0) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत. 1)१००% शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर. 2)२०% अनुदान शालार्थ आदेश माध्यमिक पुणे. 3)प्रवित्र शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर. 4) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया - प्रवेशाचे अर्ज अ‍ॅप्रुव्ह (Verify) करणॆबाबत. 5) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया FaceBook Live 6) शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीम. बिचकुले कोमल शामराय.
प्राथमिक शिक्षण विभाग : कामकाज संबधी फॉर्म्स

शिक्षण उपसंचालक (आवाहन)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग या कार्यालयाच्या अधिनस्त येणार्‍या पुणे, अहमदनगर व सोलापुर या तीन जिल्‍हयातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये, आध्यापक विद्यालये, सर्व टंकलेखन संस्था यांच्यासाठी कार्यालयातील कामाचा उरक तात्काळ व्हावा. प्रशासकीय गतिमानता व पारदर्शकता वाढावी, कार्यालयांमध्ये केलेल्या चालू / सुरु असलेल्या कामाची माहिती लोकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसाईटवर आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो.

अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा