0 ) राज्यात करोना व्हायरस विषाणू (कोव्हीड १९ ) चा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून विभागातील सर्व महानगरपालिका,सर्व नगरपालिका,सर्व नगरपालिका व सर्व नगर पंचायत क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या सर्व माध्यमिक/प्राथमिक शाळा / कनिष्ठ माहाविद्यालये यांना दिनांक ३१.०३.२०२० पर्यंत सुट्टी जाहीर करण्याबाबत. 1) सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमाच्या शाळा,महाविद्यालयास सुट्टी देणेबाबत. 2) शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत सोलपूर Non Grant to Grant And Non Moniraty 3) शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाब्त पुणे (अल्पसंख्यांक संस्था) 4) शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाब्त सोलपूर (अल्पसंख्यांक संस्था) 5) शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाब्त श्रीम.सुजाता तुकाराम काळे, शिक्षक सेवक,पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे श्री. शिवाजी विद्यालय, शेल पिंपळगाव ता.खेड जि.पुणे.
प्राथमिक शिक्षण विभाग : कामकाज संबधी फॉर्म्स

शिक्षण उपसंचालक (आवाहन)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग या कार्यालयाच्या अधिनस्त येणार्‍या पुणे, अहमदनगर व सोलापुर या तीन जिल्‍हयातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये, आध्यापक विद्यालये, सर्व टंकलेखन संस्था यांच्यासाठी कार्यालयातील कामाचा उरक तात्काळ व्हावा. प्रशासकीय गतिमानता व पारदर्शकता वाढावी, कार्यालयांमध्ये केलेल्या चालू / सुरु असलेल्या कामाची माहिती लोकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसाईटवर आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो.

अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा