0)शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत. 1)शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत. 2)सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत. 3) महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा स्थापना व विनियिम अधिनियम २०१२ अंतर्गत नविन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यामान शाळेचा दर्जावाढ साठी खात्याची मान्यता देण्याबाबत. 4) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत. 5)१००% शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर.
प्रशिक्षण विभाग विशिष्ठ महित्ती

शिक्षण उपसंचालक (आवाहन)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग या कार्यालयाच्या अधिनस्त येणार्‍या पुणे, अहमदनगर व सोलापुर या तीन जिल्‍हयातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये, आध्यापक विद्यालये, सर्व टंकलेखन संस्था यांच्यासाठी कार्यालयातील कामाचा उरक तात्काळ व्हावा. प्रशासकीय गतिमानता व पारदर्शकता वाढावी, कार्यालयांमध्ये केलेल्या चालू / सुरु असलेल्या कामाची माहिती लोकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसाईटवर आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो.

अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा