTOSH SANTOSH           48.20   15 44075  F  SHAIKH SHAINE NASIM             48.15   16 40209  F  SHAIKH SANA FARUK               47.80   17 45588  M  SAYYAD ARBAZ MUSA RASIDA        46.00   18 46060  F  FARAD KAJAL ANITA               46.00   19 49737  M  PALASKAR RAJESH LAKSHMAN        45.20   20 48292  M  MALPOTE HANUMANT RAMBHAU        45.20   21 38516  M  MERWADE ABHISHEK SHAMBHU        44.60   22 48436  F  SHINDE POOJA RAMESH             44.00   23 49522  M  BHOSALE ROHAN KAILAS            42.20   24 45603  F  ADAGALE AKSHATA PRALHAD         41.27   25 36689  M  KHATAPE MAHESH SURESH           39.82   26 45617  M  MATERE KUNAL GANESH             39.60   27 47028  M  MURABBI AMIR MOHMMADHAJI        39.00   28 49448  F  TODMAL GAURI LAXMAN             38.73   29 41015  M  MADGE RITESH SOMNATH            38.20   30 44987  F  WADKAR PRIYANKA RAVINDRA        38.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M040) RAJA DHANRAJ GIRJI H SCH & JR COLL, RASTA PETH               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43229  F  SONAWANE PRANALI SUDHIR         40.80    2 41408  F  SAKATE SHUBHANGI SURESH         38.00    3 44518  M  GAIKWAD AKASH ACHUTRAO          37.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M040) RAJA DHANRAJ GIRJI H SCH & JR COLL, RASTA PETH               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38572  M  PUJARI SURYAKANT NAGANNA        41.20    2 38547  M  BIDKAR SUMEET BABURAO           41.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M040) RAJA DHANRAJ GIRJI H SCH & JR COLL, RASTA PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41307  M  SHAIKH SALMAN USMAN             66.40    2 38885  F  BIDKAR AMRUTA GANESH            60.60    3 38575  M  AMBAVALE ADITYA BHARAT          60.00    4 35241  M  NALGE TUSHAR HARISHCHANDRA      59.20    5 46844  F  GAIKWAD SNEHAL ISHWAR           58.91    6 38661  M  KOKANE RUSHIKESH BALASAHEB      57.82    7 40043  M  AMBEKAR OMKAR BALASAHEB         57.80    8 38828  F  MORE PRANITA VITTHAL            57.60    9 38591  F  BENDKALE POONAM SADANAND        57.40   10 43017  M  GAIKWAD SIDDHARTH JITENDRA      56.20   11 36255  M  MORE SHUBHAM JAYSING            56.00   12 43219  M  KHOT ABHISHEK SHAMARAO          55.40   13 36160  M  KUNJIR PRAMOD EKNATH            55.27   14 45700  M  SHIWAR SHUBHAM SAKHARAM         55.00   15 47796  M  ROMAN SAGAR DATTATRAY           55.00   16 40199  M  MANE SANDIP TULSHIDAS           54.60   17 35961  M  PHATAK NAVNATH KISAN            54.55   18 47141  M  SHELKE PRATIK CHANDRASHEKHAR    54.40   19 35582  F  SHEIKH SAKINA MAJITA            54.20   20 45952  M  KAMBLE KAMBLE MADHAV            54.20   21 36892  F  GAIKWAD SHITAL CHANDRAKANT      54.20   22 45691  M  KADAM RUSHIKESH UMESH           53.80   23 41979  F  JOGDAND ASHWINI RAJESH          53.80   24 45405  F  LOKHANDE SANSKRUTI ARUN         53.00   25 40557  F  HABIB NIKITA VITTHAL            52.80   26 38637  M  HARPALE SHUBHAM ANIL            52.80   27 41907  M  KAKADE SWAPNIL RAMESH           52.80   28 42777  F  KAMBLE PATACHARA PRANALI        52.80   29 35329  M  PUTTI KIRAN RAMESH              52.73   30 38658  F  MARNE POONAM SADASHIV           52.73   31 36893  M  BHUTADA PURUSHOTTAM NANDKISHOR  52.55   32 38969  M  BHALERAO AKSHAY BALU            52.40   33 43671  F  MAINKAR AISHWARYA KESHAV        52.20   34 36649  F  SAYYAD NAGMA JALIL              52.00   35 41803  M  KOLI SURYAKANT PIRAPPA          51.40   36 48203  M  SHREEGADI SHREENIVAS SHANTARAM  51.40   37 40656  F  MAHADIK SNEHA SHANTARAM         51.40   38 48538  M  MARANE ROHIT SATISH             51.27   39 38998  F  KAMBLE ANITA DATTU              51.00   40 41437  M  SAYYED AZHAR IRFAN              50.60   41 42699  M  BIBWE RUSHIKESH PRAKASH         50.55   42 36794  M  MAHABALESHWARKAR ABHIJEET VIJA  50.36   43 38625  F  PALKAR SHEETAL SADANAND         50.20   44 38540  M  KAMBLE VISHWAS VASANT           50.20   45 45583  M  SAYYED SADDAM MUSTFA            50.20   46 40884  M  DINGANKAR SHAILESH RAMCHANDRA   50.18   47 44389  M  CHAVAN ROHIT NARAYAN            50.00   48 35806  M  BAMUGADE KALPESH DILIP          50.00   49 38830  M  SHINDE SHUBHAM GOVIND           49.82   50 38765  M  MOHALKAR SWPNIL GANESH          49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M040) RAJA DHANRAJ GIRJI H SCH & JR COLL, RASTA PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45981  F  SALUNKE POOJA BALKRISHNA        49.00   52 42403  F  JADHAV LALITA SHANKAR           48.91   53 40036  M  PABLE MANGESH KAILAS            48.80   54 45964  M  MANE RUSHIKESH BABAN            48.60   55 40143  F  AMBEKAR AISHWARYA NAVANATH      48.60   56 41617  F  BHAGODI DIVYA ISHWAR            48.60   57 49896  M  MOMIN IMRAN ABDULREHMAN         48.60   58 38524  M  YADAV PRASHANT NATHA            48.60   59 36318  M  JADHAV PRAKASH SATTAWAN         48.36   60 44920  F  KADAM BHAGYASHREE RAMCHANDRA    48.36   61 41786  M  SHINDE AKASH NAMDEO             48.20   62 41302  M  PANSARE AKASH BALKRUSHNA        48.00   63 45567  M  GAIKWAD AVINASH GORAKH          47.80   64 38883  M  KHOT BHARAT BHIMAPPA            47.80   65 36609  F  MAROTHE MANISHA RAJESH          47.54   66 41792  M  BHOSALE AMEET RAJU              47.45   67 36435  M  JAGTAP KARAN SADHU              47.40   68 43042  M  CHAVAN ROHAN MARUTI             47.40   69 46329  M  BAGUL RUSHIKESH SUNIL           47.40   70 41508  F  MORE SHREYA TANAJI              47.40   71 40738  M  KOLI NARESH VENKATESH           47.27   72 46845  F  LAKDA PRIYANKA RAJSING          47.20   73 42746  M  DHADWE ASHITOSH GORAKHNATH      47.20   74 38520  M  KAMBALE ROHIT ASHOK             46.91   75 42362  F  AIWALE KAJAL ANIL               46.80   76 36448  M  GAIKWAD SHUBHAM SHAILENDRA      46.80   77 47717  M  YEDE AKASH ASHOK                46.36   78 49503  M  GAIKWAD ADITYA DADARAO          46.20   79 41009  F  MAZIRE VARSHA SHIVAJI           46.20   80 35525  M  SHINGARE AKASH DATTATRAY        46.20   81 41535  M  KAMBLE PRATIK BALIRAM           46.18   82 46000  F  CHAVAN ASHWINI RAJENDRA         46.00   83 43117  F  GUNE SHREEYA MILIND             45.80   84 46304  M  MARNE MANGESH VIJAY             45.64   85 47540  M  DHANVE SHUBHAM RAJU             45.64   86 45578  M  KHAMKAR HRUSHIKESH DADASAHEB    45.60   87 48231  F  SALUNKE PRIYANKA VIJAY          45.60   88 41405  M  KAMBLE VIKRAM SUDAM             45.45   89 44349  F  RENUSE SHAMLI SANDEEP           45.40   90 45581  M  KSHIRSAGAR RAVINDRA BALU        45.27   91 37851  M  DAL GANESH ARUN                 45.09   92 42363  F  CHAVAN NEHA NAVNATH             45.00   93 41801  M  SARODE ANIL RAGHUNATH           44.91   94 40978  F  SHINDE SHRAVANI PRAKASH         44.80   95 43673  M  SHAIKH AKIB ABDUL RASOOL HUSSA  44.40   96 35761  M  NAHAR AKASH SANJAY              44.31   97 43367  F  BHANDARE CHAITRALI CHANDRAKANT  44.20   98 38964  M  CHAVAN VIKRAM DATTU             44.20   99 40736  M  JADHAV ROHIT YOGESH             44.00   100 35574  M  DAREKAR AKSHAY SOMNATH          44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M040) RAJA DHANRAJ GIRJI H SCH & JR COLL, RASTA PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 37457  M  ARIWALE ROHIT MUKUND            43.82   102 41728  M  SHELKE AMOL DNYANOBA            43.82   103 41539  M  OVHAL KIRAN DATTATYRAY          43.82   104 38600  F  PARDESHI RAVINA RAMESH          43.69   105 41471  M  ALHAT SANKESH BALU              43.64   106 49433  F  JADHAV GAURI RAMBHAU            43.60   107 38736  M  DIVTE HARSHAL BAPPU             43.40   108 43379  M  NAIK AJAY MOHANLAL              43.40   109 37458  M  KAMBLE SAURABH PRALHAD          43.20   110 45529  F  MANKAR PRACHI SHAM              43.20   111 35616  M  RATHODE AKSHAY ABHIMANYU        43.20   112 42555  F  MOHOL KOMAL SANJAY              43.09   113 42303  M  RENUSE SHUBHAM LAXMAN           43.09   114 42098  M  MHASKE MAYURESH DEVIDAS         43.00   115 43690  M  SONAWANE ROHAN KIRAN            42.80   116 42483  F  PATIL POONAM ATMARAM            42.60   117 42557  M  TAMBE AKASH SUDAM               42.60   118 35003  F  ZUJAM ROSHANEE LAXMAN           42.60   119 48251  M  UTTEKAR ABHISHEK SHRIPAT        42.60   120 40956  F  SALUNKE YAMINI AJIT             42.40   121 35583  F  HADOPSARAK LAXMI CHANNARAPPA    42.20   122 40760  M  SHRIVASTAV AKSHAY CHANDRASHEKH  42.20   123 35522  M  GARAD SURAJ RAVINDRA            42.00   124 41634  M  PANSARE SHUBHAM RAM             41.82   125 49741  M  BHOSALE SWAPNIL DNYANESHWAR     41.80   126 44170  M  MASKE ROHAN SHANKAR             41.80   127 45961  M  KASBE RAHUL RAM                 41.64   128 47080  M  KALE ROHAN SANJAY               41.54   129 43230  M  KANHERE AKSHAY KUNDAN           41.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M041) ABASAHEB ATRE JR COLLEGE, SOMWAR PETH                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49531  F  GORADE KAJAL SURESH             65.27    2 41193  F  BAGWAN SANA GULAB               60.31    3 40088  F  BAGUL MANISHA SANJAY            60.00    4 40815  F  TARU ANKITA SITARAM             59.20    5 40000  F  SARAWADE SNEHAL SATYAVAN        59.20    6 38532  M  JADHAV SURYAKANT VINOD          56.55    7 47415  M  TAKTODE TUSHAR DASHARATH        55.40    8 35384  F  SALVE SUREKHA NAVNATH           54.80    9 37289  F  DHAGE SWAPNALI UTTAM            54.40   10 45588  F  KAPATKAR AISHWARYA SANTOSH      54.20   11 45927  M  LOHAR OMKAR SHRIHARI            52.73   12 36157  M  KHAIRE KALYAN SHIVAJI           51.60   13 35444  M  SATHE RUSHIKESH GANPAT          51.27   14 46736  M  JADHAV LAXMIKANT SHANKAR        50.91   15 41087  F  SATHE POONAM VILAS              50.80   16 46395  M  GAIKWAD VISHAL VILAS            50.80   17 35678  M  GAWADE ANIKET SANTOSH           50.20   18 49853  F  MANE BHAKTI BANKT               49.82   19 41878  F  PADWAL DIKSHA BHARAT            49.40   20 46861  F  MAHADEOKAR SHAMALI SHIRISH      49.27   21 41455  M  SHINDE AJAY VIJAY               49.27   22 41060  F  RAKTE VARSHA GANGARAM           48.91   23 41809  F  MORE SHUBHANGI JAGANNATH        48.80   24 46104  M  DHORE NITESH ARJUN              48.60   25 36357  F  JAGTAP PRANOTI HANUMANT         48.60   26 38673  M  HANAWATE ATISH UDDHAV           48.40   27 40859  F  SALUNKE SANJANA MOHAN           48.20   28 36783  F  GAIKWAD NIKITA RAMCHANDRA       47.80   29 41977  F  DURE AAKANSHA SUNIL             47.00   30 45542  F  GANGURDE SHEETAL RAMDAS         46.80   31 40508  M  SHAIKH SHOEB BABA               46.60   32 40438  M  MULANI IMRAN RAFIK              45.82   33 49624  M  ADSUL BHAUSAHEB VYANKAT         45.64   34 40159  M  AVASTHI PRATHAMESH PRANAYA      45.40   35 49173  M  POL AKASH DILIP                 45.39   36 38886  M  MURAME PRASAD PANDURANG         45.27   37 36489  M  THORAT SUYOG SHAHAJI            45.20   38 35987  M  JADHAV HRUSHIKESH GANPAT        44.60   39 41382  M  BOLE VINAYAK ANIL               44.60   40 38573  M  AURANGE KUNAL SURESH            44.40   41 37179  M  BAGWAN MAHEBOOB SHAHAJAAN       44.20   42 37113  M  CHANDGUDE ASHISH ARVIND         43.69   43 43115  M  SHINDE SOURABH RAMESH           43.60   44 42286  M  BALWADKAR ARUN BAJIRAO          43.45   45 41373  M  SALUNKE DINESH SUNIL            42.55   46 41425  M  RAUT ATUL ASHOK                 42.40   47 35203  M  GHULE SHUBHAM SUNANDA           42.20   48 42934  F  MALEKAR PRIYANKA PRAKASH        41.64   49 38898  F  PAIKRAO KANCHAN JANSEVAK        41.64   50 42063  M  KSHIRSAGAR SOURABH RAVINDRA     41.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(M041) ABASAHEB ATRE JR COLLEGE, SOMWAR PETH                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 40837  F  MORE PRIYANKA AJIT              41.20   52 43155  M  SHINDE ARVIND VITTHAL           40.80   53 42702  M  MANE RAHUL NAGESH               40.40   54 42466  M  SHILAMKAR SHAILESH RAGHU        39.45   55 38679  M  GALANDE MAHESH VISHNU           39.40   56 36773  M  SHAIKH ADNAN ANWAR              38.80   57 42852  M  AYANE KISAN NANDU               38.55   58 35192  M  SALUNKE DNYANESHWAR RAMESH      38.36   59 45719  M  BHANDARI ANIL VYANKATESH        38.18   60 38624  F  GANDAL ANJALI UDDHAV            36.91   61 41937  M  CHOURE SHASHANK RAJU            35.69   62 46037  M  MARGAJE TEJAS ASHOK             35.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M042) GIRLS AGARKAR H HCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38570  F  NAVGIRE PRIYA VITTHAL           49.00    2 43177  F  SHELAR RUTUJA NARENDRA          48.20    3 45067  F  SONTAKKE ANURADHA BABASAHEB     47.80    4 45338  F  KAKDE NIRMALA VASANT            47.00    5 40871  F  KAMBALE TRUPTI KISAN            47.00    6 41724  F  KUCHEKAR POOJA DATTATRAY        46.91    7 36497  F  KASABE GAYATRI GAUTAM           45.82    8 47549  F  KHUDE VARSHA RAJESH             45.20    9 40923  F  LOKHANDE GAURI RAMESH           44.60   10 36756  F  BANSODE SAPANA DILIP            44.18   11 36977  F  KANADE PURVA SHANKAR            43.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M042) GIRLS AGARKAR H HCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38984  F  NIKAM RUCHITA KESHAVRAO         42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M042) GIRLS AGARKAR H HCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35242  F  KAMBLE SHRADDHA CHANDRAVILAS    47.45    2 40307  F  MINAGE RABEKA ISMAIL            47.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M042) GIRLS AGARKAR H HCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45524  F  AVACHITE MANISHA VINOD          69.00    2 38554  F  VATARE DEEPALI UTTAM            66.73    3 40894  F  MAGAR POOJA JANARDAN            64.20    4 47154  F  DESHMUKH RUCHIRA KAILAS         63.27    5 38872  F  JAWALKAR NIKITA SANJAY          62.73    6 41409  F  SHENDGE AARTI ARUN              60.40    7 46149  F  AVACHITE PRIYANKA VIJAY         60.00    8 36170  F  LOJRES JYOTI ANIL               60.00    9 47136  F  MANKINA ARUNA BALRAJ            59.40   10 49872  F  SOLUNKE KIRAN KALYANRAO         58.80   11 35572  F  RAWLU RENUKA ANANTA             58.60   12 36559  F  NARVEKAR PRANALI UTTAM          58.20   13 41751  F  PUTAGE MADHU PIRAPPA            57.80   14 46639  F  BONDGE PRIYANKA RAJESH          56.91   15 46070  F  DUBE JYOTI RAMAWADH             56.80   16 45688  F  SONAWANE PRIYANKA ANIL          56.80   17 47808  F  UMBRE POOJA ADHIK               56.40   18 42083  F  PATEL JAITUN RAJJAK             56.20   19 46883  F  PATIL PALLAVI PRADIP            56.18   20 41592  F  MORE MEGHANA ANNARAO            56.00   21 41430  F  PARDESHI NIKITA NAGESH          55.82   22 42143  F  SHIAKH AASMA UMRAO              55.80   23 46017  F  KHEDEKAR KAVERI SAMPAT          55.09   24 40556  F  WAGHMODE ASMITA MADHUKAR        55.00   25 44511  F  MANKAR KIRTI RAJENDRA           55.00   26 45590  F  PARDESHI MAHIMA SANJEEV         54.20   27 43173  F  KAMBLE RESHMA LAXMAN            54.18   28 42880  F  RATANGIRI ASHVINI SHILAR        54.00   29 39140  F  MAIDU RAVINA RAJENDRA           54.00   30 45560  F  GAIKWAD RASHMI GAUTAM           53.80   31 41460  F  PARADKAR POOJA RAJKUMAR         53.60   32 38727  F  SHINDE PRATIKSHA DATTARAM       53.40   33 35579  F  KHARAT KOMAL ARVIND             53.40   34 44216  F  PACHARANE PAYAL MARUTI          53.40   35 49545  F  JADHAV ANKITA KRISHNA           53.20   36 45744  F  PHATAK URMILA BHAU              52.80   37 43308  F  SHINDE RESHMA SANJAY            52.80   38 36442  F  MANE BINDIYA VIJAY              52.73   39 41326  F  KAMBLE PRIYANKA GANESH          52.40   40 49774  F  TEMGHARE PALLAVI VITTHAL        52.36   41 35666  F  AVCHAR POOJA KAILAS             52.36   42 45410  F  KANGUDE YASHASREE RAMESH        52.20   43 37163  F  WADEKAR DIKSHA VISHNU           52.20   44 41876  F  JAGTAP UNNATI RAVINDRA          52.00   45 48602  F  KAMBLE NAMRATA VITTHAL          51.80   46 46345  F  KANDHARE AKSHADA BHARAT         51.60   47 46943  F  MANDAL POOJA SURENDRA           51.40   48 35571  F  KAMNUR POURNIMA BABU            51.40   49 40832  F  SALUNKHE PRIYANKA SANJAY        51.40   50 43275  F  VANGARI DIPALI SURESH           51.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M042) GIRLS AGARKAR H HCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 41877  F  GADE YOGITA SOMNATH             51.20   52 45429  F  RANWADE VAISHNAVI BHARAT        51.09   53 35354  F  TAPKIR SUCHITA VILAS            51.00   54 38794  F  MANKAR POOJA HARIDAS            51.00   55 46021  F  MOGHE ARCHANA SURESH            50.73   56 40365  F  GAIKWAD SHRADDHA SUBHASH        50.60   57 36599  F  NAIK ARCHANA SUDHAKAR           50.55   58 37353  F  GHOTKULE PAYAL UTTAM            50.40   59 42947  F  OUHAL NATASHA BHARAT            50.00   60 49473  F  BANSODE ARCHANA MALLIKARJUN     50.00   61 38879  F  SHENDGE PRAJAKTA RAJESH         49.60   62 37368  F  SANAS PRADNYA MANOHAR           49.27   63 40864  F  TORE NIKITA ANIL                49.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M043) GIRLS AGARKAR H SCH & JR COLLEGE, SOMWAR PETH               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40488  F  JAGTAP BHAGYASHREE MAHENDRA     62.18    2 41150  F  NARBAL RADHA RAMESH             60.40    3 36617  F  JADHAV AARTI KALURAM            54.91    4 47957  F  BHOSALE HEERABAI ANNASAHEB      52.91    5 41228  F  JADHAV AISHWARYA MAHESH         52.80    6 40323  F  TORASKAR DIPTI DATATRAYA        52.18    7 37238  F  HINGE DEVIKA SOPAN              51.00    8 44382  F  JADHAV MANALI CHANDRAKANT       50.80    9 43480  F  TARADE DHANASHREE SUNIL         50.00   10 36243  F  ZENDE KOMAL UMESH               49.80   11 35197  F  JADHAV SONALI SUNIL             49.00   12 43681  F  JADHAV TEJASHRI ANIL            49.00   13 41513  F  CHAVAN AKSHADA DNYANESHWAR      48.80   14 43069  F  MANIKADE GEETA NAGAPPA          48.80   15 40887  F  GHUMARE AMRUTA SUBHASH          48.40   16 47559  F  BHISE SUREKHA MAHADEVE          48.20   17 49681  F  SHINDE RENUKA RAVI              48.00   18 37267  F  GHADGE KIRAN DAGDU              47.64   19 35212  F  SHEKAPPA VIDHYA GOVIND          47.60   20 41528  F  KAMTHE POOJA DILIP              47.09   21 40652  F  PAWAR MRUNALINI VIJAY           47.00   22 41472  F  SHINDE ANUJA RAJENDRA           46.40   23 45430  F  RASAL SNEHAL SHANKAR            45.40   24 43901  F  PADALE POONAM RAJESH            45.20   25 43256  F  SHIAKH RUKSAR ANWAR             44.80   26 42716  F  KHANDALE PRACHI SUNIL           43.80   27 35312  F  DEYKULE NAMRATA NAGNATH         43.40   28 42501  F  WAGHMARE KOMAL SUNIL            43.00   29 45364  F  MARATHE SUPRIYA LAHU            41.00   30 37161  F  NIMBALKAR PRIYANKA PARSHURAM    40.80   31 45154  F  SATHE TEJASHRI VIJAY            40.73   32 42830  F  BANSODE AARATEE BHIMASHANKAR    40.40   33 40852  F  JADHAV NIKITA PRAKASH           40.00   34 40571  F  SHINDE JAYSHREE SANDIPAN        40.00   35 40878  F  MOHITE PRACHI DATTATRAY         38.36   36 48461  F  RENUSE VRUSHALI ASHOK           37.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M044) BABURAO SANAS KANYASHALA & JR COLLEGE, MANGALWAR PETH       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49424  F  JAWALE VMADEVI CHANDRAKANT      57.60    2 40977  F  JAGADALE TEJASWINI TANAJI       53.80    3 40428  F  TORADMAL MANDA AJINATH          53.00    4 40826  F  NEMANE PRAJAKTA BHARAT          51.20    5 46560  F  GAIKWAD KIRAN MUKESH            51.20    6 49854  F  WAGHELA PRIYANKA PRAKASH        51.20    7 37343  F  SHINDE ASHWINI TANAJI           50.60    8 49452  F  GHADAGE ARCHANA DHONDIRAM       49.20    9 47541  F  KATE PRACHI SUNIL               48.73   10 46561  F  GAIKWAD SNEHA MUKESH            48.60   11 45369  F  RATHOD POOJA HARI               48.40   12 45411  F  DHUMAL MONIKA SANDIP            48.40   13 44083  F  SHIRKE SHRADDHA AMOD            48.20   14 42016  F  NIVANGUNE RESHMA NARAYAN        47.64   15 36798  F  JADHAV PAYAL BHARAT             47.60   16 43264  F  SANAS AISHWARYA HEMANT          47.20   17 45120  F  MORE RUTUJA DINESH              46.91   18 45649  F  JADHAV ARTI ARUN                46.60   19 49791  F  MOGAL PRIYANKA GULAB            46.40   20 40518  F  TURE BHAGYASHRI SANJAY          46.20   21 45409  F  MOHOL AKSHADA VIJAY             46.00   22 40146  F  GHADGE MONALI SOPAN             45.80   23 37326  F  DAUNDKAR ASMITA SANJAY          43.00   24 42488  F  SAPKAL DARSHANA DILIP           42.91   25 40945  F  KAMBLE SHIRDEVI SHIVSHARAN      41.60   26 41317  F  PARDESHI NISHIGANDHA HANUMANSI  40.00   27 46019  F  PAWAR DEEPALI HARISH            40.00   28 42864  F  KAMBLE SHOBHA RAMCHANDRA        39.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35258  M  KASBE ROHAN SOMNATH             64.40    2 36401  M  SONAWANE GANESH SUDAM           63.60    3 43309  F  BHUMBE ARTI RAJABHAU            62.40    4 41210  M  SADEKAR ADITYA ASHOK            62.20    5 42472  M  DUNDHAV SWAPNIL RAJU            62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36030  F  KALE KANCHAN RAMDAS             61.40    2 43124  F  KAMBLE SAVITA BHEEMA            51.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36162  F  SHELKE VEDIKA VASANT            55.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41133  F  ATOLE ABOLI SANJAY              56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42419  M  MARKAD TUSHAR BHARAT            54.60    2 36365  M  MANE SIDDHARTHA DHARMA          52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36593  M  BONDE SHRINEET DHANANJAY        64.40    2 44368  M  KALE GANESH JAGANNATH           63.45    3 40057  F  RASKAR POOJA POPAT              61.20    4 40262  F  NEWASE NIKITA KAILAS            59.60    5 40225  M  JAGTAP KETAN BALASAHEB          57.40    6 40667  F  KUMBHAR SUNITA SAMBHAJI         56.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M045) HIRAMAN BANKAR H SCH & JR COLLEGE, SUKHSAGAR NAGAR           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43900  F  GOLE AKSHADA GANESH             82.40    2 42078  F  KANDEKAR NILIMA ANANT           78.80    3 40492  M  DALVI HANUMAN SOMAJI            78.40    4 38762  M  SURVASE ASHUTOSH GAJENDRA       76.36    5 43412  F  BAGWAN AYESHA SHARAFAT          75.20    6 36118  F  SAKAT PRIYANKA ASHOK            72.20    7 48000  M  SHIKALGAR SAHIL ZAKIR           70.40    8 42404  M  MORE PANDURANG HARISHCHANDRA    68.60    9 36728  M  MISAL VISHAL SUKHADEV           67.82   10 46750  F  GAWADE ASHWINI GOPAL            67.60   11 35276  F  RANDIVE SADHANA MURLIDHAR       67.45   12 99999  M  SHELKE SANKET NANDKISHOR        66.55   13 40166  M  SHINDE PUSHKAR SANJAY           66.40   14 42458  F  SUDE KAJAL RAJENDRA             66.36   15 41293  M  RAUT MANISH SUNIL               66.36   16 38772  M  BENDKALE VISHNU BABU            65.64   17 43881  M  HIROLIKAR ANIKET SHIVLING       65.64   18 37144  F  SAVANT RASIKA SHRIKAN           65.60   19 42444  F  KATHAVATE TRUPTI VALMIK         65.60   20 36078  F  PARAB KIRTI SHANKAR             65.45   21 40050  F  PANDEY SWATI RAJITRAM           65.27   22 40301  M  GAIKWAD PRASAD SHIVAJI          65.27   23 49550  M  SHINDE SHUBHAM AUDUMBAR         65.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46120  F  PARDESHI NEHA VIJAY             59.45    2 44573  M  ASHTUL AKSHAY SANJAY            58.80    3 36659  M  KAMBLE AJAY KISAN               57.80    4 40306  F  VASHAL PRIYANKA VILAS           57.80    5 46338  F  BAHULE HARSHA VISHNU            56.91    6 41812  M  GHODKE ROHAN SANJAY             56.60    7 42932  F  DEDHE ARTI BALU                 56.55    8 42301  M  KAMBLE RAJENDRA UMA             56.36    9 42412  M  KAMBALE HARSHAD RAVINDRA        56.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42570  M  RANJANE SHUBHAM VISHWAS         46.00    2 42434  M  NILKANTE SANTOSH ISHWAR         38.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36975  M  PUJARI GIDAPPA VYNKAPPA         52.80    2 48297  F  CHAVAN ANITA LAXMAN             49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40279  F  PAWAR NIKITA GANGARAM           54.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42413  M  SARGAR SUNIL BIRA               57.27    2 35111  M  NAIK GEETESH NANDALAL           54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42133  F  MUNDHI JYOTI GUNVANT            57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49867  M  KSHIRSAGAR AASHISH HANUMANT     55.40    2 37150  M  PISE AMIT SANJAY                54.40    3 41127  M  GAIKWAD SAKHARAM ANAND          54.00    4 43396  F  KSHIRSAGAR PRIYANKA RAJU        53.60    5 36457  M  BADHE HEMANT NATHU              53.40    6 36644  M  ADSUL VINAYAK CHANDRAKANT       53.40    7 37084  M  INGALE ATUL SANJAY              52.80    8 36072  M  BHANDARI KETAN HANUMANT         51.20    9 45169  M  DURGADE ROHIT RAMRAO            50.91   10 36204  M  DHONE SUDHIR KAILAS             50.40   11 43646  M  PITALE SUMIT DATTATRAY          50.40   12 40476  M  CHEPATE ASHOK POPAT             49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46904  M  SABDUPATLA GAURAV DIPAK         55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M046) VISHWAKARMA H SCH & JR COLLEGE, BIBWEWADI                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42064  M  GHOLAP AMAR DEEPAK              70.20    2 36252  M  MOHITE VIPUL POPAT              69.80    3 43031  M  SHINDE PRASHANT SURYAKANT       67.09    4 42193  M  GHISARE GAURAV SUNIL            66.20    5 43496  M  KHATAPE AJIT SHANKAR            65.20    6 40489  F  GAIKWAD PRIYANKA PRAMOD         64.73    7 40372  F  MACHKURI SAYRABANU SAYYED       64.73    8 43422  F  CHIKMAL PRANITA NAGAPPA         64.40    9 36179  F  GAIKWAD ASHWINI SATISH          64.20   10 43879  M  SURVE SURAJ NAMDEV              64.20   11 48745  F  BALWADKAR SWARUPA DNYANESHWAR   64.00   12 41701  M  BHOME PRAVIN RAJARAM            64.00   13 35278  M  THORAT AJAY GORAKH              64.00   14 40012  F  GAIKWAD MAYURI RAMDAS           63.82   15 35140  F  SHINDE SAYALI DILIP             63.80   16 40011  F  CHORGHADE NIKITA SHANKER        63.64   17 42462  F  CHOUDHARY VIDYA HEMARAM         63.60   18 36160  F  CHOUDHARI SANJANA SHIVAJI       63.60   19 36299  M  KATAKE ROHIT VASANT             63.27   20 36404  F  GIRAM MAYA UMAKANT              63.00   21 40462  M  UNDRE SAGAR SHIVAJI             62.60   22 43845  M  MEMANE SAGAR PRABHAKAR          62.60   23 42420  M  GURALE JANAK VIJAY              62.55   24 42450  M  LOLE NILESH DNYANDEV            62.40   25 36048  F  TUPE APURVA GAJANAN             62.00   26 42940  F  JADHAV RAGINEE DAGADU           62.00   27 42737  M  MANE SATYAM SANJAY              61.80   28 36089  M  SHITOLE CHAITANYA GIRISH        61.80   29 45659  F  GAIKWAD TEJASWINI BHAIRU        61.80   30 49629  F  CHAUHAN POOJA RAJU              61.40   31 49642  M  KUNJIR SHUBHAM ASHOK            61.40   32 42002  M  SHIVTARE GANESH SAMBHAJI        61.40   33 37158  M  PATOLE PRASAD PRATAP            61.20   34 40079  F  CHAVAN SHITAL CHANGDEV          61.20   35 48241  M  WADKAR TUSHAR RAJENDRA          61.00   36 38622  F  SINGH NIKITA DINESH             60.91   37 41148  F  BHOINWAD SUVARNA DILIP          60.80   38 36070  M  SHEJAL AKSHAY NANA              60.60   39 49814  F  KAWADE NIKITA AVINASH           60.40   40 36583  M  SABALE PRATHAMESH PRABHAKAR     60.36   41 41149  F  SURYAWANSHI KIRAN GANGADHAR     60.36   42 36119  F  KAMBLE ASHA RAMBHAU             60.20   43 35273  M  CHOUDHARI ROHIT DIPAK           60.00   44 40752  F  GAIKWAD DIPALI SURESH           60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41181  F  PAWAR TEJAL GOPINATH            65.45    2 40427  F  KAMBLE SAVITA DHANAJAY          64.80    3 37136  F  RITHE HARSHADA SURYAKANT        64.60    4 36325  F  KHARAT VARSHA SUNIL             64.60    5 36192  M  KASABE KRISHNA DADARAO          64.20    6 40156  F  SHENDGE CHETNA VILAS            63.20    7 40292  F  TIWARI UMA ASHOK                62.80    8 36096  M  SURYAVANSHI PRAFOOLL SHESHERAO  62.20    9 41642  M  JAIRIYA UDESINGH SITARAM        62.20   10 37194  M  MAHAPURE RUSHIKESH PRALHAD      62.00   11 49828  M  JAGTAP ROHIT SAHEBRAO           61.80   12 36425  M  SALVE DEEPAKK SANGRAM           61.40   13 46488  F  WALHEKAR JIJAI MARIAPPA         61.27   14 41122  M  GAIKWAD SAURABH DHARMA          61.20   15 40423  M  KAMBLE SUSHIL JAGNNATH          61.00   16 40112  F  GAVALI JYOTI SUDHAKAR           60.91   17 45620  M  MORE SHUBHAM RAJENDRA           60.36   18 40177  F  KAMBLE SUPRIYA VITTHAL          60.20   19 37191  F  DHIWAR SONALI KAILAS            60.00   20 49671  M  BHAGAT SANDIP MAHADEV           60.00   21 36201  M  POTE YOGESH BHIMRAV             60.00   22 38710  F  BHANGE SHRUTI ARVIND            60.00   23 41854  F  SHIRSAT SONAL RAJESH            60.00   24 38861  M  ADAGALE SHUBHAM BHAGWAN         59.64   25 49679  M  SONKAMBLE VINOD RAMESH          59.20   26 41214  M  DHIVAR NIKHIL GAUTAM            59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41144  M  LANGE KIRAN MARUTI              61.40    2 36159  M  KHANDARE BHAGORAO MADHAORAO     58.40    3 40083  F  BHALAVI SUREKHA DADARAO         50.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40934  M  MANE VISHAL ANANT               56.00    2 40342  M  JADHAV AKASH SAHEBRAO           56.00    3 41240  M  BINAWAT AMAN RAJESH             54.60    4 41291  M  PAWAR MAHESH RAMESH             54.20    5 40228  F  JADHAV PUJA SHIVAJI             54.00    6 36803  F  KURHADE RAVI VITTHAL            53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40237  F  BARVE GAURI SANJAY              64.80    2 37192  M  BHOKARE GOWARDHAN GANESH        64.40    3 49662  F  VAIDYA ARCHANA HARISHCHANDRA    64.40    4 41465  M  SHELAR PRASAD RAVINDRA          64.18    5 40252  F  SUPEKAR GAURI MACHINDRA         62.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41633  M  GAWADE RUSHIKESH SUNIL          62.36    2 40491  F  SHENDAGE ARCHANA NARHARI        59.09    3 36452  M  KOLAPE SHUBHAM BABURAO          58.80    4 45885  M  METE NILESH SHRIKRUSHNA         58.80    5 37130  M  TAKALE ARUN KANTILAL            58.55    6 40369  M  GADAVE PRAKASH DATTATRAYA       58.40    7 36004  M  MAHANWAR NILESH DNYNESHWAR      56.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40426  F  CHAVAN RENUKA BHAU              63.20    2 36174  F  KOLEKAR POOJA UTTAM             62.00    3 41265  M  SANAP SURAJ SHIVAJI             60.91    4 37091  M  PALVE SHASHIKANT SHAHADEV       60.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36077  F  SUTAR NISHIGANDA SUHAS          65.60    2 36237  M  TILEKAR ABHIJEET DNYANESHWAR    65.60    3 49676  F  NEVSE PRATIKSHA CHANDRAKANT     64.40    4 36393  F  SUTAR SNEHAL RAJU               62.40    5 36419  F  VYAVAHARE NILAM DILIP           62.20    6 41691  M  SHARMA MANOJ BHOLA              62.00    7 38971  F  GAVALI HEMALI RAJENDRA          62.00    8 36211  M  WAGHULE VIKARM PANDURANG        62.00    9 41162  F  MANE JYOTI MOHAN                61.82   10 40239  F  HINGANE PRATIBHA DNYANOBA       61.80   11 40118  F  KHANDARKAR ASHHWINI DEEPAK      61.60   12 49691  M  GADADE SHUBHAM BABAN            61.40   13 40178  F  BADADE SONAM MANOHAR            61.40   14 43814  M  CHAVAN SANKET DHANANJAY         61.40   15 40233  F  AHIVALE VAISHALI CHANDRAKANT    61.40   16 37123  F  THORAT VANDANA SHIVAJI          61.40   17 40249  F  JAGTAP PRAJAKTA NAMDEV          60.60   18 41661  F  PARKHE KAJAL GANESH             60.00   19 40193  F  DHOLE VAISHNAVI VIKAS           60.00   20 36261  M  KUDALE AKSHAY REWANNATH         60.00   21 35272  M  LADKAT TRIVEN AMOL              60.00   22 40071  M  WAGH SURAJ BALASAHEB            59.82   23 36295  M  SHENDGE SHUBHAM GOVARDHAN       59.60   24 36147  M  FARANDE ROHIT RATNAKANT         59.20   25 49605  F  SHINDE SUPRIYA NANDKUMAR        59.00   26 42772  F  NEVASE SHWETA RAMESH            58.80   27 37069  M  PISE SAGAR PARMESHWAR           58.73   28 41300  M  DURGADE ABHIJEET LAXMAN         58.60   29 41227  M  DURGADE VAIBHAV DAYANAND        58.60   30 40470  F  KHALSE KAJAL SUDAM              58.60   31 49836  M  TAMANCHE SUMIT TUKARAM          58.40   32 40045  M  SABALE RAVINDRA RAHUL           58.18   33 36605  F  BANKAR CHAITALI SUNIL           58.00   34 41619  M  SHIVARKAR OMKAR SURESH          57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41651  M  SATAP KISHOR SUBHASH            50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41298  M  BADHE SHUBHAM MAHESH            54.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38929  F  SHELKE TRIVENI RAMDAS           80.36    2 40257  F  BAHIRAT PRATIKSHA BALASAHEB     79.40    3 36050  M  BAGAL ROHIT NIVAS               78.73    4 41622  F  PAWAR SNEHAL DATTATRAY          78.40    5 49638  F  CHAVAN VAISHALI APPA            78.18    6 36503  F  MEMANE BHAGYASHRI SOPAN         77.40    7 49508  F  DIXIT NIKITA HARIBHAU           77.00    8 46457  M  LOHAKARE HEMANT VASANT          76.36    9 46158  M  JADHAV TEJAS KALURAM            76.00   10 36132  F  MANE PRATIKSHA WAMAN            75.80   11 49644  M  KALE NIKHIL RAJESH              75.80   12 49860  M  GUPTA NIKHIL ANUPKUMAR          75.64   13 46496  F  OVHAL LAXMI TUKARAM             75.40   14 36141  M  BHALSING SOMANATH SITARAM       75.20   15 41668  M  BODAKE MAYUR SURESH             74.55   16 49532  M  SANAP SWAMINATH NAVANATH        74.18   17 49886  M  INGALE PRASHANT JALINDER        73.80   18 40459  F  CHAVAN SWATI ANIL               73.80   19 49693  M  JADHAV JALAL KHAJAM             73.60   20 37164  M  KUNJIR SAGAR KALURAM            73.45   21 36088  F  SHIRKE MANISHA BALU             73.40   22 49879  F  CHOUDHARY POOJA SHANKARLAL      73.20   23 40194  F  KALAL POOJA SANTOSH             73.00   24 41647  F  JAGTAP URMILA JAGANNATH         72.80   25 36087  F  KATARIYA HARSHADA MANOJ         72.80   26 49647  M  LANGOTE NILESH BALU             72.80   27 37062  M  SHAIKH SAMEER MUNEER            72.60   28 46071  M  BAMBALE AKASH GANPAT            72.55   29 40497  M  KHADAKE GHANI BALU              72.40   30 49525  F  DEVKAR POONAM PARMESHWAR        72.40   31 41191  M  PATHAN KAREEM SUBHAN            72.40   32 41254  F  SHELAR DIKSHA DILIP             72.20   33 36322  F  LAWANDE PAYAL DATTATRAY         72.20   34 49859  M  SHAIKH ASIF SATTAR              72.00   35 41625  M  KARPURE SHEKHAR AUDUMBER        71.80   36 46494  F  SALVE SUREKHA PANDURANG         71.60   37 40256  F  GAVALI YOGITA SOMANATH          71.60   38 36191  F  KAPARE MOHINI LAXMAN            71.60   39 46490  F  SHITOLE KOMAL RAMDAS            71.60   40 36471  F  JADHAV BHARATI DASHARATH        71.40   41 40189  F  BHAPKAR TEJASWI DIGAMBAR        71.00   42 41079  F  SHETE GAYATRI DNYANESHWAR       70.80   43 40448  F  GUNJAL SONALI BALASO            70.60   44 49675  F  DHAMAL SWAPNALI SUNIL           70.40   45 36343  F  THOPATE TOGINEE SHARAD          70.20   46 40335  M  CHAVAN JYOTINATH GANESH         70.20   47 35115  F  JEDHE DISHA SOMNATH             70.20   48 41675  M  KOLEKAR SUMIT SANJAY            70.00   49 40375  F  THOMBARE DIVYA BANDU            70.00   50 40108  F  KONDE DHIRTA HANUMANT           69.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 40096  F  CHANDGUDE AISHWARYA MADHUKAR    69.82   52 49527  F  PAWAR PRANITA YASHWANT          69.80   53 40114  M  SAYYAD ARSHAD RAFIK             69.80   54 41624  M  NICHAL GANESH SUDHIR            69.45   55 36464  M  MOGHE AADESH TANAJI             69.20   56 40077  M  CHOUNDKAR RAKESH DATTATRAY      69.09   57 40300  M  ADSUL ABHISHEK RAJENDRA         69.09   58 36338  F  OVHAL NIKITA VISHNU             69.09   59 41184  F  HARPALE RUTUJA BAASAHEB         69.00   60 40434  F  GHULE PRAJAKTA SURESH           68.80   61 36148  F  BELHEKAR SWAPNA GANESH          68.80   62 37129  F  BHAPKAR TANUJA SHANTARAM        68.80   63 36158  M  WARGHADE YOGESH RAMDAS          68.60   64 49533  M  KUMBHAR SAGAR RAMESH            68.60   65 40465  F  NALAWADE POOJA BALASAHEB        68.60   66 40096  M  GHADAGE DNYANESHWAR SANJAY      68.55   67 40413  F  PANDEY SWATI RAJESH             68.40   68 49656  F  GHULE PRITI BABURAO             68.40   69 35507  M  GAIKWAD ATUL SHIVAJI            68.40   70 36053  M  MHETRE DNYANESHWAR CHANDRAKANT  68.40   71 40255  F  BARKADE GAURI DATTATRAY         68.36   72 40139  F  TUPE KOMAL BHAUSAHEB            68.20   73 40192  F  PAWAR PRITI VISHNU              68.18   74 40100  F  MAKANDAR SANA AMIR              68.00   75 36217  M  KUSALE AKASH ANIL               67.82   76 36319  F  SAYYED HEENA SALIM              67.80   77 36336  M  LANGHI VINAYAK KISAN            67.80   78 37092  M  JAGTAP VICKY DEVIDAS            67.40   79 40023  M  JAVALKAR HARSHAVARDHAN RAJARAM  67.40   80 36063  F  TUPE RUTUJA ANIL                67.40   81 37172  M  TANGADE RUSHIKESH PANDURANG     67.27   82 40482  M  HUKE AKSHY GOKUL                67.27   83 36223  M  KUMAVAT RUSHIKESH ANIL          67.09   84 37166  F  KUNJIR SUJATA MARUTI            67.09   85 38999  F  YADAV SONALI ANGAD              67.00   86 49309  F  SALUNKE POONAM SIDDHARTH        67.00   87 36518  M  JAVALKAR OMKAR ABASAHEB         67.00   88 40464  F  CHAVAN POOJA SUBHASH            66.80   89 36180  F  JADHAV RUCHITA LAXMAN           66.80   90 36267  M  BALURAGI MIRAVALI AYUB          66.73   91 36005  M  KATE AKSHAY APPASAHEB           66.60   92 36152  F  CHAVAN POOJA GORAKH             66.60   93 40454  M  JAVALKAR PRASHANT SHASHIKANT    66.60   94 40253  F  MAHADIK ANITA ARJUN             66.60   95 36429  M  BHOKSE MANGESH RAMDAS           66.40   96 40371  F  KUCHEKAR SONALI SANJAY          66.40   97 36498  F  PATIL SHAMAL ASHOK              66.36   98 41648  F  MURKUTE MEGHA SHIVAJI           66.20   99 36324  F  DHORMARE PRITEE VITTHAL         66.20   100 40132  F  BHISE SHITAL VALMIK             66.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M047) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 49648  M  CHEPTE KISHOR MAHADEV           66.20   102 36880  M  NAVGIRE DHANANJAY ABHIMAN       66.20   103 49761  M  INGULKAR AKASH LAXMAN           66.18   104 36027  M  KHOMANE SUNIL SOMNATH           66.18   105 36155  M  GAWAS MOHAN MAHADEV             66.00   106 49871  M  KAMBLE AKSHAY MURLIDHAR         66.00   107 36447  M  ZAMBARE RUSHIKESH SAMBHAJI      65.82   108 43651  M  TAMBOLI ARIF SHAUKAT            65.82   109 41161  F  CHOTHE BHAGYASHRI UTTAM         65.82   110 42782  M  GUNAWARE HRISHIKESH ABHIMAN     65.80   111 46479  F  CHAVAN PRATIKSHA PRATAP         65.80   112 36263  F  KHOPADE ANKITA DHANJI           65.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49541  F  GAIKWAD PRATIKSHA MAHADEV       59.00    2 49528  M  TATE VIKAS GOROBA               58.80    3 43689  F  SHINDE NILIMA RAMESH            58.60    4 40405  M  JAGTAP AKSHAY NANDKUMAR         58.00    5 40385  F  MHASKE ASHWINI BALKRISHANA      57.80    6 35382  M  JADHAV KRUSHNAKANT RAJENDRA     57.80    7 40264  F  NAVGIRE HARSHADA BALU           57.64    8 40080  M  OVHAL PRADIP MAHADEV            57.64    9 37177  M  BHOSALE RUSHIKESH RAJU          57.60   10 36414  F  TADKE SHWETA RATAN              57.60   11 36334  M  KAMBLE AKSHAY BAPU              57.20   12 36862  M  PISAL CHANDRASHEKHAR BHAGURAM   56.80   13 37029  M  PATOLE DEEPAK DATTATRAY         56.00   14 49451  M  NAGTILAK AKSHAY VIDYADHAR       56.00   15 41264  M  RAJGURU SACHITANAND SATISH      56.00   16 41146  F  NAGDIVE JAYASHREE RAVINDRA      56.00   17 46498  M  INGALE ATISH GOKUL              56.00   18 38870  M  GAIKWAD ADITYA SANDEEP          56.00   19 35441  M  JAGTAP RUSHIKESH VILAS          56.00   20 49607  M  SONAWANE KIRAN HANUMANT         55.80   21 41688  M  PARDE RAHUL DATTA               55.40   22 37180  M  KAMBLE RUSHIKESH ASHOK          55.40   23 40317  F  KHUNE ARATI DEIV                55.20   24 45534  M  KAMBLE NIKHIL KHANDU            55.00   25 36329  M  PAWAR NIRANJAN RAJESH           55.00   26 37187  M  ADSUL ROHIT KAILAS              54.91   27 38809  M  KAMTHE MALLESH MANAPPA          54.91   28 36434  M  DUVELE BALAJI NAGORAO           54.80   29 49897  M  KHAVALE ANIKET BHANUDAS         54.60   30 48408  M  BHOSALE RAMCHANDRA SAMBHAJI     54.60   31 49427  F  KAMBLE PRANALI VIJAY            54.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49664  F  KUMAVAT PRITI PUNDLIK           57.00    2 45652  M  PAWAR ROHAN SANJAY              52.60    3 38603  F  JADHAV POONAM SAKHA             52.00    4 45795  F  PAWAR ASHWINI SHANKAR           51.82    5 49631  M  CHAVAN DINESH RAMESH            50.60    6 36207  M  KHOMANE DINESH MAHADEV          48.80    7 49409  F  SHINDE KAMLESH SUBHASH          48.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43699  M  GODILOHAR AATESH NAGESH         57.80    2 47996  M  BHOKARE VIJAY SANJAY            56.80    3 46438  F  ANKUSH SONAL BHARAT             56.60    4 36214  M  MOHITE AMOL SULBHA              56.40    5 49686  M  SARUK SHUBHAM SANTOSH           56.40    6 40324  F  MANE BHAGYASHRI SHAMRAV         56.40    7 36026  F  DAVARI AARTI SANJAY             55.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49890  F  HARALE SUSHMA DILIP             53.09    2 41107  M  KHARAYT SHANKAR HARICHANDRA     51.82    3 36364  M  THORBOLE ANIKET ARUN            51.60    4 37090  M  GADHAVE AKSHAY RAJENDRA         51.00    5 41679  M  SUL BALAJI ABASAHEB             51.00    6 40028  F  METE KALPANA SHRIKRUSHNA        50.80    7 40474  F  BAMANE SHITAL MARUTI            50.60    8 37082  M  SALUNKE AKSHAY SANJAY           49.27    9 36367  M  MHETRE LAXMAN PRAKASH           48.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37124  M  DARADE TUSHAR SUBHASH           53.00    2 41244  F  BUDHVANT MANISHA DIGAMBAR       52.20    3 41258  M  PACHANGE SHIVKUMAR SHRIRAM      51.80    4 41243  M  BUDHVANT YOGESH DIGAMBAR        49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37024  M  DARSHALE ABHISHEK SURESH        56.60    2 38804  M  GADADE AKSHAY ANIL              56.60    3 40186  F  BHOJ SHRADHA SHISHIR            56.20    4 40251  F  TAMBEKAR KOMAL ASHOK            56.20    5 40104  F  RANDHIR KIRAN SANJAY            55.82    6 41172  M  GAIKWAD LAXMAN DNYANOBA         55.60    7 40942  M  PATIL SUMIT DINKAR              55.60    8 40044  M  JADHAV AJAY ARJUN               55.60    9 40078  F  GHATEKAR PRIYANKA VILAS         55.40   10 36443  M  SALUNKE ANUP BALASAHEB          55.20   11 36444  M  GAVALI SHARAD ARJUN             55.09   12 36107  M  WADKAR ADINATH SOMNATH          55.00   13 40271  F  BHANDARI KOMAL BALASO           54.60   14 37126  M  SUTAR SHUBHAM BALKRUSHNA        54.60   15 40055  M  JAGTAP SWAPNIL NANDKUMAR        54.60   16 41282  M  KADAM SWAPNIL SANTOSH           54.60   17 38509  M  SHARMA ABHIJEET RAMTIRAL        54.40   18 36031  F  RASKAR SARIKA SOPAN             54.00   19 41268  M  YADAV KRUSHNA VITTHAL           53.80   20 37167  M  SURYWANSHI ANIKET GIRISH        53.64   21 40169  M  SUTAR ABHISHEK PURUSHOTTAM      53.60   22 40093  F  KUDALE PRAJAKTA JAYSING         53.40   23 40468  M  DANGMALI ANIKET ASHOK           53.00   24 36064  F  BHADANGE AARTI KASHINATH        52.60   25 41603  M  ANNE AKASH BHARAT               51.80   26 40400  M  MORE SANKET HARISHCHANDRA       51.45   27 37019  M  GIRME SAURABH SURESH            51.40   28 41108  M  SUTAR SHUBHAM NIVRUTTI          50.91   29 40200  M  BHUMKAR AJINKAY GOVIND          50.80   30 40226  M  RAUT AKASH DAYANAND             50.60   31 36484  F  MANE POOJA BIBHISHAN            50.36   32 36495  M  LINGARKAR OMKAR SUBHASH         50.20   33 40341  M  SHINDE KIRAN PRAFULLA           49.60   34 36371  M  ZURUNGE ROHIT VASANT            49.60   35 46122  M  SUTAR SHRIDHAR CHANDRAKANT      49.40   36 36017  F  VISPUTE NIKITA KISHOR           49.40   37 36200  F  TARATE KOMAL RAJENDRA           49.20   38 40403  F  DUTONDE KIRAN RANGNATH          48.40   39 36106  M  SHIRAPURE AMOL PRAKASH          48.40   40 36333  M  DANGMALI PRIYANKA SUNIL         48.00   41 40353  M  BUND PRATIK SUNIL               47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49636  M  KATU SHUBHAM SHANKAR            72.00    2 41164  M  CHORGHADE KRISHNAT DHANAJI      68.80    3 35101  F  SIRSAT DIPALI MAHADEV           67.40    4 40067  M  KHAN MAHAMMADSALMAN AMIRULLA    66.60    5 37157  M  CHAVAN MILIND SOPAN             66.60    6 41950  F  SHIROLE VISHAKHA SUNANDA SHIRO  66.20    7 40931  M  GHULE MAYUR DINESH              65.60    8 36266  M  DIVATE PAVAN SHRIMANT           65.60    9 40038  M  BHORE DHANRAJ YASHWANT          65.40   10 40479  M  JADHAV KETAN DNYANDEV           65.00   11 43860  M  JADHAV GAURAV RAOSAHEB          65.00   12 40471  F  SHEVALE VAISHALI MAHADEO        64.80   13 36038  F  GHULE KANCHAN RAJENDRA          64.80   14 40153  F  JAGTAP DHANASHRI GORAKH         64.80   15 37027  F  DALAVI SHITAL SHRIRANG          64.80   16 36025  F  KARAJAGI BHAGYASHREE CHANDRAKA  64.73   17 36422  F  PAWAR APEKSHA SURESH            64.60   18 41626  M  SHINDE PRATHAMESH RAJU          64.60   19 37042  F  MANURKAR AISHWARYA PANDHARINAT  64.40   20 36074  F  KAMTHE RASIKA SHASHIKANT        64.40   21 41121  M  PIMPLE GANESH ARUN              64.40   22 36037  M  ATIK RAHUL SUHAS                64.36   23 49876  F  JAGTAP MADHURI VILAS            64.20   24 36262  F  GADHAVE SAYALI MARUTI           64.20   25 36230  M  SHAIKH SAMEER MOHAMMAD          64.20   26 41169  M  KADAM ROHIT ANTU                64.00   27 48213  F  BHANGE VIDYA VILAS              64.00   28 46105  F  KUNJNIR SHRADHA BALASAHEB       64.00   29 40373  F  GHULE NAMRATA PRAKASH           64.00   30 49846  F  SHAIKH FARHIN SIKANDAR          64.00   31 49832  M  KUNJIR OMKAR KAILAS             63.82   32 36369  M  DUBEY VIKAS RAJESH              63.80   33 36035  F  REDDY MADHUBALA PANDIT          63.80   34 40263  F  KHUTWAD NIKITA KRUSHNANT        63.80   35 40441  F  AMBEKAR MAYURI TUKARAM          63.80   36 35470  F  SIRSAT MADHURI BALAWSAHEB       63.80   37 36711  F  KAMTHE KOMAL BALASAHEB          63.60   38 41136  M  TEKAWADE KUNAL NAVANATH         63.60   39 36382  F  DHAVADE JAYSHREE BHALCHANDRA    63.45   40 40195  F  WANKAR MANISHA MARUTI           63.40   41 40242  F  THAKALE RUTUJA ABHINANDAN       63.40   42 49862  F  SHAIKH ASHABEE SIKANDAR         63.40   43 41657  M  PAVALE SHRIKANT BABURAO         63.27   44 37041  M  KAMTHE DARSHAN RAMESH           63.20   45 40461  M  KAKADE SHUBHAM SUNIL            63.20   46 99530  M  JADHAV ABHISHEK MARUTI          63.20   47 37061  F  JADHAV PRADNYA OMPRAKASH        62.91   48 40017  M  DHUMAL PRASAD SHIVAJI           62.91   49 37007  F  MAGAR AMRUTA BALASAHEB          62.80   50 41662  M  JORE MAHENDRA KISHOR            62.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45666  M  BANDAL AMAR GORAKH              62.80   52 36289  M  PANCHAL RUSHIKESH KISAN         62.60   53 49608  M  RAWADE ANIKET NAMDEV            62.60   54 41217  F  SABLE POOJA ASHOK               62.60   55 37097  M  PINJARI ASHPAK YAKUB            62.60   56 37026  F  GHULE RUPALI PRAKASH            62.55   57 41141  M  JAGTAP PRASHANT DNYANDEV        62.55   58 36189  M  JADHAV ANIKET NAGESH            62.55   59 46182  F  WADKAR BHAGYASHREE YADUNATH     62.40   60 40081  M  JADHAV RAVIRAJ JYOTIRAM         62.36   61 36278  F  CHAVAN DIPTI BALU               62.20   62 37081  F  RAJWADE SAYALI RAJKUMAR         62.20   63 40391  F  PAWAR ANKITA DILIP              62.20   64 41270  M  YENPURE SANGRAM RAVINDRA        62.20   65 38592  M  MALBHARE ANIKET RAJENDRA        62.20   66 40414  F  JAMDAR RAJASHRI SUNIL           62.20   67 40089  F  PADWAL PAYAL VEDIDAS            62.20   68 41207  F  SHINDE RESHAMA BHAGAVAT         62.20   69 36233  M  ALHAT RUSHIKESH MANGESH         62.00   70 40284  F  KALE TEJAL RAM                  62.00   71 37199  M  MANE HARISH RAVSAHEB            62.00   72 37127  F  ZENDE KAJAL SHIVAJI             62.00   73 40374  F  GHULE PRATIKSHA VILAS           62.00   74 40283  F  PUNDE PRIYANKA KAILAS           61.82   75 49820  M  JAWALKAR ABHISHEK SURESH        61.80   76 49672  F  JADHAV MAMTA SHARAD             61.80   77 36253  F  KADAM PRATIKSHA RAJENDRA        61.80   78 36279  F  THAKUR AARTI SACHINSING         61.60   79 37111  M  KATE AKSHAY ARUN                61.60   80 40152  F  BHOSEKAR PRANALI GANESH         61.60   81 36335  F  KAMTHE POOJA KISAN              61.60   82 40164  M  PAWAR CHETAN RAMCHANDRA         61.40   83 41851  F  ACHALKAR SHRUTI MANJUNATH       61.40   84 41631  M  HANDE SAURABH NANDKUMAR         61.40   85 40007  F  SHAIKH RUKSAR DAUD              61.40   86 37181  M  AWACHAR AKSHAY RAGHUNATH        61.40   87 37039  F  KAMTHE POOJA SOMNATH            61.27   88 41639  M  JAGADALE PANKAJ UTTAM           61.27   89 36353  F  INGOLE SAPANA MADHUKAR          61.20   90 41211  M  PAWAR SHUBHAM SURESH            61.20   91 37132  M  SHINDE AVINASH LAXMAN           61.20   92 40248  F  JADHAV JAGRUTI VISHWANATH       61.09   93 37001  M  KAMTHE MAHESH HANUMANT          61.09   94 36304  M  MASKAR ASHWIN SAYAJI            61.09   95 36303  F  NIKAM ARCHANA ASHOK             61.00   96 40165  F  BHINTADE NISHIGANDHA SHANKAR    61.00   97 40090  F  SABLE CHAITRALI RAMDAS          61.00   98 40037  F  JAGDALE KARISHMA DNYANESHWAR    61.00   99 37052  F  DESHMUKH JYOTI DILIP            61.00   100 37195  M  KANDE VIKAS DNYANESHWAR         61.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M048) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 47343  M  PATHARE JOSHVA SACHIN           61.00   102 40356  M  LOKARE SAGAR PRAKASH            61.00   103 41226  M  YADAV RUSHIKESH SURESH          60.80   104 36170  F  KHOD KAJAL KISAN                60.80   105 42773  F  GAIKWAD NEHA MOHAN              60.73   106 40381  F  SHRIGOD NIKITA RAJENDRA         60.60   107 36623  F  SHUKRE SHRADDHA VILAS           60.60   108 37298  F  TUPE TRUPTI MANISHA             60.60   109 36454  M  KALE TUSHAR RAMESH              60.40   110 37137  M  VEER DATTU MAHADEV              60.40   111 40121  F  SATAV NISHA ANIL                60.36   112 40047  F  TINGRE AISHWARYA RAJU           60.20   113 41209  M  KALE SHUBHAM SUBHASH            60.20   114 40220  F  DHERE SNEHA PANDIT              60.20   115 49547  M  PATHAN SHARUKAKHAN DASTAGIR     60.20   116 38649  M  KAMTHE PANKAJ NAVNATH           60.20   117 40072  M  KAMBLE ABHISHEK DATTATRAYA      60.20   118 40018  M  VAYAKAR AJAY DADASO             60.20   119 36142  M  MANJARE SHEKHAR BALASO          60.18   120 41221  M  CHAUNDKAR SACHIN SIDRAM         60.18   121 40485  F  SATTIGERI SHRUTI SHANKAR        60.18   122 37010  M  MOTE GANESH JALINDAR            60.00   123 36490  F  KALE SHRADDHA SANJAY            60.00   124 40054  F  TELE JYOTI DNYANESHWAR          60.00   125 37008  F  GHULE BHAGYASHRI RAJENDRA       60.00   126 37174  M  CHAUDHARY AKSHAY ASHOK          60.00   127 41123  M  KUMAWAT HARDIK SUNIL            60.00   128 40041  M  AMBEKAR MAYUR GORAKH            60.00   129 36412  M  CHAVAN NILANJAN BALASAHEB       60.00   130 40004  F  NALAWADE PRAJAKTA MANOHAR       60.00   131 93637  F  SHENMARE SUSMITA MAHADEV        60.00   132 43676  M  PHADTARE PRITESH PRAKASH        60.00   133 36105  M  PAYGUDE AKASH SANTOSH           60.00   134 49616  M  SURYAWANSHI MAHENDRA TUKARAM    60.00   135 40411  M  BHANDARI ATISH SUBHASH          60.00   136 36100  M  MURKUTE SAURABH DATTATRAY       60.00   137 40224  F  BHORE SHUBHANGI TUKARAM         60.00   138 45798  M  KUNJIR KAMLESH KAILAS           60.00   139 36221  M  SAYYAD SAMEER SIKANDAR          59.80   140 40180  F  KALE HARSHADA ANKUSH            59.64   141 42938  F  KAMBLE SNEHAL RAMESH            59.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36140  M  GAIKWAD AMIT ASHOK              58.60    2 38986  M  KAMBLE AKSHAY PANDURANG         58.20    3 35442  F  JAGTAP SUPRIYA AVINASH          57.80    4 42943  M  CHAVAN VIKAS RAJU               57.64    5 46833  F  SATURE VARSHA RAJU              57.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36890  F  SHELKE PRATIKSHA JEEVAN         59.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46483  F  MOHITE PRATIBHA DNYANESHWAR     61.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41654  M  GHODKE SIDDHARTH ARUN           49.00    2 36738  M  PAL NITESH RAMLAL               48.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36171  F  KODRE SUJATA GOVIND             58.60    2 40332  F  KUMBHAR MINAKSHI SIDDHARAM      57.00    3 47057  M  SHINDE OMKAR ASHOK              56.20    4 41749  M  KSHIRSAGAR MAYUR HANUMANT       56.20    5 41640  F  KUMBHAR SHIVKANYA MALLAPPA      56.00    6 36411  M  SWAMI RAJKUMAR BASAYYA          55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40350  F  PATHAN KAJAL SIKANDAR           57.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M049) LONKAR JR COLLEGE, MUNDHAWA                                 Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45913  F  MUMBRE MAHADEVI NANDKUMAR       74.00    2 40314  F  JADHAV PRAGATI ANIL             73.60    3 49895  F  PATHAN AYESHA AMIRKHAN          68.60    4 41791  F  MASAL KAJAL MAHADEV             67.80    5 40357  F  JAYPHALE PALLAVI SHEKHAR        67.20    6 40359  M  KAZIBUDHIHAL TOUSIF ABDDLAJIJ   67.00    7 45921  M  KURESHI SADDAMHUSEN BASIM       66.20    8 46069  F  DUBE JYOTIDEVI RAMKRISHNA       65.64    9 36091  M  JADHAVAR GANESH ASHOK           65.40   10 49894  F  LONKAR KAJAL ANIL               64.80   11 40244  F  PAWAR SUPRIYA RAJENDRA          64.73   12 40336  F  SHELKE POOJA KUNDAN             63.80   13 41512  F  OVHAL PRAGATI RAMCHANDRA        63.60   14 41195  F  WAGMARE KANCHAN ASHOK           62.55   15 40349  F  MALAVE PRAJAKTA AVINASH         62.36   16 40346  M  SHINDE AKASH BALBHIM            62.36   17 40340  M  KHADE ANIKET KAILAS             62.36   18 46179  M  WAGHAVKAR SAGAR SHIVAJI         62.18   19 40126  F  BHANDARE PRIYANKA BALASAHEB     62.00   20 37139  M  KALE RAHUL RANVEER              61.82   21 41511  F  OVHAL PANCHSHILA ANKUSH         61.80   22 40347  M  DUBEY SHUBHAM CHANDRESH         61.40   23 38568  F  BIDKAR KARISHMA RAJENDRA        61.27   24 41196  F  TANGADE SIDDHI SHIVAJI          61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36611  M  MANE RANJIT AMBADAS             72.20    2 49899  F  CHAUAN MEGHA GOUTAM             71.80    3 36032  F  KAMBLE GEETANJALI BHASKAR       71.45    4 41171  F  MESHRAM DIKSHA YUVRAJ           71.09    5 46352  M  WAGHMARE SANGHAMITRA ANIL       70.60    6 37057  F  LONDHE VARSHA RAGHUNATH         70.60    7 41206  M  RIKIBE PRATIK MILIND            70.40    8 38915  M  SOLUNKE RESHMA NAMDEV           70.20    9 49849  M  GAIKWAD RUSHIKESH HARISHCHANDR  69.64   10 47188  F  AYARE AMRAPALI BALASO           69.60   11 36128  F  KAMBLE RITU DATTATRAY           69.60   12 41101  M  ADMANE SWAPNIL PANDURANG        69.40   13 41621  F  SARODE SONAM BALASAHEB          69.40   14 40219  F  THORAT POONAM HANUMANT          68.36   15 36165  M  DAWARE RUSHIKESH DNYANAND       67.80   16 40394  F  SONKAMBLE POOJA HANUMANT        67.20   17 36932  F  CHANDANE TRUPTI MAHENDRA        67.00   18 40231  F  SONAWANE TRUPTI GANESH          66.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41435  M  GAIKWAD CHAITANYA ANIL          71.20    2 40481  F  SATPUTE SWATI POPAT             66.73    3 49667  F  KAMBLE KAJAL DURGADAS           63.20    4 40073  F  CHAVAN SHEETAL PANDURANG        57.20    5 41658  M  INGLE KIRAN AMBADAS             55.40    6 49628  F  BUDHAWADE RUPALI JEEVAN         50.40    7 40393  F  GAIKWAD PRIYANKA GANESH         50.00    8 40305  M  LANJARE SACHIN SANTOSH          46.00    9 49661  F  SALVE SONAL BALASAHEB           44.80   10 37173  M  MANE SATISH UTTAM               44.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36068  M  DEVKAR VASANT SARJERAO          72.00    2 36093  F  GOPHSNE VAISHALI PANDURANG      71.27    3 38947  F  SALUNKHE UNNATI SANJAY          71.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49657  F  GHADAGE JYOTI PRAKASH           73.27    2 41174  F  KUMAVAT MANISHA GANGADHAR       66.60    3 41106  F  BADURKAR SNEHAL PANDIT          65.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36033  F  WAKASE SUPRIYA HANUMANT         72.36    2 41232  M  YEDE AKSHAY BALKRUSHNA          71.20    3 40367  F  BARKADE VISHRANTI EKNATH        70.40    4 36311  F  SHINDE PRATIKSHA NAGNATH        70.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36596  F  PHAD MOHINI SHIVAJIRAO          72.73    2 36265  F  BADE NIKITA SHAHADEV            72.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36054  F  SONAWANE MINAKSHI BALASAHEB     73.60    2 40084  F  BUNDE HARSHADA RAJENDRA         73.45    3 40135  F  NALE MANALI SURESH              72.55    4 46177  M  DALVI SUMIT SATISH              72.00    5 49652  M  GHANAWAT VIKRANT VISHWASRAO     71.82    6 49609  F  PATIL PALLAVI KAMGONDA          71.45    7 38758  F  ADSUL ANKITA ANIL               71.20    8 44579  M  KORDE SUJEET BHANUDAS           70.80    9 37159  F  UMBARLAR ARCHANA SUBHASH        70.80   10 41190  M  SALAVANE AKASH ARUN             70.55   11 37040  F  RAYBHAR SHUBHANGI BABAN         70.18   12 45545  M  BANSODE PRASHANT PRAKASH        69.20   13 40395  F  KOKIL KOMAL GOKUL               68.55   14 49544  M  NADAF KHADIR DAVALSO            68.40   15 40131  F  KUMBHAR SHUBHADA GORAKH         68.20   16 36461  F  SHINDE PRAGATI SUNIL            68.20   17 41151  M  MANE DATTATRAY VISHWANATH       68.00   18 37140  M  MHETRE KARTIK GORAKHNATH        68.00   19 46477  M  MORE SURAJ NANDU                68.00   20 46390  F  SINGH LAXMIKUMARI DIGAMBER      67.64   21 40288  F  PALIYA JUHI SANTOSHKUMAR        67.40   22 43054  M  BIRADAWADE AKSHAY RAJENDRA      67.20   23 41522  M  ZURUNGE AKASH ANIL              67.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48402  F  BOBE SWAPNALI SIDDHESHWAER      63.40    2 36216  M  SARJE RAHUL SHIVAJI             58.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36083  F  KOLATE POONAM VIJAY             67.27    2 36284  M  ZAGADE SANGRAM KALURAM          63.00    3 37046  M  WABLE VIKRAM RAJENDRA           61.20    4 37190  F  JADHAV PRIYANKA SAHEBRAO        60.00    5 37176  M  VASEKAR VIPUL ANIL              55.09    6 49521  M  DIVEKAR ABHIJEET SHAMKANT       42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36212  F  PINJAN KIRAN TATYASO            71.80    2 36201  F  PINJAN MRUNAL VISHNUPANT        65.82    3 36386  F  GAIKWAD GOURI RAJENDRA          60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41194  F  NITTALAMANI LEENA CHANDRASHEKH  68.80    2 49643  F  KASVED AKSHADA SANJAY           64.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36041  F  KAD ANKITA JAGANNATH            86.91    2 37055  F  SHAIKH CHANDANI MUMTAJ          86.80    3 40330  F  DAROGE RAJASHRI SANJAY          86.36    4 41266  F  SARAWADE RUPALI AUDUMBAR        84.80    5 36298  F  BHADALE VAISHALI CHANDRAKANT    84.60    6 37154  F  KUNJIR SANDESHA VIJAY           82.60    7 40325  M  BIRAJDAR ANIL CHANDRAKANT       82.36    8 41673  F  SATAV SANYOGITA MAHENDRA        82.20    9 49685  F  WAGHAVALE SHRADDHA BALKRUSHNA   82.00   10 37108  M  MODAK AMIT SHANKAR              81.64   11 36098  F  SAWANT TEJASWINI SANJEEV        81.00   12 35243  F  SONAWANE ASHWINI DILIP          80.91   13 49870  F  BOBADE KAJAL RAVINDRA           80.80   14 41147  F  GORE PALLAVI BALU               80.60   15 36241  M  MEMANE KISHOR BALASO            80.55   16 37063  F  BHADALE GAURI PANDURANG         80.40   17 41697  F  GAIKWAD ANKITA POPAT            80.00   18 36321  F  WAIKAR POONAM SHANKAR           79.82   19 37089  M  SAWANT SOMESH SUBHASH           79.64   20 40179  F  HAGAWANE SUPRIYA RAMADAS        79.60   21 36537  F  PAWAR RUTUJA CHANDRAKANT        79.20   22 45520  F  GHULE PRATIKSHA ASHA            79.09   23 40243  F  NIKAT POOJA SHREEKRUSHNA        78.80   24 40129  F  RAUT VAISHNAVI RAHUL            78.80   25 37011  M  SHAIKH SUBAN USMAN              78.80   26 49649  F  SHIRKE RADHIKA VASANT           78.60   27 46397  F  BHUJBAL SAYALI SANJAY           78.40   28 40205  F  SHELAR PRATIKSHA VITTHAL        78.36   29 40075  M  MEMANE AKSHAY KISHOR            78.00   30 36073  F  JADHAV VARSHA NAMDEV            77.80   31 36450  F  SATHE NEHA RAMAKANT             77.20   32 41644  F  SARDE PRATIKSHA ROHIDAS         77.00   33 36483  M  KUDALE MAYUR BALASAHEB          77.00   34 48899  M  LONE HANMANT CHANDRAKANT        76.91   35 49900  F  BHANDARE KOMAL VIJAY            76.55   36 41746  F  KALE SONALI RAMESH              76.40   37 46486  M  TANGADE SOPAN VISHNUDAS         76.40   38 41611  M  DAMSE AVINASH RAMCHANDRA        76.18   39 41182  M  PURI SHIVKUMAR ARJUN            76.00   40 49888  M  PAWAR ABHAY SHIVAJI             76.00   41 37153  F  KUNJIR MANASEE KESHAV           76.00   42 41283  F  BARADE SUPRIYA MAHADEV          75.82   43 49677  F  PANGARKAR POOJA SUMAN           75.82   44 36079  F  MAHAJAN AISHWARYA MOHAN         75.80   45 40016  F  WADKAR KOMAL DATTATRAYA         75.64   46 36208  M  SONAWANE TUSHAR GAUTAM          75.64   47 49866  M  SHAIKH RIZWAN LALA              75.60   48 35236  M  SALUNKHE AKASH ANKUSH           75.60   49 40269  M  GAIKWAD ASHITOSH RAJESH         75.45   50 36751  F  SINKAMBLE UJWALA KHANDU         75.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M050) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 36323  F  LAWANDE KAJAL DATTATRAY         75.40   52 36391  F  KHOTE KAJAL KAILAS              75.40   53 36076  M  AUTADE SUMIT SHIVAJI            75.20   54 41618  M  KOLTE NIKHIL SHRIPATI           75.09   55 40141  F  BHUTKAR PRATIKSHA BALASAHEB     75.00   56 40384  M  TATUSKAR BALAJI SUNIL           74.91   57 49839  F  HINGE UTKARSHA RAJARAM          74.80   58 36065  M  DHONE GANESH ANKUSH             74.73   59 49576  F  CHAUDHARI RUTUJA ASHOK          74.40   60 41197  M  JAWALE AKASH RAVINDRA           74.20   61 40039  F  GAIKWAD RAKSHALI SHARAD         74.00   62 35492  F  JAGADALE PRIYANKA RAMDAS        74.00   63 37142  F  BAGATE NISHA DHONDIBA           73.80   64 36286  M  PAWAR SAHIL SANJAY              73.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36153  M  AWATE RUTWIK ANIL               66.40    2 41288  F  SONAWANE NIKITA SURYAKANT       65.80    3 41234  M  KASBE ROHIT CHIDANAND           65.40    4 41294  M  JAGTAP YOGESH MAHENDRA          65.40    5 36500  M  KASTURE DWARKESH KAMALA         64.20    6 41613  M  PAITHANE AMAR ARUN              63.40    7 36486  F  KAMBLE MONALI RAMESH            63.27    8 41677  F  EDAKE SNEHA ANIL                63.20    9 37070  M  ROKADE SAGAR BALASAHEB          63.20   10 36314  F  SHINDE PRIYANKA NAGANATH        62.80   11 49855  F  BAHULE PRAJAKTA BALKRUSHNA      62.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 39000  M  KODRE VISHWAR SANJAY            54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40278  F  PAWAR RENUKA PARSHURAM          63.80    2 43695  F  WAGHMODE GAYATRI SUNIL          57.60    3 41680  F  LODHI NIKITA PRAMOD             56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49613  M  GHADGE PRATIK BALASAHEB         66.20    2 36467  M  SHINDE ARJUN SHANKAR            64.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49526  F  KALE VISHAKHA MOHAN             62.00    2 36710  M  BARKADE MAHESH SANJAY           62.00    3 46497  M  GADEKAR ASAROBA BHAGWAT         61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40245  F  BUDHWANI ASHWINI BALASAHEB      61.20    2 36111  F  BINAWADE KOMAL BHAUSAHEB        59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37071  M  SASANE GANESH NANDKUMAR         66.60    2 41659  F  BHOPALE SNEHA DIPAK             66.40    3 47772  M  BHUJBAL RUSHIKESH BALKRUSHNA    66.20    4 46023  M  MALI VIJAY BALASAHEB            65.40    5 40157  F  HINGANE CHAITRALI RAJENDRA      65.40    6 49516  M  NANAWARE SAURABH SADASHIV       65.27    7 40170  F  BHUJBAL KOMAL JALINDAR          64.80    8 40241  F  NAVALE CHAITRALI RAMCHANDRA     64.40    9 37038  M  PATIL ABHISHEK MANOHAR          64.00   10 49524  M  CHAPHEKAR CHARAN CHINTAMANI     63.60   11 36034  F  PATIL MANSI RAJESH              63.40   12 37045  F  CHAUDHARI AARTI RAJENDRA        63.00   13 36090  M  KOLHE ADESH VINAYAK             63.00   14 40299  M  JAMDADE SHUBHAM PANDURANG       62.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41246  M  KAMBLE RAHUL BIBHISHAN          57.40    2 37175  M  DESHMUKH KANKAPPA HANUMANTH     57.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36036  F  ATHKARE JYOTI ARJUN             63.80    2 36312  F  KADAM ASHWINI KAILAS            55.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M051) SADHANA VIDYALAYA & RR SHINDE JR COLL, HADAPSAR             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35626  F  VAIRAG PRATIKSHA RAJU           77.80    2 49507  M  SUPEKAR SANTOSH ULHAS           74.00    3 36101  F  GAWALI SNEHAL NARAYAN           73.45    4 36249  F  KALBHOR KAJAL ROHIDAS           73.00    5 41290  M  MATKAR PARMESHWAR RAMDAS        72.40    6 41245  M  BHISE MANGESH RAMDAS            72.40    7 36280  M  KHOTE VICKY BAHUSAHEB           72.18    8 41185  F  MODAK DAMINI ASHOK              72.00    9 41212  M  HARPALE PRITAM PRALHAD          71.80   10 38629  M  KHATATE NIKHIL RAMESH           71.60   11 46491  F  BOBADE KAJAL RAGHUNATH          71.40   12 36023  F  ZODAGE ANURADHA NARAYAN         71.40   13 37152  F  JAMADAR PRIYA GOVIND            71.20   14 41153  F  KADE SUMITRA ANKUSH             71.09   15 41674  M  BHORADE RAKESH RAJENDRA         71.09   16 37059  F  PAWAR SNEHAL ANIL               71.00   17 36482  F  KHATAPE SNEHAL VIJAY            70.91   18 36268  F  SHINDE UMA VIJAY                70.20   19 37107  F  KOUNCHI SHRUTI MANTESH          70.18   20 36240  M  BHOGILE AKASH BALAJI            69.80   21 41224  M  DUDUSKAR HEMANT ANAND           69.80   22 37002  M  GITE VIRAJ RAVINDRA             69.80   23 49622  F  SHINDE POOJA SURYAKANT          69.80   24 40031  M  PANDULE MAYUR VISHNU            69.64   25 45519  F  GHULE PRAJAKTA BALASO           69.45   26 36247  F  KALBHOR KAJAL BALASAHEB         69.40   27 41188  M  TUPE AAKASH JITENDRA            68.80   28 37162  F  FADTARE DHANASHREE KISAN        68.55   29 37170  F  SHAIKH FIROJA LATIF             68.40   30 36296  M  BUDHAWANT APPA DATTATRAY        68.40   31 36080  M  DIXIT ANKIT DASHRATH            68.36   32 36287  M  GARAD VISHAL VINAYAK            68.20   33 49606  F  KALE RUTUJA SHANTARAM           68.00   34 36251  M  KHANDAVE PRAKASH KAVERI         67.80   35 43658  F  JADHAV TEJASWINI JANARDHAN      67.80   36 49700  M  MANDAVE SUDHIR ANNA             67.60   37 36115  F  PAWAR RINA ROHIDAS              67.60   38 36376  M  NANGARE AMIT ASHOK              67.40   39 36228  F  DHADAVE JYOTI CHANGDEV          67.40   40 46469  F  AMBEKAR MONIKA ANIL             67.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36426  F  BHISE AARATI SUNIL              72.00    2 36538  F  SHINDE POOJA SANJAY             71.64    3 36391  F  WAKUDE PUJA GANGADHAR           70.80    4 36383  F  OHAL YOGITA SUSHIL              70.60    5 46484  F  SARODE PRIYANKA INDRAJEET       70.40    6 36392  F  PAWAR DIPALI SUNIL              70.00    7 40483  F  KHARAT AISHWARYA NARAYAN        70.00    8 49539  F  PAKHARE SALONI SANJAY           69.60    9 40032  F  ABNAYE AMRUTA NAVANATH          69.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46016  F  GORE KAJAL ASHOK                68.20    2 43866  F  GHANTE ASHWINI VITTHAL          60.00    3 40392  F  SHINDE NEHA DEEPAK              56.80    4 40232  F  SANGEKAR NEHA SUNIL             40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49540  F  JADHAV DEVIKA ASHOK             71.20    2 40388  F  ALGUNDAGI SAPTAMI SUNIL         69.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36066  F  GORE LAXMI SHAHAJI              68.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36481  F  WADGE PUJA ASHOK                69.45    2 36356  F  MENGAR SNEHA VIJAY              69.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45521  F  GHUGE VAISHALI RAOSAHEB         68.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37025  F  GAIKWAD TEJAL DNYANESHWAR       72.00    2 41330  F  KUDALE RUTUJA SHAILENDRA        71.00    3 40246  F  TAMBOLI ALPHIYA JABBAR          70.80    4 40378  F  WAGH KRUNAL BHAGWAN             69.82    5 49615  F  GHATKAR SAMRUDDHI BHANUDAS      69.80    6 36029  F  BHUJBAL PALLAVI SHARAD          68.80    7 40214  F  DHAYARKAR NIKITA SAKHARAM       67.45    8 40404  F  DIXIT PRIYANKA SANJAY           66.60    9 36316  F  KULTHE NAMRATA GANESH           65.80   10 37160  F  PANCHAL NAMRATA VITTHAL         65.27   11 36109  F  KHEDKAR VAISHNAVI POPATRAO      65.20   12 41160  F  LOKHANDE DHANASHREE MADHUKAR    64.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40452  F  JANNU REENA CHANDRAKALA         71.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36010  F  AMBEKAR TRUPTI RAMCHANDRA       60.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36349  F  SATPUTE ANKITA RUSHIKESH        60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M052) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43700  F  SHINDE VINAYA SHASHIKANT        94.73    2 41285  F  BHAPKAR MEGHA ANANT             84.00    3 36396  F  RAM DURGAKUMARI DASHRATH        82.73    4 49882  F  JAWALKAR PRIYANKA VALMIK        82.36    5 40267  F  GADKARI SUNITA BHARMA           80.40    6 40498  F  KULKARNI PRATIKSHA DHANANJAY    80.20    7 36493  F  SHINDE ANUJA UTTAM              79.40    8 36472  F  DHUMAL PRATIDNYA SANJAY         78.80    9 36288  F  HINGE DEEPALI BANDU             78.60   10 36112  F  RAKH BHAGYASHRI UDDHAV          78.55   11 48256  F  HUDE MONIKA CHANDRAKANT         78.55   12 49641  F  GEJAGE MANISHA HANUMANT         78.40   13 46476  F  KASTURE SONALI ASHOK            77.60   14 40258  F  JADHAVAR BHAGYSHREE MOHAN       77.20   15 40147  F  KHARADE AKSHADA ASHOK           76.60   16 36206  F  RAWALEKAR AISHWARYA SANJAY      76.60   17 40065  F  MORE MAYURI SUNIL               76.00   18 36346  F  KODRE PAYAL ARUN                75.60   19 49462  F  SHIVARKAR POOJA ASHOK           75.20   20 40201  F  MHAPADI SUSMITA SANTOSH         75.00   21 49538  F  KALE SNEHA RAJU                 75.00   22 41806  F  GADHAVE KAVITA MARUTI           74.91   23 40124  F  MUDE SEEMA SANJAY               74.60   24 40207  F  LOHAR NIKITA SANJAY             74.60   25 36556  F  AGARKAR BHAVANA DNYANESHWAR     74.60   26 36293  F  BARATE SHAILAJA PRAVIN          74.55   27 36129  F  NEWALE ROHINI SAMBHAJI          74.00   28 36018  F  BHANGIRE VAISHNAVI ABHIMANYU    74.00   29 36040  F  YADAV NIKITA RAGHUNATH          74.00   30 40128  F  BHALSING HARSHADA MARUTI        73.80   31 40235  F  KULKARNI GAURI ANANT            73.60   32 41698  F  PANDHARE SHITAL HANUMANTRAO     73.45   33 40033  F  BANDAL VIDYA ANKUSH             73.09   34 40107  F  KADAM DIPIKA SUREKHA            72.80   35 41542  F  SHINDE CHAITALI UMESH           72.80   36 40456  F  JANNU BHAVANA PRAVIN            72.80   37 40274  F  SHAIKH AASMA HAJRATALI          72.60   38 36310  F  PUNEKAR GAURI KASHINATH         72.60   39 41239  F  JAGTAP RASIKA RAMDAS            72.40   40 49889  F  BHISE MANGAL ANKUSH             72.40   41 36188  F  WAGHMARE GAURI SURYAKANT        72.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40318  F  KHUNE KAVITA MUKUND             65.60    2 40127  F  KAMBLE DIKSHA SUDHIR            65.45    3 36028  F  SABLE SHUBHANGI VISHNU          65.40    4 49831  F  MOHITE PRITI DILIP              65.40    5 41671  F  SALAVE APEKSHA MOHAN            64.60    6 36384  F  SONAWANE AISHWARYA SURYAKANT    64.40    7 36432  F  MAHAPURE AISHWARYA JAYDEEP      64.36    8 40168  F  JADHAV ARCHANA ASHOK            62.80    9 36302  F  SHINDE SWATI JALINDAR           62.60   10 49684  F  SHELAR SUVARNA SUBHASH          62.36   11 41271  F  KHARAT PRIYA NARAYAN            61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37200  F  PANCHAL KAVERI VISHNU           58.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36344  F  KHETRI SHILPA DATTA             65.20    2 41183  F  JADHAV NIKITA DINESH            61.80    3 36271  F  MANE SUPRIYA BABA               59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49505  F  TIKONE APARNA SUNIL             63.20    2 36389  F  DANDEKAR MOHINI VILAS           62.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49548  F  BANSODE GAYTRI SAMBHAJI         60.00    2 36415  F  KAVITAKE SHUBHANGI VITTHAL      53.82    3 36022  F  SALGAR DEEPALI LIMBRAJ          53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36113  F  RAKH MONIKA BALU                63.40    2 40003  F  BINAWADE NITA JALINDAR          58.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41286  F  KORPADE DHANSHREE BALU          65.80    2 40105  F  BANKAR RUTUJA RAJENDRA          65.00    3 49857  F  PANCHAL VAISHALI SURESH         64.18    4 40358  F  PATIL VIDYA YUVRAJ              63.20    5 42388  F  SHINDE SUPRIYA SUKHDEO          62.60    6 36395  F  NADE SHRADDHA MADHUSUDAN        62.00    7 37133  F  LOKHANDE DIPTI DATTATRAY        62.00    8 40236  F  HINGANE SHRADDHA DEVIDAS        61.80    9 49655  F  RAUT NAYAN SANJAY               61.00   10 36313  F  SHEVATE AISHWARYA SANJAY        60.80   11 36020  F  SUTAR DHANASHRI NAMDEV          60.20   12 36123  F  TELANGE GEETANJALI BHANUDAS     60.00   13 49623  F  JAMDAR NIKITA RAJENDRA          60.00   14 40382  F  SONTALE SHIVANI RAJENDRA        60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36354  F  SAPKALE KALYANI RAVINDRA        58.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49821  F  DODALE DIPALI SHIVAJI           53.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M053) AKUTAI KALYANI JR COLL FOR GIRLS, HADAPSAR                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40087  F  JAGDALE MAYURI BIRMAL           75.40    2 36021  F  TUPE BHAKTI ULHAS               72.20    3 36309  F  TAKALE NIKITA KAILAS            72.18    4 40150  F  JADHAV SHRADDHA ASHOK           72.00    5 36363  F  TEKAWDE SHIVANI RAMESH          71.82    6 41990  F  SHINDE KARISHNA DATTATRAYA      71.40    7 36359  F  JADHAV KOMAL RAMU               71.20    8 36219  F  PRABHUNE NIKITA JALINDRA        70.91    9 36045  F  KAMTHE MOHINI TUKARAM           70.60   10 40247  F  WAIKAR SHRADHA PRAMOD           70.40   11 40144  F  RAVADE KIRTEE BALASAHEB         70.20   12 40429  F  UNDRE PRAJAKTA NANDKUMAR        69.60   13 36352  F  BHANGIRE SWAPNALI EKNATH        69.60   14 40338  F  SALUNKE PRATIBHA BHAGWAT        69.40   15 46492  F  DHUMAL NIKITA ANIL              69.20   16 40361  F  GUND APARNA DADA                69.00   17 40198  F  CHAUDHARI GEETANJALI SAMBHAJI   68.80   18 38799  F  SHINDE PRAJAKTA RAJENDRA        68.80   19 49863  F  GANDHAVE TRUPTI RAJENDRA        68.60   20 48255  F  MASKE PRATIKSHA RAJEBHAU        68.40   21 40290  F  KALE SHWETA BABAN               68.20   22 36370  F  GAIKWAD NILAM SANJAY            68.20   23 40430  F  GAWADE PRATIKSHA MOHAN          67.82   24 40490  F  CHAVAN POOJA SHIVAJI            67.80   25 36636  F  GAIKWAD PRIYANKA DATTATRAY      67.60   26 40029  F  MAGAR SAYALI TANAJI             67.40   27 43696  F  SHINDE PRIYANKA RAMDAS          67.27   28 49875  F  KUNJIR AARTI SUNIL              67.09   29 36446  F  TAKAWALE POOJA VIJAY            67.00   30 40218  F  CHAND SAYALI RAMDAS             67.00   31 46475  F  GAIKWAD SAYALI ASHOK            67.00   32 40110  F  TIWARI NILU HARIBANSH           66.60   33 41608  F  KALE SEEMA BAPUSAHEB            66.60   34 36450  F  PISAL KAJAL ASHOK               66.40   35 36315  F  TAWARE SHUBHANGI RAJENDRA       66.40   36 36086  F  KALJE RUTUJA SHANTARAM          66.40   37 36470  F  SHINDE ANAJANA BABAN            66.40   38 49687  F  BHISE PRIYANKA BHALCHANDRA      66.20   39 49692  F  CHAUDHARI YOGESHWARI ANNASAHEB  66.18   40 36285  F  HOLKAR PRATIKSHA SANJAY         66.00   41 49689  F  BHALGHARE SUPRIYA RAVINDRA      66.00   42 36246  F  JAVALKAR AKSHADA RAJENDRA       65.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38763  F  SAMBHOKING SONALI SWAMI         58.60    2 38766  M  MORE PRASHANT GAUTAM            58.18    3 38631  M  GAIKWAD BIPIN MANISHA           57.64    4 48410  M  KATE SAGAR ARJUN                57.40    5 38755  F  SALVE PRAGATI MOHAN             57.20    6 38634  M  AHIRE SURAJ SUNIL               56.36    7 38660  F  JAGTAP HARSHADA MANOJ           55.82    8 43832  F  DHIWAR VAISHALI RAJU            55.27    9 36220  M  SABANE AKSHAY JAGANNATH         54.40   10 45799  M  MORE AKSHAY NAMDEV              54.36   11 38659  F  ATHWALE PRANJALI PARSHURAM      54.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40321  M  GAIKWAD AKASH AMBADAS           48.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38672  M  SALUNKE MAYUR KANHAIYA          55.00    2 41966  M  PITHE DATTATRAY PRAKASH         54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38641  F  KUNDGIR ASHALATA GANGADHAR      51.60    2 49559  F  SHINDE ANKITA SUDHAKAR          48.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37076  M  KEDAR ABHISHEK BALASAHEB        54.80    2 49670  F  MUNDHE PRATIKSHA DATTATRAY      52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37169  M  GHADGE PANKAJ ANIL              56.80    2 49620  F  JAYKAR DHANSHREE RAJENDRA       56.40    3 49558  F  JAGTAP APURVA SANTOSH           54.80    4 36290  M  PANCHAL SHUBHAM KAMLAKAR        54.20    5 38787  M  JADHAV RANJIT HANUMANT          52.60    6 38769  M  PANCHAL MANGESH VALMIK          50.18    7 38777  F  MOTE POOJA TULSIDAS             49.45    8 37080  M  SHINDE ASHISH BALASAHEB         49.00    9 38651  F  ADAMANE RUPESH GORAKH           48.80   10 37047  M  HISHOBE SHUBHAM HANUMANT        47.60   11 41672  M  RAUT SHUBHAM SATISH             47.40   12 42924  M  TAKALE PARAG SUNIL              47.40   13 41970  M  JADHAV MAYUR SURYAKANT          46.91   14 37088  M  TALEKAR SATYAM BALASAHEB        46.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M054) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43885  F  MUNDHE VIJAYA PRAKASH           76.40    2 46468  F  SALVE SNEHA CHANDRAKANT         75.64    3 36860  F  ZENDE POONAM VILAS              75.20    4 36595  M  FADTARE ANIKET MHASKU           74.18    5 38640  F  GAWADE NIKITA PANDURANG         72.80    6 38644  M  CHANDEWAD BALAJI BHARAT         71.45    7 38611  F  PANCHAL MADHURI PRALHAD         71.20    8 45265  F  KATAKE POOJA PANDHARINATH       70.40    9 38612  F  PANCHAL DNYANESHWAREE LALA      69.82   10 45263  F  KARPE SHARMILA SANJAY           69.45   11 38797  F  DHANDEKAR ANKITA SHASHIKANT     68.20   12 38666  M  POLE ARVIND PUNJARAO            68.18   13 38779  F  KSHIRSAGAR PRIYANKA LAXMAN      67.60   14 45905  F  PATEL HEENA JAMIR               67.40   15 38759  F  UNNAD PRIYANKA CHANDRAKANT      67.00   16 38767  M  BORADE SAINATH VRUNDAVANI       66.73   17 38780  F  KEDARE PRIYANKA SUNIL           66.36   18 38657  F  SONKAMBLE DHANSHREE ASHOK       66.18   19 38775  M  MULLA NIYAZ RAJAK               65.64   20 41533  F  TAMBOLI NILOFAR JAVED           64.00   21 36462  M  HAJARE KIRAN DASHRATH           63.80   22 40148  F  MADREWAR KAJAL NAGESH           63.09   23 38647  M  GHOLAP AKASH SUBHASH            62.80   24 38633  F  JAGTAP PRATIKSHA PRUTHVIRAJ     62.80   25 38800  F  GURAV VARSHA GORAKH             62.60   26 37043  F  RASAL POOJA MAHADEV             62.55   27 36746  F  JAGTAP UJJWALA DEVIDAS          62.40   28 46048  M  GUNJAL SHUBHAM SUBHASH          62.36   29 38789  F  JAGDHANE ANITA ANIL             62.00   30 41103  M  KHINDKAR SAGAR UTTAM            61.82   31 42460  F  KOKATE VIDYATAI SUDHAKAR        61.40   32 49668  M  PAWAR KETAN DATTATRAY           61.00   33 37054  F  SHAIKH CHANDNI MAHAMADSWAYAB    61.00   34 38798  F  TAMBE KOMAL VISHNU              61.00   35 37165  F  KUNJIR SONALI ASHOK             60.55   36 38621  M  GAIKWAD AADESH MOHAN            60.40   37 38778  F  DIXIT PALLAVI MRUTI             60.40   38 37098  M  SHAIKH MOSIN ALIM               60.40   39 43664  F  SHINDE SUREKHA RAMESH           60.20   40 38771  F  LOHEKAR NIKITA DATTATRAYA       60.00   41 45898  F  SAYYED FARHANA HUSEN            60.00   42 46493  F  GAVHANE ASHWINI KAILAS          59.40   43 37143  F  JAGADALE SWAPNALI SHAMRAO       59.20   44 40463  M  JAWALKAR SHUBHAM SANJAY         59.00   45 40425  M  AWHALE PRASAD GANESH            58.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36397  F  BANSODE POOJA KONDIBA           59.00    2 40446  F  KAMBLE NIKITA SHASHIKANT        58.91    3 36779  F  RAWADE RUTUJA BIRUDEO           58.60    4 37106  M  ADAGALE SHUBHAM BAPU            58.40    5 36478  F  HONEKAR ASHWINI REVAPPA         58.40    6 36420  F  ARTE ASHWINI NITIN              58.20    7 35257  M  KASBE AKASH BABASAHEB           58.00    8 41857  M  NITNAWARE SHUBHAM VINOD         57.80    9 36439  M  BOTALJI SURAJ SANJAY            57.60   10 41163  F  SARODE KAJAL ANIL               57.00   11 40458  F  SANDULE ROHINI SHESHERAO        56.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37095  M  GAIKWAD BIRAPPA SHAM            51.60    2 37135  M  RATHOD OMKAR DEVIDAS            49.82    3 41177  M  MIREKAR GANESH KUMAR            46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41102  M  MORE OMKAR ANIL                 58.80    2 36276  M  ATOLE SUNNY SAMBAJI             57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41660  M  JADHAV SANTOSH DIGAMBAR         55.20    2 41152  M  WAGHMODE AKASH SHIVAJI          54.40    3 37053  M  KARE AAKASH KIRAN               50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49671  F  BHANGE SANJAY BALAJI            58.60    2 40109  F  KEKAN SHUBHANGI VIJAYKANT       57.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40176  F  RAUT KIRTI MARUTI               58.80    2 40276  F  MULANI AFRIN SHAHAJAN           58.60    3 41628  M  TAMBE SAURABH SUDHIR            58.20    4 40106  M  KODRE SWAPNIL SANJAY            57.40    5 40158  F  TAMBOLI SUMAYYA SHABBIR         57.00    6 49683  M  BARAVKAR CHETAN VANDANA         56.60    7 40120  F  GAIKWAD POOJA RAJARAM           56.60    8 49848  M  SHIRKE SHUBHAM DATTATRAY        55.80    9 41269  F  MORE MAYURI RAMDAS              55.00   10 36215  F  TELANGE SHILPA MADHUKAR         55.00   11 41138  M  KSHIRSAGAR NIRAJ MAHENDRA       53.40   12 40185  F  TATE NUTAN BABU                 53.00   13 36067  M  NAVATRE PRASHANT SUBHASH        53.00   14 36387  F  PANCHAL MADHURI MAHADEV         52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40339  M  CHHATREE PARSHURAM LAXMAN       58.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M055) DNYANPRABODHINI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41416  F  KHUTWAD TRUSHITA BHARAT         67.40    2 36244  M  MODAK VISHAL ASHOK              65.80    3 41695  M  KADAM AKSHAY PRAKASH            65.40    4 42983  F  YADAV ANITA TRIBHUVAN           65.40    5 36186  F  KAMTHE SAKSHI DATTATRAY         65.27    6 37021  M  JADHAV SAURABH POPAT            65.00    7 36138  M  BHALSING AKSHAY SUKHADEV        65.00    8 35265  F  GHULE KANCHAN RAJENDRA          64.80    9 41109  M  BAGWAN AJAR RAJU                64.60   10 37030  M  NALAWADE GANESH SHIVAJI         64.40   11 40285  F  MATE SHIVANI SUNIL              64.36   12 41186  F  JATHAR PRIYANKA NIVRUTTI        64.20   13 41638  F  JADHAV PRATIKSHA RAOSAHEB       64.20   14 40416  F  VIDHATA AARTI SHIVAJI           64.00   15 35248  M  SHINDE ADITYA SATISH            63.60   16 40115  M  MODAK TUKARAM HARIBHAU          63.45   17 36305  F  SAKHARE BHAGYASHREE BHIMASHANK  63.40   18 40277  F  KARLE NEHA DILIP                63.40   19 40063  F  SHINDE AISHWARYA MOHAN          63.20   20 41632  F  KHALADKAR HARSHADA NANDKUMAR    62.91   21 40204  F  JADHAV RAJASHREE RAM            62.18   22 40294  F  KANADE PRIYANKA SUDHAKAR        62.00   23 49501  M  FULARI PRAVIN AMBADAS           62.00   24 40273  F  DESHMUKH AYESHA NOORMOHAMMAD    61.80   25 35578  M  SHINDE RAMESH MOHAN             61.80   26 36277  M  CHAUHAN ANISKUMAR SURESHPRASAD  61.64   27 40366  M  KUNJIR NIKHIL DNYANOBA          61.60   28 40048  F  KANGRALKAR PRATIKSHA PRABHAKAR  61.40   29 41173  M  KUNJIR MAYUR SUBHASH            60.91   30 36104  M  MORE RUSHIKESH HARIDAS          60.80   31 40354  M  WANI VIKRAM SANJAY              60.60   32 41115  F  KOLHE JYOTI PANDURANG           60.60   33 40333  M  PAWAR GANESH RAMESH             60.40   34 49417  M  PHALKE SURAJ BHARAT             60.40   35 42620  M  SHINDE VIJAY GOPAL              60.20   36 36460  M  PAHILWAN SHUBHAM GANESH         60.20   37 49880  F  KAMTHE BHAKTI JAYSING           60.20   38 40145  F  KHUTWAD SAYALI ULHAS            60.00   39 40234  M  MANE YOGESH SHIVAJI             60.00   40 40280  F  BHUJBAL POOJA SUNIL             60.00   41 43164  M  LAVAND AKSHAY HANUMANT          60.00   42 49673  F  RANKSHETRE ANITA PANDURANG      60.00   43 41558  M  GUJE SUNNY SURENDRA             59.27   44 36341  M  RAJMANE KEDAR GANGADHAR         59.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43668  M  GAIKAWAD PRASAD MAHADEO         60.00    2 36169  F  KUCHEKAR ROHINI SANJAY          55.64    3 37058  F  GAIKWAD KOMAL ANAND             55.60    4 41953  F  SAKAT KIRAN SATISH              55.00    5 35570  M  SATHE SUNIL ANNA                55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41242  M  DHOTRE SAGAR TAMNNA             40.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49546  M  SIKKALGAR SHAHID SHAKIL         58.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41216  M  MISAL MAHESH JALINDAR           52.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36373  F  WADKAR POONAM NIVRUTTI          59.60    2 99999  F  WAGHAMARE POOJA SHIVAJI         58.60    3 36522  M  DONGAWE KIRAN SANTOSH           56.80    4 36436  M  NEVASE RAJESH SUNIL             55.80    5 40133  F  PANCHAL MANISHA ANKUSH          55.20    6 40009  F  RAUT RADHIKA RAMESH             52.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M056) PRAGATI H SCH & JR COLLEGE, KONDHAWA                         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49633  F  NADAF MUSKAN CHANDPASHA         70.20    2 40002  F  SANAP MAYURI BHAGWAN            69.45    3 36222  M  NANAWARE MAHADEV TATYA          69.00    4 49514  F  WAGHMARE POOJA ANIL             68.20    5 41137  F  SHIVDAS SNEHAL ANIL             67.80    6 48477  F  KADAM MOHINI DHANANJAY          66.60    7 37138  F  DHUMAL SONALI CHIMANRAO         66.55    8 36308  F  GAIKWAD ARCHANA KUNDAN          65.20    9 40217  F  ZENDE KOMAL HANUMANT            64.80   10 40297  F  KOTWAL DEEPIKA VITTHAL          64.20   11 36168  F  PATILE POOJA SURESH             64.20   12 41159  M  KAKADE PANKAJ PRAKASH           63.40   13 40444  F  JAGDALE PRANJALI RAMSH          63.00   14 49653  F  KUDALE RAJESHWARI RAJU          63.00   15 36056  F  PAWAR SONU LAXMAN               62.80   16 36002  F  MALI ANJANA NARAYAN             62.60   17 36342  F  RAJMANE SUPRIYA TUKARAM         61.80   18 40397  M  KOLI SAMBHAJI MUKTA             61.80   19 35348  F  GIDDE RUTUJA SUNIL              61.60   20 37149  M  MODIWALE NISARG SOMNATH         61.40   21 36062  M  SURAVASE RAHUL RAJKUMAR         61.27   22 36292  M  PANCHAL KRISHNA DNYANESHWAR     61.20   23 36351  F  KALE AARTI SOMNATH              60.60   24 49513  F  REDDY SAPANA LINGAPPA           60.60   25 37146  M  LONKAR CHETAN BALASAHEB         60.40   26 49584  M  KHARAT BHARAT NATARAJ           60.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37121  F  SHIDE KOMAL SATYAWAN            54.80    2 41117  M  SONWANE RAHUL SAMBHAJI          54.18    3 40005  F  ZENDE SANGITA HANUMANT          54.18    4 93675  F  BHALERAO SHUBHANGI SRI KISHAN   53.64    5 35542  F  GAIKWAD SUNITA RAJARAM          53.40    6 37051  M  RASAGE AKASH RAJU               53.20    7 36667  M  KAMBLE KRUSHNA SHESHRAO         53.20    8 49669  M  SONAWANE CHETAN SURYAKANT       53.00    9 49502  F  CHAVAN KARUNA SUDHIR            53.00   10 40386  F  MHASKE TRUPTI BALKRISHANA       52.80   11 41510  M  SHINDE SGAR VISHNU              52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40260  F  MULEKAR KAJAL NANA              55.00    2 40250  M  GHADGE RAVI VINOD               55.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40064  M  SALAGAR SANDIP SUNIL            47.09    2 41255  M  SALGAR BALAJI SUNIL             45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41287  M  DOIPHODE UMESH RAGHUNATH        51.80    2 40415  M  GARJE RUSHIKESH SADASHIV        48.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37178  M  MORE KIRAN SAMBHAJI             52.80    2 41260  M  HINGANE GANESH RAVINDRA         51.60    3 41676  M  FAKIR FIROJ ALISHA              47.40    4 40099  M  PIMPALE SURAJ NANDKISHORE       47.00    5 36184  M  SAPKAL SUSHANT SAMPAT           46.83    6 36996  M  SURYAWANSHI ROHIT VYANKAT       46.40    7 37023  M  SUTAR SHYAM MANOPPA             46.20    8 40014  M  SHINDE SUYASH MANOJ             46.00    9 40442  M  TILEKAR ROHIT DNYANESHWAR       46.00   10 36242  M  RAUT SANKLAP RAMDAS             45.80   11 40322  M  BHOJALLU OMKAR RAJU             45.80   12 37131  M  MORE KASHITIJ SANJAY            45.27   13 41349  M  PASHTE MAYUR KISHOR             44.55   14 49682  F  DESHMANE AKSHADA SUDHAKAR       41.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M057) PHULE EDU SOC JR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40174  F  ZOMBADE NAKSHATRA BABAN         60.91    2 40173  F  GODSE RAJSHREE BHIKAJI          58.80    3 49637  M  DAMGUDE AJINKYA KAILAS          58.80    4 49575  M  CHAUDHARI SAURABH KAILAS        58.80    5 41203  F  GHULE VAISHNAVI TUKARAM         58.80    6 41201  M  SALAVE DIGVIJAY SANTAJI         58.80    7 41605  M  UPADHYAY RAHULKUMAR TARASHANKA  58.73    8 36185  F  BOROLE SUCHITA NAGNATH          58.73    9 45909  M  PANGARE AKSHAY SAMPAT           58.73   10 40136  F  GAWADE KOMAL RAJESH             58.60   11 49621  M  MAHADIK YOGESH ASHOK            58.40   12 40453  M  LOLE SHUBHAM SITARAM            58.40   13 40396  F  MULANI SAMRIN ZAKIRHUSAIN       58.40   14 40190  F  MURKUTE TEJASHREE SACHIN        58.40   15 40364  M  GAVALI RUSHIKESH SANDIP         58.40   16 41220  M  DESHMUKH SURAJ BAPUSAHEB        58.20   17 41601  M  YADAV VINAY RAJENDRA            58.20   18 49659  F  SAVVASHE ASHWINI ANIL           58.00   19 36523  F  MANE SWAPNALI BALU              58.00   20 40053  M  PIRJADE AFSAR DASTGEER          57.82   21 38810  M  MANE ASHISH RAJENDRA            57.80   22 49819  M  CHAUDHARI PRAVIN RAMDAS         57.80   23 37013  M  PAWAR KIRAN RAMESH              57.80   24 40268  F  SAWANT MONALI SHIVAJI           57.80   25 36499  F  PAWAR ASHWINI MAHADEV           57.80   26 41549  F  KALE SARIKA SURESH              57.64   27 41279  M  MULANI SHAHRUK ABDULREHAMAN     57.60   28 40034  M  PABLE MANTHAN DIPAK             57.60   29 41273  M  SHINDE MAHESH BANSILAL          57.60   30 41627  F  BHOSALE DIPTI SHRIDHAR          57.40   31 49874  F  GHUMBRE SHENA PANDURANG         57.40   32 40030  M  BADGUDE KISHOR BHASKAR          57.40   33 49883  F  MODAK TANUJA DILIP              57.20   34 46452  F  SURAPE JYOTI SHIVAJI            57.09   35 49833  M  GAIKWAD SWAPNIL BALASAHEB       56.80   36 41604  F  MAHALE NAYAN RAJENDRA           56.80   37 36047  F  KATKE GITANJALEE VISHVAS        56.80   38 36052  F  PANCHAL POOJA MANOHAR           56.60   39 40407  M  KHAN MAHAMMADIRFAN AMIRULLA     56.60   40 41110  M  JADHAV YOGESH SHIVAJI           56.55   41 40439  M  DHAGE PRAVIN SANJAY             56.55   42 40259  F  CHAUDHARI CHHAYA MAHADEO        56.40   43 40137  F  SAWANT NAMRATA DHANAJI          56.36   44 40313  F  CHAUDHARI PRAJAKTA ANIL         56.20   45 40449  F  SHINDE SONALI RAJU              56.20   46 40091  F  KHAMBE PRIYANKA MHADEV          56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M058) VITTHALRAO SHIVARKAR H SCH & JR COL, WANAWADI               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38580  M  WAGHMARE MAHESH SHAHAJI         54.00    2 44188  M  SALUNKE PRASHANT SAMBHAJI       54.00    3 40102  F  SONAWANE SNEHAL ANIL            53.64    4 37734  M  UGHADE ATUL RAJU                53.00    5 36234  M  SANKPAL AKASH SURESH            52.80    6 36120  F  BANSODE PRANOTI SANGHRATAN      52.73    7 37103  F  GAIKWAD PALLAVI DILIP           52.60    8 36421  F  PAWAR VARSHA SOMNATH            52.40    9 36121  M  KAMBLE SHUBHAM BABAN            52.40   10 44181  M  KAMBLE ROHIT NARSING            52.40   11 37003  M  GAWALI SAGAR MOHAN              52.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M058) VITTHALRAO SHIVARKAR H SCH & JR COL, WANAWADI               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40163  M  SAWARE MAYUR KARTIK             53.40    2 40138  F  JADHAV ARUN ASHOK               53.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M058) VITTHALRAO SHIVARKAR H SCH & JR COL, WANAWADI               Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35508  M  WAGHMODE MAHADEO GANPAT         41.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M058) VITTHALRAO SHIVARKAR H SCH & JR COL, WANAWADI               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36463  M  SHAIKH TANVIR WAHID             52.20    2 37198  F  KADE KAJAL DATTA                50.55    3 41694  M  VISHWAKARMA RAVIPRASAD RAMNIRA  46.20    4 41187  M  WAGHMARE GANESH DATTATRAYA      44.60    5 37101  M  KOLI AMIT LAXMAN                43.64    6 49843  M  MEHER TEJAS TRIMBAK             40.80    7 41669  F  ADALE TEJASHREE SURESH          40.80    8 41615  M  RANDIVE PRAVIN SANJAY           38.20    9 40021  M  NANAWARE AMOL SOMNATH           37.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M058) VITTHALRAO SHIVARKAR H SCH & JR COL, WANAWADI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42768  F  DUKRE MOHINI RAJENDRA           69.40    2 36012  F  YADAV PALLAVI BHARAT            65.40    3 46689  F  SURYAVANSHI MONALI RAVINDRA     64.80    4 40184  F  GAIKWAD SHEETAL DATTATRAY       64.20    5 38581  M  KASBE GANESH RAJENDRA           62.80    6 47603  F  SHINDE SONALI ABASAHEB          62.00    7 36406  M  SURYAVANSHI TUSHAR HANUMANT     60.60    8 40086  F  SINGH JYOTI RAJNARAYAN          60.00    9 40291  F  SARAK PUNAM SUBHASH             59.27   10 36407  F  DUGAD RUPALI SUMTILAL           59.20   11 41180  M  SHILIMKAR ADESH ANKUSH          58.91   12 40216  F  LAVANDE PRAJAKTA DASHARTH       58.80   13 46585  M  PANSARE SHADAB ASLAM            58.80   14 40222  F  PAREKH ANKITA NAVINCHANDRA      58.40   15 38822  M  SHAIKH SALMAN MEHTAB            58.20   16 41690  F  NAIKNAVARE SWATI SATYAWAN       57.80   17 36209  F  BHANDALE RASIKA DATTATRAY       57.45   18 49612  M  DESHMUKH AKASH ATUL             57.09   19 40035  M  SHAIKH REHAN NOORISIAM          57.00   20 40113  F  TALEKAR ANURADHA RAJENDRA       56.91   21 41610  M  KATE RITESH DILIP               56.60   22 40010  M  BHANDALKAR KUNAL GHANSHYAM      56.40   23 36282  M  SONI RAJESH SURESH              56.20   24 37171  M  CHAND ASHITOSH KAILAS           56.00   25 40022  M  KHADAKE VIJAY DATTATRAY         56.00   26 36151  F  JADHAV KAVERI SUNIL             55.80   27 49601  F  VIBHUTE BHAGYASHRI DADARAO      55.69   28 36139  M  PAWAR ASHISH DHANANJAY          55.60   29 40094  F  GAIKWAD KOMAL DHANANJAY         55.60   30 41124  M  SHINDE AKASH BHIMRAO            55.60   31 40060  F  GHULE MONIKA DEEPAK             55.45   32 49850  F  KUNJIR MANASI NANABHAU          55.45   33 40930  M  LONDHE BHUSHAN JALINDAR         55.40   34 49834  M  SHEWALE OMKAR RAJENDRA          55.40   35 41681  M  DAREKAR PRASAD SANJAY           55.20   36 41636  M  VIPAT SHUBHAM RAJENDRA          55.20   37 36458  M  THITE VISHAL UTTAM              55.20   38 36581  F  KUNJIR YOGITA SHAMKANT          55.20   39 43858  F  WALKE KAJAL BALASAHEB           55.20   40 36226  M  YENKANCHI KAMLESH SANGANNA      55.00   41 36224  M  AMBEKAR ANIKET HANUMANT         54.91   42 37009  M  GHULE TUSHAR RAJENDRA           54.80   43 46199  M  JEEWANGI UMESH VITTHAL          54.80   44 40027  M  INGRE CHAITANYA VITTHAL         54.60   45 43802  F  KARMARKAR SHIVANI SUNIL         54.60   46 46485  F  SHAIKH SHAKILA CHAND            54.60   47 41208  M  GOSALE SHUBHAM GOVIND           54.60   48 36238  M  TAKMOGE ADITYA ABHIMANYU        54.40   49 40056  F  CHAVAN YOGITA MARUTI            54.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M059) PRERANA JR COLLEGE, DHANAKWADI                               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41689  F  NAIKNAVARE JYOTI SATYAWAN       51.00    2 37117  F  EDAKE ASHWINI SHRAWAN           50.60    3 40821  F  KAMBALE PRAJAKTA PARASHURAM     50.20    4 36003  F  CHAUTMAHAL NEHA DATTU           50.00    5 40486  F  CHOPADE MEGHA PADMAKAR          49.80    6 37189  M  YEDAKE VINAYAK BALU             49.27    7 36802  M  UDANSHIVE ARVIND SHANKAR        48.91    8 36172  M  KAMBLE PAVAN CHHABURAV          48.80    9 49873  F  DODMANI SANGEETA DATTA          48.60   10 49614  F  NETAKE NILAM NAMDEV             48.40   11 40389  F  SONAWANE CHANDRAKALA DURYODHAN  48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M059) PRERANA JR COLLEGE, DHANAKWADI                               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 40329  M  KADAM AKSHAY SURESH             49.00    2 40398  M  NIKAM AKASH ANIL                48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M059) PRERANA JR COLLEGE, DHANAKWADI                               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42299  F  SALUNKE POOJA RAVINDRA          49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M059) PRERANA JR COLLEGE, DHANAKWADI                               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 46106  M  DHOPARE AKSHAY ARJUN            72.20    2 36882  F  SALUNKE POOJA SIVAJI            66.60    3 42134  F  SHIRKE TANUJA TUKARAM           63.45    4 42283  F  JADHAV SHRADDHA POPAT           62.80    5 42136  F  AWASARE MOHINI GAJANAN          61.60    6 36042  F  KALE SHUBHANGI BABAN            59.20    7 45910  F  SHINDE TEJASWI ASHOK            56.00    8 40026  M  BHAGAT NISHANT BHAGWAN          54.36    9 36245  M  SHETE MAYUR SUDHAKAR            54.36   10 41699  F  LOKHANDE ASHWINI LAXMAN         54.20   11 36197  M  JAVALKAR DINESH RAJU            54.20   12 40103  M  TOMPE OMKAR SUBHASH             54.20   13 41198  M  DESAI YOGESH PANDURANG          54.18   14 36081  F  PATOLE GEETA SUDHAKAR           54.00   15 49604  M  SHINDE SANKET AMBARUSHI         54.00   16 49617  M  GUNWARE AKSHAY RAGHUNATH        53.82   17 37074  M  PISAL SHUBHAM MOHAN             53.80   18 41645  M  BADADE SWAPNIL RAJENDRA         53.80   19 36133  F  JAGTAP MAYURI MADHUKAR          53.80   20 40406  M  KALE UDHAV DNYANOBA             53.80   21 40460  M  HOLKAR DHANANJAY VILAS          53.64   22 41125  F  MEMANE PRIYANKA BHAUSAHEB       53.60   23 40370  F  DUSANE SHRUSGTI PARESH          53.60   24 36134  M  KADAM MACHINDRA NARAYAN         53.45   25 36487  F  JAGTAP PRATIKSHA PRAKASH        53.40   26 38571  M  BHINTADE SOURABH SUNIL          53.40   27 40399  M  KHOT OMKAR BHALCHANDRA          53.20   28 45886  M  PATIL ABHIJIT ARUN              53.20   29 37112  M  INGAWALE AKASH MAHADEV          52.91   30 49678  M  MORE MAYUT MANIK                52.91   31 42468  F  DEOKAR SNEHA ASHOK              52.80   32 41202  M  PATNE YUVRAJ MAHESH             52.80   33 42810  M  GANGAPURE AKSHAY ANIL           52.80   34 41277  M  NEPATE MAHESH VAMAN             52.73   35 40326  F  GAIKWAD KAVERI VINAYAK          52.60   36 49634  F  GADE SHITAL RAMDAS              52.60   37 35429  M  BANDGAR SANDIP DATTA            52.60   38 40370  F  TIWARI JYOTI RAMJI              52.60   39 42386  F  MADGUDE ARATI RAJARAM           52.40   40 46463  F  GHULE JAYASHRI RAVINDRA         52.36   41 42260  F  PATIL EKATA MANIK               52.20   42 41670  F  MUNDHE POOJA NANDAKUMAR         52.20   43 43691  F  KHUTWAD AKSHADA GORATKH         52.20   44 42275  M  KOLAPE SAURABH VITTHAL          52.18   45 46472  F  POTE SONALI BABURAO             52.18   46 40085  F  ADAMUTHE MADHURI CHANGDEO       52.18   47 40221  F  NANDKHILE PRIYANKA SATISH       52.00   48 42365  F  SHENDAGE RUPALI VILAS           52.00   49 37037  F  SHEWALE DIPTI SHRIMANT          52.00   50 42174  F  SHAIKH HINA RABEEULHASAN        52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M059) PRERANA JR COLLEGE, DHANAKWADI                               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 38656  F  SALUNKE ADITI DNYASNESHWAR      51.80   52 41175  M  AKADE DADA SURESH               51.64   53 49585  M  CHOWGULE SHUBHAM SANJAY         51.60   54 46464  F  MOLKIRE REKHA SHALIVAN          51.60   55 36177  F  SURYAWANSHI POOJA ANNA          51.45   56 41696  M  KAMAT RATNDEEP NAMDEV           51.40   57 44532  F  KHAN SAHANABEGAM SHAMSUDDIN     51.40   58 40116  M  GHODKE PRASAD VITTHAL           51.40   59 45284  M  PARMAR AKASH SATISH             51.27   60 49603  F  SHAIKH ARSIYA HAMID             51.20   61 49639  F  GHULE PRAJKTA VILAS             51.20   62 46471  F  DEVKULE GITANJALI MARUTI        51.09   63 36250  F  SHAIKH ALISHA MAHAMADSHAFI      51.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M060) MAHADJI SHINDE H SCH, WANAWADI                               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36360  M  KHUDE RAKESH PRAKASH            48.40    2 36272  M  THONGE RUSHIKESH BALASAHEB      48.18    3 36394  F  RAULKAR SHRADDHA VAMAN          47.40    4 41596  F  BALOTIYA KAVITA RAMSWARUP       47.40    5 37104  M  HALGE BAJARANG NAGESH           47.00    6 40418  M  GAIKWAD SANDIP BHUMIKANT        47.00    7 37188  M  DODKE RONAK VINOD               46.80    8 36413  F  KAMBLE SNEHA HARISHCHANDRA      45.80    9 49602  F  KAMBLE PALLAVI ROHIDAS          45.69   10 35745  F  WAYDANDE MAYURI MOHAN           45.60   11 40319  F  TAYADE PRADNAYA SAHEBARAO       44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M060) MAHADJI SHINDE H SCH, WANAWADI                               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49697  M  CHAVAN HRUSHIKESH SANJAY        47.40    2 36307  M  VAIDYA PARASRAM HARICHANDRA     46.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M060) MAHADJI SHINDE H SCH, WANAWADI                               Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49515  F  RAJPUT JOYTI KALLU              46.73    2 49864  M  RAYKAR SHUBHAM LAXMAN           44.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M060) MAHADJI SHINDE H SCH, WANAWADI                               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49762  M  SHINDE AKSHAY ANANTA            70.40    2 37016  M  PATOLE NIKHIL BAPUSAHEB         61.40    3 41096  F  CHAVAN PRIYANKA GOUTAM          57.60    4 45523  M  PHADKE OMKAR VISHWANATH         56.80    5 49660  M  CHAND YOGESH RAJENDRA           55.64    6 48435  M  JAGATAP JANARDAN RAOSAHEB       55.60    7 36788  M  KADAM GANESH DATTATRAY          54.80    8 41655  M  DAUNDKAR YUVRAJ AVINASH         54.40    9 40066  F  KOTWAL SONALI DILIP             54.20   10 38620  M  KALMKAR AKSHAY BANDU            53.80   11 49825  F  DHOLE RENUKA MAHADEV            53.00   12 45595  F  SHAIKH RESHMA MOHD.RAFIK        52.60   13 45286  M  WAGH AKASH HANUMANT             52.40   14 38788  F  JAGDHANE SUNEETA ANIL           52.40   15 36537  F  SAYYED ASMA AAYUB               52.36   16 49665  M  KAMBLE GANESH BALU              52.00   17 40172  F  SAYYAD TABASSUM MUJAMEER        51.64   18 41297  M  SHINDE NACHIKET DADU            51.60   19 36127  M  KASTURE AVINASH ARJUN           51.40   20 36517  M  SONAWANE AKASH SATISH           51.40   21 38639  M  MARBADE PRAVIN DILIP            51.40   22 41292  M  BHORE MAHESH VISHWANATH         51.27   23 43114  F  RATHI PRANITA RAJENDRA          51.27   24 41120  M  CHAKKE AKASH BAPU               51.20   25 49645  F  RAJGURU ASHWINI DATTA           51.20   26 45980  F  SHAIKH RESHMA SHADUL            51.09   27 37067  M  SHIRKAR DINESH DIPAK            51.00   28 36046  F  CHAUDHARI SWAPNALI RAJENDRA     51.00   29 37125  M  PAWAR ADITYA DATTATRAY          51.00   30 36361  M  KHORE DURVESH BALASAHEB         51.00   31 41218  M  KHEDEKAR SAURABH SHIVAJI        51.00   32 37015  F  MHASKE MADHURI BALASAHEB        51.00   33 49627  F  WAGH BHAGYASHREE SAMBHAJI       51.00   34 40376  F  AADNAK KIRAN MANIK              50.91   35 49869  F  SHIGARKANTI RAJESHWARI SURESH   50.80   36 37044  M  BHOSALE UTKARSH ANIL            50.80   37 49842  F  GHODAKE NEHA ANKUSH             50.80   38 36269  M  KOLAGE NETAJI DHANAJI           50.60   39 41229  M  MORE AKASH DATTATRAYA           50.55   40 41263  M  ADMANE GAURAV ARVIND            50.55   41 40203  M  NANAWARE SOMNATH MADHUKAR       50.40   42 36154  M  LUNGASE RAMKRUSHANA VINOD       50.40   43 41236  M  SHAIKH SADIK AMIRSAB            50.36   44 36405  M  GIRAM NARSING RAJKUMAR          50.20   45 49534  F  CHANDGUDE PRAJAKTA SATISH       50.20   46 36011  M  PAWAR AKSHAY CHANDRAKANT        50.20   47 36331  F  SHAIKH KAJAL SHOUKAT            50.20   48 41252  M  SOLUNKHE VISHAL VASANT          50.00   49 40069  M  KAMTHE CHIRAG RAVINDRA          49.82   50 40191  F  BIRADAR SUMITRA RAM             49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M060) MAHADJI SHINDE H SCH, WANAWADI                               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 37073  M  KAMTHE RUSHIKESH RAJENDRA       49.80   52 49838  M  PAWAR SANDIP DAYARAM            49.80   53 37050  M  GAIKWAD RAHUL BHARAT            49.64   54 47445  M  ZENDE NIKHIL RAOSAHEB           49.64   55 41176  M  KHEDEKAR AKSHAY SHASHIKANT      49.60   56 41261  M  YADAV OMKAR GEETA               49.60   57 36137  M  GAIKWAD SANDIP RAMESH           49.60   58 36388  F  TOUR RADHA SANJAY               49.40   59 44163  M  SALUNKE RAHUL BABURAO           49.40   60 37012  M  PAWAR RUPESH NARENDRA           49.20   61 45976  M  KADAM SHUBHAM BHAGWAN           49.20   62 49549  F  KAKDE RANI DILIP                49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47384  F  PATEKAR SHUBHANGI CHHAGAN       60.00    2 47221  M  WAGHMARE RAJESH KALIDAS         60.00    3 37638  F  THOMBARE MANALI YASHWANT        60.00    4 47345  M  SALVNKHE VISHNU MAGARDHWAJ      59.64    5 37650  M  KATKE VISHAL ASHOK              59.20    6 38000  M  BOBHATE NIKHIL ANIL             59.20    7 36922  F  BHOSALE PAYAL BHIMRAO           59.00    8 35735  M  MANE SANKET SANJAY              59.00    9 37854  M  WAGHMARE SHUBHAM NANDU          58.80   10 37821  M  KAMBLE AJINKYA ANIL             58.36   11 48835  F  PIPRIYA SNEHAL DIPAK            58.00   12 43869  M  HANKARE ANIKET BHARAT           58.00   13 37816  F  SAEWADE RAVINA PIRAJI           57.80   14 37693  M  GAWAI CHETAN PRAMOD             57.60   15 36687  F  JADHAV ROHINI DNYANESHWAR       57.60   16 47400  F  JAVRI ASHWINI TANAJI            57.20   17 37610  F  DHAWALE ARATI AGRIV             57.20   18 44296  M  SALUNKE MAHESH SHIVAJI          57.00   19 41816  M  OVHAL HANMANT BHARAT            57.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35432  M  POTKULE SACHIN NAMDEV           60.00    2 47470  F  BURUD TRUPTI SANJAY             60.00    3 37919  F  SABLE PRIYANKA NAMDEV           54.73    4 47879  F  LANGHI YOGITA RAGHUNATH         54.60    5 47378  F  GARE ASHA DULAJI                53.40    6 47917  M  JANGALE PRASHANT JAYRAM         52.00    7 49703  M  BURUD ROHIT ROHIDAS             52.00    8 48668  M  TIPALE AKASH LAXMI              50.40    9 47294  F  KEDAR ASHWINI DNYANESHWAR       49.80   10 47264  F  ADHARI ASHWINI LAXMAN           49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43697  F  CHAVAN PUSHPA MAHADEV           59.00    2 45845  F  CHAVAN ASHWINI ANIL             58.18    3 38322  M  RATHOD KAPIL GOPINATH           54.20    4 46048  M  CHAVAN SHUBHAM SHANKAR          53.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37678  F  GORGEL MANSHRI SUDAM            56.18    2 37934  M  PAWAR SHUBHAM DHANANJAY         56.18    3 47245  M  PACHUNDKAR AKSHAY ASHOK         53.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48674  M  MAGAR KIARN KALPNA              54.00    2 37541  M  DHAYGUDE GANESH HARISH          53.80    3 48680  M  PUJARI SHREESHAIL LAXMAN        52.36    4 48810  M  MADANE KARAN BHALCHANDRA        51.80    5 37674  M  GAVADE KRUSHNA DADASAHEB        49.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37679  F  MUNDHE KAJAL ANIL               57.40    2 36294  M  GHOLAVE SURAJ GOPINATH          56.00    3 48630  M  KEVTE RUSHIKESH SANJAY          54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37004  M  JADHAV VRUSHABH ASHOK           60.00    2 44442  F  RAUT KAJAL RAJENDRA             59.27    3 47506  M  GAWALI MAHESH DILIP             58.40    4 48356  F  DAKHALE SUVARNA UTTAM           58.40    5 48692  F  SHAIKH NAZMA NASRULLA           56.20    6 45733  F  DHAGALE SHUBHANGI SANTOSH       55.80    7 37924  F  RAUT TEJSWINI UMESH             54.20    8 48664  F  SHINDE GAYATRI BHAGAVAN         53.20    9 47203  M  WAGH GANESH SHANKAR             52.40   10 47367  M  TATHE PRATHAMESH SAMBHAJI       52.00   11 48622  M  BHAROTE AKSHAY ARUN             52.00   12 47545  M  GURJAR PRAVIN JOGARAM           52.00   13 39145  M  ADHAV HRUSHIKESH KANTILAL       51.64   14 48694  M  BHALEKAR ANIKET NANDKISHOR      49.80   15 37910  M  MHETRE NIKHIL BHAGWAN           48.73   16 47769  M  PHARANDE PRASAD SURESH          48.60   17 47770  M  PHARANDE AJINKYA BALASAHEB      48.40   18 36543  M  WAWHAL MAHESH ASHOK             48.40   19 38124  M  KANOJIYA RAHUL HARICHAND        47.80   20 47344  F  SHAIKH TABBASUM MAHAMMAD        47.20   21 45890  M  KADAM AKASH ARUN                46.80   22 37544  M  SONI JITENDRA SANTOSH           46.36   23 47921  F  NAGE SUJATA SUDHAKAR            45.80   24 35443  M  SWAMI SHRIKANT RAJENDRA         45.64   25 48615  M  KAMBLE VAIBHAV KASHINATH        45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48656  M  LANGHE OMKAR SANTOSH            58.73    2 37685  M  KAMBLE SURAJ KALYAN             48.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37832  M  CHEWALKAR NAGNATH VASANT        50.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37792  F  BHATI MAMTA POONARAM            87.00    2 35747  M  SHAIKH ASHRAF ASHPAK            83.80    3 35746  M  SHAIKH RAMIZ ASLAM              80.60    4 48821  F  SHINDE ANITA MOHAN              79.80    5 37947  M  WAGHMARE ROHIT JOHNSON          79.40    6 47247  F  SALVE YASHODA YASHAWANT         75.80    7 49596  M  KHAPE VIRAJ SADASHIV            74.80    8 43853  M  LAVANDE SANDIP SHANTILAL        74.00    9 37814  F  SARAD KAJAL RAJENDRA            71.80   10 47596  M  SUTAR SUNIL ASHOK               70.36   11 37885  M  LAVATE RANJEET SANJAY           70.00   12 48556  M  SHENDAGE SHUBHAM ANIL           70.00   13 37853  F  LOKHANDE POONAM BABAN           69.64   14 37813  F  TIKUTE PRACHI VIJAY             69.20   15 39143  M  JADHAV NILESH APPASAHEB         68.91   16 39948  F  SAMINDAR DIPALI POPAT           68.55   17 37964  M  TANPURE GANESH BALASAHEB        68.00   18 37803  M  SAYYED ARBAZ ABRAR              68.00   19 37965  M  GHUTE BHIMSEN GOVIND            67.80   20 35758  M  KULKARNI SANDESH SUDHIR         67.80   21 37683  F  SHELAKE PRIYANKA SHAHAJI        67.60   22 42744  F  SUKALKAR KALYANI GAJANAN        67.40   23 36906  M  LOHAR VISHAL RAJENDRA           67.20   24 37958  F  SHELKE PRIYANKA VISHNU          66.80   25 48629  F  KASBI RENUKA SHANKAR            66.73   26 48755  M  GAIKWAD AKASH SUNIL             66.73   27 41600  F  PATIL YOGITA RAMCHANDRA         66.20   28 40940  F  PAWAR ROHIT MADHUKAR            66.00   29 35749  M  DHOTRE RAJU USHAPPA             65.80   30 48695  F  BHONDWE APEKSHA RAMESH          65.60   31 37992  M  GORTILE AKSHAYKUMAR MANOHAR     65.40   32 47527  F  SHITOLE POOJA BAPU              64.80   33 47915  M  VAMAN GANESH PRAKASH            64.80   34 37897  F  BHOLE SHRADHA SUDHAKAR          64.80   35 49706  M  BHANDARI LINGAPPA BHIMA         64.60   36 47514  M  GUNJAL SHRIMANT LALAJI          64.60   37 47373  F  SALVE PRERNA MAHENDRA           64.20   38 38286  F  BANSODE ISHWAR LAXMAN           64.18   39 37931  F  SAWANT KOMAL SANJAY             64.00   40 44273  F  BORSE PRIYNAKA RAJENDRA         64.00   41 36655  F  DOSHI DARSHANA ISHWAR           64.00   42 35738  F  JAHDAV SWATI SANJAY             64.00   43 48667  M  KADAM SWAPNIL HARIDAS           64.00   44 37932  F  RAVATE DEEPALI DNYANDEV         63.80   45 37912  F  BANDRE SMITA DATTARAM           63.80   46 37877  F  MIRGAL RAVINA VIJAY             63.60   47 35126  M  GURAV SAMEER MANOHAR            63.45   48 48616  M  CHOUDHARY NARESH JODHARAM       63.27   49 47287  M  WAGHAMARE KIRAN VIKAS           62.91   50 35740  F  CHAVAN NIKITA MADAN             62.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M061) B.R. GHOLAP SEC. & H SEC SCH, SANGAVI                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 37698  F  GAIKWAD SUPRIYA ASHOK           62.80   52 47205  M  PADALE ASHISH ARUN              62.60   53 44476  M  KANHERKAR GIRISH BIBHISHAN      62.40   54 47256  F  SHELKANDE DIVYA KASHINATH       62.20   55 37526  F  AMBHURE MEERA DEVIDAS           62.00   56 44603  M  KASPATE KIRAN PRADEEP           62.00   57 41514  F  KALGUDE SNEHAL VINOD            61.60   58 37969  M  BANDRE SANKET DATTARAM          61.60   59 47271  M  ZIPRE AKSHAY SUGRIVE            61.60   60 45151  F  BHOSALE BHAGYSHRI MAHESH        61.20   61 47270  M  PADALE YOGESH JYOTIBA           61.20   62 47905  M  JAMGE SANJAY VYANKATRAO         61.09   63 37845  M  LAD SANKET ANIL                 61.00   64 37996  M  BHOITE DINESH SUBHASH           61.00   65 47209  F  SAKURE OYA MANDA                60.91   66 37939  M  KANALAJE AAKASH SADASHIV        60.80   67 48648  M  KUNJIR CHETAN CHANDRAKANT       60.80   68 47725  F  MANDEKAR TANUJA TANAJI          60.80   69 47380  M  GURAV SHUBHAM RAVINDRA          60.80   70 47475  M  SHARMA GANESH PAPPU             60.40   71 47710  F  SALVE POOJA ASHOK               60.40   72 37608  F  SHINDE NIKEETA RAMESH           60.36   73 42200  M  KASULE PAVAN GORAKSHA           60.36   74 45801  M  GAWADE CHETAN SUDAM             60.20   75 37843  F  BARASKAR ARTI RAJENDRA          60.20   76 49744  F  JADHAV AISHWARYA RAVINDRA       60.20   77 48697  M  CHANDANSHIVE AKSHAY RAJARAM     60.20   78 49423  F  SONAWANE PRITAM VILAS           60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45936  M  LANDAGE GANESH PANDIT           58.20    2 47800  M  BHOSALE ATISH ASHOK             58.00    3 48651  M  KENDALE RAJESH YUVRAJ           57.64    4 47997  F  CHAVAN PRIYANKA CHANDRAKANT     56.80    5 49789  M  LONDHE PARAG SANJAY             55.40    6 49790  M  LONDHE MANGESH BALU             55.27    7 47738  M  GAIKWAD SACHIN ASHOK            55.20    8 35517  M  BOBADE SUSHANT SHANTARAM        55.20    9 37743  F  MOHITE PRAGTI NITIN             54.40   10 47253  M  DODAKE PRANIKET SANTOSH         53.80   11 35473  F  MANE VAISHALI CHANDRAKANT       53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47945  M  CHAVAN MANTESH SHIVA            53.82    2 45820  F  KARKUD PRATIKSHA SAHEBRAO       48.00    3 47968  M  KAMBLE AKSHAY VILAS             47.80    4 37889  M  BEEDKAR DIPAK BALASAHEB         46.20    5 45815  F  KOKATE SARIKA DATTU             39.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47960  F  MORE SWATI PRAKASH              54.55    2 41991  F  JADHAV GEETANJALI DAMU          52.80    3 38893  F  MODE RESHMA RAMESH              50.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41620  M  GOSAVI VIJAY BALAJI             52.55    2 49468  M  KASAR SAGAR SUBHASH             52.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37523  M  PUJARI AMOL AMOGSIDDHA          48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47851  M  SODGIR MAULI HANUMANT           53.45    2 41591  F  MANE MADHURI RAJESH             52.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35262  F  TARANGE KAVITA LAXMAN           56.60    2 47841  M  SHINGARAM HARISH RAMLU          56.00    3 47776  F  ADMANE AISHVARYA DATTARAY       55.40    4 47287  M  KORGAVAKAR KARAN DILIP          55.20    5 45935  M  HOWAL ANAND SANTOSH             51.80    6 45803  M  JADHAV GAURAV PRAKASH           51.40    7 45824  F  JOSHI PALLAVI DILIP             49.00    8 35734  F  GARUD AKSHADA KASHINATH         45.69    9 47777  M  NEWASE MANGESH VIJAY            44.91   10 48275  M  MALI SAGAR BABURAO              44.00   11 47773  M  NANDEDKAR SUMIT SUNIL           43.09   12 47376  M  SUTAR NISHANT VIJAY             43.00   13 47775  F  KHARADE ASHA GOPAL              38.80   14 47362  M  KSHIRSAGAR AMIT MAHADEV         37.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35427  M  MHETRE SHIVSHANKAR VISHWANATH   55.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M062) GORA KUMBHAR H SCH & JR COLLEGE, PASHAN                     Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 42200  M  BHOYAR ROHIT ASHOK              84.40    2 37622  F  FONDE RUPALI BALU               81.20    3 45837  M  PARKHE VISHAL SHRIRANG          70.40    4 47523  M  DATE GAJANAN VITTHAL            68.00    5 36881  F  RANAWADE POOJA SANTOSH          67.80    6 47981  F  RANPISE MONALI BHANUDAS         66.36    7 39694  F  THORAT DIKSHA DNYANESHWAR       66.36    8 36913  M  SHAIKH JAKIR HASAN              66.00    9 48623  F  UBHE DIPALI DATTATRAYA          65.40   10 38743  F  JAGDALE ANUJA KALYAN            65.00   11 35544  F  SAWANT SUJATA SUDHAKAR          64.80   12 36874  F  KARANJAWANE KOMAL PRAKASH       64.20   13 37918  M  BORKAR SURAJ RAM                64.18   14 47947  M  RAJGIRE ROHIT BHANUDAS          63.60   15 47973  M  SONAWANE SHUBHAM SUBHASH        63.60   16 43880  F  TAOMBRE SHRADDHA SHASHIKANT     63.45   17 47714  M  SAWANT VISHAL UMESH             63.00   18 37869  F  LAZAR MONA ADWIN                62.60   19 93771  F  BHOSALE RUPALI DATTATRY         62.40   20 47723  F  RANAWADE MITHALI SAHEBRAO       62.20   21 47774  F  SARKATE PRATIKSHA GAUTAM        61.80   22 45819  M  KHEDEKAR AJINKYA DILIP          61.60   23 49709  F  TANDALE DIPALI BALASAHEB        61.20   24 47745  M  CHOUGULE NILESH ASHOK           61.20   25 49710  F  TANDALE SUSMITA BALASAHEB       61.00   26 36910  M  MORE AMAR BABAN                 60.73   27 47836  M  MORE KIRAN KANTILAL             60.55   28 47959  M  AHER AKASH DILIP                60.36   29 35984  M  GHULE AJINKYA HIRAMAN           60.20   30 47392  F  MAKHARE KRUTIKA MAHENDRA        60.00   31 47885  M  JADHAV SHARAD SAMADHAN          60.00   32 47766  M  TODKAR AMIT SHANKAR             60.00   33 47899  F  SHINDE NIKITA ROHIDAS           59.80   34 49518  M  MANE SWAPNIL RATNADEEP          59.20   35 47580  M  SUTAR SHUBHAM SAMBHAGI          59.20   36 47726  F  SUTAR BHARTI NAVNATH            59.00   37 44572  M  SHINDE VIKRAM TATERAO           58.73   38 36885  F  RATHOD VAIJAYANTI PRUTHVIRAJ    58.60   39 47517  M  NANEGAONKAR VRUSHABH DIGAMBAR   58.60   40 47564  F  KANDAR MAYURI SANTOSH           58.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45785  M  SHINDE DATTATRAY DILIP          51.20    2 47546  F  NIKALJE SUSHMITA MAHENDRA       50.91    3 46447  F  KISALKAR RESHMA VYANKAT         50.73    4 48209  M  BANSODE PRASHANT BABURAO        50.20    5 47887  M  KAMBALE YOGESH HARI             50.20    6 41541  F  AIWALE ARUNA MACHINDRA          49.82    7 35213  M  WALMIKI AKSHAY KAVARPAL         49.20    8 35299  F  ZOMBADE NEETA DASHARATH         49.20    9 43677  M  RAVLELLU RAVIKANT RAJU          48.40   10 47519  M  SHINDE SHUBHAM PRAKASH          48.20   11 43108  M  KAMBLE GAURAV BALKRISHNA        47.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47524  F  JADHAV BHARATI KAILAS           49.45    2 48691  F  JADHAV PRUTHVI VYANKAT          49.20    3 47786  M  MANE SHIVAM SHIVAJI             44.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36994  M  SHINDE SURAJ TATYA              51.60    2 37901  F  MAGAR PRAJAKTA SUNIL            51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36618  M  PUJARI BALBHIM PRAKASH          48.00    2 36981  M  DMOTRE MAHENDRA RAJU            45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36149  M  GAIKWAD AVINASH NANDA           45.20    2 47962  M  DHAGE SHUBHAM SANJAY            41.60    3 37753  F  JALNIL SHIVA SRINIVASAN         37.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47992  M  SALUNKHE SHUBHAM DILIP          62.91    2 45717  M  SHAIKH AYAJ HANIF               62.80    3 48481  M  TOGRALE SOMNATH ARUN            62.55    4 49804  M  SONVANE SANTOSH NARAYAN         62.00    5 47907  F  SHAIKH RINKI MOIDDIN            62.00    6 36161  M  KANHERE SAGAR KISAN             61.40    7 36469  F  MANE SWATI VASANT               60.60    8 37933  M  KILKILE ASHISH DEVIDAS          60.00    9 47529  F  MENGDE RAJSHREE SOMNATH         60.00   10 47494  M  KHANDZODE MANGESH GANESH        59.20   11 46371  F  KURHADE SHIVANI SHANKAR         59.09   12 47988  F  SUTAR MOHINI BHARAT             58.18   13 47727  F  MATERE HARSHADA SANJAY          58.00   14 37976  F  KHENGLE SUJATA RAGHUNATH        58.00   15 36696  M  CHORGHE SUSHIL SANJAY           57.80   16 46303  F  MANDEKAR NIKITA SANJAY          57.80   17 47874  F  CHANDERE VAISHNAVI BALU         57.40   18 48201  M  SHEDGE ABHISHEK HIRAMAN         57.20   19 48653  M  MOHITE PRAVIN CHANDRAKANT       57.20   20 49225  M  JADHAV ONKAR GOKUL              56.80   21 36173  F  PATHAN JAYBA RASHID             56.80   22 47395  M  CHAVAN KIRAN NAGNATH            56.40   23 45754  M  BHILARE SHUBHAM CHANDRAKANT     56.20   24 37543  M  GANDHI TEJAS RAJENDRA           56.20   25 48411  F  KURHADE NILIMA SUNKA            56.00   26 47361  M  JAUNJAL GANESH TUKARAM          55.82   27 38783  M  KHAWLE AJAY SOMNATH             55.82   28 36771  M  CHOUGULE VRUSHABH RAMDAS        55.80   29 47718  F  KOLI PRAJAKATA SHANKAR          55.45   30 49203  F  SHEJAL AMRUTA FULCHAND          55.45   31 46189  F  KARBHAL PRIYANKA SHANTARAM      55.45   32 37099  F  THOMBRE SHIVANI SHIVDAS         55.20   33 47789  M  VITKAR CHETAN VIJAY             55.20   34 35435  F  RATHOD LATA GOVINDA             55.20   35 47831  M  KOLTE SHUBHAM BAJIRAO           55.00   36 49803  M  KHOT PRADEEP BALASAHEB          54.91   37 48529  M  JAGTAP ATISH BALU               54.91   38 47964  F  KADEKAR DAMINI GORAKH           54.80   39 37957  F  NAJEKAR AISHWARYA SHANU         54.73   40 47505  F  DAGADE KSHAMA SANJAY            54.60   41 47602  F  CHANDERE SHRADDGA SHANTRAM      54.60   42 48469  M  KUDEKARI RAMESH UTTAM           54.36   43 41822  M  BAGAV PRASAD DIGAMBAR           54.20   44 35827  M  KADAM VISHWESHWAR RAMESHWAR     54.20   45 49837  M  JADHAV CHINTAMANI VAIJANATH     54.00   46 36982  F  DHANKUDE DIKSHA ASHOK           53.80   47 37093  M  BHOSLE DEVDAS RAM               53.60   48 48424  M  DAGADE HRISHIKESH DNYANESHWAR   53.40   49 41796  F  NIKALJE MEGHA SAHEBRAO          53.40   50 47579  M  SUTAR SHIVDATTA NAMDEV          53.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M063) HUTATMA RAJGURU VIDYALAYA & JR COLLEGE, PANDAVNAGAR         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 47854  M  KAVADE PRATIK DAULAT            52.80   52 41284  F  TAMBE BHAGYASHRI KAILSH         52.40   53 36935  F  MANJALKAR POOJA RAVINDRA        52.36   54 37567  F  TRIVEDI LEENA SURESH            52.20   55 36688  M  NIMBALKAR ROHIT DNYANESHWAR     52.20   56 35744  M  WAYDANDE SHRINATH MOHAN         52.18   57 47801  F  NAIK SARSWATI MOHAN             52.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35280  M  ZOMBADE AKSHAY YADHAV           66.00    2 35762  F  GORE KOMAL SUNIL                65.80    3 40561  M  NANAWARE SHUBHAM KANIFNATH      64.40    4 47584  F  SHINDE MONIKA KHAJAPPA          64.20    5 35259  M  ADMANE SOURABH VILAS            63.60    6 38583  F  BIDANKAR PRIYANKA ASHOK         63.20    7 47487  M  GAIKWAD BHUSHAN NAMDEO          63.20    8 37647  M  KAMBLE NISHIKET JITENDRA        63.20    9 49929  M  LANDAGE VISHAL KUMAR            62.36   10 47823  M  HIRVE ROHIT UMESH               62.20   11 36950  F  DOLAS POOJA JAGANNATH           62.20   12 47493  M  GAIKWAD AAKASH PRASHANT         62.00   13 42863  M  PAWAR SHUBHAM MOHAN             61.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47830  F  WAGHMARE RESHMA BALU            63.60    2 48568  F  BHOIR DHANSHREE SITARAM         61.00    3 47927  M  GAWARI PRAVIN RAMDAS            58.40    4 36800  M  WAJE SHUBHAM SAKHARAM           57.45    5 47583  M  VIRNAK SHASHIKANT RAJABHAU      57.40    6 47886  F  VARE RESHMA TULSHIRAM           56.00    7 47509  M  KHAMKAR PRASAD RAJU             54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47360  M  JADHAV AVINASH BHIMRAO          62.00    2 49808  F  JADHAV TEJASWINI CHANDRAKANT    58.73    3 45217  M  CHAVAN PARSHURAM SURESH         57.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35592  F  PAWAR BHAGYASHRI TANAJI         65.60    2 47845  M  JADHAV PRASHANT NETAJI MEENA    61.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49780  F  HOGALE SHITAL VITTHAL           62.20    2 46385  M  VHANMANE BHEEMRAO GANAPATI      60.18    3 48516  M  DADAS KIRAN BHIMRAO             56.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47703  M  JADHAVAR HANUMANT CHANDRAKANT   60.80    2 35110  M  KATKADE VAIBHAV SUNIL           54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45749  M  JADHAV VAIBHAV KAILAS           66.00    2 36926  M  KHAPARE KRUPESH KRISHNA         64.20    3 35887  F  JOSHI JYOTI DILIP               63.40    4 45353  M  SHINDE HRISHIKESH DEEPAK        63.27    5 37437  F  SAYKAR MRUNALI GANESH           60.91    6 44119  M  SONAR ARUN GANGASING            60.20    7 48282  M  SARAWADE ASHISH ARUN            60.00    8 41347  F  PARDESHI SNEHAL SHAILESH        58.91    9 47538  M  MHETRE ABHISHEK BHANUDAS        58.80   10 41068  M  LOKHANDE ADITYA NATHURAM        58.55   11 41556  M  SHIGVAN AKSHAY ARUN             58.55   12 47999  M  RATHAWADKAR GANESH RAMDAS       57.82   13 49751  M  PADILE GANESH SATISH            57.80   14 43170  M  KASHID OMKAR ARUN               57.60   15 47794  M  MUKNAK AMOL SURESH              57.60   16 40410  F  KAPSE AARATI GANESH             57.45   17 41555  M  KANOJIYA DHARMESH SATYANARAYAN  57.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47866  M  GAIKWAD RUSHIKESH VIJAY         58.60    2 47510  F  BHANDARE POONAM SHANKAR         55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48633  M  KANSE PRASAD CHANDRAKANT        44.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37907  M  MORE SHREYAS DINESH             45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47418  M  KUNDGAR PRATIK PRAMILA          50.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M064) MARATHAWADA MITRAMANDAL COM COLLEGE, DECCAN GYM             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 41545  F  NANDE KIRTI MOHAN               80.36    2 46802  F  SABLE NAMRTA VASANT             77.60    3 40526  F  JADHAV TEJASWINI DATTATRAY      77.27    4 41449  M  KARADE MANDAR PARSHURAM         76.40    5 35944  M  LANGHE RUSHIKESH VIJAY          76.20    6 41960  M  GHADE ROHAN RAMACHANDRA         75.80    7 45708  F  AMBAVANE SUVARNA YADAV          75.60    8 48247  M  DIMBALE PRASHANT DEVIDAS        73.82    9 45781  M  PATIL SUMIT SITARAM             73.64   10 35209  M  DABADE AVINASH ANKUSH           72.80   11 45704  F  CHAVAN VARSHA SUBHASH           72.60   12 45759  M  MANE ARUN HANMANT               72.18   13 48204  M  RAJPURE ONKR CHANDRAKANT        72.00   14 35900  F  UNDE SANGITA DNYANESHWAR        71.64   15 48227  M  CHAVHAN SAMARTHRAJ SURESH       71.60   16 47747  M  ZANJARE VAIBHAV DEVRAM          71.09   17 47843  F  KWANE PRIYANKA VENKAT           70.91   18 35814  M  JAYGUDE VISHAL VILAS            70.91   19 42017  F  JADHAV KAJAL ASHOK              70.80   20 35641  F  DAGADE SNEHAL HANUMANT          70.60   21 49708  F  PATIL PRIYANKA CHANDRAKANT      70.60   22 43451  F  DESHMANE SAYALI RAJENDRA        70.40   23 35123  F  MANE PARU NARAYAN               70.36   24 35874  M  MARATHE BALU VITTHAL            69.64   25 45768  M  YADAV BHUSHAN SHIVAJI           69.40   26 39876  M  DEUNGALE SHUBHAM ANKUSH         69.27   27 47980  F  SUTAR ANKITA ANKUSH             68.60   28 38856  F  ROKADE RAGINI SURESH            68.55   29 42469  M  BHAGANE AKSHAY SHANKAR          68.20   30 42430  F  RENUSE TRUPTI RAJENDRA          67.80   31 48288  F  BHARAMNOR SURAKSHA SUBHASH      67.80   32 45767  M  MIRGAL RAJ MANOHAR              67.64   33 47970  F  JORE SHUBHADA YOUVRAJ           67.60   34 41523  F  MOGHE VAISHNAVI SUHAS           67.40   35 42095  M  SUTAR PUSHPARAJ MANIKLAL        67.27   36 45058  M  THOMBRE SHUBHAM VITTHAL         67.27   37 40586  M  KINHALE AKASH ROHIDAS           67.00   38 35994  M  JADHAV AKSHAY DEVIDAS           67.00   39 37736  M  JAMDADE ABHIJEET BALASO         67.00   40 46168  F  BAGADE MAYURI SARJU             67.00   41 47227  M  DEVASI JADISH BHAWARLAL         66.73   42 36889  M  SONTKKE VICKY BALASAHEB         66.60   43 43122  M  BHIMANI MAYUR KANTILAL          66.55   44 47871  M  BHISE OMKAR SOMNATH             66.20   45 49715  M  GOBADE MADHAV BHIMRAO           66.20   46 45068  M  ZANJE AKSHAY RAJENDRA           66.18   47 46857  M  NAIDU HRISHIKESH ARUN           66.00   48 41794  M  KANDARE PRANIT PRAKASH          66.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44487  F  NARWADE NIKITA MACHHINDRA       70.73    2 35753  F  ZOMBADE SHWETA BAPUSAHEB        70.73    3 39773  M  LONDHE ASHUTOSH SATISH          70.55    4 35706  F  PATHARE PRACHI RAVINDRA         70.40    5 47368  M  GAIKWAD AMIT ABHIMANYU          69.00    6 43855  F  LOKHANDE MEGHANA NITIN          68.60    7 35705  F  JADHAV DHANASHREE PARSHURAM     68.60    8 49466  M  SABLE AMOL JANADHAN             68.36    9 46113  F  GOTHE PRIYANKA ASHOK            67.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47521  F  MALI JYOTI RAMCHANDRA           70.91    2 45816  F  MADGE NEHA GANPAT               65.80    3 35581  M  MADHE VISHAL VAMAN              64.60    4 47839  M  KARWANDE DEEPAK KISAN           62.55    5 44760  F  HILE SNEHAL VASANT              61.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36713  F  VITKAR POOJA SATISH             71.20    2 46854  M  SHINDE KAMLESH NARAYAN          63.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45868  F  BHANDARI ALKA RAMESH            63.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44123  M  WAGALGAVE SHRIKANT GORAKHNATH   65.82    2 47388  M  MOTE SANKET VINOD               64.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37906  M  LATE SUJIT SUDHAKAR             61.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47702  F  TAMHANE TANUJA MAHESH           70.80    2 48685  F  PARKHE SHWETA RAJESH            69.80    3 45264  F  KHARAT SANDHYA TANAJI           69.64    4 46020  M  ZAGADE KUNAL VAMAN              69.00    5 43834  F  PAWAR SUNITA RAJESH             66.60    6 47852  F  BAIKAR KIRTI DHONDU             66.40    7 40741  M  SHIVARKAR PRAMOD SANJAY         66.20    8 47875  M  PATIL SUNNY ANIL                65.60    9 37514  F  SAYKAR HEMA KISHOR              64.80   10 38983  M  GAVALI KIRAN MADHUKAR           63.82   11 47911  F  GHANEKAR NIKITA SUBHASH         63.45   12 45869  F  RAYKAR SALONI MANIK             63.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48207  F  PARVATE JYOTI POPAT             68.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47920  M  NAIK VAIBHAV ABHAY              64.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : OPEN HAND Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 49149  M  THENGAL KIRAN KAILAS            55.64    2 47869  M  DANDEKAR YOGESH RAVINDRA        47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37695  F  SHINDE PRIYANKA BALU            48.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M065) MODERN H SCH & JR COLLEGE, GANESHNAGAR                       Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35800  F  VYAVAHARE GAYATRI SUNIL         80.40    2 45876  M  PATIL SHUBHAM YASHVANT          80.18    3 35208  M  AREKAR NANDAKUMAR CHANDARRAO    80.00    4 47759  F  PAWAR DIKSHA RAJENDRA           79.60    5 47853  F  DHANKUDE DEEPALI SUNIL          79.45    6 45782  M  KANOJIYA KRUSHNA SATYANARAYAN   79.09    7 47276  F  PADALE DIPALI SHANKAR           79.00    8 47835  F  LOHAKARE ACHITA VASANT          78.20    9 41732  F  GARUD NIKITA SOMNATH            76.60   10 35122  F  SUTAR PRIYANKA ANKUSH           75.64   11 44564  M  LANDGE NITIN DILIP              75.27   12 38171  F  NALAWADE POONAM CHANDRAKANT     74.80   13 47267  M  KAMBLE ANIL PANDHARINATH        74.80   14 36526  M  BUDDE PRASHANT RAM              74.55   15 45840  F  SHELKE AKSHADA SANJAY           74.40   16 37923  F  KAMBLE DIKSHA BHIMRAO           74.20   17 47547  M  BALWADKAR PRATIK PANDURANG      74.18   18 43835  F  ANGRE REVATI ARUN               73.82   19 41733  F  GARUD AARTI SOMNATH             73.80   20 47104  F  TAWARE PRANITA SANJAY           73.80   21 35714  F  LOKARE MOHINI VIJAY             73.64   22 46788  F  GAIKWAD SAPANA SHIVAJI          73.60   23 47478  F  SHINDE PRATIKSHA SUNIL          73.60   24 48793  M  DALVI PRATIK SUDHIR             73.45   25 36918  M  DARADE MADHUKAR FULCHAND        73.40   26 37538  F  PADALE POOJA RAMDAS             73.27   27 35709  M  KADAM AKSHAY CHANDRAKANT        73.20   28 45806  M  MANDEKAR HRUSHIKESH BHAGWAN     72.60   29 35268  F  GAWADE DHANASHRI DATTATRAYA     72.60   30 49337  F  FULDALIYA ANKITA VIJAY          72.60   31 35708  M  JADHAV YOGESH ANNA              72.55   32 38695  F  CHANDERE GAURI MARUTI           72.40   33 36919  M  MUNDHE AMIT SHAHIR              72.36   34 45835  F  VIDHATE VAISHALI CHANDRAKANT    72.18   35 49132  M  WAJE PRASAD GOVARDHAN           71.45   36 35732  M  DUDHALE BABAN ARJUN             71.45   37 40049  M  KADAM RUSHIKESH DEEPAK          71.20   38 35631  F  MORE SHITAL FULCHAND            71.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47284  M  DUBALE SHUBHAM RAMESH           63.40    2 37506  F  KAMBLE PRIYANKA MANOJ           63.20    3 35782  F  KAMBLE POOJA URMILA             62.60    4 37520  F  SHELAR MONIKA SADASHIV          61.60    5 47488  M  KAMBLE RUSHIKESH SURESH         61.40    6 46415  F  BORDE DEEKSHA SANTOSH           61.20    7 35550  M  BANSODE VINOD BABURAO           61.09    8 47211  F  KHARE DIPALI RAVINDRA           60.80    9 37726  F  KAMBLE ANNAPURNA HANUMANT       60.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47255  F  VANJARE ESTER BABASAHEB         59.20    2 47868  M  KHARAT AKSHAY VINAYAK           58.80    3 46064  F  DHOTRE SONALI BHIMA             56.40    4 44236  F  GAWARI BHAGYASHRI ARJUN         54.20    5 36902  F  DANGAT SHAMAL ANIL              54.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48500  F  GAIKWAD POOJA DNYANESHWAR       58.60    2 37731  M  JADHAV VICKY VANIL              55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35776  M  THORAT RUSHIKESH SUBHASH        60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37985  F  SHEJUL POONAM RAVSAHEB          60.40    2 47352  M  ZORE SWARAJ DATTATRAY           55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : NTD MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48672  M  SIRSATH KRISHNA NAMDEO          49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 44233  F  BONGALE AARTI KISAN             62.40    2 35717  F  PARAB ACHALA PARSHURAM          62.00    3 37757  M  KANSE GANESH RAMESH             58.60    4 38175  M  PANDE SHAILESH BAPU             58.00    5 37967  M  SAWANT AKASH SAKHARAM           57.80    6 47204  F  AVSARE KANCHAN DADASAHEB        57.60    7 47365  F  TATHE PRATIKSHA SAMBHAJI        57.40    8 49189  M  SHIMPI SHUBHAM ANIL             57.20    9 35757  M  YADAV ATISH RAJU                57.09   10 37971  F  TALELE TRUPTI SUBHASH           56.73   11 48689  M  DHAWALE SAURABH SUNIL           56.20   12 37659  F  PASHANKAR DEEPALI PANDURANG     56.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : SBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47366  F  LAWANDE PRIYANKA HANUMANT       63.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : OPEN SPL   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48673  F  PATIL JYOTSANA JAYWANT          59.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : OPEN CULT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37536  M  DIXIT ANIKET DILIP              56.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M066) SHRI SHIVAJI VIDYAMANDIR & JR COLL, AUNDH                   Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 39535  F  THAKAR AMRUTA BALASAHEB         81.20    2 47349  F  ITUKADE NILAM PRALHAD           77.00    3 47408  M  GAIKWAD ROHAN RAVINDRA          76.36    4 37972  M  JAKNALE VITTHAL GOVIND          76.18    5 47364  F  PATIL RAJASHREE SHIVAJI         75.09    6 37886  M  NISARAO ROHIDAS KASHINATH       74.60    7 37518  F  KADAM HARSHADA SAHEBRAO         73.60    8 47206  F  BHOSALE NIKITA VIJAY            73.00    9 37504  M  SALAMPURE RUSHIKESH BABASAHEB   72.00   10 45889  M  WAGHELA AKSHAY RAMCHANDAR       71.27   11 49465  M  INGAWALE PRASHANT SAMBHAJI      70.80   12 45832  M  DOKE BALASAHEB BAPPASAHEB       70.60   13 47242  M  DHANKUDE KARAN MADHUKAR         70.40   14 41554  F  SAWANT PRADNYA PRADEEP          70.20   15 37942  F  CHIKHALE GAURI CHANDRAKANT      70.20   16 40947  F  PADALE VAISHNAVEE RAVINDRA      69.20   17 47210  F  UMAP SHUBHANGEE SANJAY          69.00   18 47212  F  DHUMAL SONU RAMESH              68.20   19 43807  M  SHINDE SUBODH BABASAHEB         66.80   20 45231  F  WAGHMARE PRACHI RAJENDRA        66.60   21 37516  F  TIDAKE PRIYANKA UTTAM           66.60   22 47231  F  ADSUL PORNIMA LIMBAJI           66.55   23 37848  M  KAMBALE ABHIJEET ANIL           66.20   24 37893  F  KAMTHE SAYALI SURESH            66.00   25 47548  M  SHINDE AKASH VITTHAL            65.82   26 48678  F  KOKATE KIRTI VISHNU             65.82   27 47331  F  ZOMBADE CHAITRALI SANJAY        65.80   28 47289  M  KALE AMRISH CHANDRAKANT         65.80   29 35780  F  MORE KALPANA BHIKAN             65.60   30 38985  F  BHISE SUPRIYA MADHUKAR          65.40   31 36976  F  PADALE MAYURI VILAS             65.40   32 37517  F  SONAWANE SUDARSHANA ANKUSH      65.20   33 38290  F  SABLE NIKITA BABASAHEB          65.00   34 38172  F  GARJE ASHWINI BALU              64.91   35 47290  M  SAVARE PRASHANT RAM             64.60   36 37534  F  MULANI RAJIVANNA BALASO         64.18   37 35719  F  KALAPURE ARTI RAJENDRA          64.18   38 37997  F  WAGHMARE LAXMI SHIVRAJ          64.00   39 35795  M  SHAIKH AKBAR AHMAMAD            63.80   40 47398  M  CHAVAN CHAITANYA VIJAY          63.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 45270  M  GUJLOR AKASH KASHINATH          57.80    2 48647  F  CHANDANSHIVE NEHA MOHAN         57.80    3 37801  F  KAWLE PRIYANKA ANIL             57.40    4 37672  M  NAVGIRE VISHAL SUBHASH          56.40    5 36640  F  KHUDE SNEHA DEVIDAS             56.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37542  M  CHANDVILKAR SHUBHAM BHAUSAHEB   52.80    2 37556  M  JOSHI SHUBHAM NATHA             43.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35752  M  SHITOLE VIKAS MANOHAR           52.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38686  F  KAMBLE GAYATRI KISHOR           57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47832  M  KARANDE SHUBHAM BALASAHEB       53.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 43640  F  THORAT SAPNA DILIP              54.00    2 38271  M  KADAM SHANTANU CHANDRAKANT      50.36    3 47387  M  PHARANDE SHUBHAM KISHOR         49.00    4 37911  F  RANGADE PRADNYA CHANDRAKANT     45.20    5 37769  F  BHIRUD CHANCHAL CHANDRAKANT     43.40    6 48636  M  VISPUTE ABHIJEET DEVIDAS        41.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M067) NRUSINH H SCH & JR COLLEGE, SANGAVI                         Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 96161  M  GAIKWAD AKSHAY KISANRAO         78.80    2 35665  F  ROKADE SHEETAL PEMA             71.60    3 37815  M  KHETRE DILIP SHIVAJI            68.00    4 47229  F  KANICHE NIKITA PANDURANG        67.60    5 37941  F  KADAM ANUPRIYA VINOD            67.00    6 37917  M  DHORE ANIKET YUVARAJ            61.82    7 37890  M  BHALERAO HARSHVARDHAN SUMEDH    61.09    8 37876  F  NIMBALKAR SNEHAL DADASAHAB      61.00    9 37528  F  SHINDE MONIKA ASHOK             60.73   10 37750  M  JADHAV CHAITANYA SATISH         60.40   11 37949  M  KUMBHAR SURAJ SAMBHAJI          60.00   12 35748  M  NUDNURE MAHADEV SHIVAJI         60.00   13 48670  M  LAKAWDE SHUBHAM SUBHSAH         60.00   14 47397  M  LOKHANDE SWAPNIL YUVRAJ         60.00   15 36772  M  GHADGE PRASHANT VILAS           59.40   16 37531  F  KAMTHE DEEPALI SURESH           59.20   17 37955  M  JARANDE GAURAV SATISHRAGINI     58.80   18 35235  M  JADHAV HARISHCHANDRA SOPANRAO   58.73   19 36506  M  BIRADAR AKASH AMBADAS           58.60   20 47355  M  GAIKWAD SURAJ ANNASAHEB         58.60   21 37727  F  MOHITE SONALI BALAJI            58.60   22 47750  M  DHAWADE RAHUL BHAUSAHAEB        58.40   23 37020  M  DESAI ABHIJIT SHANKAR           58.36   24 48824  F  GAIKWAD YOGITA ASHOK            58.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36978  M  GANAGE ABHIMANYU ARJUN          42.00    2 37707  M  KAMBLE SHASHIKANT JEETENDRA     41.82    3 48682  M  KAMBLE DASHRATH ABHIMAN         41.80    4 35619  M  JADHAV ROHIT RAMCHANDRA         41.45    5 37722  F  VAIRAGAR POOJA MADHUKAR         40.00    6 47713  M  KOKATE PRATIK NARAYAN           40.00    7 47914  M  NAVGIRE KIRAN BHANUDAS          39.00    8 48652  M  WAGHMARE AKSHAY VIJU            38.91    9 41299  M  BHALERAO MAHESH PANDIT          38.20   10 36676  M  KAMBLE GANESH CHANDRAKANT       37.60   11 43014  M  MAHADIK AJINKYA MAHENDRA        34.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48661  M  REDDE NAVNATH SHIVAJI           40.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37630  M  KHADE SHREERAM BALASAHEB        41.82    2 47855  M  SABLE SHASHIKANT SURYAKANT      41.20    3 41509  F  ORASE SONALI SHYAM              39.27    4 35230  M  MEGHAWAT SANTOSH LOKESH         36.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47815  F  GIRI SHIVANI SUNIL              41.27    2 49698  M  CHAVAN NITESH VIJAY             40.40    3 36339  F  NIKAM POOJA VISHNU              37.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 38402  M  ZANDA SHANKAR JAGANNATH         71.64    2 38551  F  GAIKWAD NIKITA RAJU             62.80    3 46337  F  SHINDE ASHWINI ASHOK            62.20    4 42238  M  GAIKWAD SAMADHAN LAXMAN         61.45    5 47404  M  CHAUDHARI SUKAN DHANRAJ         60.80    6 46808  F  JADHAV AISHWARYA NARAYAN        60.00    7 46976  F  BHALERAO MRUNALI ANIL           59.00    8 37902  F  SALVI PRAJAKTA SURESH           58.40    9 49111  F  TEMGIRE NILAM SHIVAJI           57.80   10 47403  M  MANE NIKHIL SUNIL               57.80   11 36300  M  GUPTA AKASH SANJAY              57.20   12 47456  M  SARSAR AJAY DEEPAK              57.20   13 45765  M  DAREKAR AKASH SUDHIR            57.00   14 45822  F  JADHAV KAJAL RAJU               56.80   15 37613  M  WAGHMARE DHAMMADIP SANTOSH      56.73   16 47452  M  SAYYAD NAYEEM RAHIM             56.55   17 35766  M  PADALE PRANIKET BALASAHEB       55.60   18 47434  F  BHALERAO SONALI VISHRANTI       55.60   19 35233  M  SHAIKH SOHEL ILIYAS             55.20   20 47967  M  KASABE AMIT UTTAM               55.00   21 47150  M  KHANDZODE ANIKET SUNIL          54.80   22 36775  F  TAMBOLI HEENA HUSAN             54.80   23 37576  F  MORE DEEPTI MARUTI              54.73   24 35790  F  BADADE POOJA GOVIND             54.60   25 47202  F  JAGTAP GAURI MADHUKAR           54.40   26 38927  F  CHAVAN NAMITA SURESH            54.18   27 37818  M  GAIKWAD VAIBHAV GOPINATH        53.80   28 48621  M  SHIRULE KUMAR ARUN              53.60   29 45166  M  KHOPADE VRUSHABH RAVINDRA       53.27   30 37639  M  BHOIR ANIKET DILIP              53.20   31 46871  F  KADAM PRITEE GAUTAM             53.20   32 47444  F  CHOPADE PRIYA VIJAY             53.09   33 47389  M  SONAWANE PRATIK ROHIDAS         53.00   34 48618  M  GUNJAL KAUSTUBH SANJAY          53.00   35 48698  M  GAIKWAD AKSHAY RAHUL            52.80   36 47208  M  TAKALE SANKET SURYAKANT         52.73   37 48614  F  KACHI POOJA RAJU                52.36   38 47469  M  MANE AKSHAY SUNIL               52.20   39 47516  M  SHAIKH SAMEER KHAJA             52.18   40 40409  M  CHAVAN AKASH BALASAHEB          52.00   41 47923  M  WAGHOLE AMOL SHIVAJI            52.00   42 47979  M  JADHAV PARMESHWAR JANARDHAN     52.00   43 37564  M  PATIL AKASH TANAJI              52.00   44 47448  F  TRIBHOVAN NILAM MONIKA          52.00   45 47467  F  MADHALE MANISHA VILAS           51.80   46 47500  M  BEG AMIRSOHEL RAFIK             51.80   47 37824  F  JADHAV MADHURI ASHOK            51.80   48 37723  M  TANPURE DIPAK DATTATRAY         51.60   49 48640  F  THANKEDAR NIKITA SURYAKANT      51.40   50 48650  M  KANDULWAR MAYUR SANTOSH         51.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 35750  M  ADAGALE SHUBHAM DATTATRAY       51.27   52 41682  M  AROTE PRASHANT BHAUSAHEB        51.20   53 45048  M  WAHULKAR AKSHAY SHAHEER         51.20   54 45136  M  MANDE OMKAR VASANT              51.20   55 41582  M  PUJARI BHIMA MALAYYA            51.20   56 35452  M  DHAMDHERE DNANESH BALU          51.20   57 47749  M  WAKANKAR SHRIKANT BABAN         51.09   58 37882  M  BIRADAR SAINATH VINAYAK         51.09   59 47948  M  SHINDE AMAR LAKKAPPA            51.00   60 35519  M  DEVKAR AKSHAY SURESH            51.00   61 43641  F  WAGHLE SONALI SHIRONANI         51.00   62 47462  F  WAGHMARE KAVERI GAUTAM          51.00   63 37521  F  MADDENAWAR AISHWARYA RAVINDRA   51.00   64 37625  M  MANIKAM CLYMENT DHANRAJ         50.91   65 47346  F  GAIKWAD SNEHAL KAKASAHEB        50.80   66 37865  M  WAIKAR ONKAR SHIVAJI            50.80   67 41017  M  GORAD OMKAR GANGADHAR           50.40   68 41665  F  DEVKAR KAJAL PRAKASH            50.40   69 45734  M  NAIK AMITA DATTA                50.20   70 44174  M  SURAWASE AJAY VIKAS             50.20   71 37626  F  DENGALE DIKSHA PRAMOD           50.20   72 47309  F  DALAVI SHUBHANGI RAVINDRA       50.00   73 42182  M  GHARE PRATIK SUNIL              50.00   74 49228  M  JADHAV VINAY BALASAHEB          50.00   75 41975  M  RATHOD ROHAN GOPAL              49.82   76 47047  M  BHOSALE ABHINAV PRAVIN          49.80   77 40424  M  SHINDE OMKAR POPAT              49.80   78 36954  F  KARDALE MAHESHWARI GOPAL        49.80   79 35703  F  SATAV KOMAL SHASHIKANT          49.60   80 47244  M  TARMUDE KASHINATH NAGURAO       49.60   81 47313  F  JADHAV RENUKA SURENDRA          49.27   82 37549  M  SALUNKE LAHU SANTOSH            49.27   83 47449  F  SAYYED SUMAIYYA ALIM            49.27   84 47890  M  JADHAV RUSHIKESH RAMESH         49.27   85 47341  F  SURVASE DEEPA SAYBANNA          49.23   86 37000  F  SONAWANE BHAGSHREE SOMANATH     49.20   87 48628  M  PADALE SURAJ RAJU               49.20   88 37926  M  GAJBHIY AKASH BALASAHEB         49.20   89 47983  M  PAL KRUTIK KUMAR SANJAY KUMAR   48.91   90 36598  F  BHEGADE SUJATA NIVRUTTI         48.80   91 48625  F  SHAIKH MINAJ NOOR               48.80   92 47755  F  KARANKOTE POOJA SHIVAJI         48.80   93 43643  M  SAYYED AMAN JAVED               48.80   94 37950  F  ZORE RADHIKA ANAND              48.80   95 36904  M  SEN NAVNEET DEVANAND            48.80   96 36616  M  MARATHE ANIL AMARUT             48.60   97 47403  F  KOLI LAXMI RAMCHANDRA           48.60   98 47599  M  JADHAV RAJESH VIJAY             48.60   99 47319  M  NIKAM RUSHIKESH ASHOK           48.60   100 47454  F  BIRAJDAR ALPANA KISHOR          48.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 101 37584  F  JOSEPH MONIKA LOWRENCE          48.40   102 47354  M  KARANDE SURAJ RAJU              48.40   103 35656  M  TANDALE VIRAJ MAHESH            48.20   104 40075  M  SATYARTHI SUNNY SANJAY          48.18   105 47286  F  LANDGE MONIKA MAHADEV           48.18   106 48613  M  KACHI PRAMOD SHANKAR            48.00   107 48683  M  KAMBLE DAYANAND RAJU            48.00   108 47225  F  BHOSALE NILAM DATTU             47.82   109 47226  M  KABBAR SHIVRAJ YALLAPPA         47.82   110 37791  F  PAWAR PRIYANKA SAKHARAM         47.80   111 36555  M  SAYYAD ASIF SHAKIL              47.80   112 47322  F  BALKAWADE AKSHADA KAILAS        47.40   113 47742  F  UBALE NILAM SURESH NILAM PANDU  47.27   114 48641  M  KONE MILIND DAYANAND            47.27   115 47070  M  KALURE PRAVIN NAGANNA           47.20   116 49794  M  GOUD NAYANKUMAR NITIN           47.09   117 47492  F  GAJABHIV MONIKA PRAKASH         47.09   118 47283  M  KULKARNI CHINTAMANI RAJU        47.08   119 37974  F  KAMBLE RUPALI MAHADEV           47.00   120 41987  M  CHOUDHARY YOGESH MANGARAM       47.00   121 47867  M  KOKATE OMKAR LAXMAN             46.80   122 43875  M  GAIKWAD KAPIL MALLIKARJUN       46.80   123 49699  M  BAMANE MAYUR SHANKAR            46.80   124 37533  F  SHAIKH AAFSHA KARIM             46.77   125 37632  M  SOKATE OMKAR YUVRAJ             46.73   126 47379  M  NAWALE KUNAL DINKAR             46.60   127 40466  M  KUNJIR AKSHAY MADHUKAR          46.60   128 35758  F  MAGAR TEJASHRI RAJU             46.60   129 48453  F  MALUSARE SHIVANI SANJAY         46.60   130 35783  M  MASKE YASHPAL ARUN              46.60   131 47903  M  MORE AMIT SURYAKANT             46.55   132 47391  M  MANGLE SATISH MACHHINDRA        46.55   133 41096  M  DHAWADE SHIVAM SUSHILA          46.40   134 35764  M  GORE YUVRAJ CHETAN              46.36   135 47783  M  THOPATE AJAY RANJANA            46.20   136 38740  M  GANAGE KARAN ANIL               46.20   137 47840  F  WAYDANDE SARIKA RAJU            46.18   138 47314  F  YERUNKAR RAJESHWARI RAJENDRA    46.00   139 47324  F  GAIKWAD VAISHALI GOVIND         46.00   140 37680  F  ATHAWALE DIKSHA RAMESH          45.82   141 37649  M  BARATHE VIPUL RAJU              45.80   142 46050  M  SANAS NIKHIL ASHOK              45.80   143 44946  M  SHAIKH JAMEER SALIM             45.80   144 48274  M  PADALE MAYURE BHANUDAS          45.80   145 36741  M  KASHID PRASAD SATISH            45.64   146 37831  F  RAJODIYA SIMRAN SUNDAR          45.64   147 47410  M  TARATE NITIN BALU               45.60   148 47578  M  SHELKE SHUBHAM VIJAY            45.20   149 35723  M  KALKUMRE PRAVIN YOGESH          45.00   150 49560  F  MORE REKHA BHIMRAO              44.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(M068) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 151 46714  F  GANGAWANE ADITI SURESH          44.91   152 47300  M  BHOLE ABHIJIT ANANDA            44.80   153 47884  M  SHAIKH NISAR CHINNU             44.80   154 46810  M  SARKALE RAVI PRASHANT           44.80   155 40070  F  DHAMAL TANUJA PUNAMCHAND        44.60   156 37927  F  PAWAR KOMAL GANGARAM            44.60   157 38132  M  SHINDE SHREYASH YUVRAJ          44.60   158 37339  M  TANDLEKAR ROHINI MADHUKAR       44.40   159 37658  M  MANKAR PRASAD SURENDRA          44.40   160 37603  F  AWAGHADE ARTI VINOD             44.40   161 37721  F  WARE GAVRI PRAKASH              44.20   162 45809  F  CHOPADE SAVITA RAJENDRA         44.18   163 47128  F  KOTWAL RAHEL PRAKASH            44.00   164 41167  M  KHAN SHAHID HANIF               44.00   165 41445  M  CHAUGULE KIRAN VIDYASAGAR       44.00   166 47201  M  BALAPPA RAMESH KRISHNAYYA       44.00   167 37766  F  ZORE VISHAKHA KONDIBA           44.00   168 47237  M  BORAWAKE KAUSTUBH DIGAMBAR      43.82   169 41070  F  NIMBALKAR KOMAL SHIVAJI         43.64   170 47427  M  JADHAV PRANIT LAXMAN            43.64   171 43865  M  KHANDAGALE SIDDARTH VISHAMBHAR  43.45   172 41641  M  DEVKAR KIRAN PRAKASH            43.40   173 39021  M  KUSALE JAYANT VIJAY             43.20   174 47821  M  JINDAL AKSHAY MADAN             43.09   175 49447  M  DHOTRE SURESH DILIP             43.00   176 37697  M  DAMSE AJAY SHIVAJI              42.91   177 35798  F  KALE NAGINI BHARAT              42.77   178 37530  F  GHADGE PRERNA SUNIL             42.60   179 37863  M  GHADGE VISHAL SHOBHIT           42.20   180 35914  M  DESHMUKH SANDIP SAMPAT          42.20   181 35651  M  PATIL PRASHANT PRAKASH          42.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(M069) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47466  M  GAIKWAD SIDHANT RAMESH          65.09    2 47798  F  SASWADE SAYALI SANJAY           62.60    3 35513  F  PATOLE SAYAI MACHINDRA          56.20    4 45879  F  JAWALE RAJASHREE BHALCHANDRA    55.60    5 37655  F  GODALE PAYAL AJEET              53.60    6 41105  M  WAGHMARE RAHUL SHANTILAL        52.55    7 47486  M  SARWAN SANDESH NILKANTH         51.80    8 44703  M  MALKAPURE BALAJI SUKHARAJ       51.80    9 37850  M  ROKADE GANESH SHRIRAM           50.00   10 49581  M  ZUNJURKE AKASH DATTATRAYA       49.09   11 47416  F  KOTKAR POOJA ANIL               48.80   12 40282  F  KANGUDE ROHINI RAJENDRA         48.60   13 37590  M  BHALERAO PRADUEM DEVIDAS        48.40   14 47436  F  SHRISUNDER SNEHA DEEPAK         48.40   15 42451  M  KANVE GANESH MURLIDHAR          48.20   16 42504  M  BALLARI ARBAZ SHABBIR           47.40   17 37849  M  ROKADE SANDEEP SANJAY           47.40   18 36345  F  KSHATRI GANGAWA GUNWANT         46.80   19 36547  M  CHAVAN ABHISHEK DEEPAK          46.40   20 47437  M  MOTE ANIKET CHANDRAKANT         46.40   21 35694  M  GAIKWAD SAGAR TUKARAM           46.20   22 47563  M  DHOBI NARESH IRAPPA             46.00   23 45878  F  CHAVAN PRIYANKA BHISHMA         45.82   24 47737  M  DHANGAR VENKATESH NARSAPPA      45.45   25 40295  F  JADHAV AISHWARYA RAJENDRA       44.80   26 42198  M  KHATPE ROHAN SANTOSH            43.40   27 40287  F  KUNJIR SAYALI DATTATRAY         42.80   28 47476  F  DABI MINAKSHI MADANLAL          42.40   29 38151  F  KATE OMKAR DATTATRAYA           42.00   30 47394  F  NAIKAWADE SEETA DAGADU          42.00   31 35774  M  ZAPKE MANOJ NARAYAN             41.80   32 35223  M  CHAUDHARI VIKAS CHENARAM        41.60   33 47335  F  SALUNKE PRAJAKTA MADHUKAR       41.40   34 40390  M  DHAWALE KIRAN RAJU              41.27   35 37611  M  GAWADE MANDAR DEEPAK            41.20   36 47904  M  BHOSALE ARUN SHIVAJI            41.09   37 38930  F  PANDIT ARTI ANIL                41.00   38 46870  M  SORTE OMKAR GAJANAN             41.00   39 41199  M  SHEVALE AKSHAY SANDIP           40.80   40 45645  M  RATHOD SURAJ RAVINDRA           40.80   41 37819  M  ZANJURNE PRASAD KRISHNAT        40.61   42 36554  M  MUJAWAR WAJHAD DASTAGIR         40.36   43 49467  M  SHAIKH ARFAN YUSUF              40.00   44 47357  M  OZARKAR SHUBHAM RAMESH          39.80   45 43005  M  ZADE ANIKET SHASHIKANT          39.80   46 45888  M  UTTEKAR ROHIT RAJU              39.80   47 47906  M  BHOSALE OMKAR KIRAN             39.80   48 47966  F  JADHAV ARATI SURESH             39.64   49 42685  M  TAKALKAR AKSHAY KALURAM         39.27   50 39823  M  KAMBALE AVADHUT JALINDAR        37.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(M069) ALEGAONKAR H SCH & C.K. GOYAL JR COLG, KHADKI               Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 45425  F  KOLI SHITAL ASHOK               37.45   52 41156  M  TUPE SAMARTH KAILAS             37.40   53 35725  M  CHOUDHARY KAMLESH RUPARAM       37.09   54 37297  M  CHORAGE ATISH SOPAN             36.80   55 37860  M  BAPAT ABHISHEK VIKAS            35.45   56 49543  F  KHAN MHIJABIN HARUN             33.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : SC  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48693  M  GADE RATNADEEP NAGESH           55.27    2 37673  M  MANJREKAR RITESH RAHUL          55.20    3 37880  M  VAVAHAL AMOL SHIVARAM           55.00    4 48688  M  SONAWANE TUSHAR SHAM            55.00    5 36729  M  BHALERAO RUSHIKESH MANIK        54.80    6 36660  M  BARATHE ROHIT MUKESH            54.73    7 47318  F  KAMBLE PRITI BHASKAR            54.55    8 37956  F  SATHE SNEHA SOPAN               54.00    9 37935  M  GAIKWAD RAJESH SURESH           54.00   10 37585  F  KAMBLE VISHAKHA VIJAY           53.60   11 41952  F  SWAMI NIKITA RAJENDRA           53.60   12 37870  F  SURYAWANSHI PRADNYA MILIND      53.40   13 48655  F  GAIKWAD SHUBHANGI PRAKASH       53.20   14 47246  M  BHATLADE VITTHAL SHIVAJI        53.20   15 47337  M  GUNTHE MAHESH KARIAPPA          52.60   16 37569  F  KAMBLE NIKITA SUNIL             52.40   17 37952  M  CHAKRANARAYAN ROHIT SADANAND    51.82   18 39846  M  PAWAR VAIBHAV SURESH            51.80   19 43633  M  SONAWANE ANUP NAGNATH           51.80   20 37739  M  BADEKAR AKASH SANJAY            51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : ST  MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 35789  F  TALPE MAYURI SATISH             52.40    2 37984  M  JOSHI ASHISH NIVRUTTI           52.20    3 45477  F  RANAVARE ANKITA ASHOK           51.80    4 47304  F  SURKULE MANISHA PANDURANG       51.69    5 37562  F  GAWARI VARSHA REKHA             49.40    6 35728  M  KHAMSE MAHESH DAMODAR           47.27    7 37667  F  KHUDE DIKSHA PRADIP             45.80    8 45736  F  SHELKE AISHWARYA DNYANESHWAR    41.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : VJA MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 36951  M  DHOTRE OMKAR DATTATRAY          55.00    2 47305  F  GAIKWAD NIKITA BHARATKUMAR      53.85    3 37623  F  GAIKWAD SAYALI SOMNATH          52.40    4 38483  F  DEVKAR RUPALI SANJAY            51.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : NTB MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 39843  M  LOKHANDE RAJENDRA GOTIRAM       53.09    2 35720  F  CHAMARE KAJOL LAXMAN            50.60    3 48639  M  KATHAWALE RUSHIKESH SANJAY      50.00    4 39146  M  VADRE MANOJ SHIVGENI            49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : NTC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 37740  F  KANNUR POOJA BHIMASHANKAR       48.80    2 37527  M  KAVITKE AMOL SHANKAR            46.00    3 37586  F  MAKAR NEELU VIJAY               41.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : OBC MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47320  F  SUTAR GAURI SHANKAR             54.40    2 37645  F  SHARMA SARITA SATYANDRA SHUSHM  52.40    3 37793  F  MAHAMUNI SHITAL SANJAY          52.20    4 37571  F  KADAM SIDDHAI RAJU              51.80    5 37728  M  BONDGE VISHAL PRAKASH           51.27    6 37583  M  ADSULE SANDIP ARJUN             50.20    7 39857  M  DHADKE SAGAR PARSHURAM          50.00    8 37830  M  KUMBHAR AKSHAY BHASKAR          49.00    9 47847  F  ZURANGE VRUSHALI RAJU           47.00   10 47215  M  DAUNDE VISHNU SUBHASH           46.55   11 37871  M  GURAV OMKAR RAMKISAN            44.36   12 35503  M  BADEKAR AKASH ARUN              43.20   13 37977  M  CHANNE AJIT ANANDARAO           37.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : OPEN SPO   Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 48634  M  ROKADE AKSHAY KAILASH           44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(M070) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR COLL, DAPODI             Category : OPEN MERIT Faculty : COMMERCE MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 47315  F  LOHKARE SHIVANI MAHENDRA        82.40    2 47321  F  MOMIN AFROJ YUSUF               78.91    3 48700  F  TAWARE RUPALI RAGHUNATH         75.27    4 47326  F  CHAVAN PRIYANKA TUKARAM         74.60    5 37550  F  CHANDALIYA SONAM BALJEET        74.60    6 37558  F  KAMBLE PRADNYA PRAKASH          73.00    7 37826  F  CHOUGULE SUPRIYA SUBHASH        72.00    8 37805  F  LANDE NISHIGANDHA EKNATH        71.27    9 47339  F  BAGAL SNEHAL SHIMON             70.73   10 37804  F  BHOI KAJAL SHANKAR              70.40   11 37749  F  SHAIKH MASIHA MOHAMMAD          70.40   12 47342  F  BHANDARE ARCHANA BABURAO        69.39   13 37842  M  LONARE RUSHIKESH RAVINDRA       69.20   14 47317  M  GAIKWAD ATUL SUDHAKAR           69.00   15 47280  F  MALLAV NIKITA MANOJ             67.80   16 47248  M  MOHANDULE VISHAL SUNIL          67.45   17 38272  M  JADHAV PRAKASH SHRIDHAR         67.00   18 35704  F  WARE NIKITA MANOJ               66.80   19 37557  F  KAMBLE PRANITA PRAKASH          66.40   20 41047  F  NANEKAR PRACHI SHIVAJI          65.60   21 47292  F  BHOSALE SHIVANI NITIN           65.40   22 39497  F  PARKHE SEEMA SUBHASH            65.40   23 37604  F  DUBLE SHRADDHA SURENDRA         64.00   24 37548  F  NARSINGE GEETABAI PRABHAKAR     64.00   25 37703  F  GAIKWAD VRUSHALI VIVEK          63.80   26 37579  F  JAWALE GAURI RAJU               63.60   27 47440  F  BAHIRAT MAYURI RAJARAM          63.40   28 46924  M  SIRASKAR DHIRAJKUMAR SUDAM      63.40   29 45822  M  BHANGE DIPAK BALU               63.27   30 37913  F  KAVHAL SUJATA DASHRATH          63.20   31 47781  F  SHAIKH NILOFAR NASHIR           63.20   32 49701  F  JADHAV SWEETY ASHOK             63.20   33 46132  M  BODADE SAGAR BALU               63.00   34 37535  F  GABHALE SANGITA MARUTI          62.91   35 47312  F